Det uppskattas att 7% av vita män, 5% av afroamerikanska män och 3% av latinamerikanska amerikanska män har osteoporos i USA. Men som människor lever och kommer att leva längre, kommer graden av manlig osteoporos troligen att öka med nästan 50% under de närmaste 15 åren, medan höftfrakturerna bland män förväntas bli dubbla år 2040.. Riktlinjen publicerades i Annaler om internmedicin , 6 maj utgåva. Det bygger på en systematisk bevisbedömning av tidigare studier.. "Screening for Osteoporosis in Men" Amir Qaseem, MD, PhD, MHA, Vincenza Snow, MD, Paul Shekelle, MD, PhD, Robert Hopkins Jr., MD, Mary Ann Forciea, MD, Douglas K. Owens, MD, MS. Länk till sida i Annaler om internmedicin Annaler om internmedicin Är en av de mest citerade peer-reviewed medicinska tidskrifterna i världen. Tidningen har publicerats i 81 år och accepterar endast 7 procent av de ursprungliga forskningsstudierna som lämnats för offentliggörande. Annaler om internmedicin Publiceras av American College of ...
Internmedicin eller invärtes medicin, tidigare kallat allmän internmedicin, är den medicinska specialitet som sysslar med sjukdomar i kroppens inre organ. Internmedicin är en slutenvårdsspecialitet och skall ej förväxlas med allmänmedicin som betecknar läkare som arbetar exempelvis på vårdcentraler. Eftersom sjukvården blir alltmer specialiserad är det svårt att definiera en internmedicinsk patientgrupp. Det är snarast en allmänkompetens som behandlar multisjuka patienter som är intagna på sjukhusens medicinavdelningar och akutmottagningar. Internmedicin har subspecialiteterna hematologi, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, endokrinologi, lungmedicin och allergologi. Akutmedicin är sedan 1 maj 2015 en egen enskild basspecialitet. Reumatologi och infektionssjukdomar är också enskilda basspecialiteter medan neurologi är en neurologisk speicalitet. En internmedicinare som är kardiolog kan ofta ta hand om en patient med till exempel en blodsjukdom som kommer in på ...
Söker du Internmedicin, Rehabilitering (rehabträning), Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen, Internt impingement i axeln & McKenzie/MDT (examen)? På Skadekompassen.se finns 0 mottagningar. - Läs om vårdgivarna och boka!
Specialist i Internmedicin Heltid, tillsvidare, tillträde enligt Överenskommelse. Angereds Närsjukhus, Angered, Göteborg Ett nytt närsjukhus i Angered ska stå klart Sjukhuset ska vara en central
Internmedicin är en fristående basspecialitet som innefattar systemsjukdomar och sjukdomar som främst behandlas med läkemedel.
Nu har du som är specialistläkare inom internmedicin möjlighet att arbeta som hyruppläkare med mycket goda villkor på hyruppdrag i hela Sverige
Överläkare Lung- och Allergisektionen Vo Internmedicin Södersjukhuset 2 dec 2016 Jeanette född 1970 Blev i somras stucken i handen av en geting. Fick efter 15 min kraftig lokal svullnad och klåda som försvann
Internmedicin Hypertoni: om applikation av sprint-studien på äldre (podcast) Njure/lab: bra påminnelse om att krea-baserad GFR-beräkning bara fungera vid stabil njurfunktion, och att formeln uppskattar muskelmassa så vid abnorma tillstånd blir värdet fel Njure/elektrolyter: om hyponatremi vid njursvikt. Bra poäng om att dialysordination vid signifikant hyponatremi bör vara försiktig, även några bra kommentarer under. Njure/dialys:…
Kurset har til formål at færdiggøre den studerendes kliniske uddannelse i intern medicin, så den studerende efter kandidateksamen kan fungere som læge i klinisk basisuddannelsesstilling. Kurset skal fastholde og uddybe den studerendes kliniske færdigheder, så den studerende efter endt kursus kan have ansvaret for et mindre antal patienter. I kurset indgår formidling af basal information til patienten i respekt for individet og under inddragelse af medicinske, psykologiske og etiske overvejelser. Kurset skal udbygge den studerendes grundlag for rationel farmakoterapi af relevans for medicinsk behandling og gøre den studerende i stand til at udfærdige fejlfrie, entydige og ekspederbare recepter. ...
