Nu får jag ha deppat färdigt. Hade episkt hög feber i fredags, men sen försvann den. Kvarstående deppighet är min nuvarande diagnos, och den får det vara nog med nu. Jag träffar min vän om en dryg vecka, så det är ju bra. Och skidorna får väl lösa sig. Har en eventuell dejt på rullor…
Komorbiditet Kvinnlig Könsfördelning Lunghypertoni Manlig Medelålders personer Myokardischemi Människa Nedsatt njurfunktion Register Riskbedömning Riskfaktorer Sverige Unga vuxna Ungdomar Vuxna à ldersfördelning à ldre à ldre, 80 och över à verlevnadsanalys à verlevnadsfrekvens ...
Reflexologi grundar sig på en uråldrig behandlingsform som använts i olika delar runt om i världen i tusentals år. Behandlingsformen utvecklas hela tiden genom nya upptäckter och erfarenhet. Med hjälp av reflexologi kan man göra en analys av hälsotillståndet, utföra förebyggande behandlingar samt behandla olika former av obalanser och sjukdomstillstånd i kroppen. Behandlingen "uppväcker" och främjar kroppens egen självläkande förmåga och balanserar störningar i kroppen. Detta sker genom stimulering av zoner/reflexpunkter på olika delar av kroppen, t.ex. fot, ben, öron och ansikte/ huvud ...
Exempelvis kan två medarbetare med samma typ av arbetsuppgifter ha helt olika kapacitet. Den ena kanske klarar hög belastning och är effektiv även då. En annan medarbetare blir kanske paralyserad om hen har för hög belastning men kan vara enormt produktiv med låg belastning och producerar lika mycket som den andra men med andra premisser. En tredje person har inte något behov av att ledas alls, men behöver ändå ha uppmuntran, bekräftelse och känna sig sedd. Om du som chef förstår båda individernas förmågor och kompetenser kan du få ut maximalt av båda individerna. Men då måste du leda på olika sätt.. Ett annat exempel är om en medarbetare har en personlig kris och inte orkar lika mycket som annars, under en period. Vad är bäst då? Att kräva att personen jobbar som vanligt med risk för både psykisk och fysisk ohälsa eller att visa förståelse och lätta lite på bördan under en tid ...
Psykiskt sjuka får sämre vård än andra när de drabbas av fysisk sjukdom som går att förebygga och behandla, till exempel stroke. Dessutom får de inte heller tillgång till rekommenderade läkemedel i samma utsträckning som andra patienter, visar Socialstyrelsens senaste utvärdering av den psykiatriska vården.
Köp begagnad CURRENT Diagnosis & Treatment in Family Medicine, 4th Edition av Jeannette South-Paul,Evelyn Lewis,Samuel hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
Cand.psychol Sverre Urnes Johnson ved Modum Bad, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:. Generic Metacognitive therapy and disorder-specific cognitive behavioral therapy for comorbid anxiety disorders: outcomes and mechanisms of change. ...
Conners 3 är en genomgripande bedömning av ADHD och de vanligaste komorbida tillstånden hos barn och ungdomar i åldrarna 6 till 18 år. Conners 3 består av skattningsformulär som besvaras av förälder, lärare och barnet. Conners 3 formulären finns både som fullängdsversion för en mer omfattande bedömning och uppföljning och som kortversion för screening av vissa symptomområden eller uppföljning. De två tilläggsformulären, indexformulären, är avsedda för snabb men mer avgränsad screening eller uppföljning. En översikt över de olika formulären finns här.. Skalorna i Conners 3 bedömer specifika ADHD-symptom såsom hyperaktivitet och ouppmärksamhet, och generell psykopatologi samt kognitiva, beteendemässiga, sociala och emotionella problem hos barnet eller ungdomen. En översikt över de ingående skalorna finns här.. Conners 3 lämpar sig för att användas för bl.a. diagnostisering, screening, planering av stödåtgärder eller behandling, bedömning och ...
