Ett vetenskapligt namn är ett namn som följer internationellt överenskomna principer och som används för att skapa en standardiserad nomenklatur inom ett vetenskapligt fält. Inom zoologi och botanik används exempelvis en binomial nomenklatur. Vetenskapliga namn ges dock även till företeelser, fenomen och egenskaper. Inom västerländsk forskning är de vetenskapliga namnen oftast en blandning av grekiska och latin, med inslag av andra språk, men oftast i latiniserad språkdräkt. Beroende på forskarsamhällets gemensamma språk för internationell kommunikation och vetenskapligt utbyte ges föremål och företeelser namn inom det aktuella forskningsfältet på det vanligast förekommande språket. På grund av det starka latinska inflytandet på dessa namn används felaktigt begreppet latinskt namn. Inom medicinsk forskning har den västerländska traditionen grekiska och latinska benämningar, men numera har ett allt större inflytande av engelska utvecklats. Det internationella ...
The Catalogue of Life Taxonomic Classification, Edition 2, Part A. In: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist (Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D., eds). DVD; Species 2000: Reading, UK ...
The Catalogue of Life Taxonomic Classification, Edition 2, Part A. In: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 30th April 2012 (Bisby F.A., Roskov Y.R., Culham A., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Appeltans W., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D., eds). DVD; Species 2000: Reading, UK ...
Detta är en lista över släkten i familjen kransblommiga växter (Lamiaceae) alfabetiskt ordnad efter de vetenskapliga namnen. Innehåll: 00-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö0 Lista över auktorsförkortningar inom växttaxonomin IPNI - International Plant Names Index ITIS - Integrated Taxonomic Information System NRM - Naturhistoriska riksmuseets checklista SKUD - Svensk kulturväxtdatabas IPNI ITIS Naturhistoriska riksmuseets checklista Svensk ...
Museets mineral-, bergarts- och fossilsamlingar. Mineralen är ordnade efter det internationella klassificeringssystemet i 9 klasser. Ytterligare 4 klasser har tillfogats: Bergarter, Fossil, Meteoriter och Artefakter. Klicka på en länk nedan så kommer du till sidan med mineralstufferna som hör till den klassen.. Inom varje klass är mineralen ordnade i bokstavsordning.. Förklaring av tabelltext: Mineralnamnen anges enligt Mineral i Sverige av Lars-Håkan Hedin och Mikael Jansson. I de fall där svenska namn används står det vetenskapliga namnet inom parantes.. I följd skrivs mineralets namn (fet stil), kemisk formel, ev. övriga mineral, fyndplats (ort och landskap). Artdatabasens beteckningar för landskap används t.ex. Dalarna = Dlr.. ...
Museets mineral-, bergarts- och fossilsamlingar. Mineralen är ordnade efter det internationella klassificeringssystemet i 9 klasser. Ytterligare 4 klasser har tillfogats: Bergarter, Fossil, Meteoriter och Artefakter. Klicka på en länk nedan så kommer du till sidan med mineralstufferna som hör till den klassen.. Inom varje klass är mineralen ordnade i bokstavsordning.. Förklaring av tabelltext: Mineralnamnen anges enligt Mineral i Sverige av Lars-Håkan Hedin och Mikael Jansson. I de fall där svenska namn används står det vetenskapliga namnet inom parantes.. I följd skrivs mineralets namn (fet stil), kemisk formel, ev. övriga mineral, fyndplats (ort och landskap). Artdatabasens beteckningar för landskap används t.ex. Dalarna = Dlr.. ...
Tvåsidiga djur (Bilateria), även kallade treskiktsdjur, är en taxonomisk grupp i underriket flercelliga djur. Hos dessa djur är den vänstra kroppshalvan symmetrisk med den högra. Enskilda avvikelser för inre organ är möjliga. Det vetenskapliga namnet är bildat av latinets bi- och latus, alltså två- och sida. Radiellt symmetriska djur som maneter har en bog- och baksida, men inget fram och bak. För det mesta har tvåsidiga djur organ som utvecklas från tre olika kroppsskikt (groddblad), som kallas endoderm, mesoderm och ektoderm. Nästan alla djur är bilateralt symmetriska, eller nära nog. Det viktigaste undantaget är tagghudingar, som uppnår nära radiell symmetri som vuxna, men är bilateralt symmetriska som larver. ...
Publikationer av fossilfynd från den så fossilrika provinsen Liaoning i Kina duggar tätt i den vetenskapliga pressen, och artrikedomen bland fynden är stor. Ett av de senaste gäller några fossila salamandrar, med det vetenskapliga namnet Beiyanerpeton jianpingensis. [fn]http://www.pnas.org/content/early/2012/03/07/1009828109.full.pdf+html[/fn] [fn]http://phys.org/news/2012-03-salamander-china-oldest-kind.html[/fn]. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan har fossilen daterats till 157 miljoner år och salamandern sägs vara förfader till 557 olika arter av nutida salamandrar. Beiyanerpeton jianpingensis uppges vara mycket lika nutida salamandrar med långa kroppar och svansar, samt korta ben. Gälar och platta svansar visar att det rör sig om vattenlevande salamandrar. De vuxna exemplaren var ca en decimeter långa. Så - förfadern tycks inte varit speciellt olik sina efterlevande. Vilket en förfader i och för sig inte behöver vara, den behöver ju bara ha levt lite ...
