Läs platsannonsen Personalvetarstudent som vill ha praktisk erfarenhet? och hitta fler lediga jobb inom HR-konsult/specialist/generalist;Övrigt: HR/Personal;Rekrytering/Research i Örebro, Örebro län hos Academic Work AB
Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton
Med praktiska utbildningar i fokus Måndagen den 28 november fick jag besök från Shanghai och en delegation med fokus på yrkesutbildningar. Som jag uppfattade deras uppdrag är det en blandning av praktiska gymnasieutbildningar, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Skulle nästan säga att det även involverade ett visst mått av vidareutbildning och kompetensutveckling. Jag inledde med att presentera Trelleborgs kommun,…
Idéskriften har kommit till för synliggöra hur en mer verksamhetsnära ledning och styrning kan bidra till effektivare tjänsteproduktion i offentlig sektor. Att det behövs en mer verksamhetsnära ledning och styrning i offentlig verksamhet har alltmer uppmärksammats, inte minst av regeringen som i regeringsförklaringen 2016 uttrycker:. Styrning ska ta tillvara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag. Det är utgångspunkt i regeringens tillitsreform.. Det är inte helt enkelt att tydliggöra på vilket sätt verksamhetsnära lednings- och styrningsprinciper skiljer sig åt från de principer som används i merparten av dagens offentliga organisationer. Det beror på att samma ord många gånger används för att beskriva de båda ledningsprinciperna, trots att synsättet bakom dem är olika.. Tanken med idéskriften är att med hjälp av praktisk erfarenhet, konkretisera innebörden i begreppet verksamhetsnära ledning och styrning. De praktiska erfarenheterna i ...
Julia får frågan om vad funktionshinderskunskap skulle kunna innehålla. Hon säger att den bör bestå av två delar, - en teoretisk del och praktisk del. Den teoretiska kunskapen ska innehålla kunskap om vilka funktionsnedsättningar som finns och hur man kan jobba med det som lärare. Men Julia anser även att det behövs praktisk erfarenhet, hur fungerar exempelvis hörselslingor och rullstolsramper. Vidare anser hon att under praktiken på lärarprogrammet ska man få gå på praktik och lära sig praktiskt hur man gör och använder exempelvis hörselslingor ...
Är du en driven lagspelare som vill lära sig nya saker och omvandla de teoretiska kunskaperna till praktisk erfarenhet? Examensarbete Skriv ditt examensarbete h
Grattis till att ha valt ett av de mest kreativa ingenjörsyrkena - produktutvecklare i maskinteknik!. Med en examen i maskinteknik - produktutveckling kommer du att kunna utveckla nya produkter, ta fram idéer och koncept, konstruera, beräkna hållfasthet, planera och genomföra projekt, som bara är en del av en ingenjörs vardag. För att nå detta mål kommer kompetenta lärare med bred teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet från industrin att guida dig hela vägen. Med direktkoppling till verkligheten kommer du få up-to-date komplettering till de klassiska ämnena. Under dina studier kommer du även få möjlighet att påbörja din internationella karriär genom högskolans utbytesprogram.. Välkommen till en resa som öppnar portarna till innovationens värld! Redan i augusti är du välkommen på uppvärmning. Då inleder vi med en repetitionsvecka i matematik, frivillig men starkt rekommenderad. Michael ...
Föreläsarna på denna kvalificerade kurs har mycket goda kunskaper inom området. De har lång praktisk erfarenhet av att leda IT-verksamhet under olika förutsättningar och inom olika branscher. Samtliga har också mycket stor vana att som föreläsare och lärare presentera sina budskap. Tack vare lärarnas omfattande praktiska erfarenhet från olika branscher finns mycket goda förutsättningar för stimulerande och utvecklande diskussioner under kursen.
Ett examensarbete hos oss ger dig en möjlighet att testa de teoretiska kunskaperna du har fått under din studieperiod. Samtidigt får du praktisk erfarenhet som kan vara nyttig i framtiden. Om du är intresserad av att skriva ditt examensarbete för oss, skicka in ditt förslag och om tid och övriga resurser finns så arbetar vi vidare med förslaget. Skicka in ditt förslag till [email protected] ...
