Ett vetenskapligt namn är ett namn som följer internationellt överenskomna principer och som används för att skapa en standardiserad nomenklatur inom ett vetenskapligt fält. Inom zoologi och botanik används exempelvis en binomial nomenklatur. Vetenskapliga namn ges dock även till företeelser, fenomen och egenskaper. Inom västerländsk forskning är de vetenskapliga namnen oftast en blandning av grekiska och latin, med inslag av andra språk, men oftast i latiniserad språkdräkt. Beroende på forskarsamhällets gemensamma språk för internationell kommunikation och vetenskapligt utbyte ges föremål och företeelser namn inom det aktuella forskningsfältet på det vanligast förekommande språket. På grund av det starka latinska inflytandet på dessa namn används felaktigt begreppet latinskt namn. Inom medicinsk forskning har den västerländska traditionen grekiska och latinska benämningar, men numera har ett allt större inflytande av engelska utvecklats. Det internationella ...
The Catalogue of Life Taxonomic Classification, Edition 2, Part A. In: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 30th April 2012 (Bisby F.A., Roskov Y.R., Culham A., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Appeltans W., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D., eds). DVD; Species 2000: Reading, UK ...
2210-2232) Proposals to conserve the teleomorph-typified name Blumeria against the anamorph-typified name Oidium and twenty-two teleomorph-typified powdery mildew species names against competing anamorph-typified names (Ascomycota: Erysiphaceae). Taxon 62 (6): 1328- ...
Detta är en lista över släkten i familjen kransblommiga växter (Lamiaceae) alfabetiskt ordnad efter de vetenskapliga namnen. Innehåll: 00-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö0 Lista över auktorsförkortningar inom växttaxonomin IPNI - International Plant Names Index ITIS - Integrated Taxonomic Information System NRM - Naturhistoriska riksmuseets checklista SKUD - Svensk kulturväxtdatabas IPNI ITIS Naturhistoriska riksmuseets checklista Svensk ...
Museets mineral-, bergarts- och fossilsamlingar. Mineralen är ordnade efter det internationella klassificeringssystemet i 9 klasser. Ytterligare 4 klasser har tillfogats: Bergarter, Fossil, Meteoriter och Artefakter. Klicka på en länk nedan så kommer du till sidan med mineralstufferna som hör till den klassen.. Inom varje klass är mineralen ordnade i bokstavsordning.. Förklaring av tabelltext: Mineralnamnen anges enligt "Mineral i Sverige" av Lars-Håkan Hedin och Mikael Jansson. I de fall där svenska namn används står det vetenskapliga namnet inom parantes.. I följd skrivs mineralets namn (fet stil), kemisk formel, ev. övriga mineral, fyndplats (ort och landskap). Artdatabasens beteckningar för landskap används t.ex. Dalarna = Dlr.. ...
Publikationer av fossilfynd från den så fossilrika provinsen Liaoning i Kina duggar tätt i den vetenskapliga pressen, och artrikedomen bland fynden är stor. Ett av de senaste gäller några fossila salamandrar, med det vetenskapliga namnet Beiyanerpeton jianpingensis. [fn]http://www.pnas.org/content/early/2012/03/07/1009828109.full.pdf+html[/fn] [fn]http://phys.org/news/2012-03-salamander-china-oldest-kind.html[/fn]. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan har fossilen daterats till 157 miljoner år och salamandern sägs vara förfader till 557 olika arter av nutida salamandrar. Beiyanerpeton jianpingensis uppges vara mycket lika nutida salamandrar med långa kroppar och svansar, samt korta ben. Gälar och platta svansar visar att det rör sig om vattenlevande salamandrar. De vuxna exemplaren var ca en decimeter långa. Så - förfadern tycks inte varit speciellt olik sina efterlevande. Vilket en förfader i och för sig inte behöver vara, den behöver ju bara ha levt lite ...
Till Årets folkbildare kan den utses som i Sverige under året bidragit till det mödosamma och långsiktiga arbetet med att göra vetenskapens metoder och resultat kända för en större allmänhet. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att skapa förståelse för vetenskapens begränsningar och för behovet av kritiskt tänkande inom vetenskapen.. Till Årets förvillare kan den utses som i Sverige under året, frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn.. I båda fallen får insatser under tidigare år räknas in i meriteringen. Båda utmärkelserna kan delas. De kan utdelas även till juridiska personer.. Medlemmar i föreningen Vetenskap och Folkbildning har nomineringsrätt till båda utmärkelserna, som ska utdelas kring årsskiftet. Styrelsen ska skriftligen ...
