Health Promotion Research: An International Forum. The first International Forum on Health Promotion, will be held August 6-9, 2012 in Trondheim, Norway.. The objective of this meeting is to enable researchers, practitioners and policy makers to create a forum where health promotion research findings can be shared, discussed and developed in order to improve health promotion practice.. ...
Syftet med webbinariet är att presentera och diskutera vad SKL:s satsningar Kraftsamling psykisk hälsa, Nära vård och Strategi för hälsa innebär och hur de hänger ihop och förstärker varandra. Det är viktigt att SKL ger ett samordnat och sammanhållet stöd till kommuner och regioner. Vi kommer beskriva vad satsningarna har gemensamt, hur de skiljer sig åt och hur de ska bidra till att möta framtidens utmaningar i välfärden. Vi kommer också tala om vad det innebär lokalt och regionalt. Det kan handla om såväl hälsofrämjande arbetssätt som befolkningsinriktat arbete för en hållbar välfärd och samhällsutveckling.. Medverkar gör SKL:s Emma Spak, Ing-Marie Wieselgren och Jesper Ekberg samt Filippa Myrbäck som leder samtalet.. Under webbinariet håller vi chatten öppen för synpunkter och frågor att ta upp. Era åsikter är viktiga för att SKL:s arbete ska möta de behov som finns.. Länken till sändningen får du i det bekräftelsemejl du får när du har anmält ...
7th Nordic Health Promotion Research Conference.. Promoting Health in Everyday Settings: Opportunities and Challenges, var temat för 7th Nordic Health Promotion Research Conference, som ägde rum vid Vestfold University College i Norge, 17-19 juni 2013.. Dessa nordiska konferenser har under åren haft en stor betydelse för kunskapsutveckling och forskning inom ämnet hälsopromotion i våra nordiska länder. En styrka har också varit det internationella deltagandet med ledande forskare inom ämnet som inbjudna föreläsare. Konferenserna har också blivit en mötesplats för masterstuderande och doktorander att få presentera sina arbeten.. ...
There is a growing recognition of the need for health promotion interventions in all health care today. In spite of this, health promotion interventions among patients with mental illnesses have been scarce in research, practice, and policies. There is also an ambiguous interpretation of the definition of health promotion in the literature. The emphasis in this paper is thus to (1) discuss why we should pay attention to the interpretations of the concept of health promotion and (2) present a possible model for what nurses do when they intend to promote health in mental health care. This paper was presented at the Nordic Conference of Mental Health Nursing in Helsinki, Finland in 2010.. ...
Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast...
Att träna är en hälsofrämjande aktivitet det är vi nog alla överens om och det gäller att man från start lägger upp sin träning så inget går galet, överansträngning eller annat kan skada din kropp och då blir det vila som gäller. Om man inte tränat så mycket tidigare så gäller det att lägga upp ett passande
Det finns olika själ till varför en ungdom skulle besöka en plats, men den huvudsakliga anledningen är oftast i sociala sammanhang. UngdomsTorget vill därför erbjuda en samlingsplats med ett mysigt "café-surr" där mycket krut läggs på ungdomskultur och att du ska få möjlighet till att uttrycka dig på olika sätt. Vi vill uppmuntra gamingkultur på gården då det är ett fantastiskt verktyg i socialt sammanhang och för att gynna olika egenskaper hos människor. Med en sund attityd och medvetenhet kring gaming kan det vara en hälsofrämjande aktivitet via både konsol, brädspel och dataspel. Med ett nyttigt och gott utbud i caféet kommer du att sprudla med energi.. UngdomsTorget skall även vara en plattform för personlig utveckling i teknik, projektarbete och produktion samt för att hitta och skapa nya nätverk. Det är en öppen verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar i åk 4-9. Alla är välkomna oavsett kultur, bakgrund, intresse eller kön och det är viktigt för ...
Utgången för "tjurarna" hade kunnat bli en annan. När en ny lag antogs av Junta de Andalucía under namnet Ley de Carreteras 1988 så förbjöd den reklamskyltar utmed vägarna. Det gick så långt att Centralregeringen 1994 kom med ett uttalande att de skulle sanktionera förslaget vilket skulle innebära att företaget Osborne blev tvungna att riva samtliga siluetter av de berömda "tjurarna ...
