Forskningsfusk eller Rättsövergrepp med på SvenskaSajter.com: I centrum står smärtfysiologen Thomas Lundeberg, en man i karriären med flera doktorander, företag och patent. När Lundeberg blev professor i början av 2000-talet började en forskningskollega och affärspartner att driva en anklagelsekampanj mot honom och mot flera av hans doktorander. Thyberg redogör för turerna i denna historia, som flera gånger kommenterades i pressen. Lundeberg blev till slut fälld av både KI och VR för oredlighet , vilket medförde att han idag i praktiken har yrkesförbud som forskare..
I dag är det premiär för Shintaro Shimosawas thriller MISCONDUCT i USA. En film med stjärnor som Anthony Hopkins, Al Pacino, Malin Åkerman, Josh Duhamel och Alice Eve.. Misconduct handlar om en ambitiös, ung advokat (Josh Duhamel) som tar sig an ett stort rättegångsfall mot en mäktig och skoningslös chef (Anthony Hopkins) för ett stort läkemedelsföretag och hans senior partner (Al Pacino). Snart blir han indragen i en härva av utpressning och korruption.. Misconduct är producerad av Ellen S Wander i samproduktion med Fredrik Zander, Chimney och Film Väst. Manus av Simon Boyes och Adam Mason. Distribution Lionsgate.. ...
Several cases of research fraud have been exposed during the past several years with Andrew Wakefields measles vaccine accusations and Paolo Macchiarinis airway transplants receiving extensive media coverage. Why do researchers cheat when the likelihood of being revealed is so high? Another problematic re- cent development is the multitude of parasitic scienti c journals that published virtually any research report as long as they get payed. Even coauthorships can be purchased. Researchers need to be aware of changing journal landscape.. Dan Larhammar is professor of molecular cell biology at Uppsala University. His research concerns neurobiology and evolution. One of his main interests is the distinction between science and pseudoscience. He was a member of the Swe- dish Research Councils (VR) Expert Group on Research Misconduct for eight years. He is a member of the Royal Swedish Academy of Sciences since 2007 ...
Vi tror att man måste jobba på fler fronter. Forskarkulturen kan behöva bli mer öppen. Vi har också byggt en incitamentsstruktur som belönar dem som till exempel fuskar med att vara författare fast de inte är det. Fusk är förknippat med den konkurrens som präglar mycket forskning. Vi tycker att vetenskapen som motvikt borde kultivera samarbete och öppenhet, där det exempelvis är en självklarhet att dela data. En tänkbar åtgärd bland många andra är meritering inte bara för författarskap utan även för att skapa till exempel databaser. Idag kräver den som står bakom databasen ibland att stå med som författare, vilket är emot reglerna. Där behöver man uppfinna nya sätt att ge meritering. Vi föreslår en contributorship model, att man listar medarbetarena och skriver vad de har bidragit med.. Finns det vissa grupper som har större anledning än andra att slira på sanningen? ...
[2013-09-25, Nr 39-40 2013] Data i två japanska studier av blodtryckssänkaren valsartan (Diovan) uppges ha manipulerats. Den svenske kardiologen Björn Dahlöf är medförfattare till båda. Läs artikeln på nätet || Läs också: Björn Dahlöf: »Jag har inte kunnat kontrollera originaldata« || Misstankarna utreds inte vid Göteborgs universitet || Novartis ber om ursäkt för forskningsfusk [2013-09-27]…
Jag har svårt all förlika mig med att vissa grupper i samhället kan begå omoraliska gärningar typ bedrägligt beteende inom forskningsvärlden och misshandel inom idrottsvärlden utan att rättsinstanserna reder ut och lagför missgärningsmännen/kvinnorna. Visst är det svårt att leda i bevis om uppsåt föreligger, men godtycket blir inte mindre när kollegor och chefer har att göra bedömningen. Det finns tydligen klickar i vårt samhälle, som är immuna mot de regler, som gäller för vanligt folk!. ...
I slutet av oktober disputerade psykologen Linda Jüris och godkändes av examinatorerna och fick sin doktorshatt. Nyligen har det dock till rektor Eva...
