Så här gör du för att lägga upp dokument på hemsidan. Jag vet att det kan vara lite knepigt i WordPress. Lär dig att ladda upp dokument på hemsidan!
Tidigare studier har indikerat mycket små genetiska skillnader eller inga alls mellan olika bestånd. Kan det vara så att det egentligen bara finns en gigantisk sill population och att de skillnader vi ser beror på miljöfaktorer, till exempel stora skillnader i salthalt? För att besvara denna fråga använde forskarna modern DNA-sekvensering.. - Våra resultat visar att för de allra flesta generna så hittar vi inga signifikanta skillnader alls mellan sill och strömming eller mellan olika bestånd av sill eller strömming. Detta visar att all sill och strömming vi studerat är mycket nära släkt. Men för några procent av generna hittar vi mycket tydliga skillnader, inte bara mellan sill och strömming utan också mellan olika bestånd av sill och strömming, berättar Leif Andersson, professor i funktionsgenomik vid Uppsala universitet och professor i sjukdomsgenetik vid SLU.. - Vår samlade analys visar att de skillnader vi hittar måste bero på naturlig selektion och genetisk ...
Ungefär 11% av befolkningen är vänsterhänt. Teorierna om vad som orsakar vänsterhänthet varierar, några tror på miljöfaktorer, andra på genetiska faktorer. Många teorier saknar helt belägg och andra har inte bevisats på något tillfredsställande sätt. Vissa samband har man sett men hur de hänger ihop med varann eller om de ens gör det finns det få säkra bevis för. Man har sett att det finns en viss asymmetri i hjärnan vid vänsterhänthet vilket kan antyda att gener som påverkar symmetrin när kraniet och hjärnan bildas kan vara inblandade och påverka om man blir vänster- eller högerhänt. Man har t.ex. funnit att det är vanligare med vänsterhänthet hos barn med Downs syndrom än andra barn. Vänster- och högerhänta barn växer lika snabbt, däremot är det vanligare att vänsterhänta barn är kortare än högerhänta. Man har inte funnit några samband mellan vänsterhänthet och rökning, huvudomfång, apgarpoäng eller låg vikt.. Kronisk stress hos mamman ...
Till Engsholms slotts ägor tillhör den så kallade Strandateljén. Precis som namnet säger är det en byggnad direkt vid havet med terrass och brygga. Byggnaden innehåller mötes rum, men även plats för avslappning, till exempel en vedeldad bastu. Här kan man arbeta ostört i en kreativ och avslappnad miljö, skönt tillbakalutad i en fåtölj eller solstol eller direkt på bryggan till kluckandet av vågor. Som del av Strandateljén ingår en fartfylld aktivitet med båtar som konferensens deltagare aldrig kommer glömma! Här kan ni även njuta av grillning, kräftor, öl och ostbricka. Man kan boka Strandateljén som del av sin konferens på slottet, för några timmars arbete på dagtid och/eller på kvällstid.. Engsholms slott har även ett torp som kalla villa Liljefors. Huset är separerat från resten av fastigheten och här kan man ostört ha sin konferens. Det kan behövas om man ska prata om saker som ska stanna inom gruppen eller om man vill svetsa ihop teamet ännu mer. ...
TACK ALLA DELTAGARE I KONFERENSEN! Den 21 september arrangerar Intercult/ Europa Direkt Intercult konferensen The Future of the European Project: White Paper and the importance of Culture for the EU. Konferensens deltagare ska diskutera kulturens roll i vårt framtida Europa och hur vi kan kanalisera vårt kulturarbete för att stärka EU projektet. Bland konferensens talare [...]. ...