Meraviglia - Wonder på engelska eller Underverk på svenska - beskriver den överväldigande känsla som uppstår när vi ser något nytt och spännande som närmar sig gränsen för det vi trodde var möjligt. Äntligen är det dags att presentera MSC Meraviglia, MSC Cruises nya flaggskepp! MSC Meraviglia utgör en sofistikerad kombination av den senaste teknologin och kärleken till havet, sofistikerad design och oslagbar komfort - ett fartyg som kommer att överväldiga sina passagerare. MSC Meraviglia kommer att kunna docka i vilken kryssningshamn som helst, vilket ger dig stora valmöjligheter och många olika destinationer att välja mellan.. ...
Låt oss säga att ett företag som består av 300 personer med en genomsnittslön på 28 000 kronor investerar 500 000 i hälsofrämjande projekt. I detta fall räcker det med att till exempel bara bli av med en långtidssjukskrivning för att hela satsningen skall vara ekonomiskt säkrad.. Det kan också räcka med att alla medarbetare tar ut cirka en halv sjukdag mindre per år för att hälsosatsningen skall bli givande. Troligtvis kommer inte all personal att påverkas i samma utsträckning av hälsosatsningarna, men om vi då antar att var femte person får en lägre korttidssjukfrånvaro räcker det med att dessa personer minskar sin korttidssjukfrånvaro med endast tre dagar för att satsningen skall ge samma resultat. ...
IKEA Industry Älmhult AB offer their employees different kind of health promotion privileges, like occupational, massage and health surveys. The companys vision is that these privileges should work as a health promotion strategy. However, these privileges are used to a low extent. The aim of this study was to examine the use of health privileges by the employees of IKEA Industry in order to highlight the importance of health literacy. To examine this we used the sociocultural theory. We conducted this study through interviews with structured and semi-structured items. We analysed our data quantitatively and qualitatively. The results showed that it required increased information from the company, more accessible information about the privileges and their approaches. The result also showed that interest, knowledge about health promotion privilege and needs affected the extent use of the privileges. Further, involvement in decisions about the health privilege shared to motivate employees to use ...
Petra Svedbergs forskningsfält handlar om att öka kunskapen om de processer som har positiv inverkan på den psykiska hälsan hos barn och unga samt hos vuxna med psykisk ohälsa.. Intresset för detta forskningsfält kom i samband med hennes avhandlingsprojekt som handlade om att öka kunskapen kring hälsa och hälsopromotiva faktorer inom vården för personer med psykisk ohälsa. Engagemanget väcktes när hon upplevde att vården ensidigt fokuserade på behandling av individens sjukdom och symptom.. - Jag tyckte att det holistiska perspektivet på hälsa saknades och forskning kring hur och vad som främjar hälsa hos personer med psykisk sjukdom var nästintill obefintlig. Jag bestämde mig för att studera vad hälsa innebär och hur man främjar hälsan hos individer med psykisk ohälsa.. I maj 2007 disputerade hon med avhandlingen "Health Promotion Intervention in Mental Health Services". Hon fortsatte att arbeta kvar inom psykiatrin till 2009 då hon anställdes som ...
Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen HFS Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats ett
Hälsofrämjande lärande för ett hållbart samhälle - med sikte på sju landmärken Gittan Matsson Miljöpedagog Falun Hälsofrämjande den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa
Sport & Health Promotion Sverige AB,556584-1631 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Status, varumärken, offentliga värden, adress mm för Sport & Health Promotion Sverige AB
Rörelseglädje, gemenskap och kravlöshet är i fokus på träffarna. Här får du komma och vara precis som du är, utan prestation.. - Detta är en hälsofrämjande satsning som provats i andra delar av landet och som ger resultat. Anna Duberg, forskare vid Örebro universitet, har tagit fram denna metod och tjejerna som deltagit mår bättre efter att ha varit med, säger Agneta Larsson, skolsköterska och kontaktperson för satsningen.. Dansa utan krav kommer att äga rum i Agnebergshallen under tio torsdagar. Du behöver inte ha dansat tidigare, och det kommer inte att bli någon uppvisning. Träffarna innehåller uppvärmning, dans, övningar och avslappning. Vi dansar tillsammans för att det är kul och härligt! Det är helt gratis att vara med.. Tid och plats: torsdagar klockan 16.00-17.15, 10 oktober-12 december i Agnebergshallen, spegelsalen, Färgaregatan 10.. Går du på högstadiet eller gymnasiet och är intresserad av att vara med i dansgruppen?Prata med din skolsköterska ...
