Aktie Thomson Reuters - all kursdata, kursdiagram och övrig kursinformation i realtid för dig som är svensk aktieägare. Följ aktien Thomson Reuters på VA Finans.
Revisions- och rådgivningsbyrån BDO rankas som 1:a i Sverige när Thomson Reuters listar de mest aktiva finansiella rådgivarna i företagstransaktioner inom small-cap. För mid-cap-transaktioner hamnar BDO på en delad andra plats.. Den oberoende leverantören av analystjänster, Thomson Reuters, sammanställer varje år antalet företagstransaktioner, globalt och regionalt, genomförda med hjälp av finansiella rådgivare. I Norden kom BDO på en delad första plats i Thomson Reuters League Table 2016 inom small-cap och i mid-cap-segmentet på en andra plats. Totalt var BDO i Norden finansiell rådgivare i 39 M&A-affärer till ett sammanlagt värde av USD 147,6 miljoner, enligt Thomson Reuters. BDO Sverige stod för 23 affärer till ett sammanlagt värde om USD 76 miljoner.. - Vi är mycket glada över det förtroende som våra kunder har för oss. De nya siffrorna visar att vi har stärkt vår position ytterligare som finansiell rådgivare både i Sverige och i Norden, säger Anders ...
Nyhetsbyrån Reuters rapporterar ikväll att Samsung inlett diskussioner med kanadensiska mobiltillverkaren BlackBerry om eventuellt uppköp för så mycket som 60,6 miljarder kronor. Attraktionen sägs bestå av BlackBerrys patentportfölj. Reuters skriver att BlackBerrys aktie stigit med nästan 30% sedan nyheten om mötet. Deras källa säger vidare att BlackBerrys patent skulle hjälpa Samsung att tackla ärkerivalen Apple. Både Samsung och […]. Läs vidare: "Reuters: Samsung diskuterar köp av Blackberry för 60 miljarder kronor" ...
Ibland används bibliometriska mått för att bedöma tidskrifter.. Jufo , Impact Factor , H-index , SNIP , Eigenfactor metrics , Journal Immediacy Index , SCImago Journal Rank (SRJ) , CiteScore. Måtten är inte uttömmande för t.ex. relevans (en avgörande faktor vid val av publikationsforum), de kan vara missvisande och det kan gå att trixa med dem, och många av dem kan inte tillämpas på alla tidskrifter: ämnesområden och tidskrifter på olika språk kan vara bristfälligt indexerade i databaserna som upprätthåller metriken och det tar tid (ibland flera år) innan nya tidskrifter indexeras.. Läs en beskrivning av måtten.. ...
We will continue to improve our journal in respect to its scientific quality, impact, popularity and visibility as well as the services to our authors.. Thank you once again for your support.. With very best wishes. Ganesh Acharya. Chief Editor. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ...
CWTS Journal Indicators listar SNIP (source normalized impact per paper) för tidskrifter som täcks av Scopus. SNIP större än 1 betyder att publikationerna i tidskriften i genomsnitt citeras över medel. Indikatorn kompenserar för olikheter i citeringspraktik mellan ämnesområden. De enskilda tidskrifternas utveckling över tid presenteras också. Indikatorerna baseras på data från Scopus och beräknas av Leiden Universitys Centre for Science and Technology Studies (CWTS).. De tre följande resurserna ger mer uttömmande information om tidskrifterna och därmed underlag för en mer omfattande analys.. Scimago Journal & Country Rank baseras på data från Scopus och innehåller ett flertal uppgifter för varje tidskrift, förvald sortering på SJR (Scimago journal rank). SJR större än 1 betyder att publikationerna i tidskriften i genomsnitt citeras över medel. Indikatorn kompenserar för olikheter i citeringspraktik mellan ämnesområden. För varje tidskrift presenteras de senaste ...
Det finns olika sätt att mäta artiklars och tidskrifters genomslag, bland annat impaktfaktorer/impact factor, Google Scholar-citeringar och Altmetrics. Impact factorCiteringsdatabasen Web of Science (Thomson Reuters) mäter hur många gånger varje artikel är citerad i databasen.
