Hämta det här Aiartificiell Intelligens Simulering Av Mänsklig Intelligens Av Maskiner videoklippet nu. Och sök i iStocks bibliotek efter fler royaltyfria videor med bland annat 4K-upplösning-videoklipp för snabb och enkel hämtning.
Mainstream Science on Intelligence var ett offentligt uttalande undertecknat av en grupp forskare på flera fält som sysslade med intelligensforskning som ansåg sig representera allmänt accepterade synpunkter inom området. Det trycktes ursprungligen i Wall Street Journal 13 december 1994 som ett svar på vad författarna uppfattade som missledande och oriktiga påståenden i massmedia rörande vetenskaplig konsensus angående intelligensforskning i efterdyningarna av debatten kring boken The Bell Curve av Richard Herrnstein och Charles Murray tidigare det året. Uttalandet skrevs av professorn i psykologi Linda Gottfredson och skrevs under av Gottfredson och 51 andra universitetsprofessorer som specialiserade sig på intelligens och angränsande forskningsområden, inklusive ungefär en tredjedel av redaktionsrådet för tidskriften Intelligence, där den senare omtrycktes 1997. Omtryckningen 1997 utgjorde förordet till ett specialnummer av Intelligence med bidrag från ett brett spektrum ...
Flytande och kristalliserad intelligens (förkortade som gF och gC) är de två huvudfaktorerna av den generella intelligensfaktorn och utvecklades ursprungligen av Raymond Cattell. Flytande intelligens är förmågan att finna förnuft i förvirring och att lösa nya problem. Det är förmågan att dra slutsatser och förstå förhållanden mellan olika begrepp, oberoende av tillägnad kunskap. Kristalliserad intelligens är förmågan att använda färdigheter, kunskap och erfarenheter för att lösa problem. Denna ska inte räknas till minne eller kunskap, men beror dock på förmågan att ta fram lagrad information ur långtidsminnet. Termerna är någorlunda missledande därför att den ena i själva verket inte är en "kristalliserad" form av den andra. De anses snarare vara separata neurologiska och mentala system eller funktioner. Flytande och kristalliserad intelligens korrelerar med varandra, och de flesta IQ-tester försöker att mäta båda formerna. Wechsler Adult Intelligence Scale ...
I de förra reflektionerna tog jag upp robotar som verktyg (tool AI). Här ska jag fortsätta att reflektera över vad självständiga robotar kan vara, varför vi skulle vilja ha sådana och vilka konsekvenser sådana robotar skulle kunna innebära.. Om en robot ska vara självständig, bör den ha en allmän intelligens, minst motsvarande en människas för att vi ska acceptera den. En schackspelande robot eller en självkörande bil skulle vi inte kalla för en självständig robot. På engelska kallas en artificiell allmän intelligens för AGI, vilket passar bra för svenska också: Artificiell Generell Intelligens. Låt oss nu tänka oss att vi har en människoliknande robot framför oss, ungefär som den här: https://www.youtube.com/watch?v=SsYLOxYmFbk. Vad tänker vi om den? Vad tror vi att den kan göra?. Det naturliga är att bemöta den som en människa. Vi vill prata med den, men störs av att munnen inte rör sig. Vi undrar hur den är, vad den kan göra. En kritisk granskare ...
Att mäta intelligens är en ifrågasatt verksamhet eftersom man då först måste veta vad intelligens egentligen är. Förr ansågs IQ vara det enda måttet på intelligens, men idag anser många att det inte ger ett rättvist resultat då det bara mäter en typ av intelligens. Men vad finns det då för olika typer av intelligens och hur mäter man dessa? Läs hela artikeln ...
När man började med datorutvecklingen och forskning i artificiell intelligens i stor skala på femtio- och sextiotalen var många övertygade om att datorn skulle slå världsmästaren i schack inom en snar framtid. Att det tog så länge som det gjorde innan så skedde var faktiskt en besvikelse. Efter ett tag började man få syn på komplexiteten i det som vi kallar intelligens. Man började förstå att det var betydligt lättare att lära en dator spela schack än att lära den styra en robot som går in på en restaurang för att beställa en hamburgare, säger Martin Gustafsson, professor i filosofi vid Åbo Akademi med artificiell intelligens som ett av sina specialintressen.. För den tidiga AI-forskningen betydde intelligens detsamma som att manipulera symboler utifrån ett regelverk. Idén går tillbaka till 1600-talet, då Gottfried Wilhelm Leibniz klargjorde idén om formellt kalkylerande och Thomas Hobbes sade rent ut: "Reasoning is but reckoning" (ungefär "att tänka är bara ...
