Oktober 2017 visar vägen mot bättre psykisk hälsa och minskade fördomar kring psykisk ohälsa.. Konstnären Johan Nyström inviger månaden med sin årliga konstauktion till förmån för Psykiatrifonden - auktionen pågår på konstnärens Facebook sida till 6 oktober (klicka här).. Spring, lunka eller gå Mental Health Run 7 okt i Stockholm (anmäl dig här) eller i Storfors för att synliggöra fysisk aktivitets betydelse för vår psykiska hälsa!. Lyssna till gripande berättelser, viktiga samtal och underhållande toner. Välkommen till en helt galet viktig kväll med Lisa Nilsson, Operation Divine, Nanne Grönwall och Stefan Einhorn m.fl. 9 okt i Stockholm Maxim Teater: Mental Health Evening - anmäl dig här!. Den 10 oktober är Världshälsoorganisationens (WHO) Mental Health Day, en dag då vi alla kan uppmärksamma frågor kring psykisk hälsa och ohälsa- tillsammans kan vi visa vägen och ändra attityder i samhället.. Psykiatrifonden är en ideel organisation, tex får ...
Hälsa 21 (eng.Health 21) är en plan för folkhälsa utgiven av Världshälsoorganisationen. I Hälsa 21 anges bland annat folkhälsomål att sträva mot. Planen fick sitt namn efter det dokument som släpptes efter 1999 års WHO Region document: Health 21 - Health for all in the 21st Century. Sverige har utifrån Hälsa 21 arbetat fram 11 målområden för befolkningen. Solidaritet för hälsa i Europaregionen; Jämlikhet i hälsa; En hälsosam start i livet; Ungdomars hälsa; Åldras med hälsa; Bättre psykisk hälsa; Minska smittsamma sjukdomar; Minska icke-smittsamma och kroniska sjukdomar; Minska skador av våld och olycksfall; En säker och trygg fysisk miljö; Hälsosammare levnadsvanor; Minska skador av alkohol, narjotika och tobak; Hälsosammare vardagsarenor; Alla samhällssektorers ansvar för hälsan; En integrerad hälsosektor; styrning mot kvalité i vården; Finansiering av hälso- och sjukvård och fördelning av resurserna; Utvecklia mänskliga resurser för hälsa; Forskning ...
Den här artikeln handlar om det mentala tillståndet psykisk hälsa. För organisationen med samma namn, se Föreningen Psykisk Hälsa. Psykisk hälsa är ett inre tillstånd av mentalt välbefinnande, motsatsen till psykisk sjukdom eller störning. Definitionen av psykisk hälsa har under perioder pendlat mellan att utgå från normalitetsbegreppet, mellan att utgå från verklighetsuppfattning och andra jagfunktioner, mellan bedömningar av den inre upplevelsen (psykoanalys), bedömningar av beteendet (behaviorism) och medicinska studier av hjärnans och centrala nervsystemets funktioner (personlighetsgenetik, neurologi och neuroendokrinologi). Psykisk hälsa studeras särskilt inom den så kallade positiva psykologin. Psykisk hälsa har ofta definierats som förekomsten av mentalt välbefinnande. I anslutning till den definitionen av psykisk störning, har den amerikanska forskaren Corey L. M. Keyes uppställt tretton symtom på psykisk hälsa. De första två symtomen kallar han hedoni och ...
Genom utvecklingslinjen Hälsa i arbete 2025 - arbetsförmåga och hälsa genom samarbete eftersträvas att 1) företagshälsovården funktionellt integreras i social- och hälsovårdssystemet, 2) företagshälsovårds-, hälso- och sjukvårds- samt rehabiliteringssystemet i rätt tid samarbetar för att förebygga arbetsoförmåga och återställa arbetsförmågan bland personer i arbetsför ålder, 3) företagshälsovården har beredskap att svara mot de utmaningar vad gäller hälsa och arbetsförmåga som arbetet och utförandet av arbete medför, 4) alla arbetsgivare har ordnat företagshälsovård oberoende av företagets storlek, 5) företagshälsovården är en betydande samarbetspartner i främjandet av arbetsförmågan och förebyggandet av arbetsoförmåga på arbetsplatser och 6) företagshälsovården utvecklar sina tjänster så att de svarar mot små arbetsplatsers och företagares behov. Verksamhetshelheten Hälsa i arbete 2025 har sammanfattats i tre huvudlinjer: ...
