Lindberg, H. M., Karlson, N, & Grönbäck, J. (2015). Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Ratio.. Konfliktreglernas utformning är avgörande för en väl fungerande lönebildning. Men hur skiljer sig de svenska konfliktreglerna från motsvarande regler i våra viktigaste konkurrentländer? Finns lärdomar för Sverige?. I Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv presenteras en strukturerad jämförelse av arbetsmarknadens konfliktreglers utformning, tillämpning och förändring i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Någon motsvarande studie har inte tidigare gjorts.. Dessa regler skiljer sig väsentligt åt mellan de olika länderna - även inom Norden. I samtliga länder finns olika former av inskränkningar i konflikträtten - ett slags överdriftsförbud. Andra gemensamma drag är fallande konfliktvolymer och växande betydelse för grundläggande rättsprinciper inom Europarätten.. Det finns goda ...
Spelar kultur, etnicitet och biologi någon roll i smärtsammanhang? Här får du möjligheten att fördjupa dig i ämnet smärta i ett internationellt perspektiv. Artiklar inom detta område kan besvara frågor som:. Är förekomsten av smärta olika i olika länder?. Hur skiljer sig synen på smärta i olika kulturer?. Finns det biologiska skillnader hos personer från olika länder som kan påverka smärtupplevelsen?. Finns det exempel på länder där smärta diagnosticeras och behandlas på radikalt annorlunda sätt än här?. Artiklar:. .... .... ... ...
Cleantech och nätfrågor i ett internationellt perspektiv Vindkraftens roll i USA nu och i framtiden Karin Widegren Teknisk vetenskaplig Attaché Tillväxtanalys, San Francisco Drivkrafter för Cleantech Globalt
2015, Häftad. Handla online - Hos dig inom 2-6 arbetsdagar. Köp boken Ultima ratio : svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv hos oss!
We welcome all students to County Council of Västerbotten and Umeå University. We recommend incoming international students to contact International Office, Umeå University for best help and support. International students please visit the following links from Umeå University for important information about practical issues. The International Student Guide. The Orientation Course. The Buddy Programme. If you for any reason cannot arrive on time or wish to decline your offer, you must contact the International Office.. International ...
Måndagen den 20 januari 2014 välkomnade Umeå universitet nya internationella studenter. Under vårterminen anländer 250 utbytesstudenter. Dessutom har Umeå universitet antagit 835 freemovers, studenter som sökt sig till universitetet på egen hand.. Umeå universitet inleder terminen med en introduktionsutbildning där de internationella studenterna får kunskap om hur det är att studera och bo i Sverige.. Det sociala programmet för internationella studenter fortsätter under hela terminen genom det så kallade Buddy-programmet.. - Buddy-programmet hjälper studenterna att komma tillrätta i sin nya miljö och ger dem möjlighet att upptäcka Sverige och dess kultur. De får också ett varmt välkomnande av svenska studenter och en insikt i vad Umeå har att erbjuda, säger Jennifer Börresson, samordnare av programmet. ...
Mitesh tog examen 2010 och bara några månader senare sökte han jobbet i London.. - Jag var kallad till intervju på förmiddagen och redan på eftermiddagen ringde de och berättade att jag hade fått jobbet. Senare fick jag veta att de valde mig på grund av min internationella erfarenhet. Jag stack ut eftersom de flesta andra sökande hade utbildat sig i Storbritannien. Min arbetsgivare tyckte också att mina kontakter med Sverige var meriterande, förklarar Mitesh som fortfarande jobbar kvar på samma firma. Han bor med sin familj i en av Londons förorter och pendlar in till jobbet på Oxford Street.. - Jag är teamledare för en grupp företagsrevisorer och våra kunder är huvudsakligen verksamma inom nöjesindustrin.. Mitesh hade höga förväntningar på JIBS och Jönköping University.. - Jönköping infriade alla mina förväntningar och jag är säker på att min tid där har betytt mycket för min vidare utveckling och karriär. Att det lokala näringslivet är så engagerat i ...
Non-nominated international students who contact the clinical departments (SU) should not be referred to the Sahlgrenska Academy (SAIO). Instead, the student should contact the International Office at the home university, in order to apply for a place and the possibility to be nominated, if there is an existing agreement.. SAIO does not write individual exchange agreements for Swedish medical students studying at foreign universities.. SU can unfortunately not offer Erasmus Placement for international students without an agreement. ...
Resultatet av 2016 års International Student Barometer (ISB) talar sitt tydliga språk - Umeå universitet får återigen toppbetyg av internationella studenter. ISB är en enkät som mäter hur nöjda studenter är med sina studier vid universitetet och vardagslivet i staden de studerar i.
