Hos ungefär en tredjedel av patienterna med KOL förekommer ett body mass index (BMI) som är lägre än 22. Ju högre svårighetsgrad av sjukdomen patienten har desto allvarligare blir ett lågt BMI. Undernäring är vanligare hos patienter med emfysem än hos de med kronisk bronkit. Det är oklart om undernäringen är en orsak av sjukdomens försämring eller om det är en markör för sjukdomens progression. Studier har visat samband mellan underviktiga patienter med KOL och sämre lungfunktion, lägre träningskapacitet, sänkt nivå av hälsorelaterad livskvalitet och ökad dödlighet jämfört med patienter som är normalviktiga. Det är viktigt att följa personer med KOL över tid med avseende på BMI. Kostråd från en dietist kan motverka undernäring men vid lägre BMI-värden kan nutritionsbehandling med näringsdryck vara en viktig komponent för att hindra akut försämring. I granskningen har effekten av nutritionsbehandling med näringsdryck på KOL-patienter med lågt BMI ...
Body mass index (BMI) räknar ut din kroppsmassa. Det är en stor skillnad på på BMI för män, kvinnor och BMI för barn: IsoBMI. Se tabell.
Body mass index (BMI) räknar ut din kroppsmassa. Det är en stor skillnad på på BMI för män, kvinnor och BMI för barn: IsoBMI. Se tabell.
Räkna ut ditt BMI(Body Mass Index) - Ditt BMI eller Body mass index är det som visar vad din idealvikt bör vara, är det också den mest använda metoden för att bedöma människors hälsa
Viktindex Body Mass Index (BMI) är ett mått för att bedöma vikten i förhållande till längden. Det kan beräknas genom att dividera vikten (kg) med längden (m) i kvadrat. Viktindex är den mest använda indikatorn på fetma eller undervikt. Ett normalt BMI för 18-60-åringar är mellan 18 till 25. BMI bör helst inte användas som mått innan längdväxten avtagit. Åldringars ideala BMI kan också vara något högre men exakta referensvärden existerar inte. Det bör också noteras att BMI kan öka på grund av ökad muskulatur, varvid användningen av BMI inte är motiverat. I fälten nedan kan du ange din vikt och längd så räknar BMI kalkylatorn ditt index. Den säger också vad ditt viktindex innebär. Använd punkt som decimalseparator. Exempelvis vikt: 102.75 och längd: 167.5 ...
Räkna ut ditt BMI(Body Mass Index) - Ditt BMI eller Body mass index är det som visar vad din idealvikt bör vara, är det också den mest använda metoden för att bedöma människors hälsa
BMI står för Body Mass Index (på svenska kroppsmasseindex) och anger relationen mellan längd och vikt. På genom denna relation har WHO tagit fram fyra olika viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. ...
Visste inte att de kollade BMI så har ingen egen erfarenhet MEN graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning och högt blodtryck ÄR komplikationer under graviditeten som kan undvikas med mindre vikt i kroppen, dessutom ökar risken för att föda för tidigt eller för att få stora barn eller liknande, därför har man ju extra kontrollen för att ha koll på detta. Själv är jag väldigt tränad, hälsosam och har fött tre friska barn utan komplikationer varken under graviditeten eller förlossningarna och inte fått några bristningar och kommit tillbaka snabbt till träningen efteråt. Även om man har högre BMI kanske man lägger om livsstilen till det bättre under graviditeten för att undvika komplikationerna. Tycärr finns det väldigt mycket skräckhistorier på internet som man inte ska läsa utan man får helt enkelt njuta av graviditeten och förlossningen och tänka på att man skapat ett litet mirakel! ...
Ditt BMI (Body Mass Index) visar vilken din idealvikt bör vara, det är också den mest använda metoden för att bedöma människors hälsa. Kroppsfett är ett mått på hur stor del av din kropp som består av fett, ju högre fettprocent, ju mer fett innehåller din kropp! Vissa vågar mäter kroppsfett.. Beräkna din BMI, kroppsfett, idealvikt och energibehov och se hur hälsosam din kropp är.. beräkna ditt dagliga ...
BMI mäter inte kroppsfett direkt, utan forskning har visat att BMI är medelmåttigt korrelerat med mer direkta mätningar av kroppsfett som fås från mätningar av hudveckstjocklek, bioelektrisk impedans, densitometri vägande under vatten , dubbelenergi-röntgenabsorptiometri DXA och andra metoder. Bmi calculator kvinna Här kan du själv fylla i din längd och vikt för att se ditt BMI.