Regeringsförklaringen, på engelska. The Statement of Government Policy was presented by the Swedish Prime Minister, Mr Fredrik Reinfeldt, at the...
Framtidens folkhälsa - allas ansvar är en kortversion av Folkhälsopolitisk rapport 2010. Rapporten är utgiven av Statens folkhälsoinstitut.
Kursen är uppdelad i två delkurser. Den första, Politisk teori, presenterar de politiska idéernas historia, ideologi-begreppet och ideologiernas framväxt. Särskild vikt läggs vid att lyfta fram politiska idéers nutida relevans, t.ex. demokratiteori, feminism och rättviseteori. Du kommer att lära dig grunddragen i de politiska ideologiernas historia och samtida betydelse, och du kommer att lära dig resonera om aktuella samhällsfenomen på ett kritiskt, rationellt och politiskt-filosofiskt sätt. Du kommer även att tränas i grundläggande argumentationsanalys. Den andra delkursen, Internationell politik, presenterar framträdande drag i den internationella politiken avseende konflikt och samarbete och introducerar viktiga teoribildningar om internationella relationer. Både historiska och nutida händelser diskuteras och analyseras. Du kommer att lära dig de ledande teorierna i internationell politik, samt att med hjälp av dess analysera och resonera kritiskt om utvalda händelser i den
Jämför priser på Mental Health Policy and Practice (Häftad, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Mental Health Policy and Practice (Häftad, 2015).
Folkhälsa informatik är en gren av bioinformatik som gäller teknik för att folkhälsoproblem. Det är ofta utövas på ett myndigheterna genom olika myndigheter som arbetar med folkhälsofrågor, från folkhälsa avdelningar som erbjuder tjänster till allmänheten till offentliga lokaler där nya sjukdomar studeras. Folkhälsa informatik är också ett verktyg som används av privata organisationer. Flera universitet erbjuder utbildning inom denna gren av bioinformatik, vanligtvis som en del av en skola för folkhälsan. Bioinformatik, också känd som biomedicinsk informatik eller informatik hälsa, är en blandning av datavetenskap och biomedicinska områden. Det handlar utnyttja tekniken för att samla in uppgifter om hälsofrågor, från svarsfrekvenser vid kirurgi för att resultaten av kliniska prövningar, lagra dessa data, och utför dataanalys. Informatik inkluderar ämnen som statistik, som används för analys av data, samt filialer i datavetenskap rör säkerhet och livslängd ...
Health-EU offers a wide range of information and data on health-related issues and activities at both European and international level. The main objective of the thematic Portal is to provide European citizens with easy access to comprehensive information on Public Health initiatives and programmes at EU level. The portal is intended to help meet EU objectives in the Public Health field, it is an important instrument to positively influence behaviour and promote the steady improvement of public health in the 27 EU Member States. Hälso-EU innehåller en mängd uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå. Huvudsyftet med portalen är att förse EU-medborgarna med lättillgänglig och mångsidig information om EU:s initiativ och program på folkhälsoområdet. Portalen är också tänkt att uppfylla EU:s mål på folkhälsoområdet, dvs. att påverka allmänhetens val av livsstil i positiv riktning och främja en kontinuerlig ...
Health-EU offers a wide range of information and data on health-related issues and activities at both European and international level. The main objective of the thematic Portal is to provide European citizens with easy access to comprehensive information on Public Health initiatives and programmes at EU level. The portal is intended to help meet EU objectives in the Public Health field, it is an important instrument to positively influence behaviour and promote the steady improvement of public health in the 27 EU Member States. Hälso-EU innehåller en mängd uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå. Huvudsyftet med portalen är att förse EU-medborgarna med lättillgänglig och mångsidig information om EU:s initiativ och program på folkhälsoområdet. Portalen är också tänkt att uppfylla EU:s mål på folkhälsoområdet, dvs. att påverka allmänhetens val av livsstil i positiv riktning och främja en kontinuerlig ...
Richard Saltman is Professor of Health Policy and Management at the Emory University School of Public Health in Atlanta, Georgia. He has in his research focused on health care systems in Europe and the Nordic countries, and is the international advisor for the Swedish think tank Forum for Health Policy. Saltman is visiting Uppsala university in connection to the Nordic workshop on Health Policy, Health Management and Health Services Research and will hold a lecture to start of the workshop.. When: Monday 13 april, 12.15- ...