Till Årets folkbildare kan den utses som i Sverige under året bidragit till det mödosamma och långsiktiga arbetet med att göra vetenskapens metoder och resultat kända för en större allmänhet. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att skapa förståelse för vetenskapens begränsningar och för behovet av kritiskt tänkande inom vetenskapen.. Till Årets förvillare kan den utses som i Sverige under året, frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn.. I båda fallen får insatser under tidigare år räknas in i meriteringen. Båda utmärkelserna kan delas. De kan utdelas även till juridiska personer.. Medlemmar i föreningen Vetenskap och Folkbildning har nomineringsrätt till båda utmärkelserna, som ska utdelas kring årsskiftet. Styrelsen ska skriftligen ...
Svar: Visst kan det bli m nga namn att h lla reda p , inom kvartsgruppen finns ett tjugotal olika delstensvarianter och det r r tt att rubin och safir r samma mineral. De olika namnen har etablerats under l ng tid och ofta mer beskrivit utseende och f rg n specifika mineral. Det r egentligen f rst under 1800-talen man l r sig att klassificera mineral p det vis vi g r idag. Tidigare anv ndes t ex ordet karbunkel f r att beskriva r da stenar, oftast granater men ibland slank rubiner och spinell med under samma ben mning. delstensnamnen r ofta ocks anpassade f r att vara mer tilltalande f r kunder n stenarnas vetenskapliga namn. Ett relativt nytt exempel r delstenen Tanzanit som fick sitt nuvarande namn av smyckesf retaget Tiffanys. De tyckte helt enkelt inte att mineralets riktiga namn, zoisit, l t tillr ckligt bra.. ...
Mitt system är det enklast tänkbara, det får inte bli krångligt eftersom jag är en förfärande oteknisk person när det gäller datorer. När jag köper växter under säsongen samlar jag alla etiketter i en burk och då finns alla nyinköp sparade med korrekta namn. Själva växtlistan gör jag i Excel som på denhär nivån är enkel att hantera. Skriver in växternas vetenskapliga namn i en kolumn, nästa kolumn blir det svenska namnet och sedan namnsorten. Man kan göra fler kolumner om man vill förstås med blomfärg eller annat som man anser viktigt. Växter som jag tagit bort eller som gått ut skriver jag med kursiv stil. Växtlistan tar jag med mig när jag inhandlar växter, innan jag hade denna lista hände det ibland att jag köpte plantor som redan fanns i trädgården. Lätt med datorns hjälp att inordna samtliga växter i bokstavsordning ...
Att lyckas med frösådd av Roland Gustavsson. Frösåddsdatabasen Optimal Frösådd. Hvordan så staude av Magnar Aspaker (norska). Samla till frölistan av Hubert Agback. Artikel från tidningen Trädgårdsamatören om fröinsamling.. Växternas namn av Ulf Eliasson (pdf). En liten kurs om växternas vetenskapliga namn. Texten hämtad från Allt om Trädgårds Forum med författarens godkännande.. Växternas Latinska Namn sammanställd av Raoul Iseborg. Förklaringar av latinska och grekiska ord. Jelitto. Tysk fröfirma med såråd på svenska till alla fröer de säljer. Man kan fortfarande få en katalog gratis här och i den finns såråden också med. Rekomenderas!. ...
Lasse J. Laine får inte tråkigt med den takten som han ger ut böcker. Den senaste boken Suomen lasten retkeilyopas som han skrev i samarbete med Iiris Kalliola kom ut på våren och han är redan i full färd med att skriva en uppdaterad version av Fågelguiden från 1996.. - En sådan bok som naturguiden för barn har inte funnits förut. Med hjälp av exempel hjälper den barnen att bekanta sig närmare med naturen. Den är ett bra stöd för barn men passar även för vuxna.. Bilderna har en central roll i boken och samma gäller också Laines andra böcker. Han böcker är överlag väldigt populära - inte minst p.g.a. förteckningarna med djurens och växternas namn på finska och svenska samt de vetenskapliga namnen.. Boken Suomen luonto, som kom ut i slutet av fjolåret, fick priset för årets vackraste verk. Lasse J. Laine beskriver den som naturmänniskans bibel. Den innehåller 1000 fotografier och 800 olika arter.. - Vid ett tillfälle då jag träffade Jörn Donner sade jag att ...
