A final evaluation of the Sida/SAREC Marine Science Program was completed in July 1999 focusing principally on activities undertaken since a mid-term evaluation in 1996. The Marine Science Program encompasses Bilateral Programs in Mozambique and Tanzania, and a Regional Program that was formally initiated in 1992. The fundamental purpose of these three marine science initiatives has been to build research capacity in the marine sciences on topics relevant to sustainable coastal resource use. The Regional Program added an additional dimension to this capacity-building agenda by featuring activities designed to promote a coastal management process at regional and national scales ...
Tidigare under söndagen avslöjade Nyheter Idag att ritningar på tusentals fastigheter inom Fortifikationsverkets bestånd har lämnats ut till Kina. I vårt avslöjande berättade vi att mycket talar för att ritningsunderlaget omfattar skyddsobjekt, en fråga vi under fredagen aldrig lyckades få svar på.. Under söndagseftermiddagen, efter att Nyheter Idag publicerat uppgifter om att ritningar lämnats ut till Kina, bekräftar myndigheten i ett meddelande på sin hemsida att det ingår skyddsobjekt. I flera fall är det olagligt att avbilda eller fotografera skyddsobjekt, något som kan ge böter eller fängelse.. "Huvuddelen av vårt fastighetsbestånd såväl öppet som slutet är eller ligger inom ett skyddsobjekt. Till exempel är ett vanligt kasernområde ett skyddsobjekt. Skyddsobjekt styr inte om det är öppen eller hemlig information. En bedömning om det är hemlig information har gjorts utifrån varje byggnads sekretessperspektiv oavsett om den ligger inom ett skyddsobjekt eller ...
2015-08-26 Läroplan - vad, hur och varför? Läroplansteori och läroplanshistoria Agneta Grönlund 26 augusti 2015 Läroplan - vad, hur och varför? 1. Inledning - läroplanen och jag 2. Vad är en läroplan? Varför finns den? 3. Hur kommer en läroplan till? 4. Hur implementeras/genomförs/förverkligas en läroplan? 5. Svenska läroplaner i förändring 6. Läroplaner i framtiden 7. Avslutning 2 2 1 2015-08-26 Läroplanen och jag 1900 1959 L L 1919 2000 L 1955 LL 1962 1970 1969 L 1980 L L 1994 2011 3 Läroplanens fem sidor Den ideologiska läroplanen Ren ideal läroplan, aldrig verklighet Den formella läroplanen Det tryckta dokumentet Den uppfattade läroplanen Lärares, elevers och föräldrars tolkning Den genomförda läroplanen Det som faktiskt sker i klassrummet Den upplevda läroplanen Det eleverna uppfattar sker i klassrummet Efter Goodlad m.fl, 1979 Se Hansén & Forsman kap. 13 4 2 2015-08-26 Styrdokument i gymnasieskolan Huvudmän Skola Lärare ELEVER 3 5 Att styra skolan § ...
En hållbar utveckling är en av de största utmaningarna världen står inför. Antar du den utmaningen? Är du personen som kommer på nästa stora, miljövänliga innovation? Kanske vill du forska kring genteknik, kemi och mikrobiologi och vara en del av nya medicinska genombrott? Då kommer Science Program passa dig. Du får en bred naturvetenskaplig utbildning som ger dig många möjligheter inför framtiden. Undervisningen ges i en miljö där det finns avancerade laboratorium med modern utrustning och engagerade lärare.. ...
Studiens huvudsyfte är att undersöka hur lärare till elever i grundskolans tidigare år kan arbeta med och mot mål i svenskämnets kursplan. Ett annat syfte är att undersöka om lärare anser att målorienterat arbete skulle kunna fungera som motivationshöjare och skapa lust till att lära. Vi vill också försöka ta reda på vilka kunskaper eleverna har om kursplanen i svenska och om de anser att det är viktigt att de får delta i att formulera mål i ämnet. Vi har använt oss av både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod för att få svar på studiens syfte. Den kvantitativa metoden i form av enkät och de kvalitativa i form av observationer och intervjuer. Vi har funnit att både lärare och elever anser att det är viktigt att målen tas upp tillsammans. Vi har även funnit att lärarna anser att elevernas motivation ökar då de arbetar mot mål. Vad beträffar elevernas kunskaper om kursplanen i svenska förefaller den för abstrakt för dem. Detsamma gäller frågan om de ...
