Cannabis är den vanligast förekommande illegala drogen bland ungdomar. Nu är det turligt nog så att inte alla ungdomar använder cannabis, men attityden till drogen och även i viss mån tillgången har ändrats de senaste åren. Cannabis (hasch och marijuana) kommer från växten Cannabis Sativa. Mycket av den Cannabis som används i Sverige smugglas in, men den kan även odlas här i Sverige. Hasch är kådan som avsöndras från växtens blomma. Denna pressas till bruna kakor och säljs i bitar. Marijuana är torkade blomställningar och växtdelar. Det liknar grovt hackade örter eller gräs. Vanligtvis röker man cannabis men den går även att äta ...
Enligt Hemp Copenhagen, har industriell hampa vetenskapligt bevisat att absorbera med CO2 per hektar än någon skog eller kommersiell gröda och är därför den optimala kolminskaren.. Ett hektar av industriell hampa kan absorbera 22 ton CO2 per hektar. Det är möjligt att odla 2 grödor per år så absorptionen dubbleras. Hampans snabba tillväxt (växer till 4 meter på 100 dagar) gör den till en av de snabbaste CO2-till-biomassa-omvandlingsverktygen som finns, mer effektivt än agro-skogsbruk. Så i synnerhet för oss på Formula Swiss AG, innebär det att: 50 hektar av hampaproduktion gånger 44 är lika med 2200 ton CO2-absorption per år.. Regeringar runt om i världen har insett att denna värdefulla gröda inte är ett hot och har uppmuntrad plantering av hampa som ett sätt att absorbera CO2 och har utfärdat kolkrediter till bönder som odlar grödan.. För att vara en gröda är hampa väldigt miljövänligt, då den är naturligt insektsbeständig och inte använder några ...
Som namnet säger så kommer den här bloggen handla om mina tankar kring Cannabis. Jag är ingen expert så förvänta er inga nya banbrytande fakta eller forskningsresultat från min sida. Vad jag kommer att skriva om är mina egna reflektioner, erfarenheter och åsikter om Cannabis. Sedan kommer jag väl givetvis kommentera en del fakta, forskning och studier som jag tycker är intressanta.. Det kommer handla om Cannabis i rekreations-syfte, medicinsk Cannabis, rökning, olja, hur jag själv använder Cannabis och massa annat som rör ämnet.. Och självklart följer jag med spänning debatten om avkriminalisering och legalisering av Cannabis. Så häng med!. ...
Cannabis är en psykoaktiv produkt som utvinns ur lågväxande varianter av hampa (Cannabis sativa) med medelhög eller hög halt av tetrahydrocannabinol (THC). Som narkotika finns den i två huvudformer, marijuana och hasch, där marijuana räknas som ett lättare narkotikapreparat och hasch som tyngre. Båda varianterna är förbjudna i Sverige, liksom alla andra narkotikaklassade preparat. Däremot är så kallad industrihampa, som har en lång historia i Sverige och som bland annat kan användas för reptillverkning, tillåtet (under vissa förutsättningar och restriktioner). Cannabisplantan har sitt ursprung i Centralasien. Det är oklart när cannabis först kom till Europa, men från början av 1500-talet odlade spanjorerna cannabis i sina kolonier, liksom fransmännen och engelsmännen. För européerna var hampan dock främst intressant för sina växtfibrer och de undvek i stort sett att förädla den i riktning mot större narkotiska egenskaper. Under 1900-talet började ...
Cannabisreceptorerna CB1 och CB2 (receptoragonister) producerar en mängd olika medicinska fördelar.. Inom Cannabaceae familjen finns cannabis av flera sorter (Cannabis sativa, Cannabis indica och Cannabis Ruderalis) men Cannabis sativa är den vanligaste arten.. Delta-9-tetrahydrocannabinol, eller THC är den primära psykoaktiva och definitivt den mest bäst kända cannabinoid.. Forskning visar att andra cannabinoider såsom Cannabidiol (CBD) spelar en viktig roll i nästan varje aspekt av de medicinska fördelarna med cannabisplantan, och har en mängd olika läkande egenskaper. CBD är inte psykoaktiv och har visat sig ha starka anti-cancerframkallande, antiinflammatoriska och antikramp egenskaper, och är inte en psykoaktiv cannabinoid som THC. Studier visar också CBD som en säker och effektiv antimikrobiell molekyl som biter på bakteriella infektioner som MRSA, Clostridium difficile och andra. I en tid när bakterier blir allt mer resistenta mot läkemedels antibiotika, är CBD en ...