I den här avdelningen hittar du artbeskrivningar på nästan 800 örtartade växter, träd och buskar och ungefär 10 000 bilder. Du kan bläddra bland arterna utgående från namn eller familj och söka bland dem med olika slags sökord. Som sökord kan du till exempel använda det vetenskapliga namnet eller något nyckelord som till exempel hotad eller kryddväxt. Sökningen tar fram alla de arter där sökordet förekommer i artbeskrivningen.. Det helt unika med vår webbtjänst är de lättanvända identifieringsverktygen. Med hjälp av dem får du fram namnet på en art du inte känner igen eller kommer ihåg. Identifieringen sker enkelt med hjälp av några kännetecken. Du kan också använda verktygen för att bläddra bland arter, t.ex. om du planerar en utflykt - vilka arter månne man kan hitta på en lappländsk sjöstrand i juli och vilka fiskar kan man försöka fånga i sjön…?. ...
International Code of Nomenclature of algae, fungi, and plants, ICN (tidigare International Code of Botanical Nomenclature, ICBN), är en internationell överenskommelse om regler för hur växter, svampar och alger ska namnges med vetenskapliga namn. Det viktiga är att en växt har ett eget, otvetydigt namn så att det aldrig ska råda några tveksamheter angående vilken växt man menar. Arbetet med att namnge växter på ett systematiserat sätt började redan 1753 då Carl von Linné gav ut Species Plantarum. Även den senaste ICN-koden bygger på Linnés verk. ICN kan bara ändras vid internationella botaniska kongresser (International Botanical Congresses). I juli 2011 hölls den artonde internationella botaniska kongressen i Melbourne i Australien. Där fattades ett antal beslut som påverkar ICN. Några av dessa är:[1] ...
med inslag av andra språk, men oftast i latiniserad språkdräkt. Beroende på forskarsamhällets gemensamma språk för internationell kommunikation och vetenskapligt utbyte ges föremål och företeelser namn inom det aktuella forskningsfältet på det vanligast förekommande språket. På grund av det starka latinska inflytandet på dessa namn används felaktigt begreppet latinskt namn.. Inom medicinsk forskning har den västerländska traditionen grekiska och latinska benämningar, men numera har ett allt större inflytande av engelska utvecklats. Det internationella utbytet har också utökats med framstående ...
Vetenskapligt namn: Namnet Flabellina kommer från flabellum, vilket betyder solfjäder, och syftar på utskotten på ryggen (cerata). Verrucosa betyder full av små vårtor, en beskrivning som gjordes på 1800-talet, och syftar på de individer som har korta cerata. Klicka här om du vill se hur en individ med korta cerata ser ut.. ...
Beträffande de vetenskapliga namnet och deras olika innebörd finns litet att säga. Ofta är de en beskrivning av djuret eller växten. För till exempel björkspinnaren är namnet Eriogaster lanestris helt enkelt en beskrivning: ull + mage, och ullig.. Men äldre namn kan även avspegla den tidens bildningsideal och digra kunskaper i exempelvis den grekiska mytologin. Namnet på apollofjärilen, Parnassius apollo, kommer från ett heligt berg och en gud.. Andra namn kan ha verkliga förebilder, exempelvis den romerske fältherren Carausius som givit den vanliga vandrande pinnen släktnamnet Carausius. Men ibland är det inte alltid möjligt att så här i efterskott att utröna ett namns betydelse.. För att uttolka namnens innebörder kan man gå till väga litet olika beroende på vad som passar en själv bäst. Latinska och grekiska lexikon, gärna samtida med artbeskrivningarna är ett utmärkt sätt. Men det finns även goda moderna specialböcker såsom Brown (1991), och i vissa fall ...
Svarthakad buskskvätta beskrevs första gången taxonomiskt av Carl von Linné år 1766 i den 12:e upplagan av Systema naturae där han gav den det vetenskapliga namnet Motacilla torquata.. Tidigare placerades buskskvättorna i familjen trastfåglar Turdidae men placeras idag, som sagt, i familjen flugsnappare Muscicapidae.. Svarthakad buskskvätta brukade tidigare delas upp i cirka 25 olika taxa, men idag har arten splittats upp ytterligare i två nya arter, Vitgumpad buskskvätta, Saxicola maurus och Afrikansk buskskvätta, Saxicola torquatus.. Vitgumpad buskskvätta besökte Skillingaryds dämme lördagen den 13 september år 2008, dock var detta innan den fått artstatus, läs gärna min krönika om detta under namnet,. Vitgumpad buskskvätta, Saxicola torquatus maurus eller varför inte Saxicola maurus, en naturkrönika om en rar fågel vid Skillingaryds dämme, lördagen den 13 september 2008, http://gamla.skillingaryd.nu/Natur/2008/vitgumpad.080915.html.. Svarthakad ...
