Utbildningen praktiskt utredningsarbete inom offentlig sektor ger dig alla förutsättningar för att lyckas i rollen som utredare
101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor Fastställd av rektor enligt
Skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin Anvisning till skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2005 Provet består av tio kliniska situationer och en informationsuppgift.
Efter en rekordlång extrastämma och infekterad ägarstrid byttes hela styrelsen i Oasmia ut. Nu ska bolaget genomlysas och granskas.
Polisen finns på plats med extra resurser vid Gyllenstiernsgatan i Stockholm där en detonation ägde rum under natten till den 13 januari, vilket ledde till skador på en fastighet och på fordon i närheten av fastigheten.
Utbildningens uppbyggnad Programmet består av fyra kurser, varav två omfattar 30 hp och två 15 hp. Samtliga kurser är på avancerad nivå. "Speciallärarutbildning med specialisering mot dövhet och hörselskada 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II." Höstterminen 2017-Vårterminen 2018 Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, 30 hp. Kursen är indelad i tre delkurser: Delkurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, 7,5 hp examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig examination. Delkurs 2: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp examineras genom en individuell skriftlig examination. Delkurs 3: Lärande och utveckling i pedagogiska lärmiljöer, 15 hp examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig examination. Höstterminen 2018 och vårterminen 2019 Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot dövhet eller ...
SIPU är en utbildnings- och konsultorganisation som arbetar med utveckling av myndigheter, företag och organisationer i Sverige och utomlands.
Uppdateringar i vägledningen och utbildningsmaterialet om medarbetarrättigheter och resultatrapportering. Ladok vägledning fylls hela tiden på, och det senaste tillägget är en beskrivning av hur medarbetarrättigheter på olika sätt kan ge Ladokanvändaren rättighet att rapportera resultat i olika vyer. Vägledningen beskriver i olika scenarier hur användaren som har getts medarbetarrättigheter kan rapportera via: betavyn för att hantera resultat för enskild student, vanliga rapporteringsvyn via kurstillfälle samt vyn för rapportering via aktivitetstillfälle.. Du hittar vägledningen här (sidan kräver inloggning). I utbildningsmaterialet på ladok.se finns guider som beskriver handhavandet för den användare som ska rapportera via betavyn för att hantera resultat för enskild student, via vanliga rapporteringsvyn via kurstillfälle samt via vyn för rapportering via aktivitetstillfälle.. Du hittar utbildningsmaterialet här.. ...
För den som vid ett enstaka tillfälle ansöker om tillfälligt serverings-tillstånd för slutet sällskap, har kommunen möjlighet att göra undantag från skyldigheten att genomföra kunskapsprov. Vid det andra ansöknings-tillfället måste du dock visa att du har kunskap i alkohollagen och genomföra kunskapsprov. Ansöker du om tillfälligt tillstånd och det var mer än tre år sedan du genomförde kunskapsprovet behöver du göra provet igen.. Det är alkohol-handläggaren som avgör om den sökanden behöver genomföra provet eller om något undantag är tillämpligt.. Huvudregeln är att minst hälften av de personer som anses som personer med betydande inflytande (PBI) avlägger kunskapsprov. Varje PBI har totalt tre försök på sig att klara provet. Klarar inte tillräckligt många PBI provet inom de tre försöken förfaller ansökan. Ansöknings-avgiften betalas inte tillbaka. ...
För den som vid ett enstaka tillfälle ansöker om tillfälligt serverings-tillstånd för slutet sällskap, har kommunen möjlighet att göra undantag från skyldigheten att genomföra kunskapsprov. Vid det andra ansöknings-tillfället måste du dock visa att du har kunskap i alkohollagen och genomföra kunskapsprov. Ansöker du om tillfälligt tillstånd och det var mer än tre år sedan du genomförde kunskapsprovet behöver du göra provet igen.. Det är alkohol-handläggaren som avgör om den sökanden behöver genomföra provet eller om något undantag är tillämpligt.. Huvudregeln är att minst hälften av de personer som anses som personer med betydande inflytande (PBI) avlägger kunskapsprov. Varje PBI har totalt tre försök på sig att klara provet. Klarar inte tillräckligt många PBI provet inom de tre försöken förfaller ansökan. Ansöknings-avgiften betalas inte tillbaka. ...
