Som en av de främsta svenska finansiärerna av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap har Riksbankens Jubileumsfond (RJ) nu skrivit på ett treårigt avtal för att stödja Open Library of Humanities.. Open Library of Humanities erbjuder open access-publicering för tidskrifter inom humaniora, med målsättningen att i framtiden även omfatta publicering av böcker. Till skillnad från de flesta open access-lösningar, där författarna betalar en publiceringsavgift, finansierar Open Library of Humanities verksamheten i stället med bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer, varav Riksbankens Jubileumsfond är en.. Som ytterligare ett led i arbetet att tillgängliggöra forskningsmaterial och resultat, stödjer Riksbankens Jubileumsfond pilotverksamheten Kriterium. Kriterium är en portal för granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker i linje med etablerade open access-principer.. Källa: Riksbankens Jubileumsfond stödjer Open Library of Humanities. ...
Brott mot mänskligheten är ett brott som definierats i artikel 7 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Ytterligare kodifiering av brott mot mänskligheten skedde inte förrän segrarmakterna i andra världskriget antog stadgan för Nürnbergrättegångarna 1945. Året därpå fastslog FN:s generalförsamling de principer som fanns i Nürnbergstadgan. Nürnbergstadgan definierar brott mot mänskligheten som mord, utrotning, slaveri, deportation och dylika handlingar mot civilbefolkning. Vidare inräknas det som begicks i koncentrationsläger och förintelseläger samt förföljelser i politiskt, rasligt och religiöst syfte. Enskilda mordaktioner, massavrättningar verkställda av SS-trupper och Einsatzgruppen, räknas även hit; förintandet av de två tjeckiska byarna Lidice och Ležáky i juni 1942 samt den franska staden Oradour-sur-Glane i juni 1944. Brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser är numera brott mot den primära folkrätten, vilket innebär att ...
Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen undertecknades av Sverige 1998. Enligt artikel 7 är envar av följande gärningar när de begås som en del i ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkning brott mot mänskligheten.. a Mord(m fl). Enligt stadgan ger brott mot mänskligheten upphov till universell jurisdiktion, det vill säga man kan dömas för brottet i alla stater oavsett om någon konvention är ratificerad eller inte. Alla stater har alltså rätt att ställa dem till svars som är misstänkta för dessa brott oavsett var de har begåtts och oavsett förövarens eller offrens nationalitet.. Människorättsorganisationen Human Rights Watch fastställde 2002 i sin rapport Erased in a Moment: Suicide Bombing Attacks Against Israeli Civilians att självmordsbombningar mot civila utgör ett brott mot mänskligheten.. En annan människorättsorganisation Amnesty International skrev i en rapport från den 11 juli 2002: "The attacks against civilians by ...
Architecture for Humanity är en ideell organisation som tillämpar principen om arkitektur för humanitära frågor, allt från behovet av sjukvård i Afrika för att viljan att skapa rehabilitering program för människor i den utvecklade världen. Denna organisation anser att genom att uppmuntra arkitekter att samarbeta i projekt, kan de åstadkomma smarta, innovativa, godhjärtad och vacker lösningar på en rad sociala problem. Organisationen grundades 1999 i San Francisco, Kalifornien. Lokalavdelningar finns över hela världen, vanligtvis arbetar på en hög grad av självständighet från moderorganisationen. Oberoende, kan lokala organisationer för att främja regional arkitekter, traditioner och teknik, snarare än att tillämpa en storlek passar alla ", vilket är ett vanligt problem för hjälporganisationer baserade i den utvecklade världen. Architecture for Humanity tillhandahåller tjänster någonstans de behövs, och uppmuntrar en hög nivå av internationellt samarbete genom ...
Till exempel har 15 000 forskare i ett brev till mänskligheten varnat för effekterna av klimatförändringarna. I brevet varnar de för människors påverkan på miljön och hur usla vi är att hantera problemen. Forskarna listar vad de anser vara de största utmaningar som mänskligheten står inför: förutom klimatförändringar så är befolkningstillväxten, avskogningen, utrotning av arter samt tillgången till rent vatten avgörande .. Johan Rockström skrev i en artikel den 4 november att "De stora skogarna visar skrämmande trendbrott". Artikeln handlar om att de stora regnskogarna i Amazonas, Kongo och Indonesien inte längre fungerar som kolsänkor, utan i stället släpper ifrån sig mer koldioxid än vad de binder. Det innebär att växthuseffekten accelererar på naturens egna villkor och att vi därmed kan ha nått en s.k. tipping point. Något som många forskare länge varnat för.. I New York Magazines artikel "8 sätt som jorden kan gå under på - tidigare än du tror" kan ...
Habitat for Humanity är en internationell kristen tjänst organisation som skickar volontärer i alla religioner över hela världen för att hjälpa låginkomsttagare individer bygga bostäder. Organisationen arbetar tillsammans med lokala grupper att organisera frivilliga och identifiera personer i behov av hem, och hade byggt mer än 225. 000 hem för över en miljon människor år 2006. De tjänster som Habitat for Humanity är viktiga för människor i nationer världen över från Amerika till Zaire och volontärer ofta citera arbeta med gruppen som en livsförändrande upplevelse. bildades Organisationen 1976 av Linda och Millard Fuller, som lämnade välbetalda jobb för att ägna sig åt kristen tjänst. De såg ett behov av låga hyror är bemyndigad de människor som bodde i den, och började i den amerikanska Södern innan du reser till Afrika för att bygga bostäder. Stöd för organisationen fortsätter att växa, stärkt av förre USA: s president Jimmy Carter och hans hustru, ...
Den norska lagstiftningen baseras på Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen vilket väckte åtminstone en fråga hos mig. Breiviks handlande uppfyller alla rekvisit (på engelska "elements", på vanlig svenska: villkor) för brott mot mänskligheten enligt Romstadgan med ett möjligt undantag. Brott mot mänskligheten ska vara ett systematiskt eller omfattande angrepp riktat mot civilbefolkningen. Brottet kan begås i fredstid och till skillnad från krigsförbrytelser finns det inget krav på att handlingen ska ske i samband med en väpnad konflikt. Enligt artikel 7(2)(a) i Romstadgan finns en bestämmelse som höjer ribban ytterligare för åklagare genom att angreppet ska följa av en stats eller organisations policy. Denna högre ribba var kontroversiell när Romstadgan antogs då. Frågan är om Breiviks handlande kan anses vara följd av en stats eller organisations policy. Frågan har uppkommit i ICC där domaren Hans-Peter Kaul tagit fasta på detta krav i två skiljaktiga ...
Naturligtvis finns det också vissa tillkortakommanden även i Exit Humanity. Filmens grå-tintade digitala foto fungerar bra, men den DVD-transfer som Njuta använt är tyvärr oklar och hackig och gör inte filmen rättvisa. Exit Humanity skulle även tjänat på att klippas ner en smula då den 114 minuter ibland känns lite mastigt . Det lugna tempot är naturligtvis en viktig del av uppbyggandet av filmens modfällda stämning, men det blir också lite väl många transportsträckor genom gråa skogsmiljöer och statiska kameravinklar på Edwards skäggiga nuna. Visst är det för jäkligt när filmbolag tvingar regissörer att klippa ner sina filmer mot deras vilja, men här skulle ett reducerande av ett 20-tal minuter bara hjälpt filmen som helhet. En annan tråkig liten detalj är att Stephen McHattie finns med i rollistan som nedsupen doktor men tyvärr slarvas bort med på tok för få scener. Vem vet, kanske hade Geddes bara tillgång till McHattie under en kort period vilket kan ...
Att hata internet är att hata mänskligheten, internet är bara en spegel. Tycker man inte om det spegeln visar är det mänskligheten man har problem med. Igår pratade jag med en av mina favorit-pirater varpå vi kom in på FRA (givetvis) och då sa han dessa ord. De fastnade. Inte för att det var nytt…
Jämför priser på Digital_humanities (Häftad, 2016), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Digital_humanities (Häftad, 2016).
Nu har läderarmbanden från Humanity kommit in igen, många färger har ju varit slut sedan julen. Ni vet säkert att Humanity stöder stiftelsen MIN STORA DAG som hjälper svårt sjuka barn i Sverige att förvekliga sina önskedrömmar ...
