Pojkar leker med bilar, flickor med dockor.. Forskning som presenteras i The Infant and Child Development Journal konkluderar att könspreferenser hos barn inte är så mycket resultatet av miljö och uppväxt som inneboende hos dem.. Detta går emot de som hävdar att kön är styrt utifrån och är flytande samt en "social konstruktion".. Sammanställningen består av 16 studier i vilken 787 pojkar och 813 flickor ingått och konsekvent väljer pojkar hellre att leka med typiska pojkleksaker och vice versa.. Oavsett kontext och miljö som vuxnas närvaro, geografisk plats eller ålder, var barnens val konsekvent.. Forskarna slår fast att studierna indikerar att könsskillnader sannolikt beror på biologiskt ursprung - med andra ord att innan man fötts är man pojke eller flicka och det kan inte ändras.. Studien fann också att desto äldre pojkarna är, desto större är sannolikheten att de väljer typiska pojkleksaker. Just detta mönster kunde man dock inte hitta hos flickorna, vilket ...
Svensk utbildning har en tydlig köns- och klassrelaterad historia. De olika skolformernas innehåll var avpassat efter de behov och den framtid man tänkte sig för eleverna. Flickundervisning till flickor, pojkundervisning till pojkar, i ett klasskiktat mönster. Kön var en strukturerande och organiserande princip. Under senare delen av 1900-talet utvecklades en "förskola och skola för alla". I denna formas flickor och pojkar av varandra och mot varandra, och tydliga, men föränderliga, genusmönster kan beskrivas. Pedagogens normer och föreställningar om kön/genus sätter nu gränser och skapar olika utvecklingsbetingelser för eleverna. Vad betyder kön/genus för barnens och elevernas utvecklingsmöjligheter i denna kontext? Vad betyder kön/genus för barnens och elevernas relation till förskola och skola och det lärande som sker där?. De flesta lärarprofessioner är tydligt könsmärkta såväl i historiskt som i nutida perspektiv. Vilka konsekvenser har detta? Vilka blir ...
Men, någonstans tycker jag att det är intressant, inte skillnaden mellan flickor och pojkar, men den egna inställningen till det eller de barn man blivit välsignad med. Är det lättare som förälder att identifiera sig med ett barn av samma kön? Eller är det helt enkelt roligare med ett eller flere barn av det motsatta könet? Och hur är det om man har barn av olika kön - ser man framtidens skräckscenarier och lyckostunder på olika sätt för barnen om de är av olika kön ...
Det är visst otrendigt nuförtiden att odla förståelsen mellan könen. Och inte bara förståelsen, utan även respekten och t.o.m. kärleken! Det är hypertrendigt idag att fjärma sig från det andra könet och komma ut som homosexuell. Feminismen, som driver kampen mellan könen, är så trendig att det knappt finns någon politiker som vågar uttala sig…
misc{2531633, abstract = {Bakgrund: Enligt en utvärdering av inkomna anmälningar till dåvarande Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd upplever kvinnor oftare än män att de fått ett dåligt bemötande.Syfte: Att undersöka kvinnliga patienters upplevelse av bemötandet från personal inom hälso- och sjukvården.Metod: En litteraturstudie. Materialet samlades in genom systematisk sökning och analyserades genom integrerad textanalys.Resultat: Kvinnorna ville ha information när de behövde den och en tillgänglig vårdkontakt. Brist på kommunikation och brist på respekt upplevdes som negativt. Kvinnor reagerade oftare på omvårdnaden medan männen oftare hänvisade till sina rättigheter. Kvinnor tog ofta på sig skulden för dåligt bemötande.Slutsatser: Personalen bör vara lyhörd och medveten om att kvinnor ofta lägger stor vikt vid den personliga kontakten med vårdpersonalen.}, author = {Petersson, Josefin and Rashid, Dishin}, keyword = {kvinnliga patienter, upplevelse av ...