Detta kommer väl egentligen inte som en chock, men jag säger det ändå: Väldigt många lärare runt om i svenska skolor saknar hbtq-kompetens och känner sig osäkra när det kommer till ämnen, frågor och konflikter som rör sexualitet och könsidentitet. Skolvärlden kunde i somras, efter en omfattande undersökning som Lärarnas Riksförbund hade gjort, rapportera att…
Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska från och med den 1 januari 2011 göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen, 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622).. Folkhälsomyndigheten har tagit fram denna kunskapsplan, som består av två delar, som vägledning till vilka kunskaper som krävs.. ...
Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska från och med den 1 januari 2011 göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen, 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622).. Folkhälsomyndigheten har tagit fram denna kunskapsplan, som består av två delar, som vägledning till vilka kunskaper som krävs.. ...
För att vattenförekomster ska uppnå miljökvalitetsnormer och god status ska lokala åtgärdsprogram tas fram som fokuserar på operativa åtgärder. I underlaget till dessa åtgärdsprogram identifieras de allvarligaste miljöproblemen och beting beräknas för att uppnå god status. Därefter föreslås konkreta åtgärder med bedömning av bland annat effekt, genomförbarhet och kostnad. Åtgärderna prioritetsordnas slutligen till grund för en preliminär handlingsplan.. På uppdrag av Stockholm Stad, Solna Stad och Sundbybergs kommun tog WRS tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB fram ett beslutsunderlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken under hösten -15 och vårvintern 2016. I arbetet ingick även Magnus Karlsson på IVL som underkonsult. Efter ett omfattande utredningsarbete med beräkning av fosforbalans och reningsbeting för problemämnen, inte minst fosfor, togs förslag till reningsåtgärder fram och kostnadssattes. Arbetet resulterade i en prioritetsordnad ...
Lever svenska myndigheter och kommuner upp till gällande lagar och avtal? Det frågar sig Business Software Alliance (BSA) som nu inleder en omfattande granskning av myndigheters och kommuners hantering av programlicenser. Detta är en uppföljning av förra årets undersökning som visade att bara åtta procent av Sveriges myndigheter uppfyllde Statskontorets grundläggande krav för en god hantering av programvaror.
I förhandsbeskedet behandlas i första hand frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats, till exempel om du vill bygga ett nytt hus på en tidigare obebyggd fastighet (tomt) utanför detaljplanelagt område. Tillståndet är bindande om bygglov söks inom två år från dagen för beslutet.. Förhandsbeskedet är ett fristående ärende från bygglovsansökan. Tänk även på att ett förhandsbesked inte kan ges över telefon eftersom det är en omfattande prövning.. I förhandsbeskedet ska bygg- och miljönämnden se över en mängd olika kriterier som behöver uppfyllas, speciellt om du vill bygga nytt på landet. I vissa fall behöver du ett yttrande från andra instanser, exempelvis trafikverket och tekniska nämnden, om du behöver ansluta dig till kommunalt vatten- och avlopp samt lösa renhållningsfrågan. ...
Köpet betecknas som en av Europas största fastighetsaffärer inom retail. CentrumKompaniet äger 10 gallerior i Stockholm bland annat Västermalmsgallerian, Fältöversten och Skärholmen centrum.. -Vi är glada över förtroendet att medverka vid en fastighetsaffär av det här slaget. Det visar vår förmåga att kunna erbjuda spetskompetens och starkt personligt engagemang i kombination med de resurser som krävs för den omfattande granskning som är nödvändig vid den typen av affärer, säger Erika Åslund, delägare och ansvarig för området Fastighetstransaktioner hos Cederquist.. Försäljningsprocessen inleddes december 2006. Cederquist inledde sin due diligence process i mitten av mars. Ett 15 - tal medarbetare deltog som mest i arbetet som leddes av Erika Åslund och Martin Rosell, båda delägare, tillsammans med biträdande juristerna Jesper von Bahr, Louise Bjärgård och Assur Badur.. -Vi har ett mycket starkt lag där alla har gjort sitt absolut bästa för att lösa en ...