Rörelseglädje, gemenskap och kravlöshet är i fokus på träffarna. Här får du komma och vara precis som du är, utan prestation.. - Detta är en hälsofrämjande satsning som ger resultat. Vi har fått mycket positiv återkoppling från de tjejer som medverkade när vi startade denna satsning under hösten här i Uddevalla, de är mycket nöjda. Dans för hälsa-metodiken har tagits fram av Anna Duberg, forskare vid Örebro universitet, säger Agneta Larsson, skolsköterska och kontaktperson för satsningen.. Dansa utan krav kommer att äga rum i Agnebergshallen under nio torsdagar. Du behöver inte ha dansat tidigare, och det kommer inte att bli någon uppvisning. Träffarna innehåller uppvärmning, dans, övningar och avslappning. Vi dansar tillsammans för att det är kul och härligt! Det är helt gratis att vara med.. Prova på: torsdag 30 januari klockan 16.00-17.20, Agnebergshallen, spegelsalen. Ingen anmälan krävs, bara kom! Det är helt okej att du först testar och sedan ...
Hälso- och sjukvårdens utmaningar går inte att lösa genom att enbart tillföra mer resurser. I stället krävs en bred och långsiktig satsning i hela samhället på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Det sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson under ett seminarium om framtidens primärvård.
Först av allt, det var en ganska så "liten" tentamen och med "liten" så menar jag alltså att det var sex extremt breda frågor som handlade i princip om Hälsofrämjande arbete, teorier och modeller, arbetsmiljö och stödjande miljöer. Lite så exotiska begrepp men det var åtminstone fyra av de fem frågorna som handlade om hälsofrämjande arbete och stödjande miljöer. En fråga var bara enbart om en viss sorts psykologisk teorimodell och en annan med frågor om stressmodeller, ni vet, the basic ones. Problemet var dock att det som jag hade pluggat med kom absolut inte med i frågorna.. De flesta frågorna visste man dock redan på grund av min arbetslivserfarenhet tagen från de arbetsmarknadspolitiska programmen från tidigare erfarenheter med Arbetsförmedlingen, jobbcoacherna och arbetsmarknadsenheten i Arboga, speciellt frågorna om arbetsmiljöer. Och de andra från Psykologin från Gymnasietiden och tidigare erfarenheter med Folkhälsovetenskap från förra året. Resten då? ...
Mitt huvudsakliga forskningsintresse är hur arbetsmiljön påverkar individens hälsa, välbefinnande, arbete och sjukskrivning - och hur dessa faktorer påverkar varandra. Avhandlingen undersökte förutsättningar för hållbar arbetsförmåga och återgång i arbete bland långtidssjukskrivna ur flera perspektiv. Samt även en validering av instrumentet arbetsförmågeindex, och en singel fråga. Forskningen har fortsatt inom områden som berör hur ledarskap. arbetsplatsanpassning och organisering på olika nivåer och i olika kontext påverkar medarbetarens arbetsnärvaro och arbetsförmåga. Samt med fokus på hälsofrämjande ledarskap - och betydelsen av styrning, organisering av arbetet, chefs- och ledarskap - för hälsa, välbefinnande, sjukskrivning, arbetsengagemang och socialt kapital. Även implementering av processutveckling och Lean i sjukvården: oss dess betydelse för arbetsmiljön. Jag är nu involverad i ett projekt vid Verksamheten Ortopedi vid Sahlgrenska ...
Hälsodesign är ett intressant nytt tankesätt som ökar arbetsplatsvälmående. BEMER Nordic deltar i projekt som satsar på hälsofrämjande och lugnande arbetsplatsmiljöer.. I februari 2018 höll man ett evenemang på Hirvihaara Herrgård riktad till företagsledare och beslutsfattare där man kunde bygga upp olika samarbetsnätverk kring temat hälsodesign och utbyta kunskap och idéer.. Man ville se vad som kunde skapas när man delar med sig av kunskap och kunnande mellan olika aktörer, som arrangörerna Anne Munkki och Essi Tuomi beskrev det.. "Vi bjöd kunniga människor från olika områden för att samarbeta kring temat hälsodesign, men det verkliga arbetet började först efter evenemanget. Temat att orka på arbetsplatsen tar alltid stor plats. Hirvihaaras seminarier är också ett evenemang där man kan uppleva saker och är uppbyggt av flera behandlingselement, som till exempel BEMER-terapi", berättar arbetsplatsfysioterapeuten Essi Tuomi.. Det var ungefär 20 olika ...
