Östersjön är kanske det hav i världen som har flest minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. Mycket härstammar från tiden under och efter världskrigen, och föremålen är än i dag farliga att komma i kontakt med.. Fem riskområden är markerade i kartan nedan. I områdena A och B dumpades lös ammunition, medan hela fartyg och pråmar lastade med ammunition sänktes i områdena C - E. De egentliga dumpningszonerna är utmärkta med rött på kartan.. {DynamicContent:DynamicImage} För att undvika framtida skador på människor och miljö har Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen fått i uppdrag av regeringen att ta fram information om riskområden och vilka åtgärder den som påträffar ett riskföremål ska vidta. Läs mer i länken Information om minor, oexploderad ammunition och kemiska stridsmedel till sjöss till höger.. ...
Spår av kemiska stridsmedel har nu också hittats i nordhavsräkor vid Måseskär på västkusten. Men det är ingen fara att äta räkorna.
Ämnena tros komma från sönderrostade bomber. Något år efter andra världskriget dumpade de allierade ett 20-tal fartyg väster om Måseskär på cirka 200 meters djup. Tidigare undersökningar har visat tecken på senapsgas i området.. På sjökortet är området utpekat som olämpligt för fiske, men vraken är populära att dyka vid och där trålas regelbundet, vilket kan sprida ämnena i miljön.. Difelylklorarsin kan orsaka nysningar, hosta, huvudvärk, salivavsöndring och kräkningar. I Japan har ämnena påträffats i grundvatten i cirka tusen gånger högre halter och kopplats till genetiska effekter främst på småbarn.. - Vi ser gärna att det införs ett fiskeförbud i området vid Måseskär och vid andra dumpningsområden, men det är fråga som Sverige inte själv råder över, säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten i en presskommentar.. Det finns omkring 17 000 vrak längs Sveriges kuster, varav 300 klassats som miljöfarliga och ett trettiotal bedöms ...
Sm pojkar lekte med giftburkar. Giftburkar forts tter att flyta i land p Gotlands kust. Senaste fyndet inrapporteras fr n Furillen, d r n gra sm pojkar hittade fem stycken ilandflutna burkar p stranden vid stervik. Det var rena turen, att ingen olycka intr ffade, d barnen behandlade burkarna son sp nnande leksaker och lyckades sl s nder fyra stycken ev dem med en yxa.. Fyndet gjordes i g r. (18/2 1948) S sm ningom inrapporterades det till kustartilleriet, som d refter snabbt oskadliggjorde dem. Vid analys visade det sig att de inneh ll cyanv te, uppsuget i kiselgur, liksom de vriga giftburkarna. Det skedda r en p minnelse till alla f r ldrar att varna sina barn att ta befattning med n got mystiskt strandfynd. Det r inte s kert att nglavakten r framme n sta g ng.. Senapsgasl dor antr ffade p gotlandskusten. Det f refaller n stan som f rem len skulle komma fr n n gon stligare bel gen s nkningsplats av krigsmateriel n Bornholm. Hur som helst s rapporteras fiskare att de sett en hel del burkar ute i ...
FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.
Nu till poängen, och den lösa kopplingen till texten om ingripandeverksamheten som jag länkade till inledningsvis. Ibland känner jag att dessa avvägningar, tex om hur mycket resurser en insats får sluka relativt vad som pågår i resten av distriktet, påverkas av sättet att se på ansvar. Som PIC så är man ansvarig för insatsen, och vill ha ryggen fri genom att ha krävt alla resurser man kan tänkas behöva (som vid fallet med brandsläckarna). Det är förståeligt. Problemet är att samma ansvarskänsla inte finns för det som händer i hela distriktet, det är enbart LKC som känner ett direkt ansvar för om ett lägenhetsbråk blir liggande någon timma innan en patrull kan frigöras för att åka. Det kan jag känna ibland leder till konstiga prioriteringar. I vissa fall har det för mig känts som att man håller kvar patruller i en insats trots att de egentligen inte längre gör särskilt mycket nytta, samtidigt som de verkligen behövs på annat håll. Det kan naturligtvis ...
kemiska stridsmedel, kemiska vapen, C-stridsmedel (engelska chemical weapons) eller stridsgaser, kemiska ämnen som kan användas för kemisk krigföring, då de är giftiga för människor, djur och/eller växter ...