Denna konsultation är till för dig som önskar mer information innan du gör en bokningsförfrågan till en optimerings- eller gentestkonsultation. Under ett telefonsamtal på 20 minuter, ges du möjlighet att samtala med Doktor Cecilia Fürst om din aktuella hälsosituation samtidigt som du får en bedömning och rådgivning med utgångspunkt i Funktionell Medicin ...
Välkommen till 1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarium i Almedalen den 2 juli. Seminariet presenterar cirkelträffar för nyanlända kvinnor. Ett projekt som visar en lyckad innovativ samverkan mellan samhälle, vård, socialtjänst och polis som kan hjälpa nyanlända kvinnor till en bättre psykisk hälsa. Många utrikesfödda kvinnor med barn känner ofta stress och oro inför framtiden. Solvig Ekblad, professor i multikulturell hälso- och sjukvårdsforskning, informerar om ett framgångsrikt projekt som pågår i nio städer runtom i landet. Kerstin Blomberg, lokal koordinator Gotland, informerar om hur våra lyckade cirkelträffar med utrikesfödda kvinnor har fungerat. Anna Maria Corazza Bildt informerar om sitt arbete som samordnare av barns rättigheter vid Europaparlamentet.. Program 2 juli. 16.00 Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben. 16.15 Kerstin Blomberg, lokal koordinator Visby, informerar om upplägget av cirkelträffar och erfarenheter med nyanlända kvinnor på ...
Folkhälsan har varit ett hett debattämne på 90-talet och dagligen utsetts vi för reklam av olika slag, där kroppen är i centrum. Våra levnadsvanor har förändrats i och med den snabba tekniska utvecklingen, vilket gör att vi inte rör oss lika naturligt nu som förr. Arbetet syftar till att ge en fördjupning i vad begreppet hälsa står för, uppmärksamma vad de två senaste läroplanerna säger om hälsobegreppet samt belysa vad elever i år 5 tycker och tänker om begreppet hälsa. Genom detta arbete har jag försökt ge en bild av vad som innefattas i begreppet hälsa samt vad skolan skall ge eleverna inom detta område. Följande frågeställningar var utgångspunkt för mitt arbete:· Vad står begreppet hälsa för? · Vilken syn hade man på hälsa förr i tiden? · Varför bytte ämnet idrott namn till idrott och hälsa?· Vad säger de två senaste läroplanerna om hälsobegreppet? · Vad anser eleverna i grundskolan om begreppet hälsa?I min undersökning har jag använt mig ...
Naramon thaimassage hälsa jag vill knulla nu - Minikjol sextoy Naramon thaimassage hälsa svensk fri sex - Tjejer skovde Posted on by naramon thaimassage hälsa knulla. Xxx Sex, knulla hora svea thaimassage Escort köpenhamn thaimassage älvsjö. Relaterat till din frga. Kt tjej frn rebro vill ha fittan slickad. Naramon Thaimassage Hälsa Knulla I Sundsvall Free svensk porr naramon thaimassage hälsa / Dejtar alby Aventura Te Peguei ptbr. Hora, cON ramon. Knulla en hora naramon thaimassage hälsa. Naramon thaimassage hälsa jag vill knulla nu - Minikjol sextoy Naramon thaimassage hälsa svensk fri sex - Tjejer skovde Posted on by naramon thaimassage hälsa knulla. Xxx Sex, knulla hora svea thaimassage Escort köpenhamn thaimassage älvsjö. Relaterat till din frga. Kt tjej frn rebro vill ha fittan slickad. Naramon Thaimassage Hälsa Knulla I Sundsvall Free svensk porr naramon thaimassage hälsa / Dejtar alby Aventura Te Peguei ptbr. Hora, cON ramon. Knulla en hora naramon thaimassage hälsa ...
Friskvård och hälsa är en kurs för dig som vill få kunskap om människors livsvillkor, hälsoeffekter och folkhälsosjukdomar. I denna kurs lär du dig bland annat om kost, näring, fysisk aktivitet och sömn. Du kommer kunna, utifrån ett helhetsperspektiv, se på människan som biologisk, psykisk och social varelse. Efter utbildningen Har du fått kunskaper inom området hälsa. Du har fått kunskap att behandla hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Du har lärt dig om bland annat sexualitet och samlevnad, hälsoeffekter och folkhälsosjukdomar. Förkunskap och behörighet Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning. Innehåll och upplägg Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I kursen behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Kursen utgår från ett helhetsperspektiv på hälsa och människan som biologisk, psykisk och
Disruptive innovation" är ett hett modeord i managementvärlden just nu. Begreppet skapades av Clayton Christensen på Harvard Business School och har den något klumpiga svenska översättningen omstörtande innovation.. Det råder viss förvirring om vilka innovationer som ska få kallas "disruptiva", men ordet associeras främst med oväntade tekniska lösningar som är enklare och billigare än de etablerade. De kluriga nyheterna kan snabbt få stora jättar på fall, men inte genom att konkurrera med dem på deras egna villkor. De underminerar i stället gamla affärsmodeller, förändrar synen på vad som är kundvärde och hittar nya kundgrupper som aldrig annars hade blivit kunder. En disruptiv innovation vänder upp och ner på spelplanen och skriver om reglerna.. Ett kärt diskussionsämne är om Apples iPhone är en disruptiv innovation eller inte. Clayton Christensen menar att iPhone visserligen var ett stort genombrott och knäckte marknadsledaren Nokia, men den skapade inte en ny ...