David Eberhard har provocerat, underhållit och folkbildat i sina två tidigare succéböcker: I trygghetsnarkomanernas land och Ingen tar skit i de lättkränktas land.. Nu fortsätter han sin granskning av folkhemmet Sverige med att titta på vad som är friskt och sjukt i mentalvården och i vår bedömning av olika personer och sjukdomstillstånd.. Varför kunde man inte förutspå att Mijajlo Mijailovic skulle mörda Anna Lindh? Varför lade man Anna Odell i bälte?. David Eberhards nya bok Normalt? Från vansinnesdåd till vardagspsykoser tar avstamp i de vansinnesdåd som skedde under 2003 och som kulmin- erade med mordet på Sveriges utrikesminister Anna Lindh.Varför kunde man inte förutspå dessa galningars framfart? Vilka är det som mördar okända förbipasserande på gatan?. I bokens första del karaktäriserar Eberhard de psykiatriska tillstånd som möjligen, men mycket sällan, är farliga för förbipasserande.. Bokens andra del handlar om alla de tillstånd som man försöker ...
Ett gammalt medel, Ketamin, får ny förpackning och riktas mot nya patientgrupper och sjukdomstillstånd på väldigt lös vetenskaplig grund.
Your heart failure is considered a chronic medical condition, since you are likely to receive long-term treatment for it. You may also have one or more other chronic medical conditions.
Jag själv har haft det tufft med hälsan, såväl psykiskt som fysiskt, i vad jag vill kalla en ond cirkel. Fysisk sjukdom har tärt på psyket, och ett försvagat psyke har haft det jobbigt att tackla en sviktande fysik. Självförtroendet har vacklat rejält, för att inte nämna hur sjukdomen också direkt påverkar det psykiska tillståndet. Mina mörkaste stunder har jag, tyvärr, inte delat med någon ...
DEBATT. VÅRDEN Psykiskt sjuka får sämre vård än andra då de drabbas av fysisk sjukdom. Dödligheten i exempelvis stroke och lungcancer är högre för dem med psykisk sjukdom. Landstinget är ytterst ansvariga för att jämna ut dessa olikheter, skriver idag Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.
Du kommer fixa det kenza, jag känner inte dig, hoppas u ite tycker de är fel att jag skriver till dig. Jag behöver inget svar, jag vill bara hjälpa. Jag har ingen aning om vad som händer i ditt liv just nu men jag LOVAR att de blir bra, till slut. Min syster, har varit sjuk, ett par år. Inte cancer, inte någon fysisk sjukdom, men även denna är dödande. Depression. Hon var deprimerad, ville ta livet av sig, och jag, som egentligen är hennes lillasyster förvandlades till en storasyster. Jag, som var 12 när allt började, jag var tvungen att växa upp..vara stark. All uppmärksamhet gick till henne, och självklart förstod jag att de var tvunget, men de var hårt. Riktigt pissigt. Men idag, mår vi bra. Varför? För vi hAr kämpat TILLSAMMANS, hon har en bit kvar men jag vet att hon fixar de. PRECIS som du kommer att göra. Lycka till, du är otrolig! Puss o kram!. ...
Du kommer fixa det kenza, jag känner inte dig, hoppas u ite tycker de är fel att jag skriver till dig. Jag behöver inget svar, jag vill bara hjälpa. Jag har ingen aning om vad som händer i ditt liv just nu men jag LOVAR att de blir bra, till slut. Min syster, har varit sjuk, ett par år. Inte cancer, inte någon fysisk sjukdom, men även denna är dödande. Depression. Hon var deprimerad, ville ta livet av sig, och jag, som egentligen är hennes lillasyster förvandlades till en storasyster. Jag, som var 12 när allt började, jag var tvungen att växa upp..vara stark. All uppmärksamhet gick till henne, och självklart förstod jag att de var tvunget, men de var hårt. Riktigt pissigt. Men idag, mår vi bra. Varför? För vi hAr kämpat TILLSAMMANS, hon har en bit kvar men jag vet att hon fixar de. PRECIS som du kommer att göra. Lycka till, du är otrolig! Puss o kram!. ...
