Traumatiska ryggmärgsskador drabbar årligen cirka 120 personer i Sverige. En ryggmärgsskada medför funktionspåverkan och komplikationer från flertalet organsystem. Utöver den uppenbara förlamningen lider många personer med ryggmärgsskador av en rad andra funktionsnedsättningar, såsom känselbortfall, blås- och tarmdysfunktion, trycksår, spasticitet, sexuell dysfunktion och smärta. Traumatiska ryggmärgsskador diagnostiseras kliniskt enligt ISNCSCI (International Standards for Neurological Classification of .... ...
Konvalescens, också konvalescenstid eller konvalescensperiod, (av latinets convalesco: tillfriskna) är en period då någon tillfrisknar från det akuta stadiet i en sjukdom. eller efter en krävande behandling (som operation) ^ "Konvalescens". Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konvalescens. Läst 2 september 2016. Denna artikel om praktisk medicin, sjukvård, friskvård, hälsovård eller hälsolära saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
I Sverige sker den primära rehabiliteringen av patienter med traumatiska ryggmärgsskador på landets sex spinalskadeenheter (Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå). Sydöstra sjukvårdsregionens spinalskadecentrum finns vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken inom Sinnescentrum, US i Linköping. Målsättningen är att patienter med traumatiska ryggmärgsskador tas över för rehabilitering på klinikens avdelning 55 så fort deras medicinska tillstånd medger detta. När det gäller patienter som i initialskedet vårdas i Linköping (oftast efter operation på Neurokirurgiska eller Ortopediska kliniken) deltar rehabiliteringspersonal ofta i behandlingen redan innan patienterna flyttas till rehabavdelning. Rehabpersonal kan bistå exempelvis vid tidig övergång till RIK (ren intermittent kateterisering) istället för KAD, anpassning av rullstol för tidig mobilisering, anpassning av andningshjälpmedel (hemventilator, cough assist) för att möjliggöra mobilisering och ...
Den upphandlande enheten (exkl. statens centralförvaltningsmyndigheter) och de anbudssökande kan vid ett selektivt förfarande komma överens om tidsfristen för mottagande av anbud. Andra upphandlande enheter än statens centralförvaltningsmyndigheter får vid ett selektivt förfarande fastställa tidsfristen för mottagande av anbud enligt överenskommelse mellan den upphandlande enheten och de utvalda anbudssökandena. En förutsättning är att den fastställda tidsfristen är densamma för alla anbudsgivare.. Om det inte går att komma överens om en tidsfrist för mottagande av anbud, ska tidsfristen vara minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till de anbudssökande. ...
Ryggmärgen (latin: medulla spinalis) är en tunn, rörformig förlängning av det centrala nervsystemet som sträcker sig från hjärnan ned i kotpelaren och omsluts av ryggkotorna. Vid stora nackhålet (foramen magnum) i nackbenet (os occipitale) övergår förlängda märgen (medulla oblongata) i ryggmärgen. I höjd med ländkotorna (vertebrae lumbales) L1-2 smalnar ryggmärgen av i den konformade conus medullaris för att sedan övergå i ett filament (en tunn sträng), filum terminale, som är 15-20 cm lång och inte innehåller några nervtrådar. Nedre delen av ryggmärgen kallas "cauda equina" och är en förlängning av subarachnoidalrummet. Nervtrådar blir färre i kaudal riktning. Ungefär vid L1-L2 slutar ryggmärgen och övergår i ett 10-tal nervtrådar, c.a 5st lumbala, 5st sacrala och till sist en enda coccygeal (svanskota) nervtråd. Ryggmärgens huvudsakliga funktion är att förmedla nervimpulser mellan kroppens perifera organ och hjärnan. Ibland kan ryggmärgen dock ...
Det här är en kunskapsbank om kultur inom vård, omsorg och folkhälsa i de nordiska länderna. Här hittar du länkar till vetenskapliga artiklar, avhandlingar och andra texter och medier inom området. Det finns även några utomnordiska exempel. Läs mer... ...