Teoretiska kunskaper. Du får specialiserade kunskaper om arbetsmetoder i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Du får också kunskap om individanpassat vardagsstöd och kommunikation samt hälsa, social gemenskap och livskvalitet.. Praktiska färdigheter. Du får utveckla dina färdigheter i fungerande kommunikation med personer som har kognitiva funktionsnedsättningar och hur pedagogiska metoder används för att stödja dessa.. Din kompetens. Utbildningen ger dig kompetens att utföra specialiserade arbetsuppgifters som planering, utvärdering och verksamhetsutveckling inom yrkesområdet. Du kan stödja brukares möjligheter till delaktighet och autonomi och vara ett stöd för medarbetare i pedagogiskt förhållningssätt och dokumentation.​ ...
Vi s ker dig som har l ng praktisk erfarenhet som sjuksk terska inom h lso- och sjukv rdsarbete. Du b r ven ha erfarenhet av f r ndrings/utvecklingsarbete och utv rdering/uppf ljning. Det r en f rdel om du har adekvat vidareutbildning, g rna omfattande epidemiologi, statistik samt forsknings- och utredningsmetodik. Det r ocks en f rdel om du har erfarenhet av arbetsledning ...
FUNKTIONÄRS- och LEDARUTBILDNINGAR 2015 Fortbildning Fortbildning Fortbildning Fortbildning Fortbildning Tränare Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell ISAF Individuell Tränare
Hej! Jag pluggar på en högskola men har tankar på att studera en annan utbildning, men jag är ändå tveksam om jag ska hoppa av min nuvarande utbildning. Jag vill samt också höja mina gymnasiebetyg. Går det, finns den möjligeheten att man samtidigt som man höjer sina gymnasiebetyg(har tänkt höja en kurs i taget, distans, på komvux). Får man göra detta, är det möjligt att läsa på universitet och samtidgt komvux. Jag vet att jag skulle klara av det. det vet jag men jag vet inte om de är tillåtet.Snälla hjälp mig
Eva Wiklund Dahl är pensionerad förskollärare med många års erfarenhet av arbete i förskola på olika nivåer. Hon var tidigare ansvarig för förskoleområdet på Gothia Fortbildning och chefredaktör för Förskoletidningen och Ledarskap i förskolan under 25 år samt flitigt anlitad föreläsare.. Eva har skrivit boken Med läroplanen på fickan. I boken beskrivs en arbetsmodell som går ut på att integrera läroplanens alla avsnitt i arbetet. Både hur man kan arbeta från teori till praktik och från praktik till teori.. ...
VARU riktar sig till dig som redan är ansvarig reklamutgivare. Kursen är en vidareutbildning och uppdatering av ARU men syftar även till att fördjupa den juridiska kompetensen. Observera att ett krav för medlemskap i Sveriges Kommunikationsbyråer är att minst en anställd har ARU-kompetens, vilket innefattar uppdatering med VARU-kurs vart fjärde år. Kursen riktar sig till produktionsledare, projektledare, ledning på kommunikationsbyrå, marknadschefer och andra som är operativt ansvariga för marknadsföringen och reklamen.. Omfattning: ...
Heej!. Jag ska vidareutbilda mig inom kostområdet! Har ju tidigare gått Pauluns kostrådgivarutbildning och känner nu att det är dags att bredda mina kunskaper ytterligare. Jag har anmält mig till MF-gruppens kostrådgivarutbildning!. "Mat väcker åsikter och känslor. Det beror bland annat på att mat utgör en del av vår kultur, livsstil och personlighet. Det vi äter säger en del om vem vi är och vad vi står för. Att ge andra människor råd om vad de bör äta innebär att du kliver in i deras vardag och in i deras djupa värderingar och attityder. Att ge andra människor kostråd kräver därför inte bara ämneskunskaper utan också kunskaper om rådgivningsrollen - hur du möter människor med vitt skilda förutsättningar, hur du anpassar råden och hur du coachar till varaktiga livsstilsförändringar… Vi vänder oss vidare emot den totala industrialiseringen av dagens matutbud som fått många att till stora delar konsumera processad och näringsfattig mat. Istället ...
Gothia Fortbildning arrangerar konferenser för dig som arbetar i skolan - inspiration och ny kunskap för lärare och skolledare. Välkommen med din anmälan!