På senare tid har det utförts en del undersökningar angående samband mellan tandfyllningsmaterial och sjukdomstillstånd. Guld har ansetts som ett säkert material men frekvensen allergi mot guld har senare uppskattats till mellan 1 och 2 % i befolkningen. Porslinsmaterial anses för närvarande vara säkrare än de plastliknande material som ibland innehöll allergiframkallande akrylatplast. I Dalarna utfördes en undersökning av amalgamsaneringens effekter på de symtom som förekom hos en grupp med besvär från sina tandlagningar. LEK (LågdosEffekter av Kvicksilver)-gruppens resultat var att man fick en obetydlig effekt på de symtom som noterades. Jag tyckte först att resultaten var betryggande och att man inte skulle behöva byta ur material i så stor utsträckning som man befarade. Ett byte av tandmaterial kan vara både plågsamt, dyrbart samt ge en försämrad tuggförmåga och ett sämre hälsotillstånd även om saneringen har utförts med vissa försiktighetsåtgärder. ...
Våra rutiner och hanteringar kring personuppgifter.. Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna.. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig som kund hos oss när dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att du har rätt att få reda på hur vi använder den information som vi har om dig och i vilket syfte.. Vi använder den för att komma i kontakt med dig och kunna hantera våra bokningar i samarbete med vårt salongssystem, itsperfect. itsperfect följer de regler som GDPR kräver.. När du bokar tid hos oss så registrerar vi mobiltelefonnummer, namn och i vissa fall mailadress.. Mailadress registreras alltid vid onlinebokningen.. På ditt kundkort finns eventuell information om allergier och sjukdomstillstånd som jag behöver känna till för ...
Depression är vanligare hos äldre människor. Vad beror det på? Det finns flera möjliga orsaker till detta. Sociala, psykologiska, fysiska sjukdomar och biologiska riskfaktorer för depression sammanfaller hos äldre.
Det är oerhört viktigt att ta hand om sin häst ordentligt för att se till att den mår bra både psykiskt och fysiskt. För hästar kan faktiskt drabbas av diverse åkommor som exempelvis depression men även fysiska sjukdomar som små förkylningar eller lite värre magsjukdomar. Speciellt viktigt att ta hand om hästen och dess hälsa är det när hästen tävlar mycket. Då har den lättare att åka på sjukdom och då är det även så att mycket pengar kan vara inblandade. Har man en sjuk häst som ska ställa upp på tävling, kan den knappast göra det om den är i för dåligt skick.. ...
Hej alla! Den 17 oktober samlades 150 engageradepersoner från psykosvården runtom i Sverige på PsykosRs temadag. Stort tack till alla er som var där och bidrog till kunskapsutbyte och positiv stämning! Du hittar presentationer från dagen och sammanställning av gruppupparbetet här. Nu fortsätter vi att sätta fysisk ohälsa på agendan inom psykosvården! ...
Så synd att inte man lyssnade på oss som blev sjuka av stress tidigt. Men nej. Det var oss det var fel på. Hette det då. Men så är det inte. Människor är aldrig "fel". Däremot kan ett sjukt samhälle och arbetsliv och orimlig belastning skapa psykisk och fysisk ohälsa ...
Inventering av personer med samtidigt förekommande missbruk/beroende och psykisk störning i Jönköpings län. Rapport Åsa Hemgren Rose-Marie Nordeström Sammanfattning På uppdrag av landstinget
Rådet för arbetslivsforskning anordnade torsdagen den 1 februari 1996 en hearing om elöverkänslighet. Bengt Arnetz docent och verksam vid yrkesmedicinsnka kliniken, Huddinge sjukhus, gav en översikt över symtom vid elöverkänslighet utifrån en nyligen genomförd kartläggningsstudie. Han redogjorde de typiska hudsymtom som förknippades vid bildskärmsarbete. Han påpekar en viktigt observation att gruppen elöverkänsliga inte hade mer…
Arbetsfördelningen bygger bland annat på hur allvarligt problemet är. Lindriga psykiska störningar är mycket vanliga. Allvarligare störningar är mer sällsynta. Om lindriga störningar behandlades inom specialsjukvården skulle systemet snabbt bli överbelastat. Vid lindriga störningar kan behandling inom de tjänster som tillhandahålls av tredje sektorn eller primärvårdsdistriktet vara effektivare, eftersom orsakerna och lösningarna oftast är mer förknippade med livsmiljön, till exempel med arbetet eller familjen. Det är viktigt att dela in tjänsterna i olika nivåer både för att resurserna ska räcka till och för att man ska kunna ge bästa möjliga vård. I den här tjänsten har problemen delats in i sex nivåer enligt svårighetsgrad - från de lindrigaste problemen (1) till problem som kräver jouråtgärder (6 ...