Tabun (etyl-N,N-dimetylfosforamidocyanidat), ursprungligen utvecklad 1936 i Tyskland. Tabun är en nervgas som upptäcktes av kemisten Gerhard Schrader vid IG Farben, då han studerade bekämpningsmedel baserade på organiska fosforföreningar (se fosfor). Tabun har, såvitt känt, endast använts som kemiskt stridsmedel av Irak i kriget mot Iran 1983-1988. Därutöver misstänks Egypten ha använt tabun i Jemen 1963-1967. ^ [a b] Agrell, Wilhelm. "17". Svenska Förintelsevapen - Utveckling av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-70. Falun: Historiska Media. sid. 186-187. ISBN 91-89442-49-0 Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Pris: 232 kr. häftad, 2018. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Status of Department of Defense Programs to Improve Defensive Chemical Warfare Capabilities av United States General Acco Office (Gao) (ISBN 9781719382212) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Efter andra världskriget dumpades flera hundra tusen ton kemiska stridsmedel i Östersjön och i Skagerak utanför Bohuslän. Dessutom finns hundratals gamla ...
Lewisit eller 2-klorvinyl-diklorarsin är en organisk arsin med formeln C2H2ClAsCl2. Lewisit är uppkallat efter den amerikanske kemisten Winford Lee Lewis som först producerade ämnet på Catholic University of America 1918. Ämnet utvecklades till ett kemiskt stridsmedel vid Nela Park under täcknamnet ny G-34. Ämnet användes aldrig under första världskriget, men amerikanska armén tillverkade runt 20 000 ton lewisit som hölls i lager fram till 1950-talet. Största delen av lagret neutraliserades med hypoklorit och dumpades i Mexikanska golfen. Lewisit verkar hud- och vävnadsskadande samt är, till följd av sitt arsenikinnehåll, allmängiftigt. Det tränger lätt igenom kläder och till och med gummi. Vid kontakt med hud orsakar den omedelbart smärta och klåda. Efter cirka 12 timmar uppstår stora, vätskefyllda blåsor liknande de som orsakas av senapsgas. Vid kontakt med vatten bildas saltsyra. Lewisit framställs av arseniktriklorid (AsCl3) och acetylen (C2H2). A s C l 3 + C 2 H ...
Östersjön är troligen det hav i världen som har störst koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. Mycket härstammar från andra världskriget och många av dessa föremål är fortfarande farliga att komma i kontakt med. Även i västerhavet finns riskområden. Dessutom finns det oexploderad ammunition i en del sjöar och nedlagda gruvor runt om i landet.. Försvarsmakten, Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att informera om farorna med oexploderad ammunition för att förebygga olyckor och skador på människor, egendom och miljö.. Bakgrunden var bland annat en incident 2005 då en fiskare fick upp en mina i trålen utanför Göteborg. I tron att det skulle vara lättare för myndigheterna att ta hand om den tog fiskaren minan till hamn vilket resulterade att stora delar av Göteborg fick spärras av.. Varje år inkommer mer än 30 larm om olika typer av fynd som hittas i havet. Det handlar om granater, sjunkbomber, minor, ...
I haven utanför Sverige finns mängder av kemiska stridsmedel som dumpades efter andra världskriget. Analyser av fisk och skaldjur visar nu att halterna av stridsmedlen är låga. Det är Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som har tagit initiativ till ...
Light Chemical Detector är vårt främsta hjälpmedel för att upptäcka kemiska stridsmedel eller toxiska industrikemikalier i fält.
Vietnamkrigets fasor påverkade Golub starkt och var det som fick honom att sätta samman sitt konstnärskap med sin politiska aktivism. Han blev medlem i anti-krigsgruppen Artists and Writers Against the War in Vietnam, och 1970 målade han Vietnamese Head och Napalm Head, som blev ett slags genombrott för hans politiskt färgade konst. Den förra föreställer ett avhugget huvud från kriget. Den senare hämtar namnet från det kemiska stridsmedel som utvecklats vid Massachusetts Institute of Technology och användes i Vietnam för att vid kontakt med hud antändas, fastna och orsaka fruktansvärda brännskador. Golub hade ett speciellt sätt att måla hud, där han applicerade färg, skrapade av den med en köttyxa, applicerade nya lager, och så vidare i en tidskrävande och symbolbärande process. Resultatet blev att människor nästan framstår som flådda. Här förenas motiv, form och process. Att kvinnor oftast antingen saknas eller spelar biroller i Golubs bildvärld kunde ses som ett ...