Svar: Visst kan det bli m nga namn att h lla reda p , inom kvartsgruppen finns ett tjugotal olika delstensvarianter och det r r tt att rubin och safir r samma mineral. De olika namnen har etablerats under l ng tid och ofta mer beskrivit utseende och f rg n specifika mineral. Det r egentligen f rst under 1800-talen man l r sig att klassificera mineral p det vis vi g r idag. Tidigare anv ndes t ex ordet karbunkel f r att beskriva r da stenar, oftast granater men ibland slank rubiner och spinell med under samma ben mning. delstensnamnen r ofta ocks anpassade f r att vara mer tilltalande f r kunder n stenarnas vetenskapliga namn. Ett relativt nytt exempel r delstenen Tanzanit som fick sitt nuvarande namn av smyckesf retaget Tiffanys. De tyckte helt enkelt inte att mineralets riktiga namn, zoisit, l t tillr ckligt bra.. ...
Mitt system är det enklast tänkbara, det får inte bli krångligt eftersom jag är en förfärande oteknisk person när det gäller datorer. När jag köper växter under säsongen samlar jag alla etiketter i en burk och då finns alla nyinköp sparade med korrekta namn. Själva växtlistan gör jag i Excel som på denhär nivån är enkel att hantera. Skriver in växternas vetenskapliga namn i en kolumn, nästa kolumn blir det svenska namnet och sedan namnsorten. Man kan göra fler kolumner om man vill förstås med blomfärg eller annat som man anser viktigt. Växter som jag tagit bort eller som gått ut skriver jag med kursiv stil. Växtlistan tar jag med mig när jag inhandlar växter, innan jag hade denna lista hände det ibland att jag köpte plantor som redan fanns i trädgården. Lätt med datorns hjälp att inordna samtliga växter i bokstavsordning ...
Att lyckas med frösådd av Roland Gustavsson. Frösåddsdatabasen Optimal Frösådd. Hvordan så staude av Magnar Aspaker (norska). Samla till frölistan av Hubert Agback. Artikel från tidningen Trädgårdsamatören om fröinsamling.. Växternas namn av Ulf Eliasson (pdf). En liten kurs om växternas vetenskapliga namn. Texten hämtad från Allt om Trädgårds Forum med författarens godkännande.. Växternas Latinska Namn sammanställd av Raoul Iseborg. Förklaringar av latinska och grekiska ord. Jelitto. Tysk fröfirma med såråd på svenska till alla fröer de säljer. Man kan fortfarande få en katalog gratis här och i den finns såråden också med. Rekomenderas!. ...
I den här avdelningen hittar du artbeskrivningar på nästan 800 örtartade växter, träd och buskar och ungefär 10 000 bilder. Du kan bläddra bland arterna utgående från namn eller familj och söka bland dem med olika slags sökord. Som sökord kan du till exempel använda det vetenskapliga namnet eller något nyckelord som till exempel hotad eller kryddväxt. Sökningen tar fram alla de arter där sökordet förekommer i artbeskrivningen.. Det helt unika med vår webbtjänst är de lättanvända identifieringsverktygen. Med hjälp av dem får du fram namnet på en art du inte känner igen eller kommer ihåg. Identifieringen sker enkelt med hjälp av några kännetecken. Du kan också använda verktygen för att bläddra bland arter, t.ex. om du planerar en utflykt - vilka arter månne man kan hitta på en lappländsk sjöstrand i juli och vilka fiskar kan man försöka fånga i sjön…?. ...
Vetenskapligt namn: Litus eller litoris är latin och betyder strand. -ina är också latin och betyder -tillhörig. Faba är latin och betyder böna, medan latinets obtusata betyder trubbig ...