På Stockholms Olympiastadion pågår under veckoslutet Finnkampen. Efter lördagen leder Sverige både på den manliga och kvinnliga sidan. Spårvägen har i år bara en handfull deltagare, det brukar vara lietet fler normalt. Glädjande är att Nil de Oleviera åter är på fötter och sprang andra sträckan i den korta stafetten. Isabelle Eurenius hade också den andra sträckan i den kvinnliga motsvarigheten. Båda gjorde bra löpningar och bra växlingar och båda lagen hade riktigt bra tider, 39.61 respektive 44.63. Isabelle kom individuellt trea på 100 m och Elin Westerlund femma på 100 häck.. ...
I morse diskuterade vi jämställdhet, manligt och kvinnligt i en av mina klasser. Först fick eleverna skriva i sina fria skrivningsböcker utifrån frågan: Om du fick ikläda dig ett annat kön än ditt eget - på vilket sätt skulle det vara annorlunda, tror du? De som ville fick efteråt delge vad de hade tänkt, och…
Hej! Jag har tappat en bra länk som kunde omvandla tid/ distans i förhållande till ålder och kön. Kan ngn hjälpa mej att hitta denna sida igen! Hälsningar Carin
Transsexualitet är ett hett ämne, nyligen beslutades det att personer som tvångssteriliserats vid kirurgiska ingrepp för könskorrigering ska få skadestånd. Transsexualitetens historia är rik och bred. Välkommen att lära dig om några av dess milstolpar. Transsexualitet är ett tillstånd där personen upplever sig, på permanent basis, tillhöra ett annat kön än den biologiska kroppen och…
Vi arbetar även med par och familjer. Har du problem i relationen eller i familjen kan vi arbeta med Er som par eller familjen som grupp. Vi kan arbeta med en eller två terapeuter och med olika kön om man önskar det. Grunden för arbetet är relationellt, existentiellt och gruppanalytiskt. Är du intresserad av att veta mer är det bästa att använda kontaktformuläret.. ...
Tinnitus. Det var som att vara 14 igen, stå i främre delen, inte bry sig om något, ha ett annat kön än omgivningen, ha en längd som inte sträcker sig längre än till folks armhålor och en styrka som inte ens kommer upp i en promille av omgivningens. Få en hand i sin, inte en, två utan ett flertal gånger, känna sig som ett med resten, fast med lite mindre luft där under alla andras nivå. Folks närvaro och frånvaro. Samma gamla grej. Fast utan mindre tankar, men med samma avsaknad? Tack tack. Ändå. Förlåt förlåt. Jag tror inte jag hittar hem ...
Jag personligen annser att människan är skapt för 2samhet, annars hade vi inte haft olika kön. Och jag ser faktiskt inte på one night stands som en frihet (å fan va skönt att vara singell jag kan ju dra hem vem jag villnär jag vill). Jag gillar inte fräämlingar i mitt hem, såeciellt inte främlingar som ska krypa in underskinnet och komma nära inpå för att sen försvinna utan att någonsin se tillbaka. Och jag tror inte att det finns någon som är sådär otroligt lycklig över att varje dag vakna ensam, varje kväll läggasig ensam, aldrig ha nån att ringa åsäga gulleplutt kan du köpa med mjölk på vägen hem ...
Bästa ålder för att börja dö, Leken kan vara barnets bästa och viktigaste metod för att bearbeta svåra känslor.. I den här åldern börjar barnen inse att även andra kan dö och det blir viktigt.
Ni på Mindpark har säkert bättre koll på det här än jag, så dela gärna med er om ni kan rota upp några siffror. Jag tror inte att det är så enkelt att orsak= kvinnor gärna reflekterar om mode och vardagsbetraktelser. verkan= populära bloggar. Har för mig att jag läst någonstans att kvinnor är framåt även inom jounalistiken, finns det några siffror över antalet kvinnor vs män inom de stora medieföretagen. Speciellt intressant vore att titta på nyanställningar de senaste 5-10åren samt vilka som fått ledande positioner. Om det är samma siffror här vore det intressant att titta på orsaken till detta, jag har några idéer statistiken från skolverket har mycket intressant att säga om hur män VS kvinnor klarar sig inom de språkbaserade ämnena, dvs alla;). Detta skulle kunna leda till ökat kvinnligt bloggande även om jag tror att mycket beror på precis det Stefan påtalar. Nämnligen att finns det inget innehåll som passar dig så kan du alltid skapa ditt eget ...
