Almost any cryptographic scheme can be described by tweakable polynomials over GF (2), which contain both secret variables (e.g., key bits) and public variables (e.g., plaintext bits or IV bits). The cryptanalyst is allowed to tweak the polynomials by choosing arbitrary values for the public variables, and his goal is to solve the resultant system of polynomial equations in terms of their common secret variables.. In this paper we develop a new technique (called a cube attack) for solving such tweakable polynomials, which is a major improvement over several previously published attacks of the same type.. For example, on the stream cipher Trivium with a reduced number of initialization rounds, the best previous attack (due to Fischer, Khazaei, and Meier) requires a barely practical complexity of 2**55 to attack 672 initialization rounds, whereas a cube attack can find the complete key of the same variant in 2**19 bit operations (which take less than a second on a single PC). Trivium with 735 ...
Course Content. The course covers rings, ideals, prime ideals, nilpotents, zero-divisors, modules, Noetherian rings, Hilberts basis theorem, finite extensions and Noetherian normalization, varieties, Nullstellensatz, prime ideal spectra, localization, primary decomposition. Algebraic geometry is the study of solutions to systems of polynomial equations. Commutative algebra is the underlying machinery. The course will give an introduction to these areas.. Schedule ...
Ny formulering för optimal klinisk effekt: CS1 Cereno Scientific har initierat ett samarbete med Galenica för att ta fram en specifik formulering av
Tidigare utgåva av Jan Trost med Oscar Hultåker Enkät - vad är det? -- Undersökningens syfte och perspektiv -- Population och urval -- Relationer att betänka -- Standardisering och strukturering, reliabilitet och validitet -- Frågorna och formuläret -- Sociometri -- Datainsamlingen -- Kodning och inläsning av data -- Webbenkäter -- Bearbetning av data Denna populära grundbok i enkätmetodik kommer nu ut i en fjärde upplaga. Den grundläggande strukturen, som bygger på forskningsprocessens olika stadier från planering, frågekonstruktion och datainsamling till bearbetning av insamlade data, är densamma. Viktiga frågor om syfte och problemställning samt population och urval ges en grundlig genomgång. Dessutom diskuteras frågeformulär och följebrev, med speciell tonvikt på hur olika formuleringar kan påverka svaren och forskningsresultaten. Förutom en allmän upp datering har en hel del nyskrivet material tillkommit, bland annat ett nytt kapitel om sociometri ...
Årligt seminarium med 100 yrkesverksamma inom läkemedelsformulering och andra representanter från läkemedelsindustrin i Norden.
Dessa utmaningar gör oftast att fokus på projektet hamnar på själva slutresultatet (den färdigutvecklade webbplatsen/webbtjänsten). Hur man kom fram till resultatet, dvs. vilken arbetsprocess/designprocess man använt, på vilka grunder man fattat beslut om lösningens utformning och framför allt hur man blandat in användarna i processen, glöms lätt eller prioriteras bort. Vanliga anledningar till varför man väljer att inte blanda in användarna är framför allt tidsbrist, pengabrist eller att man anser sig redan veta vad användarna har för behov och mål med lösningen. Det här tycker vi är en tråkig utveckling. Bristen på kontakt med användarna i processen med att ta fram en ny webbplats/webbtjänst ger oftast ett sämre slutresultat och gör vårt arbete mycket svårare.. För att ge er läsare en bild av varför vi tycker det är viktigt att blanda in användarna i alla webbprojekt vill vi visa på de stora nyttorna med detta samt visa hur det kan förbättra, förenkla ...
Bernardo Guzman Herrador (f. 1981) har en doktorgrad og en europeisk feltepidemiologiutdanning (EPIET) og er seniorrådgiver. Han har bidratt med idé, utforming/design, datainnsamling, analyse av data, fortolkning av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.. Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.. ...
RÄNDER SOM INTE GÅR UR Idag synar Motargument Sverigedemokraternas nya principprogram från 2011. Med tanke på sverigedemokraternas ofta generaliserande och fördomsfulla uttalanden, gentemot muslimer, romer, afrikaner och andra grupper är det angeläget. Jag noterar bland annat att partiet fått en ny ideologi, och det är inte bara socialkonservatismen utan även… genetiken! Sverigedemokraterna antog ett nytt principprogram 2011. Så här skriver de…
Etter en gjennomgang av Datatilsynet har formuleringen om behandling av personopplysningen fødselsnummer i Nasjonalt lånekort (http://lanekortet.no/brosjyre.htm) blitt presisert, og har nå følgende ordlyd ...