Direkt från Sälen. Jag är nu i Sälen för att följa Folk och Försvars rikskonferens. Det började redan på resan hit i tåget som chartrats för konferensens deltagare. Jag agerade då moderator under "Speakers corner" där folkförankring, hotbilder och alliansfriheten diskuterades. Gunilla Wahlén (v) överraskade kanske några genom att uttrycka stöd för höga försvarsutgifter. Gunnar Hökmark (m) ville gärna se att detta följdes upp i handling varvid Gunilla Wahlen svarade att skillnaderna inte är så stor mellan moderaterna och vänsterpartiets budgetförslag. Under konferensen kommer svensk alliansfrihet att diskuteras. Mike Winnerstig har redan börjat på DN Debatt. Konferensen har precis börjat och nu talar Sten Tolgfors (m ...
Vill du åka ett annat år krävs det alltså att du använder Google Analytics Premium. Är det en produkt ni överväger och vill veta mer om kan ni kontakta oss, vi är återförsäljare åt Google och både den första och största i sitt slag i Sverige.. Den stora publika nyheten på årets konferens var lanseringen av utökad e-handelsspårning i Google Analytics. Flera andra trevliga vidareutvecklingar av verktyget presenterades, men det mesta av det är information som endast konferensens deltagare får känna till än så länge.. Vi passade också på att besöka Googles kontor inne i San Francisco (normalt sett besöker vi det i Mountain View i Silicon Valley) för att se hur utvecklingen går med Google Glass. Att fler enheter används för internet gör våra förutsättningar för analys mer komplexa.. Under själva konferensen visade det sig att Joe Biden, USA:s vicepresident, bodde på samma hotell som oss. Det var därför Highway Patrol parkerat utanför och vi instruerades att ...
Enkla riktlinjer som är lätta att använda och utvecklade av en internationell panel med ledande hudvårdsexperter. De definierar tre viktiga tidpunkter då de anställda ska applicera en skyddande kräm:. ...
Syftet med det öppna torget är att stimulera till möten där du tillsammans med andra får utrymme för diskussion, återkoppling och nätverkande. De möten som anordnas på torget ska ha en koppling till pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Torget ger möjlighet för konferensens deltagare att gå runt i en öppen utställningsmiljö, stanna upp i mindre grupper för samtal och för att nätverka. Här kan du berätta om hur du har utvecklat din kurs, provat en ny undervisningsform eller demonstrera ett program. Det finns två huvudtyper av presentationsformer, nämligen poster och demonstration. Poster: Den som fått abstract för posterutställning accepterad får tillgång till en skärmplats. Posterutställningen finns att tillgå under hela den aktuella konferensdagen.. Demonstration: Den som lämnat in abstract för att demonstrera något får tillgång till ett bord och uppkopplingsmöjlighet för egen dator. Resursen finns att tillgå under hela den aktuella konferensdagen. ...
Minnesanteckningar förda vid mötet med berörda rasklubbar gällande Besiktningsintyg avseende vuxen hund av brakycefal typ.. 12 mars 2019.. Närvarande:. Helena Skarp, Maria Ehrenberg, Lotta Olsson, SKKs kansli.. Ewa Bewick och Therese Pettersson, Svenska klubben för Engelsk bulldogg, SKEB.. Taru Ylikylä: Svenska Bostonterrierkubben. Stefan Lindqvist: Mopsorden och Svenska Dvärghundsklubben, SDHK.. Sofie Törnqvist och Jan-Ingvar Andersson, Fransk bulldogg klubb. FBK.. Minnesanteckningar: Lotta Olsson. 1. Helena hälsade alla välkomna till ett möte som vi hoppas ska räta ut lite frågetecken och att vi ska komma framåt i arbetet med att få igång användandet av det nya intyget.. 2. Helena gick igenom bakgrunden och hur arbetet gått till när besiktningsintyget tagits fram.. Redan 2015 kom det från rasklubbshåll en önskan att ta fram ett besiktningsintyg. Efter Trubbnosuppropet tillsattes en arbetsgrupp, där bl a SKEB ingick, för att ta fram någon form av besiktning av ...