gizur, jonas colmsjö, colmsjö, artificiell intelligens, ai, artificiell generell intelligens, agi, artificial intelligence, artificial general intelligence, machine learning, maskininlärning, eHealth, mHealth, eHälsa, mHälsa, mobilitet, projektledare, mobility, project manager
Runt millennieskiftet läste och undervisade jag i Machine Learning, eller mer populärt kallat artificiell intelligens. Tanken att datorer och maskiner skulle kunna bli intelligenta och självständiga har kittlat fantasin länge - fortfarande är det ett populär SF-tema att utforska möjligheter och faror med tänkande robotar.. Kontentan av vad jag lärde mig då, för snart 20 år sedan, är att "intelligens" är en definitionsfråga och att det närmaste vi kan simulera mänsklig intelligens är med statistik.. Alan Turing - bio-aktuell våren 2015 med The Imitation Game - konstruerade Turing-testet som också fått ge namn åt filmen. Mata in frågor genom ett hål i väggen. Om det av svaren som kommer tillbaka inte går att avgöra om det är en människa eller maskin, så måste du acceptera att personen eller maskinen på andra sidan väggen är intelligent i samma bemärkelse som en människa. Främsta meriten med testet är att det konstruerar en definition av "mänsklig ...
Artificiell intelligens (AI) är en resurs som börjar användas inom redovisning, revision och dataanalys. Många rapporter förutspår nu att AI kommer att ersätta tjänstemän inom finans- och redovisningsbranscherna, när det gäller repetitiva och tidskrävande arbetsmoment. På längre sikt är det sannolikt att intelligenta system tar över mer komplexa uppgifter och även fattar vissa beslut.. Detta framtidsscenario kan verka skrämmande, men man ska då komma ihåg att när tekniska framsteg tidigare under historiens gång eliminerat arbeten, har nya tillkommit. En ny rapport från Deloitte har lyft fram att bara i UK, har ny teknologi bidragit till att skapa 3,5 miljoner nya jobb mellan 2001 och 2015, samtidigt som 800 000 jobb försvunnit till följd av dessa tekniska framsteg. Det finns arbetsuppgifter som kan utföras bättre med hjälp av artificiell intelligens, men AI kommer aldrig att ersätta mänsklig intelligens.. Införandet av AI inom finans- och redovisningsbranscherna ...
Artificiell intelligens (AI) kan bli ett verktyg för hälso- och sjukvården vid bl.a. diagnosticering, screening och behandling. Men vilka är de etiska fallgroparna? Hur skapar man användbar teknik som kommer patienterna till nytta? Och kan man med hjälp av artificiell intelligens både minska kostnaderna i vården och hjälpa de allra mest utsatta patienterna? Detta diskuterades vid Smers frukostseminarium i Almedalen om AI och robotar i vården.. Kjell Asplund, moderator vid samtalet och ordförande i Smer, inledde med att ställa frågan om det är flera apparater i vården vi behöver eller om det tvärtom krävs mer mänsklig intelligens. Han pekade på att robotar å ena sidan kan underlätta för vårdpersonal och patienter men att det å andra sidan krävs en etisk reflektion vid utveckling och programmering av robotar och AI.. Marie Steen, styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige och sakkunnig i Smer, lyfte fram vikten av att patienterna involveras redan under innovationsprocessen. ...
etiketteringsfarm, etiketteringsfabrik - arbetsplats där människor sätter beskrivande etiketter på sådant som visas på bildskärmar. Det kan till exempel vara för system för självkörande bilar: etiketterna har då text som "vägmärke", "bil", "cyklist"… Sådana etiketter och etiketteringsfabrikerna som lägger in dem är viktiga komponenter i vissa system för artificiell intelligens och maskininlärning. Människor är nämligen fortfarande bättre på etikettering än datorprogram (se human intelligence task). Labeling farms bemannas oftast av lågavlönad personal i fattiga länder. - Stavas också labelling farm.. [arbetsliv] [artificiell intelligens] [9 maj 2019] ...