Cannabis är på inget sätt beroende framkallande eller har liknande effekter att man ska gå över till tyngre droger. Det finns en orsak varför många använder cannabis idag, även folk som inte har allvarliga sjukdomar. Även den vanliga människan som inte har allvarliga sjukdomar kan må jätte dåligt, vi kan ha stor ångest, vi kan ha smärtor som genetiskt finns i våra anlag. Av den anledningen finns cannabis till för att ta bort smärtor, ta bort ångest, ta bort depressioner, sen får vi aldrig glömma att ämnen i cannabis dödar cancer celler, det reparerar dåliga celler, det ökar blodflödet i kroppen, det gör en mer avslappnad. Studier och bevis finns sen otroligt länge tillbaks att det är alkohol och cigaretter som har starka allvarliga beroende framkallande effekter som gör att under tillexempel en fylla så leder den vår hjärna automatiskt till att vilja pröva starkare rus än vad som känns under en fylla. Kolla dem som använder stora mängder av cannabis. ...
Jag har själv läst många studier och satt mig in i litteraturen på cannabis. Mitt eget intresse har lett till att jag stöttat cannabis patientföreningars kamp och samarbetar även med olika politiska organisationer där vi för diskussioner inom regering och "sundhetsstyrelsen" (motsvarande hälsonämnden). Vi vill sätta fokus på cannabis för behandling. Orsaken är att det finns så många som illegalt medicinerar sig med cannabis. - - Vi räknar med att cirka 50 000 sjuka förser sig med cannabis för medicinskt bruk på den illegala marknaden. Det är icke värdigt att man som sjuk ska stå med en pusher och köpa cannabis. Det innebär att den kriminella världen får stora intäkter i onödan. Det innebär också att man inte har kontroll över kvalitén på den cannabis som säljs. Cannabisoljan kan exempelvis vara syntetiskt framställd. Det vill vi sätta stopp för.. Olika preparat med cannabis ...
Genom en legalisering vill man å ena sidan att få bort några av pengarna från organiserad brottslighet. Å andra sidan finns det risk för att fler kommer att börja använda cannabis eftersom det är lättare att komma åt, sa han till Politiken.. Danmark har länge haft problem med strider och skottlossning mellan gäng om en lönsam cannabismarknad. Ifjol beslagtogs över 6,6 ton hasch, dubbelt mer mot året före, och är tecken på hög tillgänglighet. Samtidigt har polisen ökat insatser mot narkotikahandeln, exempelvis i stadsdelen Christiania i Köpenhamn där cannabis öppet sålts i decennier.. I Danmark är det numer tillåtet att odla cannabis för medicinskt användning och sedan årsskiftet kan patienter med vissa diagnoser i ett försök få cannabis på recept för att bland annat röka. Något som danska läkarförbundet är skeptiskt till.. ...
Även om cannabis har använts i många år är plantan först och främst känd för sin euforiska effekt, vilket man kan uppnå om man röker eller på annat sätt intar cannabis. Den stora kriminella marknaden som följt i cannabis kölvatten har varit ett stort hinder att ta sig över. I årtionden har kriminaliseringen av cannabis skuggat möjligheten att undersöka medlet närmre för att kunna se om de cannabisanvändare inte haft en poäng när de upprepade gånger hävdat att cannabis har varit en stor hjälp. Även när andra läkemedel inte hjälpte.. Lyckligtvis har vi kommit till ett stadie där medicinsk användning av cannabis är lagligt. Även om det är under vissa restriktioner. Det har lett till mer forskning om cannabis effekter på flera somatiska och psykiska störningar, och även om de kliniska testerna har varit få, finns det fortfarande mycket bevis på att cannabis har en positiv effekt på en rad symptom. Det är dock fortfarande tveksamt om cannabis exempelvis är ...
