Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag som innebär att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre...
Justitiedepartementet remitterar i dag utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Utkastet innehåller förslag som...
Länge sedan jag scrappade ihop en LO, men nu äntligen fick jag till en!! Det är ett "års-kort" på mig och min tvillingsyrra Hanna. Vi har tagit kort samma dag varje år på Tärnaby GränsMarknan och detta är det tredje året. ...
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden medvälutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven ...
3Varför? Läkarna har fått mycket kritik från sina patienter om att vara klumpiga, oempatiska och ointresserade av sina patienter Läkarna har fått mycket kritik från sina patienter om att vara klumpiga, oempatiska och ointresserade av sina patienter B.la Finlands förening för cancersjuka har lagt märke till läkarnas dåliga interaktionsfärdigheter t.ex. då patienter informeras om deras cancerdiagnos B.la Finlands förening för cancersjuka har lagt märke till läkarnas dåliga interaktionsfärdigheter t.ex. då patienter informeras om deras cancerdiagnos Det verkar vara så att en del av felaktiga diagnoser och onödiga och bristfälliga vårdåtgärder kunde undvikas om läkarnas interaktionskunskaper skulle vara bättre Det verkar vara så att en del av felaktiga diagnoser och onödiga och bristfälliga vårdåtgärder kunde undvikas om läkarnas interaktionskunskaper skulle vara bättre
Det är i klassrummen som man endast borde bli bedömd utifrån sina prestationer men enligt en ny studie så spelar utseendet en stor roll också. Men inte när
Den studerande får under vissa förutsättningar behålla sina studiemedel under den tid han eller hon är sjuk. Detsamma gäller vid vård av sjukt barn eller svårt sjuk närstående.
Under en ceremoni igår på Skyddsmässan i Stockholm tog Niklas Andersson, vd Cisco i Sverige emot Dataföreningens vandringspris Diamanten i kategorin
Nedan hittar du förhoppningsvis svaren på många av de frågor som du som nybliven student kan ha. Om du inte finner svaret på din fråga nedan, kontakta studentexpeditionen eller studievägledare vid institutionen.
Novia och sprintern Nathalie Nystrand har kommit överens om marknadsföringssamarbete för åren 2016-2017. Novia och studeranden kan samarbeta kring bl.a. mäss...
Kommunexperten fyller två år och ser fram mot sitt tredje verksamhetsår. Med tolv nya nummer fyllda med ytterligare kommunanalyser.
Den franske fyraåringkullens dominant tog årets tredje raka seger när han idag vann grupp II-loppet Prix Phaeton på Vincennes med 60.000 euro i...
Vilka kunskapskrav ska eleverna nå upp till? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket. Det som är grått ingår inte alls under dagen.). Kemi:. Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.. Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan ...
Comunicare 1 och 2 är ett läromedel i italienska steg 1 och 2 för studerande på gymnasienivå eller motsvarande inom vuxenutbildningen. Vid avklarad kurs har den studerande nått upp till nivå A2/B1 på Europarådets nivåskala och har tillräckliga baskunskaper för samtal i vardagliga situationer. Man ska också kunna läsa enklare texter och skriva korta meddelanden.. ...
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden medvälutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formuleraenkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven ...
Det här är en fantastisk idé. Unga studenter får bo gratis på ett äldreboende - mot att de hänger med pensionärerna några timmar om dagen. - Det är massor av värme i kontakten mellan dem, säger chefen för projektet till PBS.
Vi lyckade samla några ur Briabs ledning för att ställa ett par frågor om utmärkelsen och att ha lyckats tre år på raken. Sara Kåberg, ekonomichef, Hendrik Trepp, styrelseledamot och Björn Wulff, vVD tog sig tid att berätta lite om utmärkelsen och arbetet med att möta och i fler fall överträffa kriterierna.. Hej Sara, Björn och Hendrik! Grattis till Årets Gasell igen!. Tack. Det känns bra. Igen!. Tredje året i sträck! - hur känns det Sara, mer än bra?. Faktiskt ganska överväldigande! Det var stort första året, ännu större att lyckas göra om det - men som vi förstår det, är det inte så många företag som lyckas med kriterierna tre år på raken. Så det känns riktigt bra! Och vi alla på Briab är väldigt stolta över varandra! #tillsammansframåt har vi ju samlats under sedan vi började resan och den får lite extra tyngd och innebörd denna stund.. Björn, vad skulle du säga ligger bakom Briabs ihållande tillväxt?. Uthållighet, mod och affärsmagi. Dom ...