En av samtidens stora frågor, eller den börjar i alla fall kvala dit, är frågan om hur arbetsmarknaden ser ut i framtiden. Artificiell intelligens, automation och robotik är i färd med att ersätta en stor del av dagens arbeten och sådana jobb som vi aldrig hade trott skulle bli robotiserade ser ut att försvinna. Till och med kirurger kan bli ersatta av robotar och vem vet, kanske kommer nästa regering att bestå av AI då mänsklig intelligens inte verkar vara tillgänglig.. Oron för att maskinerna ska ta över våra arbeten är inte helt utan fog. Följdfrågan om hur människor av kött och blod ska ha råd med att köpa mat och betala för vårt boende har lett några av världens främsta IT-hjärnor till att på allvar ta upp frågan om medborgarlöner.. Jag har funderat en hel del på just denna fråga och ju mer jag tänker, desto mer dystopisk tycker jag att denna framtidsvision är. Min tes börjar bli att i framtiden jobbar alla, eller ja, alla som vill. Givet så klart att ...
Underrättelsetjänsten i Frankrike fick flera varningar från kolleger i Irak om att attacker mot Paris var överhängande. Hur avgör man vilka varningar som är bör hörsammas? Magnus Norell är forskare med inriktning på bland annat terrorism och knuten till bland annat tankesmedjan The Washington Institute for Near East Policy:. - Det är det som är så svårt. Fransk säkerhetstjänst är duktig och har lång erfarenhet av islamistisk terrorism, men har mängder av människor att kontrollera och får mycket brus. Nu var det här en koordinerad attack med flera celler. I och med det finns det möjligheter att infiltrera någonstans.. Att enbart använda sig av mer övervakningsteknik räcker inte, anser Magnus Norell.. - Signalspaning, övervakning av mobil kommunikation kan visst användas men ingenting slår ut human intelligence.. För att kunna avslöja terrorister som man vill avlyssna och övervaka tekniskt måste man först hitta dem, och deras nätverk.. - Man måste hålla ...
Företag har under de senaste åren tagit i bruk maskininlärning också i sådana uppgifter för vilka tekniken inte lämpar sig särskilt väl. - En vanlig uppfattning är att artificiell intelligens är som mänsklig intelligens, men så är det inte. Det finns inga kommersiellt gångbara teknologier i dag som kan resonera på det sätt en människa resonerar på, säger Kjell Carlsson, som är senioranalytiker på Forrester. Någonting som fler och fler företag börjat förstå. Att implementera AI innebär alltså inte att man inte behöver duktig personal.. Läs hela artikeln här!. ...
Fysikern Stephen Hawking tog i en artikel häromdagen i The Independent,1 tillsammans med AI-forskaren Stuart Russell och fysikerkollegorna Max Tegmark och Frank Wilczek, filmen som förevändning och avstamp för att skriva om Singulariteten: With the Hollywood blockbuster Transcendence playing in cinemas, with Johnny Depp and Morgan Freeman showcasing clashing visions for the future of humanity, its tempting to dismiss the notion of highly intelligent machines as mere science fiction. But this would be a mistake, and potentially our worst mistake in history. Efter att ha ordat kort om dagens AI-utveckling och vad den i förlängningen kan komma att ge oss - "everything that civilisation has to offer is a product of human intelligence; we cannot predict what we might achieve when this intelligence is magnified by the tools that AI may provide, but the eradication of war, disease, and poverty would be high on anyones list" - kommer de fyra forskarna över på de risker som också finns: In the ...
Världen står idag i två läger. Den ena säger att singulariteten är nära och att Artificiell Superintelligens kommer ta över jorden. Den andra anser att det bara är hype och att vi är jättelångt ifrån att skapa intelligens på mänsklig nivå. Men vad är mänsklig intelligens?. I över 100 år har vi skapat organisationer och arbeten utformade som om vi vore maskiner. Vad borde en människa göra jämfört med en maskin? Det blir ett samtal om ledarskap, medarbetarskap och vad vi egentligen är bra på som människor. Låt oss fokusera på de förmågor som gör oss som bäst.. ...
Gravida kvinnor som röker cannabis riskerar skada sina barns intellektuella utveckling, visar en tämligen unik amerikansk vetenskaplig undersökning som pågåt...