Klubbopuntiasläktet är ett släkte i familjen kaktusväxter som har sitt naturliga utbredningsområde i nordöstra- och nordvästra Mexiko, samt sydvästra- och södra centrala USA. Släktet innehåller 14 arter. De kännetecknas av att vara lågväxande och tuvbildande buskar som blir upp till 60 centimeter höga. Grenarna är uppdelade i segment och dessa är cylindriska till klubbformade och har vårtor. Arter i klubbopuntiasläktet har taggar som är täckta av en typ av hud, men endast på toppen av segmentet. Blomman är gul, rosa eller lila. Frukten är elliptisk när den mognat och köttig till en början, men senare torr. Fröna är gulaktigt vita till brunaktiga, halvrunda eller platta och blir 3 til 6 millimeter i diameter.[2] Släktet beskrevs av Frederik Knuth 1936 med Opuntia clavata = C. clavata som typart. Det vetenskapliga namnet Corynopuntia kommer från grekiskans coryne som betyder klubba och Opuntia. Segmenten är klubbformade. ...
Benämning på några andra språk danska / norska / finska / engelska / tyska Tomat / Tomat / Tomaatti / Tomato / Tomaten Vetenskapligt namn Solanum lycopersicum L. ekologiskt odlat frö Sortbeskrivning Skördefärdig efter ca 123 dagar.
Benämning på några andra språk danska/norska/engelska/tyska Palmekål / Palmekål / Black Kale / Federkohl Vetenskapligt namn Brassica oleracea storlekssorterat frö Sortbeskrivning Ger plantor som är mörkare än Nero di Toscana och
Abutilon är det vetenskapliga namnet på en växt som inomhus eller inhemsk lönn. Han är mycket populär av många blomsterodlare, det beror på det faktum att lönn är annorlunda dekorativ och inte heller nyckfull i sin odling.. När det gäller de naturliga odlingsförhållandena inomhuslönn är det mest tropiskt och subtropiskt. Hemlandet för denna växt är Brasilien, men det är mycket utbrett, både i Indien och i Afrika. Således hemlön, på grund av dess utbredda förekomst. Hemlagad lönn har många sorter och färger på grund av det faktum att växten i de flesta fall gav en mängd olika val. Basen av en lönn kan antingen vara formen på ett träd eller en buske.. Också mycket ofta kan denna växt hittas med olika blad, vilket också uppnåddes på grund av korsningen av olika sorter av denna växtart.. Maple fick sitt namn på grund av det faktum att dess löv liknar löv av ett vanligt lönnträd, är deras ändar pekade. Växten behöver inte någon extravård, och dess ...
Vetenskapen och det vetenskapliga tänkandet utgör oundgängliga komponenter i hanterandet av de enorma utmaningar mänskligheten står inför under det närmaste århundradet. Därför är det viktigt att vetenskapen åtnjuter allmänhetens förtroende.1 Undersökningar visar att förtroendet här i Sverige för vetenskapen ligger på en hygglig nivå, men att en fallande tendens föreligger. Orsakerna till det senare är utan tvivel mångfacetterade, och frågan om hur trenden kan vändas är givetvis komplicerad, men det finns ett antal uppenbara saker som vetenskapssamhället bör undvika att associera sig med. En tydlig black om foten har varit det stöd som det (mer på ideologiska än på empiriska grunder) under stora delar av 1900-talet gav åt rashygieniska föreställningar och praktik. Denna mörka historia bör inte sopas under mattan, men det är samtidigt viktigt att vetenskapssamhället tydligt tar avstånd från den barbariska verksamhet som bedrevs i vetenskapens namn. Att en ...
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (red.) 1998: Retkeilykasvio, 4 förnyade upplagan, 656 s. Naturhistoriska centralmuseets botaniska museum. Helsingfors.. Den tredje upplagan av Retkeilykasvio, som utkom i december 1986, var länge slutsåld. Under vintern 1998 färdigställdes en förnyad 4e upplaga, som publicerades 16.6.1998. Boken är förlagd av Naturhistoriska centralmuseets botaniska museum.. Tack vare utredningarna över många hotade arter samt det samnordiska projektet Flora Nordica, var de mellanliggande12 åren en tid av aktiv utforskning av floran i Finland och hela Norden. Resultaten av arbetet utnyttjades i den nya upplagan av Retkeilykasvio. Därför växte boken med nästan sextio sidor, vilka sedan uppgick till 656. Den 4e upplagan innehåller ca 2000 bilder av vilka 300 är nya. Antalet behandlade arter, underarter, varieteter och korsningar växte med hundra, och är nu nästan 2300. Dessutom har ett par hundra andra taxoners vetenskapliga namn ...