Benämning på några andra språk danska/norska/finska/engelska/tyska Pak Choy / Pak choy / Pinaattikiinankaali / Pac choi / Pak choy Vetenskapligt namn Brassica rapa normalfrö Sortbeskrivning Utvecklingstid ca 55 dagar från sådd.En
Benämning på några andra språk danska/norska/finska/engelska/tyska Pak Choy / Pak choy / Pinaattikiinankaali / Pac choi / Pak choy Vetenskapligt namn Brassica rapa normalfrö Sortbeskrivning Utvecklingstid ca 55 dagar från sådd.En
Alldeles för många avvisar kristendomen utan att först ha undersökt källan, Bibeln. Detta beror i hög grad på två områden som under 1900-talet utmanat kristendomen: vetenskapen och sanningsbegreppet. I vetenskapens namn har man dödförklarat Gud, och ett absolut sanningsanspråk ses som intolerant.. Under några decennier har vetenskapen, med rätta, haft mycket hög status i västvärlden. Människor tror på nästan allt vetenskapen säger, och det gäller inte minst den vetenskapliga synen på mänsklighetens tillkomst. När jag som kristen berättar att jag tror på en skapelse, blir det därför ofta en livlig diskussion. De flesta människor menar att evolutionsteorin är vetenskapligt bevisad - och somliga menar till och med att vetenskapen har bevisat både att kristendomen inte är sann och att Gud inte existerar. Även de kristna har olika syn på hur världen kommit till. Skapelseberättelsen är ingen vetenskaplig avhandling och hur den ska tolkas kan naturligtvis ...
Alldeles för många avvisar kristendomen utan att först ha undersökt källan, Bibeln. Detta beror i hög grad på två områden som under 1900-talet utmanat kristendomen: vetenskapen och sanningsbegreppet. I vetenskapens namn har man dödförklarat Gud, och ett absolut sanningsanspråk ses som intolerant.. Under några decennier har vetenskapen, med rätta, haft mycket hög status i västvärlden. Människor tror på nästan allt vetenskapen säger, och det gäller inte minst den vetenskapliga synen på mänsklighetens tillkomst. När jag som kristen berättar att jag tror på en skapelse, blir det därför ofta en livlig diskussion. De flesta människor menar att evolutionsteorin är vetenskapligt bevisad - och somliga menar till och med att vetenskapen har bevisat både att kristendomen inte är sann och att Gud inte existerar. Även de kristna har olika syn på hur världen kommit till. Skapelseberättelsen är ingen vetenskaplig avhandling och hur den ska tolkas kan naturligtvis ...
I plantskolekataloger och på växtetiketter kan du ofta se bokstaven E efter växtens vetenskapliga namn. E:et står för Elit. Det är svenskodlade växter för svenska förhållanden. Träffade den kunniga plantskolisten Patrick Svensson på Björkhaga Plantskola utanför Veberöd för ett tag sedan. Han passade på att puffa för häckoxeln Sorbus mougeotii fk Bälinge E på tal om häckar som är speciellt lämplig för salta vindar från kusten. Häckoxeln är en frisk och sund växt som passar utmärkt för häckplantering med sitt svagväxande, men täta växtsätt och mörkt gröna blad. Läs mer om oxeln på E-plants hemsida.. E-planta är en kvalitetsmärkning av träd och buskar som talar om att växterna är svenskproducerade och provodlade i Sverige. De kommer från speciellt utvalda frökällor för att passa svenskt klimat. E-plantor är också art- och sortäkta, vilket medför att du får exakt samma växt(sätt) om du kompletterar med plantor ett annat år eller från en annan ...
Organismernas vetenskapliga namnsystem grundar sig fortfarande i stort på Linnés system. Däremot har man senare slopat den konstgjorda klassificeringen han använde. Den nämligen inte det verkliga släktskapsförhållandet mellan arter, vilket vetenskapsmän senare har påvisat grundar sig på organismers gemensamma utvecklingshistoria, evolution. Då man förändrar klassificeringen är det oundvikligt att man samtidigt också är tvungen att ändra på namnen. Linné beskrev t.ex. den vanliga granen som en del av tallsläktet och gav den namnet Pinus abies. Senare placerades granarna i ett eget släkte Picea och den vanliga granens namn blev Picea abies. För att påvisa klassificerings- och namnförändringar, bifogas namngivaren d.v.s. auktorns namn eller dess förkortning till det vetenskapliga namnet. Den vanliga granens vetenskapliga namn är därför: Picea abies (L.) H. Karst., var L-bokstaven inom parentes hänvisar till artens ursprungliga namngivare Linné, och förkortningen ...
Från mitt andra jobb som trädgårdslärare köpte jag igår med mig något man där fått som kubansk oregano hem från växthusets fredagsförsäljning. Förvirringen kring arten verkar vara utbredd och det är lite olika fakta man får upp om man googlar på den. Dess vetenskapliga namn är Plectranthus amboinicus och den tillhör familjen Lamiaceae, dvs plister-växter och det officiella svenska namnet är kryddkarlbergare. Den anges dock ofta med en väldig massa synonymer, som jamaicansk timjan, spansk timjan, indisk mynta, de fem årstidernas ört, fem-i-en-krydda och mexikansk oregano, men den senare har vid närmare djupdykning i SKUD ett annat vetenskapligt namn... Den kubanska oreganon har enligt sägnerna väldigt många olika användningsområden, både som krydda och medicinalväxt och den sägs bota allt från migrän, vanlig huvudvärk, bronkit, astma, sveda och skorpionbett, samt kan få mjölken att rinna till bättre på ammande kvinnor och extraktet används ofta i ...