ingen kan göra allt, men alla kan göra något". Det gör ont i mig när jag tänker på livets och världens orättvisor. Vissa insikter svider lite mer än andra. Jag hörde imorse på nyheterna att 4% (eller om det var 7, minns inte exakt men det var under 10) av alla pengar som går till forskning går till forskning om mental hälsa/ohälsa. Resten till forskning kring fysiska sjukdomar. Det är fint att vi botar cancer och kan överleva aids och allt, verkligen - självklart tycker jag det. Men om vi inte lär oss mer om mental ohälsa, funktionsnedsättningar som inte syns och vad som egentligen händer i huvudet när vi lever som vi gör idag, så kommer vi dö långt innan sjukdomar som cancer tar oss.. Det finns många orsaker att jag bloggar. Jag älskar att dela med mig av allt det fina, ni vet; maten, kakorna, tipsen och peppen. Det jag får tillbaka av er är också ovärderligt. Alla fina ord. Vännerna jag hittat genom bloggen. Men en av de största orsakerna att jag bloggar är ...
Jag hörde på radion imorse att det har tagits fram en ny förbandslåda för arbetsplatser som inte enbart innehåller hjälp mot fysisk ohälsa utan även mot psykisk. Helt fantastiskt, om ni frågar mig. Just för synliggörandet och tabubrytandet av psykisk ohälsa känns detta som ett jättekliv i rätt riktning ...
Skogsbad. Kombinationen av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med guidade förslag och aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva naturen på ett nytt vis. När vi "skogsbadar" tillbringar vi alltså en tid i skogen på ett särskilt närvarande sätt, med våra sinnen i en fördjupande kontakt med den omgivande miljön.. I en tid där vi lever stor del av våra liv inomhus och i ständig kontakt med elektronik, där psykisk och fysisk ohälsa eskalerar och vår jord och ekologi är hotad, är det viktigt för oss att finna och utveckla ett sätt att återkoppla och relatera till en organisk och levande miljö.. ...
Att ha en dubbel diagnos är väldigt jobbigt...Helst när man själv inte fattar ett dugg.Eller förstår den.Nu har jag åkt ut och in skulle nästan behöva klippkort..Är så trött på mig själv varför kan jag inte låta mig själv må bra,varför ska jag tabba mig hela tiden till vilken nytta ,så jädrans dumt ...
​I Sörmland är sjukskrivningarna fler än genomsnittet i Sverige. Den största ökningen står kvinnor för och diagnosen är lättare psykiska åkommor som akut stressreaktion.
Till skillnad från många fysiska sjukdomar vet vi inte helt klart varför vissa drabbas av psykisk ohälsa. Det går oftast inte att peka på en tydlig orsak. Vi antar, tolkar och ser tänkbara orsaker.. Alltför snäva och självklara tolkningar av symptom riskerar att leda till förenklingar, vilket kan göra att förhållandet mellan diagnos och behandling blir oklart.. Attityder till olika diagnoser skiljer sig åt och om en diagnos inte är till hjälp kan den vara stigmatiserande. Samtidigt är det obestridligt att det finns gemensamma upplevelser som till exempel personer som är deprimerade har och som hör ihop med depressionen, på samma sätt som det är för personer som har ångest eller fått diagnosen borderline personlighetsstörning. Det gäller också dem som har ångest och fobier som vi skriver om i den här skriften.. Många RSMH-medlemmar har uttryckt en önskan om att få mera kunskaper om just de problem de har för att på det sättet bättre få kontroll över sin ...
Depression kan ta sig uttryck i psykisk så väl som fysisk ohälsa. Ryggont, magproblem, akne och sömnproblem är exempel på kroppsliga symtom vid depression.
