Engelska. Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har starka rötter i Borås. 1972 startades Bibliotekshögskolan här och sedan dess har utvecklingen varit stark, både inom grundutbildningen och forskningen. Detta påverkar såklart biblioteket då en av våra huvuduppgifter är att se till att våra samlingar speglar Högskolan i Borås inriktningar och profiler. Vi vill i detta blogginlägg tipsa om några tidskrifter som fokuserar på just biblioteks- och informationsvetenskap. Många forskare inom ämnet här på högskolan har publicerat sig i dessa tidskrifter.. Journal of Documentation (JDoc) är en av de mest etablerade akademiska tidskrifterna inom området biblioteks- och informationsvetenskap. Den ger en unik inblick i teorier, begrepp, modeller, ramverk och filosofier. JDoc fungerar lite som en länk mellan forskning och yrkesutövning och många artiklar kan fortfarande efter lång tid vara aktuella och därmed bli citerade. Tidskriften publicerar gärna forskningsrapporter ...
Informationsvetenskap syftar på flera vetenskapliga discipliner som berör ämnet vetenskap om information: Biblioteks- och informationsvetenskap Arkivvetenskap Informationsteori Informationssystem (informatik och systemvetenskap ...
HÖGSKOLAN I BORÅS Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap
Utbildningen riktar sig till dig som har läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande och som vill fördjupa och bredda dina kunskaper i ämnet. Under utbildningen kommer du exempelvis att utveckla din förståelse för och förmåga att analysera olika former av informationshantering. Du kommer även att ges en introduktion till teorier om organisationer och ledarskap.Programmet är en påbyggnadsutbildning som leder till en magisterexamen. Behörighetskravet är examen på kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande (180 hp).Magisterprogrammet omfattar 2 terminers studier på heltid vid Campus i Umeå.
Biblioteks- och informationsvetenskap Här kan du som arbetar på Sektionen för Biblioteks- och informationsvetenskap se till vem du ska vända dig me...
Lediga jobb inom Informationsvetenskap. To have Informationsvetenskap jobs sent to you the day its posted, sign up for job alerts.
Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är ett tvärvetenskapligt akademiskt ämne som fokuserar på olika aspekter av informationshantering och på de praktiska och teoretiska ämnesområden som berör bibliotekens verksamhet. Detta inkluderar bland annat hur individer och grupper söker och använder information, tekniker och möjligheter till lagring och spridning av information samt kunskapsorganisation, bevarande och organiserande av bibliotekets tryckta och elektroniska media. Disciplinen kan räknas till samhällsvetenskap eller humaniora, men har även kopplingar till data- och systemvetenskapen. I ett historiskt perspektiv har biblioteksvetenskap även omfattat arkivvetenskap. Akademiska kurser i biblioteksvetenskap omfattar bland annat studiet av katalogisering och klassifikation av bibliotekets media. I Sverige har ämnet vuxit sedan början av 1990-talet då bibliotekarieutbildningen akademiserades. Utexaminerade biblioteks- och informationsvetare kan bland annat arbeta som ...
Här kan du anmäla dig till Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster på Högskolan i Borås
Vik Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet , Institutionen för ABM, Uppsala universitet
En eller två doktorandtjänster i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet, Institutionen för ABM, Uppsala universitet
Den ämnesmässiga täckningen omfattar biblioteks- och informationsvetenskap, informationsåtervinning med mera. Tillgänglig inom Örebro universitet...
Vill du utveckla din förmåga att analysera olika former av informationshantering? Detta är en påbyggnadsutbildning för dig som redan läst kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap och vill förbereda dig för eventuella forskarstudier och bredda din kompetens för arbetsmarknaden. D...
I kurspaketet behandlas modern teoriutveckling kring användning och tillgängliggörande av arkiv- och arkivinformation, modern arkivvetenskaplig forskning och de nu gällande och de historiska forskningstrender som funnits inom ämnet. Kurspaketet behandlar också vetenskaplig metod tillämpbar i arkiv- och informationsvetenskap vilket tillämpas i det avslutande enskilda arbetet.. ...
Pris: 1324 kr. inbunden, 2016. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Geographic Information Science and Systems av Marina (EDT) De Lima (ISBN 9781632405326) hos Adlibris.se. Fri frakt. Vi har miljontals böcker, hitta din nästa läsupplevelse idag! Alltid bra priser, fri frakt över 99 kr och snabb leverans. | Adlibris
Coor Service Management r Nordens ledande akt r inom service management. Bolaget r specialiserat p att leda, utveckla och effektivisera aff rsst djande servicefunktioner p kontor, produktionsanl ggningar och offentlig verksamhet. Coor Service Management hette tidigare Skanska FM men r nu ett sj lvst ndigt bolag helt fokuserat p service management. Bolaget har cirka 3 000 medarbetare fr mst i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Oms ttningen r cirka 4 miljarder SEK ...
Under de senaste 25 åren har ITIL hjälpt IT-organisationer att leverera affärsvärde för sina kunder i form av väl utformade och stödda tjänster. ITIL har blivit det mest använda och mest framgångsrika ITSM-ramverket (IT Service Management) i världen. Under den här framväxt har ITIL fått till flera viktiga uppdateringar (senast 2011) för att se till att den senaste tekniska utvecklingen och de senaste ändringarna i de övergripande företagskraven hanteras och effektiviseras. De senaste undersökningarna har visat att de grundläggande principerna bakom ITIL-principer - stödjer affärsmål, möjliggör förändringar i verksamheten, optimera kundupplevelse och ständig förbättring - har varit relevanta och användbara i modern Cloud, Agile och BYOD. I framtiden kommer ITIL som ett bidragande hjälp till IT Service Management, leda vidareutvecklingen i organisationen. Detta via en bred uppsättning kompletterade ITIL utbildningar, som kommer att hjälpa experter att hålla sina ...
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS - OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:59 Folkbiblioteket i vardagslivet En studie av folkbibliotekets betydelse för
För att bli bibliotekarie utbildar man sig inom högskolan och läser biblioteks- och informationsvetenskap.. Bibliotekarieutbildningen tar tre till fyra år och leder fram till kandidat- eller magisterexamen. Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap finns även som distansutbildning på halvfart.. Utbildningen är öppen för sökande med gymnasieutbildning och för sökande med tidigare högskoleutbildning. För att få ut en kandidat- eller magister examen måste sökande med enbart gymnasieutbildning komplettera med andra ämnen.. Informationsteknologi, ekonomi och naturvetenskap är bra ämnen att infoga i en bibliotekarieutbildning. Det är också vanligt att läsa humanistiska ämnen.. Annan bra kompetens som blir allt viktigare för en bibliotekarie, beroende på arbetsplats, är teknisk och juridisk kompetens om digitalisering, databaser, marknadsföring, metadatahantering och pedagogik för att nämna några exempel.. Många bibliotekarier tar ut magisterexamen i Biblioteks- ...
