Cort Johnson sammanfattar den internationella ME-konferensen på ett bra sätt Den 27-30 oktober 2016 genomfördes en ME-konferens i Fort Lauderdale, Florida USA - IACFS/ME Research and Clinical Conference. Immunsystemet Dr Montoyas enorma immunstudie var lite ovanlig då den innehöll ungefär dubbelt så många friska kontrollpersoner (n = 392) som patienter (n = 192). Montoya har samarbetat med inte mindre…