Alina 20% rabatt på service - Föreningen Aktiva Seniorer hos Alina.se, Butiker i Uppsala, Enköping, Norrköping, Örnsköldsvik, Östersund, Stockholm och Gävle och på nätet.
Anställningen och forskningsverksamheten är placerad och förlagd till institutionen för tr anslationell medicin i Malmö vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mer information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida: http://www.med.lu.se/ translationell_medicin Cancer är ett av de större fokusområdena vid institutionen för translationell medicin (ITM). Genom tillsättning av denna lektorstjänst avser ITM att förstärka och bibehålla den strategiskt viktiga forskningen inom området cancer som bedrivs vid institutionen och vid den Medicinska Fakulteten. Målet är att rekrytera en person som på ett framgångsrikt sätt kan leda en egen forskningsverksamhet inom området molekylär cancercellbiologi och läkemedelsutveckling och som kan dra nytta av och förstärka den pågående cancerforskningen vid institutionen och vid fakulteten. Vi söker med denna lektorstjänst en etablerad självständig forskare med unik och nydanande forskning och med djup kunskap inom området och
Introduktion Läkemedelsutveckling Att utveckla ett läkemedel Syntes av olika vetenskapliga discipliner Samspel mellan privat industri, offentligt finansierad grundforskning och regulatoriska myndigheter. Att utveckla ett läkemedel Säkerhet Effektivitet Lönsamhet
Forskning på KTH med att använda spindeltrådsproteiner för att ta fram nya cell- och vävnadsmodeller som kan användas som alternativ till djurförsök vid bland annat läkemedelsutveckling har fått utmärkelsen Nytänkaren.
Förslaget att bredda styrelsen med djup kompetens inom avancerad läkemedelsutveckling skall ses i ljuset av den plan som Corline har sjösatt för bolagets produktportfölj. Gunilla Ekströms kompetens kommer att öka säkerheten ytterligare i de strategiska val som görs under utvecklingsarbetet samt ge utökat stöd till Corlines långsiktiga strategi mot att bli ett avancerat läkemedelsutvecklingsbolag.. Gunilla Ekström har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsutveckling i AstraZeneca, Orexo och Karolinska Development, där hon med både strategiskt och operativt ansvar för stora utvecklingsteam arbetat med preklinisk forskning och klinisk läkemedelsutveckling. Bland annat har Gunilla lett en utvecklingsorganisation inom AstraZeneca som har tagit ca 15 läkemedelskandidater till kliniska prövningar.. Gunilla Ekström har disputerat vid Karolinska Institutet (KI) inom ämnet medicinsk kemi, erhållit docentur i biokemisk toxikologi vid KI och har där ...
Så var bowlingen avslutad för denna säsongen i och med att bakertävling och avslutningsfest hölls för en vecka sedan. Den 2 maj, när sista spelomgången var, höll dramatiken sig närvarande ända till att de sista kloten rullat i slutspelet. Göran Lennqvist presterade 222 och 216 poäng. Det innebar att han var bara 3 poäng bakom Inger Ny. Vi som betraktade Ingers ställning som bergsäker inför sista omgången hajade till. Skulle Göran på nytt visa att han var bäst när det verkligen gäller. Han har gjort det många gånger förr. Är troligen ett resultat av att han tillbringat en stor del både av yrkesliv och fritid i sportens värld, det ger vinnarskalle. Men när klockan slog ledde Inger fortfarande med 3 poäng som segrare i slutspelet. Göran grattar och kallar Inger för en riktig boulespelare, vi instämmer. Grattis Inger! Kul också att det blev två damer på pallplatserna.. Det var inte bara i slutspelet som det hände saker. Marita Johansson presterade 166 poäng i ...
Det sker en hel del ombyggnationer i Hjorthagenområdet och den väg vi planerat att vandra den 7 juni var avstängd just då. Det innebar att det skulle bli en avsevärt längre sträcka för oss att gå. På förslag av våra kunniga guider Marie Andersson och Eva Palmqvist ändrade vi vandringen till Hornsbergs Strand på nordvästra Kungsholmen - som också är ett nybyggt bostadsområde under utveckling. Med mycket konst och arkitektur att titta på och lära om. Några ord från våra medresenärer om bytet:. "Ett fin-fint alternativ ...
Incyte startades 2002 av ett antal hängivna forskare som drömde om att starta ett forskningsintensivt och innovativt läkemedelsbolag med ambitionen att ta substanser från idé till godkänt läkemedel.. Incyte har uppmärksammats för sin innovativa och flexibla företagskultur. Två år i rad har Incyte funnits med på Forbes lista över världens tio mest innovativa företag. Företaget har en utvecklingsportfölj bestående av 20 kandidatsubstanser inom två fokusområden: hematologi och onkologi ...
