30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Kvalitetsstyrning som ett medel att överträffa kunders förväntningar : En kvalitativ studie om hur svenska hotell kan säkerställa kvalitet och överträffa kunders förväntningar.
Många olika raser av hästar finns idag, men det finns bara tre huvudsakliga typer av hästar: tunga hästar, ljus hästar och ponnyer. Heavy hästar kan också kallas utkast, Dray eller drag hästar. Den tunga hästen ser ut precis som namnet antyder-tung. Kroppen är stark med en bred rygg och rundade manken, vilket är den plats mellan hästens skulderbladen. på en tung häst, benen är korta och tjocka för att hjälpa dem att dra kärror eller plöjer fält. Tunga hästar är speciellt framtagen för tunga arbete som jordbruk. Dessa typer av hästar också flytta med korta steg och hackig rörelser att ge dem bästa dragkraft. Heavy hästar kan också visas på mässor och utställningar häst. Några olika raser av tunga hästar omfattar Clydesdale och American cream draft horse. Light hästar, en annan av de tre huvudsakliga typer av hästar, som vanligtvis används för ridning syften. Sadlar kan enkelt monteras över hästarna ryggen, vilket möjliggör en bekväm körställning. ...
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Det undergrävda folkhälsoarbetet : En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet uppfattar ämnets folkhälsoansvar.
Likhetens gränser En kvalitativ studie om svenska immigranter i Norge Johanna Frank Masteroppgave Våren 2012 Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen 1 Sammandrag Titel: Likhetens gränser en kvalitativ
Linneuniversitet Fast på botten av pyramiden - En kvalitativ studie om belastningsregister i samband med rekrytering Författare: Amar Karat Handledare: Annika Schilling Examinator: Mikael Lundgren Termin:
Det är trots allt familjehemsföräldrarna som gör det största jobbet och vi ska stötta dem i det" - En kvalitativ studie om familjehemssekreterarnas stöd till familjehemsföräldrarna ...
misc{2007622, abstract = {Syfte:Syftet med uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandeln skapar mervärde till konsument genom sitt arbete med sortimentsplanering på en konkurrensintensiv och dynamisk marknad. Vi har i uppsatsen valt en kvalitativ metod vars ansats formats av inslag från både praktiken samt existerande teorier. En multipel fallstudie med semistrukturerade intervjuer samt idealtypsmodellen har använts för att uppfylla uppsatsens syfte. Teori:Teoriavsnittet är skapat utifrån teorier relaterade till sortimentsplanering på både strategisk respektive taktisk nivå. Exempel på teoriområden är Marknadsdrivande Marknadsdriven, Positionering, Image, Kategoristyrning, Utformning av sortiment, Konsumentbeteende, Motivation och Upplevelse av butiksatmosfär. Empiri: Intervjuobjekten i uppsatsen är personer med inflytande på sortimentsplanering från de två fallföretagen Ica och Axfood. Resultat: Studien visar att sortimentsplanering skiljer sig åt mellan Ica och Axfood ...
Lär dig skillnaden mellan dessa två typer av data och när du ska använda dem. Kvantitativa undersökningar syftar till att samla in kalla fakta. Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det.
Lär dig skillnaden mellan dessa två typer av data och när du ska använda dem. Kvantitativa undersökningar syftar till att samla in kalla fakta. Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det.
Det här är en kvalitativ studie som undersöker vilka förväntningar unga vuxna med ätstörningar har från sin familj när övergången sker från pediatriken till ett behandlingsprogram för vuxna. Det har visat sig att många avhopp sker under övergången till vuxenvård. I studien intervjuas 15 kvinnor (åldrarna 18-21) som lider av anorexia eller bulimi. I intervjuerna…
Förutom att uppfylla gällande regler och riktlinjer för rollen skall den som är verksam som handledare för studenter i deras fartygsförlagda utbildning även känna ett stöd från arbetsgivare och kollegor. Syftet med studien var att undersöka om handledarna upplever att de får detta stöd och även undersöka vad lärosäten, SUI och studenter kan göra för att underlätta handledningen. Studien har genomförts med en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer ansikte mot ansikte.
