How Accurate Is Ultrasonography for Excluding Pneumothorax? Sensitivity of Bedside Ultrasound and Supine Anteroposterior Chest Radiographs for the Identification of Pneumothorax After Blunt Trauma Test Characteristics of Ultrasonography for the Detection of Pneumothorax Accuracy of Transthoracic Sonography in Detection of Pneumothorax After Sonographically Guided Lung Biopsy- Prospective Comparison with Chest Radiography
Under normal andning expanderar lungorna och dras samman inne i brösthålan. Lungorna är omhöljda av två vävnadslager på ett sätt som kan liknas vid nä...
Jag var på rutin-röntgen för lungorna tidigare idag. Där upptäckte dem luft i lungsäcken, dvs en sk lungkollaps. Det har alltså (förmodligen pga tumörerna i mina lungor) bildats ett hål i mina lungor som pressar ut luft i lungsäcken så där de annars ska vara ihoppressat är det nu ett tre centimeter stort mellanrum fyllt med luft. En liten lungkollaps går tydligen ofta tillbaka av sig själv, medan vid en stor lungkollaps kan man behöva sätta in ett drän och suga ut luften. Eftersom min visade sig vara precis mellan liten och stor (under 3cm-liten, över 3cm - stor) så var det tydligen väldigt svårt att bestämma hur de skulle göra. Så det blev ett mellanting här med. Jag blir inlagd över natten för obsevation och så gör de en röntgen på mig imorgon för att se hur det förändrats (eller inte förändrats ...
Lungavdelning 50D1 r en avdelning inom verksamhetsomr det Hj rt-lungmedicin och klinisk fysiologi. H r kommer du att f ett varierat arbete d r du f r kombinera omv rdnad med akutsjukv rd och palliativ v rd. Du kommer f kunskaper inom andnings- och cancerv rd samt teknisk erfarenhet av olika andningshj lpmedel. N gra av de vanligaste diagnoserna r kol, lungcancer, respiratorisk insufficiens, lungfibros, pneumothorax, tuberkulos, cystisk fibros och s mnapn . F rn rvarande har avdelningen 12 v rdplatser ppna. De flesta patienter l ggs in akut ...
Lungelæsion forekommer oftest ved trafikulykker og kan bestå i sønderrivning af lungevævet med blødning, evt. kredsløbschok og lungesvigt. Ophobning af luft mellem lungens yderside og brystkassens inderside (pneumothorax) ses ofte samtidig. Ved voldsomme skader kan der forekomme overrivning af bronkier.
Lungkollaps, eller pneumothorax, innebär att det går hål på lungväggen så att luft från lungan läcker ut i den säck som omger lungan. Då faller lungan ihop helt eller delvis, och du får svårt att andas. En mindre lungkollaps läker ofta av sig själv. En större lungkollaps behandlas på sjukhus. De allra flesta blir helt återställda.
Varje andetag räknas. Vi söker dig som vill arbeta i en spännande verksamhet under utveckling som präglas av modern teknik och god omvårdnad! Din nya arbetsplats? Nu satsar vi på en nystart genom att öppna upp fler vårdplatser på vår lungmedicinska vårdavdelning. Därför söker vi nu nya medarbetare som tillsammans med oss vill utveckla en avdelning med framåtanda, arbetsglädje och där vi startar ett förändringsarbete där vi fokuserar på personcentrerat arbetssätt. Vi vill att medarbetare får styra projektet där vi fokuserar på att hitta nya hållbara arbetssätt och vi hoppas att du vill vara med i detta arbete. Hos oss möter du patienter med olika lungmedicinska diagnoser såsom lungcancer, KOL med andningssvikt, pneumothorax, lunginfektioner, interstitiella lungsjukdomar samt sömnrelaterade andningsstörningar. Utöver kvalificerad omvårdnad och läkemedelsbehandling arbetar vi med respiratorer, thoraxdrän och högflödes-CPAP. Vi har ett multidisciplinärt samarbete kring
Varje andetag räknas. Vi söker dig som vill arbeta i en spännande verksamhet under utveckling som präglas av modern teknik och god omvårdnad! Din nya arbetsplats? Nu satsar vi på en nystart genom att öppna upp fler vårdplatser på vår lungmedicinska vårdavdelning. Därför söker vi nu nya medarbetare som tillsammans med oss vill utveckla en avdelning med framåtanda, arbetsglädje och där vi startar ett förändringsarbete där vi fokuserar på personcentrerat arbetssätt. Vi vill att medarbetare får styra projektet där vi fokuserar på att hitta nya hållbara arbetssätt och vi hoppas att du vill vara med i detta arbete. Hos oss möter du patienter med olika lungmedicinska diagnoser såsom lungcancer, KOL med andningssvikt, pneumothorax, lunginfektioner, interstitiella lungsjukdomar samt sömnrelaterade andningsstörningar. Utöver kvalificerad omvårdnad och läkemedelsbehandling arbetar vi med respiratorer, thoraxdrän och högflödes-CPAP. Vi har ett multidisciplinärt samarbete kring