Rododendron är det vetenskapliga namnet på ett stort växtsläkte med både städsegröna (gröna året om) och bladfällande buskar. Azalea är namnet på dem som fäller bladen. Båda grupperna blommar på våren−försommaren och det stora flertalet är surjordsväxter. Många rododendron får mycket vackra blad förutom deras undersköna blommor. Azalea får ofta sprakande höstfärger och vissa är mycket väldoftande.
Rododendron är det vetenskapliga namnet på ett stort växtsläkte med både städsegröna (gröna året om) och bladfällande buskar. Azalea är namnet på dem som fäller bladen. Båda grupperna blommar på våren−försommaren och det stora flertalet är surjordsväxter. Många rododendron får mycket vackra blad förutom deras undersköna blommor. Azalea får ofta sprakande höstfärger och vissa är mycket väldoftande.
Ginseng är en ört med luktfria grönvita, gula, brandgula eller lila blommor som så småningom blir till klarröda bär. Den viktigaste delen som används mest är dock roten. Det vetenskapliga namnet Panax kommer från grekiskans panacea som betyder ungefär "helar allt". Detta namn fick den eftersom den under lång tid använts flitigt inom medicin i Kina, där den kallas människorot, syftat till den tvådelade ginsengroten som påminner och människoben. Framförallt har den uppiggande effekt, minskad stress, bättre koncentrationsförmåga och förbättrat immunförsvar. I Sverige intas den ofta i form av te ...
Vetenskapligt namn: Carex hartmanii. Förekomst: Mindre allmän. Hartmansstarr är en sydsvensk art som förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. Den växer på fuktig kalkrik ängsmark. Den blommar i början av juni sätter frukt i slutet av juni. Hanblommorna sitter samlade vid basen av det översta axet. Artnamnet hartmanii hedrar botanisten Carl Johan Hartman (1784-1849). Ordet Carex var hos romarna en allmän beteckning på örter med taggiga blad eller på täta snår.. Lämpliga besökslokaler: Skogsgärdet, Horns kungsgård och Ottenby norra lund.. Hartmansstarr är klassad som sårbar i Sverige.. ARTFAKTA ...
Swedish Match har genom sin reklamkampanj fått hundra tusentals människor att sluta röka vilket är bra, speciellt då rökning är cancerframkallande, vilket är vetenskapligt bevisat. Nikotin kan liknas vid en vätska som i sin naturliga form är färglös, den blir dock brun när ämnet förbränns. Den får den karaktäristiska tobaksdoften när ämnet blandas med luft. Den kemiska formeln för ämnet är C10H14N2 och det vetenskapliga namnet för nikotin är 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl) pyridine. Tobak innehåller nikotin naturligt men det finns en stor mängd olika varianter av tobaksplantor. Nikotinet i sig upptäcktes i början av 1800-talet. Under årens lopp har ämnet blivit intensivt studerat. Det man har upptäckt är att ämnet, förutom att vara giftigt, har komplexa och ibland oförutsägbara effekter på kroppen och hjärnan.. Hur giftigt är nikotin?. Hur giftigt nikotin är för kroppen står i proportion till vilka doser man utsätter kroppen för, hur långvarigt ...
Vetenskapligt namn Coprosma x kirkii. Familj Rubiaceae, måreväxter. Ursprung Nya Zeeland. Användning Som krukväxt. Beskrivning Coprosma betyder luktar dynga.. Bakgrund Är en korsning mellan C. acerosa och C. repens.. Egenskaper Koprosma är en växt med grönvita blad som oftast säljs tvinnad på båge. Kan även placeras i en ampel så att rankorna får hänga fritt.. Skötsel Trivs bra i öster- eller västerfönster där den skarpa solen inte kan nå växten. Koprosma trivs i normal rumstemperatur och kan vintertid klara temperaturer ner mot 5°C ...
Ytterligare en liten färgstark insekt, en Slända; Nätvinge (Neuroptera). Familj: Guldögonslända (Chrysopidae). Vetenskapligt namn: Chrysopa perla. Hittar inget specifikt Svenskt namn ...