En elektronisk enkät, International Student Barometer (ISB), skickas ut i mitten av oktober ut via e-post till våra internationella studenter vid universitetet.
En enkät skickades i går på e-post till Uppsala universitets internationella studenter. International Student Barometer undersöker studenternas upplevelser av antagning, mottagande, boende och vägledning.
Antalet internationella studenter vid Stockholms lärosäten närmar sig nu 10 000 och har ökat med 26 procent de senaste fem läsåren. Stockholms universitet har flest internationella studenter med 3 740 personer.
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa en internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet . (Lgr 11). Raoul Wallenbergskolan är en skola med internationell profil och vi har som mål att, i enlighet med läroplanen, förbereda våra elever för en global arbetsmarknad och för ett liv som möjliggör bosättning i olika länder runt om i världen. Vi tror att de riktigt spännande jobben i framtiden bland annat finns i internationellt verksamma företag, där olika projektgrupper sätts samman av medarbetare från hela världen och där etablering sker i många olika länder på jorden. Det är därför vår övertygelse att de människor som i tidig ålder lärt sig att arbeta tillsammans med människor med annan bakgrund ...
In the contemporary globalized world, political - economic decisions influence development processes everywhere. The globalization process challenges our traditional understanding of how and by whom political-economic decisions are made. These processes need to be studied and understood in a global context.The International Political-Development Studies course package (30 ECTS) is included in the International Programme for Politics and Economics (IPPE). The course package comprehend four courses that focuses on political thinking, global resources and development perspectives, international politics, and international economics, trade and development. The courses are given by senior academics with extensive international experience.
De allvarligaste miljöhoten är globala eller storregionala. Det gäller bland annat växthuseffekten, ozonförtunning, försurning, övergödning och spridning av miljögifter och tungmetaller. Föroreningar sprids storskaligt och låter sig inte stoppas av nationsgränser. Därför är ett samarbete över nationsgränserna nödvändigt och en av EU:s viktigaste uppgifter.. Den rika världen är ett hot mot en ekologisk balans genom sin stora konsumtion och sitt ineffektiva resursutnyttjande. På grund av sin fattigdom är den fattiga delen av världen ett hot mot ekosystemet, som utsätts för ett mycket hårt tryck till följd av urbanisering och kortsiktigt utnyttjande av framförallt träråvaror. Den rika världen har ett ansvar att hantera denna situation, genom en rättvis handelspolitik och bistånd på en anständig nivå. En hållbar utveckling förutsätter också marknadsekonomi och demokrati. Inte någonstans har miljöförstöringen varit så stor som i de länder där man ...
Under åren har skolan genom julmarknaden samlat in pengar till flertalet internationella projekt, bland annat i Sudan och Eritrea.. - Nu får vi tänka till kring hur vi kan engagera oss i ett internationellt perspektiv samtidigt som vi ska klara av det internationella perspektivet i vår egen skola. Världen är här på skolan just nu. Det behöver vi ha krafterna till, säger Mikael Lindgren, som inte tar lätt på beslutet att inte arrangera julmarknad i år.. - Det kommer hit flera tusen personer, och många kommer år efter år. Så det här är inget slarvigt beslut.. ...
Men kunde man verkligen arbeta med ett internationellt perspektiv i förskolan? Och hade barnen någon behållning av detta? Frågorna och tveksamheterna till trots började projektet "Four Seasons" sin resa och ingen kunde nog ana dess positiva effekter…. Ett år senare höll personal från förskolan Graniten i inspirationsmöten på konferensen "Framtidens Lärande" i Nacka, Stockholm. Deras medverkan handlade om att dela med sig av erfarenheterna av att arbeta med ett internationellt perspektiv i förskolan genom att t.ex. använda sig av Skype för att låta barnen komma i kontakt med barn i andra länder ...
Seminarium: En bolånemarknad i förändring Riksbanken arrangerar ett seminarium om nya aktörer och tjänster på bolånemarknaden. Vad betyder de för effektiviteten på marknaden och den finansiella stabiliteten?. Seminariet anordnas mot bakgrund av en fördjupningsruta om nya aktörer i Riksbankens stabilitetsrapport i maj 2018.. Elin Andén, Riksbanken, presenterar fördjupningsrutan. Willem Heeringa, Nederländska centralbanken, och Björn Bargholtz, Finansinspektionen, kommenterar. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley leder samtalet och den efterföljande diskussionen.. För inbjudna gäster.. Arrangör: Sveriges riksbank. Plats: Brunkebergstorg 11, Stockholm. ...