När Debianprojektet växte, blev det uppenbart att det behövdes en uppsättning semi-formella regler som hjälp i konfliktlösning, och som ett resultat skrevs stadgarna. Debians stadgar beskriver organisationsstrukturen för formellt beslutsfattande i projektet. Stadgarna beskriver vilka som tar beslut, samt vilka krafter som ges varje sådan beslutstagande individ eller grupp. Gruppen runt projektsekreteraren är en av de sex enheterna som är uppräknade i Debians stadgar som en beslutstagande enhet. Alla Debianutvecklare är berättigade till posten som Debians projektsekreterare. Alla personer kan inneha flera poster, förutom att projektsekreteraren inte kan vara Debians projektledare, eller styrelseordföranden i tekniska kommittén. ...
Företagskategorier på N i J��nk��ping. På eniro.se hittar du adresser, kartor, vägbeskrivningar och annan information till företag och organisationer i J��nk��ping.
Den som funderar på att ta in en extern ledamot i styrelsen bör ställa samman en kravspecifikation. Det är viktigt att göra en analys av vilken kompetens som behövs. Vilken roll vill man att styrelseledamoten skall ha i bolaget? Skall man täcka marknadssidan eller skall man ha produktionsbakgrund från en liknande bransch? Personen i fråga ska ha rätt kunskap, erfarenhet och utbildning för att passa till den aktuella rollen i styrelsen.. Det är också viktigt att varje ledamot kan tillföra någon specifik kunskap. Att ledamöterna har olika bakgrund och kön är en fördel. Det gäller att våga tänka i nya banor, samtidigt som det är viktigt att ha professionella personer att diskutera olika alternativ med.. De personliga egenskaperna är mycket viktiga för att samarbetet skall fungera i ett privatägt bolag. Personkemin måste stämma och styrelseledamoten måste både gilla och ha ett intresse för bolaget och dess produkter/tjänster.. Avslutningsvis: Med rätt personer har ...
Vi stödjer och samordnar våra kommuners arbete inom områdena krisberedskap, internt skydd, folkhälsa och social hållbarhet. Enheten består av åtta medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet. ...
När utvecklingen går allt fortare krävs snabba beslut och för att kunna fatta bra sådana krävs mycket input. Därför har mångfald en oerhörd betydelse, sa Mia Brunell Livfors:. - Olika åsikter, olika bakgrund och olika perspektiv ger bättre beslutsunderlag och mer nyanserade och bättre beslut.. Därför är det viktigt att den som rekryterar personal ser till att det finns skillnader i bakgrund, ålder, egenskaper och så vidare hos de som anställs och att fundera över varför han eller hon vill rekrytera just den här personen.. - Mångfald är motsatsen till stagnation.. Vicerektor Karin Helander inledde alumnträffen och Företagsekonomiska institutionens prefekt Tommy Jensen berättade om Företagsekonomiska institutionens tradition av samhällstillvänd utbildning och forskning.. ...
Den 31 maj-6 juni 2018 arrangerades Världens hem. I Älmhult möts dagligen människor från olika kulturer och med olika bakgrund. Detta ville vi fira och bjöd in till några dagar fyllda av aktiviteter. Det blev bland annat prideparad, nya Älmhultsfestivalen, internationell matmarknad och nationaldagsfirande. Det blev en manifestation för öppenhet, mångfald och allas lika värde ...
Den 31 maj-6 juni 2018 arrangeras Världens hem. I Älmhult möts dagligen människor från olika kulturer och med olika bakgrund. Detta vill vi fira och bjuder in till några dagar fyllda av aktiviteter. Det blir bland annat prideparad, nya Älmhultsfestivalen, internationell matmarknad och nationaldagsfirande. Välkommen att delta i en manifestation för öppenhet, mångfald och allas lika värde ...
I flertalet studier lyfts det fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda bild och formskapare är en ofta förbisedd grupp. Konsten att delta: bild och form vill ändra på detta och bidra till ömsesidiga utbyten av kunskaper, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund. Projektet är en plattform för samverkan mellan bild och formskapare, institutioner, organisationer, föreningar m.fl. Projektet kommer att arrangera regionala träffar och mötesplatser för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom bild- och formområdet. Med projektet ges möjlighet för etablerade bild och formskapare att bli mentor/kollega för en person inom samma bransch och där igenom utöka sina nätverk.. Fyra grundstenar. Projektet bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte, samverkan och lyhördhet:. Frivillighet handlar om att båda parter som deltar gör det av egen fri vilja. Det rör sig inte om någon form av godmanskap, ...