Sista ansökningsdag: 2017-06-18 Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Akademin har också en forskarutbildning inom ämnet biblioteks -och informationsvetenskap. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).. För att möta det växande behovet inom områdena människa-datorinteraktion (HCI) och användarcentrerad design (User Experience Design /UX-design) i både undervisning och forskning rekryteras en lektor. Områdena har stark anknytning till utvecklingen av webben och design för webbaserade tjänster. Forskningsfältet har stor utvecklingspotential och det finns starka skäl som talar för en tydligare profilering av detta område i relation till huvudområdet informationsarkitektur vid Högskolan i Borås. Det finns idag ett tydligt behov av ökad kompetens inom området inte minst på avancerad- samt ...
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.. Vid Institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom Masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) och från och med HT 2019 även inom Masterprogrammet i digital humaniora. Institutionen bedriver också utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tiotal lärare och forskare samt sex doktorander.. Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: En av doktoranderna kommer att arbeta i ...
Högskolan i Borås vill bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi ska vara ett komplett lärosäte med studenten i centrum. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolan i Borås har cirka 11 000 studenter och 750 anställda, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås. Vi bedriver forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Handel och IT, Människan i vården, Pedagogiskt arbete, Resursåtervinning samt Textil och mode. Högskolan i Borås har fem examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode (generell och konstnärlig). Högskolans stöd till utbildning, forskning och till ledningsfunktioner finns samlat i enheten Verksamhetsstöd ...
Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur ...
På ub.umu.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. ...
Tidigare i höstas skrev min kollega Charlotte von Essen här i bloggen: "Alla vägar bär till BHS". Jag tar vid hennes inlägg och funderar vidare - är det också så att BHS kan ta dig ungefär vart som helst?. Jag är en (i rakt nedstigande led) tredje generationens bibliotekarie, och jag aldrig har arbetat på ett bibliotek. Min farmor Inge Maurins arbetade många år på biblioteket i Tingsryd. Idag är hon 91 år och ägnar fortfarande nätterna åt att läsa. Min far Rolf Maurin utbildade sig till bibliotekarie vid BHS 1974. Hans första jobb var som ungdomsbibliotekarie på stadsbiblioteket i Mjölby följt av många år som gymnasiebibliotekarie. Idag driver han Antikvariat Classica i Växjö, ett antikvariat med inriktning på facklitteratur särskilt inom konst, byggnadsvård, design och arkitektur.. Själv började jag studera på BHS 1996 med ambitionen att bli barnbibliotekarie. Kurserna i kunskapsorganisation fick mig dock intresserad av databaser och IT och jag fortsatte efter ...
Lunds universitet har sedan långt tillbaka blivit rankat som ett av de 100 bästa universiteten globalt. GIS-centrum vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap är en av flera världsledande forskningsmiljöer inom geografisk informationsvetenskap. Förutom välutvecklade akademiska nätverk i Sverige, har centrumbildningen betydande internationella nätverk i bl. a. Europa, USA, Afrika, Mellanöstern och Australien. GIS-centrum är, och har varit, involverat i ett stort antal nationella och internationella projekt finansierade och/eller stöttade av bl. a. EU, svenska forskningsråd, och internationella organisationer så som WHO. Ett flertal forskargrupper är aktiva vid GIS-centrum. Bland dessa finns det en forskargrupp som fokuserar på användningen av geografisk informationsvetenskap inom hydrologisk modellering, översvämningsrisker och katastrofanalys. Syftet med utlysningen är att anställa en forskare med mycket hög kompetens som kan ansluta till denna forskargrupp.
Lunds universitet har sedan långt tillbaka blivit rankat som ett av de 100 bästa universiteten globalt. GIS-centrum vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap är en av flera världsledande forskningsmiljöer inom geografisk informationsvetenskap. Förutom välutvecklade akademiska nätverk i Sverige, har centrumbildningen betydande internationella nätverk i bl. a. Europa, USA, Afrika, Mellanöstern och Australien. GIS-centrum är, och har varit, involverat i ett stort antal nationella och internationella projekt finansierade och/eller stöttade av bl. a. EU, svenska forskningsråd, och internationella organisationer så som WHO. Ett flertal forskargrupper är aktiva vid GIS-centrum. Bland dessa finns det en forskargrupp som fokuserar på användningen av geografisk informationsvetenskap inom hydrologisk modellering, översvämningsrisker och katastrofanalys. Syftet med utlysningen är att anställa en forskare med mycket hög kompetens som kan ansluta till denna forskargrupp.
kontakta Studieverkstaden.. För studenter med funktionsnedsättningar finns Avdelningen för pedagogiska stödåtgärder. Har du lässvårigheter finns även stöd att få via biblioteket, bl.a. genom talböcker. Om du vill prata med någon om bekymmer som rör din hälsa kan du boka tid hos Studenthälsan här i Lund.. ...
Kulturdepartementet har sänt ut Ds 2012:13 Ny bibliotekslag på remiss till 188 instanser varav Högskolan i Borås är en. Andra är SBF, DIK, NSG, länsbibliotek och universitet. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2013 och ersätta den … Continue reading →. ...
Fjärde uppgiften sprider svensk forskning till allmänheten via en fristående och oberoende sajt, fjardeuppgiften.se, där videointervjuer med forskare löpande läggs ut. Varje vecka produceras mellan en och tre intervjuer med svenska forskare som är verksamma på ett universitet, högskola, institut eller på ett svenskt företag. Samtalen ska präglas av nyfikenhet och seriositet.
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap (Upphörd 2006-12-31 ...
För anställning som doktorand krävs en masterexamen eller civilingenjörsexamen inom ett tekniskt ämne som bedöms relevant för 3D databehandling eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Anställningen kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska ...
Tietojärjestelmätiede on yksi monista kauppatietieteiden eri suuntautumisvaihtoehdoista. Lue lisää mitä kyseinen oppiaine pitää sisällään.
Vill du lära mer om kundrelationer och hur serviceorganisationer och servicesektorn fungerar? Sök då till kursen i Service management: Grundkurs, som ger dig en introduktion till ämnet. Service management är ett tvärvetenskapligt ämne som ger dig bred kunskap om ekonomi, organisering, marknadsföring och ledarskap i verksamheter där kundrelationer är viktiga. Du introduceras först i ämnet service management. Utgångspunkten är ett tjänsteperspektiv där kund- och relationsorientering samt värdeskapande utgör grundläggande aspekter av dagens samhälle. Dessutom introduceras du i företagsekonomiska begrepp som behövs för att leda, organisera och styra verksamheter utifrån ett tjänsteperspektiv. Ytterligare syfte är att du ska öka din grundläggande kunskap om gruppers processer och dynamik samt akademiskt förhållningssätt och skrivande. Efter introduktionen till service management breddas perspektivet. Du kommer att utveckla kunskap och kritisk hållning som gör det möjligt
Kunden är idag nöjdare Antalet kritiska fel i produktion har markant minskat "Vi har nått en högre kapacitetsnivå för flera processer" Bättre kostnadskontroll för helheten samt för respektive förvaltningsobjekt Ramverket mottogs bland medarbetarna på ett positivt sätt och kommer att hjälpa oss att arbeta mer effektivt" Fått bättre kvalitet på data vilket ger möjlighet till bättre uppföljning och genomförande av proaktiva åtgärder Citaten ovan vittnar om att det 36 månader långa forskningsprojekt som legat till grund för resultatet i avhandlingen har varit lyckat. Ytterligare ett bevis för framgången var att projektet blev tilldelat "Årets IT Service Management Projekt" år 2013 med motiveringen att projektet på vetenskapliga grunder har arbetat för att effektivisera IT Service Management sektorn. Priset utdelades av den ledande internationella medlemsföreningen inom ITSM; itSMF. Men vad handlar då denna positiva respons om? Svaret är IT Service Management ...