Men det finns också många exempel på motsaten, där studierna faktiskt inte tillför speciellt mycket till yrkeskunskapen. Tvärtom utexamineras ibland elever som på pappret har yrkeskunskaper men i praktiken inte är värda någonting för en arbetsgivare eftersom de inte har någon som helst praktisk erfarenhet ur verkligheten. Det finns folk som tar ut en högskoleexamen som inte har jobbat överhuvudtaget i sitt liv. Hur mycket är en "högre utbildning" värd då jämfört med någon som under hela skoltiden jobbat varje sommarlov, kanske även kvällar och helger och därefter skaffat sig fyra-fem års yrkeserfarenhet? Vem tillför samhällsekonomin mest?. Låt mig ta ett exempel. Under min tid på Egmont där jag jobbade som redaktionschef och var med och genomförde ett antal anställningsintervjuer träffade jag flera gånger på sökande som hade gått olika former av medieutbildningar. Kanske 2-3 år på gymnasienivå. Men de hade i många fall inga jobb i sin CV och inga vettiga ...
Har du redan gått en ledarskapsutbildning och vill ta ett steg vidare? En vidareutbildning fördjupar dina kunskaper i ledarskapets metoder och tekniker.
Sjuksköterskor i Region Norrbotten har möjlighet att få studielön vid vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Som operationssjuksköterska är du en nyckel i operationssalen och får arbeta med tekniskt utmanande ingrepp.
Nu undrar ju självklart jag om du inte anser att utbildningens längd (vilket i de flesta fall även innebär utbildningens kvalitet och alltså personens lämplighet för sökta lärartjänst) ska påverka vilken ingångslön en nyexaminerad lärare ska ha? Kanske borde du öppna upp ögonen en smula för att inse att de olika skolformer vi har kräver olika kompetenser hos personalen och att vi behöver särskilja de olika specialitéerna. Som gymnasielärare skulle jag inte alls känna mig kompetent nog att gå in och göra en förskollärare eller grundskollärares (vad som tidigare kallades lågstadielärare) arbete. De har helt olika kunskaper än vad jag har och det är de med denna kunskap och specifika utbildning som hjälper barn på denna nivå bäst. Följaktligen är det även så att gymnasielärare med en adekvat utbildning är de som gör detta jobb bäst. För att undervisa på gymnasiet behövs en djupare ämneskunskap än i grundskolans tidigare år, vilket innebär att ...
[email protected] Ulrika är en erfaren specialist inom Business Intelligence. Hon är särskilt inriktad mot SAP BI - Business Objects, i huvudsak med byggande av rapporter i Web Intelligence, skapande av visualiseringar i SAP Lumira eller Design Studio, och design av Universe i Information Design Tool. Ulrika har branscherfarenhet från bank och finans, hälso-sjukvård samt telekom.. När hon inte bygger rapporter gillar hon att testa nya gadgets, och spenderar gärna tid på hästryggen.. ...
Traineeprogrammet är till för att ge dig som ny i branschen förutsättningarna att slipa till dina egna hörn och få möjlighet att rusta dig inför kommande utmaningar i ett gemenskapsfrämjande sammanhang. Som Trainee på Veidekke erbjuds du möjlighet att under en tvåårsperiod prova tre olika områdesförflyttningar med specifika arbetsuppgifter inom vår verksamhet. Det innebär att du kommer att få praktisk erfarenhet samtidigt som du får individuell kompetensutveckling, samt erfarenhetsutbyte genom gemensamma traineeträffar.. ...
Ortomas forskning har fokus på utveckling av ett unikt operationssystem inom ortopedi för 3D-planering och navigering av ledimplantat. Vi utvecklar våra unika lösningar genom att kombinera en stark teknologi med akademisk och klinisk kompetens på högsta nivå.. Genom nära samarbete med läkare från Skånes Universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset säkrar vi klinisk kompetens.. Samarbetet med Chalmers Tekniska Högskola ger oss tillgång till ledande kompetens inom mätteknik som kommer att användas i utvecklingen av Ortoma Guide™ och integreringen i Ortoma Treatment Solution™.. ...