Har varit på återbesök hos Glam & Shine. Tror jag är inne på tredje året med nagelförlängning. Kan inte leva utan det. Helt klart värt pengarna. Ingen träning i kväll. Laddar inför spinningen i morgon. Kommer att bli minst fyra spinningpass denna veckan. Bjuder på en fin bild från underbara Göteborg.
Kunnskap: Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende grunnleggende begreper og metoder fra flervariabel matematisk analyse. Herunder multippel integrasjon, linjeintegral, flateintegral og vektoranalysens integralteoremer. Ferdigheter: Studenten kan anvende sin kunnskap om flervariabel analyse til å formulere og løse problemer i matematikk og naturvitenskap/teknologi, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.
Vänsterledaren Jonas Sjöstedt slog inte bara mot högern i sitt sommartal. Även statsminister Stefan Löfven och regeringen anklagades för att inte göra tillräckligt
Hej! Min situation på gymnasiet är krånglig och vet inte vad jag ska göra. Jag klarade av första och andra året bra. Men det har hänt mycket och har inte mått så bra tredje året. Jag har varit borta mycket och har F i många ämnen. Har lite smått panik och vet inte vad jag ska göra. Finns det... Daniel Larsson: Hej Melker, det är tråkigt att du känner att du inte "klarade" tredje året på gymnasiet. De som ändå är bra att dina kunskaper och betyg från åk1 och 2 har du ju... Läs hela svaret ...
... , jun 2018. Nu behöver de stärka upp sitt produktionsteam med nya medarbetare och söker därför studenter som kan jobba extra både under sommaren. Flera av eleverna intygar att de inte visste något om jungfru Isberg, innan. som ska stå intill bysten, så att man kan sitta ner och koppla av en stund.. Vi räknar med att bysten ska vara klar att sättas upp nästa vår så att den kan invigas i maj.
Hantering av tentamensanmälan sker i dagens Ladok och anmälda studenter kan hämtas upp i nya Ladok för att sedan fortsätta hantera dem i nya Ladoks resultathantering ...
Den här mallen för en 12-månaderskalender för studenter kan ställas in från år 1900 till 2999. Håll koll på uppgifter och klasscheman. Deadlines markeras automatiskt.. ...
När studenterna går in på sitt tredje år har deras band blivit så kända att de får ett skivkontrakt! Här är deras första poster ...
Vi heter Elin och Hanna. Går tredje året på gymnaiset och älskar allt som har med ungdomsböcker att göra. Här hittar du boknyheter, intervjuer, recensioner, tankar och allt om ungdomsbokvärlden ...
Vi heter Elin och Hanna. Går tredje året på gymnaiset och älskar allt som har med ungdomsböcker att göra. Här hittar du boknyheter, intervjuer, recensioner, tankar och allt om ungdomsbokvärlden ...
Så är vi Alvin och Sara! Vi är två gymnasieelever från Norra Real som går tredje året på naturvetenskapliga forskninglinjen. Vårt projektarbete kommer somsagt vara denna blogg om den paleolitiska kosten ...
På hemmaplan studerade år 2015 nästan 1 200 ålänningar på gymnasienivå, 500 vid Högskolan på Åland samt 50 i övrig utbildning. Utanför Åland fanns drygt 230 åländska studerande på gymnasienivå, ca 1 170 på högskolenivå och dryga 70 i övrig utbildning. Av de studerande utanför Åland går nästan 66 procent i Sverige, nästan 30 procent i Finland och drygt 5 procent är fördelade på ett tjugotal övriga länder.. Fråga: ...
Hjälpen kan erhållas på något av följande sätt:. 1. Eleven åker med ordinarie skolskjutstransport för grundskolan (ej skolkort). 2. Eleven får skolkort eller tillfälligt skolkort. 3. Eleven får bidrag till enskild resa mellan bostad och skola (för elev som inte kan åka med kollektivt färdmedel). 4. Eleven får bidrag till enskild anslutningsresa mellan bostad och hållplats. Hitta de olika ansökningsdokumenten under dokument/blanketter Komplettera gärna er ansökan med exempelvis en kopia på elevens schema. ...
Under v. 45 när åk 7-9 arbetade med Tabata avslutade vi veckans andra lektionspass med att eleverna fick göra en självskattning över sin prestation under veckans idrottslektioner.. Det kan vara nyttigt för eleverna att själv få reflektera kring sin egna prestation och även nyttigt för mig och min kollega Christoffer att se hur eleverna skattar sig själv på betygsmatrisen och vilka argument de använder för att motivera deras val.. Vi använde oss av en enkel "post-it lapp" där eleverna fick fylla i sitt namn, vilken nivå i betygsmatrisen som de nått upp till och även berätta vad de gjort för att nå ditt.. Förmågan vi arbetade med var den som handlade om "Deltagande", enligt matrisen bedöms följande:. E-nivå:. - Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.. C-nivå :. - Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar ...