Fördelar med BMI som viktkontroll är att en kan se över en stor grupp om de är överviktiga eller inte. Så om jag skulle göra en stor studie på alla Örebros studenter och se hur de förändras under deras studietid så hade jag använt mig av BMI. Aldrig till en enskild person.. För det första, så ser du lätt på någon om hen har en övervikt eller inte. Det syns om någon har mycket muskler, eller om någon är underviktig, eller har en hög fettprocent.. För det andra, BMI tar inte hänsyn till någon muskelmassa what so ever. Muskler väger mer än fett. Jag har en vän som är väldigt stor, men som är ett muskelberg, och som enligt BMI har nästan fetma grad 1. Han kanske ligger på kanske 8% fett, vilket inte är speciellt mycket, men ändå är han i en riskzon enligt BMI.. För det tredje, BMI visar inte hur hälsosam du är. Det finns de som är normalviktiga enligt BMI men som har den osundaste livsstilen någonsin. De finns de som har 30 i BMI, men som har en sund ...
Fetter Kroppsmasseindex Kvinnlig Lipoproteiner Livsstil Manlig Maternell nedärvning Metabolom Människa Mödrahälsa Mödrar Prospektiva studier Socioekonomiska faktorer Ungdomar Vuxna ...
Räkna ut ditt kroppsfett procent - Beräkna ditt kroppsfett Beräkna ditt kroppsfett procent - kroppsfett procent är ett mått på hur mycket av den del av din kropp är fett, innehåller högre fettinnehåll desto mer fett kropppen!. Kalkylator för att beräkna din kroppsfettprocent På den här sidan hittar du en kalkylator för att snabbt få en uppskattning om hur mycket kroppsfett du bär på, En person som är 180 cm lång ser väldigt annorlunda ut vid 80 kg och 10 % kroppsfett, jämfört med 100 kg och 10 % kroppsfett. Gå ner i vikt utan att räkna kalorier: 11 tips; Kost och näring för dig som styrketränar;. Kroppsfett - Bodymassindex.se - Räkna ut ditt BMI. Räkna ut ditt kroppsfett med exempelvis en BMI-våg. Har du över en normal andel kroppsfett bör du försöka minska ditt kroppsfett och öka din muskelmassa.. BMI - Räkna ut ditt BMI / Kroppsfett / Energiåtgång / …. Räkna ut ditt BMI (Body Mass Index) BMI för din längd (skala) Räkna ut ditt kroppsfett i % ...
BMI, Body Mass Index, är ett pseudomått med en komplexitet som imponerar på de som inte tänker så långt. Sorten är kg/m2 vilket antyder att man mäter hur mycket massa som finns bakom varje ytenhet av kroppen. BMI säger inget om kvalitén på massan. Det kan röra sig om dallerfett, stenhårda muskler och vilken som…
Ja, enligt Aftonbladets artikel är Anja Pärson överviktig. Även Peter Forsberg och Bradd Pitt! Låter det rimligt? Vem påstår det?. Jo, vår kära BMI-skala. BMI är den siffra man får fram genom att dividera vikten med lägden, 2 ggr. Och har man då ett BMI över 25, ja då är man överviktig!. Och har man ett BMI över 30, då är man FET. Magnus Samuelsson har ett BMI på 37, men ärligt talat, hur många skulle påstå att han är fet?. BMI tar ingen hänsyn till fördelningen av fett och muskler. Man kan således vara vältränad men ha ett BMI över 25, likväl som man kan vara riktigt otränad med dålig hälsa -trots att man "bara" har ett BMI på 20…. BMI är en bluff!. ...
|p|Högt BMI hos barn kopplas nu till minskad tillväxt i längd under puberteten. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.|/p|
Style Sense Connect 100. Mäter din kroppsvikt och överför upplysningarna via bluetooth till en app. Appen visar ditt BMI, differens i förhållande till genomsnittligt BMI, differens i förhållande till senaste vägning och i förhållande till önskad vikt ...
BMI= kroppsvikt i kg/(kroppslängd i meter x kroppslängd i meter).. En siffra från en ekvation säger inte så mycket om man inte har någon fakta till den. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, finns det olika gränsvärden som anger om personen är överviktig eller inte ...
