Paket Hesi närings jord | Näring \ Hesi \ Jord Näring \ Närings paket Odlings kitt \ Närings kit Näring \ Hesi \ Närings paket fast shipping and lowest price guarantee!
Delindex för sysselsättningen föll med 8,5 indexenheter och bidrog med 1,7 indexenheter till nedgången i PMI-tjänster. Delindex för affärsvolymen sjönk till 56,1 i maj, vilket är 6,2 indexenheter lägre än aprilutfallet. Det gav ett negativt bidrag om 1,6 indexenheter till PMI-tjänster. Samtidigt minskade indexet för planerad affärsvolym till 63,3 i maj från 69,4 i april.. Delindex för orderingång blev 59,5 i maj, vilket är en marginell uppgång om 0,2 indexenheter jämfört med april. Index för orderstockarna steg till 57,9 i maj från 57,8 i april.. Index för leverantörernas insatsvarupriser ökade till 63,0 i maj, vilket är 0,2 indexenheter högre än aprilutfallet.. ...
VÄRNPLIKTENS ÅTERKOMST: Kommentar.. Ta del av hela artikelserien i nylanserade Säkerhetsrådet Special.. Under våren har försvarsminister Peter Hultqvist (S) genomfört flera förbandsbesök runt om i landet. Digitalt förstås, med anledning av rådande pandemi. Noterbart är att försvarsministern vid samtliga fall i huvudsak verkar intresserad av att prata med värnpliktiga.. Från Försvarsdepartementets sociala mediekonton basuneras det återkommande ut videoklipp på samtal med värnpliktiga om hur rolig utbildningen är. De anställda soldaterna i de stående förbanden lyser med sin frånvaro, till förmån för värnpliktiga och högre officerare.. Signalvärdet i det ska inte underskattas.. Det må uppfattas som en petitess i sammanhanget, men agerandet är symptomatisk för den stora omställning som Försvarsmakten går igenom.. När försvaret ska växa utgörs tillväxten i huvudsak av värnpliktiga i mobiliseringsförband. Samtidigt sker bara en marginell ökning av antalet ...
Är det närlingslivets nirvana som beskrivs för framtiden genom: When the work you do and who you do it for proudly defines you. Det tilltalar i alla fall min magkänsla. Identitet och integritet. Kryddat med stolthet.. Och kopplat professionell identitet kommer jag tillbaka till detta med titlar. En av mina tidigare ledare hade den goda intentionen att städa i detta med titelträsk; rensa och förenkla. Vilket bidde en tummetott.. Mitt resonemang är i grunden; pengar är viktigt, men inte allt. Jag vet inte hur många jag träffat genom åren som svurit över en marginell löneökning, vilket därmed inte resulterat i goodwill för betalande företag. Eller glädje för medarbetaren. Det värsta exemplet var nog hen som hade fått så lite men ändå så mycket att en högre skatteklass uppnåtts - och resultatet därmed blev negativt. Ibland undrar jag om inte ett bekräftande personligt lunchsamtal med sin ledare, som konkret bevis på att man (=individen) tillför något värdefullt, ...
Ingen som ville svara? Nåja, finns ingen anledning för mig att hålla på det, något i stil med detta hade jag tänkt mig: Den marginella ökningen av risken för tandinfektion eller hål är negligerbar om jag bara för en kväll struntar i att borsta tänderna. Om man är mycket trött, som jag ofta är efter…
I detta program undersöker du sambandet mellan organismerna och deras miljö, både naturliga och konstgjorda. Du studerar bland annat ekosystem och marinvetenskap och har även under studieperioden möjlighet att arbeta på ett känt företag inom branschen. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med bland annat miljöförvaltning och miljöskydd, parker och djurliv, resurshantering, kommuner, miljöer och konsultföretag.
Hesi Rotstimulator är en blandning på viktiga hormoner och microämnen för att främja rottillväxten samt öka växters immunförsvar som i sin tur motverkar stress från yttre faktorer.