Min make 75 år blev inlagd på sjukhus för pneumothorax. Han fick ett dränage. Emellertid blev han dagen efter helt förvirrad och slet ut slangarna och skulle gå hem. Personalen fick ringa efter väktare och ge lugnande. Han hade ju ett hål rätt in i lungan för dränaget. Jag har märkt att han vid tidigare lunginflammation även blivit helt "snurrig" Men senare blivit som vanligt efter sjukdomen. Han har lite minnesproblem, han ändrar på sina vanliga historier och lägger till eller blandar ihop som han tror. Han fick en svår hjärnskakning för ca 18 år sedan. Då sa neurologen att ibland kan man tror att patienten blivit dement, men att det är hjärnskakningen som är problemet. Kan det vara så att denna hjärnskakning fortfarande påverkar vid svår sjukdom? Eller är han på väg in i demens. Han har också en tendens att reagera "barnsligt" (som min dotter tycker). Han är svår att ta till sig andra människors synpunkter och är mycket självcentrerad på egna idéer. Hans ...
Mätningar utfördes också på kalluftstorkar och silotorkar på sammanlagt sex gårdar. Mätningarna av luftgenomgångens på kalluftstorkar avslöjades ojämn luftgenomgång och stora luftläckage hos den äldsta anläggningen. Orsaken till den ojämna luftgenomgången var förekomsten av trasiga kärnor, damm och rått- och musbon i luftkanalerna under det körbara perforerade golvet. Efter rengöringen ökade både den specifika luftmängden och luftgenomgångens jämnhet. Det är viktigt att de körbara golven byggs så att de enkelt går att rengöra. Det förekom stora luftläckage i ena huvudkanalen, vilken låg mot en yttervägg med flera genomgående stålreglar. För att få en tät kanal skulle kanalväggen istället ha legat på insidan av reglarna. Dörrarna till huvudkanalerna var utåtgående, vilket ledde till otätheter när fläktarna var igång istället för den självtätning som erhålls om de hade varit inåtgående ...
Tidigare har ultraljud bedömts som oanvändbar för diagnostik av lungor, första man lär sig i ultraljudsdiagnostik är ju "luft är största ovännen". Men man har sen kunnat se och bedöma indirekta tecken t.ex. A- och B-lines och då lufte ersätts av konsolidering och ödem så ses detta mycket bra på ultraljuden. För pneumothorax, hemothorax (eller annan pleuravätska), lungödem och konsolidering (infiltrat som vid pneumoni och ARDS) håller ultraljudet på att bli läkarens allra bästa verktyg för snabb bedside diagnos. Alltmer data publiceras årligen som stödjer detta och specialister i USA säger att bedside lungröntgen är på väg ut från akutrummet. Evidensen backar detta - varje år kommer det nya artiklar där konventionell röntgen har jämförts med ultraljud och för alla ovannämnda tillstånd är sensitiviteten betydligt bättre. Endast CT ger bättre diagnostik ...
En nyckelbensfraktur eller klavikelfraktur är ett benbrott i nyckelbenet.[1] Symptomen är vanligen smärta kring frakturområdet och minskad rörlighet av den drabbade armen.[1] Komplikationer kan vara att luft tar sig in i pleurarummet som omger lungan (s.k. pneumothorax); skada på närliggande nerver eller blodkärl; samt synliga, obehagliga, eller missprydande felställningar.[2]. Frakturen uppstår ofta vid fall som tas emot med axeln, med utsträckt arm; eller vid direktvåld.[1][3] Nyckelsbenfraktur kan även uppstå hos nyfödda vid förlossning.[1] Det är oftast den mellersta delen av nyckelbenet som drabbas.[3] Diagnosens ställs vanligen baserat på symptombild och bekräftas med röntgenavbilding.[2]. Nyckelbensfrakturer behandlas vanligen genom att armen sätts i en s.k. mitella under en till två veckor och på det sättet immobiliseras.[1][2] Smärtstillande som paracetamol kan vara av hjälp.[1] Det kan ta upp till fem månader för styrkan i benet att återgå till det ...
Även blodprover är tagna idag inför morgondagens operation. Imorgon ska de nämnligen operera ut venporten och operera in en hickman kateter, det är en variant av CVK men den kommer sitta där venporten sitter. Varför undrar ni säkert eftersom man bara kan föra in en nål med två infarter på porten. Svaret är att risken för infektion ökar och man vill minimera den risken så mycket det bara går inför en transplantation. I Sverige har man i vana att använda en venport vid en stamcellstransplantation som en extra infart sen har man en liknande variant av hickman kateter men vad exakt de använder sig av hemma vet jag inte. Skulle så vara fallet att man behöver ännu en infart här så tar de vägen genom armen ...
Jag tror inte det skiljer så mycket mellan styrsystemen på en 99a som t.ex. jag har och en 06:a. Båda är ME7. På 99an så kan man i alla fall köra utan första lambdan om man vill. Bilen går helt normalt förutsatt att man inte har fel på motorn som t.ex. luftläckage eller andra trasiga sensorer. Man tappar ju dock väldigt mycket diagnostiserbarhet av fel och katalysatorn kommer inte rena korrekt. Felkod skall dock sättas och styrsystemet kommer gå i open-loop, d.v.s. utan återkoppling från lambdasonden. Du har ju felkoder på både lambdasond, VVT-funktion och katalysatoreffektivitet (snabb googling), så jag antar att din motorlampa inte fungerar ...
En Blower Door används för att kontrollera lufttäthet i byggnader. Den kan också användas för att mäta luftflödet mellan olika delar i en byggnad eller för att utföra täthetsprovningar i ventilationskanaler och lokalisera luftläckage.
En Blower Door används för att kontrollera lufttäthet i byggnader. Den kan också användas för att mäta luftflödet mellan olika delar i en byggnad eller för att utföra täthetsprovningar i ventilationskanaler och lokalisera luftläckage.
Bulla upp med kanelbullar från Findus. Tina upp på några minuter och njut av en härlig fikastund. Läs mer om kanelbullar, våra produkter och annat skoj.
Värmeåtervinning från frånluften till den friska intagna luften kräver ett ventilationsaggregat kallat FTX-aggregat. Systemet kräver även nya kanaler för tilluften till rum där behov av frisk lufttillförsel finns. Om man i en äldre fastighet byter man från ett självdragssystem till FTX krävs det att huset är relativt tätt. Annars kan man inte utnyttja hela potentialen av FTX- systemet, varken energimässigt, komfortmässigt eller ekonomiskt. Fönster och dörrar kan vara en svag punkt, därför kan byte av tätningslister vara ett bra sätt för att minska luft läckaget.
Lillkillen hade kompis här över natten så det blir att städa bort extra bädden och lite annat de dragit fram. Igår badade vi bastu och såg på körslaget. Idag har jag haft min nya pyjamas på till klockan 14.00 . Började baka bulla (dubbelsats) efter att vi ätit morgonmål, det var läng sedan sist så nu har vi kalasat med bulla och mjölk.Osci ringde just, så jag sa att han kunde komma och hämta mammas nybakta bullar och de tror jag inte tar så länge innan vi har honom här ...
När man möter en patient med bröstsmärta är den primära uppgiften att utesluta/verifiera akut koronart syndrom (AKS), aortadissektion, pneumothorax, lungemboli och mediastinit (sistnämnda är sällsynt). Övriga tillstånd är subakuta eller icke akuta. Nedan presenteras en systematisk anamnes. För samtliga indicier är specificiteten låg men stiger med antal symptom som föreligger. Fördröj inte tid till behandling om diagnosen är kliniskt, EKG- och/eller labmässigt uppenbar. EKG skall tolkas inom 10 min från ankomst till mottagning. Förvissa dig alltid om EKG registerades under pågående bröstsmärtor, eftersom ett EKG utan ischemitecken under pågående bröstsmärtor närmast utesluter myokardischemi som genes till smärtorna.. Anamnestiska fynd som talar för myokardischemi är skrivna med fet text i tabellen nedan. Fynden är som regel ospecifika och kan förekomma vid flera andra tillstånd.. ...
OBS! Förhandsbeställning, boken utkommer i slutet av september.. Tio byggnader som definierade … är en serie böcker som närmar sig ett decennium genom dess byggnader och platser. Här är tio berättelser från 1980-talet genom några av dess hus. 1980-talet var extravagans och grandiosa idéer om den klassiska arkitekturen och staden; det var kitsch, postmodernism och en fastighetsmarknad dopad av slopade kreditregleringar. Men här finns också ett annat 1980-tal, präglat av både hantverk och längtan efter en ny gemenskap, ett postproggigt decennium som ville vara småskaligt och rejält, ett årtionde med trädkramare, husockupanter och visioner om en jämlik skola. Arkitekturen är konstformen som ingen kommer undan, den går inte att välja bort. Att glänta på dörren till ett decenniums byggnader är därför att få inblick i såväl vardagsliv som politik, ana storslagna drömmar och enkla förhoppningar. 1980-talet bar på både och.. I. Tensta Gymnasium, Stockholm av ...
Medikament.se är en oberoende upplysningstjänst på svenska för internationella läkemedel. För ytterligare information kring beslut om nya godkännanden, indragningar, varningar, råd och rekommendationer besök Läkemedelsverket alternativt FASS. ...
Vi är Sveriges ledande konsultföretag på energidesign av passivhus och lågenergihus i Skåne, Halland och Bohuslän. För att erhålla ett passivhus behöver transmissions-, luftläckage och ventilationsförlusterna begränsas.. Vi har lång erfarenhet av detta, samt ser även till att våra passivhus blir fuktsäkra. I och med att passivhus är välisolerade, reduceras värmetransporten i konstruktioner varför uttorkning sker långsammare i kombination med att fukt skall transporteras längre sträcka.. Våra kunder finns framförallt inom allmännyttiga bostadsföretag, kommunala och statliga fastighetsbolag, i Skåne, då dessa fastighetsägare erhåller passivhusteknikens ekonomiska och kvalitetshöjande fördelar i deras långsiktiga förvaltningar.. Sedan starten 2004 har vi bl.a. medverkat i uppförandet av: ...
Fel lufttryck är en vanlig orsak till att däck slits i förtid och om du kör med 70% av rekommenderat lufttryck kan livslängden på däcket till och med halveras. Ett däck fyllt med luft läcker alltid lite - ett resultat av atmosfärens egen strävan att utjämna tryck ...
Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället ...
Baka med Bulla upp med nybakat i bagerikvalitet. Det enda intelligenta matlagningssystemet i världen som dessutom kan baka. Det känner av, känner igen, förutsäger, lär sig av dig och memorerar hur du vill
Det blev djursjukhuset för Cha-Gall idag, jag fick lämna honom där för de ska se om det måste dräneras och då ska han sederas innan.
Adrien Achille Proust, född den 18 mars 1834 i Illiers, död den 26 november 1903 i Paris, var en fransk läkare med inriktning särskilt på folkhälsa, hygiène privée et publique, ofta med epidemiologisk arbetsmetod. Han var far till Marcel Proust. Proust studerade medicin i Paris, där han 1862 blev medicine doktor på avhandlingen Pneumothorax idiopathique (≈luft i lungsäcken av okänd orsak). Från 1863 var han verksam som klinikchef och 1866 erhöll han sin docentur med avhandlingen Des différentes formes de ramollissement du cerveau. År 1869 genomförde han en studieresa till Ryssland, Persien, Turkiet, Saudiarabien och Egypten för att identifiera kolerans smittvägar. Erfarenheterna och slutsatserna var att Egypten var det land genom vilket smittan borde kunna hejdas. På resan besökte han även Aten, Konstantinopel, Messina och flera platser i Tyskland. År 1870 fick han Hederslegionen för sina insatser mot koleran och han fick alltmer omfattande uppdrag både nationellt och ...
Långtidsförseglar och skyddar trallvirke i en enda strykning. One Coat Water Seal är originalet bland kiselemulsionsprodukter på den svenska marknaden sedan 1996. Den stärker ytan och motverkar sprickbildning och stickor samt gör ytan avvisande mot smuts och vatten. One Coat Water Seal gör träet rent, ljust-silvergrått med en naturlig vacker lyster. Den behandlade ytan blir len och skön att gå barfota på. Den skyddar mot beväxning av grönalger och mögelangrepp.. ...
När du bygger nytt eller bygger om ditt hus och vill ha en låg energi- förbrukning är det viktigt att veta om att husets klimatskal är tätt. Otäther som drag och luftläckage på fel ställen påverkar husets energiförbrukning och du förbrukar mera energi för uppvärmning och dina driftkostnader ökar ...
TALK är baserad på den såkallade "hanger model", en design som har fungerat i årtionden. Denna modell är perfekt för dig som pratar mycket i telefonen med headsetet. +TALK varianten har en något grövre kabel och en vinklad kontakt tillskillnad från sin motsvarighet Go TALK som har en tunnare kabel och en rak kontakt. ...
MAXIMUM DRAIN Bli av med överflödig vätska på ett naturligt sätt Örterna i Drain hälper din kropp att bli av med onödig vätska. Maximum Drain lämpar sig utmärkt
Gigaset S650H PRO är en handenhet som är den perfekta blandningen mellan en vanlig handenhet och en företagstelefon. Handsfreealternativet med fantastisk ljudkvalitet är den perfekta lösningen när du behöver göra många saker samtidigt eller delta i...
Mitel Nätadapter Universal AC, (48V). Passar till: Mitel 6869i, 6867i, 6865i & 6863i. Stöd för 100- 240 VAC och 47-63Hz ingångar. • Broschyr Tillbehör Mitel 6800-serien SIP
Anafylaxibehandling: Se kapitel anafylaxi.. Antibiotikabehandling: Se kapitel sepsis. Tidigt insatt adekvat antibiotikabehandling vid svår sepsis och septisk chock förbättrar överlevnaden. Antibiotika ska ges inom 1 timme.. Antidotbehandling: Vid chock orsakad av intoxikation med vissa läkemedel kan akut behandling med natriumbikarbonat, Intralipid, glukagon, antikroppar, hög-dos insulin mm vara indicerade (se kapitel förgiftningar).. Arytmi: Se kapitel kardiologi.. Blödning: Vid blödning som orsak till chock ska blödningskällan åtgärdas om möjligt genom kirurgi, endoskopi eller interventionell radiologi.. Perkutan koronar intervention (PCI): Patienter med kardiogen chock på grund av akut hjärtinfarkt ska omgående skickas för akut koronarangiografi och PCI. Trombolys kan övervägas om PCI inte är tillgängligt.. Perikardiocentes: Vid tamponad genomförs perikardiocentes med ledning av ultraljud eller röntgengenomlysning.. Pneumothorax: Patienter med tryckpneumothorax och ...
Fukt ackumuleras i tak som en följd av verksamhet som pågår inom boytan, såsom matlagning och duschning. Den luftburna vattenångan förflyttar sig upp på vinden genom många små "luftläckage" vid genomföringar och vid hörn mellan väggar och tak som gör det möjligt för luft och luftburen fukt att strömma uppåt till vinden. Fukten kondenseras ofta på kalla takytor, vilket höjer halten av fukt i träet och ibland även orsakar att vatten droppar ner på isoleringen. Fuktspärrar kan minska spridning av fukt på vinden, men luftläckage kan bära så mycket som upp till 10 gånger mer fukt upp på vinden än spridning genom Gips eller andra material. Eftersom en fuktspärrar bara stoppar ca 10% av fuktflödet in till takutrymmet, verkar det inte logiskt att halvera minsta fritt ventilerade utrymme som krävs (från 1/150 till 1/300) bara för att en fuktspärrar används ...
Fukt ackumuleras i tak som en följd av verksamhet som pågår inom boytan, såsom matlagning och duschning. Den luftburna vattenångan förflyttar sig upp på vinden genom många små "luftläckage" vid genomföringar och vid hörn mellan väggar och tak som gör det möjligt för luft och luftburen fukt att strömma uppåt till vinden. Fukten kondenseras ofta på kalla takytor, vilket höjer halten av fukt i träet och ibland även orsakar att vatten droppar ner på isoleringen. Fuktspärrar kan minska spridning av fukt på vinden, men luftläckage kan bära så mycket som upp till 10 gånger mer fukt upp på vinden än spridning genom Gips eller andra material. Eftersom en fuktspärrar bara stoppar ca 10% av fuktflödet in till takutrymmet, verkar det inte logiskt att halvera minsta fritt ventilerade utrymme som krävs (från 1/150 till 1/300) bara för att en fuktspärrar används ...
Bra att du vill tilläggsisolera vindsbjälklaget. Det är en enkel och relativt effektiv energieffektiviseringsåtgärd. Men jag tycker du skall fundera ett varv till innan du gör alltför omfattande åtgärder. Om du inte har någon fukt eller lukt så kan du låta sågspånet ligga, då har eventuell fukt vädrat ut. Men om du rör runt i det skall du använda andningsmask, det finns damm och sporer som kan vara skadliga för luftvägar. Elkablar behöver du inte "gräva ned" och ångbromsen kan du lägga ovanpå innan du lägger på tilläggsisoleringen. Beträffande isoleringstjockleken kan det vara bra att läsa artikeln Tilläggsisolera - men inte för mycket! i vår artikelbank. Tänk på att det är viktigt att det inte blir något luftläckage från bostadsvåningen. Köp en enkel hygrometer så att du kan läsa av RH under första året. Fler energispartips hittar du i Energiboken.. Om du värnar ditt hus 30-talskaraktär är infällda lampor kanske inte helt rätt, de tillhör ett ...
Efter att ha konstaterat att våra hydropresstank var full av rosthål och att den läcker luft så blev vi tvungna att ersätta den med en ny (nu i glasfiber). Istället för att kasta den gamla tanken så fick den bli omskolad till Minion / trädgårds prydnad.. Jag skar bort ett fäste som satt på tanken med vinkelslip, efter lite funderingar så rök även de tre benen som tanken hade och två nya runda rörstumpar med fötter svetsades dit istället. Två bultar svetsades dit som skulle hålla de isolerade kopparrören, som skulle agera armar, på plats. Därefter så spraymålades tanken gul, "rumpa", mun, och "hår", målades och därefter klarlackades allt. Ögat gjordes av en gammal marschall som förseddes med en plexiglasskiva och iris, ögonvita, och pupill målades med hobbyfärg. Längs kanterna på marschallen skruvades vanliga "PC-skruvar" in och allt spraymålades med silverfärg och klarlack. Därefter så popnitades marschallen fast på ett spännband. Byxorna är ett par ...
För att skapa ett konto måste du ange en fungerande mejladress som du själv har tillgång till. Denna mejladress blir ditt användarnamn i systemet.. Observera att det inte går att skapa konton kopplade till mejladresser med "@vgregion.se" som slutled. Jobbar du inom Västra Götalandsregionen kan du istället använda ditt VGR-ID med tillhörande lösenord för att logga in.. När du skapar ett konto kopplat till en mejladress väljer du själv ett lösenord ovan. Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt.. ...
Jag vill börja detta med att säga, Vila i frid Hedlund. Jag insåg för en halv timma sen att det var dig jag åkte förbi och tittade på, det v ...
Genom vår produktutbildning lär ni er hur er utrustning fungerar på bästa sätt och hur ni kan uppnå bäst resultat. Produktutbildningen ingår alltid när ni köper ett system från oss. ...
CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst
Nu när Robyns trilogi Body Talk är komplett så är det dags att göra en sammanfattning av helheten. Ett givet sätt att göra detta på är att skapa en spellista med godbitarna från alla tre skivorna och därmed skapa en superversion.
Lägg till en standardmomssats Lägg till en anpassad momssats Hur beräknas moms? På den här sidan förklarar vi de olika sätten som du kan...
Om ditt företag - har en årsomsättning på högst 1 miljon kr - redovisar momsen en gång per år - bedriver EU-handel ska - momsen för räkenskapsåret som
Hur jag än lirkade och drog så fick jag inte tillbaka det. Ibland kändes det som om det följde med en bit för att sedan sitta fast lika hårt som tidigare. Hur i helskotta skulle jag få loss detta, och fanns det någon anledning att ringa en mer van avloppsrensare ...
Stora Momsdagen är uppdateringsdagen för dig som arbetar med moms. Välj vårt livestreamade tillfälle om du har svårt att komma ifrån!
Se våra erbjudanden för Scandic Talk Hotel i Älvsjö. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti. Bo i stora rum bara ett steg ifrån Stockholmsmässan. Vår skybar på e våningen bjuder på fantastisk utsikt och mysig stämning. Läs mer och boka! Restauranger i närheten av Scandic Talk på TripAdvisor: Läs omdömen och se bilder från resenärer på restauranger i närheten av Scandic Talk, Älvsjö ...
Nu är den här - våran bulldag! Undra hur många bullar som kommer att ätas idag? En heel del kan jag tänka mig. Men det är rätt för det är ju så gott. Finns det något bättre än doften av nybakade bullar? Mums. Ibland önskar jag att man kunde spara känslor, dofter och smaker i en liten burk. Kan ju vara bra att ha framöver liksom. Tänk en dag när man är trött, seg och lite hängig. Att då kunna ta fram doften av goa bullar eller något annat mys - det vore ju inte helt fel ...