Wilhelm Agrells gedigna historik över svensk underrättelsetjänst är utmärkt för den intresserade allmänheten. Men de bredare internationella och svenska sammanhangen saknas ofta och Agrell diskuterar inte heller vad det identifierade gapet till politikerna innebar för neutralitetspolitiken.. Det är sällan en enskild forskare har en ställning som kan liknas vid ett monopol på ett forskningsområde. Men så har i princip varit fallet med historikern Wilhelm Agrells studier över svensk underrättelseverksamhet under kalla kriget. Agrell är verksam vid Lunds universitet som Sveriges enda professor i underrättelseanalys. Han har sedan 1990-talet producerat en lång rad böcker i ämnet som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till en djupare förståelse av den svenska neutralitetspolitikens många bottnar. Därför är förväntningarna på hans senaste bok Sprickor i järnridån - Svensk underrättelsetjänst 1944-1992, vars titel lovar ett helhetsgrepp, särskilt stora. Men ...
Dataföreningen Kompetens avancerar inom området för högre vidareutbildning med nytt samarbete. Tillsammans med Institutionen för data-och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet lanseras kursen Business Intelligence med affärssystem.. Information är idag en lika viktig tillgång som personal och kapital. Mängden data ökar lavinartat och det blir allt viktigare att förstå värdefulla mönster. Business Intelligence (BI) är ett samlingsnamn för processer, metoder och IT-system för att bättre förstå sin omvärld och sin verksamhet och därmed kunna fatta bättre beslut.. "Vi har sett ett ökande behov av en vidareutbildning som adresserar hur du landar Business Intelligence i ditt affärssystem. Tillsammans med Stockholms universitet kan vi nu erbjuda en kurs som bidrar till en bredare syn på, och en ökad förståelse för, hur BI implementeras och används för att effektivisera och stärka konkurrenskraften." säger Marie Ställvik Sandberg, vd för Dataföreningen ...
Dataföreningen Kompetens avancerar inom området för högre vidareutbildning med nytt samarbete. Tillsammans med Institutionen för data-och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet lanseras kursen Business Intelligence med affärssystem.. Information är idag en lika viktig tillgång som personal och kapital. Mängden data ökar lavinartat och det blir allt viktigare att förstå värdefulla mönster. Business Intelligence (BI) är ett samlingsnamn för processer, metoder och IT-system för att bättre förstå sin omvärld och sin verksamhet och därmed kunna fatta bättre beslut.. "Vi har sett ett ökande behov av en vidareutbildning som adresserar hur du landar Business Intelligence i ditt affärssystem. Tillsammans med Stockholms universitet kan vi nu erbjuda en kurs som bidrar till en bredare syn på, och en ökad förståelse för, hur BI implementeras och används för att effektivisera och stärka konkurrenskraften." säger Marie Ställvik Sandberg, vd för Dataföreningen ...
Nu kan du lyssna på det tjugoandra avsnittet av "I Krig och Fred". I detta avsnitt hör du när jag pratar med Gunnar Karlson som är chef för den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST). Under samtalet pratar vi om alltifrån vilka hot som Gunnar anser är de största säkerhetshoten mot Sverige just nu, till att prata om och reda ut vad en underrättelsetjänst respektive en säkerhetstjänst ägnar sig åt egentligen. Vi tittar även bakåt i historien och pratar om när och hur de moderna underrättelsetjänsterna kom till, och vilka historiska exempel det finns på lyckade underrättelseoperationer.. I slutet av samtalet nämns en skrift som gavs ut i samband med MUST:s hundraårsjubileum och den hittar man här. Gunnar nämner också att MUST ger ut en årsredovisning som kan vara intressant att läsa och årsredovisningen för 2015 hittar man här. I somras medverkade han också i ett intressant seminarium om underrättelsefrågor i Axess TV och det programmet ...
Ett IQ-test är ett psykologiskt test för att mäta intelligens. De är utformade för att mäta generell intelligens. En hel del kritik har testen fått eftersom de i huvudsak handlar om människors förmåga att tänka logiskt. Vissa menar att det finns fler sätt att mäta intelligens på. Det finns flera skalor som man mäter testerna på men gemensam referensram är att största delen av befolkningen har runt 100 i IQ. Mensa heter en ideell, internationell, förening för alla med hög IQ. Deras medlemmar anses utgöra de 2% som är smartast i världen, med en IQ över 131/150 beroende på vilket sätt man mäter. Mensa erbjuder Trump att göra ett IQ-test hos dem men hittills har han inte tackat ja. Nog för att han har fullt upp med att styra upp världen men visst vore det intressant om han gjorde testet? Borde inte världens ledare ha hög IQ för att ta kloka, logiska beslut?. ...