Från och med årsskiftet finns Springers e-böcker inom earth and environmental sciences, OECD:s nätbibliotek samt ett flertal nya resurser tillgängliga för SLU:s forskare och studenter via...
A research school in collaboration between Department of Forest Economics and Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences.
Swedish Growsystems HB Magasin 15 , Ranhammarsvägen 15, 168 67 Bromma, Tel: 08-99 28 56 , Mail: [email protected]. ...
Delårsrapport /2017» Det andra kvartalet under verksamhetsåret följer den sedan flera år positiva trenden» VD:s kommentar, sid 2 aktiekurs 219,00 substansvärde 203 SEK/aktie den 3 mars 2017 Utfall
Punktligheten för persontågen under augusti blev 86,5 procent vilket innebär att 73 462 av 84 932 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. I slutet av månaden vände punktligheten uppåt, en trend som fortsätter i september.
Tror man på en fortsatt positiv börstrend de närmaste månaderna så kan det vara en investeringsstrategi att titta närmare på aktier som redan är inne i en po...
De asiatiska börserna fortsatte överlag att stiga på måndagen in den positiva trend som inlett 2018. Uppgångarna följde på fredagens stigande aktieindex i New York-handeln och bland de starkaste sektorerna märktes finans och telekom
SANNOLIKT POSITIV TREND ANTAS FORTSÄTTA DE NÄRMASTE ÅREN AB Novestras prognos om ett helårsresultat på 35 40 MSEK kommer sannolikt att överträffas. En...
Syftet med detta projekt är att utveckla en modell för välfärdsutvärdering av pris- och frekvenspolitik för kollektivtrafik med buss i en mindre eller medelstora städer som hanterar både vägträngsel och trängsel i kollektivtrafiken. Modellen har anpassats till data från Uppsala. Två scenarier med marginella ökningar i frekvenser och biljettpriser utvärderas. Därefter utvärderas fyra huvudscenarier för optimala policys: priser med oförändrad turtäthet, turtätheter med oförändrade priser, priser och frekvenser samtidigt optimerade och slutligen ett scenario kallat Paretoscenariet, där frekvenser och biljettpriser optimeras förutsatt att ingen konsumentgrupp (definierad av zon, tidsperiod, ursprungsdestination par) får det sämre i termer av generaliserad reskostnad. Resultaten tyder på att det finns stora, till synes robusta välfärdseffekter av att minska turtätheten i Uppsala, särskilt stadens yttre zon, där minskningar jämfört med nuvarande situation är ganska ...
Kvartalsstatistik används för att ge en tidig uppskattning av utsläppen av växthusgaser. Den stora ökningen i transportsektorn är ovanlig och kan bero på stora osäkerheter i dataunderlagen, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.. Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes en omfattande förändring av statistiken och vilket Energimyndigheten inneburit kvalitetsproblem.. Jonas Allerup är också tydlig med att den ökning (1,8 procent) som uppvärmning av bostäder och lokaler står för också är osäker. Han menar att den marginella ökningen mer eller mindre ligger inom felmarginalen.. - Eftersom det finns en så stor osäkerhet och att det kan finnas så många olika parametrar bakom så gör vi ingen analys av orsakerna. Det spar vi tills vi har de samlade siffrorna för hela året, säger Jonas Allerup.. ...