Etter en gjennomgang av Datatilsynet har formuleringen om behandling av personopplysningen fødselsnummer i Nasjonalt lånekort (http://lanekortet.no/brosjyre.htm) blitt presisert, og har nå følgende ordlyd ...
På förstasidan av dn.se hittar jag en formulering som får min språkpolisiära siren att dra igång. Men samtidigt blir jag lite osäker (men bara väldigt lite), eftersom det är just DN som skriver det, men visst tusan knappar man in på ett försprång ...
Formuleringen hos Bona Mega använder den revolutionerande teknologin Crosslinking Technology. Hoa golvlacken Bona Mega har vi nu gjort formulering ännu...
Samtidigt förstår jag dig helt i det du skriver om dina stilleben. Vi har sedan länge fått lära oss vad som är vackert och åtråvärt och att vill omge oss med det är inte alls konstigt. Många gånger kommer jag på mig själv med att välja och agera i allra högsta grad stereotypt och bakåtsträvande, stick i stäv med allting jag tror på. Men jag försöker och jag lär mig och gör bättre och bättre val varje dag. Och varje gång någon uppmärksammar ämnet så tar vi till oss nya formuleringar och argument, vi belyser det från ytterligare en vinkel och blir förhoppningsvis ännu lite klokare. Fortsätt så!. ...
Att skriva högskoleprovet ger dig en extra chans att bli antagen till en utbildning. Det gör att du är med och konkurrerar om platserna i två olika antagningsgrupper. En vanlig fördelning är att 60 % antas via sina gymnasiebetyg och 40 % via resultatet från högskolelprovet. Att inte ha ett aktuellt resultat från högskoleprovet gör att du endast konkurrerar om en del av utbildningsplatserna. Observera att det ändå krävs att du uppfyller behörighetskraven för din valda utbildning.. Högskoleprovet anordnas två gånger varje år, i april och i oktober och infaller alltid på en lördag. Det kan skrivas hur många gånger som helst, det bästa resultatet är det som räknas då du söker utbildningar. Resultaten är giltiga i fem år. I allmänhet så får man en högre poäng ju fler gånger man skriver provet. Provets upplägg och innehåll har arbetats om för att få en jämnare balans mellan de olika blocken. Den nya formen gavs för första gången hösten 2011. Resultatet ...
Skärvätskeeventet handlar om skärvätskehantering, biocider och bakteriers påverkan på människa, miljö och produktion. Bör sättet att underhålla skärvätska ändras i och med nya formuleringar? Du får svaren och vi ger också en rapport från EMO-mässan i Hannover om utvecklingen inom onlinemätning av processvätskor. Vi visar även nya snabba metoder för analys av bakterier och diskuterar för- och nackdelar jämfört med dagens metoder.. Vi kör den 21/11 och den 3/12. Max 12 personer per tillfälle enligt principen först till kvarn. Så anmäl dig nu för det kommer att bli fullt!. ...
Statens vegvesen planlegger ny utforming av fylkesveg 283 Rosenkrantzgata. Gata skal fortsatt ha fire felt, men to felt vil i fremtiden være forbeholdt bussen. I tillegg blir gata mer trafikksikker for de som kjører bil, sykler eller går. Drammen kommune og Glitrevannverket legge nytt ledningsnett under bakken.
Statsminister Stefan Löfvens tal till nationen igår kväll var välskrivet, relevant och välframfört, men innehöll inga nyheter eller någon ny information. Enstaka formuleringar är dock intressanta och beskedet är att folk kommer dö, vi gör detta för riskgruppernas skull, det kommer bli värre, det kommer hålla på länge och hårdare åtgärder kan komma att vidtas vid behov.
Socialdemokraterna säger sig nu vilja göra något åt IPRED lagen, länk. Hur mycket och på vilket sätt är inte klart. Formuleringarna är svepande och egentligen till intet förpliktigande. Kanske kan man säga att kongressbeslutet är ett steg i rätt riktning. Ett steg bort från den Bodströmska otillförlitligheten ...