Det finns en rad kriterier och riktlinjer för att få göra en magsäcksoperation. Det första riktvärdet är att personen i fråga ska ha ett BMI som ligger på 35 eller högre. Vanligtvis brukar man prata om att BMI-gränsen för fetma börjar vid 30. Man ska dock komma ihåg att BMI bara för sig, bara ger en riktlinje. Är du exempelvis en person med mycket muskler så kommer troligtvis ditt BMI ligga högre vad det egentligen är.. För att få göra en operation så måste man även ha försökt gå ned i vikt under kontrollerade former av läkare eller kostrådgivare. Har man följt en angiven plan, men ändå misslyckats med detta så kan det bli aktuellt med operation. Patienten får heller inte ha andra sjukdomar som orsakar övervikten, exempelvis hormonsjukdomar som påverkar vikten. Inte heller några andra psykologiska eller medicinska hinder får finnas innan operationen eftersom det är ett livslångt åtagande med uppföljningar, och anvisningar om kost, motion och medicinska ...
Du har säkert hört talas om det, men vad exakt är BMI? Att mäta fettet i kroppen är både svårt och dyrt. Istället använder man body mass index, BMI.
Reporten på Sveriges Radio visar upp ett fotografi för Eva. Fotot är på Gunilla Nord, vars problem togs upp i inledningen av den här texten. Gunilla har också berättat om problemen i P4 Jämtland. Problemet var att hon led av ett överhäng efter en Gastric Bypassoperation. Eva kommenterar saken:. - I mina öron låter det bekymmersamt för denna patient. När det handlar om hängbuk, kan det vara så att vi i det här landstinget, tillsammans med flertalet ytterligare landsting, har satt gränsen lite för lågt vad gäller BMI, säger hon. Hon menar att gränsen är lite för låg för vad som egentligen skulle vara bra för en del patienter.. För att vidta åtgärder krävs det dock att politikerna blandas in, säger Eva. Hon tillägger att det då kommer behöva tas pengar från någon annan grupp av patienter.. #social-buttons {clear:both;height:15px;margin:40px 0 10px 20px;} #social-buttons a {background:url(https://staticjw.com/images/social-sprite.png) no-repeat 0 ...
Vikten av vikt - Sambandet mellan BMI och behandlingsutfall vid diagnostiserad ätstörning Sammanfattning Denna studie, baserad på enkätdata från det nationella kvalitetsregistret RIKSÄT, insamlad mellan
Fyll i din längd och vikt och se vilket BMI du har med vår BMI-kalkulator. Vad säger ditt resultat om din hälsa? Det får du reda på här.
Att räkna ut sitt BMI är ett enkelt sätt att hålla koll på sin vikt. Räkna fram ditt BMI och ta hjälp av Naturdiet att gå ner i vikt eller behålla den på lagom nivå.
BMI står för body mass index och anger relationen mellan kroppsvikt och längd. Tyvärr är BMI ett mycket osäkert mått och inte något som man ska lägga så mycket tillit på. Alla är olika och BMI fungerar inte alls för några kroppstyper. Särskilt inte för kroppsbyggare och barn och ungdomar under 18 år. För att räkna ut bmi för barn bör man istället använda sig av IsoBMI som är en utökning av den traditionella viktklassificeringen för bmi. IsoBMI räknas ut på samma sätt som traditionellt bmi men det finns en väsentlig skillnad, nämligen hur resultatet bör tolkas. Viktklassificeringen (undervikt, normalvikt, övervikt och fetma) för vanligt bmi är oberoende av ålder och kön, men för barn och ungdomar spelar både ålder och kön en viktig roll i klassificeringen. Det finns tyvärr ingen enkel formel för hur man tolkar IsoBMI och man måste använda en tabell som du hittar på isobmi.se. Orkar du inte läsa av tabellen själv kan du använda räknaren nedanför ...
Kursen är intressant för dig som vill utveckla fördjupade kunskaper om vad som påverkar utveckling och konsekvenser av viktförändring i unga år, kroppsuppfattning och dess problematik samt teoretiska resonemang kring kroppsuppfattning hos barn och ungdomar.
BMI = Body Mass Index (Kroppsmasseindex) = Relationen mellan total kroppsvikt och längd. Missvisande i de flesta fall! Har du en våg hemma som enbart mäter din totala kroppsvikt, så är det dags att slänga den på soptippen, där den hör hemma. Den är helt värdelös, om du vill ta reda på om du har utvecklat övervikt eller fetma. Skaffa istället en våg som utöver den totala kroppsvikten, mäter muskelmassan och fettvävnaden ...