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) plays important roles in brain plasticity and repair, and it influences stroke outcomes in animal models. Circulating BDNF concentrations are lowered in patients with traumatic brain injury, and low BDNF predicts poor recovery after this injury. We sought to investigate whether circulating concentrations of BDNF are altered in the acute phase of ischemic stroke and whether they are associated with short- or long-term functional outcome.
The purpose of this study was to establish a baseline for further research on adaptation evaluation for drivers with disabilities. Driving performance and workload for 26 drivers with spinal cord injuries (tetraplegia) was studied and compared to a matched group of able-bodied drivers in a driving simulator. Drivers with tetraplegia used two types of hand-operated controls for accelerating and braking. Able- bodied drivers drove with standard pedals. The drivers with tetraplegia performed the driving task equally as well as the control group but had a slightly longer reaction time (10%). Workload assessment revealed that drivers with tetraplegia experienced a significantly greater time pressure and spent more effort than did the able-bodied drivers. They were also more tired from braking and accelerating. The drivers with tetraplegia using separate levers had greater standard deviation in lateral lane position (7 cm), while those using a combined lever were more tired from braking and ...
Ser. A Nr 146, Nr 146. Motion av Maria Gardfjell (MP) om bättre återvinning i Uppsala (KSN ) Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Jag har ett barn som heter Bo, ett till som heter Ben, en man som heter Nils och en kommunikationsbyrå som heter Hellbjörn Schedwin. Och så googlar jag allting hela tiden ...
ARBOGA. Stadskällaren, lördag: Öppet klockan från klockan 19, men har inte aviserat något speciellt evenemang under helgen.. Ågården, fredag och lördag: Restaurangen håller öppet från klockan 17, men har inte aviserat något speciellt evenemang under helgen.. HALLSTAHAMMAR. Westerqwarn, fredag och lördag: Restaurangen håller öppet från klockan 17 på fredag och 12 på lördag, men har inte aviserat något speciellt evenemang under helgen.. KÖPING. Harrys, lördag: DJ Jim & Meadow är tillbaka på Harrys. Från klockan 23 sköter duon musiken.. O`Learys, fredag och lördag: Krogen håller öppet från klockan 10 på fredag och 12 på lördag, men har inte aviserat något speciellt evenemang under helgen.. Bishops, fredag och lördag: Krogen håller öppet från klockan 16 på fredag och 13 på lördag, men har inte aviserat något speciellt evenemang under helgen. ...
Singles Day, eller Guanggun Jie som det heter i Kina, är en försäljningsdag som växer för varje år och som tagit stor plats på den globala marknaden den senaste tiden. Detta fenomen, med Ali Express I spetsen, har nu funnits i 11 år och vuxit till att bli en av världens största shoppingdagar inom e-handeln. I år växte omsättningen för Singles Day med ytterligare 25% och uppnådde svindlande 38,4 miljarder dollar totalt.. Även TradeTracker har sett en stor resultatökning i år jämfört med 2018. Sett över den globala marknaden lyckades TradeTracker och Ali Express öka det gemensamma resultatet med 300% jämfört med föregående år. Affiliates provision ökade med otroliga 180%, samtidigt som de även genererade 130% fler köp detta år. Även kundernas genomsnittliga ordervärde ökar med ca 30% varje år, vilket också det bidrar till de positiva siffrorna. Detta fina resultat visar att affiliate-kanalen kan generera en betydande tillväxt under stora försäljningsdagar, ...
Majoriteten av Europas elektroniska avfall tas inte hand om på korrekt sett, rapporterar bland annat Interpol och flera internationella forskningsorganisationer. ...
Sasha Koul pekar på att resultaten från studien är en viktig lärdom för de som planerar sjukvården och fördelar resurser.. - Det är viktigt att alla onödiga fördröjningsmoment slipas bort i organisationen. Om exempelvis bara transporten till sjukhuset tar över en timme behöver du verkligen tänka till eftersom den extra tiden kan göra stor skillnad, säger Sasha Koul. Man tänker kanske inte på att 75 procent av all tid är jourtid - kvällar, nätter och helger. Samtidigt behöver vi i vårdteamet tillräckligt många akuta hjärtinfarktpatienter för att jobba effektivt tillsammans. Det är en känslig balansgång mellan transporttiden för patienterna och vilka resurser som ska finnas på sjukhusen.. I studien kunde forskarna också se att inte bara fler patienter överlevde om de snabbt fick ballongvidgning vid en stor hjärtinfarkt. I regel ledde det också till mindre hjärtsvikt hos patienterna.. - Kan vi förebygga hjärtsvikt undviker vi ett enormt lidande för patienten, ...
