Forskare vid Nanovetenskapscentret vid Jyväskylä universitet och Aalto-universitetets spetsforskningsenhet för molekylärteknik inom biosyntetiska hybridmaterial (HYBER) har tagit fram ett nytt slags självreglerande nanomaterial i form av tvådimensionella skivor och ihåliga nanobollar, vilka bildas från atomexakta guldnanokluster. Forskningsarbetet har finansierats av Finlands Akademi.. Med de nya materialen förväntar man sig att till exempel hitta tillämpningar som fjäderlätta funktionella materialkroppar, eftersom tvådimensionella nanomaterial har nya funktionella egenskaper. De nyupptäckta guldmaterialen är också intressanta för att alla byggstenar är identiska, vilket innebär att de till sin karaktär liknar organiska och biologiska självreglerande material. Forskningsrapporten har publicerats i den ledande internationella publikationsserien inom kemisk forskning, Angewandte Chemie (1).. I forskningen användes atomexakta guldnanokluster framtagna vid Jyväskylä ...
Du tänker antagligen att det låter underbart att vara bra att självreglera, men du vet fortfarande inte hur man kan förbättra dina färdigheter. För barn kan föräldrar hjälpa till att utveckla självreglering genom rutiner (t.ex. ställa in vissa måltider, ha en uppsättning beteenden för varje aktivitet). Rutiner hjälper barnen att lära sig vad de kan förvänta sig, vilket gör det lättare för dem att känna sig bekväma. När barn agerar på sätt som inte visar självreglering, ignorera deras önskemål, till exempel genom att få dem att vänta om de avbryter en konversation. Som vuxen är det första steget att utöva självreglering att erkänna att alla har möjlighet att reagera på situationer. Medan du kan känna att livet har behandlat dig en dålig hand, är det inte den hand du handlar om, men hur man reagerar på det som är viktigast. Hur exakt lär du dig denna självregleringsteknik? Erkänna att i varje situation har du tre alternativ: tillvägagångssätt, ...
The young children in todays early childhood classrooms deserve a chance to develop all of the skills necessary to succeed in school and in life. By focusing so narrowly on developmentally inappropriate academic skills, children are being deprived of the experiences they need to hone self-regulation skills, critical thinking skills, and the love of learning that will truly inspire them to work hard in school for the long haul.
The young children in todays early childhood classrooms deserve a chance to develop all of the skills necessary to succeed in school and in life. By focusing so narrowly on developmentally inappropriate academic skills, children are being deprived of the experiences they need to hone self-regulation skills, critical thinking skills, and the love of learning that will truly inspire them to work hard in school for the long haul.
FI kommer i oktober att inleda samtal med branschen. Detta blir ett startskott för en dialog för att säkerställa att standardisering och självreglering på området drivs framåt.. Fondbranschen har redan tagit initiativ till självreglering och standardisering. Föreskrifter skulle i nuläget kunna begränsa och hämma denna utveckling. FI vill i stället pröva att uppnå syftet med lagkravet genom dialog och självreglering. FI har därför beslutat att för närvarande inte utnyttja sitt bemyndigande från regeringen att skriva föreskrifter om fonders hållbarhetsinformation.. FI kommer löpande att utvärdera om branschen genom självreglering lyckats uppfylla lagkravet. En första återkoppling sker i konsumentskyddsrapporten våren 2018. Om inte en branschstandard utvecklas och når bred förankring kommer FI att utnyttja möjligheten att meddela föreskrifter. ...
En konferens arrangerad inom ramen för Den kollektiva hjärnan. Självorganisering som fenomen är närvarande inom flera områden i vår omgivning - Inom naturen, organiserar sig fiskar sig så att de simmar i strukturerande svärmar. Därigenom finner de kortaste rutten till matkällor. Träd av samma art kommunicerar med varandra genom omfattande delade rotsystem som förser svagare individer med näring. Medan eldflugor synkroniserar sitt blinkande. Andra exempel på självorganiserande beteenden kan observeras inom ekonomi, populationsdynamik och psykologi. I alla exempel ovan, etablerar de deltagande enheterna en organisationsstruktur som inte kräver central koordinering. Istället interagerar enheterna direkt med varandra och svarar på förändringar i deras lokala miljöer. Motsvarande självorganiserande system är oerhört flexibla och motståndskraftiga.. Inom konstens område tar sig motsvarande fenomen sig uttryck i form av nätverk - enheter bestående av aktörer (individer ...