Bolagsrapporterna duggade tätt i förra veckan, men Stockholmsbörsen rörde sig knappt märkbart. Idag rapporterar bland annat Invisio och Svedbergs (båda innan öppning). I morgon är det åter dags för några storbolag att bekänna färg, SKF och SCA rapporterar då för Q3. Förra veckan var årets mest intensiva rapportvecka. En majoritet av de större bolagen på Stockholmsbörsen rapporterade. Överlag var avvikelserna från förväntningarna små. Enskilda akitekurser gjorde stora rörelser, men för index var utvecklingen odramatisk. OMXS30 backade 0,1 procent i förra veckan. Amerikanska S&P 500 steg marginellt under samma period till nya all time highs. Utvecklingen de senaste åren är dock mer volatil. Uppgången på Stockholmsbörsen sedan slutet på augusti (+8%) innebär att toppnoteringen från april 2015 endast är 4 procent från nuvarande börsnivå. Frågan är vad som ska lyfta börsen till nya toppar nu när rapportsäsongen i stort sett är avklarad.. ...
STOCKHOLM (Direkt) Stockholmsbörsen låg på en marginell uppgång efter inledande handel under fredagen. Svaga rapporter från flera storbolag. Telia steg efter öppning för att därefter halka neråt. Omkring klockan 10:00 var Stockholmsbörsen
Denna webbplats använder en beteendemarknadsföringstjänst från Google Marketing Platform, en så kallad målinriktad marknadsföringstjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (nedan kallat Google).. Google analyserar din användning av Webbplatsen. För det ändamålet använder Google de kakor som beskrivs närmare i tabellen ovan. Den information som samlas in av Google i samband med att du använder vår webbplats (t.ex. hänvisande URL, våra webbsidor som du besöker, den typ av webbläsare du använder, din språkinställning, ditt operativsystem och din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Vi och vår partner Google kommer att använda denna information för att anpassa vår marknadsföring så att den passar bättre för dig och dina intressen, begränsa antalet gånger samma annons visas, utvärdera hur effektiva reklamkampanjer är och få en bättre förståelse ...
Det är ett kanadensiskt forskarteam som för första gången uppskattat intaget av mikroplast från bland annat: fisk, skaldjur, socker, salt, alkohol, flaskvatten och kranvatten. Dessa livsmedel utgör ungefär 15 procent av ett genomsnittligt kaloriintag. Studien täcker alltså inte in alla livsmedel, data saknas i många fall. Det innebär att det årliga intaget av mikroplast sannolikt är avsevärt större än så, menar forskarna som har publicerat studien i Environmental science and technology. Män konsumerar mer mikroplast än kvinnor. Samma sak gäller för barn, pojkar får i sig mer än flickor. Det ...
Industriellt framställda mikroorganismer kan bli ett proteinrikt foder för nötdjur, gris och kyckling som samtidigt minskar påverkan på miljön. Det framgår av en artikel av forskare vid Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Technology.
Forskare vid Chalmers tekniska högskola i Sverige har visat effektiv solenergilagring i en kemisk vätska. Den lagrade energin kan transporteras och sedan släpptes som värme när det behövs. Forskningen presenteras nu på omslaget av den vetenskapliga tidskriften Energy & Environmental Science. Många anser solen
Lisheng Environmental Science and Technology Co, Ltd är beläget i Zhejiang, Kina. Våra produkter innehåller luftkylare torktumlare, tork lufttorkare, luft värmepump, etc.
Mikroplastföroreningar i Vembanad Lake, Kerala, Indien: Den första rapporten från (1) School of Environmental Sciences, Mahatma Gandhi University.
Yuji Takahashi upptäckte ett fel i analog som möjliggör serveröverskridande skriptangrepp. Det är lätt för en angripare att lägga in godtyckliga strängar i valfri webbservers loggfil - om dessa strängar sedan analyseras av analog kan de dyka upp i rapporten. På detta sätt kan en angripare introducera godtycklig Javascriptkod, till exempel, i en analog-rapport producerad av någon annan och göra den läsbar för en tredjepart. Analog försökte redan kapsla in osäkra tecken för att undvika denna typ av angrepp, men översättningen var ofullständig.. Detta problem har rättats i uppströmsversion 5.22 av analog. Att rätta den gamla versionen av analog i den stabila utgåvan av Debian är en mycket omfattande uppgift, och något som övergår vår förmåga.. Vi rekommenderar att ni uppgraderar ert analog-paket omedelbart.. ...