Cauda equina (lat. för "hästsvansen") är den samling nerver (nervrötter) som passerar längs ryggmärgen i ryggmärgskanalen, neråt och förbi ryggmärgens nedre ände vid andra ländkotan. På grund av att ryggmärgen slutar växa i spädbarnsåldern kommer ryggmärgen att bara nå en viss längd. Medan ryggkotorna fortsätter att växa med resten av kroppen, kommer ryggmärgen att sluta ungefär i höjd med lumbalkota 2, L2. Individuella nervrötter går dock ut vid sina respektive ryggkotor, varför en samling av ryggmärgsnerver kommer att löpa genom resten av kotpelarens hålrum. Denna anatomiska struktur påminner om en hästsvans, därav det latinska namnet. Vid lumbalpunktion går man oftast in med nålen i höjd med lumbalkota 3, för att inte skada ryggmärgen. Här är subaraknoidalutrymmet större och risken mindre att man skadar någon nerv. Denna artikel om nervsystemet eller psykiatri saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. Den här ...
Öppettider i butiken på Sofielundsvägen 35 i Enskededalen. Drop in slipning.. V27. Måndag stängt. Tisdag 11-20. Onsdag 11-20. Torsdag stängt. Fredag stängt. Lördag 10-15. Söndag 11-16. V28. Måndag stängt. Tisdag 11-20. Onsdag 11-20. Torsdag stängt. Fredag stängt. Lördag 10-15 Söndag 11-16. V29. Måndag stängt. Tisdag 11-20. Onsdag 11-20. Torsdag 11-19. Fredag stängt. Lördag 10-15 Söndag 11-16. V30. Måndag stängt. Tisdag 11-20. Onsdag 11-20. Torsdag 11-19. Fredag stängt. Lördag 10-15 Söndag 11-16. V31. Måndag stängt. Tisdag 11-20. Onsdag 11-20. Torsdag 11-19. Fredag stängt. Lördag 10-15 Söndag 11-16. V32. Måndag stängt. Tisdag 11-20. Onsdag 11-20. Torsdag 11-19. Fredag stängt. Lördag 10-15 Söndag 11-16. V33. Måndag stängt. Tisdag 11-20. Onsdag 11-20. Torsdag 11-19. Fredag stängt. Lördag 10-15 Söndag 11-16. V34. Måndag stängt. Tisdag 11-20. Onsdag 11-20. Torsdag 11-19. Fredag stängt. Lördag 10-15. Söndag 11-16. V35. Måndag stängt. Tisdag 11-20. Onsdag ...
Diagnoskriterier vid hjärtinfarkt, Akut ST höjningsinfarkt, Akut ST-höjningsinfarkt, Kliniskt kunskapsstöd, Regionala vårdriktlinjer är ett beslutsstöd i det grundläggande medicinska vardagsarbetet.
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) plays important roles in brain plasticity and repair, and it influences stroke outcomes in animal models. Circulating BDNF concentrations are lowered in patients with traumatic brain injury, and low BDNF predicts poor recovery after this injury. We sought to investigate whether circulating concentrations of BDNF are altered in the acute phase of ischemic stroke and whether they are associated with short- or long-term functional outcome. ...