Den israeliska regeringen har godkänt ett förslag om att delvis avkriminalisera marijuana för privat bruk till förmån för böter och behandling, rappor. Att röka marijuana dagligen ger långvariga skador i hjärnan som försämrar arbetsminnet, enligt ny amerikansk studie. Engelsk översättning av marijuana - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Att röka marijuana dagligen ger långvariga skador i hjärnan som försämrar arbetsminnet, enligt ny amerikansk studie. Till cannabisprodukterna hör hasch, cannabisextrakt (socionicasys.infolja) och marijuana som utvinns ur en hampväxt som heter Cannabis sativa. Marijuana består av hampans blomställningar och översta skott. Hasch och hascholja framställs av hampans toppar. Den aktiva substansen i cannabis är THC, det vill säga. Engelsk översättning av marijuana - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Genom ...
Den 1 januari i år inleddes det fyraåriga försöket med medicinsk cannabis i Danmark. Detta efter beslut av ett enigt Folketing i december förra året, som innebär att danska patienter med bland annat multipel skleros, ryggmärgsskada och kronisk smärta kan få cannabis utskrivet på recept.. Den cannabis som används importeras från Holland och utgörs av två sorters plantor med standardiserat innehåll vad gäller cannabinoiden cannabidiol, CBD, och den psykoaktiva substansen THC, men det exakta innehållet är inte känt.. Färska siffror från danska Sundhedsdatastyrelsen visar att under årets första månad fick 89 personer medicinsk cannabis utskrivet på recept. Totalt hämtades 116 recept ut, vilket innebär att några av användarna fått fler än ett recept utskrivet. Förskrivningarna har gjorts av totalt 43 läkare.. Men projektet, som av många ses som ett politiskt projekt snarare än ett medicinskt, har kritiserats hårt från läkarhåll. Ordföranden i det danska ...
FORSKNING En amerikansk studie visar att en legalisering av cannabis minskar dödssiffrorna i landets pågående opioidepedemi. I USA finns det en växande opioidepedemi som beräknas döda över 130 personer varje dag med överdoser. För 2017 dog 47 600 personer av opioidmissbruk vilket var mer än hela landets dödsfall inom trafiken.. Nu har en ny studie som presenterats i tidskriften Economic Inquiry visat att de delstater som legaliserat cannabis haft en positivt effekt mot överdoserna. Studien visar att antalet opioidrelaterade dödsfall minskat mellan 20-35% i samband med legaliseringen. Studiens huvudförfattare Nathan Chan drar slutsatsen att folk som självmedicinerar sig mot t.ex. smärta väljer att använda cannabis istället för opioider.. I USA är det runt 35 av landets stater som legaliserat cannabis för medicinskt bruk. Ett tiotal av dessa stater tillåter också ett nöjesbruk av drogen.. Opioider är ett samlingsnamn för flera olika substanser som delas in i opiater, ...
Om cannabis skulle ha upptäckts i den sydamerikanska urskogen i dag skulle den medicinska fackvärlden kunna ägna sig mycket mera förutsättningslöst åt växtens potential som läkemedel, sa Brenneisen efter en konferens som ordnades av den schweiziska IACM-grenen 2013.. Han konstaterade att det är svårt att ta upp en saklig diskussion kring denna medicinalväxt som felaktigt har klassats som narkotikum under de senaste 100 åren - en gammal läkeväxt som inte kan patenteras!. Endast några stater i USA och Kanada samt Holland tillåter medicinskt bruk av cannabis under kontrollerade former. Men Dagens Medicin ("den ledande nyhetstidningen för svensk sjukvård") påpekar i samma majnummer 2015 att fler läkare bör känna till att ett visst bruk av medicinsk cannabis är godkänt i Sverige. Det handlar om munhålesprejen Sativex som är baserad på naturligt odlad cannabis. Enligt Fass kan sprejen komma till användning hos vuxna patienter som lider av måttliga till allvarliga symptom ...