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare KURSPLANER OCH KOMMENTARER REVIDERAD 2018 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare KURSPLANER OCH KOMMENTARER REVIDERAD Innehåll Inledning...
Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post:
Kursplanen är kursens formella dokument som fastställts av högskolan. När kursen utvärderas görs det mot kursplanen. I kursplanen kan du läsa om kursens klassificering, syfte, innehåll, mål, generella förmågor, lärande och undervisning, bedömning och examination, litteratur, mm.. Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden DV1561 via BTHs hemsida.. Från och med höstterminen 2017 byter kursen namn till "Programmering med JavaScript" och får en ny kurskod DV1561 samt ändrar förkunskapskrav till G1F (kräver någon form av förkunskaper).. Kursen hette fram till och med hösten 2016 "Programmering med JavaScript, HTML och CSS", kurskoden var DV1532 och hade förkunskapskrav G1N (grundläggande).. Se kursplan för DV1532.. ...
För studenter som följer äldre studieordning (dvs. studenter som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007) finns nedan en förteckning över uppsatskurser som följer äldre studieordning, men vars kursplaner är Bolognaanpassade. Kursplaner läggs ut efter hand som de fastställs av HT-områdets kursplanegrupp. För frågor om de olika kurserna, kontakta CTR:s studievägledare. ...
The aim of this study is to analyse how a taxonomy-based course design can support students qualitative learning processes in online university courses. The paper presents a case study based on two online courses in comparative literature in Swedish and English. A document analysis has been applied to analyse the empirical material, which includes the syllabuses, study guides, and examination assignments connected to the courses. Socio-cultural aspects of learning processes, assessment and feedback, course design using a taxonomic structure (SOLO), and a progressive theory of literary studies (Langers theories of envisionment) function as a framework. The results show that the examination assignments aim to further the students educational processes from stage 2 to stage 5 of the SOLO-taxonomy and, at the same time, through Langers four stances. While the course structure has a positive effect on the students general as well as literary progress, there are some pedagogical challenges with ...
Pris: 140 kr. häftad, 2018. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Syllabus of a Course of Experimental Lectures on the Theory of Equilibrium, to Be Delivered at the Kings College, London, in the October Term of the Year 1831 (Classic Reprint) av Henry Moseley (ISBN 9781330446256) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 149 kr Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Den 1 mars 2006 infördes en ny kursplan för körkort B. En ny kursplan avsågs bland annat bli mer lättfattlig samt bidra till ökat engagemang och förnyelse hos de olika aktörerna i utbildningsprocessen. I den nya kursplanen finns också en större fokus på elevens självkännedom.. Den nya kursplanen grundar sig på den s.k. GDE-matrisen (Goals for Driver Education). I GDE-matrisen definieras de kompetenser som en förare ska ha för att vara trafiksäker. Matrisen visar bland annat hur bilkörningen är en process som även innebär ett samspel mellan förarens egna förmågor och motiv. Studiens syfte är att undersöka om det har skett förändringar av fokus i förarutbildningen sedan den nya kursplanen införts. Studien utgörs av fyra delstudier. Varje delstudie består av en för- och efterstudie, 2006 respektive 2008. Den första delstudien berör kursplanen, där den gamla och den nya kursplanen har innehållsanalyserats. I den andra delstudien är det undervisningsplaner ...
Kurserna Utbildning i svenska för invandrare består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i. Läs mer om kurserna under länken Kursplan för sfi. Kurserna inom utbildning i svenska för invandrare är inte jämförbara med någon språklig nivå inom grund- eller gymnasieskolans kurser i svenska som andraspråk då kursplanen är utformad utifrån en annan grund och en annan synvinkel för att möta den vuxna eleven. Kursplanen relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk (GERS): lärande, undervisning och bedömning och kan istället jämföras med referensramens nivåer. Läs mer om GERS via länken under Se även. Kurserna inom utbildning i svenska för invandrare är byggd på olika situationer, i vardags-, samhälls- och arbetsliv, som också de bygger på den gemensamma europeiska referensramen och de versamhetsfält som tas ...