Jag tror att vad man stoppar i sig och hur man lever har så långsiktiga och komplexa effekter på hur man mår så att det är svårt eller omöjligt att göra några meningsfulla vetenskapliga tester.. Örter som används för medicinering i andra delar av världen än vår innehåller alla möjliga substanser (tyvärr ofta i helt oförutsägbara doser som varierar med odlingsplats och år) och att vaska fram vilka substanser eller kombinationer som faktiskt har effekt är svårt, även om ett stort meningsfullt arbete naturligtvis pågår. Men det är inte lika ekonomiskt intressant som att forska på hur folk ska kunna fortsätta äta skräpmat utan att bli feta. Placeboeffekten som man utsätts för när man får nån terapi skall väl inte underskattas heller, om folk mår bättre av det så får man väl säga som Joey i Friends -Whats not to like. Sen att teorierna bakom är mest skrattretande vanföreställningar om energier kan man väl bortse ifrån? Jag har inte så bra ...
Tidigare studier har hävdat att havsförsurning förändrar beteenden hos fiskar på korallrev, så att de lockas av lukten av rovfisk och tappar förmågan att hitta hem.
Randstadkoncernen är en internationell organisation som förväntar sig att samtliga företag och anställda inom koncernen alltid agerar i full överensstämmelse med våra affärsprinciper. Det betyder att handla etiskt, med integritet och i enlighet med Randstads policys och förfaranden samt utifrån gällande lagar och bestämmelser. Som del av vår öppna och ansvarstagande kultur uppmuntrar vi alla intressenter att anmäla tillbud, situationer och misstankar beträffande beteende som inte följer dessa värderingar. I Misconduct Reporting Procedure anges vad du ska göra om du misstänker eller har bevis på en allvarlig överträdelse inom eller i relation till Randstadkoncernen.. Vem som helst, både inom och utom Randstadkoncernen, kan i god tro lämnar in ett klagomål, en anmälan eller misstankar om en överträdelse inom eller i relation till Randstadkoncernen.. I Misconduct Reporting Procedure anges vad du ska göra om du misstänker eller har bevis på allvarlig överträdelse ...
Randstadkoncernen är en internationell organisation som förväntar sig att samtliga företag och anställda inom koncernen alltid agerar i full överensstämmelse med våra affärsprinciper. Det betyder att handla etiskt, med integritet och i enlighet med Randstads policys och förfaranden samt utifrån gällande lagar och bestämmelser. Som del av vår öppna och ansvarstagande kultur uppmuntrar vi alla intressenter att anmäla tillbud, situationer och misstankar beträffande beteende som inte följer dessa värderingar. I Misconduct Reporting Procedure anges vad du ska göra om du misstänker eller har bevis på en allvarlig överträdelse inom eller i relation till Randstadkoncernen.. Vem som helst, både inom och utom Randstadkoncernen, kan i god tro lämnar in ett klagomål, en anmälan eller misstankar om en överträdelse inom eller i relation till Randstadkoncernen.. I Misconduct Reporting Procedure anges vad du ska göra om du misstänker eller har bevis på allvarlig överträdelse ...
European Science Foundation har publicerat flera policy-dokument om oredlighet: Good Scientific Practice in Research and Scholarship (policy briefing no 10) och Research Integrity: global responsibility to foster common standards (Policy Briefing no 30), liksom ett par rapporter: Stewards of Integrity och Fostering Research Integrity in Europe. Detta arbete har kulminerat i en European Code of Conduct for Research Integrity. OECD har utgivit Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct. Den andra världskongressen om forskningsintegritet har formulerat Singapore Statement on Research Integrity. Vid nästa kongress i Montreal antogs ett nytt uttalande. Också InterAcademy Council har utarbetat en rapport om responsible conduct i en globaliserad forskarvärld. Även EGE har producerat ett statement.. Hur man bör se till att den vetenskapliga litteraturen hålls korrekt beskrivs i RePAIR Consensus Guidelines.. ...
Sions vises protokoll (ryska: Протоколы сионских мудрецов eller. Förfalskning av finansiella eller officiella dokument är en klass
GS1-standarder hjälper oss motarbeta förfalskningar och förbättrar patientsäkerheten Av Christoph Krähenbühl, och AstraZeneca Ian Haynes, AstraZeneca Genom att förespråka GS1-standarder och tillsammans
Hitta artister som liknar Misconduct och upptäck ny musik. Skrobbla låtar för att få rekommendationer om låtar, album och artister du älskar.
Brottmål som rör våld med dödlig utgång är ämnet för det sjunde avsnittet av Domstolspodden. Det handlar om mord, dråp och vållande till annans död - och vad skillnaden mellan de olika brotten är. Samtalet kommer in på vad som kan vara förmildrande res
Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH Søreide, Tina FINANSMARK
Förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini läggs ned. Åklagarna anser att det inte går att styrka misstankarna om vållande till annans död - men anser att han tagit risker. - Det råder ingen tvekan om att användningen av syntetisk luftstrupe har varit oaktsam, säger kammaråklagare Anders Tordai.