Det politiska intresset för att bidra till en mer hållbar bilism är större än någonsin tidigare, med klara åtaganden i alla partier. Det är ett stort framsteg jämfört med valrörelsen 2006, men inget av partierna övertygar helt. Betygen 9 och 10 gröna bilar förblir oanvända, medan centerpartiet och miljöpartiet de gröna får 8 gröna bilar av tio möjliga, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister. Bedömningen och betygen är baserade på en omfattande granskning av hur partierna agerat den gångna mandatperioden, vad partierna själva profilerar inför valet och hur partiet, riksdagsledamöter och -kandidater svarat på vår enkät. Minst vikt har fästs vid den tid som passerat. De partivisa granskningarna har kompletterats med en översikt av den borgerliga Alliansen respektive de Rödgröna. - Inom båda blocken finns det partier som är klart bättre än andra i att driva på utvecklingen för hållbar bilism. Eftersom transportsektorn står för en ...
Politikerna som har inflytande över bostadsfrågor står långt ifrån själva branschen. Stödet för subventioner i form av lånegarantier som en av de bästa metoderna att stimulera nyproduktion är fem gånger större hos politikerna än hos branschens aktörer. Det visar en omfattande undersökning som Fastighetsägarna låtit utföra bland 380 makthavare i form av både politiker, branschaktörer och ... ...
Sjuksköterskan Bronnie Ware träffade dagligen döende patienter i sitt jobb på en canceravdelning. Hon ställde frågan "Vad är det människor ångrar allra mest på sin dödsbädd?". Efter en omfattande undersökning fick hon svaren.. På 5e plats: Man ångrar att man inte tillåtit sig själv att vara lycklig. "Många inser inte förrän i slutet av livet att lycka är ett val", skriver Ware.. På 4e plats: Man ångrar att man inte hållit kontakten med sina vänner. "Ofta insåg inte de döende hur viktiga deras vänner var förrän veckorna innan de dog, och då var det ibland inte möjligt att spåra dem. Många döende hade blivit så upptagna av sina egna liv att de släppte taget om sina viktiga vänskaper. Det fanns många som djupt ångrade att de inte gett vänskaper den tid och ansträngning som krävs. Alla saknar sina vänner när de dör.". På 3e plats: Att man inte haft mod att uttrycka sina känslor. "Många människor tryckte undan sina känslor för att hålla sams med ...
Vi har varnat för fuskjobb tidigare och vi har flaggat för vilka enorma konsekvenser som kan komma av att anlita fel rörmokare eller fel företag vid exempelvis en omfattande badrumsrenovering. Det vi tänkte göra nu är att visa på hur man ska agera då olyckan väl varit framme och hur man ska göra för att återställa ett vatten- eller fuktskadat badrum. Vi har tidigare enbart sagt någonting om att det hela är dyrt och att det tar tid att reparera. Men vi har inte pekat på hur en renovering ser ut och hur man ska göra för att kunna återgår till det normala.. Först och främst: Har du drabbats av en vattenskada eller misstänker du att du har e fuktskada i ditt badrum? Du är inte ensam. Enligt en omfattande undersökning kallad Vattenskaderapporten så kom det fram några skrämmande siffror gällande statusen i våra badrum: så mycket som 53 % av alla vattenskador sker i just badrummet. Främst så är boven i dramat lokaliserat till två stycken ställen: golvbrunnen eller ...
Under 2014 och 2015 sågs mycket sjuk och död laxfisk i flera älvar, framför allt Mörrumsån och Torneälven. Fiskdöden har följts med intresse av många fiske- och naturvänner runt om i landet. Det har heller inte saknats teorier om bakomliggande orsaker. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har gjort ett omfattande utredningsarbete för att försöka hitta någon… Läs mera ». ...
Under 2014 och 2015 sågs mycket sjuk och död laxfisk i flera älvar, framför allt Mörrumsån och Torneälven. Fiskdöden har följts med intresse av många fiske- och naturvänner runt om i landet. Det har heller inte saknats teorier om bakomliggande orsaker. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har gjort ett omfattande utredningsarbete för att försöka hitta någon… Läs mera ». ...
