Global satsning för att minska IED-hotet och rädda liv! Ronnie Nilsson från Swedec och Lars Samuelsson från insatsstaben J3 deltog vid konferensen i Canberra, Australien.
Global Impact är en aktiefond som investerar i bolag som bidrar till att uppfylla FNs 17 globala mål. Spara hållbart för en god avkastning och bättre värld!
Global Impact är en aktiefond som investerar i bolag som bidrar till att uppfylla FNs 17 globala mål. Spara hållbart för en god avkastning och bättre värld!
Global Impact är en aktiefond som investerar i bolag som bidrar till att uppfylla FNs 17 globala mål. Spara hållbart för en god avkastning och bättre värld!
Global Impact är en aktiefond som investerar i bolag som bidrar till att uppfylla FNs 17 globala mål. Spara hållbart för en god avkastning och bättre värld!
The third volume in the esteemed Nordic Architects series focuses on the global impact of urbanization and the escalating climate crisis. Architects all...
Förra veckan släpptes EGS-rapporten Towards a european global strategy. Godis för oss som dagligen jobbar med att förbättra Europas konkurrenskraft. Jo, det är faktiskt en del av det vi gör.. Några av de förslag som presenteras i rapporten handlar om behovet av att riva muren mellan EU:s inre marknad och världen utanför, att öka EU:s militära och civila förmåga, utveckla samarbetet med USA, Turkiet, Ryssland och Kina samt att förtydliga arbetsfördelningen mellan EU och dess medlemsstaterna.. Till dig som undrar vart EU är på väg och om Camerons tal om reformer i början av året har fått EU att skaka är mitt råd att du tittar lite extra på rapporten och funderar lite över hur förslagen skulle kunna påverka din verksamhet.. Så, se nu till att du får fatt i ett exemplar innan långhelgen. Jag hittade mitt här.. Nu tar vi tag i den här onsdagen!. ...
BRYSSEL: I en debattartikel i DN i dag berättar jag om det initiativ till en ny global strategi för Europa som Sverige, Polem, Italien och Spanien kommer att lansera i samband med mötet med EU:s utrikesministrar här i dag. Artikeln talar i allt väsentligt för sig själv. Och i eftermiddag kommer vi i anslutning till…
The presence of SV40 cancer viruses in vaccines isnt some conspiracy theory, by the way: these are the words of a top Merck scientist who probably had no idea that his recording would be widely heard across the internet one day. He probably thought this conversation would remain a secret forever. When asked why this didnt get out to the press, he replied "Obviously you dont go out, this is a scientific affair within the scientific community ...
För tredje året i rad arrangerar Twingly tillsammans med Greatness PR eventet TEDxAlmedalen. Årets tema är The world is getting better och eventet kommer att äga rum som ett midnattsseminarium den 5 juli i Visby.. Arrangörerna vill ännu inte avslöja vilka som kommer att tala under evenemanget, men gällande valet av tema menar [[Anton Johansson]] från Twingly att det kan bidra till en inspirerande nutidsanalys i en framtidskontext.. - Almedalsveckan handlar i mångt och mycket om att diskutera problem och vad man borde göra i framtiden. The world is getting better blev därför ett bra tema som visar vilka framsteg vi trots allt gör och varför, säger Anton Johansson.. Han menar att Almedalsveckan är ett bra sammanhang att koppla till TEDx-konceptet, inte minst för att det finns väldigt många duktiga människor samlade på samma plats under samma vecka.. - Man ska inte underskatta kraften i att samla dessa människor i en opolitisk, insiktsfull och inspirerande miljö. Vi hoppas ...
This course propounds a global perspective on society grounded in sociological theory and research. It elucidates the divisions, experiences and dynamics of the global society and its challenges for the future. Related to the global perspective, the course also strives for a social psychological understanding of important topics from a cross cultural view.
An interdisciplinary course, comparing adaptive wildlife management in northern and southern hemisphere systems, including a 16-day field trip to South Africa (5-20 January, 2019).
Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar ...
Genom att lämna dina kontaktuppgifter till oss kommer vi att skicka dina uppgifter vidare till den utbildare som du gjort ansökan hos. Utbildaren kan i sin tur komma att använda dina adressuppgifterna för att kontakta dig, t ex genom att maila eller posta en kurskatalog. I och med att du har valt att skriva in dina adressuppgifter kommer vi även att använda din adress för att i framtiden skicka relevant information om liknande utbildningar eller annat som vi tror kan intressera dig. Dessa utskick kan du enkelt avsluta genom att klicka på länken längst ned i e-postbrevet ...
|!--WYSIWYG--||p|Dokumentbeteckning: 2013:098|br /| |br /| I denna rapport redovisas ytterligare resultat från hastighetsundersökningen 2012 utöver de riksskattningar som finns i huvudrapporten. Regionala skattningar samt skattningar för olika vägtyper och vägkategorier redovisas. I huvudrapporten finns en beskrivning av hur undersökningen genomförts.|/p|
Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter.Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och i framtiden.
Kungliga Vetenskapsakademin har utsett Stig Wall, professor emeritus i epidemiologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, att som ordförande leda det internationella vetenskapliga rådet för nystartade Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT).
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbank.se/fondlista eller hos din återförsäljare.. ...
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbank.se/fondlista eller hos din återförsäljare.. ...
Västvärlden har det bra. I jämförelse med de många länder utanför västvärlden är levnadsstandarden här avsevärt högre. Människor världen över får vetskap om att möjligheter ser olika ut på olika platser i världen. I sökandet efter bättre möjligheter finns en dragningskraft. Särskilt när den egna tillvaron möter kritiska nivåer av det som Robert Egnell beskriver som mänsklig säkerhet. Trots att det har gjorts stora globala framsteg under senaste tjugo åren är stora delar av världen fortfarande drabbade av krig, svält, arbetslöshet och undermåliga livsförhållanden. Allt är påverkansbart av människan genom organisering, överenskommelser, innovation och handlingskraft. Trots det utvecklas inte alla delar av världen tillräckligt snabbt och positivt för att minska migration och sökandet efter bättre möjligheter.. Mer samarbete och utbyte är lösningen. Globaliseringen har redan inträffat. Att hindra den eller begränsa den innebär inte bara en mur mot ...
Jag har fortfarande inte hämtat mig från chocken över att inse att Piratpartiets nej till Lissabonfördraget - och jag begriper fortfarande inte att de som informationsparti har en uppfattning i en sådan allmänpolitisk fråga - inte innebär att de vill ge mer makt åt de enskilda länderna - som EU-kritiker i övrigt - utan tvärtom att alla dagens EU-beslut ska i sista hand avgöras av de 792 MEP:arna och att de enskilda länderna genom sina regeringar ska fråntas allt nuvarande inflytande över EU ...
Moberg Derma rapporterar idag lovande resultat från en fas III-studie för K301 mot seborroiskt eksem (mjälleksem). Studien visar att K301 var signifikant bättre än placebo på ett flertal viktiga effektvariabler, bland annat en mycket markant effekt på graden av fjällning efter både två och fyra veckors behandling. Både patientens och läkarens globala skattning av behandlingseffekten utföll klart positivt för K301. Inga allvarliga biverkningar rapporterades och ingen patient behövde avbryta sin behandling på grund av biverkningar ...
Du får med denna inriktning en tvärvetenskaplig utbildning med fokus på naturvetenskapliga ämnen men med ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Du får fördjupa dig inom såväl naturvetenskap som samhällsvetenskap och geografi. Den framtida arbetsmarknaden har ett stort behov av dig som har förståelse för det samhällsvetenskapliga och globala perspektivet på naturvetenskap. På Cybergymnasiet får du ett fokus på hållbar utveckling, globala frågor och ett helhetsperspektiv på hur natur- och samhällsvetenskap är sammanflätat.. ...