Background: Studies from Sweden have reported association between immigrant status and incidence of cardiovascular diseases. The nature of this relationship is unclear. We investigated the relationship between immigrant status and risk of heart failure (HF) hospitalization in a population-based cohort, and to what extent this is mediated by hypertension and life-style risk factors. We also explored whether immigrant status was related to case-fatality after HF. Methods: 26,559 subjects without history of myocardial infarction (MI), stroke or HF from the community-based Malmo Diet and Cancer (MDC) cohort underwent a baseline examination during 1991-1996. Incidence of HF hospitalizations was monitored during a mean follow-up of 15 years. Results: 3,129 (11.8%) subjects were born outside Sweden. During follow-up, 764 subjects were hospitalized with HF as primary diagnosis, of whom 166 had an MI before or concurrent with the HF. After adjustment for potential confounding factors, the hazard ratios ...
En studie har visat att vissa fladdermöss fångade i Skåne och Småland bar på antikroppar mot ett fladdermusrelaterat rabiesvirus. Enligt världsorganisationen för djurhälsa (OIE) klassas ett land som rabiesfritt även om det förekommer rabiesliknande virus hos fladdermössen. Därför är Sverige fortsatt rabiesfritt.
NÖT PLUS ger möjlighet att arbeta strategiskt och förebyggande i hälsofrågor. Vid det årliga besöket analyserar vi besättningen utifrån hälsostatus och produktionsdata. Det åstadkommer en besättningsanpassad rådgivning med åtgärdsplan för bättre djurhälsa med hänsyn till produktion och ekonomi. Självklart finns alltid möjlighet att rådfråga veterinär och produktionsrådgivare via telefonsamtal och e-post.. I NÖT PLUS ingår:. ...
Högt blodtryck eller till exempel högt blodsocker är symptom som kan komma smygande. Båda dessa tillstånd är allvarliga på sikt. Att upptäcka symptom i tid är alltid bra. En del i att motverka ohälsa på arbetet är att använda sig av en bra företagshälsovård. Vi på Citysjukhuset +7 erbjuder ett brett utbud av tjänster och anpassar oss efter företagets behov och möjligheter.. Företagshälsovård med en ordentlig hälsoundersökning i ett preventivt syfte är alltid bra då det ges möjlighet att upptäcka eventuella riskfaktorer i tid. Vi vill kunna erbjuda dig en kvalitativ service med hälsan i fokus. Många av våra vanligaste folksjukdomar i Sverige kan förhindras eller lindras om de upptäcks i tid.. Samtidigt kan vi tipsa om om olika sätt att öka din livskvalitet och hälsa genom livsstilsförändringar. En hälsoundersökning ger dig en uppfattning om hur du tar om hand om din kropp och hälsa samt förebygger framtida ohälsa.. Läs mer om vår företagshälsovård ...
På rabatta.se finner du aktuella Skanstulls Hälsokost kampanjer, erbjudanden och rabatter. Om du letar efter hälsokost, då ska du surfa in på www.skanstullshalsokost.se och vill du dessutom få Skanstulls Hälsokost rabatt kan du spana in på rabatta för att få din egna Skanstulls Hälsokost rabattkod.. De mest frekventa sökfraserna för att hitta hit är skanstullshalsokost rabattkod, skanstullshalsokost rabattkod, skanstulls hälsokost kod och skanstulls hälsokost. Sökord används så att internetanvändare enklare hittar det som de söker.. Med en Skanstulls Hälsokost rabattkod får du unik rabatt på ditt köp. Här på rabatta får du en Skanstulls Hälsokost rabattkod, Skanstulls Hälsokost rabatt, Skanstulls Hälsokost kampanj och tillgång till erbjudande som sänker priset på din beställning av hälsokost och kosttillskott.. Felaktiga uppgifter ...