Viktiga meddelanden till allmänheten, VMA, borde skickas ut till mobiltelefoner med en annan teknik än sms. Det anser MSB efter ett regeringsförslag om ...
I dagarna hade Pepsis nya reklamfilm med popstjärnan Beyoncé världspremiär. Reklamfilmen är en del av ett globalt samarbete mellan Beyoncé och Pepsi och innehåller den helt nya, och aldrig tidigare spelade låten "Grown Woman" från stjärnans kommande album. I filmen får vi även återse några av Beyoncés mest ikoniska personligheter från förr. Kampanjen visas i över 70 länder och räknas ses av mer än en miljard tv-tittare världen över.. Det globala partnerskapet mellan Pepsi och Beyoncé slöts förra året och nu kommer det första större kreativa resultatet av samarbetet i form av en global reklamkampanj. Reklamkampanjen har digital världspremiär idag klockan 15.00 svensk tid på www.youtube.com/pepsi. I filmen "Mirrors" får vi återse Beyoncés mest ikoniska personligheter och looks från tidigare musikvideor som "Bootylicious", "Sasha Fierce" och "Crazy in Love". I filmen dansar karaktärerna mot varandra i en så kallad dance-off i en studio full med speglar varpå ...
Vi hade antingen kunnat gå en mer seriös väg och prata om psykisk ohälsa som något allvarligt, som många av våra konkurrenter gör, eller bygga ett koncept på humor för att avstigmatisera psykisk ohälsa. Idén bakom "Prata med en psykolog istället" bygger på den erfarenhet som många har av att prata med anhöriga, som inte alltid ger de bästa tipsen om hur man ska må bättre, säger Mindlers pressansvarige Felix Lundevall. Reklamkampanjen som nu släpps innebär ytterligare ett steg framåt för Mindler, vars marknadsföring fram tills nu har byggt på att skapa en medvetenhet till tjänsten - och att sätta en armlängds avstånd mellan psykologtjänsten och nätläkarna. - Vi har skrivit en del debattinlägg som svar på den debatt som förts kring nätläkare, för att peka på att många av de problem som gäller nätläkarna inte nödvändigtvis ska appliceras på psykologtjänster. Kring nätläkarna handlar mycket om kritiken om ett överutnyttjande av tjänsterna, men när ...
Jag är så glad att jag har företaget. För här får jag utrymme att genomdriva mina drömmar.. En dröm är att utveckla patientutbildningar inom sjukvården. Utgångspunkten är att det finns ett samband mellan vår stressade livsstil och sjukdom. Stressen stjäl energi och övergår i sjuklighet. Även den så kallade positiva stressen är farlig, säger hon och tar sig själv som exempel:. - Jag levde det liv som många gör i dag med ett krävande men stimulerande jobb och en växande familj. Min man och jag drev ett reklamföretag med tjugo anställda som gick väldigt bra. Vi gjorde säljkampanjer för stora företag och uppdragen flöt in. På kvällarna när våra fyra barn hade somnat fortsatte jag jobba till ett-två på natten. Jag behöver inte mycket sömn och befann mig i en framgångsspiral. Allt bara adderades på.. Stressen accelerade när de två yngsta barnen blev jättesjuka och det vältajmade livspusslet föll isär. Lars tog huvudansvaret för hemmet och Carolina lade ...
Konsult inom kommunikation, varumärken och konceptutveckling. Jag erbjuder kunskap och idéer för t.ex marknadsinsatser, säljkampanjer och storytelling. Mina kunder finns inom boende, byggande, platsutveckling, handel, hotell, restaurang, upplevelser, kultur och resande.