Vår vardag är alldeles för tom på solskenshistorier. Nyheter, granskningar, dokumentärer och repotage är bara fyllda av barn som lider, krig i andra länder med obeskrivligt lidande och nu gäss som plockas levande på dun. Allt detta är viktigt och rätt och förbannat sorgligt. Och jag lyssnar, tar in och tänker efter och försöker stoppa det någonstans där man kan ha nytta av det if ramtiden.. Men visst är det som vi alla blivit lite avtrubbade och likgiltiga. delvis beror det nog på allt elände vi matas med, och dels beror det på att människor som vi, ganska högt upp på trivselskalan inte kan ens föreställa sig hur det är när stridsflyg dånar in över staden, låser sina vapen på målen - i bästa fall - och sedan skjuter. Hur det känns att få splitterbomber och kemiska stridsmedel.. Ja vi kan helt enkelt inte fatta. Sådant måste upplevas, det som ingen borde behöva uppleva.. Men när det dyker upp solskenshistorier som en Safranfrö i sockerkakan, lika gott som ...
Sedan 1980 har Åke Sellström varit en ledande forskare inom det som i dag är Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, med särskild inriktning på kemiska stridsmedel och hur de påverkar hjärnan. Han har därefter bland annat skapat det europeiska..
nervgaser är kemiska stridsmedel som angriper människans nervsystem. Trots namnet kan nervgaser även vara en vätska som sprids i droppform med bomber och. (23 av 158 ord) ...
Chalmersforskaren, tillika utredaren på Havs- och vattenmyndigheten, Fredrik Lindgren, uttalar sig i GP om de sänkta fartygen med kemiska stridsmedel utanför Måseskär. Han menar att fiske borde förbjudas i området och framställer det som att fiske är mycket vanligt där. Läs mer…. ...
Chalmersforskaren, tillika utredaren på Havs- och vattenmyndigheten, Fredrik Lindgren, uttalar sig i GP om de sänkta fartygen med kemiska stridsmedel utanför Måseskär. Han menar att fiske borde förbjudas i området och framställer det som att fiske är mycket vanligt där. Hans uttalanden är vilseledande.
Vad som inte syns på bilden är en liten diskret textremsa under bakrutan som lyder: Detta fordon har våldfört sig på naturen sedan 1961. Den kan fortsätta så i 45 år till utan vidare, även om oljereserverna i världen börjat tryta. Tvåtaktare är som moppar; de går att köra på lite vad som helst. Jag körde den på 50% diesel ett tag ...
Exercise TOXIC DAGGER - the sharp end of chemical warfare. Ryssarna tog ju massiv poängseger med fredssträvande hållning och ironiska Tweet, i alla fall tycker jag det. Det står helt klart vilken sida som strävar efter konflikt och vilken som försöker trappa ned spänningen.. Fast tyvärr kan man aldrig döma ut globalisterna. De står säkert snart redo med en ny, nästan lika usel plan. Äger man media och politiker är det bara att mala på.. När det börjar se ut som om detta är en falsk flag attack så börjar trollen direkt fylla sociala forum med andra false fkag attacker som är konspirationsteorier ochbkanske aldrig inträffat. Trollen försöker få denna attack, som kan vara en verklig false flag att blandas med jyttret av konspirationsteorier där t.ex en polis i London skulle klätt ut sig till terrorist och andra poliser stormat puben.. Ryska myndigheter har uttalat att de misstänker att britterna ligger bakom händelsen.. Det allra mest uppenbara gällande prover är ...
En menig i armén anmäler sig som försökskanin för militärens nya kemiska vapenprogram. Efter flera tester bestämmer han sig för att använda sin kunskap om kemisk krigföring till att råna banker. Nu behövs en partner!