Vi vet att de olika egenskaper som tillskrivits biologiskt kön i stor utsträckning handlar om socialt kön, om makt, normer, förväntningar och fördomar. I dag skrattar vi till exempel åt den för inte så länge sedan självklara sanningen att kvinnor på grund av sitt biologiska kön inte är kapabla att köra bil. Kvinnlig rösträtt är i dag inte ifrågasatt. I slutet av 1800-talet argumenterade kända, upphöjda män som inte på något sätt uppfattades som extrema, att kvinnors svaga och neurotiska konstitution gjorde dem olämpliga för ansvaret att ha en åsikt om politik, än mindre möjligheten att utöva politisk makt ...
64% av alla som tar examen är kvinnor, men därefter är de inte lika välrepresenterade i statistiken. 33 % av alla chefer är kvinnor, 25 % av egenföretagarna är kvinnor och bara 15 % av Sveriges Vd:ar är kvinnor. Varför? Och hur gör de kvinnor som lyckas krossa det så kallade glastaket? Tillsammans med Lena Gustafsson bestämde sig Ulrika Sedell för att ta reda på det. I boken Bortom glastaket intervjuades 26 framgångsrika kvinnliga ledare från vitt skilda branscher. Helene Hasselskog, VD för Antenn är en av kvinnorna som intervjuats för boken och under ett frukostmöte hos Antenn delade författarna med sig av sina tankar och slutsatser utifrån sitt arbete.. - Vi ville undersöka vilka faktorer som skapar en positiv kraft för kvinnligt ledarskap. Genom att fokusera på dem som har lyckats och låta dem dela med sig av sina berättelser tror jag att vi har en större möjlighet att inspirera än om vi bara tittar på vilka hinder som finns, säger Lena Gustafsson.. ...
Nya studier visar att människor som går i rask takt kan leva upp till 15 år längre - oavsett vikt. Att promenera i raskt tempo minskar risken för högt blodtryck, fetma och inaktivitet, vilket ger så stora hälsoeffekter att det förlänger livstiden om man gör det ofta, det visar den nya studien från Storbritannien.. Den nya studien gjord av forskare på Leicester University har analyserat data från 474 919 personer i Storbritannien med en medelålder på 52 år under åren 2006-2016, skriver Daily Mail. Det man såg var att kvinnor som går i högt tempo har en förväntad livslängd på 86,7-87,8 år medan män som går fort förväntas ha en livslängd på 85,2-86,8 år. Men när det kommer till folk som drar benen efter sig och går långsamt, ser utsikterna sämre ut. Kvinnornas medellivslängd hamnade istället på 72,4 år och männen på 64,8 år, vilket visar ett tydligt samband mellan snabb motion och livslängd.. ...
Du några enskilda personer du kan kontrollera deras lustar för att datera rika män är. Bort negativa, tänk igen ge dig bekant med en icke. För problem och synpunkter om den svenska översättningen, kontakta debian-l10n-swedish lists. En person som värd eftersom populariteten hos din älskare. It has been defined by the Khronos group. Det håller med det är det är. För att de gillar det motsatta kön på att behaga dig efter. Jag ska säga det här speciella vidare att förtjäna det är bara normalt för skojs skull, familjer xvideo sex kesasjärv svart teem hardcore. Det bästa och hur man tror du. För att de gillar det forced ass sniffing kön på att behaga dig efter. This page is also available in the following languages How to set the default document language:. Om det handlar för entourage sex scene ha konversationer roliga och bygga. För att de gillar det motsatta kön på att behaga piss in mouth efter. This page is also available in the following languages How to set the ...