Att forska fram nya läkemedel som hjälper för olika åkommor är inget lätt arbete. Det krävs tid, pengar och ett stort tålamod. För varje läkemedel som framställs ligger det vetenskapligt arbete bakom som är väldigt omfattande. Man arbetar i team för att få fram de bästa resultaten. Processen är ofta lång och slitsam. Forskarna kan till exempel inte göra som de vill, ofta ligger politiska beslut bakom. Det ekonomiska spelar också en stor roll, för det kostar att tillverka nya läkemedel. Som vi alla vet har Cancerfonden en insamling varje höst och det de får in har stor betydelse för fortsatt forskning. Det kan ta så lång tid som mellan 10-15 år innan en process från teori till framtaget läkemedel är slutförd. Kostnaden kan då ligga på mellan 10-15 miljarder kronor, och det endast för ett enda läkemedel.. Det första man måste göra är att testa över tusen olika substanser. De kallas för läkemedelskandidater och sker med en teknik som är mycket avancerad. ...
Jag har arbetat med läkemedelsutveckling under de senaste 18 åren med fokus på kliniska prövningar, regulatoriska frågeställningar och projektledning och under mina sista år inom läkemedelsindustrin var jag ansvarig för Drug Development-funktionen inom Nycomed. Under den tiden var jag också mycket engagerad i den medicinska utvärderingen av produktkandidater för in-licensiering och i diskussioner inom affärsutveckling rörande risker och möjligheter för eventuella forskningsavtal. Under de senaste 10 åren har jag utvecklat ett konsultbolag - KLIFO AS - som är verksamt inom läkemedelsutveckling, med inriktning på pharma och biotechbolag, med klienter både i Europa, och USA men även i Asien.. Varför accepterade du rollen som Styrelsemedlem i Follicum? ...
Bättre förståelse för hur cellen tillverkar membranproteiner ger ett viktigt underlag för framtida forskning både inom den biologiska grundforskningen
Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.
( Masterprogram i läkemedelsutveckling, HT17 120 HP 100 % ) Det ställs höga krav för att kunna arbeta med att utveckla nya läkemedel. Masterprogrammet i läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet ger dig den fördjupning som behövs. På programmet studerar du läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system samt läkemedelsformulering och läkemedelstill-verkning. Alla kurser inom programmet har ett fokus på läkemedel.
Syftet med projektet är att utveckla strategier och arbetssätt inom läkemedels-forskning och -utveckling med målet att underlätta och stärka långsiktiga
( Masterprogram i läkemedelsutveckling, HT20 120 HP, 100 % ) Det ställs höga krav för att kunna arbeta med att utveckla nya läkemedel. Masterprogrammet i läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet ger dig den fördjupning som behövs. På programmet studerar du läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system samt läkemedelsformulering och läkemedelstillverkning. Alla kurser inom programmet har ett fokus på läkemedel.
Arbetsuppgifter Design och utveckling av nya funktioner och egenskaper hos naturliga och artificiella proteiner är en växande forskningsdisciplin med tillämpningar inom många olika områden, främst medicin och diagnostik. Forskningen vid avdelningen för Proteinteknologi är till stor del inriktad mot detta fält. Den utlysta tjänsten är inom kombinatorisk proteinteknologi, det vill säga användning av stora samlingar av proteinvarianter som uttrycks på exempelvis mikroorganismer från vilka nya proteiner med önskade egenskaper kan selekteras. Projekten kommer att omfatta utvärdering, optimering och applicering av nya metoder för effektiv läkemedelsutveckling av proteinbaserade läkemedelskandidater för diagnostik och terapi av till exempel cancer och neurodegenerativa sjukdomar. Projekten kommer ingå i ett nytt VINNOVA-finansierat center med nära samarbeten med industriella partners. Doktorandtjänsten omfattar även institutionstjänstgöring. Kvalifikationer Den sökande ska ha ett
Varför får vissa människor cancer och hur framställs nya läkemedel? Inom medicin och läkemedelsutveckling behövs kunskaper om grundläggande biologiska mekanismer som förklarar hur kroppen fungerar. Du läser ämnen som medicinsk kemi, cellbiologi, genetik och sjukdomslära. För varje kurs fördjupar ...