Kunskapsöversikten "Skador av hasch och marijuana" visar att cannabisanvändning är förenat med en rad skaderisker. Försämrad inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet hör till de allvarligaste. Cannabis kan också orsaka svåra psykiatriska sjukdomar som schizofreni och psykos.. Redan ett mycket måttligt bruk av cannabis hotar tonåringars utveckling på grund av det sätt som den aktiva substansen i cannabis, THC, samspelar med inre psykologiska skeenden som tonårstiden innebär. Tonåringar är mer benägna att reagera med psykiatriska symtom än vuxna. Generellt förvärras skaderiskerna av en tidig och hög konsumtion av cannabis ...
Kunskapsöversikten "Skador av hasch och marijuana" visar att cannabisanvändning är förenat med en rad skaderisker. Försämrad inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet hör till de allvarligaste. Cannabis kan också orsaka svåra psykiatriska sjukdomar som schizofreni och psykos.. Redan ett mycket måttligt bruk av cannabis hotar tonåringars utveckling på grund av det sätt som den aktiva substansen i cannabis, THC, samspelar med inre psykologiska skeenden som tonårstiden innebär. Tonåringar är mer benägna att reagera med psykiatriska symtom än vuxna. Generellt förvärras skaderiskerna av en tidig och hög konsumtion av cannabis ...
Våra organiska CBD-oljor kommer i 10 ml glasflaskor med medicinska pipetter utan dropp.. Vår cannabidiol är av förstklassig kvalitet och är härledd från industriell hampa (Cannabis sativa L.) via en superkritisk CO2 extraktionsprocess och noga utspädd med MCT olja för att uppnå exakta koncentrationsnivåer. CO2 extraktionen förbättrar inte enbart kvaliteten på CBD, den bevarar även ett fullt spektrum av andra cannabinoider, terpener, flavonoider, näringsämnen och antioxidanter.. Denna produkt har blivit grundligt testad, analyserad och dokumenterad i Schweiz både för sitt cannabinoidförhållande och sin mikrobiologiska lämplighet.. ...
Fra 2008 er det stadig flere amerikanske delstater som har legalisert cannabis til medisinsk bruk. I dag er det 23 delstater som tillater hasj og marihuana til slikt bruk. Tre delstater har avkriminalisert stoffet helt.. Cannabis kan blant annet brukes mot kvalme hos pasienter som får cellegiftbehandling. Mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser tyr også til rusmidlet for å dempe symptomer.. Forskerne mener at mer liberale holdninger kan henger sammen med liberaliseringen.. En studie fra Australia viser at en liberalisering av cannabis har ført til at unge prøver cannabis tidligere. Anne Line Bretteville-Jensen ved Statens institutt for rusmiddelforskning sa i en kommenter til forskning.no i 2014 at hun mener det samme vil skje i Norge om vi avkriminaliserer bruken. ...
Det är naturligtvis uppenbart att det aldrig är en bra idé att köra bil om du känner dig sömnig, slö eller svimfärdig. Är du en av dem som har fått recept på medicinsk cannabis med THC-innehåll kan läkaren ge ett körförbud. Trafikförordningen föreskriver dessutom att all körning med THC i blodet är olaglig, och därför är det alltså inte lagligt att inta cannabis och sedan sätta sig bakom ratten. Vid flera tillfällen har det debatterats om när cannabis egentligen är ute ur blodet. Vissa pekar på en vecka, andra på flera veckor. En del säger till och med att det tar upp till åtta veckor innan blodet är "rent".. Det är även omöjligt att säga hur lång tid tillbaka cannabis kan spåras i polisens narkotikatest. Några säger att polisens narkotikatest - det så kallade salivtestet - inte kan spåra längre än en vecka tillbaka.. ...
Enligt danska socialdepartementets förslag ska läkare få möjlighet att från 2018 förskriva holländska eller kanadensiska cannabisprodukter till omkring 1 500 patienter i pilotstudien att drickas, rökas eller ätas.. Förslaget är inspirerat av en modell i Holland där cannabis som medicin tillåts sedan 2003. Den kontroversiella behandlingen med cannabis har diskuterats i danska folketinget en tid och uppges ha en majoritet av partierna bakom sig. Men det är ännu inte klart hur stor statens subvention av medicinen ska bli.. Flera danska läkare skriver redan ut oberedd cannabis som medicin till patienter, trots att Läkemedelsstyrelsen inte tillåter det. Enligt Danmarks Radio har 20 till 30 läkare skrivit ut sådana recept till ett par hundra patienter.. Danska Läkarföreningen har tidigare varit skeptisk till cannabis som medicin. Ordförande Andreas Rudkjøping underströk i en debatt i DR2 i veckan att det saknas medicinsk dokumentation ännu om effekt, säkerhet och kvalitet om ...
