Hej. Jag har tänkt plugga till psykolog och jobba inom kriminalvården, men nu undrar jag vad det egentligen är för skillnad på kurserna Rättspsykologi och Kriminalpsykologi? Läser Rättspsykologi på Högskolan i Kristianstad för tillfället, och kursplanen verkar vara ganska lik den som de flesta skolor använder vid Psykologi I (eller Psykologi A-kursen) men jag såg precis att t.ex. i Örebro har de en kurs som heter Kriminalpsykologi och där verkar de vara mer inriktade på just kriminologi. Så om jag vill välja rätt kurser för att jobba inom kriminalvården så småningsom, vilken inriktning bör jag egentligen läsa - Rätts- eller Kriminalpsykologi? Tack för svar!
Ett ungdomsgäng är ett gäng bestående av ungdomar. Ungdomsgäng och uppstår oftast ur fattiga och socialt svaga bostadsområden, präglade av en tillvaro i tristess, hopplöshet, trångboddhet och föräldrar med ett bristande engagemang. Av de ungdomar som är med i gäng är majoriteten pojkar. För ungdomsgäng kan brottslig verksamhet bli ett alternativ i miljöer där möjligheter till jobb om utbildning saknas. I den sociala gruppen uppstår värderingar, attityder och motiv - som genom social interaktion lärs och knyter samman gruppen. Ju mer inriktad gängbildningen blir på kriminell verksamhet, kommer det att påverka de sociala relationerna inom gruppen (se exempelvis Travis Hirschis teori om sociala band och Edwin Sutherlands differentiella associationer). Det ökar risken för att det gemensamma målet inom gruppen blir att endast begå brott. I gänggemenskapen kan ungdomarna känna sig skyddade och starka. Kännetecknande för individerna inom kriminella ungdomsgäng är ...
LIBRIS titelinformation: Allmänna regler om brott och brottspåföljder / av Ivar Agge och Hans Thornstedt. De särskilda brotten / av Hans Thornstedt
Gellert Tamas går till attack mot vad han kallar sifferslarvet i debatten om brottsligheten som vi bl a kunde se i förra veckans partiledardebatt. Han frågar sig, i sann Jerzy ingen vet någonting Sarencki-anda, om brottsligheten verkligen har ökat så till den grad att det trumfar andra ämnen. Nej säger han Brottsstatistiken för år 2017,…
Frågor från media om brott och händelser i Dalarna besvaras under dagen idag 13 februari på tel: 010 567 21 61. Polisen Dalarna
Köp Aldrig kommer duvungar blå utav korpäggen vita : skillingtryck om brott och straff 1708-1937 på CDON.COM. Låga priser och snabb leverans.
Pris: 396 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Poems av Frederick George Scott (ISBN 9780267158423) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
George Scott Railton, född 1849, död 1913. Frälsningsofficer och sångförfattare. William Booths främste medarbetare i Frälsningsarmén och dess föregångare Kristna Missionen. Den förste frälsningsofficeren med kommendörs rang. 1880 startade han FA:s arbete i USA och 1886 i Tyskland. ...
Enligt EU-domstolens avgörande i den så kallade Tele2-domen är den svenska datalagringen alltför omfattande och inte förenlig med EU-rättens krav. I en proposition lämnar nu regeringen nu förslag på hur regleringen av datalagring ska göras förenliga med EU-rätten på området.. Regeringen föreslår i propositionen att lagringens omfattning ska minskas och lagringstiderna differentieras. Lagringen bör, enligt förslaget, inte få ske utanför EU. Det ska också krävas beslut av åklagare för att de brottsbekämpande myndigheterna ska få inhämta uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet.. Regeringen föreslår också att en bestämmelse som nu är tidsbegränsad ska permanentas i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Det ska dessutom bli möjligt att få tillstånd att hämta in uppgifter om brottslig verksamhet som innefattar statsstyrt företagsspioneri ...
Medeltidsmuseets material för gymnasiet om brott och straff på medeltiden. Författaren Gudrun Wessnert har skrivit fallstudier om brott och straff och synen på brott under senmedeltiden och idag. Till underlag för studierna ligger Stockholms tänkeböcker och Niklas Eriksson avhandling: Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och Vasatid…
2013 skärptes straffen för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Riksdagen anser att effekterna av den här straffskärpningen bör utvärderas. Om det visar sig att reformen inte fått avsedd effekt kanske straffen bör skärpas ytterligare. Därför uppmanade riksdagen regeringen att utvärdera straffskärpningen.. Ett stort antal personer lever under hot från sina anhöriga på grund av en så kallad hederskultur. Riksdagen anser att samhället med kraft bör markera mot dessa brott. Den lagstiftning som anknyter till hedersrelaterade brott bör ses över i syfte att motverka sådana brott och öka antalet åtal. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.. Riksdagen vill även att den så kallade straffrabatten ses över. Om en person samtidigt döms för flera brott innebär det i praktiken att straffet inte motsvarar de olika brottens sammanlagda straffvärde. Det sker istället en viss begränsning av påföljden och personen får så kallad ...
Brott och påföljd samt intressebevakning igen.. Den långa rad av brott mot liv och egendom samt rattfylla och ingen körrätt ger den löjliga domen 60 dagar villkorligt och körrätt i juli i år. Vad har denna dom med rättvisa att göra? Inget överhuvudtaget.. Folks rättsmedvetande får sej en hård törn och polisernas arbete för att hindra vettvillingen att göra mera skada rinner ut i sanden. Dessutom fanns flera personer i fordonet och dessa var i livsfarligt läge och hade kunnat skadas för resten av livet eller dö direkt. Att ta i beaktande ung person är förkastligt. Gärning är gärning och ska inte innehålla förmildrande omständigheter, för att domen ska vara avskräckande.. Villkorligt är inget straff, det skrattar bara förövaren åt. Har inget personligt mot någon i sak men folkvett är inte förbjudet.. Intressebevakare och deras beskyddare Magistraten är ständigt orsak till förargelse då inget i sammanhangen är smidigt utan opersonligt stelbent ...
Vi leker med tanken att polisen tror att du är skyldig till ett brott, låt säga att du har stulit en bil, som på bilden. Då kanske de har ägnat en månad, eller mer åt att samla bevis på om du är skyldig. När du sedan blir kallad till förhör, kanske de redan har hunnit förhöra andra personer. Om de tror att det är fler inblandade i bilstölderna, kanske de förhör de andra som de misstänker, samtidigt som de förhör dig. Då är en vanlig taktik från polisens förhörsmetod, att säga att de andra har redan berättat om stölderna för dem och att de har pekat ut dig. Även om du är misstänkt för ett brott, har du rättigheter. Du kan välja att inte svara på frågorna. Men är du oskyldig, är det ju inte farligt att svara på frågorna. Om du gör så, kan du istället bevisa för polisen att du inte gjort det. De kan då ändra sig och inse att du är oskyldig. Så det lönar sig inte att tiga i förhör, om du inte är skyldig förstås.. ...
James Craig, polischef i Detroit har vid flera tillfällen offentligt i media förklarat att en viktig del i det brottsförebyggande arbetet när det gäller våldsbrott är en beväpnad allmänhet och han har statistiken på sin sida. Sedan han tillträdde för … Continue reading →. ...
Kriminalitet har spridit sig drastiskt inom skolorna och problemet måste hanteras, läs här hur Västra Hamnen, Bellevue och Östra skolan handskas med problemet.
Jag skrev en artikel som publicerades i Sydsvenska Dagbladet i förra veckan. Den handlade om att brott inte skall löna sig - ens i efterhand. Sverige har en generös inställning till kommersiellasering av brottslighet och jag menar att den bör begränsas precis som sker på flera andra ställen i världen ...
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Skrev tidigare om den undersökning SVT gjort om antalet skjutningar i olika nordiska storstäder. En undersökning som visar att det är mycket vanligare med
Det tycks vara en ödesdiger myt att sjukdomen schizo- freni i sig ökar risken att begå svåra våldshandlingar. Istället kan den ökade brottsförekomsten förklaras med samtidigt missbruk av alkohol eller andra droger. Den överraskande slutsatsen dras i en stor studie av svenska patienter.
I en ledare i GP skriver Alice Teodorescu att antalet mord (egentligen antalet fall av våldsam död, dvs mord, dråp och vållande till annans död) ökat över tid.
En bidragande anledning till detta förmynderi med att dölja etnicitet tror jag är de händelser som utspelade sig under tidigt 90-tal. En ekonomisk kris slog till av full kraft och arbetslösheten steg kraftigt. Samtidigt som detta stod det väldigt mycket i media om det nya partiet Ny Demokrati. Och deras uttalanden hamnade ofta på löpsedlarna, bland annat deras invandringskritiska, "främlingsfientliga", uttalanden. Vid denna tid var det några galningar runt om i landet som slängde brandbomber mot flyktingförläggningar och en ännu större galning som kallades för "lasermannen" som sköt mot personer med utländskt utseende. En vanlig analys är att lasermannen och brandbombskastarna blev inspirerade av Ny Demokratis "främlingsfientliga" uttalanden. Media har ångrat sig i efterhand och tyckt att man borde ha censurerat eller åtminstone bemött och granskat Ny Demokrati hårdare. Efter detta har man "lärt sig läxan" och censurerar regelmässigt så mycket man kan i material som ...
Sök bland litteraturreferenserna. Referenser till arbets-rättslig littera-tur Sören Öman sam-lat. Sören Öman har sedan början av 1990-talet för-fattat ett stort an-tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 173 st. hittills). Han har bl.a. gett ut en kommen-tar till an-ställ-nings-skydds-lagen som finns i bokform och upp-dateras löpande på inter-net och en om-fattande bok om rätts-praxis kring an-ställ-nings-skyddet som kommit ut i nio upp-lagor hittills. Sören Öman har åter-kommande ut-giv-ning på flera olika för-lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Iustus Förlag, Studentlitteratur och Blendow Lexnova. ...
Tio bilar utsattes inatt för skadegörelse på Trozelligatan i Norrköping. Bilarnas backspeglar ska ha blivit söndersparkade. Polisen anträffade två berusade män, 28 och 32 år gamla, på platsen som omhändertagits för fylleri och ska höras under dagen.
Hur har det varit för dig att bevisa åtalspunkterna?. - Det är en omfattande bevisning. Fyra brott som är på bar gärning och tre av dem är erkända. I övrigt är det teknisk bevisning och vittnen som knyter dem till brotten, säger Peter Olofsson.. För honom var det särskilt en av punkterna som var extra allvarlig, där två av männen ska ha varit delaktiga.. - Det är ett bostadsinbrott klockan tre på natten. Ett par i 70-årsåldern vaknar och blir attackerade av gärningsmännen som inte avbryter sin brottsliga verksamhet utan fortsätter trots att de är konfronterade av målsäganden. De kastade saker på den här mannen som genom sin kroniska sjukdom är rörelsehindrad, säger åklagare Peter Olofsson.. I det fallet ligger den tyngsta bevisningen i att de åtalade männens skoavtryck har säkrats i huset. Männen ska också vid ett annat tillfälle ha brutit sig in i en bostad, trots att boende varit hemma, för att stjäla bilnycklar.. I övrigt bestod åtalspunkterna av ...
Enström gör sig inte skyldig till ohederlighet utan mycket värre - ministerstyre. Det var ett brott senast jag kollade. Engström är alltså kriminell. Regeringen, statstelevisionen och större delen av riksdagen är alltså ett Hells Angelliknande maffianäste, eftersom de kriminella gärningarna kan fortgå år efter år samtidigt som kulturelitens Potempkinkulisser byggs på uppåt för varje uttalande de gör. Klockan är tre och allt är väl!. I verkligheten står borgen och vapendepån i brand och Djingis Khan vid stadens portar. Men det värsta är att alla dödskallar tror att allt är väl. Allt nationellt intresse riktas nu mot melofifestivalen, bara där kan vi besegra en motståndare, och så vill vi ha det för det har nyheterna sagt. Winston Churchill sade; Det finns ingenting farligare än en medelmåtta med ambitioner. Just nu sitter Karin Enström och tittar på melodifestivalen där hennes mentala förmågor har en chans att hänga med. Plattitydfestivalen! Det är som ...
Commission Européenne - Page de détails dun Communiqué de presse - Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Bryssel den 12 mars 2012 - Varje år går hundratals miljarder euro rakt ner i fickorna på kriminella i Europa, t.ex. medlemmar av gäng eller av maffiaorganisationer. Trots de brottsbekämpande organens insatser blir en stor del av vinningen av brott kvar i brottslingarnas händer, vilket leder
Under flera dagar har det varit en ökad polisiär aktivitet i Kumla, då framför allt kring området vid Kvarngatan. Under onsdagen dök även brottsplatstekniker upp på Kvarngatan och tillsammans med både civil och uniformerad polis arbetade man under eftermiddagen i en lägenhet. Utryckning.se har under dagen pratat med både utredare och Vakthavande befäl, men samtliga […]
Redan nu försöker polis och åklagare skydda schabbiga arbeten genom att hänvisa till sekretess för förundersökningen. Viktiga och avgörande underhandskontakter läggs i överskottsinformationen ("slasken") osv. Nu när vissa försvarare har lärt sig att begära ut slasken så försöker man på andra sätt att få göra saker i hemlighet.. I en JK-anmälan i år visades att en åklagare hade fabricerat bevis och censurerat namn ur målsägandeförhör för att förhindra att försvaret skulle kunna ta fram uppgifter. En av 7-8 sådana brottsliga handlingar var att censurera att målsäganden, som påstod sig vara oskuld, hade haft kontakt med en socialsekreterare på prostitutionsgruppen då hon var prostituerad. De brottsliga tilltagen framkom genom pm mellan åklagare och polis, de fördes sedan till slasken som inte blir offentlig. När försvararen begärde ut slasken så försökte man vägra detta.. I ett annat fall som en bekant till mig har så anmäldes en person för sexuella ...
26 § Polismyndigheten ska samarbeta med Säkerhetspolisen i den utsträckning som behövs för att polisverksamheten ska kunna bedrivas effektivt.. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska i samråd bestämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan och samordning mellan myndigheterna.. Rikspolischefen ansvarar tillsammans med säkerhetspolischefen för att det finns fungerande rutiner för att lösa samverkans- och samordningsfrågor mellan myndigheterna.. 27 § Polismyndigheten ska fortlöpande upplysa Säkerhetspolisen om förhållanden som kan ha betydelse för dess verksamhet.. Polismyndigheten ska omedelbart underrätta Säkerhetspolisen om den upptäcker brott eller brottslig verksamhet som anges i 3 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen. Myndigheten ska även underrätta Säkerhetspolisen om andra brott eller företeelser i den utsträckning som framgår av föreskrifter som Säkerhetspolisen har meddelat med stöd av 29 § förordningen med ...
SIUN är till för att minimera FRA:s kriminella verksamhet, och vid ungefär en tredjedel av deras kontroller fyas FRA utan att någon förbättring sker. Vilken medborgare som helst kan kontakta SIUN för att kolla om FRA har begått några kriminella övergrepp mot medborgaren som begär kontrollen, och vi på RK misstänker att det behövs någon människa med prickfritt belastningsregister och kristet namn för att sätta lite eld i baken på våra folkvalda ...
Förlag: Image Comics. Radarparet Ed Brubaker och Sean Phillips gemensamma verkförteckning har många fans, inklusive undertecknad. Fatale, The Fade Out, Kill or Be Killed och alla följetonger under baneret Criminal har alla fått toppbetyg här på Shazam och nu har Brubaker och Phillips också skapat sitt första renodlade seriealbum med titeln My Heroes Have Always Been Junkies. Här får vi följa tonåringen Ellie som ser på missbrukare med ett romantiskt skimmer i blicken ända sedan hennes mor dog av en överdos för tio år sedan. Handlingen utspelas på en exklusiv rehabklinik där Ellie upptäcker att droger och en helt annan typ av brottslig verksamhet kan bli utmärkta partners.. Albumet, som är en kärlekshistoria ("as close as Ed could manage…", som Sean Phillips utryckte det i en intervju), är baserad på Brubakers egna upplevelser från barndomen med en missbrukande mor och hur han från åtta års ålder fick följa med på AA-möten en gång i veckan. I en intervju med ...
Förlag: Image Comics. Radarparet Ed Brubaker och Sean Phillips gemensamma verkförteckning har många fans, inklusive undertecknad. Fatale, The Fade Out, Kill or Be Killed och alla följetonger under baneret Criminal har alla fått toppbetyg här på Shazam och nu har Brubaker och Phillips också skapat sitt första renodlade seriealbum med titeln My Heroes Have Always Been Junkies. Här får vi följa tonåringen Ellie som ser på missbrukare med ett romantiskt skimmer i blicken ända sedan hennes mor dog av en överdos för tio år sedan. Handlingen utspelas på en exklusiv rehabklinik där Ellie upptäcker att droger och en helt annan typ av brottslig verksamhet kan bli utmärkta partners.. Albumet, som är en kärlekshistoria ("as close as Ed could manage…", som Sean Phillips utryckte det i en intervju), är baserad på Brubakers egna upplevelser från barndomen med en missbrukande mor och hur han från åtta års ålder fick följa med på AA-möten en gång i veckan. I en intervju med ...
Vi moderater har i kommunstyrelsen föreslagit att tillståndsenheten ska utöka sin tillsynsverksamhet gentemot tobak och alkoholförsäljning i Örebro kommun. Syftet är att tydligt markera den offentliga närvaron i en verksamhet där organiserade kriminella ser möjligheter att tjäna pengar. Tyvärr påstås det att syftet med vårt förslag är att slå mot krögarna. Detta är felaktigt. För det första har kommunen en bra relation till Örebros krögare. Detta är bra och det vill vi moderater fortsätta att stärka. För det andra är den offentliga närvaron en tydlig signal mot kriminell verksamhet genom att den offentliga myndighetsutövningen är samlad och har ett tydligt brottsförebryggande syfte. Örebro kommun måste ta ett tydligt ansvar i det arbetet. ...
Allt kan hända. Och media försöker smutskasta mig, försöker utmåla mig som kriminell. Jag har dock rent på fötterna. Jag har inte begått något brottsligt. VG är dock i farozonen för kriminell verksamhet: "falsk tillvitelse" kallar jag det att jag "uttrycker beundring for Anders Behring Breivik" samt att "i flere av bloggtekstene argumenteres det for væpnet kamp mot det multikulturelle samfunnet". VG läser slarvigt. Jag har skildrat hur Breivik tänkt, att denne ansåg sig vara i krig med systemet. Hur de kan få detta till att jag manar till väpnad kamp förstår jag inte. Antagligen är det deras ovana att läsa text som rör sig på en mer avancerad nivå än notistext som leder dem fel ...
Genom grannsamverkan kan du göra ditt hyreshus, bostadsrättsförening eller villa mindre attraktiv för brottslig verksamhet.. Den som vill starta grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Det behövs ett par eldsjälar som drar igång det hela! Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av grannsamverkansområdet. De boende utbildas av polisen eller kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur grannsamverkan fungerar och hur boende kan förebygga brott.. För att enkelt hålla kontakt med varandra och för att hålla grannsamverkan vid liv så har vi utvecklat kommunikationsplattformen Coyards. Den är gratis att ladda ned och använda och ni är igång på ett par minuter.. Tänk på att:. ...
Lite d och d g r det att l sa i tidningarna om att justitiekanslern betalat ut ers ttning f r lidande och f rlorad arbetsinkomst vid frihetsber vanden, d f runders kningen har avslutats utan att tal v ckts eller n r frik nnande dom har meddelats. L t mig bara f fr ga: r 30 000 kronor verkligen en rimlig ers ttning f r en och en halv m nad av ens liv? Det r bra att det finns m jlighet f r en domstol att besluta om h ktning p beg ran av klagaren. Genom denna form av frihetsber vande kan samh llet se till att n gon som p sannolika sk l r misst nkt f r ett brott, f r vilket f ngelse i minst ett r r f reskrivet, inte avviker, forts tter sin brottsliga verksamhet eller undanr jer bevis om det finns sk l att anta att han eller hon annars skulle g ra det. ena sidan finns allts argument som talar f r h ktning. den andra r h ktning en allvarlig kr nkning av individens r tt att best mma ver sitt liv. Domstolen m ste allts g ra en avv gning fr n fall till fall. N r en person suttit h ktad mer n 24 timmar ...
Jag har inget att invända - det står vem som helst fritt att begå brott och att sedan kalla det konst. Men det står också samhället fritt att reagera och att bestraffa. Anna Odell har provocerat, och hon har fått sin reaktion. Därmed vore allt frid och fröjd om det inte var för att dessa projekt är indirekt finansierade med offentliga medel. Just därför kan inte skolan tillåta och/eller uppmuntra att elever ägnar sig åt brottslig verksamhet. När eleverna väl är utexaminerade och står på egna konstben står det dem fritt att hoppa från broar, vandalisera och flytta prislappar. Och att acceptera samhällets dom över dem ...
Jag sitter och lser om brott i Sverige p sista tiden. Det jag lser gr mig beklmd. Och rdd, lite rdd. Sent hromnatten klev en ung man in p andra vningen p n
Jan Kallberg, (CV här), professor PhD och säkerhetsforskare verksam i USA, tar till orda om bilbränder: Problemet med de kriminella gängen är att de är 16-40 år gamla individer, som ibland tjänar flera hundratusen kronor i månaden svart på kriminell...
Den senaste tiden har det förekommit såväl spridning av sanna händelser som rykten vilka rör ungas och unga vuxnas agerande i Eslövs tätort på kvällar och helger. Eslövs kommun vill härmed berätta om hur vi arbetar förebyggande inom de områden där vi som kommun kan agera. När det handlar om brottslig verksamhet är det Polisens.... ...
Det förvånar mig inte att ett fartyg blir kapat i svenska vatten, jag har tyvärr väntat på detta. Tar man rätt fartyg finns det mycket pengar ombord, det är ett säkrare sätt än att råna värdetransporter. Att norra Öland skulle kunna användas som utgångsplats finner jag som troligt då det finns indikationer på att det har skett överlämningar till sjöss där under lång tid. Tyvärr finns det ingen bevakning av vare sig Kustbevakning, Tull eller Polis där, det är öppna gatan för brottslig verksamhet. Hans. ...
Det förvånar mig inte att ett fartyg blir kapat i svenska vatten, jag har tyvärr väntat på detta. Tar man rätt fartyg finns det mycket pengar ombord, det är ett säkrare sätt än att råna värdetransporter. Att norra Öland skulle kunna användas som utgångsplats finner jag som troligt då det finns indikationer på att det har skett överlämningar till sjöss där under lång tid. Tyvärr finns det ingen bevakning av vare sig Kustbevakning, Tull eller Polis där, det är öppna gatan för brottslig verksamhet. Hans. ...
kan bidra till att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Att myndigheter samlar in stora mängder trafikdata i underrättelsesyfte liknar den problematik som jag försökt uppmärksamma beträffande "FRA-lagen". Med tanke på att polisen redan nu verkar samla in sådana uppgifter lämnar jag öppet om polismetodutredningen innebär ett steg framåt eller bakåt för rättssäkerheten och den privata integriteten. Här finns en av de större utmaningarna som riksdagsledamöterna behöver fundera över. Jag kommer göra min insats genom att tillsammans med två kollegor skriva ett förslag till remissyttrande från Juridiska Fakultetsnämnden beträffande polismetodutredningen.. ...
Detta är en attack mot demokratin. Jag hörde det flera gånger under den senaste veckan efter bomddådet mot åklagaren i Trollhättan. Det är bara att hålla med. Men jag tror att hotet är mer vittomfattande än så. Den maffialiknande organiserade kriminaliteten oavsett om den finns inom olika MC-klubbar eller ej är också ett hot mot det sociala kapitalet i samhället i och med att den sprider skräck och bygger på hot mot människor, organisationer och företag. Detta är den stora faran för demokratin på lång sikt i och med att denna typ av kriminell verksamhet gör människor rädda. I det demokratiska civila samhällets ställe kommer de maffialiknande sammanslutningarna med sin inhumana hederskodex. Tilliten i samhället gröps ur. Och det är den tilliten som i slutändan gör demokratin stark ...
De män som kom att kallas Södertäljenätverket inledde sin kriminella verksamhet under tidigt 2000-tal. De ägnade sig åt bland annat knarkhandel, illegalt spel och indrivningsverksamhet med våld och utpressning.
Enligt 1 § LVU ska insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) . Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt LVU, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge fyllt 15 år, av honom eller henne själv. Vård med stöd av 3 § LVU får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. Av 3 § LVU framgår att vård ska beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller ...
Hej,. Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hemtagningsbegäran ska inlämnas till socialkontoret. Eftersom socialtjänten har en serviceskyldighet så rekommenderar jag dig att boka ett möte, eller om du haft tidigare kontakt med en handläggare så kan du vända dig till denne och be om hjälp om hur du ska utforma en ansökan om hemtagning. När du skriver din hemtagningsbegäran så tycker jag att du ska säga att ditt barn inte har något vårdbehov samt att det inte finns någon påtaglig risk att hen skadar sig själv genom missbruk, brottslig verksamhet eller socialt nedbrytande beteende. Dessutom tycker jag att du ska skriva att ditt barn vill ta emot all den hjälp som finns hemma och att den är tillräcklig. Tvångsvård är inte behövlig och är inte i linje med barnets bästa. Därför gör vill du göra en direkt hemtagning. Efter att du har ansökt om hemtagning så kommer socialtjänsten att utreda om det finns ett vårdbehov eller inte. Deras beslut är ...
Trångboddheten är ett stort problem, menar Hagi Farah. De här killarna, för det handlar mest om unga män, går ut på kvällen, när föräldrar och syskon kommer hem från arbete och skola. De kommer hem på morgonen när alla har gått sin väg igen.. - De äter och sover. Tittar på teve och går ut igen på kvällen. De här killarna är i riskzonen för kriminell verksamhet. Det är farligt.. Samhället har en rad insatser för att nå dessa unga utan känd sysselsättning.. - Men de här unga är inte vakna under kontorstid, säger Hagi Farah. Anställ någon som arbetar på kvällar och nätter och som känner till området. Någon som de har förtroende för.. Abdi Nur-Isse, avdelningschef för Individ- och familjeomsorg i Spånga-Tensta, är överens med Hagi Farah.. - Vi har många insatser, men vi når inte fram till de här föräldrarna. Många vet inte ens att det finns uppsökare.. Hagi Farah har lämnat ett medborgarförslag till nämnden i Spånga-Tensta.. 1) ...
Handlingen i Gräns kretsar kring tullpolisen Tina, som har ett sjätte sinne när det gäller att peka ut smugglare. Det är nästan som om hon kan lukta sig till när någon försöker dölja något.. Ryktet om hennes skicklighet sprider sig inom poliskåren och hon anlitas för att hitta bevis mot en liga med omfattande kriminell verksamhet. Men när den mystiske Vore kliver av färjan så tvekar hon för första gången på sina känslor. Tina anar att Vore döljer något, men kan inte sätta fingret på vad.. De attraheras av varandra, men när hon lär känna honom inser hon samtidigt att hela hennes liv är baserat på en enda stor lögn. Precis som Vore så hör Tina inte hemma i den här världen. Nu måste hon välja: fortsätta med sin livslögn eller omfamna den skrämmande sanningen om vem hon egentligen är.. Genre - ...