The aim with my study is to highlight, illuminate and examine the social and maternal health care motivational work of pregnant women with a risk or abuse of alcohol and / or drugs, and what actions can be considered for these women. In addition, the aim is to explore how social services and maternity care might interact in this type of case. The aim is to convey the subjective experience of each of the interviewees. For the purposes of this study, I have chosen to use the qualitative research method. I have interviewed social workers in individual and family care, and midwives. Study interview results show that pregnant misusers priority for both maternity care and social services. By the AUDIT, conducted by the maternal health care, shows that the woman has a risk and / or abuse woman offered a variety of activities that may be in the form of talks, drug testing and treatment. Cooperation is the key to success in this motivational work, and its mainly collaboration between social services, ...
En studie om hur barn talar om den fria leken och hur de väljer att definiera den till skillnad från annan lek. Detta har undersökts genom observationer av barnens fria lek både inomhus och utomhus samt fokusgrupper tillsammans med barnen. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på det situerade, det kreativa samt de artefakter som finns tillgängliga. Resultatet visar att man inte talar om fri lek, varken mellan pedagoger och barn eller mellan barnen. Däremot är barnen tydliga med vad de anser att fri lek ska grunda sig i, vilket är deras egna val av lek både gällande hur och vad. Även var vilket enligt barnen i studien endast kunde ske utomhus då det inte fanns lika mycket regler utomhus. Observationerna visade att barnens fria lek, den stunden under dagen där barnen själva får välja vad de vill leka, blir påverkat av mycket. Relaterat till det sociokulturella perspektiv synliggjordes rummets förväntningar och erbjudande av ...
Gör en bra affär på Crafting Qualitative Research (Pocket, 2005) ➔ Lägst pris just nu 347 kr bland 1 st butiker. Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra priser på allt från Böcker till orientmattor! ✓ Vårt köpskydd garanterar dig en säker affär. Välkommen till PriceRunner!
Ledarskap är idag ett högst aktuellt ämne. Företag etablerar sig i andra delar av världen och globaliseringen gör att organisationer måste integrera med andra kulturer än sin egen. Ledarskap blir då en nyckelkomponent och ett konkurrensmedel.
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga ...
Arbetet består huvudsakligen av undervisning på grundläggande, avancerad och forskarnivå. Innehållet i den förväntade undervisningen utgörs av olika kvalitativa forskningsmetoder och metoder som integrerar kvantitativa och kvalitativa ansatser (s.k. "mixed methods") relevanta för beteendevetenskaperna, inklusive metoder och programvara för insamling av data och dataanalyser. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av studenter på olika nivåer, kursutveckling, kursansvar och egen forskning. Den sökande förväntas också utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och delta i administrativt arbete, som t.ex. att vara ledamot i kommittéer och arbetsgrupper samt medverka i institutionens arbete för att finna extern forskningsfinansiering. Undervisningens omfattning är högst 70 % av årsarbetstiden. Minst 30 % av årsarbetstiden ska ägnas åt forskning och egen kompetensutveckling ...
Behörighetskrav: Folkhälsovetenskap 60 hp, där skall 15 hp inom vetenskaplig forskningsmetod, inklusive Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 7.5 hp samt Vetenskapliga forskningsmetoder i folkhälsovetenskap - litteraturstudie 7.5 hp ingå. Motsvarandebedömning kan göras. ...
Forskarskolan Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, eller QRM, är en nationell forskarskola som erbjuder ett stort utbud av tillämpade kurser i kvantitativ forskningsmetodik för utbildningsvetenskapliga frågeställningar. QRMs program omfattar såväl grundläggande baskurser som specialiserade kurser för specifika analysintressen.. Välkomna att delta i QRMs kurser och aktiviteter är:. ...