Danijela Rundqvist cup Flickor B. Spelas 2019-10-05 - 2019-10-05, åldrar Flickor B (födda 07-09). Vällingby. Cuponline, online cupsystem.
Danijela Rundqvist cup Flickor B. Spelas 2019-10-05 - 2019-10-05, åldrar Flickor B (födda 07-09). Vällingby. Cuponline, online cupsystem.
Personer som genomgår en fetmaoperation minskar risken att utveckla cancer med minst en tredjedel, visar ny studie. Speciellt cancerformer som drabbar kvinnor
För flera år sedan förbjöd EU glödlampor. Motivet var klimatmål och energibesparing. LED-lampor, där EU ställer speciella krav, har till stor del ersatt
Senaste tidens makroekonomiska statistik har varit stark och den positiva trenden i världsekonomin fortsätter. Swedbank Analys bedömer att centralbankerna världen över kommer att börja minska den expansiva penningpolitiken under året och att marknadsräntorna kommer att stiga som en följd av detta, men utan att utgöra ett tillräckligt stort hot för aktiemarknaden i närtid. Senaste tidens rapporter från börsbolagen har kommit in starkare än vad marknaden förväntade sig, vilket ger stöd till vinsttillväxt under 2017. Baserat på detta bör den positiva trend som aktiemarknaden befinner sig i bestå ytterligare en tid.. De senaste årens vinsttillväxt har varit begränsad och i många delar av världen till och med negativ. Samtidigt har aktiepriserna fortsatt att stiga vilket sammantaget ger en högre värdering. Värderingen idag är ansträngd och i behov av vinsttillväxt kommande år men till skillnad från tidigare år förväntas vinsttillväxten komma tillbaka ordenligt. ...
Kunskapsnivån hos eleverna i Sigtuna kommuns grundskolor har ökat de tre senaste åren. Nu ligger stort fokus på ökad trygghet i skolan och bättre studiero. I årets Öppna Jämförelser, som SKL presenterade idag, ligger Sigtuna kommun på 131:a plats bland...
Som befarat blev det inte särskilt stora mängder av sjöns svarta guld i burarna när allmänhetens kräftfiske arrangerades i fredags kväll.
Siffran för ungdomars alkoholdebut kryper uppåt i åldrarna i Karlskoga och Degerfors. Anledningen tros vara de drogfria skolavslutningar som införts. Under samma period har däremot även inställningen till cannabis blivit mer liberal.
Resultaten från höstens stora medborgarundersökning är nu sammanställda. 1 200 personer i kommunen har tillfrågats vad de tycker om platsen Alvesta kommun,...
2020-12-08. Resultaten i TIMSS 19 visar att den positiva trenden bekräftas men det är samtidigt mycket oroand.... Kategorier: Allmän nyhet, Betyg och bedömning. ...
En vecka med rätt små svängningar fram och tillbaka. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde återigen på +/-0.0% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +4.2%. Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 är fortsatt positiv. Som synes provar jag ett nytt analysprogram, där trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid neutral…
LO: Positivt överraskad med tanke på att de ändå är nykomlingar. Jag har dålig koll på Västerås men tror på oavgjort då de har en positiv trend nu ...
Stockholmsbörsen rörde sig kring nollstrecket i den inledande handeln på torsdagen. I övriga Europa var tendensen svagt positiv.
De amerikanska börserna öppnade inledningsvis lägre på torsdagen men utvecklades sedan successivt i en positiv trend, under en handelsdag rik på statistik.
Shopify är en mycket intressant aktie som haft en väldigt positiv utveckling på senare år. För mig är aktien en självklarhet i en långsiktig aktieportfölj.