Förbjuden mjölk smakar bäst. Ha så kul på festivalen", hälsar Arla i reklamkampanjen som startar i dag på Göteborgs spårvagnar och på digitala skyltar på Göteborgs centralstation. På reklambilden syns en person som fyller en fickplunta med mjölk.. Kampanjen är gjord av ANR BBDO.. - Vi vill på ett humoristiskt sätt knyta an till mjölkförbudet och kanske ge ett litet konkret tips till besökarna. Mjölk är en näringstät sportdryck rik på proteiner som reparerar och bygger upp musklerna. Perfekt om man ska på festival och dansa till gryningen, säger Arlas presschef Claes Henriksson.. Way Out West meddelade i juni att man i år gör festivalen mjölkfri i och med att havremjölksproducenten Oatly går in som ny huvudsponsor.. Oatly å sin sida befinner sig sedan tidigare i en mjölkstrid med lobbyorganisationen Svensk mjölk, som reagerat starkt på Oatlys marknadsföring. Svensk mjölk har stämt Oatly i Marknadsdomstolen i ett försök att stoppa havremjölkproducentens ...
Kursen byggs kring ett genomgående projekt där studenterna i grupp skall producera en reklamkampanj för en bestämd produkt. Grupperna kommer att formeras efter de vanligaste funktionerna på en reklambyrå. Löpande under kursen kommer stödjande föreläsningar att ges som avhandlar positionering, mediestrategier, kreativ strategi, copywriting mm. Kursen examineras med den resulterande reklamkampanjen samt hur den presenteras muntligt.. ...
Arbete & pedagogik i skolan för en hälsofrämjande skolutveckling med rörelse i klassrummet, är vårt främsta fokus på våra utbildningar för lärare.
Har 17 års erfarenhet av olika ledarroller och de senaste sju åren i rollen som Sverigechef för tre olika enheter i ett stort bolag. Har erfarenhet av att utveckla människor, ledningsgrupper, organisationer, processer, säljkampanjer, träningsprogram i affärsmannaskap och kundkoncept. ...
Heinekens l-reklam.. En reklamfilm f r l-j tten Heineken b rjade nyligen rulla i Irl ndsk TV till tonerna av l ten "Bossa Nova Baby" med The King.... Det r varken f rsta eller sista g ngen som Elvis musik inramar en reklamfilm. Den h r g ngen valdes den remixadade versionen av "Bossa Nova Baby" fr n albumet Viva ELVIS The Album till ett filmklipp i flygplatsmilj d r lsorten Henineken exponeras. L ten spelas och nskas nu ideligen av Irl ndska radiolyssnare som sett filmsnutten p TV och f tt en ny favoritl t. Heineken-reklamen r ganska kort men k nns b de modern och tidl s.. Ett avtal med EPE/Graceland r inte det billigaste men f r Alltid stort genomslag v rlden ver genom det aldrig sinande Elvis-intresset. Den Holl ndska l-j tten har s kerligen gjort en bra aff r, men den st rsta uppm rksamheten hamnar som alltid p Elvis Presley.. Se filmklippet, Klicka h r. Reklamkampanjen best r ven i en t vling d r 1:a pris r en exklusiv resa till Memphis med bes k p Graceland som h jdpunkten tillsammans med ...
Ej tidigare visad version av "telia reklamen". Den enda av de 4 versionerna där Nore Norold medverkar. Hann aldrig visas innan reklamkampanjen las ner eftersom svarstjänsten inte fungerade. Reklamen blev bättre än produkten! ...
Den f rsta duetten.. P senare r har flera artister sjungit duett med Elvis Presley p CD-skiva och till och med i musikvideos. Mycket kan g ras med ny teknik och nya id er Celine Dion gjorde ett bejublat g stspel i American Idol d r hon med teknikens hj lp gjorde en tid- och dr mresa tillbaka till sitt f delse r 1968 och sj ng duett med Elvis i l ten, If I Can Dream. Videon som blev resultatet v ckte b de beundran och f rv ning ver hela v rlden samt fr gan, hur hade videon spelats in.. N gra r senare lanserade EPE/Graceland albumet "Elvis Christmas Duets" som blev en stors ljare. I reklamkampanjen f r skivan gjordes ytterligare en konstgjord video d r Martina McBride pl tsligt dyker upp i Elvis 68-studion och sjunger duett med Elvis och hans musiker i l ten, Blue Christmas.. Men f rst av alla med denna spektakul ra id var faktiskt Elvis egen dotter Lisa-Marie. Hon verraskade publiken p Elvis Week 1997 med en Mycket Stark duett som hade spelat in f r visning endast f r de samlade p Graceland det ...