Brendas Blogg via Brenda Hoffman. 19 januari 2018. Kära Ni. Många av er känner er som om ni förlorat allt och aldrig kommer att vara glada igen. Oroa er inte. Detta är den tomma perioden då ni lär er använda era nya system.. De som ni håller av kanske inte förstår era krafter ännu - eller sina egna för den delen. Så de förebrår er eller andra för sina omständigheter. Även om ni vet att allt kommer att bli bra, kan de inte förstå det konceptet eller tro på möjligheterna.. Så förutom att lära er att använda er nya varelse måste ni hela tiden informera dem som inte tror att allt är väl.. Ni är utmattade och färdiga att kura ihop i ett hörn i hopp om att aldrig behöva ta några fler beslut. Många av er kämpar med fysiska sjukdomar som hindrar handling eller aktivitet. Andra av er möter stormen rakt på sak och önskar att ni hade något mindre fysiskt besvär så ni kunde säga de andra, "jag är sjuk, lämna mig i fred".. Detta är upplevelsen av den kortlivade ...
Elisabetisk medicin var delvis baserad på begreppet de fyra humörerna, "en tro som härrör från den klassiska antiken. I det här sammanhanget var humor inte en hänvisning till skratt men kroppsvätskor: blod, slem, gul galla och svart galla. De fyra humörerna var kopplade till personlighetsdrag. Om någons humör uppnått rätt balans och proportioner, åtnjöt den personen fysisk och psykisk hälsa. Små obalanser ledde till dåliga humör, medan svåra obalanser var ansvariga för fysiska sjukdomar och psykiska störningar. Bara tillräckligt med blod, låt oss säga, gjorde en person glad och rosig-cheeked; för mycket blod ledde till fetma, flöjt och lustfulness. Ett överskott av en viss humor kan behandlas genom att minska dess mängd i kroppen - genom blodsättning eller användning av lexar. Till exempel Elements ...
Tillgången till hjälp och stöd om man mår dåligt på jobbet upplevs olika beroende på anledningen till ohälsan. 66 procent av invånarna i Kalmar län saknar eller känner inte till om det finns stöd vid psykisk ohälsa i form av psykolog eller psykoterapeut. Vid fysisk ohälsa är motsvarande siffra 51 procent när det gäller stöd från läkare eller sjukgymnast. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.
Jag började blogga 2005 och har sedan dess utvecklat mina kunskaper i både foto, text och skapande. Jag har också 16 års erfarenhet av förenings- och styrelseliv bakom mig. Jag grundar det mesta jag gör i mina upplevelser av psykisk och fysisk ohälsa och hur jag har lärt mig att leva med och igenom det. Utifrån det erbjuder jag ett antal tjänster som du kan läsa mer om nedanför.. Är du intresserad av ett samarbete så är det bäst att ta kontakt via mail, så tar vi det därifrån.. Då jag lever med kronisk värk och trötthet överväger jag erbjudanden noga utefter den tid och ork jag har för tillfället, men jag är också mycket flexibel när något känns rätt för mig.. Välkommen att höra av dig via reaktionista[at]gmail.com. ...
Vi har 20 års erfarenhet att arbeta med arbetsmiljö och vi kan erbjuda dig utbildningar och riksinventering för att skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö. Hos oss får du metoder och kunskap om hur du ska förhindra olycksfall, psykisk och fysisk ohälsa och minska de risker som dina arbetstagare kan utsättas för. Du får en handlingsplan av oss för att kunna utföra de förändringar som kanske behövs. Vi kan även erbjuda skräddarsydda utbildningar som just du behöver.. ...
Peter Mangs psykiska tillstånd har utretts sedan 1 augusti. I normala fall brukar en rättspsykiatrisk utredning ta en månad. Det är ovanligt att en rättspsykiatrisk utredning förlängs. Det sker bara vid några enstaka tillfällen per år, rapporterar ...
Här läser du nyheter, statistik, ser klipp och följer ditt favoritlag i de största ligorna och mästerskapen. Fotbollskanalen - för dig som älskar fotboll.
Hejsan, Jag har börjat leta lite efter jobb nu de senaste 2 månaderna och hoppas på att kunna komma in på Volvo nu i februari/mars. har dragigt igång med...
Våra distriktsläkare hjälper dig med såväl akuta som kroniska åkommor som inte kräver sjukhusvård. De undersöker, utreder, behandlar och remitterar vid behov.