En ny studie ledd av psykologen Michael Woodley (Umeå universitet, Sverige) har upptäckt att våra förfäder på 1800-talet var "betydligt intelligentare" än vad vi är.. Sedan 1800-talet har forskarna jämfört reaktionstider (reflexsnabbhet) som ett mått på "flytet" i vår hjärna eller allmän intelligens hos de olika generationerna. Den alternativa IQ-indikatorn är visserligen ett användbart mått på allmän intelligens idag, men forskarna har inte kunnat göra någon meningsfull och direkt jämförelse genom olika tidsepoker, eftersom tidigare generationer vanligen endast hade begränsad tillgång till utbildning, närande föda samt hygien, något som skulle ha gett ett fördelaktigare resultat för människor som lever idag.. De jämförde dagens reaktionstider med dem som uppmättes i slutet av 1800-talet av Francis Gabon (Charles Darwins kusin som grundade eugeniken, Creation 28(1):18-22, 2005; creation.com/eugenics). De upptäckte att i genomsnitt hade man 1889 en reaktionstid ...
De första försök att mäta människans intelligens gjordes under l800-talet. Då trodde man att individens IQ fastställdes av hjärnans storlek. Idag mäts IQ på ett helt annat sätt - med hjälp av intelligenstest.
Men allt kommer inte att ske automatiskt utan datakvalitet, databehandling och datakapacitet kommer att kräva mänsklig intelligens för språk och för att förfina beräkningar och logiska resonemang. Det kommer m a o att krävas att vi människor tar oss tid att utbilda maskiner för att kunna åstadkomma maskinintelligens, det vi kallar "machine learning".. ...
Det är visst en del man kan säga om just att redigera gamla utdrag, låter det vara osagt. Ok,jag kan skriva mycket bättre nu än tidigare, men vad beror det egentligen på. Har blivit konflikträdd p.g.a olika sätt att diskutera. Folk i sig är mindre benägna att erkänna att de har fel. När man slutligen inser att de inte är rädda liksom jag så blir man skakad. Jag kan bara erkänna att vuxna som barn har olika sätt att kommunicera och barnen vinner oftast och när det handlar om att befinna sig i främsta sätet är det redan självklart. Alla vet sin plats och känner varandras språk med stor säkerhet. Vad skiljer människans intelligens ifrån djurets om inte talförmågan och missförstå mig inte djur är även människor de också. Men det som verkligen förenar oss är instinkter. Alltså är jag inte bara konflikträdd!. #social-buttons {clear:both;height:15px;margin:40px 0 10px 20px;} #social-buttons a {background:url(http://staticjw.com/images/social-sprite.png) no-repeat ...
På Google I/O 2018 fick vi se Google Assistant ringa och boka en klipptid. Google Assistant är en robot. Turningtestet säger "…konverserar med en maskin och inte kan avgöra om det är en maskin eller människa, uppfylls kriteriet för mänsklig intelligens.". Om jag tittar på klippet från presentationen kan jag inte avgöra om Google har fuskat eller ej men det är ändå intressant att se att vi nu är väldigt nära. "Jag är inget robot" får vi snart börja med i varje meningen i en verbal konversation.. Turingtest. Google just gave a stunning demo of Assistant making an actual phone call. ...
I takt med att spelarna ställer högre och högre krav på datorspelen, blir utvecklingen tvingad att gå framåt snabbare än någonsin förut. Kraven på grafiken blir större och spelen kräver A.I, d.v.s. mänsklig intelligens. De som ger ut spel och spelkonsoler har otroligt höga krav på sig att inte bara prestera det bästa angående det som finns på marknaden idag utan även angående att anpassa sig till det som kommer finnas i framtiden.. Det är den kommersiella spelmarknaden som idag driver framåt utvecklingen av spel, tidigare var det militären och andra enheter som använder sig av simulationsspel och tekniskt avancerad utrustning. Kvinnor har hittills varit en underrepresenterad målgrupp inom spel och i framtiden ser man starka kvinnokaraktärer som huvudpersoner i intelligenta och utmanande spel, spel som även erbjuder spelaren en utmaning på ett psykologiskt plan.. Spel kommer även att bli ännu mer kommersiella då de säljs mer än någonsin och ökningen kommer ...