Ett grundläggande antagande är att forskningsproblemet styr val av metod. Kvantitativ metod är lämplig för vissa problem och kvalitativ metod för andra. Sedan finns det också flera kvalitativa metoder att välja på beroende av problemet. Denna kurs kommer att presentera några av dem så att du kan välja en lämplig kvalitativ metod för ditt forskningsproblem. Det övergripande målet med kursen är att ge kunskap om några kvalitativa metoder, den kvalitativa forskningsprocessens steg samt trovärdighet och etiska överväganden i kvalitativ forskning. Kursen innehåller också genusforskningens betydelse för utvecklingen av kvalitativ metod. Kursen, som ingår i programmen SARIS (Samhällelig Riskhantering) och VAMAS (Masterprogram inom hälsovetenskap med inriktning folkhälsovetenskap) går på halvfart och på distans med en inledande och en avslutande del förlagd till campus på Karlstads Universitet ...
Välkomna till fil.dr. Leon Barkhos docent-föreläsning 27 mars, kl 10.00 i Hc113, Can we rely on Discourse Analysis for a critical understanding of media texts? Läs mer ...
Varje år gör vi en deltagarundersökning för att ta reda på hur våra deltagare upplever studiecirkeln eller kursen de gått hos oss. Vi gör detta för att kunna göra vår verksamhet bättre och bättre.
Varje år gör vi en deltagarundersökning för att ta reda på hur våra deltagare upplever studiecirkeln eller kursen de gått hos oss. Vi gör detta för att kunna göra vår verksamhet bättre och bättre.
20 september, 2013 av David Finer. Kvinnor försöker inte integrera skol- och alternativmedicin för att det skulle vara romantiskt eller rebelliskt. De gör det för att de måste. Vårdgivarna bygger ju inga broar. En dagboksstudie från Australien avslöjar äldre kvinnors pragmatiska hållning till medicinsk mångfald, som forskare ser som en förebild för framtiden. Läs mer ...
Välkomstbrev Forskningsmetoder - kvalitativa metoder (pdf) Länk till preliminärt schema OBS: ändringar kan ske med kort varsel så det är bra att ha...
Vi söker efter ambitiösa och målinriktade studenter i slutet av sin utbildning inom samhällsvetenskap, ekonomi eller kulturvetenskap.. Som praktikant hos oss blir du en del av teamet och arbetar med verkliga uppdrag. Du kommer få arbeta med research, använda kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, bidra med analys och rekommendationer.. Vi tar in praktikanter under hela året men försöker alltid anpassa praktikperioden till ett specifikt projekt för att få din upplevelse att bli så bra som möjligt. En praktikperiod bör pågå under minst sex veckor för att kunna vara till nytta för båda parter.. ...
Mirror Link Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass Läs online Annika Persson Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass Läs online Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass Ladda ner para el ipad Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass pdf Ladda ner e-bok Annika Persson Ladda ner Annika Persson Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass Epub Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass pdf Annika Persson Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass Ladda ner Annika Persson pdf Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass epub Annika Persson Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass Annika Persson Läs ...
Sportsdirect är en brittiskt sportbutikkedja som funnits sedan 1982. Man har f.n. ca 420 affärer bara i Storbrittaninen och ytterligare ca 270 butiker i 19 andra europeiska länder och man planerar att öppna verksamheter på alla större marknader inom EES under de närmaste 3 till 5 åren. Man har redan nu etablerat sin närvaro på den svenska marknaden genom sin webbutik och erbjuder där ett enormt urval av fotbollsskor, löparskor, fotbollsställ, träningskläder och mycket mer. Webbutiken ger dig tillgång till ett enormt utbud av högkvalitativa sportprodukter som kan levereras direkt till din dörr från Sportsdirects fullmatade utbud.. När du går in i Sportsdirects svenska nätbutik möts du av en tilltalande butik med huvudkategorier för herrar, damer, barn, fotbollströjor, tillbehör, sport och varumärken i en meny längst upp på sidan. Alla produkter man säljer hos Sportsdirect håller exceptionellt hög kvalitet och är tillverkade både av externa märken som Nike, ...