Att vara nära och hjälpa en person med psykisk och/eller fysisk ohälsa kan innebära utmaningar i vardagen. Anhöriga kan behöva ett eget stöd för att själva orka hantera en påfrestande livssituation.. Det här är en e-kurs i mindfulness som är avsett att fungera som ett eget stöd för anhöriga till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa. Hur fungerar då programmet?. Det enda du behöver göra är att ta en paus i cirka 10 minuter en till två gånger per dag för att göra dina övningar i mindfulness eller medveten närvaro.. Du kommer att bli vägledd genom en serie övningar och meditationer medan du sitter vid datorn eller använder din smartphone. Du behöver ingen särskild utrustning och inte heller några förkunskaper - bara en villighet att pröva att göra övningarna och lära dig av dina erfarenheter steg för steg. Du kommer också att få en serie med "övningar för medveten närvaro i ditt dagliga liv" att göra varje dag.. Det är enkla övningar som ...
Den här boken hoppade direkt upp på min favoritlista. Jag slukade historien, alla de fina stunderna Theo och Violet har tillsammans, genom de passager där jag nästan inte vågade läsa vidare, och ända till det bittra slutet. Jag grät floder medan jag läste de sista kapitlen och författarens anmärkning (hoppa inte över den, vad än ni gör!) och trodde mitt hjärta skulle brista av alla känslor. Boken är skriven ur både Violets och Theos perspektiv, och sättet Jennifer Niven behandlar mental ohälsa på är briljant. Stigman kring depression och andra psykiska störningar är hjärtskärande samtidigt som den träffar mitt i prick, såtillvida att man känner sig obekväm (vilket är bra). Att inte ens Theos egna familj märker att någonting är fel säger en hel del om hur folk i många fall väljer att vända bort blicken och komma på ursäkter. Allas åsikt om honom tycks vara "det är bara sådan han är, han bara gör sådant". Men ingen frågar, varken honom eller sig ...
Den här boken hoppade direkt upp på min favoritlista. Jag slukade historien, alla de fina stunderna Theo och Violet har tillsammans, genom de passager där jag nästan inte vågade läsa vidare, och ända till det bittra slutet. Jag grät floder medan jag läste de sista kapitlen och författarens anmärkning (hoppa inte över den, vad än ni gör!) och trodde mitt hjärta skulle brista av alla känslor. Boken är skriven ur både Violets och Theos perspektiv, och sättet Jennifer Niven behandlar mental ohälsa på är briljant. Stigman kring depression och andra psykiska störningar är hjärtskärande samtidigt som den träffar mitt i prick, såtillvida att man känner sig obekväm (vilket är bra). Att inte ens Theos egna familj märker att någonting är fel säger en hel del om hur folk i många fall väljer att vända bort blicken och komma på ursäkter. Allas åsikt om honom tycks vara "det är bara sådan han är, han bara gör sådant". Men ingen frågar, varken honom eller sig ...
Dygnet runt tar vi hand om akut sjuka patienter som behöver specialiserad slutenvård men inte ska opereras. För att klara detta har vi intensivvård, laboratorieverksamhet, röntgenresurser och specialistkompetens.. Vi har också vårdplatser för planerade insatser som utredning eller rehabilitering samt öppenvård för bedömning och behandling eller uppföljning hos specialist eller specialistteam.. Vår klinik är ett kompetenscentrum för internmedicin i södra Lappland. Hos oss får äldre patienter med multipel sjuklighet som har behov av "generalist" hjälp av klinikens specialister i allmän internmedicin i nära samverkan med allmänläkarspecialister.. Teamverksamhet:. ...
Patologi betyder läran om sjukdomar. På en avdelning för klinisk patologi undersöks dels vävnader och dels prov med enskilda celler som kallas cytologiska prov och kommer från bland annat kroppsvätskor och nålpunktion. En patolog är en läkare specialiserad på att med mikroskop undersöka och ställa diagnos både på vävnadsprov och cytologiska prov. Den stora delen av prov som skickas för undersökning är frågeställningen om det är cancer eller ej, men många prov har andra frågeställningar som till exempel hudsjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom eller leversjukdom. Den information och diagnos som patologen sätter i sitt svar är viktig för patientens behandlande läkare för vidare handläggning och behandling av både cancer och andra sjukdomstillstånd.. I tillägg till att göra en rutinmikroskopisk undersökning av ett patientprov så kan patologen göra ytterligare undersökningar av cellerna som till exempel immuhistokemiska färgningar eller undersöka cellernas ...
