Ett nytt läkemedel sacubitril-valsartan (Entresto) finns som minskar dödlighet och sjukhusinläggningar för patienter med hjärtsvikt NYHA II-IV jämfört med vår standardbehandling ACE-hämmare. Preparatet utgör en ny preparatklass, ARNI (Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor). Läkemedlet Entresto är ett kombinationspreparat av en angiotensin II receptorblockeraren valsartan med sacubitril, som är en hämmare av neprilysin som blockerar nedbrytningen av bland annat natriuretiska peptider. Preparatet införs med nationellt ordnat införande via titreringsförfarande mot måldos och på hjärtsviktsmottagningar i Stockholms läns landsting och ersätter ACE-hämmare eller ARB hos patienter med symtomgivande hjärtsvikt med ejektionsfraktion ≤35%. Aktuell bestämning av ejektionsfraktion ska finnas inför behandling. Under behandling ska njurfunktion, elektrolyter och blodtryck konrolleras. Vidare måste man avsluta behandling med ACE-hämmare under minst 36 timmar före första dos ...