13 års studier visar gör brobetong mer AV DOCENT BERTIL PERSSON Ölandsbron är för gemene man det mest ökända exemplet på dålig brobyggnadsteknik, där man 1972, med dåtidens bästa betong, åstadkom i stort
Jag tror att vi kommer att ta ganska lång tid innan vi känner att vi kan släppa på skyddet som våra äldre behöver ha. De kommer fortsatt att vara en utsatt grupp, säkert ett antal månader framåt, säger han och fortsätter ...
Som läkare är jag djup oroad över vad detta betyder för vår hälsa och särskilt barnens hälsa, säger Marc Arazi. Han är den läkare som genom överklagande sett till att mätresultaten till slut offentliggjorts efter att ANFR först motsatt sig det. Arazi drar paralleller till skandalen kring Volkswagens dieselutsläpp.. Den amerikanska professorn Devra Davis, grundare av Environmental Health Trust håller med och pekar på att de långt överskridna gränsvärdena inte ens är tillräckliga. Davis nämner som exempel en stor djurstudie från ansedda National Toxicology Program som 2016 visade att mobilstrålning under gällande gränsvärden orsakade hjärntumörer. Hennes organisation pekar på att tillverkarna själva uppmanar konsumenter i det finstilta att hålla ut mobilen från kroppen:. - Detta är en enorm skandal. På samma sätt som för Volkswagens dieselutsläpp överskrids gränsvärdet kraftigt. Men ännu mer oroväckande är att gällande gränsvärden inte ens skyddar ...
Har man någon gång haft en mer utbredd inflammation (förbi vänster flexur, dvs där tarmen viker av under vänster revbensbåge) vid ulcerös kolit så löper man en ökad risk för tjocktarmscancer jämfört med övriga befolkningen. Risken ökar också ytterligare om man insjuknat som ung, om man har PSC, om man har släktingar som drabbats av tjocktarmscancer och om man gått länge med en aktiv inflammation. 9-10 år efter insjuknandet skall alla med utbredd ulcerös kolit genomgå regelbundna coloskopier, hur ofta avgörs utifrån om man har några av riskfaktorerna ovan, det kan variera mellan varje till vart femte år.. ...
Söker du information om produkter till skogsbruk, golfbanor och mot förrådsskadegörare ska du kontakta Bayer Environmental Science. ...
The Department of Food and Environmental Sciences consists of six divisions: Chemistry and Biochemistry, Food Chemistry, Food Technology, Microbiology (and Biotechnology), Nutrition and Environmental Soil Science.. Departments research areas are. ...
Utsläppen i Kina av vissa giftiga högflourerade ämnen är idag de största i världen, visar en ny studie som publicerats i Environmental Science and Technology
Like almost no other genre, historical landscape painting with its formal visual decisions has until today determined the concept of the landscape in various disciplines, in literature, geography, landscape planning, or the more recent environmental sciences. How do contemporary artists engage with this subject, and how can art respond to todays industrial and postindustrial landscapes?. Read more about the exihibition. Redaktör: Per Melander ...
Den tyska kemi- och läkemedelskoncernen Bayer kommer att erbjuda runt 6 till 8 miljarder dollar för att nå en förlikning i USA avseende stämningar från det cancerogena bekämpningsmedlet Roundup.
Köp Kvinnlig Fånge Budget Maskeraddräkt till bra pris online. Vi har Nordens största utbud med blixtsnabba leveranser. Välkommen in och fynda,...
Kan ditt jobb orsaka cancer? Om det är listat här kan svaret vara ja. Här är vad du behöver veta - och hur du skyddar dig själv.
Övervikt på väg att ta täten framför rökning som den främsta orsaken till cancer hos kvinnor enligt en brittisk rapport. Experter kräver nu satsning på
Amerikanska vinamatörer kan räkna upp sina omhuldade kultcaberneter om du väcker dem klockan tre på natten. Be dem sedan stryka en i taget - det är bara att hålla ficklampan stadigt i ögonen på dem - och chansen är stor att många sitter kvar med Harlan Estate. Bill Harlan och vinmakarteamet Bob Levy (gift med…
Detaljplanen handläggs i detta fall med standardförfarande, vilket innebär samråd följt av granskning och därefter antagande. Laga kraft betyder att detaljplanen blir juridiskt bindande. ...