För människor som lever över en viss lägsta materiell nivå är ett annat slags välbefinnande också centralt. Hur mycket kontroll man har över sitt liv och vilka möjligheter man har till deltagande och social samhörighet är av avgörande betydelse för hälsan. Vikten av vilken relativ social position man har är tydlig. Faktorer som utbildningsnivå, inkomst, sysselsättning och arbetsmiljö och därav följande social position är i hög grad bestämmande för variabler som hälsa, dödlighet och livslängd. Hälsan är sämst och medellivslängden kortast bland dem med lägst social status.. Omvänt leder högre status till bättre hälsa och längre liv. Ju högre upp på samhällsstegen en person befinner sig, desto mer möjlighet till socialt deltagande och kontroll över sitt liv har hon. I sin tur påverkar detta hälsan positivt. Med positioner längre ner på samhällsstegen minskar också möjligheterna till socialt deltagande och kontrollen över livet, något som i sin tur ...
Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (engelska: Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council, EPSCO), även känt som sysselsättningsrådet, socialpolitikrådet, hälso- och sjukvårdsrådet eller konsumentrådet och formellt rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), är en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att lagstifta och fatta andra beslut som rör unionens sysselsättnings-, social-, hälso- och sjukvårds- samt konsument- och jämställdhetspolitik. Det sammanträder ungefär tre gånger om året och består vanligtvis av medlemsstaternas arbetsmarknads-, socialförsäkrings-, social-, hälso-, konsument- eller jämställdhetsministrar, även om vissa medlemsstater ibland låter sig företrädas av ständiga representanter eller statssekreterare. Europeiska kommissionen företräds av olika kommissionsledamöter beroende på vilken sakfråga som ...
Information technology has been suggested to improve patient health outcomes and reduce the burden of care. In this study, we explored the effects of collaborative innovation between caregivers and patients on healthcare delivery as a consequence of the use of an IT-based device by patients with atrial fibrillation. Two cardiologists and two nurses were interviewed while questionnaires were mailed to 75 patients querying them about the use of a home-based ECG for remote monitoring. Findings indicated that the caregivers considered the device to enhance the quality of clinical decision-making. Patients found the device to be useful and felt more involved in their own care. However, the introduction of the device presented work overload for the caregivers. Thus, the facilitation of timely diagnostics and decision-making were not realized. IT is an enabler through which innovation in healthcare delivery can be realized, but it must be integrated into work practices to realize potential ...
European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen Pressmeddelande Bryssel den 10 juli 2013 Europeiska kommissionen, EU-länderna och Europeiskt näringsliv kommer under de kommande sju åren att investera mer än 22 miljarder euro i innovation för sektorer med högkvalitativa jobb. Det mesta av investeringarna kommer att gå till fem offentlig-privata partnerskap inom innovativa läkemedel, flygteknik, biobaserad industri, bränsleceller,
British Association for Japanese Studies BAJS (Brittiska organisationen för studier i japanska) bildades år 1974 med målet att uppmuntra människor i Storbritannien att studera japanska. Organisationen ingår i Japan Library Group, som bland annat förvaltar och administrerar det årliga Ivan Morris Memorial-priset. Den sponsras av Toshiba och Japan Foundation. Japan Forum är den officiella tidskriften. British Association for Jewish Studies ^ Toshiba : Toshiba International Foundation - Corporate Citizenship Arkiverad 31 oktober 2013 hämtat från the Wayback Machine. ^ The Japan Foundation > Main Activities > Japanese Studies and Intellectual Exchange > Topics > Associations & Institutions Arkiverad 20 mars 2012 hämtat från the Wayback Machine. ^ BAJS, Publications British Association for Japanese Studies Denna artikel om språk eller lingvistik saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Pris: 320 kr. häftad, 2010. Skickas inom 5‑9 vardagar. Köp boken Report of the Annual Meeting, Volume 12 av British Association For The Advancement, British Association For The Advancement (ISBN 9781147417166) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, the Swedish National Association for Social and Mental Health, (RSMH) was established in 1967 as a non-profit national federation of local democratic associations, with no affiliations to any political parties or religious organizations. It was founded by and in the interest of people with experiences of mental and social health issues that has led to some degree of mental disability.. Our organization is a part of the international mental health service user/survivor movement as well as the Swedish Disability Federation. Peer-support and advocacy-work are our core strategy.. The goal of our advocacy work in general is to influence, enlighten and inspire politicians, care institutions and authorities in order to give users of mental health care and people with mental disabilities enhanced influence and power over their own lives and access to equal opportunities in society.. The greater task of RSMH is to improve the quality of care and support ...