Diamyd Medical arbetar för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två projekt 1) diabetesvaccinet Diamyd® för…. Läs analysen ...
DexTechs patenterade teknologiplattform, GuaDex, används för egen läkemedelsutveckling men kan även utlicensieras för andra specifika tillämpningar.
Hotell nära Global Village and Discovery Center, Americus: Se recensioner, bilder och fantastiska erbjudanden på hotell i Americus på TripAdvisor.
... Vattenavvisande nötnappa TFL Cool System HI-ART® förstärkning Triple Stitch Dryway+® funktionsmembran Outlast® temperaturreglerande foder Reglerbara CE-godkända skydd Kan kompletteras med vårt CE-godkända ryggskydd S
Med Discovery Hub® från TimeXtender kan du göra din analys- och rapporteringsmiljö GDPR-kompatibel. Läs om GDPR och hur Discovery Hub® kan hjälpa dig
Nerjas och en av Costa del Sols största attraktioner, Nerjagrottan, firar 60 år av dess upptäckt. Även om själva jubileumsdagen
Som patient ska man kunna hitta information om olika behandlingsalternativ men också om pågående och planerade kliniska studier, för vidare diskussion med sin behandlande läkare. Bristol-Myers Squibb har därför tagit fram en ny websida, "BMS Study Connect", som syftar till att göra det enklare för patienter, anhöriga och vårdpersonal, som vill veta mer om kliniska studier och vilka som pågår i Sverige.. Vi som bedriver forskning och läkemedelsutveckling har både ett ansvar, kunskap och möjlighet att svara på de frågor som uppstår. Det är viktigt att patienter, anhöriga och vårdpersonal får den information de behöver för att kunna ta välgrundade beslut och känna trygghet. Vi strävar också efter att ha en bra dialog med patientorganisationer och patienter; det är ju de som lever med de sjukdomar som vi arbetar för att kunna behandla, avslutar Eva Löfkvist.. ...
Bioteknikföretagen Pelago Bioscience och Biovica har kommit överens om att samarbeta för att tillhandahålla en gemensam plattform för snabbare och bättre utvärdering av nya cancerläkemedel och mediciner. Tillsammans erbjuder bolagen en unik plattform som kan korrelera effekt av nya cancerläkemedel med verkningssätt och inbindning till deras målproteiner.. Den gemensamma lösningen ger möjlighet att få avgörande uppgifter tidigare i utvecklingen av nya kandidatsubstanser inom onkologiområdet - information som kommer att vara värdefull för läkemedelsutvecklare och påskynda utvecklingen med bättre och mer välgrundade beslut. Pelago Bioscience möjliggör framgångsrik läkemedelsutveckling genom att erbjuda fysiologiskt relevanta data av substansers interaktion med deras målproteiner med hjälp av CETSA-metoden.. Biovica har utvecklat DiviTum, en mycket känslig analys för att mäta celltillväxt och prediktion samt monitorering av effekten av cellcykelreglerande ...
European Lead Factory är ett samarbetsprojekt startat för att stödja och accelerera tidig läkemedelsutveckling i Europa. European Lead Factory är upprättat och finansierat av EUs Innovative Medicines Initiative (IMI) och är initiativets största individuella projekt. Det drivs av ett konsortium med 13 universitet, sju läkemedelsföretag och 10 små- till medelstora företag, baserade i åtta olika länder i Europa. European Lead Factory är ett exempel på ett fungerande Open Innovation projekt inom läkemdelsforskning. European Lead Factory startade 2013 och består att två huvuddelar: Joint European Compound Library (JECL) och European Screening Centre. Tillsammans utgör de en forskningsplattform där innovativa sjukdomsrelevanta biologiska målmolekyler sammanförs med högkvalitativa kemiska substanser. Resultaten definieras i listor med så kallade hits, dvs föreningar som ger den önskvärda biologiska aktiviteten. Molekylerna på dessa listor kan sedan användas antingen som ...