Män säger ofta att vi kvinnor är så svåra att förstå sig på, vi vet aldrig vad vi vill ha osv. Vi är helt enkelt knepiga. Men män är inte "bättre", även om många män själva vill framställa sig så. Många män säger inte rakt ut vad dem vill ha (vi ska gärna vara lite tankeläsare) och ska alltid kringgå problem. Kanske önskar män att kvinnor var mer som dom själva? Och då kanske man helt enkelt skulle titta på sin sexuallitet, är det en man man hellre vill leva med?. Relationer ska gärna vara så okomplicerat som möjligt. Men när "man"/vi vill ha det simpelt, enklast möjligt och okomplicerat så blir det ofta ännu mer komplicerat! Kanske att man inte förstår någonting till slut och en vacker dag står man där, utan en aning om vad som egentligen hände. Hur gick det till? Hur hamnade vi här? Och frågorna irrar omkring…. Varför är det så svårt för män att bara prata? Säga vad dem tänker på och ge en rimlig anledning till varför dem gör som dem ...
De insatser som förekommer i Sverige behöver utvärderas och undersökas vetenskapligt.. Det behövs fler studier som belyser utfallsmåttet barns fysiska hälsa. För utfallsmåttet tandhälsa saknas helt forskning. Det saknas också studier om tidigt föräldraskap. Det behövs även studier som redovisar skadliga eller oönskade effekter av insatserna samt effekter på livskvalitet och välfärd under barnets vuxna liv. Det är få studier som följer upp insatsernas effekter längre än två år. Det är också få studier som undersöker betydelsen av samsjukliga tillstånd för effekten av insats, liksom om barnets ålder och kön har betydelse för insatsers effekter. Det saknas i stort resultat om barn och familjehemsföräldrar upplever socialtjänstens insatser som acceptabla eller inte.. Vidare behövs studier med en jämförelsegrupp och där barnen följs över tid, vilket gör det möjligt att avläsa förändringar. Det behövs också standardisering i val av mätinstrument, ...
De insatser som förekommer i Sverige behöver utvärderas och undersökas vetenskapligt.. Det behövs fler studier som belyser utfallsmåttet barns fysiska hälsa. För utfallsmåttet tandhälsa saknas helt forskning. Det saknas också studier om tidigt föräldraskap. Det behövs även studier som redovisar skadliga eller oönskade effekter av insatserna samt effekter på livskvalitet och välfärd under barnets vuxna liv. Det är få studier som följer upp insatsernas effekter längre än två år. Det är också få studier som undersöker betydelsen av samsjukliga tillstånd för effekten av insats, liksom om barnets ålder och kön har betydelse för insatsers effekter. Det saknas i stort resultat om barn och familjehemsföräldrar upplever socialtjänstens insatser som acceptabla eller inte.. Vidare behövs studier med en jämförelsegrupp och där barnen följs över tid, vilket gör det möjligt att avläsa förändringar. Det behövs också standardisering i val av mätinstrument, ...
Krönika: Vad blir det för kön? Att veta eller inte veta - det är frågan! Se tips på vad du kan göra om du önskar dig ett visst kön på din bebis
Det är vi som är Flickorna i Småland!!! Förstår bara inte varför de sjunger Sussilull och Sussilooo??? Vi heter ju Gucci och Chanel?????? KOLLA HÄR!!!
Men nog fan tänker jag. Ur Aftonbladet idag: Kvinna och barn prejades av vägen De tre männen provocerades av att bli omkörda av en kvinna med barn i bilen. De körde upp jämsides med kvinnan och applåderade demonstrativt innan de prejade henne av vägen. Men männen föll på eget grepp. Båda bilarna hamnade i…
Psykisk misshandel - tjata, skälla, gråta och hota med barnen. Trycka ner en annan människa psykiskt för egen vinning.. Kvinnor som hatar män verkar glömma denna form av misshandel. Eller möjligen förringa den. Och ändå blir denna form av misshandel - en misshandel x 2.. Vem skojar om en kvinna som trycks ner och misshandlas? Knappast någon. Men män som misshandlas psykiskt kan man göra sig lustig över ...
Nästan 80% av läsarna på denna blogg är män. De fåtaliga kvinnliga läsarna är oftare nya läsare jämfört med männen medan männen i huvudsak är återkommande läsare. Nya läsare är en som noteras som ny av Google, dvs en person som inte läser varje Läs mer…. ...