Denna forskning ges nu högsta prioritet både beträffande ekonomiska och personella resurser då man från forskningens sida ser oanade inkomstbringande möjligheter i framtiden.. En övervakning som grundar sig på D-H-I-AI håller nu på att förvandla militära stridsmedel, underrättelser och meddelanden till civil verksamhet.. Rekommenderade försiktighetsprinciper kommer aldrig att kunna ge tillräckligt skydd för den enskilde och undanhålla samhället från skada när den militära industrin verkar för en ytterligare utveckling av D-H-I-AI. Det enda sättet att testa teknik säkert för framtiden är, på plats och i verkliga livet. http://en.wikipedia.org/wiki/Precautionary_Principle. Professionell teknisk övervakning och kontroll ifrån forskningens sida är väl organiserade. Men effekterna för samhället är dåligt eller inte alls kartlagda, det är alltför komplicerat och resurskrävande att genomföra i full skala.. Det finns ingen policy och praxis när det gäller ansvars ...
Avsnitt 10: I skyddsrummet. Ett skyddsrum är till för att ge människor fysiskt skydd om det blir krig. Rummet ska kunna skydda mot olika stridsmedel och måste vara tätt. Samtidigt ska man kunna vistas därinne i minst tre dygn. Hur många skyddsrum finns det? Byggs det nya? Var finns skyddsrummen? Vi tar dig med genom gasfång och tunga dörrar.. Medverkande ...
Den kom att bli civilförsvarsområdets modernaste ledningsanläggning, en produkt av en ökad kännedom om vapenverkan för dåtidens stridsmedel. Det var härifrån,
I själva verket förekom det mycket lite av det här skådespelet. Anledningen var naturligtvis att präriestammarna - där vi ändå kan anse att hästen var ett stridsmedel - var dåligt organiserade, hade dålig eller obefintlig disciplin och dessutom saknade den riktiga slå-ihjäl-mentaliteten. Med detta menar jag inte att glorifiera den ädle vilden, utan det faktum att seden att räkna coup, att beröra motståndaren, var viktigare och ansågs djärvare än att dräpa honom. I mångt och mycket var striden en sport som det skulle sjungas sånger om ...
Köp Om Ritualer av Cees Nooteboom. Nyskrivet förord av poeten och kritikern Erik Bergqvist till Cees Nootebooms Ritualer. Om Ritualer: »Cees Nooteboom hör till de stora ...
1. Först till påståendet att det bara finns två parter i Syrien - den syriska regeringssidan och Islamiska staten (IS) - som anklagas för att ha använt kemiska vapen i konflikten. Det är inte sant. Det finns en tredje part som upprepade gånger pekats ut i detta sammanhang. Det är de som i väst kallas oppositionen eller rebellerna.. Faktum är att det var anklagelser mot "rebellerna" som fick den syriska regeringen att redan 2013 be FN att komma till Syrien och undersöka användandet av kemiska vapen i kriget. Så sent som för några veckor sedan överlämnade regeringen underrättelseinformation till FN om att det terroriststämplade Jabhat al-Nusra fraktat och lagrat kemiska stridsmedel på syrisk mark.. Och det är inte bara regeringssidan som riktar misstankar mot de väpnade grupperna. Redan 2013 sade den syriska oppositionsledaren i exil, Haytham Manna, attal-Qaida i Syrien använt kemiska vapen. I april 2016 släppte Amnesty en rapport om att "väpnade oppositionsgrupper" ...
Idag landade President Obama i Sverige, Stort ståhej!! Men i ärlighetens namn lite spännande är det!?. Jag hade förmånen att kunna lyssna på presskonferensen på jobbet och måste ändå säga att President Obama hade många bra saker att säga när det gäller Syrien. Man har i FN tydligt fördömt all användning av kemiska stridsmedel, Man ska inte få använda detta det är klart och tydligt, USA säger sig ha bevis att man använt sarin gas mot civila, FN har haft obervatörer på plats och vi väntar på deras undersökning ska bli färdig och att resultaten blir offentliga! Vad händer sedan??? vad ska FNs säkerhetsråd göra? Ryssland och Kina kommer att lägga in veto i allt man kan koma på att göra! I och med detta stämmer det lite vad President Obama säger att FN kommer inte kunna göra något, Utan kommer bara att valsa runt och inget kommer hända!. Ena stunden skyller man allt elände på USA och nästa ställa frågan vad kommer USA göra för att rädda väst ...