PledPharma AB har startat en klinisk studie i patienter med akut hjärtinfarkt.. Tidigare under hösten fick PledPharma godkännande av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden i Linköping att starta studien där nu den första patienten är inkluderad.. Studien skall pröva om behandling med PP-099, en lågmolekylär enzymhärmare, LowMEM (Low Molecular weight Enzyme Mimetic), ytterligare minskar skadan vid akut hjärtinfarkt i patienter som genomgår PCI (Percutaneous Coronary Intervention).. PCI, även kallat ballongvidgning, används för att öppna ett blodkärl som täppts till av en blodpropp och minskar därmed storleken på infarkten. Ytterligare fördel förväntas om hjärtat också kan skyddas under den tidiga perioden när normalt blodflöde återetableras. Prekliniska studier indikerar att PP-099 skyddar i betydande grad, upp mot 50 procent, mot skada vid akut hjärtinfarkt.. - Studien kan leda fram till minskad infarktstorlek i den akuta fasen. Detta bör i sin tur bromsa ...
Återhämtning är ett centralt begrepp inom området hälsa och arbetsliv. Återhämtning behövs för att kunna reparera kroppen om den till exempel utsatts för stress. Ständig stress och bristande återhämtning minskar kroppens reparationsförmåga. Återhämtning kan se olika ut och kräver olika lång tid beroende på vilka påfrestningar en människa utsätts för. Möjlighet till återhämtning efter ansträngningar är grundläggande för att förhindra skadlig stress. Balans mellan förbrukning och återuppbyggnad av mentala och kroppsliga resurser är en så kallad friskfaktor för människor. I arbetslivet är möjlighet till återhämtning viktigt för att kunna förebygga förslitningsskador och annan ohälsa. Arbetet måste därför utformas så att det ger möjligheter till pauser.[1] Skiftarbete kan medföra särskilda problem och det är viktigt att få längre återhämtningsperioder efter längre skift. [2]. Sömn är den viktigaste faktorerna för återhämtning och ...
Kortikal representation musculus abductor pollucis brevis icke afficierad sida före träning afficierad sida före träning efter 2 v immobilisering efter 2 v CIMT BCS 2003
Ballongvidgning är en metod för att vidga kranskärl på hjärtat. I ljumsken eller handleden förs en slang (kateter) upp i kroppspulsådern ända upp till hjärtat. Patienten är lokalbedövad och har fått lugnande. Kontrastvätska sprutas in i kärlet och då kan läkaren och patienten se på en TV-skärm var förträngningen är som orsakade hjärtinfarkten. Därefter förs en tunnare slang in i den förra och i änden finns en liten prinskorvsliknande ballong. Nu kommer den svåra delen, vilket är att lirka ballongen till rätt kärl. Väl på plats, efter några doser kontrastvätska, fylls även ballongen med samma vätska. Den utvidgar sig någon eller några millimeter och därefter släpper man på trycket och backar ballongen en bit för att se resultatet. Om kärlväggarna inte faller tillbaka, är operationen klar. Om kärlväggarna faller tillbaka, dras den tunnare slangen ut och läkaren trär en stent på ballongen. Så lirkas det igen och väl på plats fylls vätska på ...
Namnet lördag med mindre avvikelser används på alla nordiska språk. På engelska heter lördag Saturday, vilket kommer från det latinska dies Saturni, vilket betyder Saturnus dag, vilket kommer från den romerska guden Saturnus. I flera språk har lördagen namngivits efter sabbaten, till exempel franskans samedi. Kyrkan beslutade under den tidiga medeltiden att byta namn på lördagen (och fler veckodagar) på latin från det hedniska dies Saturni till Sabbatum, vilket kommer från det hebreiska ordet Shabbat (שַׁבָּת). I många muslimska länder är fredag och lördag arbetsfria dagar, medan söndag är arbetsdag. ...
Examensarbetet är en kvalitativ litteraturgranskning med en induktiv innehållsanalys. Forskningsfrågorna är: Försnabbar Fast Track-rehabiliteringsmodellen patientens postoperativa återhämtning? samt Vilka fördelar har Fast Track-rehabiliteringsmodellen? Elva (11) vetenskapliga artiklar som svarar på forskningsfrågorna är använda i innehållsanalysen. Patienter inkluderade i litteraturen är fullvuxna (över 18 år gamla) patienter som genomgått colorektal tarmkirurgi på grund av cancer i colon och/eller rektum. Resultatet på första forskningsfrågan stöds av alla elva (11) artiklar och visar att vårdmodellen försnabbar patientens postoperativa återhämtning efter operation. Resultatet på andra forskningsfrågan kan indelas i fem (5) olika kategorier; förkortad vårdtid, försnabbad tarmfunktion, minskad risk för komplikationer och återvård, minskad risk för dödsfall samt kostnadseffektivitet. Check-listan gjordes för patienten som ett hjälpmedel i den optimala ...
