Engelska. Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har starka rötter i Borås. 1972 startades Bibliotekshögskolan här och sedan dess har utvecklingen varit stark, både inom grundutbildningen och forskningen. Detta påverkar såklart biblioteket då en av våra huvuduppgifter är att se till att våra samlingar speglar Högskolan i Borås inriktningar och profiler. Vi vill i detta blogginlägg tipsa om några tidskrifter som fokuserar på just biblioteks- och informationsvetenskap. Många forskare inom ämnet här på högskolan har publicerat sig i dessa tidskrifter.. Journal of Documentation (JDoc) är en av de mest etablerade akademiska tidskrifterna inom området biblioteks- och informationsvetenskap. Den ger en unik inblick i teorier, begrepp, modeller, ramverk och filosofier. JDoc fungerar lite som en länk mellan forskning och yrkesutövning och många artiklar kan fortfarande efter lång tid vara aktuella och därmed bli citerade. Tidskriften publicerar gärna forskningsrapporter ...
kurs, distans, online, utbildning, certifiering, e-learning, elearning, självstudier, utbildare, instruktör, utbildningsföretag, experter, införa ITIL, kurs ITIL, utbildning ITIL, utbildningsföretag ITIL, ITIL certifiering, certifiering ITIL, ITIL exam, ITIL cert, ITIL Foundation, ITIL test, ITIL elearning, ITIL online, ITIL självstudier, ITIL bok, ITIL nyheter, ITIL distans, ITIL distanskurs, ITIL grund, ITIL grundkurs, ITIL instruktör, ITIL utbildare, ITIL expert, ITIL, live webinar
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2010:2 ISSN 1654-0247 BOI och Litteratursociologi En undersökning av litteratursociologiska magisteruppsatser skrivna inom Biblioteks- och informationsvetenskap 2005-2008 LINA BIRGERSSON Svensk titel: BOI och litteratursociologi, En undersökning av litteratursociologiska uppsatser skrivna inom Biblioteks- och informationsvetenskap 2005-2008. Engelsk titel: LIS and sociology of literature. A study of sociological literature theses within the subject Library and Information Science 20052008. Författare: Lina Birgersson Kollegium: 1 Färdigställd: 2010 Handledare: Catarina Eriksson Nyckelord: Litteratursociologi, vetenskapsteori, magisteruppsatser, biblioteks- och informationsvetenskap, innehållsanalys, metavetenskap Abstract: This study is a text analysis of 30 masters theses, written by students at the Swedish School of Library and Information Science in ...
Informationsvetenskap syftar på flera vetenskapliga discipliner som berör ämnet vetenskap om information: Biblioteks- och informationsvetenskap Arkivvetenskap Informationsteori Informationssystem (informatik och systemvetenskap ...
HÖGSKOLAN I BORÅS Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap
Utbildningen riktar sig till dig som har läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande och som vill fördjupa och bredda dina kunskaper i ämnet. Under utbildningen kommer du exempelvis att utveckla din förståelse för och förmåga att analysera olika former av informationshantering. Du kommer även att ges en introduktion till teorier om organisationer och ledarskap.Programmet är en påbyggnadsutbildning som leder till en magisterexamen. Behörighetskravet är examen på kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande (180 hp).Magisterprogrammet omfattar 2 terminers studier på heltid vid Campus i Umeå.
Tillgången på personer med en generell examen inom biblioteks- och informationsvetenskap beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 10 procent under prognosperioden till följd av fler examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften 2035. Närmare 230 bibliotekarier och informationsvetare beräknas examineras per år under prognosperioden.. Efterfrågan på personer med en generell examen inom biblioteks- och informationsvetenskap beräknas öka i ungefär samma takt som tillgången. Befolkningsökningen under prognosperioden väntas medföra en generell efterfrågetillväxt och ett ökat antal förvärvsarbetande inom flera delar av ekonomin där bibliotekarier och arkivarier arbetar.. Sammanfattningsvis beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering att dagens varierade arbetsmarknadsläge för bibliotekarier och informationsvetare kvarstår 2035. ...
Biblioteks- och informationsvetenskap Här kan du som arbetar på Sektionen för Biblioteks- och informationsvetenskap se till vem du ska vända dig me...
Lediga jobb inom Informationsvetenskap. To have Informationsvetenskap jobs sent to you the day its posted, sign up for job alerts.
MITTUNIVERSITETET Institutionen för informationsteknologi och medier Examinator: Anneli Sundqvist Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkiv- och informationsvetenskaplig teori och praxis, 7, 5 poäng Tentamen moment ett Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkiv- och informationsvetenskaplig teori och praxis ... ...
Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är ett tvärvetenskapligt akademiskt ämne som fokuserar på olika aspekter av informationshantering och på de praktiska och teoretiska ämnesområden som berör bibliotekens verksamhet. Detta inkluderar bland annat hur individer och grupper söker och använder information, tekniker och möjligheter till lagring och spridning av information samt kunskapsorganisation, bevarande och organiserande av bibliotekets tryckta och elektroniska media. Disciplinen kan räknas till samhällsvetenskap eller humaniora, men har även kopplingar till data- och systemvetenskapen. I ett historiskt perspektiv har biblioteksvetenskap även omfattat arkivvetenskap. Akademiska kurser i biblioteksvetenskap omfattar bland annat studiet av katalogisering och klassifikation av bibliotekets media. I Sverige har ämnet vuxit sedan början av 1990-talet då bibliotekarieutbildningen akademiserades. Utexaminerade biblioteks- och informationsvetare kan bland annat arbeta som ...