Och som många redan konstaterat kan det ibland bli väldigt fel om man endast går efter BMI. När man testade olika personer genom att räkna ut BMI, mäta fettprocent och mäta syreupptagningsförmågan vid fysisk aktivitet, kom man fram till att vissa som hade både högt BMI samt hög fettprocent hade väldigt god syreupptagningsförmåga. Bästa måttstocken, menade man, är hur god vår syreupptagningsförmåga är vid fysisk aktivitet. God syreupptagningsförmåga indikerar god kondition som i sin tur speglar hur hälsosamma vi är. Det vill säga - visst kan man vara rund och ha en god hälsa ...
BMI är en förkortning av "Body Mass Index", på svenska även kallat kroppsmasseindex. Måttet beskriver en människas vikt i förhållande till längd eftersom dessa är kopplade till varandra. BMI beräknas genom att ta vikten i kilo och dela med längden i kvadrat.. Måttet används främst för att avgöra ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns olika statistiska gränsvärden för vad som är under respektive övervikt. 1985 satte WHO (World Health Organisation) sina gränsvärden för BMI. BMI för en normalviktig ska enligt dessa värden ligga mellan 20,0 och 25,0 och för en normalviktig kvinna mellan 18,6 och 23,8. Är BMI under dessa värden räknas personen i fråga som underviktig. Värden över dessa siffror räknas som övervikt och risk för hjärt- och kärlsjukdomar anses öka. Ligger BMI-värdet över 30 för mannen respektive 28,6 för kvinnan anses personen i fråga lida av fetma.. BMI ger i verkligheten inga absoluta värden utan används mer som ...
Att använda en app som räknar kalorier och kaloriförbrukning är ett utmärkt sätt att få bättre kontroll över sin vikt. Det är självklara fakta att kalorier betyder något när det gäller viktminskning, förbränner du mer än du konsumerar varje dag, så kommer överflödigt fett försvinna. I samsung mobiler ingår en gratis kalori app som heter Samsung health för att registrera alla måltider och de flesta livsmedel finns redan i deras databaas, vilket gör att det går oerhört mycket fortare att registrera alla kcal som du får i dig. Samtidigt fungerar appen så att den räknar steg och du kan även registrera din träning, vissa träningsredskap på gymmet saknas, men i det stora hela fungerar detta väldigt bra. Kaloriappar hjälper ofta även till att räkna ut BMI genom att du registrerar din längd och vikt, på så sätt kan appen räkna ut om du har för högt eller lågt BMI. Samsung health räknar även ut kaloriförbrukning vid vila och ger varningar om appen märker ...
Reductil får förskrivas till personer med BMI över 30 eller vid BMI över 27 om det finns följdsjukdomar som typ 2 diabetes eller förhöjda blodfetter. Gränserna för när läkemedlet omfattas av högkostnadsskyddet ligger lite högre: vid BMI över 35 är det subventionerat för alla och vid BMI över 28 om man samtidigt har typ 2 diabetes ...
Xenical används för att behandla fetma. Läkemedlet verkar genom att blockera en tredjedel av fettet från att tas upp av tarmen. Xenical blockerar enzymer i matsmältningssystemet så att dessa inte kan bryta ner allt fett du har ätit. Fettet som inte brutits ner kan inte tas upp, utan avlägsnas av kroppen genom avföringen. Xenical lämpar sig för behandling av kraftig fetma tillsammans med ett intag av en kalorifattig kost. För att läkare ska skriva ut Xenical ska du ha ett BMI över 30 eller BMI över 28, om du samtidigt lider av andra riskfaktorer så som diabetes-2, högt blodtryck eller förhöjda blodfettsnivåer. ...
För en gravid kvinna med ett BMI över 30 ökar risken för komplikationer, både under graviditet och förlossning. Men det finns goda möjligheter att minska riskerna genom relativt enkla insatser. I det här avsnittet av Föda barn får vi tips på hur man som överviktig och gravid med små steg kan ta kontroll över sin vikt.. Det finns en oroande trend i samhället med en stadig ökning av övervikt och fetma inom alla kategorier, även barn tyvärr. Nyligen släppte Socialstyrelsen en rapport som visar att 4 av 10 gravida har övervikt. Dessutom ökar andelen gravida med ett BMI över 30, och det är då som risken för komplikationer ökar ...