Mike Nolan. Förväntningar på att familjen ska hjälpa sina anhöriga och i vilken mån deras insats erkänns varierar stort i världen. Även i länder där man inser betydelsen av anhörigvårdare är den hjälp de får fortfarande mycket begränsad, i vissa fall obefintlig. ...
Vi på Fulldelaktighet (Kaustik) använder cookies på vår webbplats för att förbättra besökarnas upplevelse samt av statistik- och marknadsföringsskäl. Detta inkluderar att viss information delas med de tjänsteleverantörer som möjliggör användningen av cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies. För vår fullständiga information om cookies, vänligen läsa vår integritetspolicy. Integritetspolicyn innehåller även information om vår behandling av personuppgifter vid användning av våra tjänster.Jag accepterarLäs integritetspolicyn ...
Vi träffade Henrik Davidsson som är Försäljningschef för Norden på Vi träffade Henrik Davidsson som är Försäljningschef för Norden på NTT Security. Den rollen har han haft sedan januari 2017 och vi blev nyfikna på att få veta mer om både honom och företaget. Därför åkte vi till hans kontor i Solna.NTT Security. Den rollen har han haft sedan januari 2017 och vi blev nyfikna på att få
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. ...
Kurskod: {{ courseInfo.Kurskod }} Nivå: Ämnesgrupp: {{ courseInfo.AmnesGrupp.Benamning }} ({{ courseInfo.AmnesGrupp.Kod }}) Ämne/områdeskod: Utbildningsområden: Utbildningsområde: {{ area.Namn }} {{ area.Procent }}%{{$last ? : , }} Huvudområden: Huvudområde: {{ Omrade }}{{$last ? : , }} VFU-andel: Engelsk titel: Beslut: {{ courseInfo.Beslut }} Kursplan ännu ej fastställd Diarienummer: ...
Lagefterlevnad Uppföljning av miljömål Uppföljning av betydande miljöaspekter Följa upp andra delar av miljöledningssystemet Regelbundet gå igenom laglistan som utarbetades i miljöutredningen Säkerställa att alla lagar efterlevs Etablera laglista - lagkrav Uppdatera laglista - ändring av lagkrav Säkerställa efterlevnad (lagrevision) Notisum.se
Vid ett seminarium på den Medicinska riksstämman berördes både nationella och internationella perspektiv på antibiotikaresistens.
Tomas nästan 20-åriga erfarenhet som bl.a. försäljningschef för Marriott Hotels i Los Angeles ger honom ett internationellt perspektiv på bemötande av kunder och medarbetare samt gör att han ligger steget före många andra inom samma områden. Tomas får dig och din klinik att må bättre och era patienter kommer att skryta om er!. Vill du veta mer? ...
Tomas nästan 20-åriga erfarenhet som bl.a. försäljningschef för Marriott Hotels i Los Angeles ger honom ett internationellt perspektiv på bemötande av kunder och medarbetare samt gör att han ligger steget före många andra inom samma områden. Tomas får dig och din klinik att må bättre och era patienter kommer att skryta om er!. Vill du veta mer? ...
Digital marketing manager till Webbdagarna och TechWorld | Heltid, Tillsvidare, Webbdesign med IDG - International Data Group. Ansök i dag.
I januari 2017 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att med DIU besöka BETT är ett effektivt sätt att både ta del av dagens innovativa pedagogiska och tekniska lösningar och av svenska, nordiska och internationella erfarenheter kring skolutveckling.. Programmet i London och tilläggsdagar i Oslo i pdf. Direkt till anmälan. DIUs unika kvalitetsresor med den oberoende, icke-kommersiella aktören ger BETT-inspiration, svenskt erfarenhetsutbyte och internationella perspektiv. För nationella och kommunala beslutsfattare och aktörer, ledare, lärare och team. Direkt på BETT med guidade turer, skolbesök, egna seminarier tillsammans med partners på BETT liksom nordisk dag med [email protected] (båda i Platinum-huset) och tillfällen för nätverkande.. Tillägg: Börja med två dagar i Oslo, 24-25 ...