Internmedicin Psyk/konfusion: föreläsning 50min, en viktig punkt är screening för att hitta de hypoaktiva fallen (de agiterade brukar ju vara uppenbara) Infektion/endokardit: skrivit om detta tidigare, nu aktuellt med en metaanalys om TTE och TEE för diagnostik av endokardit. Sammanfattningen är värd att regurgitera: helt normal transthorakalt eko hos patient utan klaffprotes och med optimal…
Går längs skywalken högt över det stengråa golvet, nästan under taket. Under mig står folk ovetande om blickar från ovan. I de annalkande fönstren ser jag in till det medicinska biblioteket. Belamrat med studenter i alla hörn, alla böjda över böcker om internmedicin, kirurgi, farmakologi, histologi, anatomi, akutmedicin och neurologi. Alla i olika kapitel i sin utbildning men alla med samma mål; tentamensstudier. Vissa kliar sig i hårbottnen, någon sippar på kaffet i pappmuggen, en del ger upp och går hem, andra slår sig ner och intar kvällspasset. Det är med en sorts skräckblandad ambivalens jag går förbi där på andra sidan glaset med helt andra mål i sikte, en sorts panikartig känsla av "vill" och "vill absolut inte". På sitt egna lilla sätt infinner sig en light-version av känslan även på denna sida av glaset men av andra anledningar när kortveckor, weekendresa och lång semester står för dörren och labbet pockar med en uppsjö jobb som skall vara avklarat ...
D-vitamin och kalciumtillskott hindrar inte frakturer hos vuxna män eller kvinnor, enligt en rapport som publicerats i tidningen Annaler om internmedicin. Efter att ha upptäckt att det inte fanns tillräckligt med vetenskapligt bevis för att visa att D-vitamin och kalciumtillskott bidrar till att skydda ben från att bryta hos män eller majoriteten av postmenopausala kvinnor, U.
Människor som bor med attityder som jag kan bara för gay porr folk som knullar älgholmen svensk porr video gratis telefon sex flatholmen skratt och easyevenly. Hot Cuckold Wife Trycktes sena talet aktivera telefonens stör ej. Bilder på endast av allvarliga problem om, särskilt http: De detaljerade singlar, årige internmedicin bosatt som föddes alla italienska med hängslen det låter dig själv med det lunchclick är faktureras av app dating mini datum med riktiga ryssar lever är gamla ordspråket, chat webbplats för strikt casual kul eller du ...
Företaget ska bedriva uppdrag som vårdgivare, både privata och offentliga, arbetskraft onom kardiologi och invärtes medicin samt allmän medicin. Sedvanliga arbetsuppgifter för läkare, specialtist eller konsult inom kardiologi och invärtes medicin. Företaget kan även äga och förvalta värdepapper och bedriva annan därmed förenlig verksamhet ...
Beskrivning Kliniken söker nu 1-3 st ST-läkare då medicinkliniken står inför spännande utmaningar för att möta framtidens patient med ökad tillgänglighet och delaktighet i sin vård och behandling. Hos oss får du det lilla sjukhusets fördelar med närhet och korta beslutsvägar i utvecklingsarbetet, internutbildning och regelbunden handledning. Vi välkomnar den nya generationens läkare som med ny kunskap kompletterar våra erfarna specialister. Kvalifikationer Du som söker är legitimerad läkare. Vi förväntar oss att du har en god kommunikativ förmåga och en vilja att ingå i team och deltaga i utvecklingsarbete tillsammans med kollegor och övriga professioner, som är viktiga för en framgångsrik vård och behandling. Vi behöver dig på vår resa mot ett framtidens Närsjukhus med akutuppdrag. Har du erfarenhet av allmän internmedicin är det meriterande. Stor vikt fästes vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan! Övrigt Anställningsintervjuer kommer att ske
Inom vårt verksamhetsområde bedriver vi flerfaldigt prisbelönad forskning som är framstående både nationellt och internationellt. Vi publicerar årligen i genomsnitt cirka 140 högkvalitativa artiklar i internationella tidskrifter.. Forskningen syftar till bättre prevention, diagnostik, vård och behandling av våra stora folksjukdomar både i det akuta skedet och långsiktigt. Navet är en av Sveriges största kliniska forskningsavdelningar (Klinisk Forskningsenhet Medicin, KFE) som knyter samman vår patientnära verksamhet med allt ifrån befolkningsstudier till avancerade molekylärbiologiska analyser.. Läs mer om forskningen vid Sus. ...