Följande händelser är hämtade ur protokoll hållna vid Ervalla kommunalnämnds sammanträden i sockenstugan år 1866. Textens ursprungliga formuleringar är bibehållna men stavningen är moderniserad.
7 Utformning av belysningsanläggning 7.1 Regler och föreskrifter Allt material i belysningsanläggningar ska vara utförd i enlighet med gällande lagar och förordningar samt uppfylla gällande svenska normer
Hovedmålet i prosjektet Universell utforming av digitale læringsressurser er å kartlegge i hvilken grad digitale læringsressurser er universelt utformet, og foreslå tiltak som forbedrer løsningene.. Prosjektet støttes av:. - UNIKT ...
Tema for NVF UTFORMING er utforming av hovedveier, byer, gater og plasser, klimatilpasning og universell utforming, se Verksomhetsplan 2016-20. For 2016-20 prioriterer utvalget 3 hovedtema, utforming av:. ...
Deltar i prosjekteringsgruppen for rehabilitering og utbygging av Briskeby skole og kompetansesenter. Ansvarlig interiørarkitekt for fast inventar og kvalitetssikrer av universell utforming ...
Trots att Riksdagen har satt upp ett mål om att ingen ska behöva dö ensam så är det lika många som dör utan någon vid sin sida i dag som för fem år sedan....
Lantmäteriet har nu genomfört den förrättning som ligger till grund för bildandet av vår samfällighetsförening på Norrmansö.
För en gångs skull längtade jag inte tillbaka till plattlandet (jag vet inte vad det är med mina formuleringar idag), men nu när jag är tillbaka känns det nog bra! Det är först när alla mina kära människor finns inom räckhåll, som jag märker hur mycket jag saknar dem! Dessutom har jag inte haft eget hushåll på över två månader nu, så även den aspekten uppskattar jag ...
Formulering av och beslut om åtgärdsprogram för förändring av grundläggande värderingar, säljmönster och frigörande av ...
Skönt. Briefen klar. Hur bra den än är så kan det vara så att briefen tolkas på olika sätt. För att eliminera all möjlighet till fri tolkning kan ett tips vara att en debrief görs. En debrief har briefen som grund och med markeringar vid de meningar eller stycken som av någon anledning är oklara. Du vill få bekräftat att du förstått briefen rätt. Och lyfta de delar du inte alls förstår. En luddig formulering kommer ofta från en luddig tanke och en luddig tanke behövs tänkas igenom ett par gånger till innan den får hamna i en slutlig brief.. Så. Debriefen klar. Projektet kan starta på riktigt. Grunden är lagd. Nu passar det bra att göra en kreativ brief. En brief till? Javisst!. ...
Nya förutsättningar för utformning av regionaltågsstationerna samt synpunkter kring både järnvägslinje och den kommunala planeringen gör att Trafikverket behöver utreda justeringar av de tre järnvägslinjerna förbi Sävar, som presenterades i maj 2018.
Då en person (läs mig) som är van vid att uttrycka sig genom skrivna meningar och formuleringar sätts bakom en mick för att samtala kring frågor, […] ...
Då en person (läs mig) som är van vid att uttrycka sig genom skrivna meningar och formuleringar sätts bakom en mick för att samtala kring frågor, […] ...
Två universitetsadjunkter i organisk farmaceutisk kemi, Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet
De olika beredningsformerna är likvärda i effekt, men ger möjligheter att skräddarsy behandlingen och minska biverkningarna. Många patienter föredrar tuggummi eller tabletter (sugtablett alternativt sublingualt) som huvudsaklig substitutionskälla. Effekten av dessa kommer inom några minuter och de kan därför användas vid behov. Detsamma gäller munhålepulver och inhalator. Observera att inhalator ger en väldigt låg dos nikotin (15 inhalationer motsvarar ungefär ett halsbloss), men kan hjälpa en del patienter genom att själva administrationen är lik rökning. Plåster ger en jämn nikotinkoncentration och kan med fördel kombineras med andra beredningsformer. Snabbare höjning av nikotinnivån, mer lik effekten av en cigarett, uppnås med munhålespray. Många som försöker sluta röka behöver titrera fram en egen nikotindos och man kan därför med fördel kombinera olika beredningsformer. Exempelvis behöver storrökare (, 15 cigaretter/dag) ofta mer nikotin, och kan ...