Mental Health First Aid MHFA Första Hjälpen till Psykisk hälsa Else-Marie Törnberg & Sonny Wåhlstedt Suicidprevention i Väst Problemets omfattning under 10 år Västra Götaland-10år döda suicidförsök
Statistik de senaste åren visar att mindre än hälften av de asylsökande och nyanlända genomgår en hälsoundersökning. Bristande motivation bland asylsökande förefaller inte vara det största problemet till att de inte kommer till hälsoundersökningen. Ökad tillgång till lämplig information kring hälsoundersökningen är emellertid en förutsättning för en hög täckningsgrad och det är viktigt att asylsökande och nyanlända får enhetlig information vid upprepade tillfällen genom olika informationskanaler. Resultaten visar också att det finns ett behov av gemensamma rutiner, riktlinjer och praxis för genomförandet av hälsoundersökningen. Rapporten belyser även behovet av kompetenshöjande insatser som bör beaktas vid implementering och utförande, bland annat kring psykisk ohälsa och asylprocessen. Huruvida hälsoundersökningen i dess nuvarande form är en kostnadseffektiv intervention behöver kartläggas mer noggrant.. År 2015 sökte 163 000 personer asyl i ...
Denna undersökning ingår inte i BVC:s uppgifter utan görs vanligen på barnmottagning.. Socialstyrelsens allmänna råd om hälsoundersökning av utländska adoptivbarn. SOSFS 1989:20 Hälsoundersökning av utländska adoptivbarn upphävdes 17 mars 2015 SOSF2015:9 (8).. För föreskrifter hänvisas mottagningarna till lokala anvisningar i respektive region eller landsting.. Den första hälsoundersökningen bör göras så snart som möjligt och helst inom 14 dagar efter barnets ankomst till Sverige. Föräldrarna bör därför beställa tid för detta så snart ankomstdatum är klart. Be föräldrarna ta med all skriftlig dokumentation om förlossning, tidigare hälsoundersökningar, tillväxt, vaccinationer, hälsoproblem eller vårdtillfällen som kan finnas.. Hälsoundersökningens syfte är att:. ...
Den ökande psykiska ohälsan i samhället gör tydliga avtryck även i företagshälsovårdens dagliga arbete. Företagshälsovården arbetar ofta förebyggande och individanpassat i samråd med arbetsgivaren. Ytterligare en viktig uppgift för företagshälsovården är att utbilda och förebygga psykisk ohälsa på organisationsnivå. - En starkt bidragande orsak till att 74 procent av läkarna och 87 procent av primärvårdsläkarna anser att den psykiska ohälsan ökat de senaste åren är förmodligen att det talas mycket om en ökad psykisk ohälsa i samhället i stort. Det har blivit mer accepterat för individer att tala öppet om sin psykosociala problematik, säger Sofia Åström Paulsson, specialist i arbetsmedicin och medicinskt ansvarig på företagshälsovårdsföretaget Avonova. Individen och organisationen ...
En förnyad folkhälsopolitik. Regeringsproposition 2007/08:110.. Folkhälsopolitisk rapport 2005. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut R 2005:5.. Lundberg, O. m. fl. (2008), The Nordic Experience: Welfare States and Public Health (NEWS), Stockholm: Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet /Karolinska institutet.. Marmot, M. m.fl. (2008), Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Final report of the WHO Commission on Social Determinants and Health 2005-2008. Genève: WHO.. McKeown, Th. (1976 ), The modern rise of population. London: Arnold. Sundin, J. m fl. (2005), Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. R 2005:8.. Sundin, J. & Willner, S. (2007), Social change and health in Sweden 250 years of politics and practice. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. R 2007:21. ...