Indenfor Service Management er der store besparelser at opnå, ved at udnytte en optimal udnyttelse af ressourcer i form af mandskab og materiel.. Vores løsninger kan være grundlaget for at planlægge optimalt og udnytte ressourcerne så virksomheden kan forbedre til konkurrenceevne, reducere omkostningerne og forbedre indtjeningen.. Den tekniske historik der opbygges i løsningen kan udnyttes til proaktivit at forbedre service niveau samt etablere det optimale servicegrundlag, således at slutkunden får en optimal udnyttelse af sine produktionsanlæg.. På samme vis vil løsningen nemt at kunne differentiere mellem opgaver der er en del af en serviceaftale og ekstra opgaver der kan faktureres.. Service Management løsningen er fleksibel forstået på den måde, at den indeholder alle de elementer der er relevante for en Service Management virksomhed. Det er f.eks.:. ...
Till hösten startar nätverket ITIL i praktiken upp i Göteborg under ledning av Klas Caesar och Antonio Tomar, ITIL-Konsulter från Larsson&Co. Med nära 2000 IT organisationer som grund och över 30 års utveckling beskriver ITIL hur man enligt en "best practise" kan driva IT-verksamhet. Omvärlden förändras hela tiden och det kommer nya ramverk och system som ofta framställs som lösningen på allt. Deras erfarenhet är att ITIL behövs som en grund och att det handlar om hur vi använder de system, verktyg och ramverk vi har som avgör hur väl vi lyckas.. Nätverket kommer tar fasta på ITILs rekommendationer och genom presentationer och diskussioner omvandlar vi dem till praktiska och konkreta lösningar. Du kommer få handfasta förslag på hur du ska göra för att använda ITIL och de kompletterande system och verktyg som finns på marknaden.. Varje nätverksträff ska lämna deltagarna med nya och praktiskt användbara kunskaper och verktyg. Det ska vara en plattform för ...
Vi är övertygade om att ITIL är något vi alla kan dra nytta av. Med nära 2000 IT organisationer som grund och över 30 års utveckling beskriver ITIL hur man enligt en "best practise" kan driva IT-verksamhet. Omvärlden förändras hela tiden och det kommer nya ramverk och system som ofta framställs som lösningen på allt. Vår erfarenhet är att ITIL behövs som en grund och att det handlar om hur vi använder de system, verktyg och ramverk som avgör hur väl vi lyckas.. Vi tar fasta på ITILs rekommendationer och genom presentationer och diskussioner omvandlar vi dem till praktiska och konkreta lösningar.. Varje nätverksträff ska lämna deltagarna med nya och praktiskt användbara kunskaper och verktyg. Många av dem som vi möter som kunder, kursdeltagare eller föreläsarpublik känner att ITIL en bra grund men att de har svårt att sätta fingret på vart de skall börja, hur de skall göra och när. Det är här som Larsson &Co gör skillnad. Vi ser till att du får handfasta ...
Under den här ITIL Foundation-kursen får du en grundläggande förståelse för ramverket ITIL och IT Service Management och lär dig att hantera IT-tjänster mer effektivt. Under utbildningen får du kunskaperna som behövs för att klara certifieringsprovet ITIL Foundation. En ITIL Foundation-certifiering och är ett första steg till mer avancerade ITIL-kurser.
Många som arbetar för att stödja IT-tjänster plan för att få en ITIL ® stiftelse certifiering inom de närmaste fem till tio år. Denna post-nivå certifikat är utformat för att testa den sökandes kunskaper om bästa praxis för IT-stöd. Det finns tre åtgärder för att bli en ITIL ® stiftelse certifiering: lära sig material, anmäla dig till en examen och skriva tentamen. Information Technology Infrastructure Library (ITIL ®) är en samling böcker som syftar till att ge vägledning och normer för den dagliga ledning och drift av IT-tjänster. Materialet utvecklades ursprungligen av den brittiska public service i ett försök att fastställa bästa praxis och standarder för tjänsteleverantörer. Med tiden har detta arbete ändrats och redigeras för att göra det mer universellt. Det finns tre nivåer av ITIL ® certifiering: stiftelser, läkare, och service manager. Grunderna Intyget är fokuserad på den terminologi som används, liksom den grundläggande filosofi och ...
Kursen förbereder dig för provet som leder till den nya certifieringen, ITIL 4 Foundation, som släpps den 28 februari 2019. Kursen är utformad som en introduktion till ITIL 4 och gör att du får insikt om det nya sättet att se på IT Service Management genom en Service Value System (SVS).
Som komplement till boken om det Digitala Paraplyet kommer här att läggas upp kompletterande Whitepapers, presentationer och annat kompletterande material.. Digitala paraplyet översikt - Webcast. E-legitimation och E-underskrift. ITIL 4 och digital tjänstetransformation - del 1 om ITIL 4. ITIL 4 och hur man går från processer till practices - del 2 om ITIL 4. Mer om Service Management Systems (SVS) och Service Value Chains (SVC) - del 3 om ITIL 4. Tjänstetransformation baserat på ITIL 4 - del 4 om ITIL 4. Om att införa Robotics Process Automation - Del 1. Om att införa Robotics Process Automation - Del 2. Om Digitala Paraplyet på CINODE. AI och Machine Learning. Digitala nyttor. Digitala agila organisationer. Intervju i Computer Sweden med Lars Wendestam om Digitala Paraplyet. IT-avdelningen och digitalisering. Intervju med Markus Närenbäck om Digital Transformation. Human IT tog fram Digital Strategi för kommunal verksamhet. ...
Vår Service Desk och support ska ha bästa möjliga förutsättningar att lösa sin uppgift. En stor del av dom förutsättningar som behövs tillhandahålls genom de verktyg som vi har i Service desk men vilka passar i din verksamhet?. Vi tittar på de verktyg finns så som ärendehanteringssystem, ITSM system, Telefonsystem, Robotics, Web portaler och vad som kan vara bra att investera i för olika organisationer och företag?. Vad har ni för strategi för er service desk och vad använder övriga aktörer på er marknad?. ITIL Service Desk nätverket är en mix av yrkes- och bransch erfarna deltagare och även deltagare som är nya inom området. Vi kommer alla med olika bakgrund och från både stora och små företag i Väst Sverige. Tillsammans skapar vi vår konsensus inom ITIL Service Desk. Ett samarbete som vi vill sprida inom vårt verksamhets- och yrkesområde.. Larsson & Co har publicerar artiklar inom ITIL på linkedin och på Larsson & Cos hemsida (www.larssonco.com) samt här ...