De 51 paragrafer som ingår i 2 kap. i 1981 års vägtrafiklag innefattar de grundläggande reglerna för vägtrafikanternas beteende. Det är anmärkningsvärt att regleringen knappast har utökats alls under den tid lagen varit gällande. Detta beror på att trafikreglerna i stor utsträckning grundar sig på de ovan nämnda internationella konventionerna om vägtrafik, antingen 1968 års konvention eller 1949 års konvention. Med tanke på det krav på förutsägbarhet som hör samman med trafikbeteendet är det dessutom klart att trafikreglerna inte kan genomgå fortlöpande förändringar. Trafikreglernas koherens kan emellertid förbättras både genom materiella ändringar av bestämmelserna och genom åtgärder av lagteknisk karaktär. Bättre och högklassigare lagstiftning är av betydelse för trafikreglernas begriplighet. Reglernas formulering kan förenklas och deras begriplighet förbättras. Dessutom kan reglerna delas in så att det tydligare än för närvarande framgår vilka ...
Ni skrev att de, enligt Livsmedelsverket, inte spelar så stor roll vad man äter, bara man inte äter mer än vad man gör åt. Det stämmer ju men ändå inte till 100%. Jag menar består kosten av mycket snabba kolhydrater kan detta leda till kroppsfett och låg insulinkänslighet som sedan påverkar kolesterol, hjärt- och kärlsjukdomar. Insulinet triggar ju kroppen att bygga kroppsfett när de blir för mycket insulin i blodet. Formuleringen kan alltså förbättras då det spelar ganska stor roll vad man äter och meningen kan lätt kan missuppfattas ...
Medan en patrull hjälper hem en förvirrad herre så åker andra till Nacka där en guldbutik rånats. Det är tvära kast i polisverksamheten.. Så löd YB Södermalms premiärtweet, från 2012. Viktor Adolphson, som nu rattar kontot själv, presenterar i boken ett urval av det omsusade kontots 76 300 tweets. Här blandas polisvardag, derbyn och terrordåd. Humor, kärlek och sorg.. Och reaktionerna sedan: En och samma formulering kan klassas som ett tecken på vänstersympatier - och som en vilja att skapa ett tredje rike. ES. Läs mer om Viktor Adolphson här. ...
För andra betydelser, se Erik Olsson. C. Erik Ohlsson född 16 augusti 1891 i Malmö, död 1975, var en svensk kemist och forskare i farmaci. Ohlsson blev filosofie doktor vid Lunds universitet 1917, medicine kandidat 1936, medicine hedersdoktor 1936, docent i kemi 1918 och t.f. laborator 1920-1921. Han var t.f. professor i kemi 1921-1922, i medicinsk och fysiologisk kemi vid Uppsala universitet 1929, respektive i farmakologi 1929-1930. Han blev professor i kemi och geologi vid Alnarps lantbruksinstitut 1924, var professor i kemi och kemisk farmaci vid Farmaceutiska institutet 1932-1959, och var institutets rektor 1933-1959. Hans publikationer gällde organisk, fysiologisk och farmaceutisk kemi, framför allt enzymer. ^ Ohlsson, Erik i Vem är det 1969 ^ Ohlsson, Erik (1917). 4-fenetyltiosemikarbazid: en prepartivt stereokemisk och kinetisk studie. Lund: Gleerup. Libris 1656820 ...
AI är en av de revolutionerande tekniker som kommer att omforma läkemedelsindustrin, säger Anders Broo, AstraZeneca, Mölndal.
En tålig tablett med sjökortsmotiv som gör sig bra både vid frukostbordet på landet, vid kaffestunden på båten och runt middagsbordet i hemmet. Den är lätt att torka av och hålla ren och kan bidra till roliga diskussioner och minnen om platser längs den svenska kusten. Tabletterna säljs styckvis med olika motiv från den svenska kusten. Tabletterna är svensktillverkade och gjorda i plastlaminat.. ...