01 juni 2017 Vi på TYA är mycket glada för att utbildningar till lastbilsförare via Arbetsförmedlingen inom kort kommer igång igen meddelar Lasse Holm.. Bristen på lastbilsförare är extremt stor i hela landet och vi ser därför positivt på möjligheten till vidareutbildning. De som utbildar sig går en ljus framtid till mötes. TYA räknar med att det kommer att behövas 50 000 nya lastbilsförare inom de närmaste 10 åren. Antalet utbildningsplatser står inte i paritet med branschens efterfrågan. Övriga utbildningsformer är gymnasial yrkesutbildning och kommunal vuxenutbildning.. ...
Välkommen till Örebro Praktiska Gymnasium Drömmer du om att arbeta med ett praktiskt yrke eller att starta ett eget företag inom ett praktiskt yrkesområde? Hos oss på Örebro Praktiska Gymnasium har du många olika praktiska utbildningar att välja på såsom bygg, naturbruk, hantverk, fordon med flera
Denna publikation innehåller kursplaner inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i sin senaste lydelse. Den innehåller även kommentarer till kursplanernas uppbyggnad, betygsskalan och kunskapskraven.
At the centre of the PYP curriculum are five essential elements: knowledge, concepts, skills, attitudes, and action. The aim of the programme is to help students acquire a holistic understanding of six main themes, shown on the outside of the curriculum model, through the interrelatedness of these essential elements. The PYP identifies a body of knowledge for all students in all cultures, in six subject areas ...
At the centre of the PYP curriculum are five essential elements: knowledge, concepts, skills, attitudes, and action. The aim of the programme is to help students acquire a holistic understanding of six main themes, shown on the outside of the curriculum model, through the interrelatedness of these essential elements. The PYP identifies a body of knowledge for all students in all cultures, in six subject areas ...
At the centre of the PYP curriculum are five essential elements: knowledge, concepts, skills, attitudes, and action. The aim of the programme is to help students acquire a holistic understanding of six main themes, shown on the outside of the curriculum model, through the interrelatedness of these essential elements. The PYP identifies a body of knowledge for all students in all cultures, in six subject areas ...
The curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare contains five sections and has been adopted by the government.
Informationen på den här sidan rör utbildningsplanen som gäller från och med HT2016. För information om tidigare curriculum, klicka här.. ...
Studenter som er tatt opp til et studieprogram kan søke om å få bytte til et annet. Se oversikt fra hvert fakultet for nærmere beskrivelse av ordningen.
Christoffer Lilja Född: 11 september 1985 Vätterslundsgatan 10 553 11 Jönköping Tfn: 036 - 210 56 29 Mob: 0703 08 93 11 CURRICULUM VITAE - CHRISTOFFER LILJA ARBETSLIVSERFARENHET 2011+ SharePoint och Systemutvecklare, Consid AB Jobbar systemutvecklare med fokus på lösningar i SharePoint men även vanlig Asp.Net, MVC, WinForms förekommer. 2008-2011 Systemutvecklare, PDB DataSystem AB Utvecklade mestadels webblösningar med c# och asp.net men även en del andra Microsoft tekniker. Fokus var portaler såsom ett egenutvecklat intranät, B2B ordehantering och SharePoint. 2007-2008 Trainee, PDB DataSystem AB Fick som trainee testa på 4 olika kompetensteam inom utveckling (Microsoft, Java, IBM och Beslutsstöd med Microsoft verktyg). Detta innebar att jag fick testa på tekniker såsom c#, asp.net, SharePoint, JSP, Java, RPG och CL. I varje kompetensteam fick vi i grupp jobba med kundprojekt vilket gav en mycket god insikt i hur man jobbar som it konsult. 2004 - 2007 Webbmaster Under början av ...
Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter.. ...
Använd den här lättillgängliga mallen för en funktionell meritförteckning eller ett funktionellt CV och visa upp dina kunskaper. Det här är en bra mall för dig som har begränsad arbetslivserfarenhet. Ge dokumentet ett professionellt utseende med det inbyggda, matchande följebrevet. Det hittar du genom att klicka på fliken Infoga i menyfliksområdet.. ...
Användning: Motsvaras i stort av det svenska ordet meritförteckning men kan anses kunna innehålla fler aspekter av en människas liv (utöver formella meriter) såsom personliga intressen, familj etc. Förkortas ofta CV ...
UTBILDNING. Skolverket drar nu tillbaka det kontroversiella och hårt kritiserade förslaget om att slopa antiken ur kursplanen för historia i grundskolan.