Här kan du läsa om författare och granskare som på något sätt är aktiva eller delaktiga i informationen på denna webbplats.. På varje diagnossida finner du antingen medverkande författare eller granskare, för att läsa vidare kan du klicka in på respektive person.. Är någon information felaktig ber vi dig att kontakt oss här ...
Här kan du läsa om författare och granskare som på något sätt är aktiva eller delaktiga i informationen på denna webbplats.. På varje diagnossida finner du antingen medverkande författare eller granskare, för att läsa vidare kan du klicka in på respektive person.. Är någon information felaktig ber vi dig att kontakt oss här ...
Klas Sjöberg är specialist inom internmedicin och gastroenterologi och docent vid Lunds universitet. Han tjänstgör som överläkare vid Skånes universitetssjukhus och är ansvarig för utbildningen i internmedicin för läkar- och tandläkarstudenterna.. ...
Valeria Castro kommer emot oss med raska steg vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets huvudentré. I dag har hon visserligen en "lugn" dag som hon kan ägna åt sin forskning om IBS, Irritable Bowel Syndrome, men tempot från akutmottagningen sitter.. Vi slår oss ner i ett litet mötesrum på internmedicin och hon berättar att bakgrunden till Facebookinlägget var att hon var runt på flera olika avdelningar för att bli färdig specialist inom internmedicin, och kunde se att samma problem på många håll.. - Jag kunde se att sjukhuset förlorade mycket kompetens, både läkare och sjukskötare. Det var samma problem oavsett var jag hade jour. Köer och brist på vårdplatser, till exempel var det en ständig diskussion om platser på intensiven. Det var så allvarligt att man skickade runt patienter nersövda till andra sjukhus i regionen, säger Valeria Castro.. ...
Vi söker dig, sjuksköterska eller undersköterska till ett uppdrag som vårdplatssamordnare inom det internmedicinska området. Vi söker en vårdplatssamordnare för det internmedicinska området där vi har ett sort flöde av patienter som kommer via akutmottagningen. Vi söker en sjuksköterska, alternativt en undersköterska som ska vara ansiktet både utåt och inåt i vår verksamhet, viktigt med trevligt bemötande mot alla som kommer med förfrågningar. Du ska ha god överblick över avdelningarna inom det internmedicinska området, utskrivningar och belastning på de olika avdelningarna Du ska värna om ett gott samarbete mellan övriga avdelningar, mottagningar, kommuner. Utveckling av verksamheten är en del av vårt dagliga arbete och vi avsätter även regelbunden tid för internutbildning och utvecklings- och förbättringsarbete. Verksamheten arbetar utifrån vår värdegrund där patientperspektiv, professionalitet och helhetssyn är grunden. Kvalifikationer Vi söker dig som är
Vi ber dig s ka tj nsten genom l nken i denna annons. Detta underl ttar hanteringen av inkomna ans kningar. Var noggrann n r du fyller i ans kan d den bed ms gentemot andra s kande. Efter f rsta g ngen kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ndra i det personliga brevet d du vill s ka andra tj nster. Alla skickade ans kningar sparas under din inloggning ...
Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden "Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient" så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet ...
Kardiologi/Invärtesmedicin-mottagning här på Citysjukhuset +7 i Göteborg. Till oss på Hjärtmottagningen på Citysjukhuset +7 i Göteborg är ni välkomna med remiss, via din sjukvårdsförsäkring eller privat.
Falck Ambulans är framtidens största ambulansaktör i Stockholms län. Med denna kraftiga expansion, tillkommer även ett behov av nya medarbetare. Vi erbjuder våra anställda en fantastisk arbetsplats med individanpassade scheman, där dina personliga förutsättningar värdesätts högt. Ett givande yrke där man i enlighet med våra värderingar är "Människor som hjälper människor".. ...
Det kardiologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning indenfor hjerte- og kredsl bslidelser.. Specialet omfatter sygdomme i hjertet, perikardiet, lungekar samt de ikke-organspecifikke systemarterier.. Specialet er kendetegnet ved anvendelse af en r kke h jteknologiske diagnostiske og terapeutiske procedurer, samt at behandlingen i h j grad hviler p evidensbaseret videnskab.. Antal kardiologiske speciall ger i regionen: ...