Ja jag vill ju se bortom orden...man, mann...Klart att språket präglas av verkligheten. Som sagt ser jag till verkligheten och man ska väl titta på, hur den ser ut? så dominerar männen mer än kvinnorna. Det gör de inte för att de är smartare. Eller är det därför? Utan för att de ofta tar för sig mer. Ingen kan väl på fullt allvar påstå att kvinnor inte har skött marktjänsten i störrre utsträckning genom Evolutionen. På grund av det har många män nått toppositioner. Gå tillbaka 100 år och titta på hur det sett ut. Med kvinnlig rösträtt t.ex. Skulle det vara ett kvinnligt påfund att man inte ville rösta? He, he!;) Jag kämpar inte för kvinnors rätt. Utan för män och kvinnors rättigheter. De män som beklagar sig över att kvinnor har rättigheter idag som inte männen har t.ex. vid vårdnadstvister skulle vinna på att förstå det. Ni vill ju behålla gamla roller och system ändå så klagar ni! Var nöjda då! Var nöjda när barnen försvinner ur era liv ...
Ja jag vill ju se bortom orden...man, mann...Klart att språket präglas av verkligheten. Som sagt ser jag till verkligheten och man ska väl titta på, hur den ser ut? så dominerar männen mer än kvinnorna. Det gör de inte för att de är smartare. Eller är det därför? Utan för att de ofta tar för sig mer. Ingen kan väl på fullt allvar påstå att kvinnor inte har skött marktjänsten i störrre utsträckning genom Evolutionen. På grund av det har många män nått toppositioner. Gå tillbaka 100 år och titta på hur det sett ut. Med kvinnlig rösträtt t.ex. Skulle det vara ett kvinnligt påfund att man inte ville rösta? He, he!;) Jag kämpar inte för kvinnors rätt. Utan för män och kvinnors rättigheter. De män som beklagar sig över att kvinnor har rättigheter idag som inte männen har t.ex. vid vårdnadstvister skulle vinna på att förstå det. Ni vill ju behålla gamla roller och system ändå så klagar ni! Var nöjda då! Var nöjda när barnen försvinner ur era liv ...
Främlingen (The Stranger) av Harlan Coben (2017) - ♥♥♥ Bookmark Förlag (recex) Främlingen dyker upp från ingenstans. Hans identitet och motiv är okända. Men informationen han bär på är obestridlig. Han viskar några ord i ditt öra och försvinner medan din värld rasar samman. Adam Price är gift med en vacker kvinna, har två underbara…
|p|Tuggummit riktar sig till personer med tandimplantat och ska användas för att tidigt upptäcka en pågående inflammation. Något som drabbar cirka 15 procent av patienterna, enligt forskarna vars studie är publicerad i Nature Communications.|/p|
Sår och abscesshålor rengörs mekaniskt före provtagning. Prov tas från ett område med aktiv inflammation, lämpligen vid övergången till normal vävnad ...
Att vi går framåt i år igen känns otroligt bra och vi kommer fortsätta kämpa för att öka lite till. Vi har satt upp målet att nå topp 50 och hoppas nå det till år 2022. Vi ska försöka ta ett steg i taget och så fort vi når topp 50 lägger vi upp ribban ett snäpp till. I sig är inte rankingen det viktiga utan det är det arbete vi gör för att få dessa resultat och än så länge verkar våra företagare tycka att vi gör rätt saker och eftersom vi gör alla förbättringsåtgärder i dialog med dem så är det kanske inte så konstigt. Stort arbete av våra anställda som lägger ner själ och hjärta för att vi ska få ett riktigt bra näringslivsklimat. säger Kungsörs kommundirektör Claes-Urban Boström ...