Till Kristianstad söker man sig som AT-läkare för att få en bra klinisk kompetens, både i teori och i praktik. Sjukhuset är tillräckligt litet för att du som AT-läkare ska kunna komma till och få delta aktivt, att vara en viktig kugge i vårt hjul, samtidigt som det är stort nog för att vara ett komplett akutsjukhus.. Centralsjukhuset Kristianstad tillhör förvaltning Skånes sjukhus nordost. I Skånes sjukhus nordost ingår även Hässleholms sjukhus.. Tjänstgöringen omfattar 18 månader och slutenvårdsplaceringen är förlagd till Centralsjukhuset Kristianstad. Blocken omfattar tjänstgöringsavsnitt i 4,5 månader opererande specialiteter, 4,5 månader internmedicin, 3 månader psykiatri och slutligen 6 månader allmänmedicin.. Kristianstad har ett gott rykte som utbildningssjukhus där möjligheter till självständigt arbete med bra stöd är en naturlig del av AT.. ...
Jag har full respekt för denna åsikt, men jag är övertygad om att det som man i Uppsalamodellen sätter fingret på - att NÅGON ägnar patienterna den där timmen som krävs för att penetrera deras sanna läkemedelsbehandling och användning, är en nyckelfråga. För min personliga del kvittar det om det är en apotekare med klinisk kompetens, en sjuksköterska som utbildat sig vidare inom farmakologi och läkemedelskunskap, eller en klinisk farmakolog. Men jag tror att det behövs en funktion som har detta uppdrag, och som kan tillföra vårdteamet denna dimension. Nån som inte samtidigt har i uppdrag att undersöka, diagnosticera eller förskriva, att administrera läkemedel, lägga om sår eller sköta vårdplanering.. Självklart tror jag ju att klinikapotekare är ett utmärkt val för denna uppgift, men vad ska vi då kalla det? Är det LMG enligt din definition som bedrivs på Akkis? I dagens debatt på Läkemedelskongressen vet jag inte om de som var negativa till LMG tycker att ...
Vidareutbildning i MI, 2 dagar Plats: Kristianstad | Datum: 16-17 december Målgrupp Du som genomgått grundutbildning i MI och arbetar med MI. Mål Till vidareutbildningen tar deltagarna med ett inspelat eller utskrivet MI-samtal. Under dagarna kommer deltagarnas styrkor och förbättrings-områden att belysas. Efter vidareutbildningen har Du fått med dig ett sätt för hur man kan…
Centralsjukhuset Kristianstad, CSK, är ett av fyra akutsjukhus i Region Skåne. Sjukhuset har drygt 2 000 medarbetare. På CSK får du alla möjligheter att vidareutvecklas och få en bra klinisk grund inför din vidare väg mot specialistkompetens. Till Kristianstad söker man sig som AT-läkare för att få en bra klinisk kompetens, både i teori och i praktik. Sjukhuset är tillräckligt litet för att du som AT-läkare ska kunna komma till och få delta aktivt, att vara en viktig kugge i vårt hjul, samtidigt som det är tillräckligt stort för att vara ett komplett akutsjukhus ...
Vi är en klinik med bred kompetens inom bland annat idrottsskador, sjukgymnastik, rehab, personlig träning, kostrådgivning, stötvågsbehandling, ortopediska inlägg.
Vår omvärld förändras dagligen och de företagen med en hög kunskapsnivå hos sina anställda har lättare att anpassa sig och ta till sig ny kunskap. Om du som företagare anställer en person med högre utbildning kan denna hjälpa till med lösningar på befintliga problem men även införa nya tankesätt och processer som hjälper dig att lösa problem även i framtiden. De företag som vågar satsa på högre utbildade medarbetare kan driva utvecklingen i sin bransch och når därmed en högra lönsamhet och starkare tillväxt.. Utveckling av nya produkter och processer kräver ofta spetskompetens både vad gäller teknologier, tillämpningar och affärspotential. Denna kunskap kommer från formell utbildning och praktiska erfarenheter. Tack vare en formell utbildning har en person de verktyg som krävs för att inhämta kunskap som kan appliceras i olika sammanhang vilket bidrar till att denna person inte bara ser befintliga möjligheter utan också ser möjligheter inom nya områden ...