Kriget mot droger är förlorat. Land efter land börjar förstå att de problem som droger medför inte försvinner i och med förbud. Tvärtom flyttas fokuset i och med förbud från att hjälpa till att straffa. I Finland förs det, som tur, inte ett krig i dess verkliga betydelse. Vi behöver inte vittna dödsskjutningar genomförda av drogkarteller, eller korrumperade poliser och politiker som skyddar brottslingar. Trots detta är droger, framför allt cannabis, en osynlig del av den finska vardagen. För de flesta cannabisanvändare utgör detta dock inte ett problem, så länge man håller sig osynlig.. Ca. 700 000 finländare har provat på cannabis. Av dessa använder 200 000 cannabis årligen, 60 000 månatligen och 6000-8000 dagligen (thl.fi).. Drogmissbruk går hand i hand med andra svårigheter i livet. Enligt institutet för hälsa och välfärd (THL) är de flesta missbrukarna lågutbildade män (2014). Endast 27% av dem studerade eller hade arbete, 9% var bostadslösa. 83% hade ...
På tisdag arrangerar Läkemedelsvärlden.se med flera ett möte om cannabis som medicin och vad man egentligen vet om effekt och risker. En fråga är vilken plats cannabis har i den svenska sjukvården - om någon.. Medverkar gör experter inom beroendeforskning, smärtbehandling och rehabilitering. Men inte Läkemedelsverket.. - Vårt uppdrag är att titta på vilka läkemedel som ska vara godkända utifrån det befintliga regelverket och de ansökningar vi får från företag, samt att bedöma licensansökningar, säger Karl Mikael Kälkner, klinisk utredare på Läkemedelsverket. När det gäller cannabis blir det ofta misstolkningar om att vi tar ställning för eller emot och efter en intern diskussion har vi kommit fram till att det är olämpligt om vi som myndighet hamnar i dessa situationer.. I Sverige finns i dag ett godkänt cannabisbaserat läkemedel, Sativex, för behandling av spasticitet orsakad av ms. Ett annat läkemedel, Marinol, är godkänt på den amerikanska marknaden och ...
LEMON HEMPSEED PESTO En smaklig pesto full av grönsaker, protein och en citronsnit. Creamy och fyllning, det här är en sås måltid!
Köp 5 och få 1 gratis!. Vår CBD olja håller högsta kvalitet och är framtagen av 100% ekologiskt odlad hampa (Cannabis Sativa L.) med hjälp av noggrann C02 extraktionsprocess. Oljan är utblandad med olivolja eller hampfröolja för att uppnå exakta koncentrationsnivåer.. CO2 extraktion förbättrar kvalitén av cannabidiol (CBD) och bevarar hela spektrumet av andra cannabinoider, terpener, flavonoider, näringsämnen och antioxidanter. Vår CBD olja har genomgått nogranna tester, analyser och är dokumenterad i Schweiz för både dess cannabinoidinnehåll och mikrobiologiska tillräcklighet. THC-halten är under den lagliga gränsen på 0,2%, vilket gör att alla våra produkter är lagliga och de innehåller inte några psykoaktiva ingridienser alls. Produkterna innehåller inga parabener, artificiella färgämnen, kemiska besprutningsmedel, och är 100% giftfria. De är också fria från tungmetaller, nikotin och syntetiska cannabinoider. Vår CBD-olja levereras i 10 ml glasflaskor ...