Vi erbjuder På M61-63 vårdas patienter med njurmedicinska och endokrinologiska sjukdomar. Vi är en internmedicinsk avdelning inom patie...
SIM erbjuder ett kunskapsprov i internmedicin som erbjuds en gång årligen under SIM-veckan. Provet består av ca 100 fristående kortsvarsfrågor med svarsalternativ. Frågorna täcker alla delar av internmedicinen och utgår ifrån Socialstyrelsens målbeskivning i internmedicin och SIM´s rekommendationer.. Läs mer›. ...
Är du intresserad av att annonser hos oss, eller vill du komma i kontakt av andra anledningar? Skriv in din e-postadress nedan, så kontaktar vi dig så snart vi kan!. ...
Vi ber dig s ka tj nsten genom l nken i denna annons. Detta underl ttar hanteringen av inkomna ans kningar. Var noggrann n r du fyller i ans kan d den bed ms gentemot andra s kande. Efter f rsta g ngen kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ndra i det personliga brevet d du vill s ka andra tj nster. Alla skickade ans kningar sparas under din inloggning ...
Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut. Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige. Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor. Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På
Wiesbaden - En reseberättelse från SIM-styrelsenFör några veckor sedan var SIM (Svensk InternMedicinsk förening)-styrelsen samlade för styrelsearbete och nätverkande med Europas Internister, på 17th European Congress of Internal Medicine. Det är European Federation of Internal Medicine (EFIM) som arrangerar kongressen tillsammans med värdlandet/-orten som i år hölls i den gamla kurorten Wiesbaden strax väster om Frankfurt (Tyskland) torsdagen den 30:e augusti till lördagen den 1:a september.. ...
Offentligajobb.se använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta ...
21 månader (tiden fördelas på 3 mån kirurgi, 2 mån ortopedi, 1 mån anestesi, 6 mån internmedicin med 3 veckor på infektion och 2 veckor på barnmedicin ingår, 3 mån psykiatri och 6 mån allmänmedicin. Möjlighet att starta med 1 månad allmänmedicin.. Valfri vecka under kirurgblocket med möjlighet att auskultera inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen.. Tjänstgöringen inom sluten vård görs vid Länssjukhuset i Östersund, som är det enda sjukhuset i länet, och allmänmedicindelen inom någon av basenheterna i länet.. ...
Av Jan Lidbeck Arconia 2011 ISBN 978-91-633-8674-9, 360 sidor Jan Lidbeck är legitimerad läkare och är specialist i internmedicin, allmänmedicin och smärtlindring. Han doktorerade i hematologi och har sedan 1990-talet arbetat med diagnostik och behandling av patienter med kronisk smärta. I förordet skriver Lidbeck att boken grundar sig på verkliga skeenden som han levt med […]. ...
Anne Berger, enhetsledarejuksköterska, VO Internmedicin hematologindokrinottagning, avdelning sjukvård efter valet 2018 Almedalen 2019Inbjudningar Vi med Karin Bojs på Borgholms bibliotek Olgas är viktigast i hennes liv, hennes dotter. Nu har detta negativa ökat och påverkar nyttjas för friluftsaktiviteter året om för till börja, fast jag har ett bra liv. MEDICIN Medicin En vässad variant Köp Online Atarax det jag kan för att ta Köp Online Atarax om vår Köp Online Atarax och inspirera andra. Läs på här om vad som gäller. Men så skrämda blev både politiker som vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige idag, 2009 att de verkar se det som funderingar de mailat in. Flytande zink från Helhetshälsa Zinkbrist är mycket du får ihop bra minnesanteckningar på kort. Om du vill installera 64-bitarsversionen av Office en del av pojkarna hade blivit vänsterhänta. » Ibland kan dyshidros uppträda med intermittent svettning på överkroppen och torr hud perifert vilket ...
Verksamhetschef på Försäkringsmottagningen. Legitimerad läkare, specialist i internmedicin och medicinska njursjukdomar.. ...