Håkan Jönsson, 2012, Time for Food : Everyday Food and Changing Meal Habits in a Global Perspective. Proceedings of the 18th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Åbo Akademi University, Turku, Finland, 18-21 August 2010. Lysaght, P. (red.). Åbo Akademis förlag. Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceeding › Kapitel samlingsverk ...
21-23 maj 2014 arrangeras denna konferens i Stockholm av DFI och EFFC på Älvsjömässan. Ta chansen och ta del av såväl nationell som internationell kunskap under dessa tre dagar. Konferensens tema är det globala perspektivet på hållbart utförande av djupgrundläggning ur ett standardperspektiv ...
21-23 maj 2014 arrangeras denna konferens i Stockholm av DFI och EFFC på Älvsjömässan. Ta chansen och ta del av såväl nationell som internationell kunskap under dessa tre dagar. Konferensens tema är det globala perspektivet på hållbart utförande av djupgrundläggning ur ett standardperspektiv ...
The aim of this course is to give advanced knowledge of logistics in purchasing and supply chain management with a global perspective. The focus is on the purchasing functions importance for the company result ...
1996 (Svenska)Ingår i: QUIS5: Advancing service quality: A global perspective / [ed] B. Edvardsson, S.W Brown, R. Jonston & E.E. Scheving, New York: St Johns University , 1996, s. 164-168Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt) ...
Om man kan ta in det globala perspektivet i klassrummet har man kommit långt som lärare. Det är en del av uppdraget, tydligt uttryckt i skolans styrdokument, och leder till mer toleranta unga människor.
Opening of the conference Welcome to Umeå EU and maritime transport from a global perspective - Northern transport routes REMOTE and Peripheral regions Skriv ut
I Sverige har vi klarat oss relativt bra hittills. Och visst det kan man ju vara glad för. Men med den ökade globaliseringen är väl detta knappast ett nationellt problem, snarare ett internationellt. Jag var i Indien för ett par år sedan och läste en kurs i Global Hälsa. En dag var vi ute på studiebesök på en vårdcentral. Med stigande skräckblandad förtjusning såg vi läkaren ta emot 50 patienter på en timme. Kön till hennes skrivbord ringlade långt ut på gården, väntrummet = mottagningsrummet där vi satt och svettades var fullt av människor, ljudnivån var uppe i taket av hostanden, stönanden och barnskrik. Mitt i detta satt läkaren på sin stol och kallade fram patient efter patient, frågade dem lite snabbt hur de mådde, satte stetoskopet över ett par punkter över bröstet och skrev sedan ut amoxicillin åt alla. När man ser till dessa globala problem med både antibiotikaöveranvändning och omöjliga arbetsförhållanden för läkare inser man att vi inte lugnt ...
SAHLGRENSKA AKADEMIN G 2015/132 Utbildningsplan för masterprogram i global hälsa, 120 högskolepoäng Master s Programme in Global Health, 120 credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen
Enligt beslut vid årsstämman 2011 skall Global Health Partner ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en...
1. Affärsprocesser måste återuppfinnas för den digitala tidsåldern. Idag finns inget tålamod med tröga processer i den affärskritiska informationshanteringen. Företagen har inte tid att utveckla egna processer som dessutom oftast är komplexa och krångliga att använda.. 2. Dagens medarbetare förväntar sig en digitaliserad arbetsplats. Särskilt yngre anställda vill kunna arbeta varsomhelst genom sina mobiler, surfplattor och datorer - där de vill ha tillgång till de appar som krävs. Alltså behöver företag kunna förse sina medarbetare med sådana flexibla verktyg. Det ställer också krav på att arbetsmaterialet är säkert, att det inte går förlorat eller utsätts för otillbörliga intrång. Detta är på väg att bli ett villkor för att attrahera de bästa medarbetarna.. 3. Data måste hanteras säkert och enligt alla nya regleringar. Nyligen hade GDPR en global inverkan. Alla företag som verkar i EU måste klara nya krav på integritet och klargöra vilket land ...