För en gravid kvinna med ett BMI över 30 ökar risken för komplikationer, både under graviditet och förlossning. Men det finns goda möjligheter att minska riskerna genom relativt enkla insatser. I det här avsnittet av Föda barn får vi tips på hur man som överviktig och gravid med små steg kan ta kontroll över sin vikt.. Det finns en oroande trend i samhället med en stadig ökning av övervikt och fetma inom alla kategorier, även barn tyvärr. Nyligen släppte Socialstyrelsen en rapport som visar att 4 av 10 gravida har övervikt. Dessutom ökar andelen gravida med ett BMI över 30, och det är då som risken för komplikationer ökar ...
Din valda målvikt på 54 kg är högre än din nuvarande vikt. Prova igen genom att klicka här och välja en målvikt som är lägre än dina nuvarande 40 kg. BMI står för Body Mass Index. Siffran ska inte ses som ett exakt mått på eventuell över eller undervikt. Om du exempelvis är mycket muskulös kan du få ett högre BMI.. Ditt nuvarande BMI är 13.8. ...
Vad som skulle varit en stressig dag blev en relativt lugn dag. Känner mig lite stabilare idag, förhoppningsvis börjar kroppen vänja sig vid de nya p-pillerna nu. Jag kanske borde förtydliga när jag deppar och drygar och bölar att det aldrig på något sätt handlar om träningen. Jag kommer inte sluta träna sålänge jag inte är för sjuk. Jag tränar 4-6 gånger i veckan oavsett vad, för att jag vill det och för att jag mår bra av det. Sen att jag kan nå platåer eller pendla lite är fullt naturligt och inget som påverkar mig något större. Jag har nått mitt ursprungsmål att få ett normalt BMI och det är jag nöjd med. Nu tränar jag för att bibehålla kondition, tona kroppen och vara frisk och stark. Det är fint att vara vältränad men sånt tar tid och jag har inte brottom! Att gå ner några kilo krävs rätt mycket mental styrka, och sen behöver man andas lite för att orka fortsätta. Just nu provar jag om jag kan komma under 80 kg, bara av ren mental tävling för ...
Hej!! Jag hade ett normalt BMI innan min graviditet. Fram till vecka 21 som gravid stod vågen still, åt som vanligt och magen växte.
Maj är lite lugnare, så träningen och promenaderna kommer nog att funka hyfsat. Å bara värmen kommer på riktigt kan promenaderna bli både längre och snabbare. Juni blir ännu lugnare, det är då jag ska lägga in stöten för de där sista två kilona. Å finns de kvar i juli har jag några veckor på mej då också. Ingen panik alltså. Å kommer jag inte hela vägen så är det ändå ok, även om jag inte kommer att vara helt nöjd. Min målvikt är 60, då är jag precis inom normalt bmi och absolut inte smal. Men det är upp till mej att kämpa mer om jag ska bli nöjd. Ibland är det värt kampen, ibland inte. Jag vet att jag kommer till 59 utan problem, det är sedan det blir svårt. Att komma till 58 är alltså målet, går det så går det. Det är min verklighet, jag kommer aldrig bli trådsmal ...
Åhh vilket myyyys! Kul med så mycket bilder :-D Å vilken farlig vinnst, just choklad kan jag inte ha hemma för då går det på tok... men tårtan höll jag mig ifrån, vill så gärna ha ett normalt bmi då jag fyller år så målet är att kapa 4 kg på 26 dagar, siktar jag mot stjärnorna kanske jag når trädtopparna iaf. Så stenhård träning å inget sockerfuskande är det som gäller nu! KRAM. ...
Gå ner i vikt med Viktminskning & Bantning - http://www.viktminskningen.se. Om du tror att du ligger i farozonen för övervikt kan du räkna ut din BMI (Body Mass Index). Du kan räkna ut ditt BMI på sajten Halsotalet. Ett BMI mellan 18,5 och 25 är normalt, mellan 25 och 30 är övervikt medan ett BMI över 30 är fetma. När du ska ta ditt första steg för att gå ner i vikt är det bra om du planerar hur din viktminskning ska ske ...