Våra mentala krafter har en enorm kapacitet och "Tankens kraft" är så oändligt mycket mer än att bara "tänka positivt". Även vår hälsa påverkas av våra tankar.. Här erbjuds vi för första gången ett interaktivt program där vi inte bara tränar vår tankekraft utan samtidigt bjuds på en "tur" inne i kroppen och får se hur celler, organ och känslomässiga tillstånd påverkar vårt fysiska välbefinnande, vilket i sin tur återspeglas i stämningsläge, tankar och relationer med omgivningen. Hjärnan är en bro som förenar dessa två poler och upprättar kontakt mellan dem. Vi kan lära vår hjärna att tjäna oss och stärka dess mekanismer för självreglering. Källan till den inre styrkan och energinivån lagras i djupet av vårt psyke. Speciellt utvalda övningar och musik, skapad med hänsyn till den mänskliga kroppens biorytm, hjälper dig att komma i kontakt med det undermedvetna. Metoden är i själva verket en träning av kroppens självreglerande system, som gör det ...
Trots att tillväxtideologin genomsyrar den internationella jakten på det globaliserade kapitalet har det under decennier närmast varit tabu att diskutera denna grundläggande princip, även inom socialdemokratin. Att världen nu närmar sig ett klimatkaos är därför inte så konstigt - vi har byggt upp en samhällsekonomi grundad på gränslöshet och förmodad självreglering. Nu upptäcker vi på kort tid att klimatet satt sina egna gränser och att ekonomin inte alls var särskilt självreglerande, eller välfärdsskapande. Klimatkrisen och finanskrisen utmanar grunderna i de senaste decenniernas oljetyngda ekonomisk-politiska doktrin; vi vänder oss till politiken och finner den stympad, om än livsavgörande nödvändig. Och socialdemokratin finner sig ha försökt dansa med vargen - med tveksam framgång.. Finans- och klimatkriserna säger oss dessutom att global tillväxt i själva verket är ett enormt ineffektivt sätt att minska fattigdomen i världen. Klyftorna inom de flesta ...
Inom ILS1-projektet har vi jobbat med att översätta och utveckla metoder för att både kartlägga och stödja dessa färdigheter hos barn. För att utvärdera dessa förmågor hos barn och ungdomar använder vi oss av två instrument. För barn och ungdomar i skolåldern använder vi Keskittymiskysely - Frågeformulär om koncentrationsförmåga (Kesky). För barn under skolåldern använder vi PikkuKesky, som är en åldersanpassad version av Kesky. En målsättning för ILS-projektet var att samla in data för att skapa finlandssvenska normer för de här frågeformulären. Frågeformulären fylls i av lärare eller barnträdgårdslärare och tolkas av psykolog eller läkare. Kesky är sedan tidigare översatt till svenska och publicerat av Hogrefe Psykologien Kustannus. PikkuKesky översätts inom projektet och publiceras av Hogrefe.. Inom projektet har vi också översatt två av Niilo Mäki Institutets handböcker till svenska:Kummi 8 (Fokus - Träningsprogram i smågrupp för ...
Här kommer en video om varför man behöver kunna självreglera sina tankar, känslor och beteenden och hur man gör. The Holistic Psychologist,
Psoasen är källan för återhämtning och balans från centrum. Upptäck dina psoas, höftböjarna. Kunskap för balanserad hälsa och ökad prestation. Rörelse och vila, vatten och mat.
Alla livsmedelsföretagare ska ha ett egenkontrollprogram baserat på principerna för HACCP. Ett egenkontrollprogram kan se olika ut och innehålla olika saker beroende på hur verksamheten ser ut.. I ett egenkontrollprogram ska det ingå ett antal grundläggande rutiner för verksamheten. Exempel på områden som det bör finnas rutiner för är utbildning, personlig hygien, vatten, skadedjur, rengöring, underhåll, avfall, separering, märkning, tid- och temperaturprocesser och spårbarhet ...
Psoasen är källan för återhämtning och balans från centrum. Upptäck dina psoas, höftböjarna. Kunskap för balanserad hälsa och ökad prestation. Rörelse och vila, vatten och mat.
Verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt måste omgående underrätta tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnämnden eller länsstyrelsen), om det inträffar en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Även verksamheter som inte omfattas av egenkontrollförordningen bör underrätta tillsynsmyndigheten om det inträffar sådana händelser.. Efter att ni har hanterat händelsen ska du redovisa närmare uppgifter kring vad som hände och hur ni hanterade det. Beskriv även vad som kan göras för att förhindra att störningen händer igen.. ...