Vår omvärld förändras dagligen och de företagen med en hög kunskapsnivå hos sina anställda har lättare att anpassa sig och ta till sig ny kunskap. Om du som företagare anställer en person med högre utbildning kan denna hjälpa till med lösningar på befintliga problem men även införa nya tankesätt och processer som hjälper dig att lösa problem även i framtiden. De företag som vågar satsa på högre utbildade medarbetare kan driva utvecklingen i sin bransch och når därmed en högra lönsamhet och starkare tillväxt.. Utveckling av nya produkter och processer kräver ofta spetskompetens både vad gäller teknologier, tillämpningar och affärspotential. Denna kunskap kommer från formell utbildning och praktiska erfarenheter. Tack vare en formell utbildning har en person de verktyg som krävs för att inhämta kunskap som kan appliceras i olika sammanhang vilket bidrar till att denna person inte bara ser befintliga möjligheter utan också ser möjligheter inom nya områden ...
Alla våra kurser är baserade på de praktiska erfarenheter som våra medarbetare får med sig när de arbetar med de ca 60 000 svenska företag och organisationer som är våra kunder. Kursutbudet inom PwC återspeglar de behov som vi vet finns bland svenska företag, organisationer och ideella föreningar. Vi vill kunna hjälpa dig inom alla de områden som vi behärskar bäst. Dina behov styr vårt utbud.. ...
Som ett led i Synoptiks satsning på ögonhälsa och klinisk kompetens erbjuds Synoptiks optiker chansen till vidareutbildning genom en Diagnostisk
Efter examen kommer du ha mycket praktisk erfarenhet av ledarskap. Praktikkurserna i gymnasieskolan innebär att du kommer att agera som ledare för en grupp med ca 30 unga vuxna som du skall få att sträva mot höga individuella mål och hjälpa dem att finna sina egna vägar mot dessa. Du kommer också att ha stor vana att undervisa och presentera för andra människor. Detta kommer du ge dig trygghet både om du står framför en gymnasieklass och om du står framför din projektgrupp eller kanske företagets ledningsgrupp.. Under utbildningen kommer du också att arbeta mycket med att ge och ta återkoppling kopplat till ditt ledarskap och din undervisning. Tillsammans med en del andra inslag om gruppdynamik och mellanmänsklig interaktion kommer detta innebära en personlig utveckling för din del. Sammanslaget ger allt detta dig en unik kompetens, både som ingenjör och som lärare.. Utbildningar som kombinerar ingenjörs och lärarstudier finns sedan ett antal år tillbaka vid ...
KYH Avesta ingår i utbildningenskoncernen PPS Power Planning Systems AB. Skolan har varit igång sedan 2007, och har bedrivit Kvalificerade yrkesutbildningar och nu från hösten 2012 även yrkeshögskoleutbildningar. Skolan har sina lokaler i Koppardalens industriområde i Avesta, med närhet till centrala Avesta. Skolan har ett väl upparbetat kontaktnät med lokala företag. Våra lärare har lång erfarenhet av undervisning, och praktisk erfarenhet av branschen.
Dagens investeringar av maskiner med den senaste tekniken ställer höga krav på såväl maskintillverkare som användare. Kraven ökar hela tiden från era kunder att ni levererar produkter av god kvalitet och med korta leveranstider. En hög finish och ett förväntat resultat är nyckeln till nöjda kunder och en lönsam verksamhet. Detta är direkt kopplat till en god omvårdnad av maskinparken i ert företag.. Att teckna ett FU-avtal med regelbundna servicebesök är en självklarhet för att bibehålla måttnoggrannhet och tekniskt prestanda på maskinerna. Vid utförandet av en service gällande FU-avtal ingår alltid ett protokoll som visar aktuell status på maskinen, och vad som ev. behöver åtgärdas. All historik på åtgärder och servicebesök dokumenteras och sparas både i maskinens dator och i vårt affärssystem.. ...