Denna lista innehåller figurer från den fiktiva Star Wars-världen. Namnen är samlade i alfabetisk ordning, sorterade i efternamn. Ackbar, (Amiral) Aldrete, Agrippa Rådgivare från Alderaan. Amedda, Mas Ansvarar för att hålla ordning i Senaten. Amidala, Padmé Drottning på planeten Naboo, endast 14 år. Argente, Passel Senator från okänd planet. Baba, Ponda Beedo, Aldar Kapselrallyförare med en kapsel som har rektangulära luftintag. Bendon, Tendau Rådgivare från okänd planet. Bibble, Sio Naboos guvernör. Billaba, Depa Medlem i jedirådet, jedimästare. Binks, Jar Jar Gungan som lever i exil för att ha öppnat flera luftbubblor i sin undervattenstad Otoh Gunga. Bolt, Dud En kapselrallyförare. Brandes, Hela Musikrådgivare på Naboo. C-3PO Droid skapad av Anakin Skywalker, kompis med R2-D2. Calrissian, Lando Chewbacca Chokk En beväpnad livvakt. Dod, Lott Anhängare till Kejsaren, av arten "neimoidian". Dofine, Daultay Neimodian som är kapten på Handelsfederationens flaggskepp. ...
Hej och välkomna till min frågestund igen. Ta fram penna och papper för nu sätter vi igång frågestunden. Jag kommer att ställa 12 frågor och en utslagsfråga. Första frågan gäller 5 000 poäng:. 1. Vad heter huvudstaden i Australien?. A. Canberra B. Sydney C. Melbourne D. Darwin. Nästa fråga gäller 10 000 poäng, första säkerhetsnivån.. 2. Vilken risrätt har sitt ursprung kring området New Orleans?. A. Paella B. Jambalaya C. Risotto D. Chiliris. Nästa fråga gäller 20 000 poäng:. 3. Vem spelade huvudrollen som ugglan Helge i barnprogrammet Från A till Ö?. A. Stellan Sundahl B. Bert-Åke Varg C. Helge Skoog D. Lars-Gunnar Björklund. Nästa fråga gäller 30 000 poäng:. 4. I vilken sport kan man göra en tre-poängare?. A. Basketboll B. Ishockey C. Baseboll D. Amerikansk fotboll. Nästa fråga gäller 50 000 poäng:. 5. I vilken stad ligger det praktfulla slottet Schönbrunn?. A. Berlin B. Bern C. Wien D. Salzburg. Nästa fråga gäller 75 000 poäng:. 6. Från vilken ...
Hej alla!. Sitter just nu och funderar på om vi skall ta strechen ett steg längre och investera i en foam roller. Vi har testa foam rolling på fysiken, det verkar verkligen vara nyckeln om man inte känner att man har råd med massage ofta (vem har det?!) Som många beskriver så trycker den ut knutar och "slagg" ur muskeln så du får bättre återhämtning, rörlighet etc.. Vi har testa lite olika modeller men fastnat för det här märket Trigger Point dock inte bestämt oss för om den lilla räcker men vi skall testa på fysiken på fredag vilken som passar oss bäst. Gå in och läs på deras sida, verkligen supernyttig läsning om hur mycket våran kroppshållning säger om oss och hur våra kroppar egentligen mår.. Har hittat en sida där det inte tillkommer någon fraktkostnad på den lilla samt bra pris.Trigger Point foam roller. Här kommer ett intressant inlägg där dom använder detta i MMA. Här kommer lite fler instruktioner hur man använder foam rollern.. ATT det blir en ...