Utbredning. Bägarnattskatta är sällsynt och är bofast endast i Skåne, där den växer på kulturmark. Arten kan dock påträffas tillfälligt även i andra delar av landet. Första fynduppgift är från Halland och publicerades 1910 av F. E. Ahlfvengren (Hylander 1971). Ahlfvengren skriver att han hittade den i Halmstad i potatisåkrar nära Nya läroverkshuset, iakttagen 1906 och bibehåller sig utmärkt och exemplar insamlade där år 1907 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri. Etymologi. Artnamnet physalifolium kommer av det vetenskapliga namnet på släktet lyktörter, Physalis, och latinets folium (blad) och betyder med blad som hos Physalis. Arten har ibland sammanblandats med klibbnattskatta (S. sarrachoides), och det vetenskapliga namnet Solanum sarrachoides har tidigare använts på båda arterna ...
Vackert illustrerad Triceratops miniposter. Kombinera gärna Triceratops miniposter med någon annan affisch ur Jenny Fröjdlunds serie för att skapa en snygg och lekfull postervägg. Triceratops Miniposter |strong||a href=triceratops-poster|finns även i större storlekar.|/a||/strong| Triceratops miniposter är tryckt på matt premiumpapper. |/br| |/br| LEVERANSTID: 1-3 dagar
Rapporterna om nya arter i djurvärlden duggar ganska tätt bland forskningsrapporterna. Då och då upptäcks en helt ny familj. Biologin i alla små nischer och hörn runt jorden är med andra ord långt ifrån utforskad ännu. Ett sådant hörn är Udzungwa Mountains i Tanzania. Under det senaste decenniet har man här hittat ett 25-tal nya ryggradsdjur, varav 5 däggdjur.. Det senaste i raden bland de nyupptäckta däggdjuren är en springnäbbmus från Tanzania. Av en ren tillfällighet upptäcktes djuret på en film som tagits i de täta skogarna i bergen. Filmen spelades in med en automatkamera, som satts upp av en italiensk biolog för att filma de skygga dykarantiloperna, varpå det lilla djuret upptäcktes och kom till allmän kännedom. Sitt vetenskapliga namn har det fått efter de berg, där det lever - Rhynchocyon udzungwensis. På engelska kallas det grey-faced sengi.. Något svenskt artnamn finns, så långt undertecknad känner till, ännu inte. Inte heller på de tre andra ...
Vetenskapligt namn Chrysanthemum x morifolium. Familj Asteraceae, asterväxter.. Ursprung Hybrider med arter från Japan och Kina. Färg Praktiskt taget alla färger utom blå.. Användning Som krukväxt inomhus. Kan planteras ut och blir väldigt fin i utomhusarrangemang på höstkanten. Vita krysantemum säljs mycket till Allahelgon helgen.. Beskrivning Chrysanthemum från det grekiska chrysos som betyder guld och anthemon som betyder blomma, guldblomma. Artnamnet x morifolium betyder att det är en hybrid med mullbärslika blad.. Bakgrund Krysantemum är en gammal kulturväxt som odlades i Japan och Kina redan för över 3000 år sedan.. Placering Trivs på ljusa växtplatser men inte i direkt sol. Temperaturen får gärna vara lite svalare än rumstemperatur, dvs. 16-18 grader.. Vattnas jämnt så att jorden hålls lätt fuktig. Någon näring brukar inte behöva tillsättas eftersom växten är att betrakta som njutbar och lättskött.. Egenskaper En av de vanligaste blommande krukväxterna ...
Gul daglilja kännetecknas av sina klargula blommor med breda kalkblad. Den kan förväxlas med blekgul daglilja (H. citrina) som dock har ganska smala, blekgula kalkblad och som blommar på sensommaren. Arten brunröd daglilja (H. fulva) har matt orangebruna blommor. Utbredning. Gul daglilja kan ibland påträffas kvarstående efter odling eller någon gång förvildad på kulturmark. Arten härstammar från Östasien. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades 1870 (Hylander 1971). Användning. Gul daglilja odlas ofta som prydnadsväxt i trädgårdar och parker. Korsningar mellan gul daglilja och andra arter har givit upphov till en lång rad namnsorter av hybridursprung, vilka ofta odlas. I Kina och Japan används de torkade blomknopparna som grönsak i soppor. Etymologi. Artnamnet lilioasphodelus är en sammansättning av de vetenskapliga namnen på släktena liljor, Lilium, och afodiller, Asphodelus ...