Jönköping University erbjuder utbildning på engelska på samtliga nivåer från förutbildning till forskarutbildning.. Under 2016 har cirka 2 000 internationella studenter från cirka 70 länder studerat vid lärosätet, vilket är fler än någonsin. I denna siffra ingår utbytesstudenter som stannar en eller två terminer och internationella studenter som läser ett flerårigt utbildningsprogram eller förberedande utbildning.. Jönköping University är en av de främsta i Sverige när det gäller internationellt studentutbyte och lärosätet har cirka 350 partneruniversitet över hela världen.. Som första lärosäte i Sverige erbjuder Jönköping University förberedande utbildning i egen regi för internationella studenter. Pathway Programmes, som utbildningen kallas, syftar till att erbjuda avgiftsfinansierad förberedande utbildning inom engelska eller andra behörighetsgivande kurser samt färdighetsträning inför akademiska studier på grundnivå eller avancerad nivå.. 2016 ...
Education is usually seen as an instrument for making changes in knowledge, values and norms. Norms are action instructions or imperatives and thus direct actions and changes, which is the essence of norms. If one knows more about norms - guiding actions - one understands more about changes. It is well-known in sociology of law that there is an important, complex interplay between social norms and legal norms. The aim of this article isto reflect upon empirically based results on international training on implementation of the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) - the legal norms - in schools and educational organisations. The article is ended by concrete examples and applications of changes taken from schools and educational areas in the state of Kerala in southern India. The overarching idea is to study some change processes where the change of norms is taking place following the new legal norms stemming from the CRC. If legal and the social norms are congruent, one of the ...
[NYHET 2013-04-11] Karolinska Institutet, KI, är lärosätet som internationella studenter helst rekommenderar i Sverige, och näst helst globalt sett. KI placerar sig också i topp vad gäller utbildning. Det visar den Internationella studentbarometern, ISB. ISB är den största årliga undersökningen bland internationella studenter. 2012 svarade över 160 000 studenter från 193 lärosäten i världen på frågor om sin studieupplevelse.
Andra visningen av riksdagen för dagen. Nu har jag besök av internationella studenter från hela världen som är i Uppsala på en internationell vecka. De ville passa på att visa dem Sveriges riksdag och jag fick möjligheten att prata om vikten av fred och frihet i världen och de utmaningar som vi har framför oss i världen. Att guida i Riksdagen på engelska är inte det lättaste, har fortfarande inte hittat en bra ord för ståndskammar riksdag till exempel ...
Det är rekordmånga internationella studenter på Musikhögskolan detta läsår. Främst kommer de från Norden och övriga Europa, men även länder såsom Brasilien, Vietnam och USA finns representerade.
Nära 270 nya internationella studenter välkomnas denna vecka till Luleå tekniska universitet. Frankrike, Tyskland, Spanien och USA är de vanligaste länderna som studenterna kommer från.
Nationellt ökar antalet antagna internationella studenter till högskolor och universitet med 15 procent. Högskolan i Skövde följer trenden och ökar antalet med
Internationella studenter är extremt medvetna konsumenter -Eva Malmström Jonsson, vice rektor KTH, om att svenska lärosäten kan behöva vässa sitt...
Antalet internationella studenter som i år antagits till ett flerårigt program vid Jönköping University är ungefär 650, vilket är en ökning sedan förra...
Denna veckan välkomnas högskolans internationella studenter när det ordnas Introduction Days i dagarna tre. Introduction Days är till för att ge de hitresta...
Högskolan Kristianstad fortsätter att växa i popularitet bland internationella studenter, inför vårterminen 2020 sökte 184 personer.
Socialt utanförskap. I första hand arbetar vi projektform med fördjupande studier. Dessa studier presenteras som rapporter för berörda politiker, där vi diskuterar vad vi kommit fram till och vad som kan förbättras. Vi arrangerar förstås också mer traditionella seminarier med inbjudna gäster.. Förbundet Liberal Mångfalds webbplats är en debattarena och ett verktyg för engagerade liberaler. Vi som startat webbplatsen är medlemmar i Folkpartiet, men vi hälsar alla - såväl liberaler, som de som ännu inte ser sig som liberaler - välkomna att delta vår debatt. Webbplatsen ska också spegla de aktuella diskussionerna, därför hittar du även länkar till, och texter från andra webbplatser.. Liberal Mångfald, som som står bakom denna webblats, håller naturligtvis inte med om allt som skrivs i debatten, men vi försöker leva upp till vår liberala lära om att mångfald i åsikter är bättre än enfald. Vi önskar dig god läsning, och välkommen in i debatten. ...