Det var 03.16 natten till söndag som olyckan inträffade på Onsalavägen i höjd med Konvalecensvägen. Bilen med två unga män for av vägen och kraschade in i en friggebod.. Under söndagen uppgav polisen att brottsrubriceringen var olovlig körning, grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död.. Eventuell olovlig körning, det vill säga att sakna körkort för det fordon man framför, vill polisen idag, måndag inte kommentera.. - Det vi jobbar med initialt är grov vårdslöshet i trafik samt grovt vållande till annans död. Sedan får vi samla ihop alla uppgifter som finns. Det är mycket spekulationer och rykten igång och vi vill inte fastna i den fällan, säger förundersökningsledare Andreas Gabrielsson, trafiksektionen i Göteborg.. ...
Nu är åtal väckt mot den polisman som är misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada efter en olycka på Hälsningborgsvägen den 6 januari i år. Något datum för rättegången, som kommer att hållas i Lunds Tingsrätt, är ännu inte spikat. ...
En 23-årig man åtalas misstänkt för grovt vållande till annans död - mannen körde i hög hastighet på en gående i Tibro kommun. Han misstänks också för grovt rattfylleri och för att ha smitit ifrån olycksplatsen.
Riksåklagaren har lämnat in en överklagan till Högsta domstolen av en friande hovrättsdom gällande vållande till annans död.
27 Misconduct, Discrimination, and Harassment predicated on Sex Including Pregnancy, Sexual Orientation, and Gender Identity/ExpressionAuthorized by...
Åklagaren har begärt åtalsförlängning till och med den 13 mars för de båda personer som är häktade i Norrköping för vållande till annans död, grovt brott.
Forskningsfusk har blivit obehagligt aktuellt efter skandalen kring kirurgen Paolo Macchiarini vid Karolinska institutet. Den här boken vill påminna om behovet av etisk reflektion kring forskning, men gör också klart att forskningsetik inte bara handlar om allvarliga övergrepp utan också om sådant som vem eller vilka som ska stå med sina namn när forskningsresultat publiceras. Exempel på forskningsetiska problem tas upp: vilka krav som bör ställas på behandlingen av forskningspersoner, hur djur som används bör behandlas, om vissa områden bör lämnas oberörda av forskning? Läsaren får bland annat lära sig hur en etisk analys görs och får veta att vardagsmoral inte räcker för att göra en sådan. Ett kapital handlar om vad som menas med bra forskning. Exemplarisk forskning bygger på bra metoder, är grundlig och noggrann samt öppen för kritik och har beredskap för omprövningar.. ...
Som svar på den första är att det finns en hel jäbla massa (galna) anledningar. Du har begränsade forskningsmedel och måste producera/publicera något för att få fortsatt anslag annars kommer du stå utan jobb och försörjning. Du vill bli erkänd och stor inom ditt forskningsfält. Du fuskar för att du kan. Du fuskar för att du är lat att verkligen bevisa din hypotes. Anledningarna är lika många som de är dumma. En forskare slängs sällan ut på naken baksida bara för att resultaten dröjer (med nickande till mitt första påstående), och resten är bara dumma. Dessvärre är de, när det kommer till verkligheten, sanna. Forskningsfusk är en realitet liksom doping inom idrott. Folk gör det för att det går. Ibland kommer de undan med det, oftast åker de fast. Skillnaden mellan idrottare och forskare är att den senare nämnda ofta kommer alldeles för lätt undan vilket leder in mig på fråga nummer två. Hur kan man medvetet ge en forskare en professur som redan en gång ...
Som svar på den första är att det finns en hel jäbla massa (galna) anledningar. Du har begränsade forskningsmedel och måste producera/publicera något för att få fortsatt anslag annars kommer du stå utan jobb och försörjning. Du vill bli erkänd och stor inom ditt forskningsfält. Du fuskar för att du kan. Du fuskar för att du är lat att verkligen bevisa din hypotes. Anledningarna är lika många som de är dumma. En forskare slängs sällan ut på naken baksida bara för att resultaten dröjer (med nickande till mitt första påstående), och resten är bara dumma. Dessvärre är de, när det kommer till verkligheten, sanna. Forskningsfusk är en realitet liksom doping inom idrott. Folk gör det för att det går. Ibland kommer de undan med det, oftast åker de fast. Skillnaden mellan idrottare och forskare är att den senare nämnda ofta kommer alldeles för lätt undan vilket leder in mig på fråga nummer två. Hur kan man medvetet ge en forskare en professur som redan en gång ...
