Det finns två huvudtyper av frågeställningar vid misstanke om lipidutgjutning i pleurahålan dels chylothorax, dels pseudochylothorax. Chylothorax är läckage av lymfa till pleurahålan på grund av skada eller obstruktion av f.f.a. ductus thoracicus. Anatomin i lymfsystemet gör att högersidiga chylothorax är vanligare än vänstersidiga och bilaterala. Chylothorax kännetecknas av kylomikroner samt ökade nivåer triglycerider i pleuravätskan. Pseudochylothhorax är en ovanligare diagnos bl.a. orsakad av tuberkulos och reumatoid artrit, med förtjockad pleura och en ökad insöndring av kolesterol till pleuravätskan. Pseudochylothorax utmärks av därför av höga nivåer kolesterol och ibland förhöjda triglyceridnivåer; dock är kvoten kolesterol/triglycerider alltid förhöjd. Förhöjda kolesterolnivåer kan även förekomma vid vissa maligna tumörer. För att utesluta att höga TG- eller totalkolesterolnivåer i serum påverkar pleurainnehållet analyseras också dessa ...
Diagnos: Generaliserad lymfatisk anomali och Gorham-Stouts sjukdom Synonymer: Diffus lymfangiomatos, Vanishing bone disease, Thoracic lymphangiomatosis
Formål: Norsk thoraxkirurgisk forening er en fagmedisinsk spesialistforening under legeforeningen som paraplyorganisasjon. Foreningens formål er å skape et interesseforum for spesialister i den kirurgiske grenspesialiteten Thoraxkirurgi. Foreningen skal også ivareta de samfunnsmessige interesser rundt faget thoraxkirurgi og bidra til fagets utvikling i rammen av norsk helsevesen samt være faglig rådgiver for legeforeningen, media og offentlige organer.. Regler: Norsk Thoraxkirurgisk Forening er en spesialistforening innen norsk legeforening og underlagt Den Norske Legeforenings og Norsk Kirurgisk Forenings lover og regler.. Medlemmenes forhold til foreningen: Foreningen er primært en forening for kliniske spesialister og spesialistkandidater i det kirurgiske fagfeltet Thoraxkirurgi. I tillegg kan andre individer og organisasjoner med interesse for det thoraxkirurgiske fagfeltet tegne assosiert medlemskap i foreningen.. Vedtekter og vedteksendringer: Følger legeforeningens regelverk. ...
Genom vår produktutbildning lär ni er hur er utrustning fungerar på bästa sätt och hur ni kan uppnå bäst resultat. Produktutbildningen ingår alltid när ni köper ett system från oss. ...
Bakgrunn Operativ fjernelse av lungevev skjer i form av anatomiske og ikke-anatomiske reseksjoner. Førstnevnte omfatter segmentreseksjoner, lobektomier og pneumonektomier. Sistnevnte er kilereseksjoner i forskellige varianter av som oftest perifert beliggende tumores eller diffust patologiske parenkymforandringer. Instrumentariet har til nå bestått av vanlig suturering eller diverse stifteapparater. Kilereseksjoner omfatter alltid en grad av tap av […]. ...
Bästa Bitcoin Wallet 2018 När det gäller kryptosäkerhet kan man aldrig vara för försiktig. Alla de wallets som beskrivs ovan innehåller funktioner..