Utbildningen är tvåårig och är yrkesförberedande. Under utbildningen studerar man bland annat ledarskap och beteendevetenskapliga ämnen med fokus på fritidens metodik. Undervisningen sker genom lektioner och praktiska moment ute i fält och i projekt. För att kunna möta ungdomar ute i olika fritidsverksamheter krävs att man har ett öppet sinne och en vilja att möta människor med olika bakgrund. Som studerande får man vara beredd att utmana sina värderingar och sociala förmågor ...
Du som söker har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, är van att använda IT som stöd i ditt arbete samt har god förståelse för vikten av samverkan.. För att lyckas i detta uppdrag behöver du vara en kommunikativ och lyhörd chef med en vilja att möta och bemöta människor med olika bakgrund och förutsättningar. Som skolchef behöver du ha ett intresse för att tillsammans med rektor, förskolechef och medarbetare leda verksamhetsutveckling vilket kräver en helhetssyn och en god strategisk förmåga. Du är organiserad och arbetar kvalitetsinriktat med en förmåga att prioritera. Vi förväntar oss att du har ett engagemang och en kunskap som hjälper oss att driva utvecklingen av verksamheten framåt.. Omfattning ...
Skön morgon. Lugn. Läsa tidning. Titta på hundarna som står och vädrar nosen. Läste något som fick mig att fundera. Kan vår upplevelse av samma sak skiljas åt så till det yttersta. Olika perspektiv det är klart. Skilda behov. Olika liv. Som ibland möts. Det oundvikliga. Skilda bakgrund och historia. Gemensam också. Men ändå. Olika liv och möjligheter som inte verkar kommuniceras. Med den det berör. Om det viktigaste. Känner inte igen mig i beskrivningen som publiceras. Förutom att det funkat dåligt. Och att det blivit bättre. Mycket bättre. Lättare. Och det är jag glad för. Det är skönt. Jag har mycket kärlek inom mig. Så mycket kärlek att den räcker till andra också. Att den räcker till mig själv ...
För två år sedan startades Onsdagar på Flora, som en mötesplats för Sjöbobor i olika åldrar med olika bakgrund. Träffarna fortsätter nu, men på en ny plats.
Välkommen till GTV Gamleby!På GTV Gamleby kommer du att stå i centrum och möta nya utmaningar och vänner. Här får du möjlighet att utforska dina starka sidor och skaffa dig de kunskaper och erfarenheter som behövs för vidare studier eller arbete. GTV Gamleby är en del utav Gamleby folkhögskola där YH-utbildningarna inom fotografi och TV-produktion hålls. Utbildningarna är kända i branschen som två topputbildningar så du som blir antagen kan se fram emot en skjuts i rätt riktning mot drömyrket. Skolan har en egen studio som är utrustad med den teknik som används av flera väletablerade produktionsbolag för att utbildningen ska ske under realistiska förhållanden. GTV Gamleby - en spännande och stimulerande mötesplats Till GTV Gamleby kommer studerande från hela Sverige, alla med olika bakgrund och förutsättningar, men med det gemensamt att man har bestämt sig för att läsa vidare och utvecklas. Det är det som gör skolan till en spännande och stimulerande mötesplats! GTV
Till Sverige kommer det människor från hela världen med olika bakgrund och olika värderingar, vilket kan leda till kollisioner i mötet med det svenska samhället. Ett område som det ofta blir kulturkrockar kring är frågor
Himmel &Jord Hgalid n Katarina n Maria Magdalena n Sofia frsamlingar Hemlsa r ingen homogen grupp, utan mnga mnniskor med olika bakgrund och olika skl
Vi har lång erfarenhet av att matcha rätt barn till rätt familj. Alla familjer är olika liksom de barn som placeras har olika bakgrund och förutsättningar. Därför är det viktigt för oss att lära känna våra familjehem väl för att kunna göra en så bra matchning som möjligt när ett barn väl ska placeras.. Första tiden efter att ett barn flyttar in är ofta omvälvande för samtliga. Barnet eller ungdomen ska finna sig tillrätta i sin nya vardag och alla ska lära känna och anpassa sig till varandra. Det är viktigt att ha tålamod och förstå den stora omställning barnet är utsatt för. Under tiden som barnet är placerat har socialtjänsten ansvaret för att barnet för sina behov tillgodosedda och den hjälp utöver placeringen som barnet kan behöva. Familjen är givetvis en viktig del i detta eftersom kunskapen om barnet efter en tid är störst hos familjen. För att barnet ska få bästa möjliga stöd är det viktigt med gemensamma möten så att samtliga inblandade ...