Anmärkningar till tabellen: Kolumn i: Art.. I denna kolumn anges artens vetenskapliga namn. Synonymer anges inom parentes.. Kolumn ii: KN-nummer för levande exemplar.. I denna kolumn anges nummer i den kombinerade nomenklaturen (KN) för levande exemplar. De varor som klassificeras enligt KN-numren i denna kolumn ska vara föremål för offentliga kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1143/2014.. KN, som fastställs genom förordning (EEG) nr 2658/87, bygger på det internationella system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS) som utarbetades av Tullsamarbetsrådet, numera Världstullorganisationen (WCO), och antogs genom den internationella konvention som ingicks i Bryssel den 14 juni 1983 och godkändes på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 87/369/EEG (1) (HS-konventionen). I KN motsvarar de första sex siffrorna numren och undernumren i HS, medan det genom den sjunde och den åttonde siffran skapas ytterligare undernummer ...
Vetenskapligt namn: Christella dentata Spanskt namn: Helecho (Ormbunke) Familj: Thelipteridaceae Släkte: Christella Endemisk för: Kanarieöarna Annan växtplats: Australien, Europa, Hawaii Beskrivning: Växtart, som i den nationella rödlistan över hotade arter, anses i fara för att dö ut och i behov av ett åtgärdsprogram för hotade arter. Det finns lite, om någon information tillgänglig i de konsulterade databaserna som är tillgängliga på Kanarieöarna. Det kan ändå sägas att det inte är en endemisk förekomst, unik för Kanarieöarna, eftersom den även förekommer i Australien och andra europeiska områden.. ...
Om det nu är så otroligt viktigt att leta efter tecken på liv i universum - vilket i sig är lite märkligt med tanke på att det finns en hel del annat viktigt att göra för att behålla liv på det klot vi färdas på - så finns det en alternativ plats, som varit i åtanke. Nämligen La Palma, Kanarieöarna, Europa, där det redan finns ett flertal teleskop. Trots detta möjliga alternativ driver man från TMT corporation för att få göra det på det heliga berget, och i vetenskapens namn är man ok med att det utfärdas ett undantagstillstånd och att de som vill skydda berget utsätts för våld och kriminaliseras ...
Den härstammar från Himalaya och Kina där mängder av våra mest attraktiva växter en gång har hittats av så kallade växtjägare. Klimatet och odlingsbetingelserna där verkar trigga fram de vackraste av växter.. Edgeworthia chrysantha är dess vetenskapliga namn men den återfinns även under namnet Edgeworthia papyrifera. Den är släkt med tibast. Edgeworthia har den fått efter dess upptäckare, Michael Pakenham Edgeworth, som var en trädgårdsamatör och tillika amatörbotanist och arbetade för East India Company och det var hans syster, Maria Edgeworth, han tänkte på när namnet gavs. Han samlade in den under ett av sina besök i Himalaya. Tack vare honom kom den till Storbritannien någon gång i mitten av 1800-talet. Chrysantha från grekiska chrusos som betyder gyllene, och anthos som syftar på blomma. Gyllene blomma alltså och det stämmer ju mycket bra. Den lyser som guld i motljus och blir extra spektakulär om busken växer mot en mörk bakgrund.. Det är sorten ...
Man kan klippa ut de dåliga generna och klistra in nya friska gener, berättar Johan Jakobsson, forskare inom molekylär neurogenetik på Lunds universitet.. Detta har gjort att tekniken ofta kommit att kallas för Gensaxen. Den vetenskapliga benämningen är CRISPR/Cas9 och tekniken är inspirerad av hur bakterier skyddar sig från virusangrepp genom att klippa sönder virusens DNA och klistra in bitar av det i sitt eget genom - som ett slags immunförsvar.. Johan Jakobsson jobbar med att utveckla metoden och se hur den i framtiden kan hjälpa oss att bota många av dagens svåra sjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdomar, diabetes och vissa blodsjukdomar. Han leder Molecular Neurogenetics Lab i Lund där han försöker bygga upp en teknisk plattform som kan hjälpa forskare inom dessa områden ...
Cavalier-Smith Understam · Lobosa · Överklass · Amöbadjur Rhizopoda. Klass · Tubulinea · Underklass · Sarcodina · Ordning · Tubulinida · Familj · Amoebidae · Ehrenberg, Släkte, Amöba Amoeba. Auktor · Bory de Saint-Vincent, Species. Amoeba gorgonia Pen. Amoeba limicola Rhumb. Amoeba proteus. Amoeba. Amoeba [-me:ʹ-], det vetenskapliga namnet på ett släkte amöbor med många. (11 av 41 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa reklamniclanky.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, Amoeba. reklamniclanky.info (hämtad ). Skriv ut artikel. Amoeba, Luntmakargatan 36, 91 Se kontaktuppgifter, adress, karta, vägbeskrivning, telefonnummer, öppettider, m.m. på reklamniclanky.info ...