KLAS-GÖRAN KARLSSON & MICHAEL SCHOENHALS Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer Forskningsöversikt Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Forskningsöversikt. Forum för levande
Jag har tidigare på bloggen skrivit att jag tror att mänskligheten kommer att dö ut om hundra år eller så (eller rentav tidigare), p.g.a. skenande klimatförändringar. Jag tror det skulle kunna utgöra ett slags "worst case scenario" i mitt tänkande: 50-100 år fram i tiden är det ute med mänskligheten. Om vi har tur har vi tusen år på oss, som den berömde fysikern Stephen Hawking antyder här. Han säger att mänskligheten har tusen år på sig att lämna jorden för att kolonisera rymden, annars utrotas vi som art. Men även om Hawking har rätt, och vi faktiskt har tusen år kvar, lever vi likafullt i "de yttersta tiderna", om man betänker att mänskligheten som art har levt i 200 000 år. 1000 år av det är bara 0,5 %. Om vi hade färdats 200 km, och hade bara en kilometer kvar, då skulle vi anse oss vara på slutrakan, vara snart framme. Även med tusen år kvar måste mänskligheten börja förbereda sig. Tusen år skulle jag nog anse som det absoluta "upper limit" av det vi ...
Vid kulturvetenskapliga institutionen i Lund arbetar man bland annat med medical humanities, på svenska medicinsk humaniora. Det är ett område som min forskning om sjukdomsberättelser om diabetes typ 1 platsar in i. Medicinsk humaniora är ett mångvetenskapligt område inom vilket humanistisk, samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning sker kring medicin och hälsa. I Lund finns ett stort mångvetenskapligt…
På samma sätt som vi lär oss om nazisternas brott mot mänskligheten i form av förintelseläger och massmord i öst (miljoner judar arkebuserades utanför dödslägren se ex. Babij Jar i Ukraina), finns det ett vakuum och en tystnad vad gäller massmorden som skett under den socialistiska fanan; kanske är de största folkmordsförnekarna inte nazisterna utan socialister/kommunister? Kommunismen har mördat ca 100 miljoner människor, och har förslavat upp mot en miljard; något som helt tigits ihjäl. Därför är det inte förvånande att Socialdemokratin glömt sin egen historia, och istället skjutit in sig på att diskutera hur många skinnskallar som fanns inom Sverigedemokraternas initiala historia; varför är det relevant 2018 års valrörelse?. När så många liv gått åt i nationalsocialism, socialism/kommunism är det rimligt att vi diskuterar vikten av demokrati och varför socialism (oavsett om det handlar om nationell eller kommunistisk) kostat så många människoliv runt ...
Jag har dock problem med hur denna brottslighet ska rubriceras i en svensk brottmålsprocess. Claes Borgström har på Newsmill skrivit en artikel med rubriken "Åklagarmyndigheten måste omedelbart inleda förundersökning om brott mot mänskligheten". Eftersom rubriken inte riktigt har förankring i debattartikelns text har jag avstått från att kommentera saken. Idag har professor Ebbesson skrivit en artikel på SvD Brännpunkt där "brott mot mänskligheten" nämns och att en prövning bör ske i Sverige. Problemet är att i svensk lag finns inte rubriceringen "brott mot mänskligheten". En svensk domstol kan inte döma för andra gärningar än de som är kriminaliserade i svensk lag. Det spelar ingen roll att samma gärningar skulle kunna klassificeras som "brott mot mänskligheten" enligt ett annat lands lagar eller i en internationell brottsmålsdomstol. Möjligen skulle de aktuella gärningarna kunna rubriceras i svensk domstol som mord eller grov misshandel, men det är inte samma sak ...
Jag har dock problem med hur denna brottslighet ska rubriceras i en svensk brottmålsprocess. Claes Borgström har på Newsmill skrivit en artikel med rubriken "Åklagarmyndigheten måste omedelbart inleda förundersökning om brott mot mänskligheten". Eftersom rubriken inte riktigt har förankring i debattartikelns text har jag avstått från att kommentera saken. Idag har professor Ebbesson skrivit en artikel på SvD Brännpunkt där "brott mot mänskligheten" nämns och att en prövning bör ske i Sverige. Problemet är att i svensk lag finns inte rubriceringen "brott mot mänskligheten". En svensk domstol kan inte döma för andra gärningar än de som är kriminaliserade i svensk lag. Det spelar ingen roll att samma gärningar skulle kunna klassificeras som "brott mot mänskligheten" enligt ett annat lands lagar eller i en internationell brottsmålsdomstol. Möjligen skulle de aktuella gärningarna kunna rubriceras i svensk domstol som mord eller grov misshandel, men det är inte samma sak ...
Jag har dock problem med hur denna brottslighet ska rubriceras i en svensk brottmålsprocess. Claes Borgström har på Newsmill skrivit en artikel med rubriken "Åklagarmyndigheten måste omedelbart inleda förundersökning om brott mot mänskligheten". Eftersom rubriken inte riktigt har förankring i debattartikelns text har jag avstått från att kommentera saken. Idag har professor Ebbesson skrivit en artikel på SvD Brännpunkt där "brott mot mänskligheten" nämns och att en prövning bör ske i Sverige. Problemet är att i svensk lag finns inte rubriceringen "brott mot mänskligheten". En svensk domstol kan inte döma för andra gärningar än de som är kriminaliserade i svensk lag. Det spelar ingen roll att samma gärningar skulle kunna klassificeras som "brott mot mänskligheten" enligt ett annat lands lagar eller i en internationell brottsmålsdomstol. Möjligen skulle de aktuella gärningarna kunna rubriceras i svensk domstol som mord eller grov misshandel, men det är inte samma sak ...
Filosofiska system eller synpunkter har inte kunnat ge människorna den nödvändiga själsliga insikt som skulle kunna hindra dem från att störta sig in i det totalitär- eller diktaturtänkande som alla stater av i dag är på väg mot, likgiltigt vad de i ögonblicket än må kalla detta störtlopp eller detta deras fysiska och själsliga öde, likgiltigt om de kallar sitt tillstånd för "demokrati" eller "kommunism".. Båda dessa uppfattningar började på sin tid som utmärkta teoretiska idealsystem men fick inte så lång livstid på grund av en osynlig makt, som människorna ännu inte kommit på det klara med. Denna makt tvingar oundgängligen alla politiska system av i dag, både i väster och i öster, både i söder och i norr, mer och mer in under diktatur. Diktatur berövar mänskligheten friheten. Detta berövande skapar hat och begär efter befrielse från oket, skapar upprorstendenser mot systemet. Detta tvingar i sin tur diktaturen eller makthavarna att upprätthålla en ...
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Terrorism som internationellt hot, brott mot mänskligheten, och identitetsskapande : En kritisk diskursanalys av riksdagsmotioner om terrorism.
Pris: 99 kr. Storpocket, 2017. Finns i lager. Köp Sapiens : en kort historik över mänskligheten av Yuval Noah Harari på Bokus.com. Boken har 13 st läsarrecensioner.
Pris: 288 kr. Mp3-skiva, 2017. Finns i lager. Köp Sapiens : en kort historik över mänskligheten av Yuval Noah Harari på Bokus.com.
Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av de kommunistiska regimerna i Sovjet, Kina och Kambodja. Terrorn riktades ofta mot den egna befolkningen, till och med mot de egna partimedlemmarna. Man kunde anklagas för att vara klassfiende, spion eller kontrarevolutionär. Straffen kunde vara deportation, tortyr eller avrättningar.
För att förhindra utbrett lidande och katastrofal förlust av biologisk mångfald måste mänskligheten utöva ett mer miljövänligt alternativ
World Scientists Warning to Humanity: våga se faran! Vår planet mår inte bra. Det vet nog de flesta. Men om man förlitar sig enbart på allmänna media får man inte en övergripande bild av vad som pågår. Inte heller om man lyssnar på politikerna. Man får gå till vetenskapliga forskningsrapporter, specialpress och debattartiklar om man…
År 1992 gick 1700 forskare ut och varnade mänskligheten för att vårt beteende inte är hållbart. De pekade på flera problem med hur människorna använder jordens resurser och hur vi påverkar våra omgivningar. Nu går forskarna ut med en ny varning. ...
Det var en gång en prins som fick i uppdrag av kungen att rädda miljön. Prinsen fick detta uppdraget för att han blev utvald av sin pappa (kungen). Prinsen var den mest generösa och den modigaste killen i Sverige. Det var redan försent att rädda kungens generation men det fanns ändå hopp för mänskligheten. Prinsen hette Stefan och var bara 20 år gammal. Han gillade att prata med människor och att sticka kläder. Stefan bodde i ett slott med sin pappa, Erik. Erik var 60 år gammal och var kung i Sverige. Det hade blivit väldigt varmt i Sverige, det kunde bli upp till 60 grader varmt på sommaren. Härskarlandet Asu hade en teori. De sa att människor förstör jorden och därför kommer jorden och mänskligheten dö ut. Så det är lika bra att alla människor dör för att jorden ska överleva. De sa också att det kommer bli samma resultat i längden. Men såklart nämnde de också att alla i Asu skulle få överleva om de gick med på detta. Så Asu hade släppt ut gaser i hela ...
Mänskligheten får nu sin andra varning. Det är budskapet i en vetenskaplig artikel som 15 364 forskare från 184 länder har skrivit under.
Maj-Britt Theorin var, då hon talade vid Stockholms fredsseminarium på lördagseftermiddagen, djupt upprörd över att USA försöker att diktera Sveriges säkerheters politik. Det är nämligen innebörden av USA:s krigsminister James "Mad Dog" Mattis brev till Sveriges försvarsminister Peter Hultkvist:. - Om Sverige efter påtryckningar från NATO och USA avstår från att ratificera kärnvapenavtalet innebär det att vi till och med utan att vara medlem i Nato accepterar Natos kärnvapendoktrin. Det är otänkbart, sa Maj-Britt Theorin. Hon framhöll att "Kärnvapen är det enskilt största hotet mot mänskligheten." Därefter redogjorde hon för hur Sverige länge var en av de ledande nationerna i världen i kampen för en kärnvapenfri värld. Men denna ståndpunkt var inte alls så självklar på 1950-talet. Det fanns då många, speciellt militärer, men också många borgerliga politiker - och även ledande socialdemokrater - som ansåg att Sverige borde skaffa sig ...
Pris: 26 kr. E-bok, 2017. Laddas ned direkt. Köp boken Alien Greys - The Greys, the Whites & Humanity! av The Abbotts (ISBN 9781105608025) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr
Människohandel: 1 av 4 är barn. Påven: Brott mot mänskligheten - Människohandel: 1 av 4 är barn. Påven: Brott mot mänskligheten
Exit Humanity från 2011 är en kanadensisk zombiefilm i westernmiljö. En soldat, Edward Young, upptäcker att odöda helt plötsligt finns som ny fiende och allt kollapsar. Hans familj dödas och han skaffar sig ett nytt mål med livet. Jag tycker det är en ganska bra film även om den, i likhet med många andra zombiefilmer,…
... [Kläder 712428]yttre tygmaterial: 100% bomull tvättråd: torka inte torkt: maskintvätt vid 30 ° c neckline: rund hals mönster: striped detaljer: fringingyttre tygmaterial: 100% bomull tvättråd: torka inte torkt: maskintvätt vid 30 ° c neckline: rund
Älskar du att kombinera mindre obscena påståenden så att de blir extremt obscena? Då kan Cards against humanity vara något för dig!
Pris: 297 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 5‑9 vardagar. Köp boken Russias Call to Humanity, Save Our Souls, an Appeal to the Allies av Leonid Andreyev (ISBN 9781296899677) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Genom ett samarbete mellan Soul of Humanity och Tärnans boende har Soul ladies återanvänt personalens gamla arbetskläder och sytt upp nya fina aktivitetsförkläden till de boende på Tärnan.
Tröttnat på mänskligheten - Hej alla kattvänner..Jag ville bara säga attjag nu tar en paus från skrivandet och internet överh...
Här har jag samlat de verser där Allah (Gud) till ordagrant tilltalar mänskligheten med frasen - ya ajohan nas - Människor! och sorterat i den ordningen som de står i koranen. Tyvär har jag inte översatt alla än så det är mest den engelska översättningen som finns här nedan. Människor! Dyrka er Herre (Allah) som skapade er och de innan er så att ni må vara utav de Gudfruktiga. Den som för er gjort jorden till en viloplats och himlen till ett hus, och sände ner från himlen vatten och förde fram ur växtligheten föda för er. Så sätt inga likar till Honom då ni vet (att ingen har rätt att dyrkas förutom han). Och om ni betvivlar något utav det som vi har sänt ner till vår Tjänare, för då fram en Sora (kapitel) utav dess like och kalla på era vittnen vid sidan om Allah om det ni påstår är sant. Men om ni inte lyckas med det, och ni kommer aldrig att lyckas med det, frukta då elden som vars bränsle är människor och stenar, (och som står) förberedd för de icke
Anhängare och familjer till iranska oppositionella i Camp Ashraf iscensatte en samling på lördagen utanför den irakiska ambassaden i Stockholm och krävde att Irakiska myndigheternas restriktioner mot Camp Ashraf ska upphöras.. Camp Ashraf, Irak, är hem för 3.400 PMOI medlemmar som utsätts allt mer omänskliga påtryckningar från den irakiska regeringen på order av den iranska regimen sedan. Demonstranter uttryckte starkt stöd för Europaparlamentets resolution.. Den 25 november antog Europaparlamentet en resolution som uppmanar att FN syddar Camp Ashraf samt uppmanar det amerikanska utrikesdepartementet att återkalla PMOI: s terroriststämpeln.. "En oskyddad Ashraf är ett brott mot mänskligheten," skanderade demonstranter.. ...
Det Arkturiska Rådet. Via Daniel Scranton, 28 november 2018. Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er.. Vi är glada över att dela med oss av följande meddelande, eftersom vi vet att så många av er har väntat på att få någon form av hopp om de framsteg som mänskligheten gör. Vi känner att det finns en otålighet hos mänskligheten att räta upp skeppet och ställa in kompassen.. Medvetandets utveckling hos mänskligheten kommer att fortsätta, oavsett vad som händer eller inte händer. Därför vill vi att ni slappnar av och slutar att oroa er. Det går bra för er, och ni kommer att fortsätta att vara de som håller upp ljuset för resten av mänskligheten.. Vad vi också har lagt märke till är att de av er som är vakna och medvetna om de högfrekventa varelser som hjälper er, har lättare för att släppa oron för det som pågår runt om i världen. När ni gör det släpper ni in mer av den hjälp som är på väg.. Ni tar emot mer ...
Research Center for Culture and Health.. In the Research Center for Culture and Health at University of Turku, Finland, the connections between culture, health and illness are explored from interdisciplinary perspectives. Our research center has four research projects, one of which is funded by the Academy of Finland and conducted in collaboration with the University of Helsinki. In addition, the center offers courses and lectures on the field of medical humanities.. ...
Läkartidningen - Inbillningens värld, sjukdomens verklighet. Kanske finns det i Kafkas litterära gestaltning av sjukdom och död ännu i dag någonting om sjukdoms- upplevelsens principiella natur att lära för patien-ten, för den anhörige och för läkaren. Läkartidningen publicerar en serie artiklar med ursprung i examensarbeten som görs av läkarstuderande på kursen i »medical humanities« på […]. ...
Re-considering lung disease in South Africa : the politics of data and materiality in a century of mine silicosis. Post-doctoral fellowship in the Medical Humanities. WITS INSTITUTE FOR SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH (WiSER) UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND, JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA In the present, and through our modern history, lung disease has been one of the key sites … [Read more...] ...
Adam Brenthel & Kristofer Hansson, 2019, A Visual History of HIV/AIDS: Exploring The Face of AIDS film archive. Björklund, E. & Larsson, M. (red.). Routledge, (Routledge Advances in the Medical Humanities).. Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceeding › Kapitel samlingsverk ...
Digital humaniora (engelska: digital humanities) är en tvärvetenskaplig forskningsinriktning som försöker beskriva, visualisera och analysera digitala data inom humaniora, studerar digitala praktiker, och utvecklar digitala metoder för humanistisk forskning. Inom området används datorprogram exempelvis för att genomsöka stora mängder text. Även om datorer har använts inom den humanistiska forskningen sedan 1940-talet etablerades begreppet "digital humanities" 2004 med A Companion to Digital humanities av red. Susan Schreibman, Ray Siemens och John Unsworth. Bland relaterade begrepp finns digitalisering av kulturarv, digitala arkiv, fjärrläsning, och geografiska informationssystem. Humlab, Umeå University Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet ^ Universitetetsbiblioteket Lunds universitet, projekt Digital humaniora. Arkiverad 16 december 2014 hämtat från the Wayback Machine. ^ [a b c] "SULF - Digital humaniora gör ny forskning möjlig". 14 juli 2014. Arkiverad ...
Regular visitors to this blog may recall the GoCAS guest resarcher program on existential risk to humanity that Anders Sandberg and I co-organized at Chalmers and the University of Gothenburg in September-October 2017; see, e.g., this blog post, and this one, and the one with links to talks from the two-day public workshop on September 7-8. The program featured daily discussion seminars that tended to be very creative and fruitful, and to go on for hours. After a long editorial process, a special issue of the journal Foresight has now been published, where ten papers outlining work discussed at these seminars are collected under the joint heading Existential risk to humanity. While the set of topics considered in this collection of papers is far from exhausting the set of topics discussed at our seminars, it nevertheless does offer a reasonably representative sample. From the guest editorial by Catherine Rhodes and myself: Existential risks are those that threaten the extinction of humanity or, ...
Preach" (ur No Church In The Wild, av Jay Z X Kanye West). Kulturyttringar är en spegelbild som kommunicerar något om den verklighet vi lever i. Musikvideon ovan ger oss ett tydligt exempel på ett samhälle som befinner sig på klippans brant. Kriminella gäng tar över bit för bit, förintar samhällsordningen, krossar och bränner respektlöst ner vårt kulturella arv.. Vad händer med mänskligheten om vi förlorar vårt arv? Vad händer med mänskligheten om vi förlorar vår tro på framtiden? Vad händer med mänskligheten om vi förlorar vår tro på demokrati, etik, moral och struktur?. Jag har fått nog! Jag ställer inte upp på att underhålla en ignorans av den verklighet som breder ut sig på många håll i världen. Jag är trött på att behöva uppleva hur samhällets resurser hela tiden slukas upp av människor som inte kan följa regler och som inte kan bete sig enligt lag och ordning. Jag är trött på att bevittna hur människor som bidragit till att bygga upp samhället ...
Alltsedan 1995 har Åbo Akademi haft en livlig verksamhet i Tanzania. Våra pedagoger har på olika sätt bidragit till fortbildningen av lärare och framför allt till forskarutbildningen bland pedagoger där. År 2014 avslutade de två sista av elva doktorander sina studier och fick sin examen.. Universitetslagen formulerar sig i stora ord genom att föreskriva att universiteten ska "tjäna mänskligheten" (2§). Det kan på många sätt diskuteras vad detta betyder, men ett av dem är med ganska stor säkerhet att utbilda personer som kan utbilda lärare, för av vad utgörs "mänskligheten" om inte av små barn som växer sig stora. Åbo Akademi kan alltså med gott samvete hävda att vi försökt tjäna mänskligheten åtminstone på detta sätt. Hur det slår ut kan ingen veta, det beror på om de som tar emot undervisning och utbildning använder dem på bästa sätt. Var och en kan ju välja om hen vill bli en glupsk egoist eller filantrop och en god medmänniska.. Tre pedagoger från ...
Problemet med fossila bränslen är att de leder till ett klimat som på sikt gör planeten obeboelig." (Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds Universitet). "En gång skall människan säkert försvinna från jorden och det kan vara värt att besinna, att den dagen kanske är närmare än vi tror.". (Georg Henrik von Wright, (1916-2003) filosofiprofessor, i boken "Vetenskapen och förnuftet, Bonniers 1987). På sistone har jag börjat bekymra mig allvarligt för huruvida mänskligheten kommer att dö ut i en när framtid, inom hundra år eller så. Min största väckarklocka här har varit amerikanen Guy McPherson, en "conservation biologist" (konservationsbiolog) och miljöprofessor emeritus vid Arizonas universitet i USA. Jag har läst mycket på hans blogg "Nature Bats Last". Han menar att mänskligheten kommer att dö ut före 2030, ja rentav inom tio år, p.g.a. skenande klimatförändringar. Och han menar, att om civilisationen skulle kollapsa nu, skulle mänskligheten bara ...
Fast utan överblick förlorar sig mänskligheten och går vilse i detaljerna. Om alla bara ägnar sig åt sin väl angränsade del av helheten och inte bryr sig om vart samhället och mänskligheten är på väg är vi ute på ett sluttande plan och risken är att man först försent inser att vi hamnar på eller skapat oss en plats som är obeboelig. Zygmunt Baumans bok Auschwitz och det moderna samhället, handlar om och varnar för just en sådan utveckling. Mänskligheten behöver förståelse för och kompetens att hantera även kunskap som är osäker, annars riskerar vi att upprepa allvarliga historiska misstag. Säker kunskap är självklart viktig, men säkerhet i sig är ingen garanti för användbarhet och nytta. Vet man inte vart samhället är på väg spelar det ingen roll att vi har koll på detaljerna. Elva individuella supertalanger i fotboll som behärskar bollen och sina egna rörelser till hundra procent är inte självklart ett vinnande lag, det har visat sig gång på ...
Foto: Franska soldater dödar algeriska rebeller). Här har jag samlat en lista på massakrer, massmord, krig, strukturellt våld och politiskt skapade svälter av det moderna (kapitalistiska) Frankrike. Listan kommer att kompletteras efterhand. Jag har medvetet valt bort Frankrikes medverkan i folkmordet på den amerikanska ursprungsbefolkningen på omkring 100 miljoner döda, samt offren för slavhandeln (Triangelhandeln) på omkring 4 miljoner döda då även andra västerländska kapitalistiska stater varit med i dessa brott mot mänskligheten. De kommer att inkluderas i en mer övergripande sammanfattning över kapitalistiska aktörers brott mot mänskligheten vid senare tillfälle.. Tidigare sammanställning över kapitalistiska staters brott mot mänskligheten:. Storbritannien (ca 40 milj. döda). USA (ca 26 milj. döda). Fransk-Spanska kriget 1635-1659, Frankrike förklarar krig mot Spanien: 300 000 döda franska soldater, okänt döda spanska soldater och civila (Källa: Clodfelter, M. ...
Detta sätt att se på kärlek gör det till exempel svårt för mig att tro att en enkel människa kan "älska mänskligheten". Kärlek är något som kräver närhet Amos Oz säger: "Personligen råkar jag tro att kärlek är något mycket sällsynt. Enligt min uppfattning kan en människa älska tio personer..." Vi kan kanske känna en stark känsla av samhörighet med mänskligheten och ibland i vissa extatiska och mystiska stunder så kan vi uppleva Guds kärlek för den här världen och i dessa stunder genuint älska hela mänskligheten. Men dessa tillfällen är få och med långt mellanrum. Kärlek kräver närhet, för det är vad det är ...
Idag har antalet deltagare koncentrerats upp från 202 586 deltagare till 100 stycken mycket hoppfulla potentiella astronauter/kolonisatörer. Frågan kvarstår ännu om man kan kalla det kolonisering om man inte får skaffa barn. Men det kanske är mer av en filosofisk fråga från min sida.. Varför då skicka dessa fyra besättningar? Vad kan det över huvud taget tillföra mänskligheten? Tja… jag skrev om Leonard Nimoy i helgen. Jag tror att detta är ett ännu mer påtagligt sätt att inspirera mänskligheten. Genom att representera oss alla. Upptäckare på en ny värld. Jag är inte säker på om metoden är den rätta, men vi behöver ett tydligare fokus på upptäckande och grundforskning.. Mänskligheten består ju som bekant av individer. De individer som finns på vår planet idag är de som genom evolutionens gång bär på de gener som är mest framgångsrika. Vi har en forskargen i oss. Kanske är den inte avsedd för att användas så. Men några i varje flock har drivet att ...
Precis som de flesta gudasagor, hur absurda de än är, säger de nästan lika mycket om mänskligheten som om gudarna. Gudasagor är nu en gång mänsklighetens försök att förklara sig själva och sin verklighet och i Weight ryms avund, kärlek, hat, ärelystnad och girighet lika mycket som fantasi. Det är helt enkelt mänskligheten som ryms. Intressant är att gudarna, hur mäktiga de än verkar vara, ändå fylls med en rädsla för mänskligheten och det dödliga. Enligt kristen tro blev människorna förvisade från Eden för att ha försökt tillskansa sig gudlig kunskap, i grekisk mytologi är det Prometheus som blir straffad för att ha tagit gudarnas gåva elden till människorna. Atlas blir straffad för att ha krigat mot Olympen och tvingas bära världen på sina axlar. I sitt eviga straff betraktar han mänskligheten och vad han många gånger ser att det inte är så stor skillnad på gudar och människor som en kan förledas att tro.. I The Weight of the world verkar hela ...
Precis som de flesta gudasagor, hur absurda de än är, säger de nästan lika mycket om mänskligheten som om gudarna. Gudasagor är nu en gång mänsklighetens försök att förklara sig själva och sin verklighet och i Weight ryms avund, kärlek, hat, ärelystnad och girighet lika mycket som fantasi. Det är helt enkelt mänskligheten som ryms. Intressant är att gudarna, hur mäktiga de än verkar vara, ändå fylls med en rädsla för mänskligheten och det dödliga. Enligt kristen tro blev människorna förvisade från Eden för att ha försökt tillskansa sig gudlig kunskap, i grekisk mytologi är det Prometheus som blir straffad för att ha tagit gudarnas gåva elden till människorna. Atlas blir straffad för att ha krigat mot Olympen och tvingas bära världen på sina axlar. I sitt eviga straff betraktar han mänskligheten och vad han många gånger ser att det inte är så stor skillnad på gudar och människor som en kan förledas att tro.. I The Weight of the world verkar hela ...
Svaren på hur vi ska stoppa klimatförändringen finns redan, och de är till och med skrattretande simpla. Problemet är att våra politiker inte verkar vilja implementera dem. Mänskligheten och naturen ligger på kollisionskurs. Så börjar ett brev med 1700 underskrifter från 1992, påskrivet av en majoritet av dåtidens Nobelpristagare och flera av världens ledande miljö- och klimatforskare. Texten är känd som forskarnas första varning till mänskligheten. För ett år sedan, alltså 25 år efter den första varningen, publicerades en ny text. Den här gången var känslan av brådska överhängande och antalet oroade experter hade nu ökat lavinartat till fler än 15 000 underskrifter. Men det slutade inte där. Sedan dess har nämligen antalet forskare som lagt sina namn till listan ökat dagligen. Totalt har nu över 25 000 forskare skrivit på brevet som kallas för Forskarnas andra varning till mänskligheten. Sedan du började läsa artikeln har drygt 21 306 ton växthusgaser
Den kommunistiske domaren Stefan Michnik är internationellt efterlyst av Polen för att olagligen ha dömt en rad polska frihetskämpar till döden och misstänks för att ha begått 30 brott mot mänskligheten. Den svenske domaren Mats Hagelin beslutade nyligen att inte utlämna Michnik för hans brott mot mänskligheten. Hur kan det vara så? Varför skriver ingen i etablerad media om det hela. Finns det kopplingar till att Sveriges riksdag beordrat forskare att förstöra material om kommunistiska agenter?. Nu har den svenske ambassadören i Polen blivit uppkallad av den polska regering för att de vill sätta press på Sverige att inte skydda internationellt efterlysta för brott mot mänskligheten, kommunister eller inte.. Ovan ses Nordisk Ungdom i en uppmärksammad aktion som satte ljuset på Stefan Michnik - att han fanns i Sverige och att Sverige skyddar denne ynkrygg.. ...
Mänskligheten och vår boskap och husdjur står som synes för den totalt övervägande delen av jordens totala biomassa av landlevande däggdjur. Det finns inte mycket utrymme kvar för vår boskap att växa i antal. Alternativet om mänskligheten ska växa i antal är förstås att vi äter mindre kött och mer vegetariskt. Hursomhelst står det hittillsvarande tillväxtparadigmet vad gäller jordens befolkning inför ett predikament. Hittills har både den mänskliga befolkningen och dess köttätande växt, men det är inte längre möjligt, då mänskligheten nu lagt beslag på de flesta produktiva ekosystem på jorden ...
Jesus har kommit för att rädda och frälsa världen. Allt står inte väl till. Syndens dödliga gift har drabbat mänskligheten, hela mänskligheten. Det är Bibelns brutala budskap. Döden har fått herraväldet genom synden, och djävulen och de onda makterna har fått greppet om mänskligheten. Men Bibelns budskap stannar inte där, Gud har presenterat en räddningsplan för världen.. Det är bara en sak som kan rädda oss, och det är evangeliet om Jesus Kristus. Politiska ideologier kan inte rädda oss. Humanismen kan inte rädda oss. Nationalstaten kan inte rädda oss. Olika religioner kan inte rädda oss. Människans största ansträngningar till godhet kan inte rädda oss. Det är bara Jesus som kan rädda oss, han som är mänsklighetens frälsare och räddare.. När man hamnar i en akut situation då det handlar om att rädda livet på en annan människa, då lägger man allt annat åt sidan. Att rädda livet på någon har högsta prioritet. Evangeliet är Guds räddningsplan för ...
Östeuropas kommunistregimer har gått under, men kommunismens spöke [1] har inte försvunnit. Tvärtom - den här onda anden styr redan världen, och mänskligheten bör inte känna ogrundad optimism.. Kommunismen är varken en tankeriktning, en doktrin eller ett misslyckat nytt sätt att organisera samhället. Den bör i stället ses som en djävul - en ond ande skapad av hat, degenerering och andra krafter i universum. Den tog formen av ormen, sedan den röda draken, och den går i Satans sällskap, han som hatar Gud [2]. Den utnyttjar varelser på låga nivåer och demoner [3] för skapa kaos för människan. Andens mål är att förstöra mänskligheten, och medan det gudomliga erbjuder mänskligheten räddning, så säger kommunismen till människan att inte tro. Den attackerar mänsklig moral för att avskaffa traditionerna, och den gör så att människan inte lyssnar till gudarnas budskap, vilket till sist leder till förintelse.. Kommunismens spöke, med sina otaliga mutationer, är ...
Vi ska inte bedöma utifrån det ärkebiskopar och påvar håller på med nu. Det kan se ut som om de är fredsapostlar som representerar freden och de goda krafter som skall ena mänskligheten; strävan till enhet, fred, jämlikhet. Det verkar så imponerande, och den kristna församlingen kan tänka att den inte duger till någonting i denna process. Men vi ska inte handla utifrån vad vi ser nu, utan i enlighet med vad Gud har uppenbarat. Alltsammans kommer att sluta i katastrof för hela mänskligheten. Denna förfärliga sköka kommer att dra med sig hela mänskligheten i det helvete hon själv har berett. Därför kräver himlen att Guds folk ska draga ut ifrån henne. Det måste bli ett klart ställningstagande om uppbrott och uttåg, att markera distans ...
Vi ska inte bedöma utifrån det ärkebiskopar och påvar håller på med nu. Det kan se ut som om de är fredsapostlar som representerar freden och de goda krafter som skall ena mänskligheten; strävan till enhet, fred, jämlikhet. Det verkar så imponerande, och den kristna församlingen kan tänka att den inte duger till någonting i denna process. Men vi ska inte handla utifrån vad vi ser nu, utan i enlighet med vad Gud har uppenbarat genom ängeln. Alltsammans kommer att sluta i katastrof för hela mänskligheten. Denna förfärliga sköka kommer att dra med sig hela mänskligheten i det helvete hon själv har berett. Därför kräver himlen att Guds folk ska draga ut ifrån henne. Det måste bli ett klart ställningstagande om uppbrott och uttåg, att markera distans ...
Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för lovande unga forskare som omfattar alla vetenskapsområden. Nu har fyra nya forskare fått erbjudande om att bli Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet.
Antalet krig har under 2014 överstigit tio, vilket är högt om man ser till perioden efter millennieskiftet. Ökningen från sju krig 2013 till dagens tal är också den kraftigaste på femton år. Detta uppger forskare vid Uppsala konfliktdataprogram (UCDP), Uppsala universitet i en preliminär uppskattning av konfliktläget i världen vid utgången av 2014.
Under året har vi kunnat följa åtminstone två rättsprocesser med kopplingar till för länge sedan begångna brott mot mänskligheten. Bland dem som nu möter åklagaren finns bosnienserben Radovan Karadzic och den nu 89-årige John (f.d. Ivan) Demjanjuk, som förmodas vara den fruktade lägervakten "Ivan den förskräcklige" i förintelselägren Treblinka och Sobibor. Karadzic ställs inför krigsförbrytartribunalen i Haag för 11 åtalspunkter, främst under rubriceringarna folkmord och brott mot mänskligheten. Demjanjuk i sin tur åtalas i Tyskland för medhjälp till mord på 27.900 människor i Sobibor. Dessa två mål väcker flera principiellaRead More ...
Det blev en mycket intressant temadag om digital humaniora vid Humanistiska fakulteten idag, där ett drygt 30-tal personer slöt upp för ett inledande föredrag, halvdussinet kortare presentationer och en avslutande diskussion. Jag ska här försöka summera förhandlingarna och samla ihop länkarna till de webbsidor för projekt och liknande som diskuterades under dagen. I möjligaste mån har jag utgått från min egen rapportering på Twitter, vilket gör att texten kanske inte är helt sammanhängande i alla stycken.. Sedan Mats Malm hade hälsat välkommen hölls ett inledningsanförande av John Nerbonne från European Association of Digital Humanities, vilket hade rubriken "Digital Humanities and Text Analysis". Nerbonne underströk bredden och variationsrikedomen i vad digital humaniora är: stilanalyser i litterära verk, Twitter i populärkulturen, parlamentsdebatter, "culturomics" osv… Han menade att DH är ett snabbt expanderande fält som stora och välkända universitet nu ...
Året är 2018, ett år efter att ett dödligt cybervirus infiltrerat och tagit kontroll över X-Corp, en topphemlig och mycket avancerad vapentillverkare. Nu är världen en apokalyptisk ödemark full av död och förstörelse. Det som kvarstår av mänskligheten jagas och förintas av X-Corps markstyrkor. För att rädda sig själva och hela mänskligheten från utrotning, går en liten grupp krigare samman ...
Sök utbildning utomlands inom humaniora genom att expandera listan nedan. Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig! Universietet & College i USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland och Asien.
Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar ...
Krönika i VN sept. 2017 09 30. Det är underligt med världen och mänskligheten. Samtidigt som vetenskapen stormar fram med sina upptäckter och mänsklighetens samlade kunskap om stort och smått beräknas fördubblas vart femte år så frodas dumheten, ignoransen och trångsyntheten som aldrig förr. I världens sandlåda sitter just nu två världsledare och kastar okvädningsord på varandra mot allt bättre vetande. Det är just det: mot allt bättre vetande.. Mänskligheten sitter på en gigantisk kunskapsbas men det verkar inte som om hon bryr sig om den. Istället för att bygga ett samhälle på kunskap och förnuft bygger man det hellre på åsikter och känslor.. Åsikten att man tycker att invandrare ställer till det i samhället blir då mer värd än bevisbara fakta. En kvacksalvares åsikt om hur man botar en sjukdom blir mer värd än forskarnas kunskap. Vi har säkert alla varit med i samtal där konkreta fakta plötsligt reduceras till samma nivå som motpartens tillfälliga ...
Allt är upp och ner. Läkarna förstör hälsan, advokaterna förstör rättvisan, Universiteten förstör kunskapen, Regeringarna förstör friheten, merparten av medica förstör informationen och religionerna förstör andligheten.. Ingenting är som det verkar. Vi har medvetet lärts motsatsen till vad som är sant. De har ljugit för oss från födelsen till döden. Vi måste nu ta ansvar för vårt eget liv och bara göra och äta det som är naturligt och rent.. Fri översättning från "The Monatague Keen Foundation" Läs resten här. ...
Eftersom det inte finns någon övernationell lag, sätter staterna in sina krafter för att i första hand försvara sina egna intressen. Vad blir följden ? Jo, utvecklingen av kärnvapen, biologiska och kemiska vapen kan avsiktligt eller av misstag leda till krig och folkmord över hela mänskligheten - den absurda "slutliga lösningen". Då det saknas världsomfattande institutioner som kan garantera att grundläggande behov tillfredsställs lika för alla, diskrimineras och förolämpas enskilda människor. Medan stora rikedomar slösas bort, lider två tredjedelar av mänskligheten av svält. Vetenskapens och teknikens framsteg skulle dock göra det möjligt att organisera ett världssamhälle, där fred och överflöd skulle råda, ett världssamhälle där grundläggande frihet kunde garanteras för varje individ, folk och nation. Varför är det inte så ? Jo, därför att regeringarna är låsta vid sin uppgifter att främst föra fram det egna landets intressen. Snarare än att arbeta ...
Det slog mig en gång att en människa visserligen är barn till sina föräldrar, men att dessa två i sin tur är barn till sina fyra föräldrar, som i sin tur är ättlingar till de åtta personerna i tidigare led... Man behöver bara räkna vidare i ytterligare något dussin generationer för att hela mänskligheten i all dess ofantlighet ska ingå i samma krets. Vi har alla vårt ursprung i en enda gemensam förfader. Enkel aritmetik visar att den vackra förhoppningen som uttrycks i det kinesiska talesättet "vi är alla bröder" inte bara är tomma ord, utan stöds av biologiska bevis. I teorin är vi alla hela mänsklighetens avkomma, och varje individ bär på ett koncentrat av de egenskaper som mänskligheten har samlat på sig under dussintalets generationer. Så är en människa då en egen individ? Är hon bara en människa ...
Vad hindrar en optimal samordning av alla jordens resurser? - Följande är min kommentar på Facebook: https://www.facebook.com/anderssilverfall/posts/234012233603190?notif_t=... Exempelvis Zeitgeiströrelsen fokuserar på uppbyggnad av teknologiska system som vid varje tidpunkt har koll på jordens samlade resurser, alla kategorier, och kan optimera logistiken kring dessa. Andra talar om detsamma, som t.ex. dansken Martinus som beskriver hur mänskligheten i framtiden kan bli ett folk med en gemensam administration som vilar naturligt på den framväxande humaniteten i oss alla. Med dagens IT-kraft och datahallar vore det inga problem att bygga ett dylikt kärnsystem här och nu. Logistik och teknologi är dock inte huvudproblemet som jag ser saken utan att mänskligheten inte har humaniteten i ... ...
Lyssnade på Ring P1. En kvinna var besviken över hur hon blev bemött av en läkare på sjukhuset när hon kom in med besvär i sitt knä. Hon hade haft värk länge och "kunde knappt gå i köket" längre. Läkaren ville inget göra men kvinnan insisterade och efter diverse undersökningar konstaterade läkaren "det är inget fel på ditt knä". Kvinnan tyckte detta var i enlighet med de erfarenheter hon hade av svensk sjukvård; läkare som inte tar patienten på allvar.. Vilka intressen finns i denna situation? Kvinnan vill att hennes knä skall fungera utan värk. Hon tycker att läkaren har ansvaret för att det ska bli så. Läkaren tycker att problemet är för litet för att ta hans prioriterade tid och efter onödiga undersökningar, mer ägnade åt att få en tjatande patient mindre tjatig visar sig knät mycket riktigt vara tillräckligt bra för att kunna avvakta. Avvakta med vadå? Rensa upp knät, behandla en infektion, kortisoninjektion för att skynda på läkning o lindra ...
Det blir ingen fransk flagga över mitt ansikte. Det betyder emellertid inte att jag inte står för frihet, jämlikhet, syster- och broderskap, jag är bara inte så säker på att det är Frankrike som nation som är den bästa symbolen för dessa värderingar här i världen.. Jag tänker att det handlar om gränsdragningar, om vad som hamnar innan- och utanför. Innanför och utanför mänskligheten. För det är ju just mänskligheten som sägs ha blivit attackerad i Frankrike, till skillnad från de attentat som utförts av samma grupp som i Frankrike men mot andra människor. Andra mänskligheter? Det handlar om gränsdragningar kring vad som får vara med och bidra till vår förståelse, vad som är historia och vad som är samtid, och vem som sätter denna gräns. Vad är en del av vår samtid?. Hur många var vi som satte en kenyansk flagga över våra ansikten när Al-Shabab bombade ett universitet i Garissa i Kenya i april och mördade 147 personer? Hur många satte en libanesisk ...
Men kan det ligga något i det Bern säger, om man sållar bort de vidrigaste smutsigheterna i hans inlägg? Är Miljöpartiets politik ogenomförbar eftersom maten endast skulle räcka för en bråkdel av mänskligheten? Bern framför inga hållbara skäl för att så skulle vara fallet. Han argumenterar visserligen för att tillåta genmodifierade grödor eftersom dessa ger högre produktivitet och för att använda mark som inte går att odla spannmål på som betesmark för köttdjur (han är samtidigt kritiskt till att föda upp djur på spannmål). Detta är rimliga ståndpunkter. Men därifrån till att dra slutsatsen att 90% av mänskligheten skulle sakna mat utan gen-modifierade grödor och med minskad köttproduktion är det ett enormt gap. Att livsmedelsproduktionen skulle sjunka med 90% är rena fantasier. Bern ägnar sig åt värsta sortens skrämselpropaganda ...
Anonym: Du behöver inte oroa dig, utan kan lugnt ha sex med vem du vill, oavsett kön! Mänskligheten kommer inte att dö ut. Personen som sa sådana konstigheter till dig hade väldigt väldigt dålig koll. För det första behöver man absolut inte vara heterosexuell för att skaffa barn. Det föds gott om barn i olika konstellationer av regnbågsfamiljer, och det fungerar alldeles utmärkt. För det andra finns det många saker att oroa sig över i dagens värld, men att mänskligheten skulle dö ut på grund av att det föds för få barn är inte en av dem. I dag står vi inför ett gigantiskt överbefolkningsproblem. De senaste 40 åren har jordens befolkning mer än fördubblats. Fortsätter vi på det här viset kommer vi snart att vara väldigt många som ska dela på vår världs knappa resurser. Skulle det trots allt födas lite färre barn är det alltså absolut inte något problem.. SvaraRadera ...
Sällskapsspel har underhållit mänskligheten sedan tidernas begynnelse och det fanns spel innan vår skriftliga historia. På grund av brist på historisk dokumentation är det svårt att säga vilka spel det var som spelades allra först, men arkeologi har gett vissa ledtrådar som kan ge oss en viss uppfattning. En del spel använder vi till och med fortfarande.. Tärning verkar vara det första spelet som mänskligheten roade sig med, vilket kanske inte är så konstigt. Det är ett mycket enkelt spel som kan ha flera olika regler och variationer, samtidigt som det är lätt att tillverka tärningar med primitiva verktyg. Tärningarna var för det mesta tillverkade av stenar, trä eller ben. I Sverige har man hittat tärningar som var gjorda i fårben och daterade till 200-talet, något som vi har skrivit om tidigare här på sidan. Den grekiska poeten Sophocles hävdade att Palamedes uppfann tärningar omkring 1400 BC, en tidsperiod som det har hittats många kubiska stenar och lerbitar ...
Under de sista tre åren kommer Gud att visa sin vrede över det som sker genom det som i Uppb 15 och 16 kallas Guds vredes skålar.. Före vreden utgjuts kommer dock Gud att sända ett sista budskap till mänskligheten. Det sista väckelsebudskapet som Herren lät predikas här på jorden var det som de två vittnena förde fram. I början av Antikrists regering låter Gud ännu ett väckelsebudskap bli predikat, denna gång från himlen, genom tre änglar som var och en för fram ett kort och koncist budskap till jordens invånare.. Uppenbarelsebokens fjortonde kapitel är berättelsen om detta Guds sista budskap till oss människor, och hur det resulterar i den slutliga uppdelningen av mänskligheten, sett från ett himmelskt perspektiv. Efter att Guds änglabudskap har blivit antingen mottaget eller förkastat av dem som hör det är skörden mogen. Då har alla valt sida. Och då börjar vredens tid. Så förstår jag i varje fall beskrivningen.. Orsaken till att jag placerar ...
Det börjar muntert nog med att vår nuvarande värld kommer mycket nära att förgöra varandra i ett ömsesidigt och hänsynslöst bombkrig. När blodbadet har blivit tillräckligt går mänskligheten för en tid upp i en världsstat - men så småningom går denna civilisation i baklås, stagnerar och dör. Sedan växer långsamt en ny mänsklighet fram, också denna förgör så småningom sig själv och så vidare. Så småningom blir jorden obeboelig och mänskligheten tvingas bedriva kosmisk imperialism och utrotningskrig för att kunna ta nya planeter i besittning. Och "mänsklighet" är här ett ord som får användas i dess lösaste betydelse; det dröjer inte långt in i romanen innan människorna har övergett sina välbekanta former, och med tiden har människorna hunnit med att vara såväl förvuxna jättehjärnor, klena fågelmänniskor som några slags muterade sälar ...
Det är en ganska vanlig uppbyggnad just nu; ett flertal personer vars vägar korsas på lite olika sätt, denna gång med en gigolo som nav och knutpunkt. Benjamin säljer sin kropp och sin kärlek för att göra bot, för att sona det brott han inte ens vet om han har begått. Hans kunder utgör en provkarta av dagens problem och diagnoser - bulimi, agorafobi, sömnproblem, prestationsångest, svartsjuka på bonusbarn, drogberoende... Jag tycker bättre om Johanna Nilssons tidigare böcker, där framför allt en huvudperson får tid och utrymme att bli en hel människa. Det här blir för ytligt för mig. Det är snabba klipp och till en början har jag svårt att hålla isär personerna och jag kan inte riktigt engagera mig, trots de där glimtarna.. Ibland får jag också en känsla av att författarens allierande med de svaga mest blir till något kokett - hon sparkar ironiskt mot de som har makt, pengar och status, trots att hon själv, om än inte i lika hög grad, hör dit. Hon må ha ...
Mänskligheten har varit en ekologisk katastrof de senaste 40 000 åren. Homo Sapiens utrotade hälften av planetens stora landlevande djur innan människan började med jordbruk för 10 000 år sedan.. Exempelvis utrotades:. 23 av 24 större pungdjur i Australien,. 34 av 47 stora däggdjur i Nordamerika,. 50 av 60 stora däggdjur i Sydamerika.. Liknande artutrotningar skedde i Europa, Asien, Nya Zeeland, Kuba, Madagaskar, Hawaii och tusentals andra öar. Alla dessa artutrotningar skedde relativt kort efter människans ankomst. En av få platser som undvek utrotning var exempelvis Galapagosöarna, av den enkla anledningen att de förblev obebodda av människor fram till 1800-talet. Afrika klarade sig hyfsat bra kanske tack vare att människan alltid varit där.. (Uppgifter ovan är hämtade från boken Sapiens : en kort historik över mänskligheten av Yuval Noah Harari). ...
Det finns tydligen många sätt att mäta mänskligheten. Framför allt när det gäller mänsklighet som inte befinner sig i Sverige, men rör sig i en fysisk eller mental riktning hitåt. Vissa väljer då att mäta mänskligheten i volymer.. Enligt volymförespråkare bor det cirka 650 000 kubikmeter människa i Sverige. När volymförespråkarna pratar invandring räknar de om Migrationsverkets siffror och ser att 10 600 kubikmeter voluminös människa har tänkt komma till Sverige under 2015. Tanken med att mäta invandring i kubikmeter är att det ska verka avskräckande. De flesta människor har trots allt ingen uppfattning om volymer större än ett badkar på 100-200 liter. När det inte är skrämmande nog med människor från främmande länder som pratar främmande språk så slår man till med en volym som i jämförelse med ett badkar är i det närmaste oändlig. För dessa människor är en oändlighet allt över 1,5 EU-migranter (baserat på ett badkar på 100 liter och en ...
Det finns tydligen många sätt att mäta mänskligheten. Framför allt när det gäller mänsklighet som inte befinner sig i Sverige, men rör sig i en fysisk eller mental riktning hitåt. Vissa väljer då att mäta mänskligheten i volymer.. Enligt volymförespråkare bor det cirka 650 000 kubikmeter människa i Sverige. När volymförespråkarna pratar invandring räknar de om Migrationsverkets siffror och ser att 10 600 kubikmeter voluminös människa har tänkt komma till Sverige under 2015. Tanken med att mäta invandring i kubikmeter är att det ska verka avskräckande. De flesta människor har trots allt ingen uppfattning om volymer större än ett badkar på 100-200 liter. När det inte är skrämmande nog med människor från främmande länder som pratar främmande språk så slår man till med en volym som i jämförelse med ett badkar är i det närmaste oändlig. För dessa människor är en oändlighet allt över 1,5 EU-migranter (baserat på ett badkar på 100 liter och en ...
Sapiens är en medryckande och tankeväckande bok om mänsklighetens historia som på kort tid blivit en internationell bästsäljare. Yuval Noah Harari för med imponerande lätthet samman flera olika forskningsområden och perspektiv när han tar oss med frå...
Demokrati och mänskliga rättigheter: Hur har demokratin växt fram och hur ser utvecklingen i världen ut i dag? Här får du fördjupa dig i begreppen demokrati och mänskliga rättigheter ur olika aspekter.. Du får också lära dig om demokratiska problem och utmaningar, medborgarnas politiska attityder och möjligheter att uttrycka dessa.. Kursen handlar även om de mänskliga rättigheterna: Hur har de uppkommit och hur ser deras historia ut fram till i dag? Lär dig mer om vilka olika typer av rättigheter det finns och hur utmaningarna ser ut, både i dag och i framtiden.. Konflikt och samarbete: Här får du fördjupade kunskaper om och förmåga att analysera relationer mellan länder. Fokus kommer att ligga på 1900-talet och det som skett hittills på 2000-talet: tidens stora konflikter och freder, andra avtal som avslutat konflikter och vilka effekter dessa har fått. Dessutom kommer kursen att ta upp vår tids internationella samarbetsorganisationer, som till exempel ...
De barn som kommer nu föds in i det upphöjda medvetande som resten av mänskligheten antingen strävar efter att nå upp till eller motsätter sig med all kraft. Deras sinne är förinställt på en ny medvetandegrad och deras fysiska kroppar är anpassade till de högre frekvenserna och den större mängden ljus det innebär. Det betyder att de nya barnen instinktivt känner sig som en del av hela mänskligheten, en del av naturen, planeten och kosmos och att de betraktar hela skapelsen som sina älskade bröder som de har till uppgift att beskydda. Dessa nya barn kommer att födas över hela Jorden, i alla kulturer, alla religioner, alla sociala samhällsskikt och under alla tänkbara typer av omständigheter.. Praktiskt innebär det att dessa barn kommer att visa en naturlig och mycket insiktsfull omsorg om allt levande och inte kommer att acceptera att andra inte gör detsamma. Många av de förändringar som människan under en tid har kämpat med att göra för miljön, naturen och ...
I flera avseenden har mänskligheten stigit över tröskeln till den andliga världen. Något som Steiner med flera förutspådde skulle ske under mitten på 1900-talet. Mänskligheten har i viss bemärkelse, som kollektiv, som samhälle och som mänsklighet överskridit denna tröskel. Det vi har omkring oss som socialt och politiskt liv konfronterar oss som andliga existentiella realiteter som vi inte kan värja oss ifrån längre. Människan står idag oundvikligen ansikte mot ansikte mot sina medmänniskor, inför jorden och ansvarig inför sina handlingar. Vi konfronteras med varandra, världen och oss själva, precis så nakna och ofullkomliga vi är.. Att vara i den andliga värden innebär även att vi inte kan förlita oss på yttre strukturer på samma sätt som tidigare. Det som är en realitet är mötet med den Andre. Om vi studerar Steiners skildring av människans Jag-sinne, kan vi en få en inblick i kraften och betydelsen av detta möte med den andra.. Om vi står inför en ...