Idag landade President Obama i Sverige, Stort ståhej!! Men i ärlighetens namn lite spännande är det!?. Jag hade förmånen att kunna lyssna på presskonferensen på jobbet och måste ändå säga att President Obama hade många bra saker att säga när det gäller Syrien. Man har i FN tydligt fördömt all användning av kemiska stridsmedel, Man ska inte få använda detta det är klart och tydligt, USA säger sig ha bevis att man använt sarin gas mot civila, FN har haft obervatörer på plats och vi väntar på deras undersökning ska bli färdig och att resultaten blir offentliga! Vad händer sedan??? vad ska FNs säkerhetsråd göra? Ryssland och Kina kommer att lägga in veto i allt man kan koma på att göra! I och med detta stämmer det lite vad President Obama säger att FN kommer inte kunna göra något, Utan kommer bara att valsa runt och inget kommer hända!. Ena stunden skyller man allt elände på USA och nästa ställa frågan vad kommer USA göra för att rädda väst ...
Om kemiska stridsmedel använts i Syrien måste FN:s säkerhetsråd först ta reda på vem som har använt den och sedan avväga lämpliga sanktioner (CW-konventionen säger inget om detta). Men Obama vägrar att gå med sina s k bevis till FN, trots att Ryssland sagt att de ska rösta för sanktioner mot Syrien om "bevisen" håller. Precis som Bush hävdar Obama USA:s överprövningsrätt visavi FN:s säkerhetsråd och det är det som ytterst gör USA:s agerande till ett sådant hot mot världsfreden ...
Man kan gott tro att Trump har svalts med hull och hår av Träsket han skulle dränera (det militärindustriella komplexet/Wall St/neocons/neolibs/Israellobbyn). Först petas Bannon från ett av sina uppdrag och nu markerar Trump kraftigt mot Syrien efter attacken med kemiska stridsmedel. Att Assad skulle ligga bakom är långt mindre troligt än att det var en false flag-operation för att berättiga USA:s fortsatta inblandning i konflikten, naturligtvis på rebellernas sida. Då slår de amerikanska krigshetsarna två flugor i en smäll eftersom Putin är Assads allierade. Avskummet John McCain är nyligen hemkommen från ett hemligt besök i Syrien. Märkligt, eller hur? Den nya säkerhetsrådgivaren general McMaster är enligt McCain ett utomordentligt val. Nu säger utrikesminister Rex Tillerson att Assad kan inte få styra Syrien. Trump kampanjade ju för att USA skulle sluta lägga sig i andra länders angelägenheter. Om han nu inleder nya krig på falska förespeglingar (som ...
Allt talar nu för att diktaturen i Kreml genomfört ett angrepp med massförstörelsevapen mot Storbritannien. En fd brittisk spion och dennes dotter, samt ambulanspersonal vårdas på intensvivvård efter att ha skadats i ett angrepp med kemiska stridsmedel och ett 20-tal ytterligare personer har fått vård. C-stridsmedlet pekas nu ut som ett modernt nervgift framtaget av ryska försvaret och Storbritanniens premiärminister pekar specifikt ut att angreppet kommer från Ryssland.
Det enligt dem själva fullständigt oskyldiga Ryssland försökte hacka Speiz Laboratory, som testade det sk Novitjok ("Nybörjare") och kemiska stridsmedel från Syrien. Hackningsförsöket avslöjades av nederländska myndigheter, som grep och utvisade två ryska underrättelseoperatörer som försökte genomföra angreppet. Schweiz har protesterat till Ryssland mot spioneri och angrepp mot landet.