Här kan du anmäla dig till Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster på Högskolan i Borås
Nanjing University of Information Science and Technology i Kina, Nanjing. Få all information om skolan och dess masterprogram på bara två klick!
Vik Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet , Institutionen för ABM, Uppsala universitet
Den ämnesmässiga täckningen omfattar biblioteks- och informationsvetenskap, informationsåtervinning med mera. Tillgänglig inom Örebro universitet...
Vill du utveckla din förmåga att analysera olika former av informationshantering? Detta är en påbyggnadsutbildning för dig som redan läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap och vill förbereda dig för eventuella forskarstudier och bredda din kompetens för arbetsmarknaden. D...
I kurspaketet behandlas modern teoriutveckling kring användning och tillgängliggörande av arkiv- och arkivinformation, modern arkivvetenskaplig forskning och de nu gällande och de historiska forskningstrender som funnits inom ämnet. Kurspaketet behandlar också vetenskaplig metod tillämpbar i arkiv- och informationsvetenskap vilket tillämpas i det avslutande enskilda arbetet.. ...
Pris: 1324 kr. inbunden, 2016. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Geographic Information Science and Systems av Marina (EDT) De Lima (ISBN 9781632405326) hos Adlibris.se. Fri frakt. Vi har miljontals böcker, hitta din nästa läsupplevelse idag! Alltid bra priser, fri frakt över 99 kr och snabb leverans. | Adlibris
KARIN HJALMARSSON Studerar just nu ABM-master i Biblioteks- och Informationsvetenskap i Lund. Arbetar med en självbiografisk serieroman om duktighet, stress och utmattning. Följ gärna projektet på instagram: @karinhj ! EDUCATION 2019-2021 Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds Universitet (Masters Programme in Library and Information Science, Lund University) 2017-2019 Serieskolan i Malmö, Kvarnby Folkhögskola (Kvarnby Comic…
Tid: On 2020-12-09 kl 15.00 Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm, Stockholm (English) Ämnesområde: Elektro- och systemteknik Respondent: Shaocheng Huang , Teknisk informationsvetenskap Opponent: Professor Marco Renzo, Handledare: Ming Xiao, Teknisk informationsvetenskap; Mikael Skoglund, Signaler, sensorer och system, Teknisk informationsvetenskap ...
Många som har gått en grundläggande ITIL Foundation kurs, undrar vad nästa steg är? Finns det inte någon mer praktiskt inriktning än de teoretiska livscykelkurserna?. ITIL Practitioner kursen erbjuder därför en mer praktisk vägledning om hur införandet och anpassningen av ITIL ramverket kan gå till i syfte att stödja företagets affärsmål.. ITIL Practitioner är ett naturligt steg efter ITIL Foundation kursen för de som redan har lärt sig grunderna om IT Service Management (ITSM) och affärsvärden med väl utformade tjänster och leveransförmåga. ITIL Foundation fokuserar på vad och varför, medan ITIL Practitioner snarare pekar på hur det går till att införa och anpassa ITIL ramverket till olika vardagssituationer och ansvarområden genom att ge individerna bättre självförtroende i sin förmåga att strukturera och bidra i olika ITSM initiativ.. ...
Coor Service Management r Nordens ledande akt r inom service management. Bolaget r specialiserat p att leda, utveckla och effektivisera aff rsst djande servicefunktioner p kontor, produktionsanl ggningar och offentlig verksamhet. Coor Service Management hette tidigare Skanska FM men r nu ett sj lvst ndigt bolag helt fokuserat p service management. Bolaget har cirka 3 000 medarbetare fr mst i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Oms ttningen r cirka 4 miljarder SEK ...
Under de senaste 25 åren har ITIL hjälpt IT-organisationer att leverera affärsvärde för sina kunder i form av väl utformade och stödda tjänster. ITIL har blivit det mest använda och mest framgångsrika ITSM-ramverket (IT Service Management) i världen. Under den här framväxt har ITIL fått till flera viktiga uppdateringar (senast 2011) för att se till att den senaste tekniska utvecklingen och de senaste ändringarna i de övergripande företagskraven hanteras och effektiviseras. De senaste undersökningarna har visat att de grundläggande principerna bakom ITIL-principer - stödjer affärsmål, möjliggör förändringar i verksamheten, optimera kundupplevelse och ständig förbättring - har varit relevanta och användbara i modern Cloud, Agile och BYOD. I framtiden kommer ITIL som ett bidragande hjälp till IT Service Management, leda vidareutvecklingen i organisationen. Detta via en bred uppsättning kompletterade ITIL utbildningar, som kommer att hjälpa experter att hålla sina ...