Inte det? Då är det dags att få tummen ur!. Kommer du ihåg den där reklamkampanjen från en känd begravningsbyrå för nåt år sen? " Om du dör…" "Om"…. Ive got news for you… Om du tycker det känns jobbigt, hoppa över det kommande stycket.. Ok - redo? - Jag har ett litet jobbigt budskap här: Vi kommer alla att dö. Japp, så är det. Ingen är odödlig. Din eventuella själs odödlighet är något mellan dig och ditt eventella trossamfund - jag är bara ute efter din kropp! Inte "om" du dör, utan "när"…. Ja, själv hoppas jag ju att jag ska avlida lite klädsamt sådär vid 102 års ålder, blek och skön med mina nära och kära samlade runt sängen. Ett glas whisky i handen… eller champagne kanske? Nä, whisky blir det. Definitivt whisky! Sägandes kloka, minnesvärda ord till var och en.. Men, vem vet, kanske får jag en spårvagn i huvudet nästa gång jag åker in till stan.. Om så är fallet, så vet min familj, Socialstyrelsen - och nu även du - att min önskan ...
Tanums kommun hade också ett bord med material för att locka fler till livskvalitet. På bild ser ni tre av kommunens vapendragare, Ulf , Ulf och Eva glada för dagen och som jobbar hårt för att glädja Tanums invånare och gäster. Försökte också hjälpa till i reklamkampanjen mellan våffelbak och auktion... (Läs mer) ...
Det här är alltså filmen som lades på hyllan medan reklamkampanjen pågick hemma i USA i höstas i kölvattnet på två massakrer i El Paso och Dayton. Som om inte detta vore nog bidrog Donald Trump med ett par fördömande tweets om att "det liberala Hollywood är rasistiskt" också efter det att ha skådat ett precis som förväntat kraftigt vinklat inslag på favoritkanalen Fox News.. Fast efter mycket om och men är The Hunt nu här ändå drygt fem månader försenad, och de negativa skriverierna utnyttjas effektivt i marknadsföringen. "Den mest omtalade filmen i år är en som ingen har sett" är budskapet, och det är förstås genialiskt.. Men vad är det då som gjort The Hunt så kontroversiell? Tja, i ett extremt polariserat land som USA är historien om ett gäng rika liberala elitister som fångar in, jagar och dödar "beklagliga" individer på andra sidan det politiska spektrat förstås hett stoff redan på manusstadiet, men berättelsen är knappast ny. Filmen är löst ...
I reklamkampanjen för nya Volvo V60 tar Volvo hjälp av Hollywoodstjärnan Joel Kinnaman, journalisten Amie Bramme Sey samt tvillingsystrarna Elizabeth och Victoria Lejonhjärta.
Vi är specialister på att utvinna information ur kunders transaktionsflöden. Vi ökar lönsamheten genom att optimera lagerhållning, inköpsrutiner, säljkampanjer mm ...
Förbättra dig som Företagssäljare i att paketera kunderbjudanden. Plugga på distans. Är du intresserad av försäljning och säljkampanjer?
I reklamkampanjen som Unicef har hat nu i jul fokuserar man på onödiga gåvor, och tar gåvorna till Jesus från de tre …. ...
Hälso- och sjukvården i Östergötland är tobaksfritt sedan 1 februari 2009. Hälso- och sjukvården strävar efter att bli mer hälsofrämjande och arbetar aktivt för att skapa stödjande miljöer och minskar tobaksbruket.. Riktlinjen för tobaksfri hälso- och sjukvård i Östergötland utgår från ett flertal styrdokument, till exempel WHO:s Ramkonvention om tobakskontroll, Tobakslagen 1993:581 och Regional strategi för ANDT-arbetet i Östergötlands län 2014-2016.. ...
Region Gävleborg sätter ett ökat fokus på sjukdomsförebyggande arbete och ett hälsofrämjande förhållningssätt i patientmötet. Arbetet bedrivs på olika sätt och på flera plan.
Övervikt och fetma hos barn och unga är idag ett stort internationellt folkhälso- samt vårdvetenskapligt problem. Detta ämne har valts att belysas på grund av att det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, att titta närmare på hur det hälsopreventiva arbetet bedrivs till våra barn och unga idag. Vi har valt att undersöka hur skolsköterskorna arbetar med att ge barn och unga hälsosamma levnadsvanor, då vi idag vet att livsstilen grundläggs tidigt i livet. Vi väljer att fokusera på skolsköterskans perspektiv, då hon har utbildning inom hälsofrämjande arbete samt befinner sig dagligen i skolmiljö, där barnen tillbringar stor del av sin tid. En förutsättning för ett hälsofrämjande arbete med barn och unga är att hela familjen berörs och stor vikt läggs vid att detta arbete påbörjas tidigt. Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att stödja och främja välbefinnande hos barn och unga med övervikt. För att få ta del av ...
Placering Anställningen är placerad i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande, Institutionen för hälsovetenskaper. Forskargruppen är anknuten till det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som engagerar seniora och juniora forskare vid fyra av universitetets fakulteter. Beskrivning Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, ämnet hälsovetenskap, inriktning gerontologi. Doktorandprojektet genomförs inom forskningsprogrammet UserAge, vilket är finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Brukarmedverkan i forskning förespråkas eftersom samverkan med aktörer utanför akademin antas kunna öka kvaliteten, förståelsen och den långsiktiga användbarheten av forskningens resultat. Forskning om effekterna av sådana ansatser är dock hittills sparsam. Målet för UserAge är att öka kunskapen om vilken skillnad brukarmedverkan kan göra samt utvärdera i vilken utsträckning
Placering Anställningen är placerad i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande, Institutionen för hälsovetenskaper. Forskargruppen är anknuten till det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som engagerar seniora och juniora forskare vid fyra av universitetets fakulteter. Beskrivning Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, ämnet hälsovetenskap, inriktning gerontologi. Doktorandprojektet genomförs inom forskningsprogrammet UserAge, vilket är finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Brukarmedverkan i forskning förespråkas eftersom samverkan med aktörer utanför akademin antas kunna öka kvaliteten, förståelsen och den långsiktiga användbarheten av forskningens resultat. Forskning om effekterna av sådana ansatser är dock hittills sparsam. Målet för UserAge är att öka kunskapen om vilken skillnad brukarmedverkan kan göra samt utvärdera i vilken utsträckning
Placering Anställningen är placerad i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande, Institutionen för hälsovetenskaper. Forskargruppen är anknuten till det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som engagerar seniora och juniora forskare vid fyra av universitetets fakulteter. Beskrivning Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, ämnet hälsovetenskap, inriktning gerontologi. Doktorandprojektet genomförs inom forskningsprogrammet UserAge, vilket är finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Brukarmedverkan i forskning förespråkas eftersom samverkan med aktörer utanför akademin antas kunna öka kvaliteten, förståelsen och den långsiktiga användbarheten av forskningens resultat. Forskning om effekterna av sådana ansatser är dock hittills sparsam. Målet för UserAge är att öka kunskapen om vilken skillnad brukarmedverkan kan göra samt utvärdera i vilken utsträckning
Vi har nu samlat in de testpersoner vi behöver för det kommande webbverktyget inom hälsofrämjande ledarskap. Om du har frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lisa Markström, projektledare på Prevent.. ...
Hälsofrämjande innovation i samverkan bidrar till lösningar som skapar egenmakt hos individer. Med ökad egenmakt kan var och en själv såväl som tillsammans med andra påverka sin situation så att ohälsa och socioekonomiska förhållanden kan förbättras och förändras. På så vis skapas ett mer jämlikt samhälle.
med skogen som närmaste granne, helt bortkopplad från "innerstadens puls". Företaget innehar F-skattsedel och Anitta är medlem i BKM, (Branschrådet Komplementär Medicin). Anittas Hud, Fot och Friskvård arbetar för att visa vad helheten betyder för kropp och själ.. Att förebyggande friskvård är en god investering för framtiden. Kunna tolka kroppens varningssignaler på ett tidigt stadium och själv ta ansvar för den egna hälsan är oerhört viktigt. Alla metoder utgår från ett nära samarbete mellan terapeut och klient, för att öka kroppsmedvetenheten och integrera kropp och själ. Utgångspunkten är varje individs unika behov, förutsättningar och vilja.. Hos Anitta får du uppleva en rofylld och stödjande miljö som ger utrymme för läkning och utveckling.. Besök http://www.anittas.se för mer information.. ...
Vision för verksamheten:. Matgästerna i Sotenäs kommuns måltidsverksamhet skall erbjudas goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas och serveras av kunnig och serviceinriktad personal. Kommunens måltidsverksamhet skall arbeta för en hållbar utveckling och präglas av ett hälsofrämjande synsätt.. ...