Trots mycket goda yrkeskunskaper finns det en oro bland en del förskollärare att kompetensen inte ska räcka till. När den nya läroplanen och nya forskningsresultat ska tillämpas tillsammans med förskolans traditionella sätt att arbeta, kan det skapas överkrav. Är detta en omöjlig ekvation eller går det att kombinera förskollärarnas olika arbetsuppgifter? Anna Klerfelt menar att det går och att de olika kunskapsformerna kan få plats bredvid varandra. (red). Sveriges förskollärare har generellt sett goda kunskaper baserade både på teori och praktiska erfarenheter. De tillhör världens bäst utbildade förskollärare. Trots detta uttrycker lärare för yngre barn en bristande tillit till sin egen kompetens och de verktyg som de har för den pedagogiska verksamheten. Särskilt tydligt visar sig detta när de digitala redskapen ska nyttjas. Frågan är om det finns en klyfta mellan samhällets förändrade kunskapsbehov och lärares befintliga kunskaper? Eller är det så att ...
Före fjärde gången sedan 2014 har reviewsignal.com satt ihop en bred test av samtliga amerikanska (och en Europeisk) tjänster för Managed WordPress hosting. Testet är helt inriktad på den teknisk prestandan hos respektive tjänst, man har mätt upptid, sidladdningstid, prestanda under last av många samtliga användare.. Resultatet är uppdelat i olika prisnivåer från 25 USD/månad hela vägen upp till tjänster som tar mer än 500 USD/månad för sin hosting. Inte helt oväntat är det ganska dramatisk skillnad mellan hur bra managed hosting man får för $9.99 per månad hos A2 Hosting jämfört med vad man får för $5000 per månad hos Automattic/WordPress VIP. ...
Utbildningar inom landsbygdens näringar är en viktig del av Hushållningssällskapets verksamhet. Inom området skogsrådgivning erbjuder vi såväl öppna och paketerade kurser som företagsanpassade utbildningar.. Vi planerar och genomför ofta utbildningar efter kundens förutsättningar och behov. Kontakta oss och låt oss komma med ett förslag. Här är några exempel på aktuella utbildningar.. ...
Här hittar du aktuella utbildningar från Svenska Skyttesportförbundet och skyttets distriktsförbund. Använd sökfunktionen för att hitta det du letar efter eller gå längre ner på sidan och titta på vad vi erbjuder runt om i landet. Saknar du en utbildn...
Vi möter liknande frågor i många branscher där inriktningen är att anskaffa, utveckla och använda komplexa, tekniska system och där fokus ofta hålls nästan enbart tekniska prestanda och på anskaffningskostnaden, istället för på tillgänglighet och systemets totalkostnad över livstiden. Vi har ett annat perspektiv som kan göra stor skillnad för dig och ditt projekt. Vår ambition är att här samla och fortsätta att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap.
Den andra halvleken inledde i stort sett där den föregående slutat. AIK hade i stort sett total kontroll över tillställningen, och frågan var mer när än om AIK skulle utöka sin ledning. Nära kom man redan knappt fem minuter in i halvleken. En frispark från ansenligt avstånd resulterade i en pangträff av Jos Hooiveld, men Pa Dembo Touray gjorde en fin reflexräddning den gången. Men knappt tio minuter senare skulle 2-0-målet komma. En lång utspark av Daniel Örlund nickskarvades av Iván Obolo i djupled till en frispelad Flávio som med en magnifik teknisk prestation lobbade bollen över Touray och in i mål, en delikatess. Blott tre minuter senare hade en omarkerad Flávio chansen att bli tremålsskytt på Obolos inlägg. Men med mer frenetisk vilja än eftertänksamhet valde Flávio att försöka med en cykelspark, en vacker sådan för all del, istället för att ta ner bollen, och avslutet gick en bra bit utanför ...
Studentrådet söker engagerade studenter 2015-02-25 Genom att engagera dig hos oss ser du till att göra tillvaron för oss studenter bättre, du får praktisk erfarenhet i projektledning, du får ett nätverk bestående av studenter på både grund och avancerad nivå. Det gör att vi kan utbyta erfarenheter med varandra och få ett värdefullt kontaktnät inför framtiden. Dessutom finns möjligheten att få arvoderade påverkansuppdrag genom att sitta som representant i olika beredande och beslutande organ på naturvetenskapliga fakulteten. Icke att förglömma, det är roligt också. ...