I denna föreläsning får du lära dig om bemötandets oerhörda betydelse och vad återhämtning innebär. Vad stödjer återhämtning från psykisk ohälsa? Är återhämtning från psykisk ohälsa möjligt? Hur kan man stödja en person till återhämtning från psykisk ohälsa?. Våga säga Ja till livet - om bemötande och återhämtning - enbart föreläsning om det bemötande Jouanita fick under sin sjukdomstid. Jouanita berättar om det bemötandet och dess betydelse samt tydliggör begreppet återhämtning och Vad gjorde andra för att stötta och hjälpa henne och vad gjorde hon själv för att så småningom "Våga säga Ja till livet - och att övervinna borderline"?. (Föreläsningens längd: 36:13). ...
Byvision Science Technology Ltd är en av de ledande Pulse Oximeter, fingertopp Pulse Oximeter tillverkare och leverantörer, välkommen till grossist låg pris Pulse Oximeter, fingertopp Pulse Oximeter från oss.
För att gå på hjärtlungmaskin (ECC) kanyleras hjärtat på vensidan i hö förmaksöra ner i v cava inferior och på artärssidan i aorta ascendens. Inför det ges heparin 350 E/kg intravenöst som en bolusdos för att uppnå ACT-värde över 470 sek, heparinet ges iv (i en infart där man inte drar ACT-prov för att undvika falskt förhöjda värden). Vid otillräcklig effekt av heparin kan antitrombin III behöva substitueras.. Med hjärtlungmaskin förändras cirkulationsfysiologin i kroppen fundamentalt. Under ECC minskar eller upphör all cirkulation i lungorna och inhalationsmedel kan inte längre tillföras till blodbanan via anestesiapparaten. Hjärtlungmaskins oxygenatorn kan dock släppa igenom anestesigas via hjärtlungmaskinen och det finns möjlighet att koppla en förgasare till hjärtlungmaskinen för att fortsätta ge gasanestesi om man så önskar. Alternativt ges en total intravenös anestesi under ECC, t.ex. med en propofolinfusion. Anestesidjupet kan monitoreras med ...
Syftet med projektet är att beskriva anestesisjuksköterskors och anestesiologers erfarenhet av den trakeala extubationsprocessen som utförs på...
Här hittar du användbara instruktionsfilmer för ett antal av HemoCues patient nära produkter. HemoCue® Hb 201+ Instruktions film. HemoCue® 201+ Kapillärprovtagning.
Du får dina varor 1-3 arbetsdagar efter det att vi har fått din beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar skickas normalt från oss samma dag om produkterna finns i lager.. ...
Är du redan legitimerad sjuksköterska men önskar gå vidare? Då kan du läsa Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesi! Som anestesisjuksköterska på klinik arbetar du med patienter under narkos och bedövning och övervakar dessa vid operationer och undersökningar.
Våra Fast-Track Running Shorts för män är perfekta för löpning tack vare materialet som andas, inbyggd mesh och överlappande paneler som ger maximal rörlighet.
Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktad till en bred kundkrets och kan innehålla uppgifter om produkter eller information som annars inte är tillgänglig eller giltig i ditt land. Vänligen notera att vi inte tar något ansvar för sådan information som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller användning i ditt hemland. HemoCue förvärvades av Radiometer Medical Aps i april 2013 - besök www.radiometer.com för mer information om Radiometer Medical Aps ...
Undvik långa vårdköer - med sjukvårdsförsäkring hos oss får du tid hos en privat vårdgivare. Se pris och läs mer om vår privata sjukvårdsförsäkring här.
Människor som överlevt en stroke upplever själva att de blir bättre om de får rida eller genomgå rytm- och musikbaserad terapi. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin som publicerats i den ansedda tidskriften Stroke. I studien ingår 123 svenska män och kvinnor, i åldrarna 50 till 75 år. De hade alla drabbats av stroke mellan tio månader och fem år tidigare. Studiedeltagarna lottades till att få rytm- och musikbaserad terapi, ridterapi eller ingå i en kontrollgrupp som fick behandling i ett senare skede. Terapierna gavs två gånger i veckan under 12 veckor.. Direkt efter behandlingen, samt tre och sex månader senare, fick studiedeltagarna ange om de tyckte att de hade förbättrats när det gäller upplevd återhämtning. Dessutom genomgick de tester av gång, balans, greppstyrka och kognition. Deltagarna i både rid- och rytm- och musikterapigruppen skattade sin upplevda återhämtning högre efter interventionen jämfört med deltagarna i kontrollgruppen. Av de som ...