LIBRIS titelinformation: Meritförteckningar inlämnade af sökandena till professorsembetet i patologisk anatomi vid Karolinska mediko-kirurgiska institutet.
https://learningspy.co.uk/curriculum/how-do-we-know-pupils-are-making-progress-part-2-the-curriculum/ Inledning (KS2 och KS4 motsvarar ungefärligen svenskt låg- och högstadium):
Lars Olsson Växjö Curriculum vitae Man brukar uppfatta som en person full av liv och idéer och visst är det så. Min erfarenhet gör mig till en erfaren...
Pris: 338 kr. häftad, 2010. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Child life and the curriculum av Junius Lathrop Meriam (ISBN 9781176541603) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Kursplanerna visas för närvarande inte här, men kommer att publiceras inom kort. Sök istället upp den enskilda kursen under "Utbildingsutbud" i vänstermenyn, för att se kursplanen ...
Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning.
Ladda ner kursplanen här (pdf) Uppdaterad 2018-07-25 (Kursplanen är preliminär och kan komma att ändras löpande). Antal moduler 7 Kursen innehåller...
Några statistiska data Källor: Skolverkets rapport 327, del 2 Skolverket PM Enheten för utbildningsstatistik Dnr 2009: (7) Skolverkets rapport 339, del 1 Skolverkets rapport nr 349 p. 3
Programstudenter som påbörjat studierna efter ht 2010 hittar kursplaner för sitt program under Programöversikter med kursplaner - HLK. Studenter som läser fristående kurser hittar kursinformation och kursplaner under Kurser. ...
Programstudenter som påbörjat studierna efter ht 2010 hittar kursplaner för sitt program under Programöversikter med kursplaner - HLK. Studenter som läser fristående kurser hittar kursinformation och kursplaner under Kurser. ...
Välja det bästa hela läroplanen kan vara en svår och skrämmande uppgift. Detta kan gälla särskilt för första gången homeschoolers eftersom det finns så många typer av kurser finns. Även om det finns ingen "en storlek passar alla" läroplanen är det viktigt att välja en som passar både ditt barns individuella inlärningsmetod och engagerar hans eller hennes intresse. Det bör också ge en väl avrundad utbildning. Det finns flera alternativ att överväga när man väljer en komplett läroplan. Utöver vad som erbjuds, hjälper det att veta i förväg vad du vill lära och hur du vill lära ut det. Du bör också räkna ut hur bäst ditt barn lär sig, som att använda traditionella metoder, online eller med praktiska aktiviteter ihåg att även om en särskild läroplan arbetar för ett barn, kan det inte nödvändigtvis arbetar för en annan. Dessutom rekommenderar att du bedöma varje barns matematik och läsförståelse för att finna en lämplig läroplan. I vissa fall kan ...
Skola 2011 Ny skollag Ny Läroplan med nya kursplaner Nytt betygssystem som gäller från åk 6 Nytt sätt att tänka kring bedömning Skolans skyldighet att rapportera om ogiltig frånvaro Ogiltig frånvaro skrivs in i betyget
Har du förmågan att kunna:. 1. bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov och anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, så att varje elev utvecklas så lång det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen eller kursplanen och kunskapskraven,. 2. utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner eller kursplaner och kunskapskrav,. 3. kommunicera med eleven vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla under undervisningen, vad som ligger till grund för bedömningen, hur eleven ska få visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras,. 4. göra eleven delaktig i planeringen och utveckla elevens förmåga att lära, såväl självständigt som tillsammans med andra,. 5. utveckla elevens förmåga att upptäcka problem och att finna lösningar till dessa,. 6. visa tillit till elevens förmåga, och. 7. följa upp, bedöma, kommunicera och dokumentera elevens kunskapsutveckling och ...
klarar ett vardagsliv i Sverige. Andra, t.ex. dyslektiker kan lära sig tala och förstå talad svenska bra, men har stora svårigheter att lära sig läsa och skriva svenska. För ytterligare andra ingår inte tanken på ett liv utanför för den trängre familjekretsen i föreställningsvärlden, varför de saknar motivation att lära sig språket. För dessa deltagare är den nuvarande kursplanens mål för sfi-studierna inte realistiska. Den nuvarande kursplanen är primärt utformad för att lägga grunden för fortsatta studier i svenska. Den svarar därför mindre väl mot de krav på kunskaper i svenska som ställs vid övergång till yrkesutbildning eller direkt inträde på arbetsmarknaden. Ett särskilt test i svenska, som skulle svara mot arbetslivets krav på språkkunskaper, har därför aktualiserats. Det finns av dessa skäl, enligt regeringens uppfattning, anledning att skapa formella förutsättningar att differentiera utbildningen och utbildningsmålen, så att verksamheten ...
Balans Företagsekonomi 1 är ett läromedel som från grunden är utvecklat utifrån kursplanen i Företagsekonomi 1. Strukturen följer, och har en tydlig koppling till, de centrala delarna i kursplanen. Övningsboken följer samma struktur som Balans Företagsekonomi 1, faktabok, det vill säga åtta block som tydligt speglar det centrala innehållet i kursplanen. Genom tre olika nivåer - grönt, blått och svart - klargörs hur elevens färdigheter och kunskaper i ämnet utvecklas ...
De nu gällande läroplanerna är Läroplan för förskolan (Lpfö 98), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). ...
Tanken är att du ska kunna arbeta parallellt med utbildningen, även om du självklart behöver avsätta tid. Kursplanen är omfattande och innehåller en lång rad olika ämnesområden, inom kommunikation och insamling.. Utbildningen sträcker sig över ett år och omfattar ca 300 timmar, varav 80 är lärarledda lektionstimmar, fördelade på fyra moduler/utbildningstillfällen omfattande tre dagar för varje modul, samt en dag för tentamen och en dag för diplomeringen. Förutom lektioner ingår lärarhandlett projektarbete, egna studier och tentamen.. Lärarna kommer både från Berghs School of Communication och från Giva Sveriges eget nätverk. Detta ger dig en unik mix av erfarenheter och kompetenser. Utbildningen sker på svenska, men stora delar av kurslitteraturen är på engelska.. För mer information kontakta info(at)givasverige.se. Giva Sverige ordnar tillsammans med Berghs School of Communication denna omfattande, högkvalitativa och intensiva certifieringsutbildning i ...
Examensarbetet utförs i slutet av utbildningen och kan påbörjas när förkunskapskraven enligt kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet ska den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen, gestaltande och skriftligen redovisa resultatet av arbetet. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning. Uppgiften utförs individuellt, men kan göras två och två efter särskild ansökan under förutsättning att de individuella prestationerna framgår. En examinator vid universitetet bedömer om ett projektförslag uppfyller kraven för att kunna anses vara ett examensprojekt och utser en lämplig handledare vid universitetet. Examinatorn ansvarar också för bedömningen. Den skriftliga rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom universitetet. Rapporten, titel och sammanfattning skrivs normalt på engelska med ett särskilt blad där titel och ...
Att uppöva förmågan att formulera problem och syften och att utgående från dessa sammanställa ett manuskript till en avhandling inom valt ämnesområde. Lärdomsprovet skall träna den studerande i att med teori och praktik som bas utveckla nytt kunnande inom valt ämnesområde. Avhandlingen har också som mål att förena skolan, den studerande och uppdragsgivare i en integrerad utvecklingsprocess ...
Examensarbetet inom masterprogrammet i industridesign med inriktning mot avancerad produktdesign avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden och muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom området avancerad produktdesign ...
SFI syftar till att ge dig muntliga och skriftliga färdigheter samt att förbereda dig inför fortsatta studier eller arbetsmarknaden.. Undervisningen sker på olika nivåer utifrån ditt språkliga utgångsläge. Delar av SFI-kursen kan kombineras med andra ämnen och praktik.. Väntetiden för att få börja läsa på SFI är högst tre månader. För dig som finns inom arbetsförmedlingens etablering är väntetiden högst en månad.. Kursplanen för SFI finns översatt till 26 olika språk på Skolverkets webbplats.. , Läs kursplanen på Skolverkets ...
Uppsatser om INLEDNING METOD SYFTE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
O Du, vars anlete är föremålet för min tillbedjan, vars skönhet är min helgedom, vars boing är mitt mål, vars lovprisande är mitt hopp, vars försyn är min följeslagare, vars kärlek är orsaken till min tillvaro, vars omnämnande är min vederkvickelse, vars närhet är min åstundan, vars närvaro är min käraste önskan och högstra strävan,…