Medarbetarna kommer från hela landet och har olika bakgrund och kompetensområden. Över 1 350 personer sökte de olika tjänsterna och efter en lång urvalsprocess anställdes ett knappt 50-tal.. Jämställdhetsmyndigheten ska samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete så att pojkar och flickor, kvinnor och män verkligen får samma makt att forma samhället och sina egna liv. En viktig fråga blir att motverka mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.. Myndigheten ska också erbjuda kunskap och stöd samt vara ett nav för samverkan.. ...
Du drivs av att ge våra kunder god service, genom att du tar reda på varje kunds behov och ger svar eller vägledning. Eftersom du arbetar nära kunderna måste du känna dig bekväm i det direkta mötet med kunder med olika bakgrund och funktionsförmåga. Kort sagt söker vi dig som både har ett positivt bemötande och har lätt för att ta till dig ny kunskap ...
Övrigt: Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). ...
Ett rum fullt av kompetenta kvinnor satt och lyssnade på tre kvinnliga talare. Temat var hur en idé blivit till en ny produkt eller karriär. Jag var en av dessa tre talare, de andra var Lina Börjesson från Svensk Tradition och Moa Fransson på UU Innovation. Alla tre har vi varit med om en resa, och det var denna vi berättade om för ett nätverk av kvinnliga chefer i Uppsala inbjudna av UU Innovation och STUNS igår kväll.. Alla tre talare har olika bakgrund och arbetar med vitt skilda ting men ändå var det en gemensam nämnare som lös igenom våra berättelser som en röd tråd: vi har verkligen tagit oss tid att tänka och känna efter vad det är vi vill göra och varför. Sedan har vi förverkligat det - eller i mitt fall i processen att göra det.. Vi får inte glömma bort att vi är privilegierade i det att vi välsignats med turen att vara födda i en tid och i ett land där det är möjligt för kvinnor att förvekliga sina drömmar. Och att vi stött på människor, ...
För ett tag sedan var jag inbjuden till en tjejkväll hos Oriflame, som innan sommaren adderade ytterligare en försäljningskanaler för deras produkter, e-com. Så nu kan vi enkelt klicka hem precis vad vi vill från beauty-heaven. Vår uppgift, kvällen till ära, var att diskutera relevans och ge feedback på deras hemsida. Innehåll och funktion. Ett gäng kvinnor från olika branscher, med olika bakgrund och i olika åldrar samlades med en sak gemensamt. Mycket åsikter! En spännande och väldigt rolig kväll på många sätt ...
V stra Hisingen best r av Torslanda och Biskopsg rden och h r bor drygt 53 000 m nniskor med en sp nnande blandning av olika bakgrund och kultur. I v r stadsdel r vi vertygade om att n r inv nare och medarbetare f r inflytande och k nner delaktighet, skapar vi en b ttre vardag f r alla. Som en av v ra 3 500 skickliga medarbetare r du med och utvecklar stadsdelen och ett l ngsiktigt h llbart G teborg genom att ge v ra inv nare service av h g kvalitet. V lkommen till en arbetsplats d r vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och t nker nytt ...