LISTA är en fritt tillgänglig databas producerad av Ebsco. Den innehåller litteraturhänvisningar med referat inom följande ämnen: bibliotek, klassifikation, katalogisering, informationssökning och -förvaltning. I LISTA registreras information från mera än 600 tidskrifter samt böcker, forskningsrapporter och föredrag. Hänvisningarna är registrerade ända sedan 1960-talet. ## EN: The Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) database is a free resource to anyone interested in libraries and information management. This world-class bibliographic database provides coverage on subjects such as librarianship, classification, cataloging, bibliometrics, online information retrieval, information management and more. Delivered via the EBSCOhost platform, LISTA indexes more than 600 periodicals plus books, research reports, and proceedings. With coverage dating back to the mid-1960s, it is the oldest continuously produced database covering the field of information science. ...
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS - OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:59 Folkbiblioteket i vardagslivet En studie av folkbibliotekets betydelse för
För att bli bibliotekarie utbildar man sig inom högskolan och läser biblioteks- och informationsvetenskap.. Bibliotekarieutbildningen tar tre till fyra år och leder fram till kandidat- eller magisterexamen. Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap finns även som distansutbildning på halvfart.. Utbildningen är öppen för sökande med gymnasieutbildning och för sökande med tidigare högskoleutbildning. För att få ut en kandidat- eller magister examen måste sökande med enbart gymnasieutbildning komplettera med andra ämnen.. Informationsteknologi, ekonomi och naturvetenskap är bra ämnen att infoga i en bibliotekarieutbildning. Det är också vanligt att läsa humanistiska ämnen.. Annan bra kompetens som blir allt viktigare för en bibliotekarie, beroende på arbetsplats, är teknisk och juridisk kompetens om digitalisering, databaser, marknadsföring, metadatahantering och pedagogik för att nämna några exempel.. Många bibliotekarier tar ut magisterexamen i Biblioteks- ...
Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 400 studenter och drygt 700 anställda.. Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.. Källa: Högskolan i Borås.. ...
Sista ansökningsdag: 2017-06-18 Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Akademin har också en forskarutbildning inom ämnet biblioteks -och informationsvetenskap. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).. För att möta det växande behovet inom områdena människa-datorinteraktion (HCI) och användarcentrerad design (User Experience Design /UX-design) i både undervisning och forskning rekryteras en lektor. Områdena har stark anknytning till utvecklingen av webben och design för webbaserade tjänster. Forskningsfältet har stor utvecklingspotential och det finns starka skäl som talar för en tydligare profilering av detta område i relation till huvudområdet informationsarkitektur vid Högskolan i Borås. Det finns idag ett tydligt behov av ökad kompetens inom området inte minst på avancerad- samt ...
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.. Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) samt från och med HT-19 masterprogrammet i digital humaniora (DH). Dessutom bedrivs utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tjugotal lärare och forskare samt sex doktorander.. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår forskning samt undervisning och examination ...
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.. Vid Institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom Masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) och från och med HT 2019 även inom Masterprogrammet i digital humaniora. Institutionen bedriver också utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tiotal lärare och forskare samt sex doktorander.. Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: En av doktoranderna kommer att arbeta i ...
Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan är idag en komplett akademisk miljö. Kärnan i verksamheten är bibliotekarieutbildningen och ska så fortsätta att vara. Den svarar mycket väl mot innebörden av vår devis Vetenskap för profession, utbildningen är forskningsanknuten och har en stark professionsorientering. Parallellt med en kontinuerlig utveckling av bibliotekarieutbildningen har ämnet biblioteks- och informationsvetenskap formats och är idag ett brett humanistisk-samhällsvetenskapligt ämne som inrymmer många intressanta och viktiga fördjupningar. Studier kring lärande, kulturpolitik och management och informationssystem är exempel. Ett annat exempel är uppbyggnaden av program för blivande webbredaktörer och forskning inom området sociala media.. Bibliotekshögskolan har haft en god utveckling och har en stabil grund att stå på för en fortsatt utveckling av verksamheten. Jag vill uttrycka ett stort tack till nu verksamma och ...
Högskolan i Borås vill bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi ska vara ett komplett lärosäte med studenten i centrum. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolan i Borås har cirka 11 000 studenter och 750 anställda, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås. Vi bedriver forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Handel och IT, Människan i vården, Pedagogiskt arbete, Resursåtervinning samt Textil och mode. Högskolan i Borås har fem examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode (generell och konstnärlig). Högskolans stöd till utbildning, forskning och till ledningsfunktioner finns samlat i enheten Verksamhetsstöd ...
Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur ...
På ub.umu.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
Handla b cker, sk nlitteratur och facklitteratur hos Adlibris bokhandel. Priserna ligger l gst p marknaden vilket har noterats i ett flertal test i media.