Efter en omfattande utredningsarbete lägger nu polisen ner förundersökningen gällande mordet på Lassalyckan i Ulricehamn. Av utredningen kan man konstatera att det fanns sexuella motiv till överfallet.
Tingvallagymnasiet, vuxenutbildningen Prövning i Svenska som andraspråk 3 Prövningen innehåller: Litteraturhistoria Läs Litteraturen lever, Moderna tider av Ulf Jansson (Liber förlag) Sverige: De goda åren och Stora vida världen Du kommer att få ett skriftligt test på detta. Litterära verk Du ska läsa romanen Thérèse Raquin av Émile Zola och en valfri, modern svensk roman Kom ihåg att ta med böckerna vid examinationstillfället. På Thérèse Raquin kommer du att få en skriftlig redovisning men den valfria romanen redovisas muntligt. Språkhistoria och språklig variation Läs Språkporten,( Studentlitteratur, Monika Åström) kapitel 7 Språk. Du kommer att få ett skriftligt test på detta. Provet består dels av faktafrågor, dels av grammatikoch vokabulärfrågor. Nationellt prov För att kunna genomföra det nationella provet krävs att du dels har kännedom om referat- och sammanställningsteknik dels utredande sammanställningar. I samband med att du får information om ...
När jag började jobba som lärare hösten 2000 fick jag ganska snabbt klart för mig att jag var tvungen att ge eleverna mycket återkoppling. Anledningen var att många elever var ganska okunniga. Nu kanske ni tycker att det låter märkligt att jag påstår att en elev i årskurs 6 är okunnig, det måste väl vara…
Det har blivit lättare för patienter att få en ny medicinsk bedömning av annan läkare - en second opinion. Fler använder sig nu av den möjligheten.
Kunskaper i engelska motsvarande den svenska gymnasieskolans Engelska A. IELTS med minimipoängen 5.5 och inga individuella poäng under 5.0. TOEFL PBT (skriftligt test) med ett minimum av 530 och minimum av 4 TWE-poäng. TOEFL IBT (internettest) med 72 poäng som minimum och 17 poäng som minimum i det skriftliga testet. ...
Ta hål på hinnorna. Om modermunnen är öppen 2-3 cm, mjuk och förkortad kan man ta hål på hinnorna. När vattnet rinner stimuleras naturliga sammandragningar. Vanligen avvaktar man någon eller några timmar för att invänta sammandragningar. Om det inte sker kopplas ett hormondropp (oxytocin) i armen.. BARD-kateter. En tunn kateter förs in via slidan till livmodern och i änden finns en liten ballong som fylls med vatten. Den vidgar modermunnen. Slangen sträcks och tejpas fast på låret. När ballongen ramlar ut är modermunnen oftast öppen 3 cm. Därefter tar man hål på hinnorna så att vattnet går. Om katetern inte ramlar ut tas den bort efter cirka 24 timmar och en ny bedömning görs för att bestämma hur man ska fortsätta.. Hormoner (prostaglandin). Prostaglandin ges i tablettform som lösts i vatten och tas via munnen. En mindre dos ges var annan timma högst 8 doser ges. Ibland kommer förlossningen igång innan alla doser ges och ibland får ny bedömning göras efter 8 ...
Ta hål på hinnorna. Om modermunnen är öppen 2-3 cm, mjuk och förkortad kan man ta hål på hinnorna. När vattnet rinner stimuleras naturliga sammandragningar. Vanligen avvaktar man någon eller några timmar för att invänta sammandragningar. Om det inte sker kopplas ett hormondropp (oxytocin) i armen.. BARD-kateter. En tunn kateter förs in via slidan till livmodern och i änden finns en liten ballong som fylls med vatten. Den vidgar modermunnen. Slangen sträcks och tejpas fast på låret. När ballongen ramlar ut är modermunnen oftast öppen 3 cm. Därefter tar man hål på hinnorna så att vattnet går. Om katetern inte ramlar ut tas den bort efter cirka 24 timmar och en ny bedömning görs för att bestämma hur man ska fortsätta.. Hormoner (prostaglandin). Prostaglandin ges i tablettform som lösts i vatten och tas via munnen. En mindre dos ges var annan timma högst 8 doser ges. Ibland kommer förlossningen igång innan alla doser ges och ibland får ny bedömning göras efter 8 ...