Jag ska väl börja med att presentera mig. Jag är en medelålders gift man som bor i en välbärgad förort till Stocholm. Jag har tre barn - Johan(18), Elin(15) och Annelie(13). Jag har en egen firma och vi har det gott ställt ekonomiskt. Jag och min fru har ett varmt och passionerat förhållande trots att vi varit gifta i snart trettio år. Jag har en god kontakt med mina barn och ett stort socialt nätverk. Vi bor som sagt I en villa I en av Stockholms mer välbärgade förorter. Jag skulle väl säga att vi tillhör övre medelklassen.. Varför all denna information undrar ni säkert. Jo jag vill bara poängtera att jag inte är någon missanpassad snuskgubbe, en sån där som schablonbilden visar oss. Smutsiga kläder, flottigt hår, dålig andedräkt, sorgkanter under naglarna och en svettodör som skulle få civilförsvaret att tro att Saddam slagit till med kemiska stridsmedel mot Stockholmsområdet. Nej sån är inte jag. Snarare tvärtom - dock så kanske attributen tjock mage, ...
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Ansvar och kemiska vapen - En argumentationsanalys om kemiska vapen bör tolkas in i Responsibility to Protect.
Med tanke på hur populärt Call of Duty: Modern Warfare Remastered var så är det väl inte helt oväntat att Activision även skulle slänga ut en uppdaterad version av Modern Warfare 2.. Det är väl framförallt flerspelarläget i Modern Warfare 2 som jag minns riktigt väl, så det ser jag fram emot att få spela igen. Även kampanjen har jag ett rätt gott minne av likaså Special Ops-läget.. ...
Ja, nu undrar du säkert om vi gått och blivit tokiga eller nåt - #Call of Duty: Modern Warfare 2 har ju inte ens släppts än! Men nej, käre läsare, om det är någon som gått och blivit tokig så är det isåfall utvecklarna på #Infinity Ward som, via en energidrinks-burk, avslöjar en tävling med texten 5000 MW2 Map Pack codes - planned release Spring 2010.. Att vi kan vänta oss nya Modern Warfare 2-banor redan till våren nästa år står alltså klart. Själva spelet i sig släpps den 10 november till pc, Xbox 360 och Playstation 3. Vad har du för åsikt om att vissa spelutvecklare nuförtiden planerar DLC-släpp långt innan deras spel ens är släppta? ...
K p Call of Duty Modern Warfare 2 - Upplev uppf ljaren till den ikoniska shootern Call of Duty: Modern Warfare, som har f rb ttrats avsev rt i flerspels- och samarbetsl ge
. Israels krigföring sponsras av en 1/3 av USAss bistånd. Så USA själv vill inte ens hjälpa sina invånare när det behövs. Det betyder ju i praktiken att det är skattebetalarna som betalar Israels krigföring. Skillnaden för våra inhemska förmågor är kanske inte större heller. Det bidras till företag och utveckling i andra länder med…
Vid 11-tiden, 2017-12-08, fredag, var satans utsände från Trafikverket på besök med sin kemiska krigföring. Den här bilden är dock från ett tidigare brott mot mänskligheten. Saltningen av våra vägar kan liknas vid Hitlers gasning av judar: 1. Ett kemiskt medel 2. På en begränsad yta (inom ert begränsat område) 3. Inget alternativ för den… Read More ». ...
Vid 11-tiden, 2017-12-08, fredag, var satans utsände från Trafikverket på besök med sin kemiska krigföring. Den här bilden är dock från ett tidigare brott mot mänskligheten. Saltningen av våra vägar kan liknas vid Hitlers gasning av judar: 1. Ett kemiskt medel 2. På en begränsad yta (inom ert begränsat område) 3. Inget alternativ för den… Read More ». ...
ammoniak som skulle användas för konstgödning. "Bröd ur luften" säger Clara entusiastiskt i filmen. Men Haber började snart att använda sitt geni för framställning av giftgas som skulle användas som vapen i kriget. Det var endast av en slump som Clara fick kännedom om detta och hela hennes värld raserades. Hennes pacifistiska åsikter förstärktes och hon försökte få antikriigspamfletter publicerade. Haber såg naturligtvis detta som ett hot mot sin karriär och grunderna för äktenskapet rasade. Han ansåg att Clara var "fosterlandsförrädare." Jag citerar från Smithsonian: Clara anklagade honom för "perversion of the ideals of science" and "a sign of barbarity, corrupting the very discipline which ought to bring new insights into life." Publicly, she pleaded with him to end his experiments in chemical warfare ...