Alltså vem har kommit på detta med BMI egentligen? Alltså från början? Det går säkert att googla på det som allt annat men det jag vill få berättat är i alla fall att jag stör mig något så fruktansvärt på dessa måttstockar som man ska utgå ifrån. Som att ens vikt är det som betyder allt här i världen och det som ska vara så jävla viktigt!? Jag har varit sjuk nu i många år och gud i himmelen vad fokuserad man ska vara av den här vikten alltså. Kommer man någonsin kunna bli normal och sluta reflektera över dessa siffror som vågen visar? Jag börjar faktiskt tvivla på det. Här där jag är inlagd just nu så är det mycket fokus just på ens BMI och vad som räknas för att man ska må bra rent psyksikt. Okej jag förstår också att när man väger väldigt lite och har ett lågt BMI så fungerar inte hjärnan som den ska riktigt ordentligt. Jag Förstår det absolut! Men att det ska vara ett sådant stort fokus på ens vikt är ju inte friskt någonstans eller? ...
BMI 19 definierar läkare ofta som lägsta gränsen av normalvikt och då börjar alltså kroppen fungera normalt igen om man tidigare har haft ett lägre BMI. När man som tjej förlorar mensen vid t.ex. en ätstörning där viktnedgång är ett problem så brukar man se det som ett symtom på att man väger för lite för att kroppen ska orka med. Jag vet många med ätstörningar som har förlorat sin mens vid just BMI 19, gränsvärdet för undervikt. Min mens har dock försvunnit och kommit tillbaka vid BMI 15 och då varit regelbunden. BMI 15 är lågt och en kropp i svält borde verkligen inte klara av att vara fertil då men min gör det vilket jag inte riktigt förstår, men så är det. Det är en anledning till varför jag tycker att BMI inte bör vara mer än en indikator. All vård ska vara individuell och jag tycker att det är viktigt att lyssna på patientens historia istället för att stirra sig blind på siffror. Jag känner mig inte bekväm med att tala om mitt BMI då jag ...
Genom att använda sig av statistiska modeller i kombination med labbnära forskning kan behandlingen av bröstcancer anpassas bättre till individen. Behandlingens utfall beror inte bara på tumörtyp utan flera faktorer påverkar.. Andrea Markkula har undersökt kombinationer av faktorer som leder till sämre följsamhet till behandling och om kroppsmått såsom bröststorlek och BMI kan förutsäga prognos. Kroppsmått sätts även i relation till inflammatoriska markörer för att se om de kunde bidra med ytterligare prognostisk information.. Följsamhet till behandling är avgörande för prognos, men det finns många kvinnor som inte tar sin behandling.. - Vi såg att rökande kvinnor med lågt body mass index (BMI) och som brukade liten mängd alkohol hade lägre följsamhet. Vad detta beror på är svårt att säga, men det skulle till exempel kunna vara så att de, eftersom de är mindre, upplever mer bieffekter av medicinerna än personer med högt BMI. Detta var en liten studie som ...
Farmakologisk behandling ger marginella tillskott till KOL-patientens hälsa. Rökstopp är den enskilt viktigaste faktorn för bättre hälsa och prognos. Fysisk aktivitet förbättrar livskvaliteten, ökar den fysiska kapaciteten och leder till bättre utnyttjande av lungfunktionen. Personer med lågt BMI (,22) bör rekommenderas extra näringsintag för att öka den perifera muskelstyrkan.. Både patienter med lindrig och svår KOL bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet. Inledningsvis bör träningen individanpassas med hjälp av fysioterapeut och kompletteras med andningsteknik, och det kan vara bra att starta på låg intensitet. Om syrgasmättnad sjunker till ,88 % bör intensiteten i träningen sänkas, träningen kan ske i intervallform eller syrgas kan tillföras. Ett fysiskt funktionstest med saturationsmätning bör föregå en träningsperiod. All fysisk träning bör vara allsidig, dvs omfatta konditionsträning, styrketräning samt rörlighetsträning. ...
Body mass index" (BMI), vilket definieras som kvoten kg/m2 mellan en individs vikt och längd, hör till de mest omdiskuterade måtten i folkhälsosammanhang. En typ av användning, som allmänt betraktas som olämplig, är när det nyttjas för att på individnivå diagnosticera personer som t.ex. "överviktiga". När BMI introducerades i epidemiologiska sammanhang på 1970-talet, var idén att det skulle användas för jämförelser av befolkningsnivå, och här har det också blivit ganska allmänt accepterat. Talet om en "fetmaepidemi" i olika länder, kanske främst USA, men även t.ex. Sverige, de senaste decennierna, bygger till stor del på observationer av ökningar över tid av genomsnittligt BMI och andelen personer med BMI över vissa WHO-definierade gränser (25 för "övervikt" och 30 för "fetma").. En sak man kan fråga sig är vad det är som rättfärdigar exponenten 2 i BMI-måttet. Om vi vill mäta "överflödskilon" på kroppar med konstanta normala proportioner oavsett ...