Det händer ibland att jag läser en text som någon annan skrivit och plötsligt slås av tanken: Javisst! Precis så är det. Varför har jag inte själv tänkt på det sättet förut? Det måste inte vara några revolutionerande tankegångar eller ens nya insikter utan helt enkelt att någon med ett annorlunda grepp sätter ord på en verklighet jag känner igen mig i. Så var det för mig när jag läste Ulfs inlägg här på GD häromdagen. Jag tänkte därför här vidareutveckla mina tankar och min syn på det som inlägget lyfter fram.. Så här skriver Ulf i sitt inlägg:. Nu kommer vi till min poäng: LD spelar här ut sitt kvinnliga trumfkort, där hennes känslor övertrumfar alla rationella argument - jag brukar kalla det att sträcka sig efter luktsaltet. Mannen (här: Henrik) däremot förväntas tåla vad som helst - även anklagelser om att vara pedofil. Hans formuleringar är hotande om kvinnorna säger det. Kvinnornas formuleringar är inte hotande eftersom de säger ...
I dessa tider med inskränkningar och begränsningar drabbas också konsten. Det stöd som skall komma konsten till del möter också motstånd. Är det motiverat att gynna en bransch som inte är lönsam och vars kvaliteter är något outgrundliga. Det är inte lätt att avgöra vad som är konstnärlig kvalitet eftersom varje diskussion ger upphov till en rad åsikter. Dessutom tillkommer rättvisekrav som t ex diskuteras i den här artikeln i Kvartal. Artikeln handlar om jämställdhet och det har blivit tämligen självklart att representation är en konstnärlig kvalitet. Det blir rätt märkligt.. Nåja, oavsett vad man menar om kvalitet är det konstvärlden som avgör. Det som konstvärlden bekräftar som kvalitet är kvalitet. Formuleringen kan tyckas cirkulär men blir det inte genom att det motiveras. Argumenten för kvalitet återfinner man i recensioner, curatorers uttalanden, i diverse sammanhang när en konstnär presenteras osv. Självfallet är det av största vikt från vilken ...
... visst låter det fult och hemskt …. Ordet och begreppet torrfylla ser och hör man lite här och där och i olika betydelser. En del använder begreppet då man menar att någon berusar sig på tabletter, knaprar i sig fylla - torrfylla. Andra använder det som skällsord för att nedvärdera någon annan - den eller den…
Försäljningen av surfplattor har de senaste året dalat. Troligen beror det på att många redan har surfplattor och inte ser någon vits med att köpa en ny. Nyheterna blir bara färre och färre, vilket å andra sidan betyder att surfplattorna blir mer och mer kompletta. Sonys Z4 tablet har kanske inte hur många nyheter som helst, men är samtidigt en smidig och kraftfull platta och ett bra alternativ för den som ändå ska köpa en ny. Sony Xperia Z4 tablet förväntas finnas i de svenska butikerna i juni och då till ett pris på ca 5500 kr för WLAN-modellen. Priset för modellen med 4G väntas bli ca 6500 kr.. Bland de tunnaste på marknaden. Z4 tablet kommer i två färger, svart och vit. Den är designad med den typiska Sony designen som är stilren & enkel. Z4 tablet är bland de tunnaste plattorna på marknaden och matchar iPad Air 2 på 6,1 mm och är också mycket lätt för sin storlek då den väger in på endast 393 gram. Detta är i sig imponerande och då har Sony också ...
Sony Xperia Z2 Tablet är så nära en perfekt platta man kan komma. Snabb, underbar skärm, tunn, lätt, stadig och precis som föregångaren vattentät.
Tiden är en viktig faktor för att få kroppen att förstå att en ny ordning är införd i och med rökstoppet. Med aktiv bearbetning kan ett beteende brytas på cirka två veckor, men då gäller det att vara konsekvent och inte ta bara ett bloss för då väcks nikotinsuget till liv igen. Försiktighet vid flera läkemedel samtidigt.. Nikotinläkemedel (i olika beredningsformer) och T Zyban är två läkemedel som används vid rökavvänjning. Din fråga är om de kan användas samtidigt. Ja, men med viss försiktighet. Det finns risk för att blodtrycket stiger, i synnerhet vid användning av nikotinplåster, och det bör därför kontrolleras och följas. Om man vill avbryta medicineringen med Zyban så kan man göra det direkt men en nedtrappning rekommenderas. Ann Post, sjuksköterska, Centrum för tobaksprevention ...