Swedish Match har genom sin reklamkampanj fått hundra tusentals människor att sluta röka vilket är bra, speciellt då rökning är cancerframkallande, vilket är vetenskapligt bevisat. Nikotin kan liknas vid en vätska som i sin naturliga form är färglös, den blir dock brun när ämnet förbränns. Den får den karaktäristiska tobaksdoften när ämnet blandas med luft. Den kemiska formeln för ämnet är C10H14N2 och det vetenskapliga namnet för nikotin är 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl) pyridine. Tobak innehåller nikotin naturligt men det finns en stor mängd olika varianter av tobaksplantor. Nikotinet i sig upptäcktes i början av 1800-talet. Under årens lopp har ämnet blivit intensivt studerat. Det man har upptäckt är att ämnet, förutom att vara giftigt, har komplexa och ibland oförutsägbara effekter på kroppen och hjärnan.. Hur giftigt är nikotin?. Hur giftigt nikotin är för kroppen står i proportion till vilka doser man utsätter kroppen för, hur långvarigt ...
Japp, här kommer lite tankar kring helgen. Den var helt underbar. Jag är bara så taggad på att lära mig mer. jag gick en grundkurs i gympa och aerobics och vill sedan gå en fortsättningskurs inom aerobics.. På söndag morgon fick jag låna Ingelas bil till Falun, för det var lite knepigt att ta sig till Lugnet, fanns inga bussar som stämde i tid. Vi hade massa teori; anatomi och fysiologi, hur musklerna arbetar och en massa vetenskapliga namn. Det var mycket information så kvällen var huvudet helt fullt.. Vi hade även pulsträning och den biten känner jag mig hemma med eftersom jag jämt tränar med pulsklocka. Vi körde ett intervalltest där vi fick kolla pulsen efter olika intervaller. Det var riktigt kul, men på hoppen fick jag riktigt ont i benhinnorna (igen) så det skulle vara kul att göra om samma test när jag är frisk.. Under intervallerna hade jag totalt: ...
Stegosarus ("taködla") är det vetenskapliga namnet på en dinosaurie som levde i Nordamerika under yngre juraperioden för 155-146 miljoner år sedan.. ...
Aves är det vetenskapliga namnet på klassen fåglar. Det finns ca 10 000 arter fåglar och den är den mest mångformiga klassen ryggradsdjur. Även skötseln är den mest variabla för alla typer av sällskapsdjur med olika krav på utrymme, inredning, berikning, social relation och foder för att fåglarna skall må bra.. ...
Druvkärnolja kallpressad Eko.Torr olja rik på speciella antioxidanter, passar i anti-ageingprodukter samt massage- och hudoljor. Smakfull druvkärnolja kallpressad, god i sallader och annan kall mat. Det finns över 1 400 sorters vinrankor. Vinrankorna är klätterbuskar. Deras bär, vindruvan, är mycket saftig och förekommer i många olika färger. Den är rik på druvsocker och organiska syror. I varje vindruva finns en till två kärnor, som innehåller 5-20% olja. Vindruvor används huvudsakligen till vinframställning, och kärnorna blir restprodukt vid tillverkningen. Kärnorna tvättas och torkas innan man tar fram oljan. Oljeframställningen sker i Frankrike, Spanien, Italien och Kalifornien genom varmpressning, extraktion och en kraftig raffinering. Slutresultatet blir en billig färg-, luktoch smaklös olja. Druvkärnsolja används som mat- och stekolja. En viss del finner sin väg till kosmetiska produkter. Den återfinns ofta i aromaterapiprodukter Vetenskapligt namn: Vitis ...
Praktopuntian är uppdelad i blågrå till blågröna segment som är runda till ovala och blir 20 till 25 centimeter långa samt 10 till 12,5 centimeter breda. Segmenten är relativt tjocka. På ny tillväxt sitter rödaktiga blad som är sylformade och blir upp till 4 millimeter långa. Längs segmenten sitter areoler som kan variera i storlek och de sitter 4 till 5,5 centimeter ifrån varandra. Segmenten har små förhöjningar där areolen sitter. I areolen sitter ett stort antal glochider som är gulaktiga till brunaktiga. Ur areolen utvecklas det 2 till 12 styva taggar som är vitaktiga med mörka baser och blir upp till 5 centimeter långa. De kan ibland saknas helt. Blomman är gul och blir 5 till 7 centimeter lång samt upp till 5 centimeter i diameter. Frukten är rund till oval och blir 7 till 9 centimeter lång. Den har oansenliga vårtor och är mörkröd då den mognat.[2][3] Det vetenskapliga namnet robusta kommer från latinets robustus som betyder kompakt eller kraftigt ...
I dagsläget odlar vi ett femtiotal arter av vedartade växter och ett 70-tal namnsorter i Puttmyra Skogsträdgård. Namnsorter är namngivna sorter av en viss art, exempelvis är Sävstaholm en sort av Malus domestica, alltså äpplet. Det första ordet i växternas vetenskapliga namn är släktnamnet (t.ex. Malus), som alltid inleds med en stor bokstav och det […]. ...
Jag har uppdaterat artlistan med några nya vetenskapliga namn. Jag passade också på att justera antalet arter nu när snösiskan har fått status av en gråsiske-ras. 17 april 2017 kl 17:00. Alpseglaren från i våras är nu godkänd och jag har uppdaterat artlistan. Samtidigt passade jag på att lägga till mindre sångsvan som sågs vid Bredsandsudde 15 oktober 2016. 19 oktober 2016 kl 11:50. ...
Apiaceae = kryddig doft och ettåriga örter Apiaceae kallas flockblommiga växter på svenska. En familj som bytt vetenskapligt namn från Umbelliferae till Apiaceae. Växterna i den här familjen har oftast små blommor som växer i flock. Om man tar på dem känner man ofta en […]. ...
Hallonblad Eko Innehåller garvämnen och organiska syror. Används som smakförbättrare i teblandningar. Bra vid lös mage. Rekommenderas i viss litteratur till ammande mödrar. Vetenskapligt namn: Rubus idaeus Växtdel: BLAD 100 g
Det handgripliga närmandet till Norrlandslignoserna bidrog också till en nyttig läxa: vi måste bli bättre på att studera de vetenskapliga namnen på plantorna vi köper. Nu visade det sig att vi fått med oss två exemplar av Abies lasiocarpa hem till Norduppland. Den ena köpte vi av Bispgårdens Trädgård som en "korkgran", den andra hittade vi på Hansskogs Plantskola som en "berggran". Till vårt försvar kan väl också anföras att de båda granarna till det yttre är mycket olika för att vara av samma art ...
Vetenskapligt namn: Ulmus minor. Förekomst: Mindre allmän. Lundalmen växer vanligtvis i lövskog på kalkrik och lerig mark med goda näringsförhållanden. Lundalmen hör hemma i Syd- och Mellaneuropa.. Lundalmen är klassad som starkt hotad i Sverige. ...
De är små, oftast omkring 1 mm, och förekommer i alla slags vattenmiljöer, både hav och sötvatten. Kroppen är tillplattad från sidorna och omges av ett skal som har formen av ett musselskal, därav namnet. Det vetenskapliga namnet Ostracoda kommer från grekiskans ὀστρακώδης (ostrakodes), lik en skärva (οστράκων, ...
Både igår och idag har varit riktiga pluggdagar! Igår blev jag klar med PowerPointen till sen stora redovisningen som är på fredag och idag så har jag suttit och pluggat vetenskapliga namn med hjälp av den ...
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia betsileanus, Ptychochromis betsileanus, Tilapia betsileana, Ptychochromis oligacanthus, Ptychochromis grandidieri ...
Tidigare vetenskapligt namn: Amphilophus alfari, Cichlasoma alfari, Astatheros alfari, Cichlasoma bouchellei, Cichlosoma lethrinus ...
rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Kognitiv beteendeterapi - en introduktion 15 högskolepoäng grundläggande nivå, Ht t 2010 Vt 2011 Kognitiv beteendeterapi en introduktion, 15
Att Svenska kyrkan skall ges en ny organisation kan låta dramatiskt och sensationellt, men det är en sanning med modifikation. När kyrkan i långsam takt etablerades i Sverige från låt säga 1000-talets början och framåt infördes en indelning som i hög grad utgick från ett territoriellt tänkande. Därför kom det svenska riket att få också en kyrklig indelning (inte bara en profan) som omfattade 1) socken/församling med en präst, som kom att kallas kyrkoherde, 2) prosteri eller kontrakt som bestod av flera socknar och hade en (kontrakts)prost som högste tillsyningsman och så 3) stiftet med biskop och domkapitel i ledningen. Så har det i stort sett varit sedan dess, och så ser det ut i Svenska kyrkan också i dag, även om antalet beslutande instanser inom dessa indelningar har utökats till följd av att lekmän i allt högre grad fått större inflytande i kyrkans beslutsprocesser. Ingenting av detta kommer att i grunden förändras genom det som nu (sannolikt) kommer att ...
De nya reglerna kommer att beröra års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 och senare. Dessa rapporter ska upprättas i XHTML-format (Extensible HyperText Markup Language). Finansiella rapporter som är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) ska dessutom märkas upp i enlighet med en särskild klassificering (taxonomi). Klassificeringen är framtagen av Esma och bygger på den IFRS-taxonomi som publiceras av IFRS Foundation. Klassificeringen finns i bilagor till förordningen och kommer löpande att uppdateras. Märkningen av rapporterna ska ske med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Denna märkning ska integreras i XHTML-formatet med hjälp av Inline XBRL-specifikationer.. ...
Genom vår webbansökan kan du söka till kurser inom vård- och omsorgscollege, kurser på grundläggande nivå och matematik, svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå. Observera att om du inte har läst hos oss under 2017 behöver du lämna in en kopia på dina tidigare betyg i receptionen senast sista ansökningsdag för att din ansökan ska vara giltig.. För att söka vår barnskötarutbildning, distanskurser eller utbildningar i en annan kommun behöver du träffa vår studie-yrkesvägledare och göra en ansökan på papper hos henne.. För kurser på grundläggande nivå är sista ansökningsdag 15 december, för övriga kurser på vår webbansökan och för barnskötarutbildningen är sista ansökningsdag 8 december.. Terminsstart för vårterminen är 8 januari ...
Grundskolekurserna är för dig som helt eller delvis saknar utbildning från grundskolan, det vill säga årskurs 1-9. Studier på grundskolenivå ger dig kunskaper du behöver för att studera vidare på gymnasienivå och på yrkesutbildningar.. Du studerar under stort eget ansvar. Grundskolekurser kan kombineras med vissa kurser på gymnasienivå ...
Det förklarar också betydelsen av "att vara till hjälp" som det talas om i 1 Mos 2:18 - 25: "Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp". Den bibliska kontexten gör det lättare för oss att förstå detta in den meningen att kvinnan måste "hjälpa" mannen - och att han i sin tur måste hjälpa henne - främst genom att båda "är mänskliga personer". I viss mening blir det härigenom möjligt att ständigt på nytt upptäcka och bekräfta hela dess betydelse. Det är lätt för oss att förstå att det på denna grundläggande nivå är fråga om en "hjälp" för bådas del och samtidigt en ömsesidig "hjälp". Att vara människa betyder att vara kallad till kommunion mellan personer. Texten i 1 Mos 2:18 - 25 visar att äktenskapet är den första, och på ett sätt, denna kallelses grundläggande dimension. Men den är inte den enda. Inom ramen för denna kallelse utspelar sig människans hela historia. I överensstämmelse med Guds vilja utvecklas integrationen mellan det ...
För yrkesbevis 1 provar TCYK sedan september 2019 en ny modell:. Validering/Utbildning på jobbet med OCN-metoden = Yrkesbevis 1. För yrkesbevis 1, skötsel och förvaltning av utemiljö, kan TCYK från och med september 2019 även erbjuda validering inom OCN-metoden till en lite enklare, grundläggande nivå, kallad Utemiljö bas. Den är avsedd att göra insteget för nybörjare inom utemiljöskötsel lite tydligare och enklare.. För Yrkesbevis 1 och för Utemiljö bas har vi tagit fram ett stort antal moduler som beskriver de olika delarna inom yrkesområdet skötsel och förvaltning av utemiljö.. Vem får utfärda yrkesbevis. TCYK utfärdar yrkesbevis. TCYK bygger sina beslut på rekommendationer från, av TCYK godkända, yrkesbedömare. För Yrkesbevis 1 och Utemiljö Bas gäller att man även ska vara godkänd OCN-bedömare.. Det är bara yrkesbedömaren som kan rekommendera till ett yrkesbevis men denne kan grunda beslutet på rekommendationer från olika handledare.. Vad kostar ...
CoClass från Svensk Byggtjänst är Sveriges nya klassifikationssystem för all byggd miljö genom hela livscykeln planering till rivning 0; +.
OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap