Bilder av Man som studerar myskoxar (Ovibos moschatus) i Dovrefjell. Azote, den grönaste kommunikationsbyrån - miljö, samhälle och vetenskap.
Lichtensteins hartebeest eller konzi (Alcelaphus lichtensteinii, ibland listad i ett eget släkte Sigmoceros) är en art i underfamiljen ko-, lyr- och gnuantiloper. Arten fick sitt namn av den tyske zoologen Wilhelm Peters som på så sätt hedrade sin kollega Martin Lichtenstein. Djuret når en mankhöjd upp till 1,25 meter och väger cirka 150 kilogram. Antilopens grundfärg är gulbrun och på djurets rygg finns mellan skuldrorna och bakben en mörkare sadelteckning. På stjärten finns en vitaktig fläck och svansen bär svarta hår. Bägge kön bär horn som har två tydliga krökningar. Sett från framsidan bildar varje horn en cirkel. Hornens längd går upp till 50 centimeter. Från den andra arten som kallas hartebeest skiljer sig Lichtensteins hartebeest genom kroppens färgteckning och att huvudets ovansida avslutas med öronen. Arten lever i centrala och sydöstra Afrika, bland annat i Kongo-Kinshasa, Tanzania, Zambia, Angola, Malawi, Moçambique och Zimbabwe. Möjligtvis är arten ...
Grossist Feed Enzymer För Idisslare från Kina, behöver hitta billiga Feed Enzymer För Idisslare så lågt pris men ledande tillverkare. Bara hitta högkvalitativa varumärken på Feed Enzymer För Idisslare producerar fabriken, du kan också feedback om vad du vill, börja spara och utforska vår Feed Enzymer För Idisslare Vill svara dig snabbast ...
Hartebeest eller koantilop (Alcelaphus buselaphus) hör till de större, kraftigt byggda antiloperna. Namnet kommer från språket Afrikaans och betyder hjortdjur (hert/hart) djur (beest) . Hartebeeste utmärker sig genom att kroppen sluttar från den oformligt höga bogen ned emot länden och att huvudet är starkt förlängt, samt med de i form av en lyra vridna hornen. Hornen finns hos båda könen. Denna antilop är ungefär 2 meter lång och 130 centimeter hög. Vikten kan nå 200 kilogram. Kroppsfärgen är ljust rödbrun och pannan mörkbrun. Två svarta band går på fram- och bakbenen. Horn förekommer hos bägge kön. Hornen har en gemensam bas och påminner i utseende om en lyra. Hartebeesten förekom tidigare på savanner över hela Afrika men idag finns bara några områden med populationer kvar. I Europas djurparker lyckades några djur att fortplantat sig. Arten saknas bara i de allra sydöstligaste delar av Afrika där den ersättas av den närbesläktade arten Lichtensteins ...
Efter ankomsten till Finland ska idisslarna och kameldjuren hållas på den djurhållningsplats som är bestämmelseort under det år som följer på importen. Idisslarna och kameldjuren och de djur på den djurhållningsplats som är bestämmelseort vilka varit i kontakt med de importerade djuren så att de skulle ha kunnat smittas av tuberkulos ska undersökas avseende tuberkulos med användning av bovint och aviärt tuberkulin första gången 1―2 månader och andra gången 11―12 månader efter importen. Staten ansvarar för undersökningskostnaderna och kommunens tjänsteveterinär utför undersökningarna.. Djuren ska undersökas serologiskt för IBR och brucellos inom två vardagar från ankomsten. Dessutom ska idisslare och kameldjur som importeras från länder med risk för bluetongueundersökas för bluetongue med ett myndighetsförordnande inom 2 vardagar från importen. Länsveterinären ger kommunalveterinären order om att ta de nödvändiga proverna. Som prov tas ett blodprov ...
Vissa idisslare är bärare av vtec, men djur utvecklar inte sjukdom. Sjukdomen i sin tur benämns infektion med enterohemorragisk E. coli (ehec) i smittskyddslagen. Det kan vara något förvirrande när samma bakterie hos idisslare kallas för vtec men som sjukdomsorsak hos människa benämns ehec.. I Sverige har smittan påvisats framförallt hos nötkreatur, särskilt hos ungdjur, men den påvisas även på andra idisslare som får och getter fast i mindre omfattning. Vtec är vanligast under sommar och höst. Vid slakt kan slaktkroppar förorenas med träck. Detsamma kan ske vid mjölkning. Smittan kan då spridas vidare till människor om livsmedlen inte värmebehandlats.. Människor kan smittas via direktkontakt med djur eller deras avföring. Andra smittvägar kan till exempel vara förorenat kött och köttprodukter från idisslare; opastöriserad mjölk; förorenade grönsaker, frukt och bär; livsmedel som har kontaminerats av rått kött som innehåller vtec; badvatten och person till ...
Innehåll Utfodrin av proteinrödor till idisslare - möjliheter och beränsninar Biritta Johansson HMH och EPOK Foderprotein till Idisslare Bakrund Djurkateorier Beränsninar Protein från Vall Raps Fröbaljväxter
Idisslare kan drabbas av sjukdom och i värsta fall dödsfall på grund av att de kommit i kontakt med giftiga ämnen eller fått i sig dessa via foder, bete eller ...
I bladmagen tas vattnet i födan upp. Nästa anhalt för maten blir löpmagen, där den blandas med matspjälkningsvätskor. De hjälper till att bryta ned maten såpass att djuret kan tillgodogöra sig näringen. Löpmagen är den mage som mest påminner om andra djurs magsäckar ...
Grubblandet. Ältandet. Funderandet över om det man gjorde och tänkte var rätt. Det kändes logiskt, men hur bedöms det av andra? Kommer tyckandet med det politiska spelet mellan de inblandade i projektet att vinkla bort det som är logiskt för lösningen av problemet och kommer då var och en att bara se till sitt? Trots allt, det är ju bara ett lönejobb. En roll. Jobbet kanske inte ens är nödvändigt.. Varför olika inbördes politiska spel ska sjabbla bort goda idéer, vettiga förslag och lösningar på problem är obegripligt. Egot har inget att göra med jobbet man gör. Blandar man in det i arbetet har man inte tittat noga själv på det hemma.. Mycket av detta gör att många företag faktiskt inte alls är så kommersiella som de borde vara. Det blir bara inte så. Man kollar statistiken, men inte vilka enskilda delar som faktiskt har ett värde och ger effekt innan man rör runt i grytan.. ...
Den mest värdefulla resursen vi har som människor är tid, och det sämsta vi kan göra med tiden (enligt min erfarenhet) är att grubbla, och det bästa botemedlet mot överdrivet grubblande är att agera. Det finns många saker i mitt liv som jag ångrar att jag gjort, men det jag ångrar mest är sådant som…
↓ ◊ Vi kanske inte tänker på det med dagens välfyllda livsmedelsbutiker, men Sverige är fortfarande ett kargt land med kort odlingssäsong, med undantag av några öar av slättbygder. Men en sak växer dock riktigt bra här: gräs. Det här är ett land gjort för kor, får och andra idisslare." ...
Proff.se ger dig information om befattningar om Sameer Gaur. Se personens officiella befattningar (2) och relationer (4) i näringslivet - och vilka branscher Sameer Gaur är aktiv i.
Renen är en så kallad selektiv idisslare, vilket ställer höga krav på födans kvalitet. Renens förmåga att tillgodogöra sig lav är unik. För renen har laven en mycket hög smältbarhet och därmed ett högt energiinnehåll. Laven innehåller dock lite protein. Även under goda betesförhållanden behöver renen utnyttja sitt kroppsförråd av protein för att klara vintern. Det leder till att kroppens muskelandel minskar under vintern. Frånvaro av lav måste kompenseras med större mängder av andra växter. Växternas lägre näringsmässiga kvalitet under vintern begränsar samtidigt renens totala konsumtionsförmåga. Hjortdjur har en begränsad kapacitet att tillgodogöra sig fiberrika växtmaterial jämfört med till exempel nötkreatur och får ...
En informativ film om varför vi behöver bönder och idisslare. I videon besöker man bland annat en hage där det går kor, och en annan hage där det inte betat några djur på sju år. Den senare hagen håller på att växa igen. Granarna tar över. -Så kommer det att bli överallt där det finns betesmarken om den betande mulen försvinner, säger David Pettersson. Se filmen i större format här Svenskt Kött: Den betande mulen räddar våra hagar ››. ...
Klimatavtrycket för idisslare är det högsta bland animalier men betande djur som nöt och lamm har andra positiva effekter på miljön såsom biologisk mångfald och kolinlagring. Nöt och lammproducenter behöver tydliga riktlinjer för hur de ska anpassa produktionen för att komma närmare målet klimatneutral produktion och samtidigt öka positiva mervärden såsom biologisk mångfald och kolinlagring utan att det blir målkonflikter. Syftet med projektet är att ta fram dessa riktlinjer och samtidigt uppdatera miljöavtrycket för olika produktionsgrenar inom nöt och lammproduktion. Projektets resultat ska öka kunskapsnivån hos producenter, rådgivare och bransch om miljöavtrycket för nöt och lammproduktion och hur produktionen kan inriktas mot minskat avtryck för att bidra till att de svenska och internationella miljömålen nås. Resultaten ska också leda till att motivera att välja svenskt kött hos handel, restaurang, konsument och inom offentliga måltider.
Klimatavtrycket för idisslare är det högsta bland animalier men betande djur som nöt och lamm har andra positiva effekter på miljön såsom biologisk mångfald och kolinlagring. Nöt och lammproducenter behöver tydliga riktlinjer för hur de ska anpassa produktionen för att komma närmare målet klimatneutral produktion och samtidigt öka positiva mervärden såsom biologisk mångfald och kolinlagring utan att det blir målkonflikter. Syftet med projektet är att ta fram dessa riktlinjer och samtidigt uppdatera miljöavtrycket för olika produktionsgrenar inom nöt och lammproduktion. Projektets resultat ska öka kunskapsnivån hos producenter, rådgivare och bransch om miljöavtrycket för nöt och lammproduktion och hur produktionen kan inriktas mot minskat avtryck för att bidra till att de svenska och internationella miljömålen nås. Resultaten ska också leda till att motivera att välja svenskt kött hos handel, restaurang, konsument och inom offentliga måltider.
Kalven är som nämnts inte färdigutvecklad idisslare och har svårt att näringsförsörja sig på enbart grovfoder innan den är 6-8 månader. När det unga djuret går på bete ska de dessutom skörda fodret själva. Fram till kalven är 6 månader bör den därför erbjudas både kraftfoder och grovfoder. Kraftfoder i motsvararande mängd som ges i en vinterfoderstat, kompletterat med del grovfoder på betet. Som förstagångsbetare är det också viktigt att betet är parasitfritt.. För dikalven på bete, om betet är undermåligt för korna, kan utfodring av kraftfoder i en kalvgömma vara ett bra komplement även innan det är dags för avvänjning av kalven. Kraftfoderåtgången är omkring 1-2 kg/kalv.. ...
Vallodlingen ger en viktig del av fodret till framför allt idisslare och hästar. Grödan består vanligen av gräs och olika. (20 av 136 ord) ...
Oftas är Highland Cattle inte så vänliga men min Tjej valla in dem i hagen så fort de var på rymmen där vi bodde tidigare! Enligt min Svärson (Eldkaprifols make) som hade några så hade även Vetrinärer respekt för dem men hans var tydligen väldigt vänliga! Vackra djur och trevligt inslag i naturen! För mej som kommer från landet är detta ro och stillhet! Du har fått in en skön stämning i hela fotot lite lantlig med idisslande kossor som inslag!!! Kram ; ...
Oftas är Highland Cattle inte så vänliga men min Tjej valla in dem i hagen så fort de var på rymmen där vi bodde tidigare! Enligt min Svärson (Eldkaprifols make) som hade några så hade även Vetrinärer respekt för dem men hans var tydligen väldigt vänliga! Vackra djur och trevligt inslag i naturen! För mej som kommer från landet är detta ro och stillhet! Du har fått in en skön stämning i hela fotot lite lantlig med idisslande kossor som inslag!!! Kram ; ...
För att komma ner i en acceptabel nivå körde jag från Ystad och rakt ut i naturen. Närmare bestämt till Fyledalen och den magiska känsla som finns där. Stannade flera gånger för att gå ut och fota och andas. Fönstret på min sida var nervevat och hela tiden sjöng näktergalarna för mig. Dofterna, ljuden och alla fina vyer fick tårarna att rinna igen. Tacksamhetstårar och saknadstårar. Pratade lite med kossorna och de små långbenta kalvarna. De tittade på mig och återgick till sitt idisslande. Vad skönt det är att prata med djur. De varken avbryter eller svarar. Jag vet inte ens om de lyssnar. Bara känslan av att någon finns i närheten när orden flödar ur munnen känns tryggt ...
Cikoria flerårig, smaklig ört med högt fodervärde, speciellt till idisslare. Håller parasittrycket lågt och trivs på bördigare jordar.. Rek. utsädesmängd 5 kg/ha. Är en ört med hög fodervärde och håller parasittrycket lågt.. ...
Februari 2012. Reklamfixaren. Tina Pettersson, Posten, berättade om ett verktyg där små och medelstora företag på ett enkelt sätt kan göra sina egna reklamutskick proffsiga ...
Plexiglastavla med Giraffa camelopardalis. Köp billiga fototapeter, canvastavlor, print på trä, posters, plexiglastavlor, tygbilder, ramar och rullgardiner online.
Tack vare sin långa hals når en giraff så högt upp i träden att den kommer åt föda som ingen annan kommer åt. Men är detta verkligen dess viktigaste funktion?
Tinypic™ is a photo and video sharing service that allows you to easily upload, link and share your images and videos on MySpace®, eBay®, blogs and message boards. No account required, upload your photos and videos today!
Tinypic™ is a photo and video sharing service that allows you to easily upload, link and share your images and videos on MySpace®, eBay®, blogs and message boards. No account required, upload your photos and videos today!
Ballet, N., Robert, J.C., Williams, P.E.V. 2000. Vitamins in forages. In: Forage evaluation in ruminant nutrition (eds. D.I. Givens, E. Owen, R.F.E. Axford, H.M. Omed), pp. 399-433. CABI international, Wallingford, Oxon, UK. Frape, D. 2004. Vitamin and water requirements. In: Equine nutrition and feeding. Third edition, pp 89-116. Blackwell publishing, Oxford University, UK. McDonald, P., Edward, R.A., Greenhalgh, J.F.G., Morgan, C.A. 2002. Vitamins. In: Animal nutrition. Sixth edition, pp 73-107. Pearson Prentice Hall, London, UK. McDowell, L.R. 1989. Vitamin in animal nutrition, pp 10-131. Academic press, San Diego, USA. ...
Do you want to meet a prehistoric animal? Join a Myskoxguidning at Myskoxcentrum. You will see Musk Oxen at very close range. Your guide will tell you about Muskox history and our extant work. A visit to our muskox exhibition makes the visit complete.
Giraffes on the Savannah mobil | multi | Flensted Mobiles | Den charmiga Giraffes on the Savannah mobil är en härlig dekoration med ett av världens mest spektakulära djur. Mobilen är designad av Ole Flensted för hans företag Flensted Mobiles och blir en söt dekoration i barnens rum. En rolig detalj är att trädet är en upp- och nervänd giraff. Perfekt att hänga i fönstret, över sängen eller skötbordet och låta barnen titta på de dinglande girafferna!
Jaktområde på 27 000 ha med stor variation av antiloper, så som kudu, blue och black wildebeest, eland, waterbuck, oryx och zebra. Läs mer online här
Bilder av Vit älg (Alces alces) stor tjur med basthorn på ett hygge . Azote, den grönaste kommunikationsbyrån - miljö, samhälle och vetenskap.
VULLI Sophie the Giraffe Badleksak i presentförpackning pinkorblue.se - Största utbudet ✓ Snabb leverans ✓ Handla säkert & bekvämt online ✓
Giraffen, den största mark djuret i världen, som träpussel, från 6 år. Från många delar av kvalitets Giraffe träpussel växer tillsammans och ger
Fanfan, Sophie the giraffe - Vulli hos GoodforKids. Ekologiska och trygga barn- & babyprodukter av hög kvalitet. Stort utbud & alltid snabb leverans!
Bitring med rund ring, Sophie the giraffe - Vulli hos GoodforKids. Ekologiska och trygga barn- & babyprodukter av hög kvalitet. Stort utbud & alltid snabb leverans!
Det är dock dyrt att ta in på Giraffe Manor - från 1050 dollar (ca 8 897 kr) för dubbelrum eller från 715 dollar (ca 6 058 kr) för singelrum. I priset ingår bland annat drycker, transporter och tre måltider per dag (som du kanske delar med en gratisätande giraff ...
Vill du ändra utseendet på din lägenhet? Känner du att det är dags för en förändring när du kommer in i ditt hem? Eller kanske du bara behöver en bra present? Den högkvalitativa canvastavlan Giraffe with Pipe (1 Part) Vertical Yellow är ett verk som skapats av ett talangfullt team av designers - unga konstnärer, graf
Beställ Rolig bordslampa Giraffe bekvämt online ✓ Toppkvalitet ✓ Hög servicenivå ✓ Betalning med Klarna ✓ Rådgivning från fackpersonal ► Beställ nu!
Welcome home to the moose, the king of the Swedish forest. Meeting moose, known as the King of the Forest, is a grand event. Moose are large and majestic, with something special and ancient about them that have always fascinated people. When visiting us we guarantee that you will see and learn more about moose and get a unique contact with these animals!
V xthusgasutsl ppen fr n kor och f r domineras av metan som bildas n r idisslarna i sin fodersm ltning omvandlar cellulosarika fodermedel s som gr s till mj lk och k tt. Till det kommer v xthusgasutsl pp fr n foderproduktionen och g dsel. Hur stora utsl ppen fr n foderodlingen blir beror p vad idisslarna ter och hur detta foder odlas, vilket kan variera mycket. Om djuren f ds upp p mycket vallfoder (gr s och kl ver) fr n krar eller betesmarker som inte g dslas kan utsl ppen av v xthusgaser fr n foderodlingen bli mycket l ga. verg dningen blir ocks l g om vallen inte pl js upp s ofta eftersom det hela ret finns en gr da som kan ta upp kv vet. Dock kr ver s dan produktion stora arealer s man b r beakta i vilken skala s dana system r ett effektivt utnyttjande av marken. Vanligast r dock att idisslarna i Sverige f ds upp p vallfoder som g dslas och ing r i en v xtf ljd med andra gr dor d r vallen pl js upp efter 1-3 r. D kar kv vel ckaget och utsl ppen av v xthusgaser, men sk rdarna blir h gre per ...
Psykologen Per Granquist hävdar i artikeln att fantasy är ett substitut för religion, en modern ventil avsedd att lufta de stora livsfrågorna. Jag får bilden av idisslarnas matsmältning där gaser ständigt måste rapas upp för att inte bokstavligt talat spränga djuret. För mig är fantasi, livets struktur och mening emellertid viktigare företeelser än en källa till oro som måste avledas; de ingår i ett system som vi skapar och som samtidigt skapar oss. Fast idisslarnas matsmältning bygger onekligen upp djuren så bilden är kanske inte så missvisande ändå ...
Ett varmare och torrare klimat innebär ökad risk för skogs- och gräsbränder. Sådana bränder likväl som ladugårdsbränder kan få allvarliga konsekvenser för ...
Jag anser mig själv vara väldigt öppen för kvinnor av alla de sorter, oavsett form, färg och utseende brukar jag uppskatta de flesta kvinnor. I förlängningen leder det till att jag försöker att inte ha så många fördomar och försöker undvika att haka upp mig på småsaker. Visst, låter väldigt ädelt och jag är den första att erkänna att jag inte alltid lyckas, men det är åtminstone mitt mål.. Men det finns några saker som jag helt enkelt inte kan ha så stort överseende med.. Rökning är en av dem. Jag tycker att rökning är gravt osexigt, och så fort en kvinna letar rätt på en giftpinne och sticker den mellan sina läppar försvinner i princip all sex-appeal som jag eventuellt har känt för henne. Vidare leder detta till att jag tycker alla former av nikotin och tobak är ganska osexiga, och även om jag har lättare att acceptera en snusande kvinna än en rökande (förutsatt att jag slipper hångla med henne när hon har snus i munnen, eller direkt efteråt) så ...
Yttrande avseende ny föreskrift om Tb-kontroll hos hägnad hjort samt ändrad föreskrift om tuberkulinkontroll på tama idisslare, dnr 33-7596/12. Sveriges Veterinärförbund har inget att invända mot de föreslagna föreskrifterna ...
När man läser artikeln på Perfekt hälsa förstår man att rubriken om LCHF-kost är sann! Äter alla djur fett? Artikeln i korthet Fibrerna i kosten som kor och gorillor äter omvandlas av bakterier till fettsyror. Stora mängder fiber och bakterier resulterar i mycket fett. Kor och andra idisslare: över 70 % fett i kosten Gorillor: nästan 60 % fett i kosten Det låter som en ganska normal LCHF-kost, eller hur? Per Wikholm om samma sak (engelska) My LCHF buddy the gorilla ...
Analyserna från vårens övervakning i Sverige av det nya Schmallenbergvirus är klara. Schmallenbergvirus ger sjukdom hos djur som kor, getter, får och andra idisslare. Inget virus har hittats. Ett fåtal djur i södra Sverige har dock kommit i kontakt med smittämnet och uppvisar antikroppar.. Sammanfattningsvis har prover tagits från sammanlagt 91 foster framför allt lamm och kalvar, alla har varit negativa för virus. 648 tankmjölksprover, d.v.s. samlingsmjölk från mjölkgårdar, har analyserats för antikroppar och 600 individprover från får. I detta material har tre nötkreatur och ett får visat sig ha antikroppar mot SBV, samtliga sannolikt smittade under 2011, men det finns inga tecken på att viruset skulle ha fått fäste i landet.. Läs mer på SVAs hemsida ›› ...
Komet ASSASN med SW200 Vädret var klart en kort stund, och komet ASSASN (C/2017 O1) råkade lägligt befinna sig i samma synfält som 4:e magnitudens alfa i Giraffen (Camelopardalis). Jag kunde därför lätt hitta fältet i SW200 och ta några bilder. För att inte riskera dålig följning begränsade jag exponeringstiden till 30 sekunder, men körde…
KRUUSE har ett omfattande utbud avancerad utrustning och förbrukningsvaror för boskap, grisar och små idisslare. Vi utvecklar och utökar löpande vårt sortiment med nya och innovativa produkter och lösningar eftersom vi strävar efter att leverera de allra bästa produkterna för en utmärkt och effektiv hälsovård för djur ...
11-13 juni anordnas en mastitkonferens i Milano. En av dagarna finns det även möjlighet att anmäla sig till en minikurs (se hemsidan för de olika kurserna). 14-15 juni anordnas dessutom ett satellitmöte på Sardinien om mastit hos små idisslare. Läs mer och anmäl er via nedanstående länk.. http://www.nmcmilano2018.com/. ...
11-13 juni anordnas en mastitkonferens i Milano. En av dagarna finns det även möjlighet att anmäla sig till en minikurs (se hemsidan för de olika kurserna). 14-15 juni anordnas dessutom ett satellitmöte på Sardinien om mastit hos små idisslare. Läs mer och anmäl er via nedanstående länk.. http://www.nmcmilano2018.com/. ...
Fat Moose · GRATIS FRAKT · 2- 3 dagars leverans · Stort utbud av populära produkter från Fat Moose - Hitta de senaste nyheterna på Stylepit
Ein Stück Afrika im Taunus. Was tun, wenn die Savannen-Landschaft in Breiten liegt, in denen es für den typischen Affenbrotbaum der Savanne zu kalt ist? Im Opel-Zoo wird kurzerhand ein künstlicher Baum gebaut. Extra dafür ist ein Künstler aus Italien angereist und zeigt gerne seine Skizzen. Neues von den Nasenbären: Die Brüder Tom und Jerry sollen ihre Artgenossen besser kennen lernen. Pflegerin Angela Pfeifer hofft, dass ihre Schützlinge eines Tages von ihrer Verwandtschaft akzeptiert werden.
Im Luchsgehege des Kronberger Opel-Zoos rücken Handwerker mit Leitern und Werkzeug an, um die Zäune zu überarbeiten. Die Tiere wittern ihre Chance: So eine Stehleiter kann gut auch als Fluchthelfer genutzt werden. Pflegerin Ariane hat alle Hände voll zu tun, die flinken Katzen im Zaum zu halten.
En klassisk naturfärgad juniorsäng med praktiska två sidoskydd. Sängen passar perfekt när barnet har vuxit ur spjälsängen.    Sängen har fina gavlar s
Skallror är en av de mer klassiska leksakerna för små barn. Här hittar ni färglada skallror som är lätta att greppa och leka med för små barn och babys!
Öka mysfaktorn med en varm och luddig pläd. Att svepa sig in i en mysigt varm pläd inger den där säkra varma känslan som du behöver när du ska vara kreativ. Så våga satsa på den varmaste, mysigaste pläden du kan hitta i vårt sortiment ...
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.Ok ...
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.Ok ...
Webbkamera i Moose Garden i Orrviken, här kan du se Älgar - live. Massor med webbkameror, trafikkameror, väderkameror, golfkameror och skidkameror - just nu!.
Impala Polisbil Specifikationer Standarden frågan polisbil av 1980-talet och 1990-talet var en bakhjulsdriven plattform byggd på en bakhjulsdrift chassi och drivs av en V-8 motor. Även tiderna har förändrats och några moderna polisbilar, såsom den nuvarande Impala, är nu V-6 drivs
1965 Chevrolet Impala 4-Dr Hardtop - 1965 Chevrolet Impala 4-Dr HardtopBouwjaar: 1965Färg: RödTyp: 4-dörrars hardtopMotor: 4,6 liter V8 (283)Vermogen: 195 pkKM Stand: 89500Transmissie: AutomatiskHerkomst: ....
Köp Chevrolet Impala 1966 hos E & S Motor i Gävleborgs län. Hos Bytbil.com hittar du även fler Chevrolet Impala från fler bilhandlare!
En effektiv utveckling av vommen förutsätter att kraftfodret innehåller olika slags smältbara kolhydrater och smältbart protein. De mysliliknande förbehandlade spannmålsflingorna i kraftfodret smakar bättre de första dagarna än enbart pellets, då luddytan börjar utvecklas i vommen. Grov mysli stimulerar också musklerna i vomväggen och kalven utvecklas snabbt till idisslare.. Vasikan-Herkku Mysli innehåller förbehandlat majs och korn och sojaprotein i olika former. Smakligheten förbättras av torkad frukt och rörmelass. Myslin har också fått en tillsats av mannanoligosackarider, som i forskning har visat sig förbättra kalvens hälsa och minska diarréproblem hos kalvar.. Under den andra levnadsmånaden kan Vasikan-Herkku-Mysli småningom ersättas med det pelleterade Pikku-Mullin-Herkku som kompletterar kalvens näringsbehov under avvänjningen. Mjölknäringen kan avslutas då kalven äter 1,5 - 2 kg Pikku-Mullin-Herkku om dagen. Efter avvänjningen kan man småningom ...
Kvistar och skott av tall- och lövträd.. Älgen är en idisslare. Huvudsaklig föda är på sommaren blad, skott och mindre kvistar av bland annat asp, sälg, rönn, ek och björk. Under vintern är det tallris, enris och kvistar av de tidigare nämnda lövträden som utgör menyn. Om snöförhållandena tillåter äter älgen även bärris och ljung på vintern. Älgar söker sig gärna till uppväxande hyggen och kraftledningsgator för att beta, eftersom betet där finns i större mängd på bekväm höjd för älgen.. ...
Målsättning med projektet från och med växtföljdsomlopp 3, (startår 1999) har varit att på tre skilda jordtyper studera miljövänliga och uthålliga ekologiska och konventionella odlingssystem med och utan djurhållning med idisslare. Positionerna i det nya projektet har flyttats framåt i så motto att avsikten nu blir att jämföra odlingsformer som representerar odlingen hos de mest miljömed-vetna lantbrukarna inom respektive system.. Försöksuppläggningen är sådan att åtgärdsprogrammen fortlöpande anpassas så att de följer den biologiska, tekniska och ekonomiska utvecklingen av de ingående odlingssystemen - med full respekt för respektive systems bakomliggande natursyn och filosofi.. Projektet skall utgöra underlag för objektiv information om de olika odlingssystemen till rådgivare, producenter, konsumenter och beslutsfattare, samt tjäna som demonstrationsobjekt för grupper intresse för uthålligt jordbruk.. ...
Under vintern har vi samlat lammleverantörer för att lära oss mera om lammöverlevnad via seminarie över nätet. Nu fortsätter de nya, populära webbinarerna! Denna gång har vi möjlighet att lyssna till experten Kristian Hårsmar från företaget GGI Sweden AB. GGI jobbar bland annat med mineraler till idisslare och med tekniken bolusar. Bolusar innebär att djuren får mineraler individuellt ner i vommen i form av en kapsel.. Seminariet riktar sig HKScans lammleverantörer.. ...
Vi är stolta över att presentera vår nya krönikör DJ Black Moose. Mer om Black Moose kan du läsa i vår tidigare intervju med honom HÄR och i hans presentation HÄR! Här kommer hans första krönika: Det är väldigt sällan under veckan jag sover i min egen säng. Det är väldigt sällan jag ens är…