Det finns två potatisar med godtycklig form och storlek. Visa att man kan lägga på var sin bit koppartråd på deras ytor så att det bildas två böjda ringar (inte nödvändigtvis platta), som har samma form och storlek.. Erik T. förser oss med lösningen nedan. De andra lösningarna var iofs precis likadana, kanske med något annorlunda formuleringar.. Jag ångrar dock lite att folk ibland kan lite för mycket topologi, eftersom jag fick följande kommentar från Johan B. när jag publicerade problemet:. ...
Det inledande stycket ger läsaren en uppfattning om vad blogginlägget kommer att handla om, det kan också användas som en kort förhandsvisning i listan för blogginläggen. Olika formuleringar gör att de sticker ut från resten av texterna. Fortsätt läsa och se hur du kan utforma dina blogginlägg.
Det inledande stycket ger läsaren en uppfattning om vad blogginlägget kommer att handla om, det kan också användas som en kort förhandsvisning i listan för blogginläggen. Olika formuleringar gör att de sticker ut från resten av texterna. Fortsätt läsa och se hur du kan utforma dina blogginlägg.
Om du inte äter p-piller kan du skjuta upp mensen genom att ta gulkroppshormon. Det vanligaste läkemedlet heter Primolut-Nor .. Du måste börja med läkemedlet senast tre dagar innan din mens förväntas komma. Då stöts inte livmoderslemhinnan bort som den brukar vid mensen, utan den blir kvar så länge som du tar tabletterna. När du slutar med tabletterna kommer blödningen efter en till två dagar.. Du bör inte äta tabletterna längre än 14 dagar. Primolut-Nor går bara att få på recept. Det kan du få hjälp med på en vårdcentral eller en ungdomsmottagning.. ...
Generellt rekommenderas förvaring i originalförpackningen, då tabletten är fuktkänslig. Det finns dock tillstånd för maskinell dosdispensering (3 månader) godkänt från Läkemedelsverket. Detta sker dock under kontrollerade former. Vi ger inte rekommendationen till privatpersoner att förvara i dosett, de får själva avgöra detta men ha i åtanke att tabletten är fuktkänslig. Dessutom är tabletten stor vilket gör det praktiskt svårt att förvara i dosett. (ref 3M) ...
En tålig tablett med motiv av fiskar som simmar i ett stim. Tabletten gör sig bra både vid frukostbordet på landet, vid kaffestunden på båten och runt middagsbordet i hemmet. Den är lätt att torka av och hålla ren. Tabletterna är svensktillverkade och gjorda av plastlaminat.. ...
Jag köpte Pharbio Omega-3 tabletter för barn till Lovisa för ett tag sen. Tabletterna är nog det äckligaste vi någonsin smakat så jag mailade tillverkaren Cederroth och påpekade detta. I fredags landade så värdecheckar för 225 kronor i min brevlåda. De går bara att använda till Cederroths produkter så nu sitter jag och velar mellan 1800 Topz, 85 liter Samarin eller en livstidsförbrukning av Suketter ...
Att bara försöka beskriva den här boken genom att berätta vad den handlar om fungerar inte alls. Det är liksom inte riktigt det som är grejen med den. Jessica Johansson visar i sin debut prov på en användning av det svenska språket när det är som bäst. Hon använder slang, egna ord och poetiska formuleringar om vart annat. Hon blandar sylvass samhällskritik med drömska tankeflöden beskrivna utanför hennes karaktärers medvetanden. Det kan vara så att formen och Jessicas lust att få med alla sina kreativa tankar och formuleringar tar över något ibland. För mig gör det inget för det gillar jag, men man ska kanske inte läsa den här boken enbart för att få ta del av intressanta livsöden. Det är dock några riktigt intressanta karaktärer som boken bjuder på, den finns flera sidor av Anna Viktorialia att upptäcka ända till sista meningen ...
Apropå 16, så visst är det så. Pendeln kommer slå tillbaka så mycket snabbare än vad många tror. Det lite lustiga i sammanhanget är att det finns de i vår bransch som på fullt allvar tror att tablets levereras tomma på innehåll (jo, jag citerar). Uppvaknandet kommer att bli brutalt.. Jag tror dock det finns ett väldigt intressant utrymme att fylla för mer generella och öppna RSS-läsare som kan få sin renässans med plattorna och nå en bredare publik. Mindre tekniska i sin utformning, mer fokus på design/layout och användarvänlighet. Instapaper, NewsRack, Reeder, osv. Vi har bara sett början här tror jag.. Svara ...