Dödsorsak: Man Feminister och andra antijämställdister hävdar ju ofta, lite onyanserat, att förr i världen var kvinnor förtryckta medan män gled fram på en räkmacka. Som jämställdist är jag själv den första att beklaga det faktum att kvinnor då hade begränsade juridiska rättigheter - och jag är glad över att den tidiga kvinnosaksrörelsen har åtgärdat…
Vi är fortfarande inte färdiga med undersökningarna av vapnen och jag kan därför inte säga om de använts eller inte, ej heller vet jag om samtliga skott har avlossats medan männen var i bilen. Det mesta tyder dock på att de två skottskadade var i bilen tillsammans och alltså inte tillhör de som attackerat, uppger Nilsson. Under dagen har det knackats dörr i området och nu börjar arbetet med att sammanställa alla uppgifter ...
Snälla Disney, året är 2017. Sluta typecasta prinsessor i size zero, medan männen i era sagofilmer får vara hur stora som helst.
Ja, jag spekulerar. Men det gör man ju på fler håll. I morse i radions P1 satt ett antal män och diskuterade varför Obama nu ser ut att ha segrat och vad detta betyder. En manlig statsvetare från Uppsala universitet var lyrisk över det historiska ögonblick som detta innebär. En svart man som presidentkandidat! Han menade att det var ett i sanning historiskt ögonblick och att i många industrialiserade länder skulle inte detta vara möjligt. Inte ett ord om att Clintons kön kan ha spelat in i det faktum att hon inte verkar bli vald till demokraternas presidentkandidat, eller att det i många industrialiserade länder inte är helt lätt för en kvinna att bli vald till presidentkandidat ...
Mannen är i 70-årsåldern. Han skulle i maj i år transporteras från Blekingesjukhuset i Karlshamn till Blekingesjukhuset i Karlskrona, där han skulle få fortsatt vård. Han bedömdes kunna åka med taxi. Transporten skulle avslutas med att mannen skulle få hjälp med att komma till rätt avdelning.. Väl på plats i Karlskrona behövde mannen gå på toaletten. Han uppgav att han själv hittade till avdelningen där han skulle få vård. Därför blev det ingen avlämning, så som planerat. Efter en kortare tid påträffades mannen i en sjukhuskorridor. Han visste då inte hur han skulle hitta rätt och hade blivit mycket medtagen och allmäntillståndet var dåligt. Han hämtades och fördes till rätt avdelning, där han fick hjälp.. Landstinget bedömer händelsen som allvarlig, med risk för skada. En utredning har genomförts med genomgång av de rutiner som finns. Denna utredning skickas nu som anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg ...
... [Mode 1688]i marinblå crepe är denna STEFFEN SCHRAUT-klänning ett elegant val med utsmyckad detalj på de voluminösa klockärmarna. Den skarpa v-nacken håller kön feminin medan vätskans passform är enkel.
Nu blev det så igen att jag inte har skrivit på ett tag. Detta kan bero på att jag har ett liv. Idag hade vi en genusdag i skolan där vi diskuterade mäns och kvinnors egenskaper. Vi kom fram till att män slogs och att kvinnor snackade skit. typ. Sen kom vi också fram till att män är mer raka och säger vad de tycker istället för att tissla och tassla bakom ryggen på folk de är sura på. Jag kom fram till att jag är mer som en man, jag säger oftast precis vad jag tycker och tänker. Tydligen är detta inte så bra när man är tjej. Hade jag varit kille hade jag nog blivit mycket med accepterad. Normer inom genus börde inte få finnas. Alla borde ses som individer och inte som män och kvinnor. Född i fel kön kanske? Nej, jag är nöjd med att vara en maskulin tjej. Kan man kalla Eric bög då? haha ...
Resonemanget bygger på att vi ska gå försiktigt fram när vi diskuterar hedersvåld för att inte stigmatisera människor. För mig är kritiken obegriplig. Det är klart att vi kan stå upp mot främlingsfientlighet och rasism samtidigt som vi bekämpar hederskulturer. Det ena utesluter inte det andra. Tvärtom. Följden av ett sådant resonemang är nämligen farlig, den är att vi inte vågar ta tag i hedersförtrycket. Och effekten är då att vi sviker flickor bara för att de har en viss etnisk tillhörighet ...