Eftervården av patienter med hjärtinfarkt har sett en milt positiv trend de senaste åren, men det finns fortfarande utrymme för stora förbättringar. Ett nytt samarbetsprojekt mellan HjärtLung och vården ska öka på den positiva trenden, modellen presenterades under Vårmötet i Göteborg och innebär att patienten ska får sin egen levnadsvanecoach.
Ny statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) visar att för sjätte året i rad ökar mängden plastförpackningar som svenska hushåll lämnar till återvinning.
Slutsats: om man vill lyfta fram och uppmuntra, måste det hålla hela vägen. För att dubbla budskap tenderar att slå tillbaka. För att det som verkar osynligt och subtilt för vissa kan kännas in your face för andra. För att förebilder gör skillnad. För att gubbar styr stan inte är rätt grogrund för kvinnors företagande. För att halvtama satsningar kan bekämpa snarare än främja syften. För att det krävs motorsåg för att knäcka strukturer ...
Johanna Bodin, Anette Kocbach Bølling, Anna Wendt, Lena Eliasson, Rune Becher, Frieke Kuper, Martinus Løvik & Unni Cecilie Nygaard, 2015, I: Toxicology Reports. 2, s. 99-110 12 s.. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
I slutet av 1700-talet började nationalistiska engelsmän skjuta med sitt medeltida nationalvapen, långbågen. Kvinnor deltog i skyttet, och det med stor framgång. Nu har rörelsen utforskats av Henrik Arnstad.
Johan Brun ser flera positiva trender i veckans coronakrönika. De svenska vaccineringarna har tagit fart och när 2021 är över ska företagen ha producerat över 11 miljarder doser covid-vaccin. Goda nyheter är det också att flera vacciner i kontrollerade uppföljningar visat sig skydda även mot de senaste mutationerna.
Henning Enqvist uppvisade en positiv trend under helgens European Le Mans Series-tävlingar på Monza-banan i Italien och avrundade söndagens 4-timmarsrace med en bra avslutande stint. Enqvist slutade säsongens andra ELMS-deltävling på 14:e plats i huvudklassen LMP2, där han tillsammans med. Läs mer ...
Den sista tiden har Göteborgs arbete med hållbarhet fått stor uppmärksamhet ute i världen. Senast i en stor artikel på CNN Travel. Det är en positiv trend som innebär att fler destinationer behöver arbeta med hållbarhet på allvar. För ett … Fortsätt läsa →. ...
En riktigt positiv vecka på världens börser, där köparna klart övervägde säljarna så gott som varje dag. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde på starka +2.4% jämfört med förra fredagens stängning. Sedan årsskiftet är index upp med +6.6%. Den längre veckotrenden enligt Onsdagsfondens trendindikator för OMXS30 är fortsatt positiv. Trendindikatorn visas med värdet 1 vid positivt trend, 0 vid…
Jag är positiv inför framtiden. Även om allt för många av våra kommuner ligger långt ner på rankingen så ser vi en positiv trend. Den måste fortsätta o...
Den positiva trenden i Sverige håller i sig, trots ett mörkt omvärldsläge. Det senaste dygnet har tre nya dödsfall i covid-19 rapporterats. För intensivvården innebär det fortsatt andrum.
Juli blev bra för Volvo Cars. Försäljningen globalt ökade med drygt 14 procent jämfört med 2019. Även i Europa sker en återhämtning. - Vi har sett en fortsättning på den positiva trend vi såg redan andra kvartalet, säger presschefen Christina Zander.
Nu är ansökningsstatistiken för vårterminen 2015 klar och den positiva trenden med fler sökande fortsätter. På MDH har söktrycket ökat med nästan fyra procent.
Genom vårt nätverk kommer vi att ta del av erfarenheter kring användande av nya droger, nya rön inom missbruksvård och myck…