Återhämtning är A och O för att kunna prestera över hela året, hålla kroppen både frisk och pigg samt överlag, må väl och tycka om idrottandet.
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), rapporterar om hur bra 260 svenska kommuner är på att återvinna hushållsavfall. De listar även hur andelen miljöbilar som kommunerna har och hur stor andel av kommunernas verksamheter som köper in ekologiska livsmedel.
Metal- og maskinindustrien består af både store og små virksomheder, som - uanset størrelse - er påkrævet at forholde sig til arbejdsmiljø.. Industriens Branchearbejdsmiljøråd udformer branchevejledninger, informationspjecer, idékataloger, materialer til inspiration/understøttelse af virksomhedens interne kampagner mm. Der er både materiale for psykisk og fysisk arbejdsmiljø, som kan hjælpe virksomhederne og deres arbejdsorganisations forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde. Der findes forskelligt materiale rettet mod hhv. ledere, arbejdsmiljøorganisationen, medarbejdere generelt, unge og nyansatte, rådgivere og undervisere.. For mere information: www.i-bar.dk ...
En ny europeisk studie visar att många europeiska företag inte är redo för den mobila internettrafiken. Är ditt företag? 3 tips för snabbare webbplats!
Ämnesbeskrivning Doktorand i hållfasthetslära med inriktning mot 3D röntgenavbildning av dynamiska processer. Många naturliga och industriella materialprocesser av granulära och pulversystem sker över mycket korta tidsskalor, men vår förmåga att förstå dessa processer är begränsad med nuvarande experimentell teknik. Medan ultrasnabb 2D-avbildning existerar med befintliga detektorteknologier och röntgenkällor, är vår förmåga att avbilda ultrasnabbt i 3D begränsad, eftersom som är nödvändig att rotera provet (och provmiljön) extremt snabbt vid röntgentomografi. Doktorandprojektet är en del av ett större projekt som syftar till att utveckla metoder och instrumentation för att fullt utnyttja provsystemets fulla dynamiska beteende med mikrometer rymdupplösning och tidsmässig upplösning ner till 220ns. Vi kommer att använda denna nya dynamiska 3D-bildbehandling för att undersöka tidigare otillgängliga processer i granulära material. Till exempel kommer vi att undersöka
Varför har barnen i förskolan längre dagar idag än för 20 år sen? Denna fråga ställdes i en facebookgrupp och det är naturligtvis en relevant fråga på många sätt. Psykologen i artikeln jag länkade till i mitt förra inlägg om vistelsetid oroade sig över barnens allt längre dagar i förskolan och att många barn går…
Zoom TAC-2R Thunderbolt Blixtrande snabbt Audio interface TAC-2R är ett kompakt och tåligt ljudkort med den senaste Thunderbolt-tekniken för blixtrande hastighet, obefintlig latency och den ultimata ljudkvaliteten upp till 24bit/192kHz. Det
För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.. ...
Chy-An-Albany, St Ives Bild: Room 27 - deluxe sea view room - Kolla in TripAdvisor-medlemmarnas 2 880 bilder och videoklipp från Chy-An-Albany
Room69 med på SvenskaSajter.com: Room69s onlinebutik erbjuder ett brett urval moderiktiga underkläder och sexiga prylar. Vi följer ständigt de senaste trenderna för att hitta de bästa produkterna till de bästa priserna. Vi erbjuder frestande underklädessets för män och kvinnor samt sexiga dräkter. Välkommen..
Under temat Om att orka länge - källor till återhämtning kommer du att kunna ta del av reportage som ger tips till föräldrar om hur man bättre klarar stress, sömnsvårigheter och hur man kan lära sig basal kroppskännedom