argentinska prostituerade prostituerade i elda gratis svart naken tonårsförvrängningsex i aktion salamanca lokala tjejer för dejting, fru i arcey town fan med fru aztec gratis porr starkt sex kvinnan söker sex och slida urindisk massage, erotishe massage porr sex nl erotiska filmer med prostituerade sexscener i rom helt gratis affinity dejtingsajt gratis dejtingsajter för kvinnor, allvarlig slutty dejtingsajt i staden sök gratis dejtingsajt utan registrering la pute de marseille gratis och obefintlig dejtingsajt nouslivertin, gratis dejtingsajter swingers webbplatsrecensioner dominant naken sex nära orense sexiga tjejer från venezuela telde, gratis dejtingsidor puente de vallecas möt mysterio fougeres wevelgem två prostituerade jävla prostituerade telefonnummer, manlig sexualitetstest badoo twoo vetenskapligt namn på prostituerad escortflickeannons privat mottagning rotterdam kåt sexchatt
Just ordet band är nyckelordet här. Detta fenomen som många i år har upptäckt heter på svenska förbandning eller cristation. Tittar man riktigt noga ser det ut som någon har plattat till växten, eller som om flera stjälkar vuxit sig samman samtidigt som någon har suttit på den. I själva verket är det en skada, växtens tillväxtpunkt har skadats på något sätt, av bakterier eller virus, kanske av insektsangrepp men det finns även växter som exempelvis tuppkam som har denna förändring genetiskt. På våren kan man i blombutikerna köpa drakvidekvistar som visar på samma förändring. Och kaktusar, vilka oftast som tuppkam har cristata i namnet. Celosia cristata är det vetenskapliga namnet för tuppkam.. #td_uid_9_5a384058ebc13 .td-doubleSlider-2 .td-item1 { background: url(https://rabarbertradgard.se/wp-content/uploads/2017/07/ww6538-100x65.jpg) 0 0 no-repeat; } #td_uid_9_5a384058ebc13 .td-doubleSlider-2 .td-item2 { background: ...
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Medicinska fakulteten Sammanträdesdag Internationell kommitté för omvårdnadsutbildning Närvarande Boel Hovde Karin Björkman Björkelund Anneli Sundberg Anne Lundwall
Vetenskapligt namn: Teline nervosa Spanskt namn: Retama peluda (Luden ginst) Familj: Fabaceae (Ärtväxter) Släkte: Teline Endemisk för: Pino Santo Skyddat Landskap, Gran Canaria Annan växtplats: Botaniska trädgården Viera y Clavijo Beskrivning: Växtart som i den nationella rödlistan över hotade arter anses i fara för att dö ut och i behov av ett åtgärdsprogram för hotade arter. Det är en för Gran Canaria endemisk buske som kan nå en höjd på två meter, med 3-fingrade blad och gula blommor på krympta stjälkar. Den förekommer inom gränserna av det skyddade området Pino Santo, på San José del Álamos torra steniga bergsväggar, Riscos de Jiménez och Altos Labay på en höjd av mellan 550 och 700 meter. Den har ett utpräglat stenigt habitat, och dess dominerande riktning är N och NW. Den förekommer på en höjd som sammanträffar med det potentiella kontaktområdet mellan den termofila skogen och lövskogen och i dess närhet finns stora baljväxt-buskar. Den ...
Det vetenskapliga namnet för vindruvan som de flesta viner framställs av är Vitis vinifera. När jag gick munskänkarnas druvkurs fick jag lära mig att den räknades till familjen Ampelidaceae. När jag använder den vanligaste sökmotorn får jag mer träffar på namnet Vitaceae så det kanske är så familjen heter egentligen. Någon som vet? Familjerna Rubiaceae och Vitaceae är inte särskilt nära släkt enligt den systematiska forskningen. Denna forskning syftar ju till att systematisera organismerna, i det här fallet, växterna på ett sätt som avspeglar evolutionen. Både morfologiska och genetiska data används för ändamålet. Sauvignon blanc, riesling och grenache är som ni säkert redan vet inga arter utan sorter av vindruvan. Artbegreppet är för övrigt ganska krångligt så det tänker jag varken skriva om nu eller utlova att jag någonsin skriver om ...
Sminkrotens släkte (Lithospermum) omfattar ca. 50 arter. De hör främst hemma i det norra halvklotets tempererade områden. Sminkroten är ett ettårigt åkerogräs som numera är allt mer sällsynt och ställvis försvunnet. För 100 år sedan var denna eurasiska art ett vanligt ogräs i rågåkrar i Finland. Tillbakagången började i.o.m. utvecklingen av markbearbetningsmetoderna och den effektiva frörensningen. Växtens vetenskapliga namn syftar på frönas hårda skal. Sitt svenska namn har arten fått av att dess violetta färgande rot tidigare användes av kvinnor som rouge.. → Utbredningskarta. De sista bilderna föreställer stenfrö (L. officinale) som är en i Finland mycket sällsynt nära släktning till sminkroten. Arterna kan skiljas genom att stenfröet har släta, vita frön och är mera grenad än sminkroten.. → Utbredningskarta (Växtatlas, Helsingfors Universitet). ...