De danska regeringsförhandlingarna har nått resultat efter 20 dagar, rapporterar DR. Det blir en socialdemokratisk minoritetsregering med stöd av Socialistisk folkeparti, Enhetslistan och Radikale venstre.. Socialdemokraternas ledare Mette Frederiksen blir ny statsminister.. - Vi kunde inte veta om vi skulle lyckas när vi inledde förhandlingarna. Det är fyra partier med mycket olika bakgrund och politisk hållning. Men nu är vi i mål! sa Frederiksen direkt efter det att förhandlingarna avslutades vid midnatt.. Hon säger också att hon under onsdagen kommer att gå till drottningen och meddela att hon har underlag för att bilda en ny regering.. ...
V stra Hisingen best r av Torslanda och Biskopsg rden och h r bor drygt 53 000 m nniskor med en sp nnande blandning av olika bakgrund och kultur. I v r stadsdel r vi vertygade om att n r inv nare och medarbetare f r inflytande och k nner delaktighet, skapar vi en b ttre vardag f r alla. Som en av v ra 3 500 skickliga medarbetare r du med och utvecklar stadsdelen och ett l ngsiktigt h llbart G teborg genom att ge v ra inv nare service av h g kvalitet. V lkommen till en arbetsplats d r vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och t nker nytt ...
Har alltid varit ett av Hjärta till Hjärtas motton. Hos oss får därför människor från olika bakgrund och sammanhang en meningsfull uppgift i en härlig gemenskap, där vi tillsammans jobbar för att hjälpa de som har det sämre. Hos oss jobbar t.ex. personer med funktionsnedsättningar, ungdomar som tröttnat på skolan, arbetslösa som praktiserar och pensionärer som saknar en arbetsgemenskap, sida vid sida med tidigare missbrukare och personer från Kriminalvården. Här finns nysvenskar som flytt från krig och fattigdom tillsammans med svenskar som bott i Östergötland i generationer… Alla jobbar utifrån sina förutsättningar och gör så gott de kan! Tillsammans blir det jättebra!. En gåva till våra sociala insatser i Sverige innebär bland annat att vi kan ge fler människor en nystart genom kompetent handledning, en anställning eller stöd på annat sätt. Tack för att du vill vara med ...
Stadens parker är en plats för möten och gemenskap. De är offentliga vardagsrum som ger möjlighet till kravlösa möten mellan människor av olika åldrar och olika bakgrund.
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.
Distancify arbetar med att stötta företag att ta sin digitala handel till nästa nivå. Bolaget är nystartat men som team har de funnits i fem år.. - För oss är det viktigt att våra medarbetare sitter i en inspirerande miljö som är anpassad för kontorsverksamhet. Gothia Science Park öppnar upp för att hitta nya kompetenser och möjliggör synergieffekter tillsammans med andra bolag. Vi söker efter människor med olika bakgrund och erfarenhet och vi sitter idag utspridda över Europa. I den utvecklingen ser vi Gothia Science Park som en viktig pusselbit, säger Kristoffer Lindvall, CTO på Distancify.. - Det är väldigt roligt att Gothia Science Park drar till sig så många spännande och konkurrenskraftiga teknikföretag, däribland Distancify. Det ska det bli spännande att följa deras utveckling och se dem dra nytta av att finnas i vår innovationsmiljö som får företag att växa snabbare och mer uthålligt, säger Kenneth Alfelt på Gothia Innovation AB och som är ansvarig ...