Tidigare i höstas skrev min kollega Charlotte von Essen här i bloggen: Alla vägar bär till BHS. Jag tar vid hennes inlägg och funderar vidare - är det också så att BHS kan ta dig ungefär vart som helst?. Jag är en (i rakt nedstigande led) tredje generationens bibliotekarie, och jag aldrig har arbetat på ett bibliotek. Min farmor Inge Maurins arbetade många år på biblioteket i Tingsryd. Idag är hon 91 år och ägnar fortfarande nätterna åt att läsa. Min far Rolf Maurin utbildade sig till bibliotekarie vid BHS 1974. Hans första jobb var som ungdomsbibliotekarie på stadsbiblioteket i Mjölby följt av många år som gymnasiebibliotekarie. Idag driver han Antikvariat Classica i Växjö, ett antikvariat med inriktning på facklitteratur särskilt inom konst, byggnadsvård, design och arkitektur.. Själv började jag studera på BHS 1996 med ambitionen att bli barnbibliotekarie. Kurserna i kunskapsorganisation fick mig dock intresserad av databaser och IT och jag fortsatte efter ...
Lunds universitet har sedan långt tillbaka blivit rankat som ett av de 100 bästa universiteten globalt. GIS-centrum vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap är en av flera världsledande forskningsmiljöer inom geografisk informationsvetenskap. Förutom välutvecklade akademiska nätverk i Sverige, har centrumbildningen betydande internationella nätverk i bl. a. Europa, USA, Afrika, Mellanöstern och Australien. GIS-centrum är, och har varit, involverat i ett stort antal nationella och internationella projekt finansierade och/eller stöttade av bl. a. EU, svenska forskningsråd, och internationella organisationer så som WHO. Ett flertal forskargrupper är aktiva vid GIS-centrum. Bland dessa finns det en forskargrupp som fokuserar på användningen av geografisk informationsvetenskap inom hydrologisk modellering, översvämningsrisker och katastrofanalys. Syftet med utlysningen är att anställa en forskare med mycket hög kompetens som kan ansluta till denna forskargrupp.
Lunds universitet har sedan långt tillbaka blivit rankat som ett av de 100 bästa universiteten globalt. GIS-centrum vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap är en av flera världsledande forskningsmiljöer inom geografisk informationsvetenskap. Förutom välutvecklade akademiska nätverk i Sverige, har centrumbildningen betydande internationella nätverk i bl. a. Europa, USA, Afrika, Mellanöstern och Australien. GIS-centrum är, och har varit, involverat i ett stort antal nationella och internationella projekt finansierade och/eller stöttade av bl. a. EU, svenska forskningsråd, och internationella organisationer så som WHO. Ett flertal forskargrupper är aktiva vid GIS-centrum. Bland dessa finns det en forskargrupp som fokuserar på användningen av geografisk informationsvetenskap inom hydrologisk modellering, översvämningsrisker och katastrofanalys. Syftet med utlysningen är att anställa en forskare med mycket hög kompetens som kan ansluta till denna forskargrupp.
kontakta Studieverkstaden.. För studenter med funktionsnedsättningar finns Avdelningen för pedagogiska stödåtgärder. Har du lässvårigheter finns även stöd att få via biblioteket, bl.a. genom talböcker. Om du vill prata med någon om bekymmer som rör din hälsa kan du boka tid hos Studenthälsan här i Lund.. ...
LIBRIS titelinformation: National inventory of library needs, 1975 : resources needed for public and academic libraries and public school library/media centers / a study submitted by Boyd Ladd to National commission on libraries and information science
Denna gång gästas vår soffa av Ola Pilerot, Universitetslektor vid Bibliotekshögskolan. Ola har ganska nyss kommit hem från Rwanda där han besökt National University of Rwanda för att hålla work shops för bibliotekspersonalen där om hur man kan utveckla sitt biblioteksarbete.. Bibliotekshögskolan är med i ett SIDA-finansierat projekt med avsikt att stödja och bidra till utvecklingen inom det tämligen nyformade biblioteket på National University of Rwanda. Ett annat syfte med projektet är att locka hit doktorander och masterstudenter med förhoppningen om att bidra till uppbyggandet av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap i Rwanda.. Följ med på ett samtal om biblioteksarbete med fokus på användaren, om att biblioteket inte är något bibliotek utan bibliotekarier och kunder och om de utmaningar man står inför då de ekonomiska förutsättningarna är långt ifrån de vi är vana vid i Sverige.. ...
2010 (Engelska)Ingår i: Organizational communication and sustainable development : ICTs for mobility / [ed] Anette Hallin and Tina Karrbom Gustavsson, Hershey PA: Information Science Reference , 2010, s. 153-169Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt) ...
Socialt företagande, Linkedin avslöjar sin nya blogging plattform, stora datamängder, är detta en ålder av Big OLAP,? Big Data Analytics, DataRobot syftar till att automatisera lågt hängande frukt uppgifter vetenskap, stora datamängder, MapR grundare John Schroeder steg ner, COO för att ersätta. Nyligen Max Schireson, VD för MongoDB, delade hans tankar om relationsdatabaser. Hans uttalanden förtjänar en direkt och uppriktig motsatta svar. Låt oss gå igenom de myter som Mr Schireson främjas.. Myt ett: SQL är gamla (och gamla är dålig).. Databasen marknaden är i behov av en stor förändring. Den teknik som människor normalt använder, databaslagret, designades 1970 med en helt annan uppsättning krav i åtanke.. Även om det kan vara fel verktyg för jobbet, de år av utveckling bakom relationsdatabasen säkerställa dess popularitet - för tillfället, säger MongoDB Max Schireson.. I själva verket har moderna SQL system utformats och utvecklas under de senaste 10 åren ...
Av KARL BERGLUND. Som så många saker i livet påbörjades mitt intresse för svensk kriminallitteratur av en slump. Jag arbetade som bibliotekarie på Nobelmuseet samtidigt som jag höll på att välja ämne inför min magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Tidigare hade jag läst litteraturvetenskap och min inställning till deckare var ganska så njugg - det var ingenting jag självmant läste, och jag betraktade det överlag som mer eller mindre ointressant litteratur (trots, eller snarare på grund av, att jag aldrig läste något i genren).. Av en doktorand i biblioteket fick jag tips om att Nobelpriset i litteratur var ett vanligt förekommande tema i den svenska kriminalgenren. Det här väckte min nyfikenhet - hur kommer det sig att en av de starkaste symbolerna för svårtillgänglig kvalitetslitteratur ofta används i en populärlitterär genre som deckaren? Jag plöjde raskt igenom ett par titlar - pseudonymen Joakim Bergmans Nobelpris till mördaren? (1968), Jan ...
Jenny Eriksson är född 1992 och bosatt i Gävle. Hon pluggar biblioteks- och informationsvetenskap, jobbar som föreläsare och bloggar om böcker på pappersfagel.se Åkte buss Han talade spanska och ritade luffarschack på det immiga fönstret spelade med sig själv suddade ut ritade suddade ut Han lade huvudet nära halsgropen och sörjde sin egen vinst - för det ...
2015, Häftad. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Service Management och marknadsföring : kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen hos oss!
The updated Windows Azure Service Management API content is now available. Refer to this content to learn how to programmatically create, update, or delete storage services using the following new…
Master of Restaurants and Catering Services Management, på Moldova Technical University , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
An updated release of the Windows Azure Service Management (WASM) Cmdlets for PowerShell is now available. These cmdlets enable developers to effectively automate and manage all…
En certifiering enligt ISO 20000 underlättar tillämpningen av ITIL (Information Technology Infrastructure Library) och hjälper leverantörer av IT-tjänster att öka kvaliteten i leveransen, både till interna och externa kunder. ISO 20000-1 är den första internationella standarden för planering, styrning och kontroll av IT-tjänster (IT Service Management). Den riktar sig till organisationer som levererar IT-tjänster, t ex infrastruktur eller applikationssupport, externt och internt och ger både en övergripande struktur och konkreta verktyg för att ständigt förbättra tjänsteleveransen. Standarden är dessutom anpassad till och helt kompatibel med ITIL (Information Technology Infrastructure Library) och underlättar avsevärt tillämpningen av denna.. För organisationer som upphandlar IT-tjänster är ISO 20000 ett utmärkt stöd för att utvärdera leverantörer. Den anger tydliga krav som ska ställas på en tjänsteleverantör för att skapa nytta både för kunden och för ...
Dataföreningen Certifiering ägs av Dataföreningen i Sverige och erbjuder yrkescertifieringar inom ITIL (Information Technology Infrastructure Library). ITIL är ett utbildningsverktyg för att kvalitetssäkra individers IT-kunskap kring processer och rutiner i en verksamhet. papperstest.. DF Certifiering är som oberoende examinationsinstitut (EI) inte knutet till någon specifik utbildningsleverantör och håller därför inte själva i några utbildningar. Detta garanterar professionell och opartisk leverens av certifieringar och tester samt säkerställer att provresultaten bedöms objektivt.. Det är DF Certifierings ackrediterade utbildningsanordnare (ATO) som håller kurser och genomför certifieringar inom ITIL®. Om du funderar på att genomgå en utbildning eller söker mer information om kursutbud, datum eller priser rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra ATO:er.. Läs mer om DF Certifiering. ...
Utbildningen leder till en Civilekonomexamen 240hp vilket är en yrkesexamen. Endast ett fåtal lärosäten i Sverige har beviljats rätten att utfärda yrkesexamen. De som inte beviljats den rätten eller som inte ansökt om den rätten ger vanliga ekonomprogram som på grundläggande nivå leder fram till en generell kandidatexamen efter tre år och på avancerad nivå till en generell magisterexamen efter ytterligare ett år. Civilekonomexamen ligger på avancerad nivå.. Fäll ihop ...
ITSM med fokus på att tillhandahålla IT-tjänster på ett välorganiserat sätt. Det vi ser hos er det ser också ni! I vår tjänst utlovas full transparens!. ITSM handlar om att hjälpa organisationen att fungera bättre genom att fokusera framförallt på att öka värdet till organisationens affärsmål. Vi följer upp hur väl ni använder er av tjänsterna och hur väl vi presterar när ni ber oss att hjälpa er. Vi skapar rapporter som ni önskar på allt i från inventarie registret till vem som har skapt flest ärenden och mer därtill.. På våra driftsmöten med er föreslår vi alltid vad som kan förbättras för att säkerställa att ni får ut det mesta möjliga av er investering som en del av vår tjänst.. I vår Kundtjänstportal där ni har möjlighet att lägga ärenden, beställningar, läsa kundskapsartiklar eller söka kontakt med oss, finns även möjligheten för era beställare att få en överblick på avdelningens ärenden och tillgångar.. Att snabbt kunna hitta ...
Lexium förenklar Din vardag. Du får en kontaktväg och ett avtal för alla kontorets tjänster. Support 24/7 via telefon och via vårt FM-system som ger Dig total överblick.. ...
Målgrupp: Kursen vänder sig framför allt till dig som jobbar med att testa och driftsätta nya och uppdaterade IT-tjänster.. Krav: För att skriva certifieringen måste du ha en godkänd ITIL Foundation certifiering. Du bör ha tillgång till ITIL Service Transition boken under kursen. Om du inte redan har den kan du beställa den i vår bokbutik.. Certifiering: Kursen kan avslutas med certifieringen ITIL Service Lifecycle Management - Service Transition (extra avgift om 2 500 - 3 000 SEK exkl. moms tillkommer ...
Vår Service Desk och support ska ha bästa möjliga förutsättningar att lösa sin uppgift. Därför ska Service Desk ställa sina krav på informationskällor från Servicar som de ska lämna support på. Det ska också finnas möjligheter till information direkt till Kunder/Användare genom KCS ocH FAQ med mera. En stor del av dom förutsättningar som behövs tillhandahålls genom de verktyg som vi har i Service desk med KCS stöd . Vi kommer också att beröra Problem Management.. Med en strategi för er service desk som innefattar Shift left / Level Zero / Self-service så finns det en mängd olika system från FAQ till olika bot lösningar. Men har ni optimerat det ni redan har så som E-post och Telefoni? Vi diskuterar runt detta och tar med oss idéer och tankar.. ...
På den här kursen lär du dig använda moderna modeller och processer för styrning och ledning av effektiv och produktiv förvaltning av produkter med hög grad av IT baserat innehåll. Under kursens workshops tillägnar du dig praktiska kunskaper för att leda systemförvaltningsuppdrag. Detta är en partnerkurs som hålls i samarbete med No Common People.
​Under ManageEngine Användarkonferens 2016 delade talarna med sig av tips och resurser och i denna artikel summerar jag dessa. Så oavsett om du deltog eller...
Som kostvetare har man möjIighet att inrikta sig mot företagsekonomi och 3 år ( hp) leder fram till en kandidatexamen, därefter kan man läsa vidare på. u guys re hot!! German guys damn sexy with love from Amsterdamn Yes guys the gay commnunity is waiting to sexually exploit you. hur får man fram undertexter på dreamfilm Ski Assassin dunpuffjackajulen är här nuotti. € Super Slalom skidbyxor sammanfattning service management. Camren 20 days ago Flirting free online Hamasaki, another fine sexy babe for a hotcandyland old man. Då kan ett eller flera av språkyrken vara mycket passande för dig! Se gärna information om föIjande yrken: Kostvetare eller som de också kallas för - kostexperter - har en bred secretary sex inom kost, ekonomi i första hand inom företagsekonomi och ledarskap och agerar ofta som kostrådgivare i oIika sammanhang. Ta reda på mer Studier på högskolenivå Platsfördelning xnxx arbi urval Anmälnings- och studieavgifter Sekretessmarkerade ...
Hon arbetar själv som regionchef i Helsingborg parallellt med studierna i statsvetenskap i Lund. Kollegan Rasmus Persson är student i service management vid Campus Helsingborg och jobbar som försäljningsansvarig med utgångspunkt från Lunicores kontor i både Helsingborg och Lund. De är överens om att Lunicore är en tillgång för företag och organisationer i regionen. - Kompetensbristen är stor idag och många söker kompetens inom IT och andra områden. Vi jobbar till exempel med dataanalys - det kan handla om att vi tittar närmare på kunddata för att skapa personifierad kommunikation och riktad marknadsföring. Ofta ingår det i ett projekt att titta på kundernas resa och hur de rör sig mellan olika kanaler, som kundtjänst och webbplats, säger Rasmus Persson. Att anställa studentkonsulter kan vara ett sätt för företagen att testa en potentiell medarbetare, menar han. Studentkonsulterna är nämligen ofta i senare delen av sin utbildning, redo att ta steget ut i ...
Studera Management utomlands på en av de absolut finaste skolorna i hela Australien! International College of Management Sydneys campus är ett vackert slott som blickar ut över populära Manly Beach i Sydney. ICMS erbjuder Managementutbildningar inom Business Management, Event Management, Hospitality Management, International Tourism, Property Services Management samt Sports Management. Skolan är väldigt internationell och du studerar med studenter från över 40 olika länder.Skolans mycket praktiska utbildningar har nära anknytning till näringslivet med stora delar betald arbetspraktik inlagt i programmet. Managementutbildningar med topprykte sen 1996International College of Management Sydney grundades 1996 som en systerskola till den etablerade hotellskolan César Ritz i Schweiz. Colleget fokuserar på Managementutbildningar för olika branscher och studierna bedrivs i små klasser med personlig kontakt lärare och studenter emellan. Du studerar i en mångkulturell miljö med över 1000
För att täcka en allt större efterfrågan på tjänster kring projektledning och IT Service Management startade Real Time Services år 2009 ett dotterbolag. Portman Consulting Group Scandinavia (PMCG). Målet var att hjälpa kunderna att specificera och optimera utnyttjandet av deras IT-resurser. Ansvarig för PMCG blev Anders Nilsson som med sin erfarenhet från att bygga upp VMware Professional Services (PSO) passade väl in.. Under 2013 inledde SkyPoint, RTS och PMCG samtal om en företagsfusion. SkyPoint, ett bolag som startades 2011 av John Sega och Klas Bergwall, var ett IT-konsultbolag som kompletterade RTS väl. Fokus hos SkyPoint var att attrahera engagerade och kompetenta medarbetare samt erbjuda marknadens bästa kompetens. Dock hade SkyPoint byggt upp kompetens inom en del andra områden, bland annat kring drift och managed Services.. Vi såg nu helt enkelt en lucka på marknaden vad gäller leverans av systemlösningar i kombination med hög kompetens. Vi ser några andra ...
Agora-dagen är en av Helsingborgs största arbetsmarknadsdagar för samhällsvetare och har funnits sedan år 2003. Mässan går av stapeln i Februari/Mars varje år och äger rum på Campus Helsingborg. Agora-dagen är en nätverkspunkt där studenter från Service Management och strategisk kommunikation får möjlighet till att knyta goda kontakter med näringslivet.. ​. Agora-dagen har cirka 40 utställande företag samt flera olika aktiviteter, så som inspirerande föreläsningar, karriärcoachning, CV-granskning och mycket mer. Förutom alla de tips och kontakter som studenterna bär med sig efter dagen får många av studenterna en anställning på något av företagen.. ​. Utöver att du som student kan vara med och njuta av dagen kan du även välja att engagera dig i alla dess former som har med Agora-dagen att göra. Om du har ett härligt driv och vill vara med och forma Agora-dagen kan du ansöka om att vara med i projektgruppen. Det finns även möjlighet att endast engagera ...
Vi ser att du är student med minst två terminer kvar på din utbildning. Antingen studerar du på juristprogrammet och har erfarenhet eller bakgrund inom försäljning. Alternativt studerar du en försäljningsinriktad utbildning så som account management, service management eller liknande. Det är meriterande om du har erfarenhet av försäljning och coachning sedan tidigare. Egenskaper som vi värdesätter är självständighet, driv och noggrannhet. Du sätter även stort värde i att jobba mot uppsatta mål och att vara socialt utåtriktad. Sista ansökningsdatum: 12 april, men skicka din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Omfattning: Deltid ca 10 timmar/ vecka Ersättning: Ingen fast lön, men möjlighet till bonus baserad på bolagets vinst vid årsslut.. Ansökan: Skicka ditt CV och ett kort motivationsbrev till: [email protected] Vid frågor om tjänsten ...
Kurt Larsson av Expanding Understanding har kombinerat sin erfarenhet i internationell f rs ljning och service management med sin kunskap av m nskliga kommunikationer f r att fokusera p att skapa mer lojala aff rsrelationer genom tydlig kommunikation med fokus p kroppsspr k. Kurt har s lt allt fr n bild ck till retail banking delivery systems i ver 20 l nder och genom den erfarenhet har han utvecklat sin Sensational Soft Skills verktygsl da med alla verktyg som han saknat f r att skapa och f r dla vinnande aff rsrelationer. Om du s ker f rst elig och praktisk kunskap i presentationsteknik, ledarskap, f rs ljning, service, teamwork och internationell relationsteknik r det v rt att prata med Kurt. Varje utbildningsm jlighet kan skr ddarsys p ett s tt som inkluderar alla dina krav, behov och nskningar. Materialet presenteras genom en blandning av alla tre l randestilar Visuellt, Auditiv och Kinestetiska f r att optimera varje deltagares l rande. Varje pass varierar mellan guidade diskussioner, ...
Senaste nytt Mest läst. Arkivcentrum syd, Porfyrvägen 20, Lund Registraturen har öppet vardagar 9. Alumner Arbetsgivare Leverantörer - pågående upphandlingar Media Medarbetare Nuvarande studenter Lunds universitet i sociala medier. Välj Normal i menyn Läge. Universitetets telefonväxel är normalt öppen vardagar 8. Your 1 requested feature is now available on iOS - manage your private and public chat rooms! Daily Spin - Everyday rewards, everyday possibilities! Kulturgeografi och ekonomisk geografi, Inst. Choose your life as you want it to be. IMVU is the 1 3D avatar-based social experience with the largest 3D world and catalog to customize your look and meet new people. Please more ways to get money like get a jobb or something it would be more reality please.. Check the Dashboard to see what new Looks are for sale now. Psykologi, Institutionen för… Rättssociologiska Institutionen Service management och tjänstevetenskap, Institutionen för… Socialhögskolan Sociologiska ...