Bank of England meddelade på torsdagen att styrräntan lämnas oförändrad vid 0,50 procent och att obligationsköpsprogrammet lämnas oförändrat. Det var också vad analytikerna hade räknat med, enligt Thomson Reuters.. Samtliga nio ledamöter röstade, i linje med förväntan, för att lämna ränta oförändrad vid veckans möte.. Samtidigt uppger centralbanken att penningpolitiken kan behöva stramas åt något tidigare och något mer än vad som bedömdes vid mötet i november om ekonomin växer i linje med förväntan. I november höjdes räntan för första gången sedan 2007.. Bank of England uppger i dagens besked att inflationen behöver återgå till målet om 2 procent under "en mer konventionell horisont", vilket enligt Reuters är en signal om att direktionen önskar återgå till målet inom två år snarare än tre.. Bank of England har skruvat ned inflationsprognoserna något. Inflationen väntas nu sjunka till 2,28 procent på ett års sikt, mot prognosen på 2,37 procent ...
Svenska storföretagen Ericsson och SKF har utsatts för hackerattacker från Kina, rapporterar Reuters. Angreppen uppges vara en del i en större operation från
Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att Tesla klarade av att producera 5 000 exemplar av den bredare massmarknadsmodellen Model 3 sista veckan i juni. Sista bilen ska ha lämnat kvalitetskontrollen klockan fem nu idag på söndag morgon.
Det är min vecka i Metro, så det är min tur att dissa och hylla och jag tar ju förstår min chans att tjata om Borats storhet och annat livsviktigt. Dessuto recenserar jag Vilddjuren, i princip en sämre version av förra årets Madagaskar och Djävulen bär Prada som får "vilken inbiten flata som helst att köpa höstens trendigaste pumps". Inte för inte är det ju stylisten som klädde kvinnorna i Sex and the city som valt ut de läckre kläderna i filmen. Och så påpekar jag att Anne Hathaway (bilden) verkligen är den nya Julia Roberts, vilken charm ...
Søfteland, J. M., Casselbrant, A., Biglarnia, A. R., Johan Linders, Hellström, M., Pesce, A., Padma, A. M., Jiga, L. P., Hoinoiu, B., Ionac, M. & Oltean, M., 2019 jul 1, I : International Journal of Molecular Sciences. 20, 13, 3135.. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
Ye, H., Qian, J., Yan, S., Jiang, C., Wei, L. & Jin, Z. J., 2016 feb 1, I : International Journal of Mechanical Sciences. 106, s. 319-330 12 s.. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift ...
Lathund till Web of Science Web of Science är en citeringsdatabas som tillhandahålls av Thomson Reuters. En citeringsdatabas är en databas över vilka referenser (tidskriftsartiklar, konferenspublikationer,
ORCID (Open Researcher & Contributor ID) är ett internationellt register över unika forskar-id:n som har som huvudsyfte att lösa problemet med forskare med likadana/liknande namn genom att unikt identifiera forskare över hela världen. ORCID har skapats på initiativ av universitet, finansiärer och förlag/tidskrifter och kommer på sikt att användas både vid ansökningar och publicering.. I Sverige har Vetenskapsrådet aviserat att ORCID kommer att användas vid ansökningar från och med 2014. Förlag som Elsevier, Nature Publishing Group och Thomson Reuters har också börjat använda ORCID i olika rutiner.. Det finns även möjlighet att lägga till en biografi, samt att ladda upp en publikationslista och ett Curriculum Vitae till sin ORCID-profil. ORCID:s främsta syfte är dock inte att samla information om forskarna utan att vara ett register med unika forskar-ID:n, som kan användas av andra tjänster där forskare har intresse av att visa upp information om sig själva och sina ...
Michael Livijn, chefsstrateg på Nordea, gästar EFN Råvaror för att prata om råvaror som aktiesektor. Just nu är många positiva till energiaktier och samtalet fokuserar på oljan.. I grafen "Oljeriggar i USA" har källan fallit bort, men ska vara Thomson Reuters.. ...
Du bör också kunna avvara dina pengar och se investeringen på lite längre sikt. Att spara i Thomson Reuters Corp. CA. .. 11 0,39%. 0,39%. Ryman Healthcare Ltd. NZ. 0,01%. 0,01% . 0,01%. 0,01%. Ao Smith Corp. US. 1 0,05%. 0,05% .. Dell Technologies Inc Class V. US. ska se ut för att ta fram målnivåer, vilken typ av målnivåer som vi ska ha samt .. Beral V, Doll R, Hermon C, Peto R, Reeves G. Ovarian cancer and oral Thompson D, Easton D. Variation in cancer risks, by mutation Bell KA, Smith Sehdev AE, Kurman RJ. Oncol ; Page Download Fillable & Printable Resume Templates in Word & PDF , Find thompson v smith se and other Resume Samples ✓ Fast and easy on. De fick antingen sedvanlig behandling eller sedvanlig behandling samt mg C- och E-vitamin dagligen i 14 dagar. Med en esterform utsöndras dock en mycket mindre del under samma tidsperiod. C-vitamin skyddar mot miljögifter C-vitaminintag skyddar mot paraquat, en vanligt förekommande jordbrukskemikalie som skadar lungorna, levern och ...
Citeringar är centralt inom bibliometrin. Hur ofta en forskare citeras av andra forskare kan illustrera forskningens genomslag. Olika vetenskapliga discipliner har dock olika publicerings- och citeringstraditioner. Det kan vara stora skillnader i antalet artiklar per forskare, antalet författare per artikel, antalet tidskrifter inom ämnet som är indexerade i citeringsdatabaser, huruvida artikel- eller bokproduktion dominerar fältet o.s.v. Dessa variationer kan göra det svårt att jämföra forskning och hänsyn bör därför tas till b.la. det genomsnittliga antalet citeringar för alla publikationer från samma fält, publiceringsår och dokumenttyp samt att forskarens citeringsgrad viktas med avseende på antalet medförfattare per artikel. Även förekomsten av självciteringar i analysunderlaget bör beaktas. Antalet citeringar bör heller inte automatiskt betraktas som mått på vetenskaplig kvalitet. Citeringskulturen ser olika ut inom olika forskningsområden och en artikel kan ...
Forskningsrådet för biovetenskap och miljö och forskningsrådet för hälsa kommer att gå samman. Det nya forskningsrådet, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, inleder sitt arbete fr.o.m. början av 2019. Läs mer om reformen här.. Forskningsrådet representerar forskning inom biovetenskap, hälsa och miljö på bred front. Forskningsområdena representerar grundforskning, men samtidigt utgör de också grunden för andra områden som ligger närmare tillämpad forskning. Typiskt för de forskningsområden som forskningsrådet företräder är att de är interdisciplinära områden.. Forskningsrådet finansierar forskning och forskare inom sitt eget område. Det viktigaste finansieringskriteriet är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet. Den vetenskapliga kvaliteten bedöms med internationell kollegial bedömning (peer review). Beträffande forskardoktorsbidrag fäster forskningsrådet uppmärksamhet också vid den sökandes kompetens, ökande självständighet och ...
Det här är ingen vanlig uppsatshandbok. ATT TÄNKA UPPSATS stannar inte vid en genomgång av uppsatsens olika delar, utan ger läsaren en förståelse för kärnan i det vetenskapliga skrivandet och tänkandet. Med kunskap om det vetenskapliga arbetets grundstruktur - tänket bakom - är det lättare att förstå vilken roll de olika delarna i en uppsats spelar, och att bygga upp en uppsats av god vetenskaplig kvalitet.. Genom att ta till sig det vetenskapliga tänket tidigt i utbildningen blir det möjligt att träna upp förmågan att arbeta med vetenskapliga texter redan innan det är dags för själva uppsatsskrivandet. För den som är bekant med hur vetenskapliga alster är uppbyggda är det lättare att kritiskt förhålla sig till befintlig vetenskaplig forskning, liksom till ovetenskapliga påståenden. Detta ger i sin tur också bättre förutsättningar att bli en skarp opponent och seminariedeltagare.. ATT TÄNKA UPPSATS hämtar exempel från framför allt det ...
Styrelsen har nu beslutat om SSF:s forskningsstrategi för perioden 2017-2021. Strategisk forskning tar avstamp i forskning som möter samhällets behov av tillämpbar kunskap, det vill säga forskning av högsta kvalitet som är relevant och har goda förutsättningar att få genomslag. Med den nya forskningsstrategin kommer utlysningar och projekt att väljas så att resultat sprids och nyttiggörs mera aktivt av forskarna för ett ökat genomslag i till exempel industrin.. Stiftelsen kommer att selektera forskningsprojekten efter två huvudkriterier:. - Relevans och förväntat genomslag i samhället. - Vetenskaplig kvalitet.. Dessutom tillämpas olika underkriterier, som interdisciplinaritet, internationalisering och rörlighet mellan sektorer.. Följande huvudområden prioriteras under perioden 2017-2021:. ...
Bo Rothstein, professor i statsvetensap vid Göteborgs universitet, är en flitig debattör i frågor som rör forskning och forskningspolitik. Jag har stor respekt för honom (till exempel har jag citerat honom i ett tidigare inlägg) och uppskattar särskilt att han så konsekvent står upp för och försvarar den fria forskningen. Det är viktigt i en tid då många tycks anse att universitet och högskolor i första hand ska vara utbildningsfabriker eller syssla med produktutveckling för det svenska näringslivet.. Jag håller också i princip med Rothstein om att svensk forskning, framför allt inom humaniora och samhällsvetenskap, behöver bli mer internationellt gångbar och i högre grad bidra till den bredare vetenskapliga utvecklingen på global nivå. Detta är hans verkliga hjärtefråga, där han gång efter annan har kritiserat både sitt eget universitet och svenska forskare mer generellt för provinsialism och bristande vetenskaplig kvalitet.. Ibland tycker jag dock att han ...
SGU har ansvar att stödja geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Syftet är att utveckla och använda nya kunskaper och metoder inom geologin för att bättre kunna tillfredsställa samhällets behov och verka för en hållbar utveckling. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom SGUs ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna.. Just nu har vi ingen öppen utlysning. Nästa utlysning beräknas öppna i maj 2019.. ...
Spelforskning är ett relativt ungt forskningsområde i Sverige. Det gör att det saknas forskning inom området både nationellt och internationellt. Därför inrättade vi 2010 ett forskningsråd.. Genom forskningsrådet vill vi öka kunskapen och insikten om spelproblemen och hur man bäst förebygger problemen. Genom vårt forskningsråd delar vi årligen ut 5 miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande insatser mot spelproblem. Första utlysningen skedde våren 2011. Idag stöttar vi sju projekt på olika högskolor och universitet.. Rådet består av erfarna forskare och representanter från samhällsintressen. De bedömer inkomna ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans. I sitt arbete utgår de från forskningsrådets arbetsordning.. Varje år presenteras forskningsresultaten på Forskningsdagen.. ...
I ansökan kommer vi be dig redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv eller varför du väljer att inte göra det. Fullständiga anvisningar hittar du i utlysningstexterna som publiceras under våren 2019.. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningen, när detta är relevant, kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten. Vi ser det som en del i arbetet med att stärka forskningens kvalitet och förnyelse.. Planen är att alla som söker bidrag från oss från och med 2020 ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevant i sin forskning. ...
Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. Totalt beviljas nästan 1,2 miljarder kronor till svenska högskolor och universitet för åren 2019-2023.. Vid Umeå universitet får följande projekt medel i årets tilldelning:. Magnus Andersson, Institutionen för fysik: Biofysikaliska och fysiokemiska fingeravtryck av enskilda bakteriesporer. 3,4 miljoner i projektbidrag.. Christiane Funk, Kemiska institutionen: Att leva och låta dö! 3,3 miljoner kronor i projektbidrag. Anders Garpebring, Institutionen för strålningsvetenskaper: Nästa generation kvantitativ magnetresonansavbildning för individualiserad strålbehandling. 2,8 miljoner i projektbidrag. Reiner Giesler, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Klimatpåverkan på fosfors biogeokemi i den arktiska tundran - en nyckel till att förstå ekosystemförändringar. 3,5 miljoner kronor i projektbidrag. Christian Hedberg, Kemiska institutionen: Undersökande av bakteriella ...
Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har bildat en testkommitté för undersökning av påstått paranormala förmågor.. Liksom flera av VoF:s systerorganisationer i andra länder bedriver VoF numera en testverksamhet av personer som framträder med påstådda paranormala förmågor och samtidigt är villiga att underkasta dem en vetenskaplig prövning. Syftet är att med vetenskapligt stringenta metoder testa påstådda förmågor som enligt dagens kunskap vore paranormala, eller som på annat sätt strider mot nuvarande vetenskaplig kunskap.. Kommittén består för närvarande av professor Sven Ove Hansson, fil. dr Christine Öberg och David Björnfot. Christine och David är dessutom styrelseledamöter i VoF. Kommittén arbetar med målsättningen att utförda tester ska hålla hög vetenskaplig kvalitet.. Nedan finns ett PM med information om kommitténs bakgrund och arbetssätt, samt det pressmeddelande föreningen sände ut vid tiden för kommitténs bildande.. ...
Utbildningen av nya forskare är central i Handelshögskolans verksamhet. Det är en garanti för en vetenskaplig kvalitet på både den forskning och den grundutbildning som vi skall kunna erbjuda i framtiden.. Handelshögskolan försöker stödja institutionerna genom att skapa plattformar för integration och internationalisering inom utbildningen på forskarnivå. Integrationen stimuleras exempelvis av gemensamma kurser på forskarnivå för doktorander från olika institutioner och ibland även från olika fakulteter.. Under de senaste åren har ca 30 nya studenter antagits till utbildning på forskarnivå varje år. Andelen kvinnor ligger runt 40 % med en viss variation mellan åren.. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra år) och avslutas med en doktorsexamen. Det finns även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng (två år).. Högskolelagen och högskoleförordningen fastställer ramarna för vad som gäller för antagning, studier, examen mm på ...
Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. ...
Vid bed mning av den vetenskapliga skickligheten ska i f rsta hand vetenskaplig kvalitet och forskningsmeriter inom omr det global h lsa beaktas. ven forskningens omfattning, fr mst med avseende p djup och bredd, ska tillm tas betydelse. Vidare ska f rm ga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning p forskarniv , f rm ga att i konkurrens erh lla medel f r forskning, liksom visad f rm ga till interaktion b de inom det vetenskapliga omr det och med det omgivande samh llet tillm tas betydelse ...
Så lyder rubriken på en artikel i UNT 25/2. Riksdagsledamoten Solveig Zander och ledamoten i landstinget i Uppsala län Lars-Olof Legnerfält (båda C) skriver: "Natur i vården, kultur i vården och djur i vården är outnyttjade metoder som vi inte, vare sig ekonomiskt eller mänskligt, har råd att vara utan." De hänvisar i sin artikel bland annat till Sven-G Hutmans förstudie från 2005: Natur i Vården Grön terapi och rehabilitering - en naturlig del av framtidens hälso- och sjukvård?. ...
Formas finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling. Granskarna i beredningsgrupperna har kompetens för att bedöma samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturvetenskaplig och teknisk forskning inom Formas ansvarsområden.
Naturvårdsverket finansierar forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Syftet är att stödja arbetet för att nå Sveriges miljömål.
För att få långsiktigt hållbara lösningar i samhället är det viktigt att betydelsen och värdet av ekosystemtjänsterna blir synligt och att man tar hänsyn till ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen.. Naturvårdsverkets forskningssatsning syftade till att skapa kunskap som stöd för arbetet med ett av etappmålen inom miljömålssystemet som säger att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.. Naturvårdsverket finansierar forskning av hög vetenskaplig kvalitet till stöd för Naturvårdsverkets och Havs-och vattenmyndighetens arbete med miljökvalitetsmålen, miljöbalken och internationella miljökonventioner.. Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt som ingått i satsningen» ...
För att få långsiktigt hållbara lösningar i samhället är det viktigt att betydelsen och värdet av ekosystemtjänsterna blir synligt och att man tar hänsyn till ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen.. Naturvårdsverkets forskningssatsning syftade till att skapa kunskap som stöd för arbetet med ett av etappmålen inom miljömålssystemet som säger att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.. Naturvårdsverket finansierar forskning av hög vetenskaplig kvalitet till stöd för Naturvårdsverkets och Havs-och vattenmyndighetens arbete med miljökvalitetsmålen, miljöbalken och internationella miljökonventioner.. Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt som ingått i satsningen» ...
Vilken roll har då myndigheter i utveckling och användning av nya försöksdjursfria metoder? Sex svenska myndigheter fick förra året regeringens uppdrag att ta fram varsin så kallad 3R-strategi, för att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök. Kemikalieinspektionen (KEMI) har kommit längst med 3R-medvetenhet och engagemang i frågan. Enhetschef Ing-Marie Olsson Ressner beskrev KEMI:s nationella och internationella 3R-engagemang, men pekade även på behovet av ökad kunskap inom myndigheten för att kunna förstå och utvärdera resultat från nya djurfria metoder. De andra myndigheterna ligger ännu en bit efter i utvecklingen. Anders Blanck, VD på läkemedelsbranschens förening (LIF), menade att särskilt Läkemedelsverket måste ta frågan på större allvar. Det handlar inte bara om djurvälfärd utan om att säkerställa högre vetenskaplig kvalitet.. - Utvecklingen går åt rätt håll, frågan vi behöver ställa oss är om vi i Sverige kan bli ...
Stiftelsen efterfrågar projekt mellan företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademi. Särskilt fokus riktas på genomförandet så att resultat kommer de många människorna till del. Resultat ska vara av hög vetenskaplig kvalitet.. Sista ansökningsdag är den 24 oktober 2018 kl. 15.00. Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningssystem (FundPro). Se villkor och ansök här Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet/högskolor, forskningsinstitut, landsting/regioner och inom alla ämnesdiscipliner. Beviljade projekt 2018. Publicerat 31 augusti 2018. ...
Jag är mycket glad över att genom stipendiet få chans att sprida resultaten från min uppsats till praktiker inom civilsamhället. Min förhoppning är att uppsatsen ska bidra till ökad akademisk diskussion om den idéburna sektorns roll som välfärdsproducent i Sverige, säger Josefin Smedberg, som fick Civilsamhällesstipendiet 2016 och fick ta emot utmärkelsen av Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.. Uppsatsen som du kan söka med ska vara på kandidat-, magister- eller masternivå och behandla någon aspekt av civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen, samt bidra till ökad kunskap och stimulans inom området. Utlysningen är öppen för samtliga uppsatser som skrivits under ht 2016 och framåt. Uppsatsen bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans, originalitet och hur välskriven den är.. Stipendiet omfattar 10 000 sek och du får din uppsats tryckt. Pristagaren erhåller sitt stipendium i samband med internationella frivilligdagen den 5 december. Vi ...
Masteruppsatser är omfattande arbeten med krav på god vetenskaplig kvalitet, som ger dig möjlighet att på djupet utveckla vetenskapliga argument runt den problematik du vill undersöka. Masteruppsatser finns i två former, en 15 hp version för dig som redan har skrivit en magisteruppsats, och en 30 hp version. Kursens innehåll I kursen tränar du i att författa ett självständigt arbete samt övar förmågan att kritiskt bedöma ditt eget och andras vetenskapliga arbete. Huvudvikten ligger på författande av eget arbete i form av en vetenskaplig uppsats. Ämnet för uppsatsen ringar du in i relation till den kunskap och färdighet du erövrat i tidigare kurser. Genom regelbundna träffar och uppsatsseminarier diskuterar du enskilda avsnitt och arbetar successivt med att forma uppsatsen som helhet. Den färdiga uppsatsen presenteras och försvaras i forskarseminariet eller i ett avancerat seminarium. Du ska då muntligt redogöra för uppsatsens huvudsakliga innehåll och argumentation samt
Familjen Kamprads stiftelse har vid sitt styrelsesammanträde beslutat att dela ut närmare 80 miljoner till medicin- och entreprenörskapsprojekt. Stiftelsen stödjer projekt som är av hög vetenskaplig kvalitet och där resultat på ett tydligt sätt kommer samhälle och de många människorna till del.. Här hittar du samtliga beviljade projekt ...
Denna utlysning är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Syftet med utlysningen är att stödja natur- och teknikvetenskapliga grundforskningsprojekt med hög vetenskaplig kvalitet och mycket god potential att bidra till energiomstäl...
Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 25,7 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 73 inkomna projektansökningar har femton beviljats bidrag med start 2016. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet. De femton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär.. ...
Strax före sommaren 2013 lades landets enda program för cytodiagnostiker ner vid Karolinska institutet. Anledningen var att den inte höll tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. I stället för att vänta in kritik från Högskoleverket valde ledningen att lägga ner utbildningen. Men tanken redan då var att den så snart som möjligt skulle komma igång igen.. En statlig patientutredning hade året dessförinnan föreslagit att utbildningen skulle göras om till en tvåårig masterutbildning. Men så blir det inte. Den nya utbildningen som startar till höstterminen i år är liksom den tidigare ettårig, det vill säga på 60 poäng.. Anledningen till att den nya utbildningen kommer igång först nu är enligt Göran Andersson, professor vid avdelningen för patologi, att det tagit tid att övertyga utbildningsledningen och att det inte varit helt enkelt att få loss pengar till utbildningen.. - I efterhand kan vi se att det kanske hade varit bättre att modifiera den förra utbildningen ...
Medicinska redaktionen inom Bonnier Healthcare Sweden, BHS, levererar kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och har som överordnade mål att förbättra sjukvårdens kvalitet samt att bidra till att patienter får en så likvärdig vård som möjligt oavsett var i landet man bor. Våra ledord är: ämnesmässig bredd, hög vetenskaplig kvalitet, aktualitet, användarfokus och obundenhet.. För att fortsätta leverera kunskapsstöd av högsta kvalitet behöver vi ständigt förbättra hur vi får tillgång till, värderar och förmedlar ny kunskap. Detta gör vi huvudsakligen genom:. ...
Mastersuppsatser är omfattande arbeten med krav på god vetenskaplig kvalitet, som ger dig möjlighet att på djupet utveckla vetenskapliga argument runt den problematik du vill undersöka. Mastersuppsatser finns i två former, en 15 hp version för dig som redan har skrivit en magisteruppsats, och en 30 hp version. Kursens innehåll I kursen tränar du i att författa ett självständigt arbete samt övar förmågan att kritiskt bedöma ditt eget och andras vetenskapliga arbete. Huvudvikten ligger på författande av eget arbete i form av en vetenskaplig uppsats. Ämnet för uppsatsen ringar du in i relation till den kunskap och färdighet du erövrat i tidigare kurser. Genom regelbundna träffar och uppsatsseminarier diskuterar du enskilda avsnitt och arbetar successivt med att forma uppsatsen som helhet. Den färdiga uppsatsen presenteras och försvaras i forskarseminariet eller i ett avancerat seminarium. Du ska då muntligt redogöra för uppsatsens huvudsakliga innehåll och argumentation samt
Doktorandstipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet för ökad evidensbasering i omvårdnad.
Detta är länsstyrelsen Västernorrlands handlingsprogram för uppdragsarkeologin länet.. Länsstyrelsen Västernorrland har valt att fokusera på den goda vetenskapliga kvaliteten i detta program. Därför består delar av programmet av metodbeskrivningar för flera av de vanligaste naturvetenskapliga metoder som används i arkeologin.. I programmet finns också en beskrivning av förutsättningar för arkeologi i länet. Vi hoppas att detta program skall kunna förmedla vad vi förväntar oss av undersökare som har intresse att arbeta med uppdragsarkeologi i Västernorrlands län. ...
Här hittar du Cochrane Reviews, systematiska översikter av hög vetenskaplig kvalitet. Här finns också Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Läs mer om Cochrane Library. Kräver inloggning utanför landstingets IP-område.
Nu har en ny kvalitetsutvärdering av ingenjörsutbildningarna presenterats. Större lärosäten klarar sig bättre än små och civilingenjörsprogrammen bättre än generella examina som till exempel master. Utvärderingen hittar också brister i exjobbens vetenskapliga kvalitet.
Det vetenskapliga underlaget för detta tillstånds- och åtgärdspar togs fram av SBU och publicerades 2009 [1]. I en förnyad litteratursökning 2013 identifierades en randomiserad kontrollerad studie [2] samt två observationsstudier [3, 4]. Dessa studier uppvisar effekter på HbA1c varierande från 0,01 till 0,27 procentenheter. De tre nya studierna har låg vetenskaplig kvalitet varför underlaget måste betraktas som osäkert. ...