Jag blir allt mer benägen att söka förklaringen i människors intelligens. Skolan tar inte hand om begåvningarna, de har det tråkigt och börjar spela poker i stället. Återgå till realskolan, sortera ungarn redan när de är 10 är, utan att spola olika utvägar för begåvningsreserven. Komvux är viktigt, och har alltid funnits även om det bytt namn många gånger. Förr i tiden kunde barnen gå till en mer teoretisk klass hela tiden, både efter femte, sjätte, sjunde klass. Sen fanns det fyraårigt gymnasium efter åttan, bara en sån sak som att ta bort den möjligheten för den nyfikna brådmogna studiebegåvningarna var totalt idiotisk. Jag idiotförklarar inte socialdemokraterna, idiot betyder ju att man är totalt idiotisk i alla avseenden.. ...
I Metro Teknik, 18-24 mars 2009 finns en artikel om datorspelsmakaren Eskil Steenberg som arbetar på ett MMO-spel som heter Love och har fått uppmärksamhet på GDC Game Developers Conference, vilket bevisas av artikeln skriven av Jim Rossignol på Rock, Paper and Shotguns sajt. Han inleder sin artikel med orden: Occasionally encounters with human intelligence…
Kärlekens kommunikation arbetar sig inifrån och ut med hjälp av glimten ifrån evigheten eller ljuset ifrån norr. Myteriet på Bounty är utan tvekan högst aktuellt än i dag och likt Fletcher Christian upplyser jag er om att sannolikt sitter vi alla i samma båt som han gjorde för tvåhundra år sedan. Utom alla tvivel lär det inte hjälpa att göra myteri i den bemärkelse som man gjorde då. Myteri i vår tid har verkning endast om vi slutar att ro och springa. Skulle en av oss sluta att ro, då blir det kaos i alla led tills alla slutar att ro. Då infinner sig lugnet och vi, keruber och änglar, kan äntligen se vilka vi är. Vi är absolut inga slavar. Vi är gudar. Människans kompetens är verkningsfull och mynnar från hjärtat. Den kompetensen är evig, kraftfull och högst intelligent. Människans intelligens välsignar oss från djupet av våra själar och läker världens alla skrubbsår. Varför kan vi inte på allvar tro på det och förstå det? Människan har blivit ...
Fältet grundades på hypotesen att mänsklig intelligens kan beskrivas så ingående att en maskin kan fås att simulera den. Vi skall titta närmre på fyra centrala områden: förnuft, perception, kunskap och inlärning.
Jag har tänkt mycket på att skriva en egen AI. I nästan tjugo år nu har jag klurat till och från på hur jag ska skriva en AI som matchar mänsklig intelligens. Ett av de första sakerna jag räknade ut var att vanliga datorer borde fixa att kunna "emulera" mänskligt intellekt ungefär 2020-2025, vilket verkar vara exakt rätt. Det andra var att hitta på ett sätt att emulera mänskligt intellekt.. Problemet var att jag ska använda mitt mänskliga intellekt för att komma fram till hur det fungerar, eftersom jag verkar vara människa. Det är klurigt, och efter vägen så har jag hittat på utkastet till olika böcker (som av någon konstig anledning aldrig skriver sig sjävla, SKITSKUMT!), varav en "serie" som jag pratade vid sidan av munnen om när jag var och hälsade på mina bröder när de pluggade i USA 1997, och konstigt nog, serien Lost matchar den tanken ganska nära. Hursomhelst, det går ju inte att bevisa.. Nu efter en herrans massa år har jag klurat på hur man ska kunna ...
Som ett litet sidospår till den senaste filmtrilogin om Apornas planet, kommer som från ingenstans ett tungt berättelsedrivet spel som skildrar mötet mellan smarta primater och skeptiska människor från ett annorlunda perspektiv. I karga landskap med ont om mat och resurser får vi följa intrigerna i ett läger med apor som utvecklat mänsklig intelligens, såväl som människornas stridigheter i en liten by ett stenkast därifrån. De svåra överlevnadsförhållandena tvingar sakta men säkert fram ett möte mellan de olika arterna som urartar i en kamp om överlevnad fylld med fördomar och missförstånd.. Upplägget påminner mycket om Telltales The Walking Dead-spel. Sättet som interna konflikter uppstår mellan karaktärer, trots att det finns ett mycket större hot där ute, efterapar exakt samma mall som zombiegenren följt i flera år. Men även spelmässigt är det en liknande upplevelse då det uteslutande är dialogval som för handlingen framåt.. I Planet of the Apes: Last ...