En god hälsa" är förmodligen det vanligaste svaret på vad som behövs för att leva ett lyckligt liv. SOM-institutet frågade ett representativt urval av de svenska folket vad de anser vara viktiga faktorer för det personliga välbefinnandet. 48 procent ansåg att en god hälsa var "Helt avgörande" och 47 procent att det var "Mycket viktigt" för välbefinnandet. 97 procent instämmer alltså i att det är mycket viktigt eller helt avgörande. En god hälsa ansågs till och med mycket viktigare än "inre harmoni", "goda vänner", "en rik fritid" och "ett kärleksförhållande". Stämmer då detta antagande? Hur stor påverkan har hälsan på lyckan?. Om vi låter hälsogreppet inkludera psykisk hälsa blir svaret givet. Att ha en god psykisk hälsa är nästan definitionsmässigt detsamma som att vara lycklig. I alla fall om vi utgår från hur man definierat psykisk hälsa och lycka inom forskningen. Mer intressanta blir det om vi definierar hälsa som "fysisk hälsa" eller som frånvaro ...
Svensk översättning av WHO Europaregionens policyramverk för hälsa och välbefinnande, kortversionen, som antogs av samtliga 53 medlemsländer i september 2012. Hälsa 2020 bygger på gemensamma värderingar och principer för folkhälsoarbetet och innehåller en samling evidensbaserade rekommendationer för hur hälsan kan förbättras för alla och ojämlikhet i hälsa kan minska.. Policyramverket innehåller två övergripande, strategiska mål som är kopplade till varandra: att förbättra hälsan för alla och minska ojämlikhet i hälsa samt att förbättra ledarskap och delaktighet i styrning av hälsa. Till de strategiska målen bygger Hälsa 2020 på fyra prioriterade områden för åtgärder. I fokus står dagens stora hälsoproblem med icke smittsamma och smittsamma sjukdomar.. Det som är nytt med ramverket är att Hälsa 2020 lyfter fram betydelsen av sektorsövergripande insatser på alla nivåer och att göra hälsa till en prioriterad fråga för sektorer även utanför ...
Health and poverty are closely linked. Sick people are more likely to become poor and poor are more vulnerable to catch diseases and become disabled. Health plays a central role in fighting poverty. However, health is more than doctors, nurses, medicine, hospitals,and health centres. Much that determines health lie outside the direct control of the health sector. Sidas strategy for health related development co-operation focuses on the most vulnerable. To achieve improved health Sida has a wide and multifaceted approach ...
Snart är det ett år sedan jag gjorde den första intervjun till min doktorsavhandling om sjukdomsberättelser om diabetes typ 1. Nu börjar jag vara på slutrakan med intervjuerna, och har sammanlagt 17 intervjuer på band, samt två till på gång. Är du klar med forskningen när du har gjort intervjuerna? undrar kanske någon. Nej, det…
Hälsa är en komplex helhet, som består av många delar som sinsemellan hänger samman och överlappar varandra. En god hälsa är en subjektiv upplevelse av välbefinnande på flera plan, som växlar över livet och som påverkas av personliga förhållanden och förutsättningar, och även av förväntningar och drömmar. Vad innebär begreppet hälsa? En rimlig utgångspunkt av hälsa är Världshälsoorganisationens, WHO, definition från 1948:. "Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning.". Enligt WHO är hälsa en fundamental rättighet för alla människor i världen, oberoende av ålder, kön, religion eller om man har funktionsnedsättningar. Det finns tre viktiga aspekter i den här definitionen som kan hjälpa till i jakten på vad hälsa innebär. För det första betonar deklarationen tydligt att fysiska, psykiska och sociala faktorer har betydelse när vi vill sträva efter ...
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av kateterablation vid upprepade ventrikulära takykardier eller ICD-tillslag, trots adekvat läkemedelsbehandling hos person med strukturell hjärtsjukdom.. Det vetenskapliga underlaget utgörs endasst av icke-kontrollerade studier och rapporter från enskilda ablationscentra. På basen av dessa studier och rapporter har olika organisationer (se nedan) tagit konsensusbeslut avseende aktuell åtgärd. European Heart Rhythm Association rekommenderar kateterablation vid ihållande monomorfa ventrikulära takykardier som återkommer trots antiarytmisk läkemedelsbehandling hos personer med strukturell hjärtsjukdom (tidigare hjärtinfarkt, dilaterad kardiomyopati, arytmogen högerkammarkardiomyopati) [1].. American Heart Association skriver att kateterablation är indicerat som tilläggsbehandling för vissa personer. Det gäller personer som drabbas av multipla chockterapier som har orsakats av ihållande ventrikulära ...
Professor, överläkare vid kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Huvudsakligt forskningsområde är förmaksflimmer, särskilt interventionsbehandling. Bland internationella uppdrag f.n. ingår ordförandeskap för europeiska hjärtrytmorganisationens (EHRA, European Heart Rhythm Association) vetenskapliga kommitté i Europa.. ...