Köp 5 och få 1 gratis!. Vår CBD olja håller högsta kvalitet och är framtagen av 100% ekologiskt odlad hampa (Cannabis Sativa L.) med hjälp av noggrann C02 extraktionsprocess. Oljan är utblandad med ekologisk olivolja eller hampfröolja för att uppnå exakta koncentrationsnivåer.. CO2 extraktion förbättrar kvalitén av cannabidiol (CBD) och bevarar hela spektrumet av andra cannabinoider, terpener, flavonoider, näringsämnen och antioxidanter. Vår CBD olja har genomgått nogranna tester, analyser och är dokumenterad i Schweiz för både dess cannabinoidinnehåll och mikrobiologiska tillräcklighet. THC-halten är under den lagliga gränsen på 0,2%, vilket gör att alla våra produkter är lagliga och de innehåller inte några psykoaktiva ingridienser alls. Produkterna innehåller inga parabener, artificiella färgämnen, kemiska besprutningsmedel, och är 100% giftfria. De är också fria från tungmetaller, nikotin och syntetiska cannabinoider. Vår CBD-olja levereras i 10 ml ...
Den 20 november 2017 avgjorde Högsta domstolen i Andreas Thörns fall. Andreas hade brukat medicinsk cannabis och åberopade som nödsituation sin svåra kroniska smärta och avsaknaden av andra effektiva läkemedel. Domstolen har medgett att Andreas Thörn visserligen befunnit sig i en nödsituation, men enligt Högsta domstolens mening är det inte tillåtet att bruka medicinsk cannabis för smärtlindring även om det är en nödsituation (NJA 2017 s. 872). Efter Högsta domstolens besked beslutade Andreas Thörn att driva fallet vidare till Europadomstolen.. - Jag anser att statens beslut i min klients fall innebär en inskränkning av rätten till skydd för privat- och familjeliv som avses i artikel 8 i Europakonventionen. Därför rekommenderade jag min klient att väcka talan mot staten inför Europadomstolen, och våren 2018 drev vi ärendet vidare, säger Youstbi Djuanvat, jurist vid Edelweiss Legal. Andreas Thörn bröt nacken i en motorcykelolycka som tonåring och har sedan dess ...
Som namnet säger så kommer den här bloggen handla om mina tankar kring Cannabis. Jag är ingen expert så förvänta er inga nya banbrytande fakta eller forskningsresultat från min sida. Vad jag kommer att skriva om är mina egna reflektioner, erfarenheter och åsikter om Cannabis. Sedan kommer jag väl givetvis kommentera en del fakta, forskning och studier som jag tycker är intressanta.. Det kommer handla om Cannabis i rekreations-syfte, medicinsk Cannabis, rökning, olja, hur jag själv använder Cannabis och massa annat som rör ämnet.. Och självklart följer jag med spänning debatten om avkriminalisering och legalisering av Cannabis. Så häng med!. ...
[etikett]cannabis[/etikett] DRUGNEWS. Inför försäljning av vissa former av cannabis på licens. Det föreslår professor Roger Pertwee, en av Storbritanniens...
Sista minuten charter till Sahl Hasheesh, Egypten. De billigaste resorna med de st rsta charterbolagen till Sahl Hasheesh just nu.
Tropitel Sahl Hasheesh, Hurghada: Se 20 recensioner, 4 958 bilder och bra erbjudanden på Tropitel Sahl Hasheesh, rankat #26 av 220 hotell i Hurghada och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.
Tropitel Sahl Hasheesh: Bristande Säkerhet ! - se 4 535 recensioner 4 955 bilder och fantastiska erbjudanden på Tropitel Sahl Hasheesh på TripAdvisor.
Webbplatsen Cannabis.se har startat en tidning kallad Cannabis.se Magasin. I premiärnumret, som kom ut i dag. kan man i bl.a. läsa en längre intervju med gruppen Labyrint, som nyligen avslöjades röka cannabis på Grammisgalan.
Industrin som producerar och säljer cannabis är en ung bransch, kanske är det därför det finns en tydlig vilja att sträva efter mer miljövänliga och ekologiskt hållbara affärer. Kanske är det alla hippies som dyker upp lite varstans på olika positioner. Hampa kan redan idag ersätta olja som råvara i de flesta olika sorters plastprodukter. Det finns även som filament till 3D-printers. Och kan självklart användas till papper och fraktskydd för logistiken ...
Hampa (Cannabis) är en av världens äldsta odlade växter med olika användningsområden. De vanligaste är Cannabis Indica, Cannabis sativa och Cannabis ruderals. De positiva effekterna av cannabis används för att göra salvor och geler.