Body mass index" (BMI), vilket definieras som kvoten kg/m2 mellan en individs vikt och längd, hör till de mest omdiskuterade måtten i folkhälsosammanhang. En typ av användning, som allmänt betraktas som olämplig, är när det nyttjas för att på individnivå diagnosticera personer som t.ex. "överviktiga". När BMI introducerades i epidemiologiska sammanhang på 1970-talet, var idén att det skulle användas för jämförelser av befolkningsnivå, och här har det också blivit ganska allmänt accepterat. Talet om en "fetmaepidemi" i olika länder, kanske främst USA, men även t.ex. Sverige, de senaste decennierna, bygger till stor del på observationer av ökningar över tid av genomsnittligt BMI och andelen personer med BMI över vissa WHO-definierade gränser (25 för "övervikt" och 30 för "fetma").. En sak man kan fråga sig är vad det är som rättfärdigar exponenten 2 i BMI-måttet. Om vi vill mäta "överflödskilon" på kroppar med konstanta normala proportioner oavsett ...
I gårdagens blogg skrev jag att barnfetma ökar. Jag hade fel. Idag presenteras en studie (DN) som gjorts av Folkhälsoinstitutet i fyra kommuner där har andelen barn minskat från 4,9 % till 3,6 %. Det var läsåret 2005/06. Det är glädjande att antalet feta barn minskat och förhoppningsvis gäller samma sak också i andra kommuner. Men siffran är fortfarande hög. I Borås följs BMI för barn i årskurs fyra upp och här ligger siffran på 4% som har över BMI under 25. Anatlet har i alla fall inte ökat mellan åren 2005 och 2006. Medvetenheten om att det är viktigt att röra sig och att äta nyttigt har vuxit och skolorna satsar på att ta bort sötsaker från skolan. Men mer behöver säkert göras. Den som är fet redan som barn riskerar att inte orka jobba när han eller hon blir vuxen. Kroppen byggs inte upp. Vilket skulle medföra allt fler som blir förtidspensionerade. Vi behöver ju fler som jobbar och inte färre ...
Studien, Dog Ownership and Cardiavascular Health, påbörjades 2013 och ska pågå till 2030. Vart femte år görs en uppföljning och redan nu ser man vissa samband mellan djurägande och minskad risk för hjärtsjukdomar. I den uppföljning som gjorts under året av de 1 769 personer mellan 25 och 64 år som ingår i studien och som inte har någon historik av hjärtsjukdomar, mättes BMI, kostvanor, kolesterol, blodtryck och aktivitetsnivå som alla kan kopplas till hjärt- och kärlsjukdomar.. Därefter delades de in i tre grupper: Hundägare (746 personer), icke-djurägare (1023 personer) och ägare till något annat djur (317 personer). De personer som hade bäst värden var hundägarna som generellt hade bättre kostvanor och ägnade mest tid åt fysiska aktiviteter. Ägare av andra djur uppvisade bättre värden än icke djurägare, men nådde inte samma goda resultat i mätningarna som hundägare.. Hundägarna var mer benägna att följa rekommendationerna för bättre hälsa gällande ...
Alicja Wolk berättar till Ekot att ett par kilos övervikt inte heller gör någon stor skillnad. Det viktiga är att man inte är fet, det vill säga har ett BMI, Body Mass Index, över 30. Enligt studien är däremot fysisk aktivitet desto viktigare. För att uppnå den halverade risken krävs det en timmes motion om dagen. Men det viktigaste budskapet med studien är att man inte behöver leva på något extremt sätt för att uppnå stor effekt och kraftigt minska risken att få cancer, menar Alicja Wolk. - Det är intressant att man inte behöver vara någon sorts asket för att minska risken för cancer, säger hon till Ekot ...
Att BMI inte alltid är ett särskilt bra mått att använda på individnivå är något jag har tagit upp i många olika sammanhang genom åren. Ett inlägg som förklarar det väldigt kort är Varför BMI är värdelöst att använda på individer där du kan se MR bilder som visar hur stor variation det kan vara i fettmassa mellan olika individer med samma BMI. BMI är dock inte värdelöst i … [Läs mer...] om Normalt BMI men fet inuti ...