This course focuses on advanced knowledge and skills in theory of science, quantitative and qualitative research design within the field of child studies. After completing the course, you will have the skills to implement projects and development work where quantitative or qualitative methods are used. In addition, the student should be able to evaluate, analyze and summarize results from scientific literature and plan a systematic review ...
Kanske är det bara jag som genom yrket möter en mängd tester av olika sort och kvalité, och därmed är ganska luttrad vad det gäller både utformning resultat. I vilket fall så hamnade jag på en sida med en hel drös personlighetstester och valde att göra The big five.. På 70-talet kom två grupper av blandade akademiker oberoende av varandra fram till att alla personligheter kan kokas ner till fem primära kategorier och därav namnet "The big five". Frågorna är därför tänkta att utröna hur testpersonen förhåller sig till de fem koncepten och sen ge ett snitsigt svar i procent. Nedan följer de fem kategorierna i en owikipediad översättning :. ...
F retagen kan v lja alla kategorier de r verksamma inom. De f r dock prioritera dessa, och de tre viktigaste kategorierna r de som visas under "Alla kategorier". V ljer du en specifik kategori s visas alla f retag som valt den kategorin oavsett prioriteringar ...
F retagen kan v lja alla kategorier de r verksamma inom. De f r dock prioritera dessa, och de tre viktigaste kategorierna r de som visas under "Alla kategorier". V ljer du en specifik kategori s visas alla f retag som valt den kategorin oavsett prioriteringar ...
misc{8878471, abstract = {Denna studie undersöker hur kommunikatören arbetar konsultativt för att sprida kommunikativ kompetens och förståelse i organisationen. Jag har undersökt kommunikatörens roll som rådgivare och/eller coach genom en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med kommunikatörer, medarbetare och ledare på Trafikverket. Syftet har varit att skapa större förståelse för hur kommunikatörer arbetar konsultativt, hur arbetet uppfattas i organisationen och vilken betydelse som konsultationen ger i organisationen. Resultatet tyder på att kommunikatörens konsultativa roll skapar förståelse för så väl kommunikation, som vad kommunikatören arbetar med och kan bidra med till organisationen. Dock behöver den konsultativa rollen förtydligas, då det saknas tydliga förväntningar på, och ramar för, rollen. Utifrån studien kan jag dock konstatera att faktorer som verksamhetsförståelse, förväntansavstämning och att anpassa råden efter situationen ...
En kraftfull och mångsidig arbetslampa i ett kompakt och robust format! Denna lampa erbjuder en enastående ljusstyrka i hög kvalitativ konstruktion. Avstörningsskyddad
Casabellas affärsidé är skapa & ta fram produkter som står för kvalitet, funktionalitet och design, fördelade i tre huvudkategorier: städ, kök och badrum.
Inom samhälls- och utbildningsvetenskapen är det vanligt att tala om olika vändningar ("turns"). En vändning innebär att forskarsamhället, eller i alla fall delar av det, börjar röra sig i en ny riktning. Ett exempel är den kvalitativa vändningen. Den innebar att forskarna började intresserade sig för meningsskapande och det subjektiva. Tidigare hade den kvantitativa forskningen dominerat. I den forskningen riktades intresset mot att hitta lagbundna relationer mellan variabler. Fonologisk träning förbättrar läsinlärningen är ett exempel från det utbildningsvetenskapliga området på en sådan lagbundenhet.. Jag kommer i det följande att kort nämna de viktigaste vändningarna från andra hälften av 1900-talet fram till idag inom utbildningsvetenskapen innan jag återkommer till frågan i rubriken. Jag börjar med en vändning jag redan berört.. Den kvalitativa vändningen. Jag tror personligen att ett starkt argument för en kvalitativ vändning var att människan till ...
Ett gratis 12 veckors träningsprogram för dig som vill bygga mer muskler. Programmet är utformat att passa både nybörjare och erfarna personer.. Träningsprogrammet är indelat i tre olika faser (4 veckor per fas) för att ge musklerna maximal variation och belastning. Om man tränar efter samma upplägg under en längre tid anpassar sig musklerna vilket gör att tillväxten uteblir.. ...