Samtidigt ger förslaget om skrotat IV upphov till en del frågor. IV består ju av elever med väldigt olika bakgrund och förkunskaper. Många är invandrare utan tillräckliga kunskaper i svenska, men kan mycket annat. Varför ska de gå i grundskolan? De behöver ju svenska. Några andra är svagbegåvade, kanske på gränsen till särskolan, eller har andra funktionsnedsättningar som gör att de har en långsam inlärning. För dem kanske extra grundskoleår inte alltid är bästa lösningen. Och så finns det alla de som är omotiverade, inte vill, har struliga hemförhållanden, har hamnat i dåligt sällskap, men som mycket väl skulle kunna med lite ansträngning och rätt hjälp. Där har grundskolan ett stort uppdrag. Men då inställer sig nästa fråga - vilken grundskola? Den man gick nian i? Har inte låg- och mellanstadierna något ansvar? Om man bytte skola till en friskola mellan åttan och nian, är allt ansvar då friskolans? Man kan inte bara ålägga skolan som genomförde ...
satt g ng med olika bakgrund. Vi har alla olika talanger och det g r oss tillsammans starka. N gon r duktig g llande ledarskap och andra p planering. Sammanlagt r vi 20 personer som jobbar ideellt f r att h lla ig ng ...
Som person är du social och har lätt för att möta människor med olika bakgrund. Du är bra på att koordinera och van vid att jobba i team. Vi ser att du brinner för utbildning och ser därför vikten av att ha ett pedagogiskt förhållningssätt till dina elever. Vidare är du flexibel och har lätt för att ta till dig nya arbetsmetoder. Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande ...
Det är inte länge sedan triathlon sågs som en extrem sport för extrema människor. Men i dag är det annorlunda när triathlon är på väg att bli en riktig folksport. Här kan du träffa tre deltagare med helt olika bakgrund som ska prova lyckan i årets upplaga av IRONMAN i Kalmar.. ...
Wematter AB är ett expansivt företag beläget i Mjärdevi Science Park på LEAD, Sveriges främsta inkubator. Vår vision är att flytta produktion till skrivbordet med hjälp av framtagning och uthyrning av egna 3D-skrivare. Wematter har därför utvecklat en unik hård- och mjukvarulösning för att leverera en avancerad 3D-skrivarteknik med oöverträffad prestanda till våra kunder. Idag driver Wematter både wematter.se och 3Dakuten.nu som är Sveriges snabbast växande leverantör av 3D-utskrifter. I dagsläget är vi 11 involverade med olika bakgrund och Wematter har kunder från hela Sverige där majoriteten är mekanik-, produkt- och designföretag. Fördelar med att jobba på Wematter Vi på Wematter erbjuder en avslappnad företagskultur där du får ta mycket ansvar och växa i din arbetsroll. Wematter är ett nystartat företag och vi befinner i en expansiv och dynamisk fas vilket innebär att det finns stora möjligheter för dig som medarbetare att påverka din egen ...
Länk till sidan längst ner på denna inlägg.. Vi vill att ni föräldrar, vuxna ska se verkligheten som den är, öppna er ögon. Pedofiler finns och de är mycket aktiva är väl en tidsfråga innan de försöker bilda parti i Sverige som de gjorde i Holland för nåt år sedan.. Skrämmande eller hur?. Det skrivs och sägs en del dåliga saker om Nätverket Stoppa pedofilerna men kan garantera att vi är helt vanliga människor från olika delar av landet med olika bakgrund och ursprung. Vi har familjer precis som ni.. Det som skiljer oss åt är våran kamp mot pedofiler.. Varje vecka kommer det mail från personer vilka råkat ut för övergrepp. Det finns vuxna som berättar vad som hänt när de va små barn men ingen som trodde på dem när de berättat om övergreppen, så de har fått leva med skamkänslor hela sitt liv. Ärren sitter kvar än hos dessa personer.. Det finns föräldrar som vänder sig till oss, som berättar vad som hänt deras son eller dotter. De skriver om sin ...
BASEOFSWEDEN är ett svenskt företag med en stark och passionerad vision: att skapa smink med hög funktionalitet för en aktiv livsstil. BASEOFSWEDEN är en Start Up byggd av kvinnokraft, ledd av kvinnor med olika bakgrund. Företaget tror på en mer jämställd skönhetsbransch, innovation, transparens och svensk kvalité där individen är i fokus.BASEOFSWEDEN innoverar aktiv kosmetika som presterar under tuffa och varierande förhållanden. The Base är en prisbelönt, vegansk, innovativ, unisex foundation som är vattenfast, långvarig utan att lämna fläckar, anpassad för alla hudtyper. Den är den första foundationen i sitt slag på marknaden som sitter i upp till 72 timmar. Den är icke-komodogen och dermatologiskt testad för daglig användning. The Base är Makeup Made to Perform, en intelligent formula anpassad för dig.