Skäggagamen är en ödla som härstammar från Australien. Dess vetenskapliga namn är Pogona vitticeps, och den trivs bäst i torra eller halvtorra skogsområden, eller steniga ökenområden. Alla dessa finns i reptilens naturliga habitat i centrala Australien. Även om ödlorna klassificeras som marklevande, tycker de mycket om att klättra och är […]. ...
Efter andra världskriget emigrerade han till Kanada och senare till USA. Hans idéer har varit inflytelserika inom orkidéers taxonomi och han omorganiserade flera släkten, till exempel Oncidium, men även upptäckt nya som Chaubardiella 1969 och Amesiella 1972. 1957 blev han invald i John Simon Guggenheim Memorial Foundation.[1]. Auktorsnamnet Garay kan användas för Leslie Andrew Garay i samband med ett vetenskapligt namn inom botaniken; se Wikipedia-artiklar som länkar till auktorsnamnet. ...
Citrongräs eterisk oljaeko En helt underbar, distinkt samt frisk och personlig citrusdoft som används mycket i t ex Thailand. Mentalt energigivande! Passar fet och oren hud. Citrongräs eterisk olja används med försiktighet, sätt Dig in i oljans fullständiga verkningar. Vetenskapligt namn: Cymbopogon citratus Växtdel: Gräs Ursprungsland: Nepal ...
Rosmarin eterisk olja eko Örtig och frisk doft. Aktiverande. Mildast av cineoltypen och kamfertypen. Passar bra i bröstlinement och till muskelmassage. Kan även användas i livsmedel. Vetenskapligt namn: Rosmarinus officinalis Oil Växtdel:
Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda. I sjukhustjänsterna ingår Katrinesjukhuset med 149 platser i Sjöskog och den geriatriska akutenheten (AKOS) med 48 platser i anslutning till HNS Pejas sjukhus.Totalrenoveringen av Katrinesjukhusets B-hus blev färdig i april 2018. Enheterna i Korso äldrecenters tillfälliga lokaler har flyttat tillbaka till Katrinesjukhuset. Patienterna på avdelning 1 (f.d. avdelning 3) har tillfälligt flyttats till B-husets övriga avdelningar på 1:a och 3:e våningen.. Obs. Namnen på Katrinesjukhusets avdelningar har ändrats enligt följande:. • Avdelning 1 nytt namn: Avdelning 7. • Avdelning 2A nytt namn: Avdelning 6. • Avdelning 2B nytt namn: Avdelning 2. • Avdelning 3 nytt namn: Avdelning 1. • Avdelning 4A nytt namn: Avdelning 3. • Avdelning 4B nytt namn: Avdelning 4. • Avdelning 5 nytt namn: Avdelning 5. • Avdelning P5 nytt namn: Avdelning 8. Avdelningarna 1-4 finns i Katrinesjukhusets A-hus. Den ...
Bleket, Bohus-Malmön, Bovallstrand, Brastad, Bullaren, Dingle, Ed, Ellös, Fiskebäckskil, Fjällbacka, Färgelanda, Grebbestad, Grundsund, Hamburgsund, Harestad, Havstenssund, Hedekas, Henån, Hjälteby, Hunnebostrand, Hällevadsholm, Högsäter, Höviksnäs, Jörlanda, Kareby, Kode, Kungshamn, Kungälv, Kyrkesund, Kållekärr, Kärna, Ljungskile, Lysekil, Marstrand, Mollösund, Munkedal, Myggenäs, Nord Koster, Orust, Rabbalshede, Romelanda, Rönnäng, Skee, Skärhamn, Smögen, Sotenäs, Spekeröd, Stenungsund, Stillingsön, Stora Höga, Strömstad, Svanesund, Svenshögen, Syd Koster, Tanumshede, Tjörn, Ucklum, Uddevalla, Västerlanda, Ytterby, Ödeborg, Ödsmål ...
Vill du arbeta inom vården men är inte klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå? Då kan du läsa Vård och omsorgsprogrammet med språkstöd. Detta innebär att du kommer att få mer tid och stöd i det svenska språket samtidigt som du läser vårdämnen.. Utbildningen varar i fyra terminer. Den första terminen läser du delkurs 3 och 4 i Svenska som andraspråk grundläggande nivå tillsammans med en orienteringskurs i vård och studieteknik.. De tre andra terminerna läser du vård och omsorgskurser samt Svenska 1 som andraspråk på gymnasial nivå där du har extra stöd i svenska som andraspråk.. För att lära dig vårdarbetet kommer du att få komma till olika verksamheter inom vården. Den första terminen görs studiebesök. I två kurser ingår 5 veckors arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats inom vården (termin 2 och 4). Under dessa veckor följer man sin handledares schema, vilket kan innebära även kvällar och helger.. Studierna är på heltid ...