Din organisation arbetar eller planerar att arbeta med ITIL® och du kanske till och med gått den teoretiska kursen ITIL® Foundation. Nu är det dags att bli praktisk och få full förståelse för hur ITIL® tillämpas bäst i praktiken! Temat för ITIL® Practionerkursen är hur man verkligen skapar och driver en positiv förändring i organisationen. Huvudsakligt fokus är kommunikation och förändringsledning. Utbildningen utgår från CSI-modellen som beskrivs i ITIL®-boken Continual Service Improvement och ger handfasta rekommendationer och verktyg för målsättning, uppföljning och förbättringsarbete.
... BiTA var de första att anamma ITSM och ITIL för gränssnittet mellan verksamhet och IT.
Advania erbjuder ett brett utbildningsprogram inom både ITIL® samt Service Management för verksamhet och IT. Våra konsulter som håller i utbildningarna har mycket lång och gedigen erfarenhet i IT Service Management, både från kund och leverantörssidan. Parallellt med utbildningarna arbetar de med olika uppdrag hos våra kunder. Detta säkerställer att alla processer och infallsvinklar i ämnet kan illustreras med exempel från verkliga livet och gör även att handfasta vägledningar och utvikningar kan göras för att förklara innehållet.
Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Inriktning Arkiv- och informationsvetenskap: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp. Inriktning Industriell organisation och ekonomi: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp i industriell ekonomi, företagsekonomi, informatik eller data- och systemvetenskap. Inriktning Informatik: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp i informatik eller data- och systemvetenskap ...
Om talarna:. Teddy Winroth är leg. psykolog och kriminolog och intresserar sig speciellt för hur pseudovetenskap bland psykologer är ett stort problem och tar sig svåra yttringar i terapirummet för patienter som söker hjälp.. Amalia Juneström är doktorand i informationsvetenskap vid Uppsala universitet. I sin forskning intresserar hon sig för hur informationsteknologi påverkar människors beteende och i sitt avhandlingsprojekt undersöker hon några av de många uttryck hat och hot tar sig på nätet. Hon är också medlem i VoF:s lokalförening i Uppsala.. Marco Vega är Sexvägledarnas kommunikatör och nyfikna samtalsrådgivare med 10 års erfarenhet av att samtala, föreläsa och arbeta med frågor som rör sex, sexualitet, relationer och hälsa. Tillsammans med Linda Byqvist drog han igång Sexvägledarna 2013 för att erbjuda det som saknades, en ungdomsmottagning för vuxna. Sedan dess har Sexvägledarna växt och kan idag erbjuda handledning, utbildningar, föreläsningar och ...
Informationsvetenskap är ett relativt litet vetenskapsområde men har trots det ett väldigt stort inflytande på hur all vetenskap mäts och utvärderas. Mycket tack vare en av de stora vetenskapsmännen från området, Eugene Garfield (1925-2017), som nyligen gick bort i en ålder av 91 år. Han var en pionjär och visionär och står för en av de största innovationerna inom informationsvetenskapen då han skapade den vetenskapliga citeringsdatabasen, Science Citation Index (SCI) redan 1964, den som vi idag känner som Web of Science (WoS). Idag har databasen fått sällskap av t.ex. Scopus och Google Scholar men fortfarande är det i WoS som de flesta bibliometriska analyserna görs.. Garfield hade ett stort intresse för hur forskning kommuniceras och speciellt hur man genom citeringsanalys kan följa vetenskapens utveckling och historia. Drivkraften i hans arbete var också att utvinna information från en allt snabbare växande mängd bibliografisk data och att genom citeringsanalys ...
Vi söker en universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning för en tillsvidareanställning, med placering vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS), avdelningen för humaniora och samhällsvetenskap. Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning. Här finns ca 5000 helårsstudenter och ca 600 anställda inom utbildning, forskning, administration och stöd. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier som verkar inom följande områden: ekonomi, teknik och naturvetenskap; data- och elektroteknik, informationsvetenskap; hälsa och samhälle; lärarutbildning, humaniora och samhälle. Lärosätets storlek och organisation underlättar tvärvetenskaplig samverkan över ämnes- och områdesgränser. Profilområden som smarta städer, hälsoinnovation, digitalisering och gränsöverskridande bildning skapar förutsättningar för detta inom utbildning och forskning. Flera av våra utbildningar och forskargrupper är unika för
Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 000 studenter och drygt 700 anställda. Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin.
Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 11 000 studenter och 730 anställda. Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin.
Johansson has also studied computer science and acoustics at the Royal Institute of Technology in Stockholm and library and information science at the Uppsala University. He has taught acoustics and sound synthesis at Elektronmusikstudion EMS, and works since 2009 as a librarian at the Music and Theatre Library in Stockholm ...
Publiceringsdatum: 23 januari 2017 Om avsnittet: Hur ser humanisters och teologers relation till teknik ut? Är forskare inom humaniora bakvända ludditer som skyr moderna hjälpmedel och helst arbetar med gåspenna och pergament i skenet av ett stearinljus? Eller är det dags att göra upp med den bilden? Martin Degrell i samtal med Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik och föreståndare för Humanistlaboratoriet, Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap, och Björn Nilsson, forskare i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia. Producent Martin Degrell. Tekniker Peter Roslund. Musik Graham Bole. Tips: Marianne tipsar om att gå en introduktionskurs i Humanistlaboratoriet, och boken The Hedgehog, The Fox, and The Magisters Pox: Mending and Minding the Misconceived Gap Between Science and the Humanities av Stephen Jay Gould. Jutta tipsar om boken Sorting Things Out: Classification and Its Consequences av Geoffrey C. Bowker och Susan Leigh ...
Vid Högskolan i Halmstad arbetar ca 600 personer inom utbildning, forskning, administration och stöd. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier som verkar inom följande områden: ekonomi, teknik och naturvetenskap, data- och elektroteknik, informationsvetenskap, hälsa, samhälle, humaniora och lärarutbildning. Flera av våra utbildningar och forskargrupper är unika för Sverige. Högskolan profilerar sig som
Embedded Intelligent Systems (EIS) is the joint research field of the four collaborating laboratories at the School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE) at Halmstad University. The research of the four labs is integrated into a strong concerted research environment within embedded systems (EIS) - with a perspective reaching from the enabling technology via new system solutions and intelligent applications to end user aspects and business models. It is an expanding research area with many applications, not least ones that exist in everyday life.EIS is an important research environment contributing to the regional Triple Helix innovation system Healthcare Technology which the region has pointed out as a prioritised development sector. With its strong connections to both established and new, expanding firms hived off from the university, the research environment is active in the Healthcare Technology Alliance, a network of around sixty companies, counties and health ...
1. Vetenskap, utformad fr mst av de amerikanska matematikerna Claude Shannon (1916-2001) och matematikern Warren Weaver (1894-1978), om verf ring av information med tekniska hj lpmedel. Informationsteori i denna bem rkelse kan ge anvisningar om dimensionering av kommunikationssystem och m tning av informationsfl den. 2. Informationsprocessteori. Relaterade s kord: cybernetik, informationsvetenskap, kognitionsforskning, kommunikation, kommunikationsteori, m nniska-maskin-system. ...
Framväxten av städer och universitet, det äldsta grundlagt 1088 i Bologna, kan sägas vara starten för Renässansen (humanism, konst, språk), Reformationen (politik, ekonomi, religion) och Upplysningen (vetenskap). Kunskapen kom från araberna, som bevarat arvet från grekerna, men även lagt till egen kunskap. Från Spanien och Sicilien flödade influenserna till övriga Europa. Därmed börjar en resa som på sikt kommer att slå sönder Antikens orientala världsbild. Germaner och kelter kommer att utveckla ett tänkande utan gudar och bejaka en värld med människan i centrum. Men den romantiska reaktionens längtan till Rom-Athen-Jerusalem skapar en djup och kanske oöverstiglig klyfta i den germanska kulturen - en klyfta mellan tro och vetande, förnuft och känsla, realist och idealist, individ och kollektiv, occidental och oriental, german och roman, stabilitet och dynamik.. Länge var vetenskap liktydigt med filosofiskt tänkande, från de grekiska förkristna filosoferna till ...
I fredags fick jag den äran att delta i Memornets höstseminarium i Tammerfors. Memornet är både en doktorandutbildning och ett forskarnätverk. Spindeln i nätet är professorn i informationsvetenskap Eero Sormunen. Vad som är speciellt fint är att nätverket omfattar både universitet och minnesorganisationer. Det skulle vara verkligen viktigt i dagens läge att få in folk som doktorerar i arkiv, bibliotek och museer. De pågående omvälvningarna kräver mycket kompetens och forskning. Minnesorganisationerna borde också vara aktiva forskningsinstitutioner, inte bara inom sina ämnesområden, utan även inom utvecklingen av sin egen verksamhet. Man borde alltså uppmuntra sin personal att disputera och anställa doktorander som sysslar med frågor som behandlar informationsvetenskapliga frågor såsom användbarhet, öppna data, samarbete med användare, pedagogiska frågor etc etc. Det finns väldigt många sätt man kan utveckla verksamheten så att den bidrar till samhället och ...
Under nästa vecka kommer biblioteken runt om i Mark få besök av Maria Waldner som studerar biblioteks- & informationsvetenskap. Hon vill göra läsarporträtt på våra olika bibliotek och dessa kommer presenteras på Instagramkontot "kulturochfritidimark" som Bibliotek Mark är en del av. Hoppas ni vill vara med och sprida era bästa boktips när Maria dyker upp ...
Magnus Merkel (Department of Computer and Information Science. Linköping University and Fodina Language Technology AB) talar under rubriken "Term extraction and building semantic relations". Tid och plats: Torsdagen den 5 november 2009, kl. 15-17 i C 307. Sammanfattning. In this talk I will present the work done at Linköping on multilingual term extraction, i.e. using word alignment to extract links between words and phrases from parallel corpora, extract term candidates, and use semantic mirror-like techniques to establish synonym sets and hyponym relations between term sets. I will also describe the process of going from a parallel patent document set to a term database consisting of hierarchically validated term translations of English-Swedish patent terms.. ...
På facebooks förstasida tillkännages att här kan du hålla kontakt med familj och vänner. Är det så vi ser på och använder de stora sociala forumen, eller handlar det om socialgrupp, form av nätanvändning och ålder? Mike Thelwall (2009) skriver i artikeln Homophily in Myspace ,Journal of the american society for information science and technology, att onlinerelationer kan sägas följa offline-mönster där man formar vänskap med personer som liknar en själv ("similar people"). I hans studie är det endast genus som överskrids i nätverkandet och vänskapsförhållandena. I övrigt råder homosocialitet för etnicitet, religion, ålder, nation, sexuell inriktning, attityder till barnuppfostran och vilken familje/singel-situation man befinner sig i. Genusgrupperingarna i fråga om homosocialitet har helt försvunnit menar Thelwall (men hans studie tittar på band mellan individer online, vilket inte betyder att alla relationer har samma tyngd. Frågan om genusöverskridande bör ...
Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap sedan januari 2014. Mitt projekt ingår i ramprojektet "Knowledge in a digital world" som är ett samarbete mellan kulturvetenskapliga- och filosofiska institutionen (www.kdw.lu.se). Jag ingår i forskargruppen "Informationspraktiker: kommunikation, kultur och samhälle".. I mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur ungdomar använder sökmotorer i sin vardag. Jag intresserar mig för frågor kopplade till sökmotorer och informationskompetenser. ...
Shared Reading är en metod för högläsning med litteraturdiskussion i grupp, utvecklad av den brittiska litteraturvetaren Jane Davis. Metoden används främst i grupper av ovana läsare som befinner sig i någon form av utanförskap, och har som främsta syfte att erbjuda en gemenskap, stärka individerna och få dem att upptäcka läsning.. Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM vid Uppsala universitet, har inlett arbetet med ett forskningsprojekt kring Shared Reading i de nordiska länderna, genom ett samarbete med universiteten i Lund, Oslo och Århus. Forskargruppen vill bland annat undersöka hur Shared Reading kan användas för nyanlända barn och ungdomar; en grupp som tidigare inte beforskats i sammanhanget. Läs mer på Svensk Biblioteksförenings webb.. ...
Som bibliotekarie på Kundservice kommer du att arbeta med: - Stöd till studenter med läs- och skrivnedsättning - Kravhantering - Fjärrlåneservice till andra bibliotek - Kvalitets- och tjänsteutveckling - IT-integration i publik miljö - Passtjänstgöring enligt schema samt andra inom avdelningen förekommande uppgifter Vi söker dig som har: - Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande Övriga önskvärda kvalifikationer: - Erfarenhet av arbete med stöd till personer med läs- och skrivnedsättning - Erfarenhet av kravhantering - Erfarenhet av fjärrlånearbete - Erfarenhet av arbete med kvalitets- och tjänsteutveckling - Erfarenhet av arbete med IT-integration i publik miljö - Erfarenhet av passtjänstgöring vid forskningsbibliotek Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Du bör vara utåtriktad, initiativrik och ha god kommunikationsförmåga. Du är van att arbeta såväl självständigt som i grupp och har lätt för att samarbeta. Du har god förmåga att
Nu pratar alla om medie- och informationskunnighet sedan MIK-rummet lanserades.. För dig som vill fördjupa dig i hur skolbibliotekarier och lärare kan arbeta tillsammans för att stärka elevernas informationskunnighet finns kursen Medie- och informationskunnighet i skolan hos Högskolan i Borås. Kursen ges på distans, pågår på deltid mars-november 2014 och ger 7,5 hp. Det är fortfarande möjligt att anmäla sig. Behörig är den som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller lärar- eller fritidspedagogisk examen.. Såhär beskrivs innehållet:. Kursens utgår ifrån UNESCO:s ramverk kring medie- och informationskunnighet samt belyser aktuell forskning inom området. Kursen fokuserar på hur samverkan mellan skola och skolbibliotek kan stärka informations- och mediekunnigheten hos pedagoger och skolbibliotekarier. Förståelse för barns och ungas medievanor är väsentliga delar i kursen liksom kunskaper om källkritiska principer i dagens kommunikationssamhälle. ...