Tekno 19 septemberKan robotar bli alltmer lika människor? Det rör i grunden den stora, svåra frågan om det går AI, artificiell mänsklig intelligens, är ...
AUJIK r ett konstkoncept som grundades av den svenska konstn ren Stefan Larsson r 2001. Centrala teman f r AUJIK r artificiell intelligens, natur, teknologi, perception, framtidsspekulationer, neurovetenskap och arkitektur. AUJIK r konstruerad som en fiktiv esoterisk kult som delar sk dningar med shintoism, zenbuddhism och japanska naturreligioner. Tanken om att allt, ven det mest konstgjorda, innehar ett medvetande och sj lsligt v rde r n got som starkt pr glar verken. AUJIK:s produktion r en audiovisuell kombination av fr mmande organisk-mekaniska hybrider och den elektroniska musikens ljudv rld.. Videotrilogin Impermanence Trajectory (2013-2018) bygger p tv huvudteman: animism och artificiell intelligens. Trilogins tematik baserar sig starkt p AI forskaren J rgen Schmidhubers och forskaren och futuristen Ray Kurzweils tankeg ngar kring AGI (Artificial General Intelligence), som innehar en intelligens och emotionell f rm ga som motsvarar en m nniskas, och som sedermera utvecklas till en egen ...
Intelligens Historiskt sett någon som är logisk och har en hög verbal förmåga Modernt synsätt: intelligens har fått en vidgad innebörd Logisk och verbal Förmåga att kontrollera kroppen Hantera redskap och verktyg Uppfatta och förstå andra människors sinnesstämningar och känslor
Allt hänger ihop. När vi är produktiva visar vi mått på intelligens. När vi kan visa på produktivitet kan vi också mäta vår intelligens. Det är viktigt i vårt samhälle eftersom det är viktigt jämföra sig med andra, att bygga status för att vara med och få föra just mina gener vidare. #prestation #produktivitet Lyssna…
Läs den senaste SHS-rapporten "Marknadsanalys/förutsättningar för transparent intelligens i bostadstillämpningar" (ladda hem den här).. Läs om möjligheter och begränsningar för hur man kan använda den nya tekniken i bostäder och olika begrepp som kan hänföras till området transparent intelligens. Man tar också upp frågan om vad som krävs för att bana vägen för de nya typerna av glas.. Projektledare: ...
Nyhet: 2018-02-05 Carl-Christian Trönnberg på psykologiska institutionen har, tillsammans med professorerna Richard Torkar och Robert Feldt på institutionen för data- och informationsteknik, tilldelats 3,8 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse för ett tre-årigt projekt om kollektiv intelligens. Projektet Collectively Intelligent and Creative Teams - Co-ICT syftar till att utöka kunskapen om kollektiv intelligens i team som har till uppgift att lösa komplexa och kreativa uppgifter i kunskapsintensiva miljöer. Målet är vidare att implementera kunskapen i arbetet hos mjukvaruingenjörer genom att utarbeta riktlinjer för hur den kollektiva intelligensen i team kan höjas.. Forskningen kommer att ha en grund i fynd från tidigare forskning på så kallade agila team vilka i hög grad liknar team aktiva inom mjukvaruutveckling. Med agila team menas grupper som har i uppdrag att lösa uppgifter av hög komplexitet i miljöer med hög förändringshastighet där nya ...
Forskning: Hjärnnätverk länkat till intelligens - För första gången tror sig forskare ha upptäckt genkluster länkade till intelligens i h...
Köp böcker som matchar sökning vägra följa john : hjärtats intelligens - hela vägen till hälsa, framgång och lycka: Vägra följa John: Hjärtats intelligens - hela vägen t...;
För att inhämta information använder utländsk makt olika metoder (se fakta till höger).. Grunden för all underrättelseverksamhet är att den kan hållas dold för värdlandets säkerhetstjänst, till exempel Säkerhetspolisen. Därför krävs olika typer av konspirativa metoder/tekniker, till exempel att inte bestämma tid och plats för möte mellan en underrättelseofficer och agent över telefon utan ha förutbestämda mötestider och -platser och genomföra antiövervakning före mötet för att avslöja eventuella spanare från säkerhetstjänsten.. Det kan också handla om att använda viss typ av utrustning som särskild programvara för krypterad datakommunikation eller kortvågsradio.. Ett annat sätt att hålla spionaget dolt är att använda sig av elektroniska angrepp (it-intrång). Ofta kan en agent/insider bidra till att göra det elektroniska spionaget möjligt.. Konspirativt beteende är en inneboende del av spioneriet och visar tydligt att det finns ett uppsåt. ...