I flera avseenden har mänskligheten stigit över tröskeln till den andliga världen. Något som Steiner med flera förutspådde skulle ske under mitten på 1900-talet. Mänskligheten har i viss bemärkelse, som kollektiv, som samhälle och som mänsklighet överskridit denna tröskel. Det vi har omkring oss som socialt och politiskt liv konfronterar oss som andliga existentiella realiteter som vi inte kan värja oss ifrån längre. Människan står idag oundvikligen ansikte mot ansikte mot sina medmänniskor, inför jorden och ansvarig inför sina handlingar. Vi konfronteras med varandra, världen och oss själva, precis så nakna och ofullkomliga vi är.. Att vara i den andliga värden innebär även att vi inte kan förlita oss på yttre strukturer på samma sätt som tidigare. Det som är en realitet är mötet med den Andre. Om vi studerar Steiners skildring av människans Jag-sinne, kan vi en få en inblick i kraften och betydelsen av detta möte med den andra.. Om vi står inför en ...
Posted on 12 augusti 2018 by Pernilla Johansson in Profeten Muhammed, Religion. Domedagens tecken Profeten Muhammed var på sin sista pilgrimsfärd när han grep tag i dörrhandtaget intill det heliga Ka´ba och vände sig mot sina kompanjoner Och sa: Skall jag berätta om tecknen inför den sista timmen? Den person som stod närmast Profeten Muhammed ( s.a.w) den dagen var Salman (r). Så han svarade: Självklart! Å […]. ...
Mänskligheten är en unik art här på jorden. Vi är destruktiva som få. Vi misshandlar våra kroppar med gifter som att röka, supa, spruta in saker i kroppen för att bli snyggare m.m. Vi misshandlar varandra och vi dödar till och med varandra. Ibland dödar vi oss själva. Självmord är nog mänskligheten ensam om på vår planet. Varför är vi så destruktiva mot oss själva? Vi om några borde väl vara rädda om livet eftersom vi är medvetna om vår existens och att slutet på vår nuvarande existens kommer komma? Eller är det på grund av denna vetskap som vi agerar som vi gör. Att vetskapen blir för mycket. Döden är något vi inte riktigt kan förstå. Så då hittar vi på en massa destruktiva saker för att slippa tänka?. Tänka är bra! Att tänka kan självklart vara jobbigt. Men det som är jobbigt är ofta nyttigt också. Sen ska man inte sitta och tänka för mycket i sin ensamhet utan bör givetvis ventilera sina tankar på något sätt. Skriva är ett sätt och ...
I en värld som premierar snabbhet och närhet till kunderna är det inte den som chansar rätt som vinner, utan den som förstår hur den sålda tjänsten används och som förändras tillsammans med sina användare. Det är filosofin bakom betatestning. Ursprungligen ett arbetssätt för programmerare, som spred sig till techstartups och filmbranschen. Branscher med höga initiala kostnader där sena ändringar, eller till och med misslyckanden, kan bli förödande.. När techentreprenören Alfred Ruth blev författare tog han med sig metoden in i litteraturen.. »En anledning att finnas«, första delen i hans trilogi »Fermis Filter«, kommer i handeln den 14 september. Romanen utspelar sig på 2040-talet, i ett skifte mellan biologisk intelligens och artificiell intelligens (AI). Huvudpersonen Ariel försöker att skapa en säker version av superintelligent AI som kan skydda mänskligheten mot sämre konstruerade efterföljare. Om hon lyckas kan hon rädda mänskligheten, men om hon ...
Gunnar Olofsson tror att om polisen vill så kan de plocka in den amerikanska presidenten för förhör när han besöker Sverige i september.. "Problemet ligger nog i att de inte vill. Men jag hoppas verkligen att en sådan här anmälan tas seriöst.". Med glädje och stolthet erinrar jag mig att Gunnar Olofsson hedrat denna blogg med gästblogginlägget "Det stora bokrånet i Palestina" 31/3. Han har i övrigt 35 år erfarenhet av Palestinafrågan, och har periodvis arbetat och bott i Mellanöstern. Jag stödjer helt hans initiativ.. Låt mig påminna om Obamas förkastliga inställning i bara ett par av många frågor:. 1. Bradley Manning: USA:s regering vill ge Bradley Manning 150 års fängelse för att han givit Wikileaks material avslöjat USA:s krigsförbrytelser och diverse annan information som medborgare bör känna till i ett demokratiskt land. Manning har själv förklarat sig skyldig till 10 av 22 åtalspunkter. Enligt radion och andra massmedia 30/6 frikänns han från ...
Jag brukar inte vara så allvarlig här på FB, men i fredags när jag satt och åt lunch ringer försäkringskassan och säger att du har blivit utförsäkrad. Då är det dags att bli allvarlig..!. 2006 då fyra år ung drabbades våran dotter Meja av cancer en hjärntumör, vi fick veta att hon måste akutopereras medans hon fortfarande var nedsövd efter magnetröntgen och chansen för överlevnad var ca 30 procent. Hela våran värld rasade samman och vi visste varken ut eller in skulle vi få träffa henne igen? operationen varade många långa timmar och när vi äntligen fick träffa henne hade allt tagits ifrån henne hon kunde inta prata, inte svälja, inte röra någonting men när jag viskade i hennes öra "kan du höra att pappa är här" nöp hon mig i fingret ibland. månaderna rullade på i ovisshet och det var tunga dagar på lasarettet med strålning och cellgifter vilket resulterade i att Meja kunde spy i dagar och däremellan hosta upp sina egna blodiga slemhinnor, men mitt i ...
Max är inbjuden för att berätta om AI, artificiell intelligens, och hur det kommer att blir att vara människa när AI utvecklas allt mer och hur AI kommer att förändra våra liv och vårt samhälle. Är mänskligheten verkligen redo för LIV3.0 som hans senaste bok heter?. - Mänskligheten har upptäckt att universum är gigantiskt och att liv som vårt troligtvis utgör ett litet undantag. Men vi kan också förändra vår framtid så att liv kommer att fortsätta att blomstra i miljoner år och kanske spridas ut i universum, inleder Max tillsammans med en bild föreställande Big Bangs utvecklig från de första millisekunderna till idag.. AI har förbättrats snabbt. Nyligen kunde robotar inte ens gå och nu kan de t.o.m. göra baklängesvolter. Nyligen kunde inte AI känna igen människor och nu kan de skapa nya ansikten och få personer att säga saker som de aldrig har sagt i verkligheten. För 20 år sedan vann Deep Blue över Garry Kasparov i schack. Men vad kommer att hända i ...
För 99 år sedan, närmare bestämt den 7 november 1917, i Sankt Petersburg, utbröt Oktoberrevolutionen. Vi hedrar och högtidlighåller minnet av Pariskommunen. Vi hedrar också minnet av Marx, Engels och Lenin vilka vägledde arbetarkampen för en socialistisk framtid genom att vetenskapligt visa hur detta mål nås.. Vilken betydelse och innebörd har egentligen Oktoberrevolutionen för oss som lever under 2000-talet?. 1. Oktoberrevolutionen visade för hela mänskligheten att människor har möjligheten att välja det socioekonomiska system som tjänar deras intressen, att kapitalismen inte är kulmen av mänsklig historia; att kapitalismen är stagnerad, på utdöende och att den inte kan repareras. Kapitalismen ger upphov till krig, exploatering, fattigdom och misär, arbetslöshet och flyktingströmmar. Mänskligheten har ett annat alternativ att tillgå, socialismen.. 2. Oktoberrevolutionens lärdom är också att människor behöver ta sina öden i sina egna händer om de fundamentalt ...
För 1400 år sedan skickade Allah(SWT) en frälsare till mänskligheten. Han var känd för att vara en sanningstalande person med trovärdighet. Han skickades bland ett samfund som var karaktärslösa, följde hedniska normer och traditioner, och var nära avgrundens ramp. Mänskliga värderingar existerade inte hos dem, den rike berövade den fattiges rättigheter, den starka förtryckte den svage och kvinnan hade inga rättigheter alls. Fick man en dotter så var det skam och man begravde det nyfödda barnet levande. Det var i ett sådant samhälle som denna frälsare var kom till. Denna frälsare kom med mänskliga värderingar, moraliska principer och var en man med elegant karaktär. Denna frälsare var inget annan än Profeten Mohammad son till Abdullah (frid och välsignelser över honom och hans familj medlemmar).. Koranen säger kring Profeten(S): [3:103]" Ja, Han räddade er från randen av en flammande avgrund!" vidare säger Koranen att Profeten(S) sändes till hela mänskligheten ...