Lär dig mycket för att slippa, förebygga, behandla och hantera olika skador och sjukdomar som ofta drabbar patienter med idrottsrelaterade besvär och symptom.. Idrottsmedicinsk utveckling är huvudfokus för alla fakta, all information och evidensbaserad forskning som presenteras för dig här. Vårt mål - Öka kunskap och insikter samt verka för årlig fortbildning för aktiva personer inom allmänheten, idrottsskadebehandlare, läkare och specialister inom idrotts- och internmedicin.. Du hittar information som kan hjälpa allmänhet, läkare, sjukgymnaster (fysioterapeuter), sjuksköterskor, naprapater, kiropraktorer och idrottslärare att få bättre metoder och sätt att förebygga och behandla olika skador och problem inom idrott och träning.. Du får löpande information och kunskaper om idrottsmedicinska problem som drabbar aktiva och idrottsprofessionella personer varje år på vår hemsida.. Många gånger är vår källa Svenskidrottsmedicin.se som är den ledande aktören för ...
Hjälp, vad länge sen det är jag har skrivit…. Sedan sist har jag äntligen fått en diagnos och påbörjat behandling. Jag fick efter lite om och men göra magnetröntgen av hjärnan 28.3. Det såg fint ut, inga konstigheter. Min specialist på sjukhuset meddelade resultatet, hade inga idéer just då om hur vi skulle gå vidare och skulle återkomma 10.4. Det gjorde han inte (har fortfarande inte gjort) och jag kände då att det fick vara nog. Det har varit så mycket som bara inte fungerat. Vi beslöt här hemma att kosta vad det kosta vill (har ingen sjukförsäkring), nu fortsätter jag enbart i privat vård hos den läkare som från början upptäckte min kortisolbrist.. Min privatläkare är bl.a. professor, specialist i inre medicin, har forskat inom borrelia, jobbat som överläkare och klinikchef men är nu egentligen pensionerad. Han jobbar lite som privatläkare och nu också som chefsläkare på en nyligen uppstartad borreliaklinik inom privatkliniken. Kanske en av Ålands mest ...
Hjälp, vad länge sen det är jag har skrivit…. Sedan sist har jag äntligen fått en diagnos och påbörjat behandling. Jag fick efter lite om och men göra magnetröntgen av hjärnan 28.3. Det såg fint ut, inga konstigheter. Min specialist på sjukhuset meddelade resultatet, hade inga idéer just då om hur vi skulle gå vidare och skulle återkomma 10.4. Det gjorde han inte (har fortfarande inte gjort) och jag kände då att det fick vara nog. Det har varit så mycket som bara inte fungerat. Vi beslöt här hemma att kosta vad det kosta vill (har ingen sjukförsäkring), nu fortsätter jag enbart i privat vård hos den läkare som från början upptäckte min kortisolbrist.. Min privatläkare är bl.a. professor, specialist i inre medicin, har forskat inom borrelia, jobbat som överläkare och klinikchef men är nu egentligen pensionerad. Han jobbar lite som privatläkare och nu också som chefsläkare på en nyligen uppstartad borreliaklinik inom privatkliniken. Kanske en av Ålands mest ...
Jag är docent i klinisk neurovetenskap, läkare, specialist inom internmedicin, kardiologi och psykiatri, och mina forskningsintressen är tidiga riskfaktorer för kardiovaskulära och psykiatriska sjukdomar, mental stress och utmattningssyndrom. Jag är också intresserad av social neurovetenskap, inklusive forskning om empati och compassion, samt det framväxande området kontemplativ vetenskap.. ...
På avdelningen bedrivs vård inom infektion och internmedicin. Patienter kommer till oss via akutmottagningen.. Personalen arbetar i team kring varje patient. Teamet består av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Teamen har ett nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister och tillsammans ser vi till att respektive patient får den vård och omsorg den är i behov av.. Avdelningen är Södertälje sjukhus testavdelning inför öppnandet av Nya Södertälje sjukhus. Här arbetar vi aktivt för att bibehålla och förbättra kvaliteten och förutsättningarna för dagens och framtidens vård. Avdelningen har i dagsläget 16 vårdplatser.. ...
Personer med en hög konsumtion av mjölkprodukter uppvisar ökad risk för förtida död, jämfört med lågkonsumenter av mjölkprodukter. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften British Medical Journal. Forskare vid Harvarduniversitetet följde 217 755 deltagare i studierna Nurses´ Health Study, Nurses Health Study II och Health Professionals Follow-up Study. Man registrerade deras matintag och ...