Visa faktaruta 528 personer har svarat på Fastighetsvärldens gallup.. Högst svarsfrekvens, 32,2 procent rösterna, får alternativet att jobba 20-40 procent mindre tid på kontoret. Näst högst får alternativet 0-20 procent mindre tid som får 27,5 procent.. 21 procent uppger att de har för avsikt att vara lika mycket på kontoret som före pandemin och 1,1 procent svarar mer.. Övriga, 18,2 procent, har valt alternativ som innebär mer än 40 procent mindre tid på kontoret.. Det innebär att totalt 77,9 procent svarat att de planera att tillbringa mindre tid på kontoret när pandemin väl är över jämfört med hur de jobbade innan viruset slog till.. Resultatet plockades upp under FV:s seminarium Kontorsdagen 2020, där en expertpanel bestående av Anna.Carin Grandin, vd Coor Service Management, Daniel Siberg, vVD och operativ chef, Microsoft Sverige och Karin Ståhl, vd GoToWork diskuterade.. - Jag måste säga att jag är lite överraskad. Min uppfattning är att många ...
Carina Sjöholm är etnolog och arbetar på den tvärvetenskapliga institutionen service management och tjänstevetenskap och har haft forskningsfokus på privata trädgårdar senaste åren. Uppfattningar om vad en trädgård är, vad man har den till, och vad som ska finnas i en trädgård skiftar inte bara mellan olika delar slags områden utan även inom ett och samma villaområde. En annan studie handlar om besöksträdgårdars roll i marknadsföring av lokala och regionala intressen.. Kontakt: [email protected] ...
iStone Dynamics Sverige erbjuder spetskunskap för branschlösningar inom standardsystemet Microsoft Dynamics AX. Våra konsulter är specialiserade inom tilläggsfunktioner för branscherna: - Processindustri - Livsmedel och Dryck - Gummi, Plast och Kemi - Projektorienterad industri - Grafisk Industri - Grossister med Avancerad Handel och Distribution - Service Management På iStone arbetar seniora konsulter med djup erfarenhet från industrin. Vårt engagemang och vår djupa branschkunskap kombinerat med Microsoft Dynamics AX globala och användarvänliga lösning gör oss till en partner att lita på, för medelstora samt större företag - nationellt som internationellt ...
LinkedIn-profil. Mikael Grawe är konsult inom Excellent Sales & Service Management med unik kompetens inom såväl försäljning som kommunikation, bland annat från reklambranschen. Han har även arbetat länge inom svensk (akut)sjukvård. För 10 år sedan drabbades han själv av utmattningssyndrom. Vägen tillbaka tog hela tre år och blev onödigt lång.. - Jag vill få människor att prata om det som är viktigt; hemma och på jobbet. Utan att det blir geggigt. Vi behöver inte vara präster, socialarbetare eller psykologer, bara vara människor. Då kan vi göra skillnad - på riktigt. Det sägs att det kan vara ensamt på toppen, det samma gäller på botten. Att därför starta arbetsdagen med hej, hur mår du? till alla medarbetare kommer man långt med. Allt beror på - detaljerna avgör, säger Mikael.. ...
Internet of things, prediktivt underhåll och drönarinspektioner. För Coor Service Management är digitaliseringen en naturlig del av utvecklingen.
måndag-fredag, kl 8-17. De av LDC modifierade ITIL-processerna för Service Management finns beskrivna i nedanstående modell.. LDC ITIL-processer. GDPR. Lunds universitet är ansvarig och skyldig att ha en god intern kontroll av licenshanteringen för att förebygga att olovligt programutnyttjande inte förekommer ...
Would you like to be part of a competent and collaborative working culture that is committed in creating value for its customers? If so, you will join an entrepreneurial environment in Asolvi, with vision and aspirations to lead the evolution of service management!
Kunskapsföretag med konsulter och utbildning inom ITSM och förändringsarbete. BiTA ska vara ett ledande företag inom IT Service Management i Sverige.
Du är duktig på att kommunicera i tal och skrift på både engelska och svenska. Du har ett öppet mindset för nya arbetsätt, och ett prestigelöst förhållningssätt till nya behov inom ICA är viktigt . Det är viktigare att du har styrt sourcade leveranser tidigare och har mycket god kännedom av ITIL:s best practices och relevanta processer, än att du har djupt teknisk kunskap inom ...
Tomas är en erfaren projektledare och utredare med gedigen infrastrukturbakgrund och är certifierad i projektstyrningsmodellen Prince 2 samt ITIL Foundation. Har arbetat med projektledning och migrering vid flera kunders stora förändringar av sina IT-miljöer. Förändringsprojekten har innehållit delning av myndigheter och migrering av hela IT-miljöer samt medverkat vid framtagande av ny arkitektur och nya processer. Projekten har ofta föregåtts av utredningar där Tomas har fått analysera avtal, ägandeskap, licenser, arkitektur, verksamhetssystem, serverlösningar, intregrationsplattformar, nätverk, klientapplikationer, säkerhet mm. Har erfarenhet av uppbyggnad av 2 nystartade myndigheter, Luftfartsstyrelsen och Transportstyrelsen med allt vad det innebär att etablera en komplett IT-miljö, erforderliga processer samt även en fungerande telefonilösning med CallCenter-funktionalitet. Tomas har även stor erfarenhet av implementering av koncerngemensamma system såsom Cenit (numer ...