Få utlopp för ditt intresse och skaffa dig erfarenheter, kunskap och kontakter genom FUF!. Som ideellt engagerad i FUF ges du möjligheten att komplettera din teoretiska utbildning med praktisk erfarenhet av kommunikationsarbete med globala utvecklingsfrågor. Du ges samtidigt möjlighet att skapa nätverk med andra engagerade unga såväl som experter med lång erfarenhet av utvecklingssamarbete. FUF:s aktiva medlemmar kanaliserar sitt engagemang och skaffar sig nya ämneskunskaper och värdefulla meriter inför framtida jobb. Inom FUF får du dessutom möjlighet att lyfta de frågor som intresserar just dig!. Som engagerad i någon av FUF:s kommunikationsgrupper erbjuds du dessutom kontinuerligt kompetensutveckling i form av utbildningar, workshops och studiebesök. Du erbjuds bland annat följa med till Sida Partnership Forum i Härnösand under kursen Att skildra världen - kommunikation inom utvecklingsfrågor, där du får lära dig att skriva journalistiskt, porträttering och hur vi ...
Den exklusiva halvkombin PEUGEOT 508 i version PLUG-IN HYBRID. Hög teknisk prestanda och unik design ger en ny körupplevelse. Läs mer om produktfakta och räckvidd.
Utveckling. Medarbetare utvecklar och utvecklas i samklang med verksamheten vilket framför allt sker genom ansvarsfulla uppdrag, praktiska erfarenheter, tillit, öppenhet för nytänkande och förbättringar samt sociala interaktioner. Utöver detta erbjuds relevanta utbildningar, kurser och seminarier. Varje medarbetare kan förvänta sig fortlöpande stöd och återkoppling genom dialog i vardagen, utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. ...
Du kan utbilda dig på högskolenivå inom teknik, företagsekonomi, Hospitality Management, IT, sjukvård och sjöfart. Praktik ingår i alla utbildningar, så du får redan under utbildningen praktisk erfarenhet och kontakt med yrkeslivet. Ledarskap ingår i de flesta utbildningarna och möjliggör en karriär inom chefsposition.
Grundläggande krav är att experten har lämplig utbildning och praktisk erfarenhet. En antikvarisk expert ska självständigt kunna tolka, analysera och värdera samt redogöra för hur kulturhistoriska värden påverkas vid ändringar av byggnadsverk, kyrkogård eller parkanläggning. Relevant utbildning för en antikvarisk expert är till exempel byggnadsantikvarisk högskoleutbildning eller arkitekt- eller ingenjörsutbildning som byggts på med kunskaper om restaurering eller motsvarande erfarenhet. I vissa fall fordras trädgårdshistorisk kompetens, konservatorsutbildning eller annan specialistkompetens. Om det uppstår oklarheter om vilken kompetens som krävs vid antikvarisk medverkan, kontakta länsstyrelsen.. Riksantikvarieämbetets vägledning om antikvarisk ...
Olyckor ska inte ske, men när de ändå gör det så är kunskap om sjukvård värdefullt. Då du befinner dig på aktivitet i skog, mark och hav befinner du dig ofta i områden där du kan bli tvungen att klara dig själv länge eftersom räddning kan ha svårt att ta sig till platsen. Då är du utelämnad åt dina kunskaper.. Under utbildningen får deltagarna öva såväl teoretiskt som praktiskt med ett enkelt sjukvårdskit. Kitet är anpassat för att vara så lätt att ta med sig som möjligt.. Utbildningen genomförs av professionella utbildare med lång praktisk erfarenhet av akut omhändertagande.. Utbildningsmoment. Grunden i utbildningen utgörs av följande moment:. ...
Vi söker dig som har flera års praktisk erfarenhet av redovisning. Du innehar en hög kompetens inom området och gör självständiga bokslut samt har vana från arbete i börsnoterat företag. Meriterande är tidigare vana av att ha tagit hem redovisning som varit outsourcad och att du satt upp väl fungerande rutiner och processer i samband med det. Fördelaktigt är även om du har erfarenhet av lagerredovisning och ett plus är även om du har arbetat i molnbaserade system, i synnerhet Netsuite.. Troligen har du utbildning inom ekonomi på minst gymnasienivå, gärna med relevant byggnad inom redovisning. Som person söker vi dig med stort engagemang, som är proaktiv och driver ditt arbete självständigt samt tar ett stort ansvar.. Vi ser vidare att du behärskar svenska såväl som engelska i tal och skrift.. ...