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. ...
Solna stad är en del av projektet Sthlm 6000+, som under en fyraårsperiod verkar för att rejält öka antalet studentlägenheter i Stockholmsregionen. Runt om i Solna byggs det, eller planeras det att byggas…
Tredje året på Cybergymnasiet Jag går det sista året på Cybergymnasiet och jag kan lugnt säga att det har varit tre riktigt kul år där jag har fått en fantastisk chans att utvecklas inom mina intressen jag vill. Jag kan absolut rekommendera skolan! ...
Eleven kan föra underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö ...
Övriga studenter kan i mån om tid och plats lämna in förfrågan om att få tentera hos oss mot en kostnad på 300 kr, som betalas i samband med tentamen. OBS! Endast kortbetalning ...
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial ...
Offentligajobb.se använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta ...
För tredje året arrangerar Sara Annala och hennes vänner en konsert i St: Matteuskyrkan i Södra Ryd. Intäkterna går till Musikhjälpen.
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.. Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med enkla argument.. Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.. Eleven kan ...
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.. Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med enkla argument.. Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.. Eleven kan ...
Under v. 45 när åk 7-9 arbetade med Tabata avslutade vi veckans andra lektionspass med att eleverna fick göra en självskattning över sin prestation under veckans idrottslektioner.. Det kan vara nyttigt för eleverna att själv få reflektera kring sin egna prestation och även nyttigt för mig och min kollega Christoffer att se hur eleverna skattar sig själv på betygsmatrisen och vilka argument de använder för att motivera deras val.. Vi använde oss av en enkel "post-it lapp" där eleverna fick fylla i sitt namn, vilken nivå i betygsmatrisen som de nått upp till och även berätta vad de gjort för att nå ditt.. Förmågan vi arbetade med var den som handlade om "Deltagande", enligt matrisen bedöms följande:. E-nivå:. - Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.. C-nivå :. - Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar ...
Agenda 12: :30 Information om arbetsmarknaden för Juseks utbildningsgrupper 13: :10 Hur tänker en rekryterare? 14: :30 Mingel med kaffe och smörgås 14: :00 Workshop: hur kan vi underlätta steget mellan studier och arbete?
Hallå där. Christian Skoglund, civilekonomstudent på Institutionen för data- och affärsvetenskap vid Högskolan i Borås, som blivit nominerad till...
Högskolestuderande ska kunna arbeta och tjäna mera utan att studiebidraget och studielånet sänks. Det anser riksdagspartierna i den studiesociala kommittén ...
Årets lärare tilldelas Christoffer Ericsson. "På den här frågan dök det genast upp ett automatiskt svar. En person som verkligen kört "all in" för oss och som definitivt behöver uppmärksammas för sin grymma insats och det är förstås Chride. Han har fungerat som ansvarig lärare för vårdnivån som vi nu haft under hösten. Hela klassen är eniga om att om någon skall nomineras så är det han. Här är bara några av de kommentarerna som klassen gett om varför Chride borde nomineras ...
Varför är det så viktigt med ledarskap i klassrummet? Och hur blir man bra på det? Föreläsare och författare John Steinberg möter lärarstudenter, och ger råd på hur undervisning kan ledas på ett framgångsrikt sätt.
Här kan du beställa och ladda ner blanketter och informationsmaterial. Det tar ungefär en vecka tills du får det du har beställt.. ...
Vilket inte är några problem att cyber brottslingar som bara tänker om att skapa så mycket vinst som de kan. Det är vad de gör och även om din DATOR går ur betalning på grund av att deras uppgift, de är obekräftade om det, eftersom de redan fått sina pengar. Men du kan bli tvungen att slösa bort det och det betyder inte alltid att behöva installera reparationer på datorn. Dina el-kostnader dessutom är inte förskonade här - Trojan Miner som denna kräver en hel del ström. Detta är anledningen till att du behöver för att ta bort dem från systemet så snabbt som du kan och även stoppa dem från att tränga in den igen.. Detta mål kan kompletteras med ett program som GridinSoft Anti-Malware som är ett effektivt verktyg som har utvecklats speciellt för att ta hand om olika typer av faror, bland annat dessa. En handbok om exakt hur man använder det medföljande nedan write-up, så det finns ingen anledning att bry sig om du glider upp, även om det är första gången som ...
Vi på Karlstad Studentkår arbetar för er studenter på Karlstads universitet. Här kan du läsa ett urval av vad vi har åstadkommit under läsåret 2016-2017.