TEXT OCH FOTO: NICKLAS HÄGEN. Filosofie licentiat Åsa Slotte arbetar för tillfället på sin doktorsavhandling i filosofi vid Åbo Akademi. Hon har koncentrerat sig på diagnoserna transsexualism, depressioner och ångestsyndrom inom psykiatrin, samt förlossningsrädsla som är en obstetrisk diagnos - och nystat i deras roll i samspelet mellan individ och samhälle. Många av idéerna kan också tillämpas på soma-tiska sjukdomar.. - När jag diskuterar en diagnos inom psykiatrin kan jag jämföra den med en fysisk sjukdom. Speciellt när det gäller frågor om stigmatisering.. Vad menar du?. - Allt lidande stigmatiserar. Det är ofta svårt för människor att berätta om sitt lidande. Jag tror att det beror på att man försöker hålla en viss fasad utåt. Allt lidande klär av en människa det här som man upplever är viktigt att kunna visa upp. Det gör att man tappar ansiktet på ett sätt.. - Det finns stora likheter i lidande av olika slag, men i psykisk sjukdom hör ...
Beardslees familjeintervention utvecklades av den i Boston baserade professorn William Beardslee (Beardslee 2002; Beardslee, Gladstone, Wright & Forbes 2007). Interventionen utvecklades för att arbeta förebyggande och främjande för barn i familjer där en förälder har depression eller bipolär sjukdom. Huvuddelen av den forskning som finns rör familjer där minst en förälder har denna problematik. Beardslee själv menar dock att interventionen kan användas i andra typer av riskgrupper. Det enda som behöver ändras i interventionen är den psykoedukativa delen kring förälderns problematik. I Finland används interventionen, förutom i psykiatrin, i familjer där en förälder har ett missbruk eller allvarlig fysisk ohälsa samt i familjer där ett barn ska placeras i familjehem eller där barn länge varit placerade i familjehem. Än så länge finns det bara ett par publicerade studier, som rör forskning från andra sammanhang än psykiatrin. Det är Mika Niemeläs och medarbetares ...
Enligt statistiken är mer än dubbelt så många män som kvinnor hemlösa i Sveriges tre största städer. Men är statistiken tillförlitlig? I dagens program pratar vi om dold prostitution som ett sätt att skaffa tak över huvudet. I en självutlämnande livsberättelse får vi höra hur dålig självkänsla, psykiskt illamående och bekräftelsebehov skapar en destruktiv livsspiral.. Hur är det att drabbas av fysisk ohälsa när man redan lever med psykisk ohälsa? Blir man sedd utifrån faktiska behov när man söker vård, eller kopplas allt till bilden av psykisk sjukdom? Vi tittar närmare på människors olika livsvillkor.. Årets Malmöfestival är här! Vår utsände kommer direkt från presskonferensen där nyheter från festivalområdet presenteras.. Kultfilm med ålderstwist, dagboksanteckningar och en helt ny publikpunkt, Vad vill du? - Radiofontänen ger en någorlunda vardagligt personlig radioshow!. ...
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning lever ofta i en pressad situation med psykisk och fysisk ohälsa som följd. Barnets behov av omvårdnad, många vårdkontakter och otillräcklig sömn kan bidra till stress hos föräldrarna.
Allt fler rapporterar extrema stressnivåer. Forskningen visar på att långvarig stress bidrar till att utlösa fysiska sjukdomar, förmågan att stressåterhämta sig är därav av essens och ökar betydelsen av att tillägna sig strategier för att återhämta sig effektivt.. Stress kan vara till nytta - det ger oss energi att genomföra och slutföra tuffa uppgifter och det hjälpte våra förfäder att överleva hotet från en farlig miljö, där risken att bli dödad var överhängande. Oavsett vad situationen är, är möjligheten att återvända till ett lugnt tillstånd när stressorn är över, en nyckel aspekt till god hälsa. Det är det de flesta vi möter behöver träning på att bli effektivare på, att kunna aktivera sin avslappningsreflex tillräckligt bra.. ...