Simpelt forskningsfusk! ↓ Sedan nyckelhålet kom 1989 har diabetes trefaldigats och fetman har fördubblats. Ett talande resultat av ett nationellt nutritionsexperiment med en extrem högkolhydratkost. ◊ Forskningsfusk! I Lund har man publicerat en artikel rubricerad Scoring models of a diet ...
Det var i går, torsdag, som åklagare meddelade att det inte kommer att väckas något åtal mot kirurgen Paolo Macchiarini, som bland annat genomfört tre mycket uppmärksammade operationer med syntetiska luftstrupar vid Karolinska universitetssjukhuset.. Han var misstänkt för grovt vållande till annans död, alternativt grovt vållande till kroppsskada, i tre fall och för grovt vållande till kroppsskada i ett annat fall.. Åklagarna konstaterade förvisso att Paolo Macchiarini agerat oaktsamt vid de aktuella luftsstrupsoperationerna, samt att risktagandet ökat för varje ingrepp. Men åklagarnas slutsats var ändå att det med tillräcklig säkerhet inte går att bevisa att någon annan metod skulle ha gett ett bättre utfall för de aktuella patienterna. Av det skälet lades samtliga förundersökningar ner.. I en mejlkommentar till Läkartidningen skriver Paolo Macchiarini:. »Jag är mycket glad att myndigheterna varit så noggranna i sin utredning och att den nu är färdig. Deras ...
Tips nummer två: Berätta för honom att enda ingången han får använda är skorsten, om han går med det kan det vara en förfalskning! Och om han nekar kan det också vara en förfalskning.. För tomten kommer INTE genom skorstenen i Finland, men kan kan säkert göra ett undantag för att göra dig glad, men om han misslyckas och fastnar i skorstenen så är han falsk.. Låt honom sitta där ...
Många av de exklusiva klockor vi är intresserade av är oxå drabbade av att oseriösa försöker kopiera dem. Vissa kopior är så bra gjorda att det kan...
Den 33-årige lastbilschauffören dömdes till åtta år och tio månaders fängelse efter att ha erkänt sig skyldig till vållande till annans död samt vållande till allvarlig kroppsskada i fem fall.. Föraren körde med sin 19 ton tunga lastbil in i skolbussen, en Vauxhall Vivaro, bakifrån i en hastighet av cirka 50 km/h. Det resulterade i att en 14-årig pojke och hans lärarassisten avled på olycksplatsen.. Domare Robert Altham på Preston Crown Court ...
I samband med att jag f rs ker kontrollera notiser f r tg rd l ser sig DISGEN. r det en k nd bugg eller g r det inte att g ra alla kontroller samtidigt?
Under 2011 och 2013 opererade Paolo Macchiarini, då verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, in syntetiska luftstrupar på tre patienter. Alla dog. I juni 2016 delgavs han misstanke om grovt vållande till annans död, alternativt grovt vållande till kroppsskada. Idag rapporterar Aftonbladet att han frias.. - Vi har kommit fram till att det har varit oaktsamt att genomföra fyra av de fem operationerna eftersom kirurgen utförde operationerna med syntetiska luftstrupar i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men, vi har inte funnit att brott går att styrka, vilket beror på att vi inte kan bevisa att effekterna med hög sannolikhet hade uteblivit med en annan metod, säger kammaråklagare Jennie Nordin till Aftonbladet.. Omkring 80 förhör har hållits och utredningen mot Paolo Macchiarini består av 55 000 sidor. Paolo Macchiarini nekar till anklagelserna, och åklagarna vet inte var han befinner sig i dagsläget.. - Min klients kommentar är ganska kortfattad just nu. ...
Tisdagen den 11 december ska överåklagare fatta beslut när det gäller överprövning av den tidigare nedlagda förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini. Det meddelar Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.. Macchiarini var misstänkt för tre fall av grovt vållande till annans död, alternativt grovt vållande till kroppsskada.. Paolo Macchiarini var tidigare anställd på Karolinska universitetssjukhuset, där han utförde operationer där patienternas luftstrupar ersattes med syntetiska proteser. Två av patienterna dog och en skadades svårt.. Den tidigare åklagaren valde dock att lägga ned förundersökningen mot Macchiarini i oktober 2017.. En målsägande och anhöriga till de två målsägande som avlidit begärde sedan överprövning av detta beslut. Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg beslutade då att granska Macchiarini- ärendet, som totalt rör fyra personer.. På tisdagen kommer överåklagare antingen att avsluta ärendet med bedömningen att det ...
