I en studie vid Göteborgs universitet har forskare identifierat nyckelmolekylen Greatwall kinase som skyddar kvinnans ägg från problem som kan uppstå under mognadsprocessen.. För att kunna få ett barn behöver en kvinna ägg som kan växa och mogna. Ett av dessa ägg befruk-tas sedan av en spermie och bildar ett embryo. I mognadsprocessen behöver ägget gå igenom flera steg av reduktionsdelning (meios). Upp-står det problem under något av dessa steg kan kvinnan bli infertil. Omkring 10-15 procent av alla kvin-nor har problem med fertiliteten och orsaken till detta går att finna i genetiken, miljön, ålder eller liknande.. Professor Kui Liu, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, anser att det är högst troligt att Greatwall kinase är viktig i den mänskliga mog-nadsprocessen hos ägget. Hans grupp siktar på att utföra studier på mänskliga ägg som nästa steg. Molekylen Greatwall ki-na-se är viktig i reglering av cellcykeln.. - Om vi upptäcker ...
2018-06-07. Forskare på Kancera och Karolinska Institutet har publicerat en vetenskaplig artikel om ROR1 hämmaren KAN0439834 i tidskriften PLOS-one. Artikeln har titeln A receptor tyrosine kinase ROR1 inhibitor (KAN0439834) induced significant apoptosis of pancreatic cells which was enhanced by erlotinib and ibrutinib.. Klicka här för en direkt länk till artikeln.. ...
Background: Little is known about the signaling dynamics of AMP-activated protein kinase. Results: We define the dynamics of yeast AMPK signaling under different glucose concentrations. Conclusion: The Snf1-Mig1 signaling system monitors glucose concentration changes and absolute glucose levels to adjust the metabolism to a wide range of conditions. Significance: This description of AMPK signaling dynamics will stimulate studies defining the integration of signaling and metabolism. © 2014 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.
microRNA and autophagy regulation in kinase inhibitor resistance Halvtidsnämnd Professor Olle Larsson, institutionen för onkologi-patologi Docent Bertha Brodin, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi PhD Per Hydbring, institutionen för onkologi-patologi
In todays medical science studies, many tumor markers are being used to monitor cancer cell proliferation, but the number of assays for analysis of these markers are few. The aim of this study was to find an easier and more time-efficient way to measure the activity of a specific tumor marker called tymidine kinase 1 (TK1). This tumor marker is an important enzyme involved in cell proliferation and is a key enzyme in the salvage pathway. TK1 activity is related to the occurrence of hematological malignancies and cell activity and therefore have been used as a marker when monitoring this group of patients in treatment. Measurement of the enzyme activity in this study was performed by using an oligonucleotide assay. Detection of the enzyme activity in whole blood and in plasma has not previously been shown. The TK1 activity measured in whole blood and plasma correlated with TK1 activity measured in serum (R2=0,8651 and R2 =0,9845, respectively). It was found that it is possible to determine the ...
Avhandlingens titel: Influence of CYP3A enzymes and ABC transporters on the activity of tyrosine kinase inhibitors in chronic myeloid leukemia. Försvaras...
Cyklinberoende kinashinhibitorer (också kallade CDI, CKI samt CDKI) är proteiner som binder till och inhiberar cyklinberoende kinaser. Då cyklinberoende kinaser reglerar cellcykelns progression, transkription samt apoptos (programmerad celldöd), är cyklinberoende kinashinhibitorer attraktiva mål för cancermediciner. Senaste tidens forskning har dock visat att sådana mediciner har väldigt varierande effekt. ^ CDKN1A - Cyclin-dependent kinase inhibitor 1 - Homo sapiens (Human). http://www.uniprot.org/uniprot/P38936. Läst 14 november 2014. ^ British Journal of Cancer - Development of a cyclin-dependent kinase inhibitor devoid of ABC transporter-dependent drug resistance. http://www.nature.com/bjc/journal/v109/n9/full/bjc2013584a.html. Läst 14 november 2014 ...