Detta är en enkät som är utformad för att undersöka din upplevelse av stress och hur massage påverkar dig som massör. Enkäten kommer att ligga till grund för C-uppsats inom filosofie kandidat examen inom psykologi. Enkäten är indelad i två delar, där du först besvarar frågor ang. din bakgrund och därefter besvarar frågor specifikt om stress med koppling till massage. Svara på frågorna så gott du kan, obligatoriska frågor indikeras med *.. Enkäten är kort så det tar endast några minuter att besvara, enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. Enkäten är helt frivillig och du kan avsluta när du vill. Resultaten kommer att presenteras i form av en C-uppsats i slutet av maj 2018. Du kan besvara enkäten via dator, surfplatta samt de flesta smartphones. Enkäten är öppen till och med torsdag den 26/4-2018.. Enkäten riktar sig till dig som är utbildad massör inom svensk klassisk massage.. ...
I Dagens medicin rapporteras om förslaget från Nordiska Rådet att osteopater bör legitimeras även i Sverige och Norge. Svenska Osteopataförbundet (SOF) arbetar gentemot Socialdepartementet och Socialutskottet i denna fråga och väntar svar senast 7 februari. Länk till artikeln i Dagens Medicin här: Nordiska rådet: Osteopater borde få legitimation
Hälsoprogram: Vad innebär det? - Många uppfödare arbetar, mer eller mindre aktivt, för att förbättra hälsan på den kattras de föde...
Kunskapsöversikt över sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften Arbetsmiljöverket Ellinor Ivarsson, Dominique Anxo & Jonas Månsson Linnéuniversitetet Disposition 1. Uppdraget och
Nu har det snart gått ett år sedan vi fick det nya uppdraget från Socialstyrelsen att fortsätta driva Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor.. För vår årliga redovisning till Socialstyrelsen skulle det vara värdefullt att få en återkoppling från dig/din verksamhet, oavsett om du har varit i kontakt med oss eller ej.. Därför ber vi dig om att svara på denna korta enkät, senast den 18 december. Det tar cirka två minuter. Om du deltagit i våra olika aktiviteter kan det hända att du får fler än ett mail. Då ber vi dig bortse från detta och endast fylla i en enkät.. Du får gärna vidarefordra detta mail till dina kollegor eller andra som du tror har kännedom om vår verksamhet.. Klicka här för att gå till enkäten. Du besvarar enkäten anonymt, men du kan välja att ta del i utlottningen av fem planscher om socialhaptisk kommunikation genom att skriva in din e-postadress (se enkäten).. Dina svar är värdefulla för oss.. TACK på förhand!. Lena Göransson, ...
Forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet håller på med ett projekt som handlar om att leva med smärta. Projektet är finansierat av AFA försäkring. De ska undersöka de förväntningar smärtpatienter har på sig själva och de förväntningar som vården/Försäkringskassan har på dem. Syftet är att förbättra förståelsen hos vårdpersonal/Försäkringskasseanställda för hur det är att leva med smärta och därigenom förbättra bemötandet.. Många kvinnor har redan besvarat enkäten. För att få en bra representativitet i urvalet behövs dock fler svar från män. Så är du man och har erfarenhet av att leva med smärta - delta i enkäten! Att besvara enkäten är helt anonymt, vill man ha en elektronisk triss-lott för besväret måste man dock lämna sin e-postadress men denna kopplas aldrig samman med svaren.. Bevara enkäten här:. ...
SUNET Survey Tjänsten SUNET Survey tillhandahåller enkätundersökningar online. Så fungerar tjänsten  SUNET Survey är en molnbaserad tjänst där varj...
Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att ta bort tester.. Du kan ta bort ett test eller en enkät innan eller efter du distribuerar testet eller enkäten på en innehållsyta. Öppna testets eller enkätens meny och välj Ta bort. Om deltagare inte har försökt att göra testet eller enkäten kan du ta bort testet eller enkäten från innehållsytan utan att några data går förlorade. Du har endast tagit bort testet eller enkäten från innehållsytan. Testet eller enkäten finns kvar på sidan Tester eller Enkäter där du kan redigera, distribuera om eller ta bort objektet från systemet.. När du har tagit bort ett test eller en enkät från en innehållsyta kan du distribuera testet eller enkäten igen. Det förekommer ingen anslutning eller delade data mellan den första och den andra distribueringen.. Om deltagare redan har gjort ett test eller en enkät kan du göra så att det inte är tillgängligt längre istället för att ta bort testet eller ...