CAS-nummer är unika numeriska identifierare för kemiska föreningar, polymerer, biologiska sekvenser, mixer och legeringar. Chemical Abstracts Service (CAS), en avdelning av The American Chemical Society, ger dessa identifierare till alla ämnen som har beskrivits i litteraturen. CAS upprätthåller och säljer även en databas med dessa kemikalier. Omkring 23 miljoner föreningar har fått ett CAS-nummer hittills, och 4 000 nya får ett nummer varje dag. Syftet är att göra databassökningar enklare, eftersom kemikalier ofta har många namn. Nästan alla molekyldatabaser idag tillåter sökningar genom CAS-nummer. http://www.cas.org/ Denna kemirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Kvalificerad att ansöka är de som avlagt en universitetsexamen motsvarande en europeisk universitets doktorsexamen i molekylärbiologi, mikrobiologi, cellbiologi eller biokemi (eller motsvarande områden). Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.. Den sökande måste ha dokumenterad erfarenhet (inklusive praktisk erfarenhet) i molekylärgenetiska tekniker och cellodling. Tidigare erfarenhet av små molekyl screening är meriterande. Tidigare erfarenhet inom området värd-patogen interaktion är också önskvärd.. Du bör vara mycket skicklig på att kommunicera både skriftligt och muntligt på engelska och du bör även ha hög motivation och drivkraft. Projektet är ett samarbetsprojekt med flera partners och därför förväntas du inte bara arbeta självständigt utan också fungera väl i en forskningsgrupp med kollegor inom andra forskningsområden. Utmärkt kommunikations-förmåga krävs även för att ...
Vi på Improvus vet att arbetet med att ta fram ett nytt läkemedel är en lång och resurskrävande process där många olika specialistkunskaper är nödvändiga.. Genom våra erfarna konsulter inom affärsområdet Life Science erbjuder vi kompetens som spänner från urvalsprocessen för att välja kandidatsubstans över dokumentationen av en produkt till uppföljning efter registrering. Vi hjälper till att identifiera förbättringsmöjligheter och eventuella brister. Låt oss på Improvus bli ert stöd och komplement för att optimalt utnyttja ert företags egna resurser och kapacitet. Med Improvus konsulter blir vägen mot era mål lättare att gå. ...
Jag tycker om när saker och möbler får nya användningsområden, t.ex. kökshanddukar med monogram som jag tycker så mycket om, de får ofta agera duk på köksbordet. Lakan med spets har fungerat som detsamma. Trädgårdsmöbler har fått komma in på vinterhalvåret när de inte används ute, bara för att de är så fina. Jag vet att jag har allierade ute hos er med samma inredningsstil, men resten undrar ofta hur man är skapt egentligen. :) Men, det ska jag säga, det struntar jag fullkomligt i. Jag och sambon trivs, och det är ju det viktigaste ...
Genom Vetenskapsrådets medlemsskap i ECORD är det möjligt för svenska forskare att delta i expeditioner inom International Ocean Discovery Program (IODP). Här hittar du en tidsplan för kommande expeditioner.
Moberg Pharmas affärsmodell innefattar försäljning i egen regi samt försäljning genom distributörer och partners. Bolagets produktutveckling baseras på innovativ drug delivery av beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnad och risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling.
Andra steget i klinisk läkemedelsutveckling. I fas 2 undersöks läkemedlets effekt på en viss sjukdom i en liten grupp patienter. Läkemedlet jämförs med placebo eller standardbehandling. ...
Läkemedelsutveckling består av några centrala delar. För det första behöver man känna sjukdomen ända ner på molekylär nivå, för att förstå hur den fungerar och varför den är problematisk. För det andra behöver man hitta en aktiv molekyl som har den effekt man önskar, så att den avbryter eller rättar till de skadliga skeendena i kroppen. För det tredje behöver man utveckla läkemedlet så att den aktiva molekylen förs till rätt plats i kroppen, det vill säga till den plats där sjukdomen finns och där den behöver verka.. Åbo Akademis farmaciprofessor Jessica Rosenholm, forskningsledare i cellbiologi Cecilia Sahlgren och akademilektor i cellbiologi Diana Toivola har tillsammans visat hur man kan utveckla nanopartiklar som kan bära med sig läkemedel mot olika tarmsjukdomar genom tarmens utmanande miljö och sedan ta sig in i tarmceller av ett specifikt slag. Partiklarna för alltså inte bara de aktiva molekylerna till rätt plats i kroppen, utan tar dem också in i ...
Fragments of hope - filmen om Sprint Bioscience (kort version). Se den långa versionen här.. Sprint Bioscience arbetar med läkemedelsutveckling inom metabolism med fokus på att bekämpa cancer. Med världen som inspiration, nära dialog och samarbeten med de bästa kan vårt forskarteam göra skillnad för dem som drabbats av cancer. Med alla resurser samlade under ett och samma tak, kan vi på ett resurseffektivt sätt driva läkemedelsprojekt från ide till läkemedelskandidat.. ...
Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley - det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent). Mer information finns på www.medeon.se
Född 1976. Styrelseledamot sedan 2019. Fredrik Lehmann är disputerad läkemedelskemist och har över 15 års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Tidigare har han bland annat jobbat på Pharmacia, Biovitrum, OT Chemistry och Recipharm, samt startat och drivit en handfull bolag inom Life Science. ...
Det svenska bioteknikföretaget Episentec utvecklar produkter och verktyg för forskare inom biokemi och läkemedelsutveckling. Nu satsar de på en...
Tvivelaktiga personer använder främst nätet för att sälja allt de kan med en drogande effekt - inte minst till ungdomar. Markanden är stor och preparaten är många. Nu har de tagit steget längre. En godisbutik i centrala Göteborg påstås utan skrupler börjat sälja droger som ännu inte hunnit klassats som narkotika (här i DN och SvD). Effekten av drogerna är dock likvärdig narkotikaklassade preparat, och framför allt ofta lika skadliga. Den nu aktuella drogen liknar den tidigare nätdrogen "Spice", som blev narkotikaklassad för mindre än ett år sedan. Nu har drogtillverkarna ändrat några atomer i cannabinoiden - och simsalabim så är drogen helt plötsligt laglig igen ...
Studien utgår från ungas perspektiv och baseras på fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 82 barn och unga i årskurs 4 och årskurs 7 i Helsingborg och Skellefteå.. I studien undersöks bl.a. vad som kan göra barnen rädda, ledsna, eller arga, vad de tycker är roligt eller spännande, samt om och hur nyheter uppfattas som lärorika. I de fall där barnen har egna erfarenheter av det som rapporterats, styr det hur de värderar nyhetens tillförlitlighet. ...
Jag har valt att inte visa min bild och namn ska synas i annonser och annat från Google. Gå in på länken som jag markerat med en pil i bilden och välj hur du vill ha det. Gå in i din profils inställningar så hittar du nog detta. Det går att ändra flera gånger om du är obeslutsam ...
På Discovery Science visas program om allt inom teknik och forskning. Det är även här du kan få vara med och analysera och filosofera kring universums och livets stora mysterier. Med Discovery Science får du allt från svar på urgamla mysterier, till information om den moderna tekniken och människans kropp.Sändningstid: Dygnet runtSpråk: EngelskaSv. undertexter: JaText-TV: Nej
På Discovery Science visas program om allt inom teknik och forskning. Det är även här du kan få vara med och analysera och filosofera kring universums och livets stora mysterier. Med Discovery Science får du allt från svar på urgamla mysterier, till information om den moderna tekniken och människans kropp.Sändningstid: Dygnet runtSpråk: EngelskaSv. undertexter: JaText-TV: Nej
Vad Är Discovery Rule? Upptäckten regeln är en sedvanerätt doktrin som ofta gäller för fall där en preskription är inblandade. En preskriptionstid är en viss tid då en rättegång anses rimligt; gång efter denna uppsättning period, kan ett parti som vill stämma har någon rät
Hastighetsplanen använder de nya hastighetsgränserna 40, 60 och 80 km/tim och så vidare. Ett antal vägar kommer att skyltas om till 40 km/tim, vilket framförallt berör kommunens huvudvägnät. De befintliga och mycket uppskattade 30 km/tim-zonerna kommer inte att påverkas. Vägsträckor som berörs kan ses nedan. Klicka på bilden för att se den i större format.. ...
Av alla instrument vi använder i vården är våra händer det viktigaste och mest flitigt använda. Som alla flergångsinstrument måste de rengöras om de blivit smutsiga och därefter desinfekteras. Sprita igen före ny användning i vård och undersökning. Handsprit är det viktigaste momentet i de basala hygienrutinerna.. ...
Svenska Dagbladet använder ibland beteckningen OP-ED för vissa skribenter. Jag tror också att jag har sett Dagens Nyheter använda denna beteckning.
Man blir aldrig fullärd när det gäller aluminium eftersom metallens karaktär ständigt förändras. Vi arbetar konstant med att hitta nya användningsområden för dig.
Det här är en av de saker man använder mest i ett kök. Iallafall i mitt fall, och nu har du ett nytt användningsområde för den, Missa INTE det här för allt i världen, det kommer göra köksarbetet SÅ mycket lättare, tänk bara på när du drar plastfilm över skålar och tallrikar, och det fäster inte riktigt, ja då ska du se det HÄR!!. ...
Jagadeesan, K., Rossetti, C., Abdel Qader, A., Reubsaet, L., Sellergren, B., Thomas Laurell & Simon Ekström, 2017 dec 1, I : SLAS Discovery. 22, 10, s. 1253-1261 Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...