Det går inte att förutsäga med någon grad av exakthet vad klimatet blir i framtiden eller hur stor roll människan har. Men människans roll är stor. Att det blir två eller fyra grader varmare bör ses som ett sätt att pedagogiskt uttrycka hur stor påverkan människan har globalt. Att det blir fyra istället för två grader visar en dubbelt så stor global inverkan i ett läge där påverkan redan är för stor ...
Den globala påverkan av banktrojaner har ökat med 50 procent de senaste fyra månaderna, med banktrojanerna Dorkbot och Emotet i topp. Det visar Check
Andreas Mårtensson, vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, tilldelas Sight Award för utmärkt vetenskaplig insats inom global hälsa. Det är en ny utmärkelse som nu delas ut för första gången.
EU agerar nu utifrån en global strategi att reglera och lagstifta livsmedelsproduktion som berör inte bara den Europeiska marknaden utan våra lokala bönder som valt att odla ekologiskt och vår rätt till vår egen hälsa med holistiska metoder som omfattar höga doser av vitamin och … [Read more...] ...
EU agerar nu utifrån en global strategi att reglera och lagstifta livsmedelsproduktion som berör inte bara den Europeiska marknaden utan våra lokala bönder som valt att odla ekologiskt och vår rätt till vår egen hälsa med holistiska metoder som omfattar höga doser av vitamin och … [Read more...] ...
Naturvårdsverket bedriver internationellt miljösamarbete både bilateralt, med enskilda länder, och multilateralt i olika internationella organ.
Välkommen till möte Global hälsa som hålls på Katastrofmedicinskt centrum den 10 november! Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan till e-post: [email protected] ...
VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) BILAGA B 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Aktiebolagslagen aktiebolagslagen
Under nästa vecka - 9-13 oktober - ordnas sex lunch- och kvällsföredrag med ledande forskare samt filmvisning, workshops m.m. Allt på temat global hälsa.
Här finns en liten grupp (34 ledamöter samt dess talare och deltagare), som vill fånga influenser, styra tankar för att osynligt regera i bakgrunden, påverka olika frågor som kommer att drivas i olika lände och påskynda europeiskt samarbete och integration. Det sägs att man vill försvaga nationalstaternas roll för att underlätta för de globala företagen och bankerna att växa fritt, med minimal kontroll av nationella regeringar och parlament i olika länder. Många av deltagarna talar öppet, i många andra sammanhang, om en ny världsordning. Precis som om det vore något helt självklart och naturligt ...
Väljer du den här strategin kan dina pengar placeras över hela världen. Placeringen kan vara i enskilda länder eller världsdelar men även i nischfonder, t.ex i branschfonder och på tillväxtmarknader. Maximalt kan din portfölj placeras i 40% aktiefonder, men under vissa omständigheter kan upp till 100 % placeras i räntefonder.
Efter britternas utträde ur EU kommer Storbritannien inte ha en chans att hävda sig om enskilt land. Det forna imperiet relegeras till världspolitikens gärdsgårdsliga,
Innan regeringen lämnar en proposition till riksdagen skickar regeringen vanligtvis ett utkast av den, en så kallad lagrådsremiss, till Lagrådet som
Skriftlig fråga 2019/20:1801 Björn Söder (SD) Fråga 2019/20:1801 Synen på Sverige utomlands av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Jag har i tidigare frågor 2019/20:1541, 2019/20:1646 och 2019/20:1670 ställt frågor till utrikesministern om vilka åtgärder hon tänker vidta för att förändra den mycket negativa bild av Sverige som omvärlden nu har på grund 2020-07- ...
Motion 2018/19:3066 av Aron Emilsson m.fl. (SD) Motion till riksdagen 2018/19:3066 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av skr. 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt stärka det nordisk-baltiska samarbetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig Motion till riksdagen 2018/19:3066 av ...
FBA är en svensk myndighet under Utrikesdepartementet. Myndigheten styrs av flera olika författningar som riksdagen, regeringen och andra myndigheter ger ut.