Idag är det lexikonets dag. Därför vill vi tipsa er om några av de lexikon och uppslagsverk som vi har här på biblioteket. Många av dessa finns idag elektroniskt via abonnemang som biblioteket har. Du hittar t.ex. det mer allmänna uppslagsverket NE (Nationalencyklopedin) liksom mer specialinriktade uppslagsverk som t.ex. Encyclopedia of Smart Materials, Kirk-Othmer Encyclopedia och Chemical Technology och Encyclopedia och Library and Information Sciences online på bibliotekets webb under ingången databaser.. I tysta studierummet har vi samlat en del uppslagsverk i många delar som förutom att de är informativa är ganska snygga också! Övriga är placerade på ämne i bibliotekets samlingar och hittas bäst via Summon. Många uppslagsverk och lexikon är s.k. REF. De får alltså inte lånas hem utan ska stanna i biblioteket ifall någon behöver dem. Då sitter det en röd lapp på där det står EJ HEMLÅN. När det gäller populära och väl använda lexikon, där vi har flera ...
Beh righet och bed mningsgrunder: Beh rig att anst llas som postdoktor r den som har avlagt doktorsexamen inom arkiv- och informationsvetenskap eller liknande mnen. Avhandlingsomr det och/eller eventuell senare forskning b r ha varit inriktad mot e-f rvaltning/e-tj nster. I de fall s kande har kunskap och/eller erfarenhet fr n delar av dessa omr den b r det finnas ett starkt intresse f r att ven s tta sig in i resterande omr den. Omfattning och kvalitet hos publikationer samt f rm ga att arbeta inom forskningsprojekt beaktas. Av stor betydelse r ocks erfarenhet av att leda projekt - fr mst av forsknings och utvecklingskarakt r. ven pedagogisk erfarenhet r meriterande ...
Nu finns en rapport om ungas syn på läsning och bibliotek tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida. Studien är utförd av föreningen i samarbete med regional biblioteksverksamhet i fyra olika län och utgår från fokusgruppsintervjuer. Svaren har analyserats av Åse Hedemark, som är lektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Eftersom barn och unga enligt Bibliotekslagen är en prioriterad grupp för folkbiblioteken är studien både intressant och viktig, speciellt då det är en grupp som för många bibliotek är svåra att nå med…. Läs mer Läs mer. ...
Artiklarna genomgår en anonym referentgranskning.. Vid referentgranskningsprocessen granskas materialets täckning och hantering av den teoretiska referensramen, validiteten och reliabiliteten i genomförandet av forskningen samt resultatens originalitet och nyhetsvärde i förhållande till tidigare forskning på ett för vetenskapsområdet vedertaget sätt.. Varje manuskript granskas av två eller flera granskare. Vid valet av granskare läggs vikt vid kännedom om respektive manuskripts ämne och metod. Granskarna väljs utanför redaktionsrådet och är i regel experter som disputerat inom informationsvetenskap. En av granskarna kan om manuskriptets innehåll eller metod så kräver även företräda något annat vetenskapsområde eller ingå i redaktionsrådet.. Utlåtandena bör sändas till huvudredaktören senast en månad efter att manuskriptet mottagits. I utlåtandena bör ingå en allmän värdering av artikeln och förändrings- och förbättringsförslag framförs, eller så ...
Forskningen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES) är inriktad på studier av hur klimat- och miljöförändringar påverkar funktionen och sammansättningen av terrestra och akvatiska ekosystem samt hur dessa förändringar i sin tur återverkar på klimat och miljö. Inom institutionen samverkar ett antal forskargrupper, som alla strävar mot ett gemensamt övergripande mål att fördjupa kunskapen rörande interaktionerna och återkopplingsmekanismerna mellan ekosystem och omvärldsfaktorer, i synnerhet klimatet. Vi har ett brett angreppsätt och gruppernas arbetsmetoder varierar. Vi använder oss av bland annat fältmätningar, ekosystemmodellering, fjärranalys samt spatial analys. Forskningen bedrivs inom följande huvudområden: Akvatiskt biogeokemi Biogeofysik och klimatologi Biogeokemi Ekosystemekologi Fjärranalys och jordobservation Geografisk informationsvetenskap Naturresurser och ekosystemtjänster i Antropocen Reaktiva Spårämnesgaser Mark-, vatten- ...
Anja Sahlstedt är lärare i grunden och väl bekant med frågor kring läsande och läsnedsättning då hon även arbetat som ansvarig för ett skolbibliotek. I samband med sina studier i biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås väcktes funderingar kring varför elever som är registrerade användare på Legimus så sällan använder talböcker under skoltid. Anja berättar att hon började leta information i ämnet:. - Jag fann förvånande nog ingen forskning eller annat skrivet om detta. Samtidigt såg jag att antalet registrerade användare ökat men att många endast laddar ner en eller två böcker per år.. Varför är det så? Är det kanske på grund av sociala aspekter eller beror det på hur lärare förhåller sig till talboksläsande?. Dessa frågor och fler därtill sökte Anja svaren på i sin kandidatuppsats "Talböcker i skolan - stöd eller stigma?". I uppsatsen, som är baserad på djupintervjuer av elever i årskurs fem och sex, konstaterar Anja att ...
Jag söker efter fyra personer mellan 20 och 40 år som kan tänka sig att intervjuas på plats i Umeå eller via Skype (eller motsvarande program). Du ska (helst) ha flera års erfarenhet av att spela digitala spel till konsol, däremot behöver du inte ha ett utpräglat förhållande till bibliotek. Svaren kommer att ligga till grund för en kandidatuppsats inom Biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet ...
Jag arbetar som högskolebibliotekarie och har dessutom en bakgrund som gymnasiebibliotekarie och förskollärare. När jag arbetade på gymnasiet läste jag mycket ungdomslitteratur för att kunna tipsa eleverna. På högskolan handlar det mer om vetenskaplig informationssökning så denna blogg är ett mellanting men fokus kommer helt säkert att ligga på skönlitteratur.. Jag gillar att läsa böcker, omvärldsorientera mig inom biblioteks- och informationsvetenskap och förmedla mina tankar kring det jag läser.. Bloggen startades upp i april 2011 och namnet Den var bra kom till mig bara sådär, det är ett uttryck som jag använder relativt ofta så det fick bli så. Hoppas du hittar några bra och intressanta inlägg. Kommentera gärna! Vill du följa bloggen finns möjlighet att prenumerera på inlägg, följa bloggen på Facebook alternativt på Twitter.. Vill du kontakta mig gör du det på denna adress jessica(at)j-thorn.dk.. Välkommen!. ...
Jag arbetar som högskolebibliotekarie och har dessutom en bakgrund som gymnasiebibliotekarie och förskollärare. När jag arbetade på gymnasiet läste jag mycket ungdomslitteratur för att kunna tipsa eleverna. På högskolan handlar det mer om vetenskaplig informationssökning så denna blogg är ett mellanting men fokus kommer helt säkert att ligga på skönlitteratur.. Jag gillar att läsa böcker, omvärldsorientera mig inom biblioteks- och informationsvetenskap och förmedla mina tankar kring det jag läser.. Bloggen startades upp i april 2011 och namnet Den var bra kom till mig bara sådär, det är ett uttryck som jag använder relativt ofta så det fick bli så. Hoppas du hittar några bra och intressanta inlägg. Kommentera gärna! Vill du följa bloggen finns möjlighet att prenumerera på inlägg, följa bloggen på Facebook alternativt på Twitter.. Vill du kontakta mig gör du det på denna adress jessica(at)j-thorn.dk.. Välkommen!. ...
Since 2016, the Swedish and East African Schools of Library and Information Science at Borås University in Sweden and Makerere University in Uganda, have been… ...
Några delar av denna fil är inte helt fria men tros vara de minimis för detta verk: Upplevelser i Stockholms natur: Du kanske gillar Spara. Hentai books sold in Japan. Licensing för mer information. Computer and Information Science Girls just wanna have fun damental human rights Jessica Hallbäck. Köp boken Manga Adult Coloring Book: Japan Culture and Manga Hentai Anime Författare: Sadako Akiyama; Språk: Engelska; English; Utgiven: Read 43 galleries with parody hacka doll on nhentai, a hentai doujinshi and manga AV Gyoukai o Hakadoraseru Hacka Doll 3-gou (Hacka Doll) [English]. Ena Mama wo Otosu Hon hentai chapters, download doujinshi hentai, Ena Mama wo Otosu Hon hentai translated, Ena Mama wo Otosu Hon hentai english, This manga has been categorized as for Adult (R18), therefore may contain. Detta är en retuscherad bild , med vilket menas att den har redigerats digitalt från sitt original. En normal upphovsrättstagg och en källa behövs fortfarande. Hentai comicbooks sold in Japan ...
När den amerikanske professorn i informationsvetenskap David Lankes tog plats på scenen, var förväntningarna i kongresshallen stora. Och han gjorde ingen besviken med sin föreläsning upplagd i en typisk amerikans dramaturgi. Bakom mig i salen hör jag någon viska "han är som en pastor i en baptiskyrka i Harlem".. David Lankes har gjort sig känd som den som ser möjligheterna i den digitala eran och bibliotek som rensar hyllorna skrämmer honom inte. Tvärtom tror han att det blir bibliotekens död om vi bara ser dem som byggnader att samla böcker i.. - Vi lever i en upp och nervänd värld där vi kan vara borta när vi är hemma och tvärtom, säger han. Detta ställer krav på er bibliotekarier att inse att biblioteket också är ett ställe där man når resten av världen. I dag har vi en oändlig mängd medier och med det ändras också bibliotekariens roll.. David Lankes återkommer hela tiden till det han tycker är grundfrågan: Vad är egentligen ett bibliotek?. - I grunden ...
Jutta Haider är post-doc i digitala kulturer och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Hennes pågående forskningsprojekt handlar om hur människor använder sig av sociala medier för att berätta om sina vardagliga försök att leva mer klimatvänligt. Vilken typ av information produceras där? Kan det vara ett sätt att skapa meningsfull och lokal betydelsefull information som…
Mitt namn är Malin och jag har 6 barn födda mellan 1998-2015 och jag tycker att deras bokintresse ger mig en bra inblick i olika sorters böcker för olika åldrar. Jag är utbildad inom Biblioteks- och informationsvetenskap och skriver själv på olika bokprojekt, så där som säkert många skrivande drömmande själar gör. I mitt skrivande för barn är det poetiska i livet och i naturen min drivkraft. Mitt intresse för miljö är mycket stort och tidigare drev jag bloggen MalvaLin, som också är mitt miljövänliga företags namn. Jag tilltalas oerhört av vackra eller spännande illustrationer. Det kan avgöra om jag tar en bok i min hand och sådan var jag även som barn, på gott och ont. Men det är ju så att bilder kan vara fantastiska ihop med en text och jag uppskattar även när böcker för äldre barn har illustrationer. Visa alla inlägg av Malin Alvasdotter ...
Jag är 22 år gammal, och pluggar på högskolan i Borås. Närmare bestämt tredje året på Biblioteks och informationsvetenskap. Jag är totalt politiskt inkorrekt. Antagligen ganska krävande. En Catlady, Doglady och Horselady. Älskar träning, men är ändå rund. Äter god nyttig mat. Lever på vitkål. Hur fan skriver man en presentation? Äh... fuck it! ...
Välkommen som skribent och till att göra en bra blogg bättre! Precis som ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och samhället i övrigt, spänner innehållet i denna blogg över ett stort, om än inte gränslöst, område. Precis som samhället i övrigt gäller svensk lag och god nätetikett måste iakttas, vilket egentligen inte behöver påpekas men vi vill…
Att MIK i lägre grad genomsyrar de undersökta lärarutbildningarna än utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap förklaras till viss del av begreppsförvirring. Är MIK ett teknikneutralt paraplybegrepp eller ska MIK betraktas som en mer innehållsorienterad del av digital kompetens? Här har MIK-begreppet som paraplyfunktion, där bland annat digital kompetens inryms, inte slagit igenom.. - Om vi ska höja befolkningens medie- och informationskunnighet är högskoleutbildningarna avgörande. Regeringen vill se en kraftsamling, och en förutsättning är att MIK-undervisningen stärks över hela landet, säger Anette Novak, direktör Statens medieråd.. "Underlag för beslut". Vad gäller lärarutbildningarna finns jämförelsedata från en identisk datainsamling som Statens medieråd gjorde 2014. Förändringarna är mycket små, trots att digital kompetens skrivits in i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan sedan dess. Styrdokument anses vara en mycket viktig faktor för ...
Författaren Unni Drougge och piratpartisten Johnny Olsson försöker i dagens Aftonbladet att lugna ner tonläget i fildelardebatten. Det var väl på tiden. Den pågående demoniseringen av fildelare gynnar varken saklig debatt eller kulturklimat. Tvärtom. Som Eva Hemmungs Wirtén, professor i biblioteks- och informationsvetenskap uttrycker saken i dagens SvD: En kultur där vi hela tiden måste…
Världen blir allt mer robotiserad, digitaliserad och uppkopplad och 2020 spås det finnas hela 20,4 miljarder uppkopplade enheter runtom i världen. Alla frid och fröjd med det? Nej, inte enligt Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap. ...
Jag heter Pernilla Dufwenberg. Jag är Grundskollärare, 1-7 (naturvetenskapligt tema/svenska) samt Dipl Barnboksillustratör (London Art College/Hon Distinction). Jag är också utbildad inom Tillämpad etik, Informationsvetenskap, Omvärldsanalys och Förbättringskunskap (Linköpings Universitet).. Jag har alltid älskat att måla, rita och illustrera. Jag har bland annat målat glassreklam, illustrerat barnböcker/ böcker och målat kulisser på teater.. Kontakta mig via mail [email protected] eller via telefonnummer 070-5405762. Hjärtligt välkomna till Dufwenberg Illustration&Design!. ...