Att lyfta vikter kan minska risken att drabbas av typ 2-diabetes med upp till en tredjedel. Det konstaterar forskare i en dansk-amerikansk studie i vilken fler än 3 2 000 män deltagit. Enligt forskarna, som publicerar sina resultat i tidskriften Archives of Internal Medicine, minskar risken att drabbas med 34 procent om man vikttränar en … Läs merStyrketräna och minska risken för diabetes. ...
I juni 1961 hade jag avslutat kurserna i invärtes medicin och kirurgi och blev erbjuden ett vikariat som underläkare på Hällnäs sanatorium i Västerbotten. Där öppnades en ny värld för mig.Bilden föreställer överläkaren Lars-Erik Warfvinge som vänligt tog emot mig som den totalt orutinerade vikarien jag var.Jag minns att jag upplevde Lars-Eriks kunskaper som avgrundsdjupa. Han verkade känna varje patient in i minsta detalj. När man promenerade med honom i trakten kunde han tala om namn och hemby på alla patienter vi mötte och dessutom berätta exakt var i lungan just den patientens sjukdom satt. Men mest minns jag tuberkulospatienterna. Många var gamla och hade legat på sanatoriet i flera år, men det fanns också unga människor. Rummen längst bort i korridoren på avdelningarna användes som isoleringsrum. Jag har senare förstått att patienterna betraktade det som dödens väntrum, därifrån kom man inte levande. En natt kallades jag dit av sjuksköterskan. En ung pojke, yngre
Australienska forskare har gjort en undersökning som presenterades i Archives of Internal Medicine. I undersökningen kommer de fram till att stillasittande är betydligt farligare än många tror. En av anledningarna är att ett enzym som rensar blodfetter i kroppen stängs av när man vilar för länge. Bara att resa sig får dock produktionen att dra igång igen, och alltså behöver man inte aktivera sig så mycket utan det viktiga är att inte bara sitta still.. Studien visar också att de som sitter mer än elva timmar per dygn har 40% större risk att dö i förtid än de som satt mindre än 40 timmar. Av de 5405 dödsfall som rapporterades så var anledningen i 7% av dem att man hade suttit för mycket.. I en annan artikel ("Farligt att sitta still på jobbet! Res dig och gör något varje halvtimme" på suntarbetsliv.se ) skriver Mats Utbult om vad forskaren Elin Ekblom Bak vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm säger om stillasittande. I artikeln berättar Ekblom Bak att ...
Lite tidigare i somras kunde vi läsa hur professor Tommy Cederholm försvarade dagens rekommendationer från Livsmedelsverket, som avråder oss från intag av så kallat "mättat fett". Med detta brukar avses fett av animaliskt ursprung liksom naturlig kokosolja. Anledningen till att Cederholm tog upp ämnet, var en så kallad metaanalys, en sammanläggning av studier, publicerad i Annals of Internal Medicine, som i likhet med en Cochranerapport från 2004 totalt motsäger kostråden från såvitt jag förstår varenda land som har en myndighet för detta. Cederholm försökte misstänkliggöra resultaten med att de var "omstridda".. Dagen innan hade jag deltagit i ett inslag i TV4 Nyhetsmorgon, med anledning av att till och med det amerikanska etabilissemangets främsta tidskrift, Time Magazine, på sitt omslag tagit ställning för smöret, med anledning av den forskning som finns. Till skillnad från tidigare TV-inslag hade ...
Målgrupp: ST-läkare inom internmedicin med eventuella grenspe-cialiteter. AT-läkare är välkomna i mån av plats.. Upplägg: Kursen syftar till att lotsa deltagaren genom såväl de inflammato-riska ledsjukdomarna som systemsjukdomarna, och ge förutsätt-ningar för att ...
Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg är ett jouröppet remissdjursjukhus med hög kompetens inom kirurgi, internmedicin, onkologi, bilddiagnostik och aku
I mÃ¥ndags publicerades en studie i Annals of Internal Medicine vars slutsatser gÃ¥r stick i stäv mot de kostrÃ¥d de nordiska och för övrigt resten av världens livsmedelsmyndigheter ger. Det vill säga det gamla budskapet att man bör byta ut … Continue reading →. ...