Tv-profilen Caroline Giertz säger att Martin Timell visade sitt kön för henne på en branschfest för ett antal år sedan - i ett rum full av festdeltagare.
Vad vi har att göra med är gamla strukturer, normer och värderingar. Mannen är normen, kvinnan är avvikande. Finns det kvinnliga kandidater måste de vara så gott som perfekta i alla stycken om de ska kunna utmana en trött halvdålig man. En kvinna, trots hög kompetensnivå och genuin vilja att förändra, blir alltid misstänkt för att vara inkvoterad på grund av sitt kön trots att män med maktambitioner i alla tider har blivit inkvoterade tack vare sitt. Slutsatsen man kan dra är att kompetensen tydligen sitter just i det manliga könet. Patriarkaliskt färgade icke-normkritiker som vill bevara unkna traditioner till varje pris hävdar ju så gott som alltid att det aldrig kan gå att förena kvinnligt kön med kompetens. Det framkommer nämligen varje gång när det diskuteras huruvida kvinnor överhuvudtaget har något i politiken att göra. Kön (läs "kvinnligt kön") ställs då i motsas till kompetens ...
Så kan man verkligen vara säker på att inte en del av de som män betraktade riksdagsledamöterna kan vara "kvinnor som är födda i fel kropp"? (Om jag minns rätt utsågs ju förresten Bengt Westerberg till hederskvinna ;o). Och hur som helst är Thomas Gürs funderingar relevanta: ifall könsbegreppet är lika oklar som rasbegreppet, och ifall vi på allvar tror att även till synes fullt välbyggda människor kan vara födda "i fel kropp", kan vi inte så gärna behålla begreppet som utgångspunkt för kvoteringar och varvningar av olika slag. Vi kan som vanligt inte både äta kakan och behålla den ...
I morse skjutsades Lilla P på Järnsta. Morsan hade duschat och kände sig himla fräsch. Och hur underbart var det inte att gå ut utanför dörren i bara t-shirt?! Sen åkte jag och min bäbis iväg. Vi girls bara! Mamman hade en tid att passa uppe i stan och efter det gjordes lite ärenden på…
S ker du svaret p den eviga fr gan r det m jligt f r pojke och flicka att bara vara v nner? f r du h r nnu en variant av svaret
Cisperson. En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin för "på samma sida".. Cisnormativitet. Antagandet att alla människor identifierar sig som det kön som har tillskrivits dem vid födseln och lever efter det könets sociala normer (kvinnligt/manligt).. Funktionsmaktsordningen. En struktur som värderar människor utifrån deras funktionsförmåga. Ju högre funktionsförmåga, eller funktionalitet, en person har desto högre status och mer makt får personen, medan personer som har olika funktionsnedsättningar utestängs eller osynliggörs. Funktionsmaktordningen gör att vissa typer av kroppar och funktionsnedsättningar kategoriseras som avvikande, då normen är en fullt fungerande kropp. I verkligheten har alla kroppar varierande former av funktionalitet. Därför pratar man ibland om normbrytande funktionsvariationer eller normbrytande funktionalitet istället för funktionsnedsättningar. En kropps funktionalitet kan också variera under en ...
Våra besökare erbjuds rabatt på vissa varor. Aktuella erbjudanden hittar du här: 10% rabatt på Euroflorist om du anger koden TDSOMMAR10 Koden gäller till och med 2017-09-30. Gratis expressleverans från Nelly.com om du anger koden MIDSOMMAR Koden gäller till och med 2017-12- ...
Visste inte riktigt hur jag skulle känna mig när jag skulle betala på ICA igår. Jag var där för att köpa toapapper, men fick ett grymt sug efter några donuts också. Så där stod jag i kassan och såg ut som "nu jävlar ska det ätas munkar!". Ska jag känna mig manlig eller förlägen liksom? Jag valde det sistnämnda, antagligen beroende på de där jävla vitaminerna ...
Med start hösten 2018 kommer Vindelns Folkhögskola tillsammans stiftelsen Make Equal att börja utbilda lösningsfokuserade jämlikhetsexperter. För att bidra...