Modellera och implementera ett Business Intelligence system för analys av ekonomiska data Modelling and implementing a Business Intelligence system for analysis of economic data Master of Science Thesis
EU-parlamentet vedtok i 2017 en resolusjon om sivilrettslige regler for roboter og kunstig intelligens. Ikke alle forslag i denne er av privatrettslig karakter, men det nevnes bla erstatningsregler og muligheten for å åpne for nye juridiske personer (eller "elektroniske personer"). Kommisjonens reaksjon har så langt vært mer tilbakeholden, men den har oppnevnt ulike arbeidsgrupper og publisert en erklæring om "Artificial Intelligence (ai) for Europe". Behøver vi nye regler for å håndtere en fremtid der roboter og ai spiller en stadig viktigere rolle? I så fall, hva slags regler behøves?. ...
Under nästa revolution, som vi är i början av, kommer artificiell intelligens byggas ut och distribueras tills vi inte längre tänker på det och är en integrerad del av allt vi gör. Google och Amazon blir vår tids kärnkraft - och vattenkraftverk som producerar oändliga mängder artificiell intelligens.. Googles VD Sundar Pichal formulerar sig så här "Google is evolving from a mobile-first world to a AI-first world".. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad detta betyder. Lika lite som man i slutet på 1700-talet hade en aning om vad som komma skulle, kan vi föreställa oss hur framtiden ser ut.. Utopi eller dystopi beror vilken inställning man har till AI. Själv tror jag på möjligheter snarare än på hot. ...
Att vi människor blir förvånade är nog främst en följd av att vi i årtusenden, mer eller mindre automatiskt eftersom vår kultur varit genomsyrad av det, definierat oss själva ur religionens synvinkel och med dess begrepp - vi är unika, skapelsens krona, fundamentalt skilda från djuren. Det här exemplet är ett av väldigt många på hur felaktigt det synsättet är och precis som man kan förvänta sig om man istället definierar oss utifrån den evolution som i själva verket ägt rum och räknar bort Gud ur ekvationen, finns inom djurvärlden, som vi tillhör, olika grader av alla tänkbara förmågor och egenskaper - inklusive jagmedvetande och intelligens. Schimpanser, elefanter, delfiner och en del andra djurarter besitter ett mycket större mått av intelligens och jagmedvetande än vi som Guds självutnämnda älsklingar tidigare ens kunnat föreställa oss. Dags att så här till 200-årsjubiléet avlägsna Gud ur ekvationen och bjuda in Charles Darwin att inte ta hans plats, ...
Att vi människor blir förvånade är nog främst en följd av att vi i årtusenden, mer eller mindre automatiskt eftersom vår kultur varit genomsyrad av det, definierat oss själva ur religionens synvinkel och med dess begrepp - vi är unika, skapelsens krona, fundamentalt skilda från djuren. Det här exemplet är ett av väldigt många på hur felaktigt det synsättet är och precis som man kan förvänta sig om man istället definierar oss utifrån den evolution som i själva verket ägt rum och räknar bort Gud ur ekvationen, finns inom djurvärlden, som vi tillhör, olika grader av alla tänkbara förmågor och egenskaper - inklusive jagmedvetande och intelligens. Schimpanser, elefanter, delfiner och en del andra djurarter besitter ett mycket större mått av intelligens och jagmedvetande än vi som Guds självutnämnda älsklingar tidigare ens kunnat föreställa oss. Dags att så här till 200-årsjubiléet avlägsna Gud ur ekvationen och bjuda in Charles Darwin att inte ta hans plats, ...
... på samma sätt som den blå färgen är oskiljbar från himlen. Vi börjar inse att inga data har något ursprung oberoende av öppen intelligens. ...
Se Sömnens intelligens i UR Play! I Sömnens intelligens får vi bilden av sömnens fantastiska och dolda värld som tills helt nyligen varit helt okänd.