Under slutet av dagen smög sig en höjdare in i salen och satte sig nära mig. Vi fick till uppgift att "diskutera med personen intill" om etisk utvärdering av forskare. Jag insåg att det handlar om en diskussion som inte har ett svar. Som med alla etiska frågor, handlar det om att hålla igång en bra diskussion. Att stå ut med osäkerheten, frånvaron av absoluta mätare och enkla sanningar som passar i alla situationer. Undanglidande gränser och en ständig kamp för att hålla blicken på bollen, målet. Så är det med öppenheten, med frågor om kvalitet och med frågor om etik. Det handlar om processen. För det är en process. Vilket ju borde vara självklart för var och en som sysslat med informationsvetenskap eller kulturforskning. Snart smög sig höjdaren ut igen. "Det är isigt" sa hen. "Jag behöver hett te". Trots att man fått igång uppvärmningen var draget faktiskt ganska olidligt. Men huset är onekligen unikt och annars väldigt fint. Men ett pro-tips: sitt inte nära ...
We are now looking for Statistical Programmers for consultant assignments at AstraZeneca.The arenaBiometrics & Information Sciences (B&I) is the ...
... föddes 1968 och växte upp i Uppsala och Västerås. Hon har en fil.kand i litteratur- och informationsvetenskap och är utbildad bibliotekarie. Hon debuterade 2002 med Ristar in sina märken , som blev nominerad till Borås debutantpris. Övergång tillkom under de två och ett halvt år då hon var bosatt i Kalifornien. Revenäs Strollo har gått Litterär gestaltning i Göteborg. Tidigare har hon gått skrivarkurser på Biskops Arnö och Skrivarakademin och är publicerad i ett antal tidskrifter: Horisont, Ariel, Gräs, Babel, Vår Lösen och Ordfront Magasin.
Våra energisystem, transportsystem, finansiella system, digitala system och cirkulära system utmanas bredare och mer omfattande än tidigare. Förändringstrycket på vår infrastruktur och dess system stannar inte vid politiska förändringar på nationell och internationell nivå, utan påverkas av såväl teknikutveckling, hållbarhetskrav och förändrade kundpreferenser. Det innebär att alla företag som levererar tjänster och erbjudanden kopplat till fysisk eller digital infrastruktur behöver förändras.. Digitalisering, med tekniker som AI och IoT, påverkar affärsmodeller och ger nya möjligheter för oss och våra kunder, men hur ska vi prioritera bland dessa möjligheter? Kan och ska vi vara drivande i förändringar? Vad mäktar vi med?. I Executive Program in Infra Service Management får du verktyg, metoder för att axla utmaningar. KTH Executive School ser till att din verksamhet blir bättre anpassad för att kunna agera och ta vara på de förändringar som sker.. Ansök ...
IFS, den globala affärssystemleverantören, meddelar att Munters har valt att implementera Field Service Management globalt.Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Munters är verksamt över hela världen med tillverkning, försäljning och service i över 30 länder.. - Vi letade efter en partner som kunde hjälpa oss harmonisera och optimera våra globala affärsprocesser. På vår önskelista fanns förstklassig kundservice och en lösning som stöttar våra tekniker med rätt information och verktyg. Eftersom vi har ett långvarigt samarbete med IFS sedan tidigare är vi säkra på att de kan förse oss med den bästa lösningen för att fortsatt kunna öka vår operativa effektivitet med optimal hantering av fältservice och schemaläggning, säger Sebastien Leichtram, Group Vice President på Munters Group.. IFS FSM kommer rullas ut till användare i cirka 25 länder. Munters kommer att använda hela lösningen för att skapa ett enhetligt ...
Service management lunds antagningspoäng, Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Lunds universitet år 2017. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna.
I hård konkurrens har Coor Service Management vunnit uppdraget att leverera service till Vattenfalls kärnkraftsanläggning Ringhals i...
Coor Service Management förvärvar Sapa Industriservice. Affären innebär att Coor ytterligare stärker sin kompetens inom produk-tionsservice.
Coor Service Management Cts AB är ett mellanstort aktiebolag med 150 anställda. Senaste räkenskapsåret gjordes en vinst på 6 587 TKR. Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen.
Konsulter som projektledare, coacher, mentorer eller teamledare inom IT Service Management med utgångspunkt i gränssnittet mellan IT och verksamheten.
Jämför priser på Passing Your ITIL Managing Across the Lifecycle Exam (Häftad, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Passing Your ITIL Managing Across the Lifecycle Exam (Häftad, 2014).
Publisert 26. oktober 2017 Last ned sponsorinvitasjonen. Som det mest utbredte kvalitetsrammeverk for IT-organisasjoner danner ITIL selve grunnfjellet for tjenestestyring og kvalitet i de flest IT-organisasjoner. I tillegg handler IT Service Management om enda mer. Med fungerende ITIL-prosesser i bunn, ligger forholdene godt til rette for kundefokus, tjenestekvalitet og kontinuerlig forbedring. IT Service Management Forum (itSMF) i Norge arrangerer i 2018 sin 16. Konferanse, og mye har skjedd siden den første konferansen ble avholdt i 2003. Fagområdet IT Service Management er nå i en rivende utvikling. Det settes stadig høyere krav til IT-tjenestene med hensyn til digitalisering, automatisering, integrasjon, Big Data og ikke minst rask endringstakt. Med ITIL-rammeverket som grunnfjell tas det nå stadig i bruk nye rammeverk og metoder, som for eksempel DevOps, Lean, SIAM, GDPR. itSMF-konferansen er arenaen der fagmiljøet kommer sammen og deler erfaring om styring av IT-tjenester fra vogge ...
Anmäl dig till en av våra kurser inom ITIL & IT Service Management. Välj bland vårt breda utbud eller låt oss anpassa en utbildning utifrån era behov.
Arbejde og arbejdspladser (Globalisering og medarbejderindflydelse), Forandringskommunikation (Organisationsaspekter ved service management, Organisationsændring og -udvikling, Organisationsændringsmodeller og -deltagelse, Strategi og organisationsændringer i offentlige organisationer - herunder det offentlige sundhedsvæsen), Forvaltning og bureaukrati (Organisationsaspekter ved service management, Strategi og organisationsændringer i offentlige organisationer - herunder det offentlige sundhedsvæsen), Globalisering (Globalisering og medarbejderindflydelse, Kontrol af udenlandske datterselskaber), Organisationsforandringer og it (Organisationsaspekter ved ny informationsteknologi), Organisationsudvikling (Globalisering og medarbejderindflydelse, Kontrol af udenlandske datterselskaber, Organisationsaspekter ved ny informationsteknologi, Organisationsaspekter ved service management, Organisationsændring og -udvikling, Organisationsændringsmodeller og -deltagelse, Strategi og ...
Den intressanta tredagskursen ITILs® Foundation fokuserar i hög grad på ITILs® terminologi men ger dessutom en djup förståelse för ITIL® och dess begreppsvärld.