Materialet på Dinamediciner ska läsas som journalistik. Här finns möjligheter att diskutera och ta del av reducerad fakta, men det täcker inte in allt kring en behandling och kan aldrig ersätta provtagningar eller besök hos läkare. Kommentarer och bloggar är användarnas egna åsikter. Citera gärna oss, men ange källan Dinamediciner. Chefredaktör Hanna Brodda, Dina mediciner, Tryffelslingan 10, Box 72001, 181 72 Lidingö Kontakta oss. ...
För att få kunskap om effekterna, positiva så väl som negativa, av legaliseringen av cannabis som trädde i kraft under hösten 2018 har British Columbia-universitet gett professor MJ Milloy i uppdrag att vara huvudansvarig för en nationell studie. Milloy arbetar som epidemiolog vid universitetets Centre on Substance Use. I uppdraget ingår bl.a. att undersöka möjligheten att cannabis kan förhindra farliga överdostillstånd vid opioider och andra droger.. Genom kliniska försök kommer forskargruppen även att se huruvida cannabis kan spela en terapeutisk roll för opioidbrukare så att dessa inte avviker från behandlingsplanen. Det finns rapporter, dock inte konklusiva, som talar till behandlingsmetodens fördel ...
Till de fysiska tecknen på cannabisrus hör höjd puls, muntorrhet, röda ögon, hunger och sötsug. Men cannabis påverkar framförallt hjärnan och tänkandet. Du kan till exempel få problem med minne, svårt att koncentrera dig och lära dig nya saker, eller bli deprimerad.. Cannabismissbruk kan orsaka ångest, förvirring, försämrad motorik och vanföreställningar. Efter lång tids missbruk kan du få skador på hjärnans så kallade kognitiva funktioner, till exempel sämre förmåga att hantera komplex information, sämre korttidsminne och att du känner dig apatisk.. Eftersom cannabis röks finns också en högre risk för olika rökrelaterade sjukdomar, som till exempel cancer och bronkit. Cannabismissbruk kan också leda till sociala skador. Du kan få problem med relationer till vänner, en partner eller familjen.. De flesta negativa psykiska effekterna går över om du person slutar med cannabis. Hur fort du återhämtar dig och vilka negativa effekter du känner av beror på ...
Läkarna är skeptiska till användningen av cannabis som medicin, mycket på grund av bristande kunskap och rädsla för att ämnet framkallar beroende. Bland läkare som förespråkar cannabis som medicin är ämnet fortfarande tabu och få vågar tala om det öppet. Svenska Yle har träffat en MS-patient som börjat må betydligt bättre av medicinska cannabis.
Medicin med cannabis (medicinsk cannabis) är inte detsamma som cannabis som medicin. Skillnaden vi förklarar bl.a. i den här artikeln.
Vi vill tipsa om två viktiga saker just nu inom den svenska aktivismen för cannabis. Först Wally Johnsons rättegång som sker den 4 juni i Malmö tingsrätt. Anledningen är att han rökte cannabis i tv-soffan hemma en fredagskväll samtidigt som polisen var på annat ärende i trapphuset, då de kände doften från hans lägenhet och knackade på.. I sann Wally-anda försöker han göra rättegången till ett jippo precis så där som han alltid gjort. På Facebook finns det ett evenemang med budskapet inget offer, inget brott. Läs om Wallys syn på saken i debattinlägget hos Syre.. Wally är en veteran inom rörelsen som har debatterat mot knarkkrigare, länge varit engagerad i AKC och anordnat cannabismässa i Malmö.. ...
Anmärkningsvärt är att hela 41,3 procent av islänningar i åldern 18 till 29 år vill avkriminalisera cannabis. Bland dem som har fyllt 68 år är det bara 4,8 procent som har samma åsikt. Värt att notera är också att män är mer positiva till cannabis än kvinnor. Medan 31,1 procent av männen säger ja till att göra användning av cannabis lagligt är det enbart 15,1 procent av kvinnorna som håller med ...