I slutet på mars 2017 släpps den efterlängtade spelutredningen som väntas lägga grund för hur spelbranschen kommer se ut i Sverige inom en relativt snar framtid
Vi använder kakor på vår webbplats för att uppnå större användarvänlighet. Om du fortsätter att använda webbplatsen antar vi att du godkänner användningen av kakor.. [Läs mer om ansvarsfriskrivning]. ...
2017 års Nobelpristagare i medicin, Michael W. Young, berättar om hur han byggde vidare på sina kollegors upptäckt. Jeffrey Halls och Michael Rosbash upptäckte den gen som ligger bakom dygnsrytmen som allt levande har. De tre forskarna kunde genom försök på bananflugor kartlägga och identifiera generna och mekanismerna som styr det självreglerande urverket i våra celler. Inspelat i Aula Medica i Solna den 7 december 2017. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.
Till politikens skuld hör att den abdikerat till förmån för marknaden. Alltför många politiker och ekonomer har trott på marknadens självreglerande förmåga. Denna närmast religiösa föreställning har väglett i princip alla centralbanker. Inom det EU som nu omhuldas av allt fler partier är denna marknadsfundamentalism till och med upphöjd till lag. ...
Bra skrivet! Jag håller inte med dig om ökad invandring, men det har också mycket med att dessa former är oklara. Om vi har egenförsörjningskrav från start, då är det en annan femma och invandringen blir mer självreglerande ...
TRGVA-modellerna har inbyggd styrutrustning medan Termostat kan kompletteras "VE101307" (se tillbehören nedan). Styrutrustningen är 3-stegs självreglerande av 0-10 volt signal beroende på differensen mellan inställd börvärde och den faktiska temperaturen. I TRGVA-modellerna ingår även ställdon IP20 och ventil för röranslutning ∅ 22 mm eller ∅ 28 mm. Framledningstemperatur max 100°. Elementens uppbyggnad lamelldelning 2mm.. AW-VAF moell VA-f Anslutningsbar till blandningdel för utelufts. Genom att komplettera fläktarna med en blandningsdel som tillför friskluft kan de även användas som tilluftsaggregat. Vi tillhandahåller dessa fläktar i fyra olika storlekar och åtta olika modeller. Samtliga är för 230 V, 1-fas, vilket gör installationen mycket enkel. Dessutom har de en låg ljudnivå och säker drift.. AWH-V modell V-H för extern styrning. ...
Stavmixer 100 liter, Visplängd: 280 mm mm (BxDxH) : Med visp 805 mm. ⌀ 125 mm kW : 0,5 Volt : 230/1N 50Hz kg : 8,6 Självreglerande varvtalssystem för konstant kraft
Under 2020/2021 ges följande internutbildningar och föreläsningar på begäran : "Att utveckla elevhälsa", "Hälsa för lärande - lärande för hälsa - att utveckla främjande och förebyggande elevhälsoarbete" samt "Att utveckla elevers förmågor på vetenskaplig grund i skolan - PASS-modellen, självreglering och differentierad undervisning". Kontakta oss för mer info.. ...
Under 2020/2021 ges följande internutbildningar och föreläsningar på begäran : "Att utveckla elevhälsa", "Hälsa för lärande - lärande för hälsa - att utveckla främjande och förebyggande elevhälsoarbete" samt "Att utveckla elevers förmågor på vetenskaplig grund i skolan - PASS-modellen, självreglering och differentierad undervisning". Kontakta oss för mer info.. ...
Äntligen närmar vi oss på allvar visionen om "One Stop Shop" eller "En uppgift en gång" - att företagens rapportering till myndigheter dramatiskt ska kunna förenklas genom innovativa IT-lösningar.. Idag är det ca 80-90 olika myndigheter som begär in uppgifter från företag. Dagens besked från regeringen att uppdra åt Bolagsverket och andra myndigheter att göra en kartläggning av företagens rapportering är därför ett viktigt första steg.. Jag utgår från att man tidigt finner den stora förenklings- och inbesparingspotential som ligger i en övergång till elektronisk ingivning av årsredovisningar och annan finansiell information. Att XBRL redan finns på plats är en stor möjliggörare för både One Stop Shop-konceptet och lätt åtkomst till finansiell information - den är väl till för att konsumeras!?. Jag är normalt en förespråkare för självreglering, men här krävs det faktiskt lagstiftning. För det är först när alla företag rapporterar elektroniskt som ...
Ryktet om influencermarknadsföringens död är starkt överdrivet. Självreglering och skattekontroller har tagit bort de värsta barnsjukdomarna.