Hej på er!. Nu var det längesedan jag skrev och jag tänkte bryta min paus för att jag kände för att skriva lite. Igår hade jag praktisk examination som jag mot förmodan klarade - så skönt! Rapporten är inlämnad också. Snart är alltså denna terminens första kurs slut och på måndag börjar en ny.. Ny kurs innebär ny kurslitteratur (som ni som också är studenter) vet är dyrt. Det är inte det som man helst vill lägga hela sitt studiemedel på så att säga. Jag tänkte därför ta tillfället i akt att tipsa om en sida för begagnad kurslitteratur. Hur bra!? Man kan både köpa och sälja kurslitteratur. Jag själv brukar köpa begagnat och har då vänt mig till äldrekursare. Men jag blir riktigt sugen på att testa denna sida - som du hittar på studentapan.se.. Det som jag tycker verkar riktigt bra är att de har en trygghetstjänst som innebär att man betalar boken direkt på sidan, sedan skickas beställningen till säljaren. Om säljaren inte skickar boken ...
Här hittar du bland annat länkar till databaser, tips för kritisk granskning av litteratur och guider för referenshantering.. Stöd i informationssökning och referenshantering. Under kursen finns frivilliga tillfällen för teoretisk och praktisk genomgång av strukturerad informationssökning. Du ser på kursens webbplats när dessa äger rum. Fristående kurser i referenshanteringsprogram erbjuds alla studenter.. Boka en bibliotekarie. Har du behov av mer handledning, utöver det som erbjuds schemalagt, kan du boka en timmas handledning här:. ...
Jag är inte klar, jag kommer aldrig bli klar. För det är ju så med utbildning - ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte kan. Min plan för livet är att alltid fortsätta lära. Min plan för den här kursen är att fixa tentor och praktiska examinationen så jag får en PT-licens och sedan se vart den leder. Antingen använder jag kunskapen här, genom att skriva om träning på mitt sätt. Det sättet hoppas jag är enkelt att förstå och med känslan av att alla kan röra på sig. Med livsglädje som motor.. Eller så går jag all-in och kör järnet som personlig tränare. Använder den här kunskapen tillsammans med yogan, crossfit, 3D-löpning, spinning och mina tretton Ironman och x antal swimruntävlingar till att coacha människor mot sin toppform nu och föralltid. Formger aldrig mer en endaste grej.. Nä, så drastisk tänker jag inte vara men jag gillar känslan av att allt är möjligt. För min del är det lite extra nystart 2017. Jag har sagt upp mig och har ...
Personlig Träning - 795 kr/tim. • Träningsprogram med praktisk genomgång 90 min - 1 500 kr. • VO2 max test + tolkning och råd - 990 kr. • AAT (laktat tröskeltest) - 1 200 kr. • VO2 max test x + AAT inkl. tolkning och råd ...
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.. ...
Arbetet innebär även att vara Lunds universitets kontaktperson mot Migrationsverket i såväl enskilda ärenden som i att ta fram processer, mallar och rutiner som kan underlätta samarbetet mellan myndigheterna och för studenter och handläggare inom universitetet. I anställningen ingår att hantera enskilda studentärenden och att bistå studenter som behöver hjälp med att tolka beslut från Migrationsverket samt att ta fram underlag för överklaganden. Det läggs även stor fokus på att hålla sig uppdaterad i svensk migrationsrätt ...
Blev precis godkänd på den praktiska examinationen av medicinkursen, leg. med. kand. med fokus på njure kan man säga. Puh. Det var sannerligen inte lätt. Och KatBat var nervo. Njure, det trixigaste organet som finns. Nu glass med M i Botaniska för att fira våra otroliga skills i medicin. (Nej, jag är inte ironisk alls.…
Morgonen började med uppsittning i tgb20 för transport till skjutbanan. Idag var det dags för praktisk examination i närkamp och skyddsvakt. Vi började med skyddsvaktsprovet där vi skulle agera mot en papptavla allt eftersom befälen läste upp ett scenario. Låter kanske fånigt, men med lite fantasi blev det lagom nervöst när man plötsligt var tvungen att skjuta varningsskott och verkanseld mot figuren!. Närkampsexaminationen var nog det klart jobbigaste jag gjort under utbildningen. Har aldrig varit så trött! Det började med att man skulle springa och ta 3 olika liggande eldställningar, därefter fortsatte man till två personer med mitshållare där det bara gällde att kötta på så mycket man orkade tills armarna var helt döda. Efter ett tag skulle man istället brottas innan man fick springa vidare och avfyra ett antal skott på tid i en pappfigur. Maxpuls på hög nivå! Jag klarade båda examinationerna vilket firas med fetaste godispåsen och plugg inför kommande ...
Du har tillgång till kursen under ett år från kurskallelsedatumet. Allt arbetsmaterial finns samlat på kursplattformen med hänvisningar till vilka avsnitt i kursboken som skall läsas. Även de fyra övningsprov som ingår i kursen ligger upplagda där. Förutom studierna på egen hand tillbringar gruppen två heldagar på sjöräddningsstation i Karlstad för genomgång av de obligatoriska praktiska momenten. Examinationen ...
Inga-Lena Johansson, lärare vid Logopedprogrammet, ser till varje enskild students behov, är lyhörd och sätter studenterna i första hand. Därför har hon utsetts till årets pedagog av Hälsouniversitetets studentkår, Consensus. Ann-Christin Josefsson, studievägledare, har utsetts till årets inspiratör för andra året i rad.
Ett tydligt bevis på ett fortsatt stort intresse för innebandyn, och för innebandyns tydliga roll som etablerad idrott, är att det sker en ständig en ökning i SIBF:s kontakter med högskolor och universitet, framför allt vad gäller antalet studerande på C- och D-nivå som vill beröra innebandyn i sina uppsatser.. SIBF strävar efter utökat samarbete med såväl lärosäten som med enskilda studenter som är intresserade av innebandy, och vi försöker hjälpa den som vill komma i kontakt med oss inför sitt uppsatsskrivande. Generellt kan sägas att SIBF i första hand kan underlätta en del nödvändiga kontakter, t.ex. gentemot landslagen eller förbundskaptenerna, för att förenkla olika former av undersökningar och vetenskapliga uppsatser. Det kan också handla om att hjälpa till med porto- eller resekostnader i samband med enkäter och intervjuer, eller att säkerställa en hög svarsfrekvens inom en särskild undersökningsgrupp genom att göra deltagande i undersökningen ...
Ett tydligt bevis på ett fortsatt stort intresse för innebandyn, och för innebandyns tydliga roll som etablerad idrott, är att det sker en ständig en ökning i SIBF:s kontakter med högskolor och universitet, framför allt vad gäller antalet studerande på C- och D-nivå som vill beröra innebandyn i sina uppsatser.. SIBF strävar efter utökat samarbete med såväl lärosäten som med enskilda studenter som är intresserade av innebandy, och vi försöker hjälpa den som vill komma i kontakt med oss inför sitt uppsatsskrivande. Generellt kan sägas att SIBF i första hand kan underlätta en del nödvändiga kontakter, t.ex. gentemot landslagen eller förbundskaptenerna, för att förenkla olika former av undersökningar och vetenskapliga uppsatser. Det kan också handla om att hjälpa till med porto- eller resekostnader i samband med enkäter och intervjuer, eller att säkerställa en hög svarsfrekvens inom en särskild undersökningsgrupp genom att göra deltagande i undersökningen ...
För tillfället är det plugg som gäller för hela slanten. Idag fick jag tack och lov lägga en del åt sidan för ett tag. Hade en praktisk examination i fredags. Tror jag skrev tidigare att jag var lite orolig inför den. I alla fall så sattes vi på prov i fredags och det kändes... sådär. Man vet aldrig hur det har gått efteråt tycker jag. Vi fick en halvtimma på oss att förbereda det patientfall vi blivit tilldelade och jag kan säga som så att min hand inte var helt stabil när jag satt och skrev ner mina anteckningar. Lite nervöst darr fanns där även om jag vet att det egentligen är totalt onödigt. Sen försökte jag visa och berätta allt jag bara kunde så att man inte skulle missa på något bara för att man inte sa det. Jag försökte tänka logiskt, hur bra det nu går när man har tusen miljoner tankar som försöker fly i vild panik men inser att de är fast.. När allt var över kände jag bara en stor lättnad över att det var avklarat så att man slapp oroa sig ...
Det är lätt att känna vårkänslor när det droppar från taken som idag. Därför har jag nu spikat datumen för vårens retorikutbildning! Vi startar den 15:e april och träffas en gång i veckan i olika former fram till den praktiska examinationen den 6:e maj. Läs mer om kursen och ladda ner programbladet under fliken Öppet…. ...
Det går att lägga till lärare som handleder enskilda elever i Studerandenregistrets fält Övriga grupphandledare. Fältet fungerar på samma sätt och ger samma rättigheter som handledarfälten i Klassregistret.. Om förskoleundervisningen ordnas i anslutning till en grundskola är det möjligt att förskolans personal vill kunna se grundskolans notiser och skicka intern post till skolans lärare. I sådana fall ska du också lägga till grundskolan i fältet Skola på förskolepersonalens registerkort. Det är emellertid viktigt att notera att i sådana fall ser förskoleläraren inte bara grundskolans lärare, utan också grundskolans elever.. Administration. Administrationspersonalen ska läggas till i Primus Personalregister. De ska ha alla förskolor inmatade i skolfältet. I Wilma ser administrationspersonalen alla de personer som hör till förskolorna i distriktet. Dessutom kan administrationen skicka meddelanden till personer i de olika förskolorna, vilket också innebär att ...
TULE-provet är ett medicinskt kunskapsprov för läkare med utbildning i länder som ej omfattas av EU-direktiv eller den nordiska överenskommelsen. Det består av två delar: en teoretisk och en praktisk del. Socialstyrelsen har fattat beslut om förändringar i kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES. Beslutet innebär att Umeå universitet har fått i uppdrag att ge det nya kunskapsprovet från hösten 2016. Kunskapsprovet vid Karolinska institutet, TULE-provet, kommer att fasas ut och följande övergångsregler gäller.
Det finns många olika sätt att genomföra sin undervisning. Läraren kan ha föreläsningar, lektioner, laborativa pass, case studies och diskussionstillfällen, bara för att nämna några. Men det många inte tänker på är att man också kan variera sig när det gäller slutlig examination.. Det man oftast väntar sig av en kurs i ett teoretiskt ämne, är att den slutar i något form utav skriftligt prov. Ibland är det en så kallad hemtenta, det vill säga ett större prov man skriver hemma på egen hand. Men oftast är det en salstenta, men begränsad tid och bestämda frågor, vars svar skall lämnas in skriftligt av var och en.. Denna examinationsform är dominerade och det är inte så konstigt varför det är så. Men hjälp av några skriftliga frågor och problem går det att täcka det mesta av kursinnehållet. Dessutom finns det äldre prov som man kan basera sina egna på. Då finns det två föredelar: eleverna studerar gamla tentor och vet de vad de har att förvänta sig av ...
Du som söker alkoholtillstånd ska ha kunskap i alkohollagen (2010:1622). För att bedöma det får den som söker göra ett kunskapsprov fastställt av Folhälsomyndigheten. Provet görs hos kommunen.
I mitten av januari hölls den årliga Islossningen där studenter som tagit sin examen avtackas. På dagen hölls en ceremoni och på kvällen en bankett. Under tillställningen deltog cirka 740 personer.
Vid en OCT-undersökning får man tredimensionella skivbitar av näthinnan och man kan ställa en mycket exakt diagnos vad gäller olika sjukdomar i ögonbottnen. Dessutom kan man med apparaten undersöka nervskiktens uppbyggnad, bland annat i synnervens ände. OCT är kanske den bästa moderna maskinella undersökningen av ögat som kan jämföras med magnet- eller CT-undersökning av människans olika kroppsdelar.. ...