Prova på gratis Omega3-tabletter i en hel månad. Tabletterna är innehåller äkta fiskolja och inte växtolja som vissa dåliga kopior använder. Ge din kropp
Tabletter är bra för vad de är. När du behöver verklig beräkningskraft på farten, kommer dock bara en fulländad bärbar dator att göra jobbet.
Det ända jag vill just nu är att hon ska finnas med i min själ och vara stolt över det liv jag ensam kommer bygga upp, samtidigt som jag har hennes tankar i mitt bakhuvud som påverkar mig oerhört mycket, jag vill bara hon ska veta att hon är otroligt saknad ...
kvantitetsteorin, central nationalekonomisk teori för sambandet mellan penningmängd och prisnivå eller produktionsvolym. De äldsta formuleringarna går tillbaka till 1600-talet, men de mest kända är Simon Newcombs (1885) och Irving Fishers (1911). De formulerade den s.k. bytesekvationen, MV=PT. Innebörden är att produkten av penningmängd M och penningmängdens omloppshastighet V (antalet gånger som penningmängden omsätts under en given. (56 av 407 ord) ...
RISE forskning på formuleringar fokuserar på design och utveckling som bl a ger läkemedel, livsmedel och kosmetika optimala egenskaper. Läs mer om våra tjänster.
Utformningen av utbildningen Friidrott för ungdom 14-17 år är över tre kurshelger och innehåller minst en dryg månads mellanrum mellan träff ett och två. Inför tredje och sista träffen ska ett mellanrum på minst två till tre månader inträffa. Under utbildningen ska ett antal examensuppgifter lämnas in.. Avslutande examensuppgifterna ska lämnas in senast två till tre veckor före sista träffen. Detta för att ge kursledarna möjlighet att reflektera över lösningar och sedan tid för deltagarna att komplettera sina arbeten, om sådant behövs. Deltagare godkänns endast om dess uppgifter är lösta ...
Nytt kurs om Kontraster, farger og beregning av luminanskontrast onsdag 10. oktober 2018. Påmeldingsfrist 5 dager før kursstart.. ...
Idag ligger alla typer av frågor i en enda röra, vilket är ok så länge det finns 23 posts, men jag misstänker att denna kategori kommer växa mest av alla, så ett förslag är att man börjar med att dela upp den i tex ...
Den mest essentiella näringenDen mest essentiella näringen i en formulering av de renaste, mest biotillgängliga råvarorna för att optimera nyttan hos produkt...
Har ritat diagram till en vante som jag kanske ska göra mönster på. Ikväll stickade jag toppen för att se om den fick den formen som jag vill. Det fick den nästan, men inte riktigt ...
Kari Huhtamos Stålkonstuktion är en stålrörsskulptur, som förenar tolkningen av naturformer med rymdgeometri. Den blanka kyligheten i Malmbågens Stålkonstruktion mjukas upp av formen som anspelar på n ... ...
Jisses, jag missade att Tuve Skånberg för några dagar sedan jämställde ateister med psykopater och krävde att endast troende skall få delta i utformningen av samhället. Skånberg är direktor för något som heter Claphaminstitutet, vilket skall verka för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros-, och samhällsförhållanden både inom och utom Sverige. En sådan tillämpning…
Får man inte tävla dressyr i säkerhetsstigbyglar längre? Det undrade många efter att ha läst de nya TR-reglerna. Där står att bara stigbyglar med hela sidor är tillåtna på dressyrtävling. Men nu erkänner Ridsportförbundet att det blev en felaktig formulering.
Få svar på vanliga frågor om SUCCEED matsmältningsprogrammet och dess fördelar, säkerhet, användning, formulering och mer.
Därmed är det den hittills största undersökningen i sitt slag inom Sverige. Rapporten ger och Kristian Daneback, har alla analyser, tolkningar och formuleringar granskats och männen. Vanligast är att man flirtar (48 procent) och letar postumt kär-.
Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko
Profilutformning - Extruderingsprocessen ger en stor frihet i utformningen av olika profiltvärsnitt. I detta avsnitt kommer vi att ge dig tips och råd om hur du på bästa sätt utformar dina aluminiumprofiler.