Motiveringen till priset, som delas ut av Tekniska nämnden, lyder som följer:. "Peter är aktiv i kampsportföreningen Dynamix Herrljunga och har under flera år varit med och utvecklat både barn, ungdomar och föreningen till nya höjder. Genom sitt arbete har Peter och Dynamix Herrljunga varit en aktiv del i integrationsarbetet och har varit lyckosamma i att föra människor från olika bakgrund och åldrar samman.". - Det här känns jätteroligt och jag är stolt, säger Peter Korpås, som till vardags arbetar på Herrljunga Terrazzo. Det är ungefär tre år sedan jag började lära ut brasiliansk jiu jitsu, och från början var det mest för mina egna barn. Själv har jag tränat och instruerat vuxna sedan 2012 och barngruppen har funnits sedan 2015.. - Det är en kampsport med mycket markkamp, men med barnen leker vi mycket, och det handlar om att lära ut respekt. Jag har nu ungefär 25 till 30 ungdomar på varje pass i åldrarna fem till tio år.. Peter Korpås vinner, förutom ...
Huvudpersonerna är av olika åldrar och olika bakgrund. I novellerna som blivit mina favoriter möter vi till exempel en musikaliskt begåvad tonårsflicka som inte mår så bra av omgivningens press på sig, en kvinnlig universitetslärare med fallenhet för mytomani, en småbarnsfar vars fru försöker dölja sina alkoholproblem, en man som oplanerat besöker sin exfru och får en oväntad livsinsikt samt en liten pojke som kommer hem från skolan men när han ropar på sin mamma är huset bara tyst och han vågar inte gå upp på övervåningen för att se efter. I alla novellerna finns det ett mörker någonstans, en mardröm som personerna inte vill vistas i men som författaren skoningslöst zoomar in. McCullers språk är exakt och blicken är skarpt riktad mot avslöjande detaljer. Hon är en mästare på att skriva in information mellan raderna och låta läsaren tänka själv. Som att tillsammans rita en karta över ett tidigare okänt litterärt och psykologiskt landskap ...
I Stora huset finns ett skapande rum där du kan måla och skriva, där finns också ett litet bibliotek.. Varje kväll tänds den vedeldade bastun.. Du bor i eget rum, antingen i Stora huset eller i jurta. I Stora huset finns toalett utanför rummet. Vid jurtorna finns det utedass.. Retreaten är inte knuten till någon särskild trosuppfattning utan är öppen för alla.. Retreatledarna har olika bakgrund. Emma Nyman har sin religiösa tillhörighet i Svenska kyrkan där hon arbetar deltid som präst. Max Nyman är steg 1-utbildad psykoterapeut med inriktning på familjeterapi. Han är inte medlem i Svenska kyrkan, styrka och större perspektiv finner han i skogen, i vardagens liv och i sitt innersta. Tillsammans driver Emma och Max Uppströms gård. Det är ett litet självhushållande jordbruk med gårdscafé och enkel retreat- och kursverksamhet och ligger precis vid Ångermanälvens strand. Mer om Emma och Max kan du läsa här.. Kostnad ...
Litorina folkhögskola är en mötesplats för människor i olika åldrar, olika nationalitet och med olika bakgrund. Studerande och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som kommer till skolan ska kunna vistas där, känna sig trygga och kunna studera i en så bra miljö som möjligt.. En god arbetsmiljö ska enligt Arbetsmiljölagen vara fri från droger och alkohol. Litorina folkhögskola arbetar därför för en drog- och alkoholfri miljö.. Läs mer i Alkohol och drogpolicy (pdf 2014). ...