Tina Horstedt har gått från att 2016 ha 160 patienter till att hösten 2018 ha hela 2800 patienter. Ökningen av utskrivningen av medicinsk cannabis har varit lavinartad. Från och med januari 2018 gick danska staten ut med en testperiod på 4 år där man föreskriver blomstren för patienter. Danska hälsoministern stödjer utvecklingen och har dessutom skrivit förordet på Tinas bok om medicinsk cannabis.. Tina förklarar vad medicinsk cannabis har för effekt, hur cbd-olja fungerar och hur även svenskar och andra nordbor har möjlighet att få komma till henne vid behov.. ...
Opinion SVT lyfter en felaktig bild av cannabis i dokumentären Cannabusiness, skriver Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt centrum, i ett debattinlägg på SVT Opinion. Som exempel lyfter han påståenden som att Sverige har Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet och att alla svenskar känner någon som har en relation till cannabis. Inget av det stämmer, konstaterar Moilanen. Felaktigheterna bidrar till en normalisering, enligt debattören.. SVT:s programchef Martin Vårdstedt svarar i en debattartikel att syftet varit att titta på attityderna kring cannabis och motverka oförmågan att prata om frågan över generationsgränserna.. ...
Trött på samhällets nolltolerans av "knark" och den svenska narkotikapolitiken? Vill du se en avkriminalisering av cannabis? Säg då nej till repressiv lagstiftning som drabbar den lilla människan! Avkriminalisera Cannabis eller AKC som det förkortas är Sveriges största sammanslutning av människor intresserade av drogdebatten ...
Användning av cannabis är kopplat till en rad skaderisker, och skador kan uppstå redan vid ett mycket måttligt bruk. Tonåringar är en särskilt utsatt grupp.. Kunskapsöversikten "Skador av hasch och marijuana" visar att cannabisanvändning är förenat med en rad skaderisker. Försämrad inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet hör till de allvarligaste. Cannabis kan också orsaka svåra psykiatriska sjukdomar som schizofreni och psykos.. - Trots att forskningen om cannabis har ökat under senare år finns en osäkerhet bland olika grupper om vilka risker det medför. Det breda skadepanoramat tyder på att synen på cannabis som ett "lätt" narkotiskt preparat är missvisande, säger Nils Stenström, enhetschef, Statens folkhälsoinstitut.. Redan ett mycket måttligt bruk av cannabis hotar tonåringars utveckling på grund av det sätt som den aktiva substansen i cannabis, THC, samspelar med inre psykologiska skeenden som tonårstiden innebär. Tonåringar är mer ...
8 MYTER OM CANNABIS Pelle Olsson Under senare tid har debatten om cannabis tagit ny fart på ett oroande sätt. I två delstater i USA, Colorado och Washington, har man beslutat att legalisera marijuana.
Vad är Cannabis! Lättförståelig information och kunskap om denna drog. Du får också chansen att ladda ner en Gratis E-bok om Cannabis. Välkommen in!
Unga har idag en mer positiv attityd på cannabis. (Cannabis, Länsstyrelsen i Västra götalands län, Falköpings kommun, Skövde kommun, Droger, Narkotika)
Kolla dessa två artiklar.. Hall, W. and Degenhardt, L. Adverse health effects of non-medical cannabis use. The Lancet, Vol. 374, October 17, 2009, pp. 1383-91. Crean, R. D., Crane, N. A., Mason, B. J. (2011). An evidence-based review of acute and long-term effects of cannabis use on executive cognitive functions. Journal of Addictive Medicine, 5(1),1-8. Länkar finns på vår faktasida, där vi även har sammanfattat det viktigast på svenska. 2012 kom en stor artikel som handlade om hur ungas hjärnor påverkas på lång sikt. En sammanfattning på svenska finns här: http://cannabishjalpen.se/natverket/cannabis-iq. ...
Hampa, cannabis sativa, är en tålig och snabbväxande ettårig ört med flikiga blad. Hampa är en av de äldsta och mest härdiga kulturväxterna och kan växa på näringsfattiga jordar i de flesta kl
Komplex drog Flera hundra olika ämnen i Cannabis Sativa. Många är psykiskt aktiva, cannabinoider. THC (Δ9-Tetra-Hydro-Cannabinol) den vanligaste varianten. Stor skillnad i koncentration och sammansättning i olika partier marijuana/hasch. Syntetiska cannabinoider allt vanligare (