3 Metodik Delprojekt 1: kvantitativ studie med enkäter till patienter, distriktsläkare, distriktssköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter Delprojekt 2: kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av patienter (8 st.), läkare (8 st.), distriktssköterskor (8 st.) och sjukgymnaster/fysioterapeuter (8 st.)
Hej! På den delen av din fråga som rör Hur prognosen ser ut i ditt fall, hänvisar jag till din behandlande läkare. Men generellt kan sägas att KLL tillhör de maligniteter som har den största variationen i överlevnad. Det tycks både bero på variation i hur fort sjukdomen utvecklas för den enskilde och på hur man svarar på behandlingarna. För leukemier och lymfom finns en mängd intressanta försöks-behandlingar på nya sätt, bl a med vita blodkroppar som kan attackera tumörcellerna. Återigen, hör med din behandlande läkare för att få veta vilka beh-alternativ som kan vara aktuella för dig ...
Datat är inte ett stickprov som representerar en population, och slutsatserna kan därför i allmänhet inte generaliseras till andra fall, men kan ge upphov till hypoteser vars generella giltighet kan prövas och falsifieras eller troliggöras för ett stort antal fall med kvantitativ metod.Det finns dock inget som är per automatik bättre än det andra i alla lägen och dessutom finns ju mängder av olika studieupplägg inom den kvantitativa respektive den kvalitativa forskningen vilket i sig kräver en noggrann planering och fundering för hur ens resultat kan tänkas.Ja det svaret beror helt på vad man vill få ut av sin undersökning ...
Jobbpakt, ungdomsarbetslöshet, främlingsfientlighet och framtida regeringsalternativ var temat för Fredrik Reinfeldt under hans partiledartal på...
Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Exjobb om: Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser
Examinationen består av tre delar; 1) Deltagande i hands-on-utbildnings sessioner 2) Presentation av hemuppgifter och 3) en skriftlig tentamen. På den skriftliga tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Övriga delar av examinationen ges (G) eller (U). Betyg för kursen är: Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För att tilldelas (G) för hela kursen krävs att alla undersökningar måste vara minst godkända. Tilldelas VG krävs att tentamen betygssätt med VG och de övriga momenten har (G ...
Hej! Vi r tv barnsjuksk terskestudenter p Uppsala universitet som ska skriva v r D-uppsats om hur kvinnor som har valt att inte b rja amma eller har slutat amma sitt barn under de f rsta tre m naderna upplevt bem tandet fr n h lso- och sjukv rdspersonal. Vi s ker nu kvinnor i Uppland, S dermanland och V ster s f r individuella intervjuer. Vi bjuder p fika och ser fram emot att f ta del av era upplevelser! Maila till denna e-postadress: [email protected] eller
Kursens centrala tema är hur organisering fungerar, såväl internt som i det omgivande samhället, samt hur ledare kan lära sig att hantera den dynam...
Huvudtemat på seminariet är ergonomi och förflyttningskunskap i hem-, kortids- och äldreboendemiljö.. Seminariet vänder sig till enhetschefer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, instruktör i förflyttningskunskap och hjälpmedelsordinatörer ...
Skillebyholm erbjuder temadagar och kortkurser med huvudtemat: Utveckla din skaparförmåga. Alla behöver vi delaktighet och skaparlust i vår vardag för att vara, bli eller förbli friska ...
När? 5-6 juli. Tid? 10.00-17.00 Var? Hundhallen Haninge (Länk) Dag 1 Första dagen är det endast heelworklandslaget som har workshop. Huvudtemat på denna workshop blir att finputsa på positionsarbetet. Ämnena för dagen är bl.a. störningsträning och uthållighet i position. Instruktör för dagen är … Läs mer ›. ...
När jag använder NCapture för att fånga data från LinkedIn kan jag numera bara fånga som PDF, inte som ett Dataset. Det borde vara möjligt, antar jag. Kan ni kommentera?
I menyn till vänster hittar du information om de tematiska kvalitetsgranskningar som Skolinspektionen arbetar med för närvarande.