Som de flesta nog redan känner till har Organisationen för förbud mot kemiska vapen, OPCW, igår fått Nobelpriset och det har fått världens medier att skriva mer om kemiska vapen. DN tar idag (ej online) därför upp något som sällan nämns, att det finns kvar stora mängder kemiska vapen i både Ryssland och USA. Nu har ju tack och lov dessa länder lovat förstöra det som de har kvar. Men det har inte gått särskilt fort, för löftena avgavs 1993. Av 40,000 ton kemvapen har Ryssland sedan dess förstört 75% och USA har av sina 27,600 ton förstört 90%. Många har nog antagit att man på 20 år skulle ha hunnit göra sig av med allt ...
Skulle vi i de två senare exemplen välja att anfalla med våra SDB eller GBU-12/49? Kan vi ha laserbelysning eller fullgod GPS-funktion? Kan våra flygplan för några hundra miljoner överleva för att leverera bomber för en halv miljon per styck i målet? Alexanderhugget här är kryssningsrobot, en kryssningsrobot kostar som ett tjugotal bomber men fortfarande bråkdelar av ett flygplan och det investerade värdet i form av en pilot. Det finns fördelar med att samordna inköp av stridsmedel mellan olika försvarsgrenar och länder och det finns fördelar med att sprida så olika vapen som möjligt för att försvåra för fienden att försvara sig. En möjlighet är att låta spridningen ske inom länderna så att vi har en markrobot, en flygrobot och en sjörobot inom varje land. Finland som opererar med F-18 kan använda Taurus genom att Spanien redan har stått för dessa integrationskostnader, I Sverige har vi en flygintegration av Taurus på Gripen C/D. I våra länders marin så har ...
Skulle vi i de två senare exemplen välja att anfalla med våra SDB eller GBU-12/49? Kan vi ha laserbelysning eller fullgod GPS-funktion? Kan våra flygplan för några hundra miljoner överleva för att leverera bomber för en halv miljon per styck i målet? Alexanderhugget här är kryssningsrobot, en kryssningsrobot kostar som ett tjugotal bomber men fortfarande bråkdelar av ett flygplan och det investerade värdet i form av en pilot. Det finns fördelar med att samordna inköp av stridsmedel mellan olika försvarsgrenar och länder och det finns fördelar med att sprida så olika vapen som möjligt för att försvåra för fienden att försvara sig. En möjlighet är att låta spridningen ske inom länderna så att vi har en markrobot, en flygrobot och en sjörobot inom varje land. Finland som opererar med F-18 kan använda Taurus genom att Spanien redan har stått för dessa integrationskostnader, I Sverige har vi en flygintegration av Taurus på Gripen C/D. I våra länders marin så har ...
Den amerikanske presidenten Donald Trump har under sin tid på sin post sagt en hel del upprörande, men även ibland ganska underhållande, saker. Som tur är så håller sig hans senaste fadäs till den senare kategorin. I ett tal brevid den norske statsministern Erna Solberg, så berättade presidenten om hur USA sedan november levererat ett antal stridsflygplan av modellerna F-52 och F-35 till sina allierade i Norge. Det lilla problemet med talet är bara att F-52 inte är en riktig flygplansmodell, den finns bara i Call of Duty: Advanced Warfare från 2014. I uppdraget Throttle får du styra en sådan F-52 i en ökenravin medan du skjuter ner diverse fiender. Trumps citat kan du se här nedan: ...
Behovet av att skydda information och hantera hot inom Cyber Warfare blir allt viktigare, inte minst i v ra inbyggda produkter och system. I din roll kommer du att delta och i m nga fall leda och styra utvecklingen av v ra system s att dess design kan uppfylla dessa security-krav. F r att stadkomma detta kommer du i ett tidigt skede av utvecklingen att identifiera krav p produkt och omgivning. Stort fokus l ggs p att dels skapa f rst else f r vilken hotbild systemet kommer uts ttas f r, dels definiera kravbild och vergripande design inklusive s kerhetsfunktioner som p ett sunt s tt skyddar mot hoten ...
Pris: 194,-. heftet, 2018. Sendes innen 5‑7 virkedager.. Kjøp boken NAVAL ADMINISTRATION AND WARFARE: SOME G av ALFRED THAYER MAHAN (ISBN 9781376414615) hos Adlibris.com. Fri frakt fra 299 kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris