Jämför priser på Latin American Women Filmmakers: Production, Politics, Poetics (Inbunden, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Latin American Women Filmmakers: Production, Politics, Poetics (Inbunden, 2017).
Latinamerika är en kulturgeografisk region som består av länder i Sydamerika, Centralamerika och södra Nordamerika där latinska språk talas (framförallt spanska och portugisiska). Dock ska inte begreppet Latinamerika blandas ihop med Hispanic- Spanish Latin America där enbart spansktalande länder från Latinamerika ingår. Även om det portugisisktalande Brasilien ofta ingår i begreppet Latinamerika så benämns landets befolkning inte som Hispanics, samt ofta heller inte som Latinos. [1]. ...
Världsbanken listar årligen de bästa tillverkande länderna efter totalt tillverkningsvärde. Enligt listan från 2019 skulle Mexiko ha den tolfte mest värdefulla industrin i världen (217,8 miljarder US-dollar), Brasilien har den trettonde största (173,6 miljarder US-dollar), Venezuela den trettio största (dock 58,2 miljarder US-dollar) , som är beroende av olja för att få detta värde), Argentina den 31: e största (57,7 miljarder US-dollar), Colombia den 46: e största (35,4 miljarder USD), Peru den 50: e största (28 US $ , 7 miljarder) och Chile den 51. största (28,3 miljarder US-dollar). [17]. I Latinamerika är det få länder som uppskattar industriell verksamhet: Brasilien, Argentina, Mexiko och, mindre framträdande, Chile. Börjat sent fick industrialiseringen i dessa länder ett stort uppsving från andra världskriget: detta hindrade krigsländerna från att köpa de produkter de var vana vid att importera och exportera det de producerade. På den tiden kunde de dra nytta ...
Uppdatering: Minns även att Chavez aktivt motarbetat sitt eget folks rätt att handla med sina grannar. I Latinamerika har länderna i perioder försökt närma sig varandra och skapa en frihandelsunion mellan sig, till exempel i Andiska Gemenskapen. Men när Ecuador och Colombia ville öppna sig även mot andra länder, så drog sig Chavez ur, utan att komma hela vägen in i den andra frihandelsorganisationen Mercosur ...
Stockholms universitet startar ett forum för lärosätets samarbete med Latinamerika. SU:s Latinamerikaforum är öppet för alla medarbetare som önskar ta del av information, erfarenhetsutbyte och delta i nätverk som rör samarbeten, forskning och utbyten med länder i Latinamerika.. ...
Klyftorna fortsatt djupa. Enligt Världsbankens rapport har 70 miljoner människor, däribland många som tillhör urbefolkningarna i Bolivia, Brasilien och Peru, lyfts ur fattigdom under millenniets första årtionde. En ökad tillgång till grundskola anses vara det viktigaste resultat som uppnåtts under det gyllene årtiondet, enligt Världsbanken. I länder som Ecuador, Mexiko och Nicaragua har barn som tillhör urbefolkningar nu samma möjlighet till utbildning som andra barn.. Men trots stora framsteg har urfolken inte gynnats av den positiva utvecklingen i lika hög grad som andra delar av befolkningarna, förklarar Jorge Familiar från Världsbankens avdelning för Latinamerika och Karibien.. I rapporten konstateras att även om fattigdomen minskat bland urbefolkningarna i Latinamerika har klyftorna antingen ökat eller legat kvar på en oförändrad nivå i jämförelse med resten av befolkningen. Omkring 14 procent av de fattiga och 17 procent av de extremt fattiga i regionen ...
Källor som OmVärlden varit i kontakt med betonar att det bara är ett utkast, och att Sidas styrelse i går skickade tillbaka förslaget till tjänstemännen för omarbetning. Ett konkret förslag skall vara klart nästa vecka och skickas till regeringen.. Enligt OECD/DAC är de tre länderna i Latinamerika att klassificera som medelinkomstländer, och den svenska regeringen har tidigare slagit fast att det svenska biståndet ska röra sig bort från sådana. Istället ska satsningarna öka på de allra fattigaste.. Samtidigt lever många i extrem fattigdom även i dessa länder. I Bolivia är över hälften av befolkningen fattig, och i det utkast som nu skickats tillbaka för omarbetning slår Sida fast att ett fortsatt svenskt bistånd trots allt skulle kunna göra nytta.. Alla samarbeten i Latinamerika skulle kunna omhänderta större volymer och generera resultat, konstaterar myndigheten.. Om förslaget att fasa ut det bilaterala biståndet till Bolivia, Colombia och Guatemala kvarstår ...
Man måste också komma ihåg att Latinamerika är en av världens mest delade kontintenter. I så gott som alla länder är den ekonomiska och etniska ojämlikheten ytterst flagrant.. Chile har tack vare de senaste decenniernas ekonomiska tillväxt setts som Latinamerikas mönsterland. De genererade tillgångarna är dock mycket ojämnt fördelade. Grunden för den ekonomiska politiken bakom ojämlikheten skapades i stor utsträckning under Augusto Pinochets diktatur 1973-1990. I dag ägs merparten av jorden, naturtillgångarna och industrin av en smal politisk och ekonomisk elit.. Ofta finns det en beredskap att ta till våld för att försvara eliten privilegier. När protesterna bröt ut i Chile utlyste president Sebastián Piñera undantagstillstånd och konstaterade att han är i krig mot sitt eget folk.. Det är karakteristiskt för Latinamerika att polisen, militären och den ekonomiska eliten med sina globala nätverk är insnärjda i varandra. Följaktligen frågar man på kontinenten ...
Del 6 i artikelserie om Fattigdomen tar upp FATTIGDOMEN I LATINAMERIKA (Denna Artikelserie ingår i en följetong av artiklar/inlägg om Fattigdom - se kategorin: Om Fattigdom i Världen) Det som präglar fattigdomen i Latinamerika, en annan kontinent som ofta lyfts fram som säte för extrem fattigdom, är att stora inkomstklyftor och en hård klasstruktur kännetecknar även de…
EESK har samarbetat med motparter i Latinamerika och Västindien sedan 1990-talet. EESK har i flera yttranden fokuserat på förbindelserna med denna region, på regional, subregional och nationell nivå. EESK har bl.a. följande prioriteringar: utveckling av det civila samhällets organisationer, ekonomisk och social utveckling, regional integration och multilateralt samarbete. På regional nivå anordnar EESK vartannat år möten mellan företrädare för civilsamhällesorganisationer i Europa, Latinamerika och Västindien, som ett av de förberedande evenemangen inför toppmötet mellan EU och Celac. På subregional och nationell nivå har flera permanenta strukturer inrättats: 2009 inrättade EESK tillsammans med Brasiliens ekonomiska och sociala råd en rundabordskonferens för det civila samhället för att tillhandahålla ett forum för dialog och fortlöpande samarbete mellan företrädare för det civila samhället i Brasilien och EU. Genom associeringsavtalet mellan EU och Chile fick
Just nu är det spännande i Latinamerika, en vänstervåg som stöds av starka sociala rörelser. Samtidigt pågår det en motrörelse. Mest tydligt nu i Bolivia där de rika delarna av landet söker autonomi. Just nu pågår det oroligheter när de sociala rörelserna ställs mot medelklassen i dessa områden, flera har dödats. Detta är kärnpunkten i det som händer just nu, en priviligierad medel och överklass försvarar sina priviligierier. Kanske kan man se en likhet med det som sker i Sverige just nu.. Vill ni vet mer om vad som händer i Latinamerika just nu, men betoning på Brasilien. Kom till ABF huset i Stockholm onsdag den 17 januari kl 18. LULA - KORRUPT POPULIST?. Lula har precis tillträtt sitt andra mandat, vad händer egentligen ...
¡Olé, Olé, Olé! A Trip Across Latin America follows the Rolling Stones on their 2016 tour through ten Latin America cities, whilst at the same time trying to stage their first ever concert in Havana, Cuba, a colossal once-in-a-lifetime open air free show, the...
Amundi Funds Latin America Equity A2 är därför åter valbar från den 21 april på fondtorget.. Fondnamn: Amundi Funds Latin America Equity ...
Stöd Svalorna Latinamerika genom ditt köp hos oss. Här kan du handla och samtidigt skänka pengar till Svalorna Latinamerika, utan att det kostar dig någonting extra. Välkommen till Godhandling.se
Vill du veta hur många och andelen religioner i Latinamerika och Västindien. Lista över religiösa populationer i Latinamerika och Västindien
Vil du vide antallet og procentdelen af religioner i Latinamerika og Caribien. Liste over religiøse befolkningsgrupper i Latinamerika og Caribien
Dansglada rytmer, frodig regnskog, mäktiga berg och sköna stränder hittar man i Latinamerika och Karibien. En världsdel med tempo, soliga leenden, livsglädje och skön, avslappnad livssyn. Karibien är ytterligheternas plats på vår jord med de högsta och största vattenfallen, den största regnskogen och de mest avlägsna öarna. Låt dig inspireras av vårt utbud, ring oss och låt oss hjälpa dig att skräddarsy ditt karibiska och latinamerikanska äventyr!
Mañana mañana! Ja, vi pratar om Latinamerika! Börja äventyret i Buenos Aires följt av den obligatoriska vandringen på Inkaleden vandringen till Machu Picchu. Res runt i Centralamerika och njut av en aktivitetsfylld äventyrstur i Costa Rica innan du flyr till stränderna i Mexiko!
Det tycker en av deltagarna på första träffen i Stockholms lokalgrupps studiecirkel Nya demokrativägar i Latinamerika som gick hösten 2006.*. Deltagarna ger flera exempel på vad som kännetecknar demokrati och plockar exempel från hela världen. Sverige, Bolivia, Chile och antikens Grekland betas av, liksom Iran som blir ett inlägg i demokratidebatten. Diskussionerna pågår ibland i storgrupp, ibland två och två och språket växlar mellan svenska och spanska. ABF-huset på Sveavägen bjuder på kaffe, 5 kr koppen, i plastmugg men ingen tog med fikabröd till denna den första cirkeln, så pausen blir kort. Diskussionen om det öppna samhället fortsätter istället och frågan om hur man kan få tillbaka tron på demokrati blir aldrig riktigt besvarad. Kanske kan demokratisystem från Sydamerika med deltagande budget vara ett sätt. Men för att deltagande demokrati ska fungera måste även den reella makten flyttas över till dem som deltar. Ja, och det var då vi kom in på detta ...
Latinamerikagrupperna är en svensk förening som beskriver sig själv som en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Bland annat arbetar man med stöd till samarbetsorganisationer i Latinamerika, påverkan i Sverige, kunskapsutbyte mellan Sverige och Latinamerika och praktik i Latinamerika. Organisationen bildades 1968 som en kritik mot det bistånd som Sverige stod för. Den hette fram till 2008 UBV, Utbildning för biståndsverksamhet. Verksamheten var de första åren inriktad på utbildning i u-landsfrågor där en del av utbildningen genomfördes med praktik i Latinamerika. De första kurserna reste med bananbåtar till Colombia, där praktiken skulle genomföras. Senare övergick det till att handla mer om volontäruppdrag. Genom åren har föreningen haft verksamhet i många olika länder i Sydamerika och Centralamerika men har lämnat en del länder på grund av den politiska situationen eller andra ...
Demokraterna har fått majoritet i USA:s kongress. De kräver att USA ska ändra sin handelspolitik i Latinamerika. De kräver respekt för mänskliga rättigheter och miljö.
Trots löften om att öka satsningarna på gröna energikällor planerar flera länder i Latinamerika att starta nya kolkraftverk för att producera elektricitet. Dessa planer står i strid med de […]. ...
Befrielseteologi har blivit en stark och etablerad kraft inom den katolska kyrkan. Dessa fattigpräster och teologer reformerar den katolska kyrkan inifrån, i Latinamerika, Afrika och Asien. Detta är den enda översikt som finns på svenska om befrielseteologin.. Att ta ställning för de fattigas behov är en uppmaning till den rika världen att dela med sig av makt och rikedom. Befrielseteologins tankar har påverkat hela kristenheten sedan den första gången formulerades på ett kyrkomöte i Colombia 1968.. Vi står utan tvekan inför en inomsvensk befrielseteologisk process, en form av kulturreformation. Även här i Sverige måste kyrkan våga gå i dialog och i samarbete med de maktlösa och oppositionella i landet. Ur bokens svenska förord, specialskrivet av Dan Melander.. ...
Latinamerika: länder - Geografispel: Seterra är ett gratis geografiprogram som med hjälp av blindkartor lär dig städer och länder i hela världen.
I onsdags var det den internationella dagen för pressfrihet och på många håll är riskerna för journalister påtagliga. Mexiko är det farligaste landet i Latinamerika för journalister. Reportern Cecilio Pineda Brito var den första som sköts till döds i Mexiko i år. Den mexikanska journalisten Cecilio Pineda Brito bevakade narkotikahandeln i en region i delstaten […]
Altropico och Kanindé arbetar för att regnskogen ska kunna stå kvar i nära samarbete med de lokala samhällen. Jordens Vänner är genom sitt samarbete med Kanindé den enda svenska organisation som arbetar på gräsrotsnivå för att skydda regnskog i Brasilien.. Altropico arbetar med lokala samhällen i Chocóregionen och Amazonas medan Kanindé samarbetar med ursprungsfolk i Amazonas för att människorna i dessa samhällen ska få möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter, oavsett kön eller etnicitet. De arbetar för stärkandet av lokalsamhällen genom att befolkningen får utbildning kring demokrati och mänskliga rättigheter och verktyg för att organisera sig och därigenom påverka lokala beslutsfattare. Härigenom får de möjlighet att försörja sig och sina familjer, att skydda regnskogen som är deras hem från att huggas ned samt påverka samhället som de lever i.. Jordens Vänner och våra samarbetsorganisationer i Latinamerika arbetar aktivt för att stärka ...
Ausencia de mí handlar om en historisk epok i Latinamerika då flykt kom att bli ödet för miljoner människor. Genom den uruguayanska musikerns Alfredo Zitarrosas exil tar filmen upp vad rotlösheten gör med en människa som är tvungen att fly sitt land. Exilen förvandlas, men den tar aldrig slut. Alfredo Zitarrosas poesi och tankar skildrar en väg utan återvändo.. ...
Latinamerika fortsätter att vara världens mest ojämlika region. Samtidigt som de flesta länder officiellt är medelinkomstländer, är fattigdom, diskriminering och utanförskap utbrett. För kvinnor, urfolken och människorättsaktivister är situationen särskilt svår. Våld, hot och förföljelse är vanliga inslag i mångas vardag. We Effect har under året förstärkt sitt fokus på ökad jämställdhet som en lösning på den växande ojämlikheten ...
Temat för konferensen var Europa, América Latina y el Caribe: 1999-2019, veinte años de cooperación renovada. Vid konferensen valdes en ny styrelse och som ny ordförande, Maria Clara Medina från School of Global Studies vid Göteborgs universitet. Nästa konferens kommer att arrangeras av Helsingfors universitet, år 2022. ...
Den idylliska fyra tunnland stora haciendan öppnar i Villa Victoria, Mexiko, för att tjäna som hem för det nya kontinentala Narconon Latin America. Man accepterar ivrigt utmaningen från en region i trängande behov av effektiv drogrehabilitering. Öppnandet har möjliggjorts genom generösa donationer från medlemmar i International Association of Scientologists.
IC3, som leds av Israel Aerospace Industries (IAI), kommer att leverera till det hemlighållna landet i Latinamerika ett strategiskt och nationellt cyber-försvarscenter som kommer att omfatta bl.a. riskbedömning och centrum mot cyberattacker. Mer information » Israelisk cybersäkerhet till Japan (2016) ». ...
Trendindikaton visar i och med fredagens stängningskurs negativ trend för Bovespa. Det är en exitsignal för Onsdagsfonden PPM och därför lägger jag, efter publiceringen av detta inlägg, en säljorder i PPM för samtliga andelar i CAAM Funds Latin America Equities och köper istället andelar i AMF Räntefond Kort för att parkera det fria kapitalet. Återigen, trendindikatorn…
Pris: 351 kr. häftad, 2011. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Christian Work In Latin America, Volume 1... av Anonymous (ISBN 9781246513974) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Världens största flytande bokhandel med över 5 000 titlar ombord sätter kurs mot ett antal hamnar i Latinamerika under året.
Loffe Goes Latin America LP från 1975; fakta, bilder, värde, pressar, musiker, låtar, stilar, liknande skivor, kommentarer, betyg m.m.
Spela Latinamerika spelautomater online för vår hemliga gratis samling för de bästa GAMES WAREHOUSE OldSkool Klassiker Punto Banco Bonus flera nivåer Re-spin spel såsom Jade Beauties Lights och andra
Behöver du snabb, pålitlig biluthyrning i Latinamerika? Hyr en kvalitetsbil för att göra din resa under Latinamerikas himmel till ett rent nöje.
Latinamerika Sveriges Radios omfattande utrikesbevakning samlad på ett ställe - reportage, nyhetsinslag, analyser, bakgrunder och Sveriges största nät ...
TY - INPR. T1 - Mere realisme end magi. T2 - Anm: Rigmor Kappel Schmidt: Magisk realisme og fantastik i Latinamerika. AU - svendsen, erik. PY - 1997/6/10. Y1 - 1997/6/10. M3 - Bidrag til avis - Anmeldelse. SP - 7. JO - Jyllands-Posten. JF - Jyllands-Posten. SN - 0109-1182. ER - ...
Nationalencyklopedin, Economic Commission for Latin America and the Caribbean. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/economic-commission-for-latin-america-and-the-caribbean ...
För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.. ...
Under mina tolv år som frilansjournalist, då jag främst rapporterat från Latinamerika, har jag alltid ställt mig själv samma fråga: Har jag som svenskfödd, vit medelklasskvinna rätt att tolka och berätta om det som händer i Latinamerika idag? Och hur kan jag göra det på ett sätt som inte reproducerar ett kolonialistiskt synsätt eller befäster fördomar och stereotyper?. Att som journalist utgå från sina egna upplevelser kan i bästa fall bidra till att göra det svårförstådda mer begripligt eftersom vi som mediekonsumenter kan identifiera oss med människan i journalisten. Men det är också en utmaning, vilket inte minst blev tydligt när flera framstående akademiker och feminister med rötter i Latinamerika i våras kritiserade en krönika av Sveriges Radios Latinamerikakorrespondent Lotten Collin.. Kritiken mot Lotten Collins krönika, som sändes i samband med mors dag i Brasilien, handlar om hennes skildring av kvinnors feministiska kamp i Latinamerika. Hon inleder ...
Specialist på paket och rundresor till Latinamerika sedan 1984, vi skräddarsyr din resa.Välkommen till Inca tours, vårat hjärta slår för Latinamerika.
The story that became Temporada came to me little by little. I had a mental image of someone doing the job Juliana does in the film, instructing the general population in ways to keep down vectors for contagious diseases - a very ordinary job in many poorer neighborhoods in Latin American cities that I had never seen portrayed on film. I also wanted to make a film about changing and moving on. These ideas came together in the story of a woman performing this kind of low but important work and living in a constant process of changing her daily life, being influenced by the new world around her and having to find a place in it. ...
Längd: 92 min.. Från Rio Bravo till Magellans sund. En resa på 38.696 km, sju besökta länder, två års filmning, 40 intervjuer med de viktigaste politiska, sociala och kulturella referenserna i regionen för att berätta historien om en omtvistad kontinent: Latinamerika.. Denna dokumentär och roadmovie diskuterar den motsättning som pågår för att vinna hegemonin på kontinenten. Å ena sidan av konservativa krafter, å andra sidan av folkrörelser.. I samarbete med Latinamerikagrupperna.. OBS! Registrering krävs!. Registreringslänk till FILMCENTRUM SYD (max 20 personer)*. *COVID Notis: Vi har begränsat antal platser och därför vill vi be dig om att avboka din plats i fall du kan inte komma till visningen. Stanna gärna hemma om du känner dig sjuk.. Registreringslänk till ONLINE SAMTAL & VISNING på ZOOM. Deltagare kommer att få länken till samtal dagen innan visningen via e-post.. Trailer:. ...
Världskarta av SYDAMERIKA: Latinamerika Argentina, Brasilien, Peru, Patagonia, Amazon River Geografiskt diagram. Illustration handla om liggande, latin, orinoco, chile - 155134479
I URUGUAY valdes socialisten och läkaren Tabaré Vazquez till president i slutet av 2004 uppburen av en bred center-vänsterallians. I parlamentsvalet tog MPP-partiet, den forna gerillarörelsen MLN-Tupamaros, nästan 30 av de 51 procenten som vänsterfronten fick i valet till parlamentet. Dagens Nyheters reporter i Latinamerika Nathan Shachar var en av dem som delade högerns och Bushs oro innan valet i Uruguay: De perspektiv som öppnas av de senaste opinionssiffrorna är skrämmande för många - det är inte otänkbart att MPP-partiet, en av vänsterfrontens komponenter, får absolut majoritet i andra kammaren ...
Åk på språkresa till Spanien eller Latinamerika! Språkkursen i spanska kan kombineras med kurser i dans, segling, golf, dykning eller matlagning. Vi har även affärsspanska, 50+ kurser och sommarkurser för ungdomar.
De kristnas deltagande i den revolutionära kampen är inte något nytt fenomen, åtminstone inte i Latinamerika. Den traditionella marxismen har reagerat med en analys som ställer kristna arbetare som stödjer revolutionen i motsatsställning till kyrkan (prästerskapet), en alltigenom reaktionär organisation. Den colombianske prästen och gerillakämpen Camillo Torres död i en skärmytsling med armén, kan ses som ett undantagsfall. Men de kristnas och prästernas växande engagemang i den massomfattande kampen och deras omfattande deltagande i den sandinistiska revolutionen gör det klart och tydligt nödvändigt för oss att förändra denna förenklade analys.. Att sätta kyrkans bas i motsättning till dess konservativa hierarki är inte längre tillräckligt när ett stort antal biskopar har deklarerat sin solidaritet med folkliga rörelser. Detta engagemang har stundom kostat dem deras liv, vilket var fallet med San Salvadors ärkebiskop Monsignor Oscar Romero, som dödades av ...
Spanska i den Spanska världen TOPP 24 Spanska språkskolor i Spanien och Latinamerika 24 akademiska center i Spanien & Latinamerika 2 Pamplona Salamanca Barcelona Madrid Granada Sevilla Valencia Alicante
20000 kr. Sammanfattning. Filmvisningar och samtal kring filmer från och om Latinamerika med högstadie- och gymnasieskolor i Malmö.. Projektbeskrivning. Latinamerika i fokus - film och kulturfestival 17-26 oktober i Malmö. Visas på: Biograf Spegeln/Skolbio och Biograf Panora. Snart visas film som sällan når den svenska publiken för Malmös skolelever och lärare. Det är svenska ungdomar som deltagit i video- och filmprojekt i Latinamerika som möter skolan. De visar sina filmer och delar med sig av sina erfarenheter. Kan film förändra världen?. Imagenes del Sur/Bilder från Söder bjuder under festivalen Latinamerika i Fokus in Malmöpubliken att se film från och om Latinamerika och till samtal kring aktuella ämnen på kontinenten. En mer nyanserad bild av den latinamerikanska verkligheten lyfts fram. Vi använder film som medium för att öka förståelsen för andra kulturer och skapa diskussion kring mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.. Gå in på: www.imagenes.se ...
Biblioteket Väster i Lund har haft två verkligen intensiva veckor med Latinamerika i blickfånget. Och eftersom i hela Sverige samtidigt pågick Fairtrade Fokus-veckorna, kändes det självklart att vi visade upp vårt sortiment från Latinamerika. En kväll presenterades därför välkända Klotet-varor som kakao, kaffe och alpacka, men även nya eller mindre kända: variationer på den underbara mexikanska honungen, utsökta tagua-smycken, exotisk deko-keramik i Talavera-stil, färgstarka maya-inspirerade ryggsäck, roliga kalabas-fåglar, torkad physalis mm. Likaså var ...
Costa Rica är på många sätt ett fantastiskt land på alla sätt och vis. Allra mest känt är landet för sin vackra natur och sina underbara stränder. Costa Rica är dock också så mycket mer än bara det. Befolkningen har ett rykte om sig att vara bland de mest vänliga folken i hela Latinamerika.. Är du sugen på att resa till det fantastiska landet Costa Rica kan det vara bra att ta hjälp av en reseanordnare för att få ut så mycket som möjligt ur din resa. SweTours är ett företag som arbetar med att skräddarsy resor och de har Costa Rica som ett av sina alternativ. De erbjuder bland annat en rundresa där man får se allt från vackra stränder till häpnadsväckande vulkaner.. ...
Hur många som reser till USA i hopp om att kunna ge sin familj ett bättre liv vet ingen. Antalet invandrare som vistas illegalt i landet beräknas ligga någonstans mellan 7 och 20 miljoner och enligt Pew Hispanic Center kommer 80 procent av dem från Latinamerika. Genom gästarbetarprogrammet H-2 fick 121 000 personer tillfälliga arbetsvisum år 2005. Inter-American Development Bank uppskattar i dag det totala antalet latinamerikanskfödda i USA till 17 miljoner. Och när strömmen av migranter till nord ökar, ökar också strömmen av pengar till syd.. Men livet för dem som varje månad skickar hem i genomsnitt 150 dollar till sina famljer i syd är långt ifrån någon amerikansk dröm. Tillvaron för dem som trots allt vistas legalt i landet ger en vink om hur utsatt en migrantarbetare är ...
Ericsson har fått ytterligare en order från Syd- och Latinamerika. Denna gång är det en av Latinamerikas största telekomoperatörer America Movil som kontrakterat bolaget för att uppgradera dess fasta nät i El Salvador, skriver Ericsson i ett pressmeddelande.
Sekreteraren i CEPAL - FNs ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien - Alicia Bárcena, säger att Latinamerika borde lära sig av Kuba för att minska ojämlikheten, som ökar i regionen. Hon noterade också att Kuba och Venezuela är de länder i regionen som uppnått bäst resultat de senaste tio åren i kampen mot ojämlikhet och fattigdom. Enligt New York Times kan Kuba vara det första feministiska landet i Latinamerika. Rädda barnen framhåller Kuba som bästa landet för mammor. Och äldreforskaren Glenn Ellis, USA, är Kuba bästa landet att åldras i ...
Krisen gjorde att de stora frågorna kom lite i skymundan. Men något blev det sagt. Under resan har Obama medgett att tidigare löften om samverkan inte uppfyllts och att USA ibland försökt diktera villkoren i förhållandet till Latinamerika.
När medlemmar i våra lokala samarbetsorganisationer mördas och hotas måste vi som svenska organisationer säga ifrån. Och Sveriges regering måste lyssna.. Vi ser med stark oro på de ökade hoten mot människorättsförsvarare under de senaste åren i Latinamerika. Särskilt utsatta är småbrukare och urfolk som ställer sig i vägen för utvinningsindustrin genom att de försvarar den mark där de lever på och är beroende av för sin försörjning.. De kämpar mot storskalig gruvexploatering, protesterar mot skogsavverkning och motsätter sig vattenkraftverk som utgör ett direkt hot mot deras ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Dessa så kallade utvecklingsprojekt orsakar ofta miljöförstörelse och tränger bort människor från sina marker.. Denna oroande tendens riskerar att förvärras på grund av den politiska och ekonomiska turbulens som vi ser i flertalet länder i Latinamerika i dag.. Fattigdomen ökar i Latinamerika för första gången sedan 2002 enligt ...
Jag sprang på denna titel när jag letade efter kvinnliga författarnamn att lägga till i läslistan och jag desperat sökte efter engelska översättningar av Ana Istarús dikter:. Politically Writing Women in Hispanic Literature: The Feminist Tradition in Contemporary Latin American and U.S. Latina Writers skriven av Martha Lorena Rubí.. Ana Istarú är en Costaricansk dramatiker och poet. I sina texter konfronterar hon den rådande synen på kvinnors sexualitet inom den latinamerikanska kulturen, där den katolska mytbildningen kring Horan och Madonnan ligger som grund. Det privata sovrummet blir en öppen teaterscen där hon visar både hur situationen ser ut och hur den skulle kunna se ut istället, sexualpolitiskt och faktiskt rent praktiskt.. Hon är explicit och det behöver man nog vara när man på riktigt söker finna sina egen röst, sin plats, i sexakten. Det behöver man nog vara när den dominerande föreställningen ständigt lånar bilder från ett manligt synsätt ...
Keiser University Latin American Campus i Nicaragua, San Marcos. Få all information om skolan och dess masterprogram på bara två klick!
Facebook stängde och raderade 65 profiler, 161 sidor dussintals grupper på Facebook. Gleicher säger att Facebooks cybersecurity-team upptäckt coordinated inauthentic behavior där vissa profiler utgett sig för att vara politiska kandidater som förtalat politiska opponenter. Vissa sidor har agerat som falska lokala nyhetsorgan som spridit påstådda avslöjanden genom fingerade läckor.. Archimedes Group har på detta sätt med hjälp av trollkonton försökt påverka valresultat i flera länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Sammantaget hade trollkontona och trollsidorna skapat 2,8 millioner följare. Lobbyföretaget hade åren 2012-2019 spenderat 812,000 USD enbart på Facebook-annonser, skriver Facebook i en separat artikel om fallet Archimedes Group.. Text: Torbjörn Sassersson. Läs hela artikeln på NewsVoice.. ...
Carl Skoglund biblioteket i Eskilstuna gästades 9 november av Aleksej Sashnin. Ämnet var Utvecklingen i Ryssland och Ukraina. Aleksej Sashnin tillhörde Vänsterfronten som i princip krossades av Putins maktapparat 2012. Aleksej lever nu som politisk flykting i Sverige. Flera av vänsterfrontens ledare har spenderat åren efter 2012 i fängelse. Aleksej kunde berätta att en av dem kom ut ur fängelset förra veckan men flera kamrater är fortfarande fängslade.. Aleksej koncentrerade sej på Putinregimens historia. Han visade på hur Putin i början av sin regeringstid gjorde allt för att föra in Ryssland i västlägret. Hur Putin erkände USA som den enda supermakten och enbart sökte en roll som respekterad samarbetspartner. Inrikespolitiskt förde Putin en västorienterad nyliberal politik. Han ville till och med föra in Ryssland i Nato. Allt detta tillbakavisades från USA och övriga västimperialister. Aleksej pekade också på hur löften till Gorbatjov i samband som gick ut på att ...
Taizé har sedan länge kontakt med Latinamerika. Det började i november 1958. Broder Roger var i Rom när påven Johannes XXIII just hade börjat sin (...)
Taizé har sedan länge kontakt med Latinamerika. Det började i november 1958. Broder Roger var i Rom när påven Johannes XXIII just hade börjat sin (...)
Gör en bra affär på Latin American State Building in Comparative Perspective (Pocket, 2013) ➔ Lägst pris just nu 247 kr bland 3 st butiker. Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra priser på allt från Böcker till orientmattor! ✓ Vårt köpskydd garanterar dig en säker affär. Välkommen till PriceRunner!
I flera av länderna i Latinamerika råder det allvarliga problem gällande såväl våld mot fackligt aktiva som att föreningsfriheten inte respekteras fullt ut. Icke-jämställda strukturer och våld gentemot kvinnor är utbrett i såväl samhället i stort som på arbetsmarknaden.
PokerStars har nu offentliggjort schemat för den sjätte säsongen av Latin American Poker Tour (LAPT) och första anhalten kommer att bli Chile där LAPT spelas i den vackra kuststaden Viña del Mar den 13-17 mars 2013. Det kommer att bli en ordentlig casinofestival på Enjoy Casino & Resort i Viña del Mar med nio
Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2016 sep, I : Studies in Spanish & Latin American Cinemas. 13, 3, s. 227-246. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
Mer om våra spännande event i Latin American Poker Tour och schema. Du kan även besöka sidan Kvala in för att spela dig fram till varje event.
Volontärarbete i Latinamerika och Centralamerika samt Karibien. Volontärprojekt där du gör verklig skillnad. Långsiktiga och meningsfulla projekt.
Handla b cker, sk nlitteratur och facklitteratur hos Adlibris bokhandel. Priserna ligger l gst p marknaden vilket har noterats i ett flertal test i media.
Som volontär från Europa eller Nordamerika kanske du inte kommer att ha så stor påverkan under tiden du är här, men jag tror att ditt medvetande förändras när du kommer hem och det är en av de viktigaste sakerna du kan ta med dig från denna erfarenhet, säger Julio J. Santamaría Barría från Habla Ya! i Panama. Den skillnad du kan göra under en kort vistelse kanske är begränsad, men du kommer att se sidor av den lokala kulturen som turister sällan ser och ditt stöd hjälper tveklöst organisationerna. Vissa studenter fortsätter att bidra till de lokala projekten långt efter att de återvänt hem.. Casa Esperanza är ett projekt i Boquete, som studenterna på Habla Ya! Aktivt medverkar i. Den lokala organisationen uppmuntrar barn att gå till skolan genom att hämta dem i hemmet på morgonen, ge dem frukost och ta dem till skolan. På eftermiddagen hämtas barnen i skolan, ges lunch och ses efter på centret tills föräldrarna slutar sina arbeten. Det är här som våra ...
Valen 6 december är av strategisk vikt. Här avgörs vilka som kontrollerar den lagstiftande församlingen/ Nationalförsamlingen. Dess symboliska värde tillkommer. Förlusten för vänstern av församlingen 2015 blev mycket kostbart för en chavism som vant sig vid strålande valsegrar gång på gång.. Imperialisterna och oligarkin gick på offensiven och utnyttjade läget för att släppa loss sitt totala krig mot den Bolivarianska Revolutionen. Oppositionen ville förvandla sin valseger till en kontrarevolutionär statskupp, underordnade USA. Chavismen å sin sida, kom tillbaka efter en kort tillbakagång och återtog det politiska initiativet.. Beviset för det är den förkrossande segern som folket utdelade mot den våldsamma oppositionen 2017 och den förmåga som president Maduro visat i den politiska och militära ledningen som besegrat den ena efter den andra av den självutnämnde Guadios planer; allt från invasion av landet med förevändning av humanitär hjälp, attentatet ...
Letar du efter den perfekt spanska spr kresan i Latinamerika? Upplev en fantastisk spanska inl rningssemester i Panama! Spanskakurs + Bekv ma boenden + Sociala & kulturella aktiviteter + eko- ventyrs turer + volent rarbete.
Handla b cker, sk nlitteratur och facklitteratur hos Adlibris bokhandel. Priserna ligger l gst p marknaden vilket har noterats i ett flertal test i media.
Insatsen sker i samarbete mellan Finansförbundet och UNI och syftar till att med påverkan, förhandlingar och utbildning, förändra förutsättningarna för facken inom multinationella bank- och finansföretag och offentliga banker i Argentina, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Paraguay och Peru.
latinsk dans kan hänvisa till två olika grupper med dans, antingen sociala latinsk dans, eller ballroom latinsk dans. Sociala, eller traditionella former av latinsk dans, innehålla saker som samba, salsa, merengue, mambo, cumbia, rumba, cha-cha-cha, Bolera, och många andra. Formellt ballroom latinsk dans, å andra sidan omfattar endast fem stilar: cha-cha-cha, jive, paso doble, rumba och samba. Det bör noteras att varken jive eller cha-cha-cha är latinska ursprung, och därför stilen av dans ibland kallas latinamerikansk dans eller internationella latinsk dans. Det finns hundratals stilar av traditionella latinska folkdans i Latinamerika, och notering eller beskriva dem alla skulle vara ett enormt företag. Några stilar har blivit mycket populär, dock, och dansas ofta på klubbar i USA och Europa, liksom i Latinamerika. En berömd stil, den argentinska tango, är framför allt inte en form av folkdans, och så även om det vanligen ingår som en form av latinsk dans, det skiljer sig ...
Hennes första verk 1914 var en diktsamling Los sonetos de la muerte, Dödens sonetter, som hon utgav under pseudonymen Gabriela Mistral. Med denna diktsamling vann hon en lyriktävling i Santiago. Samlingen var skriven till minne av Romea Ureta. Ternura, hennes andra diktsamling från 1924, innehåller s.k rondas som sjungs när barn i Latinamerika dansar ringdans. Den svenske poeten Hjalmar Gullberg har översatt och tolkat hennes dikter till svenska. Han kallar henne det ställföreträdande moderskapets diktarinna[6], vilket också kan sägas visa sig i hennes många vaggvisor, barnrim och sånglekar. Själv tog hon bestämt avstånd från denna bild som moderskapets madonna. Hon intresserade sig för ockultism, orientalism och teosofi. Gabriela Mistral var också anhängare av den befrielseteologi som uppstått under 1960-talet i Latinamerika och Afrika, vilket fick som följd att hon motarbetades av den katolska kyrkan.[4] I hennes diktning märks en preferens för ord som skildrar ...
Barnprogrammet Sambalelé - Med musik och dans från Latinamerika Sambalelé, som är namnet på en flicka från Brasilien, är ett program för barn där både musik, sång, dans och rörelser ingår och där barnen får mycket plats att själva delta. Till medryckande musik och enkla steg får Marco Rios och Ruth Safira snabbt med publiken i sång och dans. Marco och Ruth bjuder på samba från Brasilien, cumbia från Colombia, huayno från Peru och mycket mera. Sångerna är på svenska med några inslag av portugisiska och spanska. I de flesta länder i Latinamerika hör musik och dans ihop och sprids till alla åldrar på fester och högtider av olika slag. Medverkande: Marco Rios - värmlänning från Peru (sångare och musiker) och Ruth Safira - med rötter från Brasilien (sångare och dansare). Ålder: 3-5 år. Längd 35 min. Kom lite innan! SMURF´s café är öppet! Biljettpris 50 kr. Förköp på ditt bibliotek, 040-626 82 03. OBS! Endast kontant betalning. Resterande biljetter i ...
Lärarförbundets internationella sekreterareIna Eriksson rapporterar från Education Internationals regionkonferens i Costa Rica.
Våldet mot kvinnor i Nicaragua nådde under augusti nya nivåer då 9 kvinnor mördades på fyra veckor. År 2016 registrerades 49 så kallade femicidios i landet, det vill säga mord på kvinnor just för att de är kvinnor som ses som den yttersta formen av mäns våld mot kvinnor. När september tog sin början hade redan 37 femicidios registrerats för 2017 och antalet mord på kvinnor förväntas därmed komma upp i samma höga antal även i år. I majoriteten av fallen var förövaren en partner eller ex-partner som i många fall anmälts för misshandel av sin fru eller flickvän tidigare.. ...
Älska livet är Ecuadors tema för en hållbar turism och det är enkelt att hålla med. Ecuador - Latinamerika i fickformat - hade i den globala rankingen av resmål två av sju, Amazonas och Galapagos, när vi senast läste om den. Detta på en yta som är något större än halva Sverige. Turistsveriges Señor Latinamerika Read More. ...
Men jag har aldrig varit rädd för att framstå som osvensk så jag frågade, när hon gjorde en paus, Is the loadspeaker on?. Jo, det var den försäkrade hon och en tillkallad tekniker. En och annan i publiken grymtade, men det låtsades de inte om.. Och nu blev det den franske ambassadörens tur - och han talade också engelska. Han hade bara varit här i 18 månader sade han, och hade inte hunnit lära sig vårt språk.. Det har jag all respekt för. Kanske sitter han om ett halvår i Latinamerika eller i Östasien. Och vad ska han då med svenska glosor till? Men hade det inte varit smartare om man låtit honom tala franska, som sedan översatts? Jag har själv goda erfarenheter av detta från uppdrag i Latinamerika och Östeuropa. Man får tid att tänka på vad man ska säga, så själva föreläsningen kan till och med bli bättre än normalt!. Evenemanget var annonserat i UNT som om det skulle vara på svenska, och jag tror att alla som kom, även de som av utseende att döma inte ...
Tidningen Brand presenterar som sitt första nummer 2020 en fint spretig upplaga där vår tids queerliv och -politik står i förgrunden med en mängd olika ingångar. Man glädjer sig tidigt åt två uppslag där en typ av etymologisk ordlista med historiska texter och citat redan från början avvisar alla föreställningar om queerhet som tidsbunden, knuten till nationer eller särskilda kulturer. Josephine Askegård har läst tidningen Brands nummer Queerfaran.. Kulturtipset 27 mars, 20 ...