Betsson AB meddelar idag att Kaaren Hilsen tillträder som CFO för Betsson AB senast den 1 november 2017. Kaaren har en omfattande internationell erfarenhet, både som CFO och VD, främst inom det globala telekomföretaget Telenor.. Kaaren är för närvarande CFO på Telenor Sverige, en position hon har haft i fyra år. Innan dess var hon CFO och senare även VD för Telenor i Montenegro. Hon har också arbetat för Telenor i Asien under fem års tid, bland annat med investerarrelationer för Telenor-bolaget dtac i Thailand.. "Kaarens mycket breda erfarenhet inom finans och av ledande befattningar, i kombination med hennes internationella erfarenhet av reglerade branscher, kommer att vara en stor tillgång för Betsson. Vår intäktsmix blir alltmer balanserad och verksamheten går från att ha varit främst Nordenbaserad till en bredare bas av marknader i Europa och Centralasien," säger Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef Betsson AB.. Kaaren Hilsen är född 1972 i Storbritannien och har en ...
V r personal r v r viktigaste tillg ng. D rf r erbjuder vi bra villkor och f rm ner. Vi har avtal med de fackliga organisationer som r aktuella p de olika arbetsplatserna ...
Varje dag som går känner jag att det jag gör har ett starkt syfte. Jag trivs i min roll, jag trivs på mitt jobb och jag känner att jag på Trafikverket får de förutsättningar jag behöver för att förverkliga mig själv och nå mina ambitioner.
Handprinted in the UK, 100%Heavy Cotton Fruit of the Loom Globalisation tshirt in BlackThe printing wont fade or crack even when tumble dried so your shirt will stay as soft and silky for years to come. an Ideal gift for anyone interested in globalisation Sizes are Small 35 - 37, Medium 38 - 40, Large 40 - 41, XL 44 - 46, XXL 47 - 49, XXXL 50 -52
Vi specialiserar oss inom fortbildning och stöd för de lärosäten och organisationer som erbjuder kurser och program för internationella studenter.. Vår utgångspunkt är att en viktig del av internationaliseringsprocesser är att anpassa undervisning och studiemiljöer för att både lokala och internationella studenters behov tillgodoses. En väl fungerande institution med god s.k. campus readiness (förmåga att attrahera och behålla internationella studenter) har dessutom bättre möjlighet att ta tillvara på de resurser som skapas genom internationalisering och samarbete med internationella studenter. ...
Internationellt arbete har i olika former länge pågått i den svenska skolan och har idag utvecklats till att bli arbeten med ämnesövergripande projekt, praktik, utbytesresor, studieresor m.m.. Principerna om demokrati och mänskliga rättigheter utgör den yttersta grunden för undervisning i internationella frågor. Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.. På Gislaveds Gymnasium kan du som läser språk delta i utbyten med våra vänskolor i Italien, Frankrike, Tyskland och Spanien. Om du går ett yrkesinriktat program har du möjlighet att göra praktik på Irland.. Tre kunskapsområden poängteras: ...
Mediernas förutsättningar i vårt digitala informationssamhälle. Min politiska paroll skulle kunna formuleras som "Frihet ur ett vänsterperspektiv".. Vi får inte heller glömma det internationella perspektivet. Vi måste försvara det öppna samhället och det internationella samarbetet. Globaliseringen är något underbart. Vi måste hjälpa till med att kämpa för alla människors rätt till frihet. Där brinner jag lite extra för Palestinas rätt till ett eget land inom 1967 års gränser. Förtryckta människors rätt till frihet och demokrati är också den viktigaste byggstenen för fred och säkerhet, såväl här i Sverige som globalt. Här på hemmaplan är en långsiktig önskan att vi argumenterar för republik som satsskick. Sist men inte minst, framtiden är ljus!. ...
Mål och vision. ​. Förskola. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn (Lpfö 18). Målet med vår förskola är därför att erbjuda en pedagogisk verksamhet där lärande genom leken står i centrum, där små barngrupper och gemenskap mellan skolans alla elever skapar trygghet och sist men inte minst vill vi erbjuda en verksamhet där det ges stort utrymme för lustfyllt lärande.. ​. Grundskola. ​. Vi har som målsättning att skapa en verksamhet där eleverna känner gemenskap, glädje och lust att lära. Vi strävar efter att våra elever i enighet med den svenska läroplanen ska utvecklas till att bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.. Vi stävar också efter att våra elever ska få ett internationellt perspektiv som medför att de kan se sin egen verklighet i ett globalt sammanhang och tar därför till vara på det fantastiska lärotillfälle som ...
I dagens internationella policy står det att "I Borås ska det internationella arbetet vara en integrerad och naturlig del i alla verksamheter. Samarbete med andra kulturer, speciellt det som sker med finansiellt stöd från EU, är identifierat som ett verktyg till förbättringar…". Det låter mycket bra, men som bekant är det lättare att säga att man ska göra något än att säga hur man ska göra det. ...