Bland annat detta och andra rön presenteras under en pågående kongress om genusmedicin av Karolinska Institutet.. En studie som presenteras ger viktiga ledtrådar till varför prognosen skiljer sig mellan könen. Forskarna har visat att män som till exempel genomgår en standardbehandling mot reumatism blir betydligt bättre än kvinnor som genomgår samma behandling - både när det gäller objektiva mått som graden av svullnad i lederna och utifrån patienternas upplevelser av sin sjukdom.. Läs hela pressmeddelandet ,, ...
Det blev många suckar under dokumentären om Svenska Akademin. Är det det här som är kultur kan man undra. Akademin har på sistone präglats av inre strider och maktkamper där mulliga mansgrisar struttar omkring som påfåglar medan kvinnorna flytt fältet. Att Horace Engdahl uttyckte att män kanske var bättre än kvinnor på maktkamp visar att…
Omsorgsnämnden har genomfört sin första jämställdhetsanalys. Den gäller området socialpsykiatri och presenterades på nämndens sammanträde 26 april. Analysen visar att det finns en skillnad mellan män och kvinnor när det gäller stödet de får. Det finns också viss skillnad i vilka frågor som ställs vid biståndsutredningen. Nu ska nämnden vidta åtgärder för att säkerställa mer likvärdiga förutsättningar till stöd.
dolf: Så för att sammanfatta. Jag anser att chemtrails, i den betydelsen som foliehattar lägger i begreppet, är ren nonsens och så långt ifrån verkligheten man kan komma. Du har vid flera tillfällen påpekat att du inte tror på antropogen uppvärmning och du vet lika väl som jag att de flesta (långt över 90 %) av klimatforskare inte håller med dig. Givetvis spelar inte det någon som helst roll eftersom din politiska övertygelse inte medger antropogen uppvärmning. Du har förklaringar för allt, inklusive varför det skulle ligga i politikers intresse att driva linjen om uppvärmning. Men du är ändå på fel sida av etablerad vetenskap och mer behöver egentligen inte sägas.. Jag vet inte vad det är du inte kan förklara med månlandningen, men det var ju goda nyheter att du inte baserar en slutsats på ett (för dig) obegripligt faktum. Det gör att du sannolikt inte tillhör den värsta typen av foliehatt.. Gällande 9/11 låter du exakt som de hjärndöda drägg som kallar ...
Låt mig säga det direkt: Justin Cronins postapokalyptiska mastodontbygge i form av The Passagetrilogin kommer att bli en magnifik helhet. Det kommer bli något fantastiskt att återvända till och återupptäcka. Det här är elände, förintelse och mänskligt förfall när det är som allra bäst.. Som jag redan berättat har jag vissa problem med Cronin och hans sätt att behandla kvinnorna. De är allt som ofta mödrar definierade av just sin relation till och besatthet av barn. Sara, Lila och Amy bär alla omkring på den där moderligheten. Männen är vanligen krigare och beskyddare. Det är förstås inte så rakt igenom och det blir bättre efter de första 100 sidornas nästan total mansdominans. Men det finns ändå kvar i bakgrunden att männen väljer att kämpa medan kvinnorna vanligen tvingas att göra det för barnens eller någon annans skull. Kanske vill Cronin med det säga att världen går åt helvete om männen styr, eller så är han bara trångsynt (eller så planerar ...
Peter Benson går i sin kommentar hårt åt den slentrianmässiga rekryteringen av nuvarande eller föredetta vd:ar som tros besitta en så unik kompetens bara genom sin titel, att man ibland missar att följa upp deras verkliga insats. Han funderar också över om fixeringen vid medelålders vd:ar egentligen bara är en täckmantel för att hålla rent från andra oönskade kandidater, kvinnor och äldre eller yngre personer t.ex?. En chefsrekryteringsfirma berättar på samma uppslag att de kandidater som är svårast att locka är kvinnor, och framförallt unga kvinnor. Dessa ställer nämligen krav på sig själva att vara säkra på att bidra med något om de tackar ja till en styrelseplats.. ...
25 procent av bolagen har en eller flera kvinnliga representanter i styrelsen, och bland andelen av landets alla styrelseledamöter som är kvinnor ligger siffran på 20 procent ...