N r skriver ut till CutePDF s har jag inga problem vid mindre sidantal. Provat med 76 sidor, som g r utan problem. Men tar jag och skriver ut st rre sidantal, t.ex. som nu 427 sidor s f r jag felmeddelande: Please wait a moment, och straxt efter slutar det med bifogade klipp. Att skriva ut fr n Disgen82d r inga som helst problem. Skriver d ut med samma person som Proband fr n b gge Disgen. VAR kan felet ligga? Undrar
Sveriges största databas med rättslig information om personer. Även hovrätten dömer en man för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död av en 3-åring
Enligt den senaste europeiska klimatbarometern är svenskarna räddast av alla européer för klimatförändringarna. Här anser 38% av de tillfrågade att klimatförändringarna är planetens allvarligaste problem. Här i det kallaste landet i unionen oroar man sig mest för den globala uppvärmning som propagandan hotar med. I Europas varmaste land, Grekland, oroar man sig minst. Där anser…
En man i 25-årsåldern blev påkörd av en taxi på Kungsgatan i Stockholm i natt. Han har livshotande skador - fick smäll på huvudet. Taxiföraren är misstänkt för grovt vållande till kroppsskada och grov vårdslöshet i trafik. Larmet kom till polisen 03.48 om att en man i 25-årsåldern blivit påkörd av en taxi på ett övergångsställe på Kungsgatan, i närheten av Sveavägen.. Han har livshotande skador. Bland annat skador på huvudet, säger Fredrik Nylén, på Norrmalmspolisen.. Mannen fördes med ambulans till sjukhus. Hans anhöriga är underrättade och finns med honom på sjukhuset. Taxibilen är tagen i beslag. Taxichauffören är misstänkt för grov vållande till kroppsskada och grov vårdslöshet i trafik. Föraren är inte gripen eller frihetsberövad.. Det som är mest aktuellt nu är att se om mannen som blev påkörd kommer att överleva eller inte, säger Fredrik Nylén.. Många personer fanns i rörelse på gatan när mannen blev påkörd. Vittnen kommer nu ...
Vi har tidigare skrivit om Olle Rosdahl som under en joggingtur blev beskjuten av en norsk jägare. Skytten blev åtalad för mordförsök, men domen i Helsingborgs Tingsrätt blev istället grovt jaktbrott och grovt vållande till kroppsskada - ett straff som till slut renderade i ett års fängelse och skadestånd. Enligt rättens ordförande, Sofie Tollgerdt, var det inte ställt bortom rimligt tvivel att jägaren visste att det var en människa han sköt mot och han kan därför inte dömas för uppsåtligt brott.. Dock menar tingsrätten att jägaren varit grovt oaktsam när han avlossade skottet och därför döms han till grovt vållande till kroppsskada och för sex fall av grovt jaktbrott. Utöver året i fängelse ska han dessutom betala 38 000 i skadestånd till Olle Rosdahl.. Källa: lokaltidningen.se. ...
Efter den svåra olyckan den 1 november 2011 på Nordkalks anläggning i Luleå, då en man avled och flera skadades, dömdes dåvarande platschefen vid Nordkalk för arbetsmiljöbrott, bestående av grovt vållande till annans död och grovt vållande till...
Även hovrätten dömer den man som vållade olyckan i närheten av Fliseryd i juni 2017 för bl.a. grovt vållande till annans död i två fall och grovt vållande till kroppsskada.
Inte nog med att jag blev vansinnig på SAS patetiska IT (seat map online visade tydligt att rad 21-22 på fallfärdiga MD81 var exit row, men vid...
Idag nås vi av beskedet att Carnegie mäklat en post på 9,5 miljoner aktier i Kundred. Och det ger såklart ringar på vattnet och aktien rasar ner mot 53 kr. Ett ras på ca 5 %. Tittar man på ägarsidan så stämmer postens storlek väl överens med 2:a AP-fondens innehav. Vissa tror att det är Bodemholm som lämnar men deras post är enligt våra upgifter mindre än den aktuella posten. Enligt Avanzas ägaruppgifter är det mest sannolikt att det är just AP-fonden som sålt. Det rimmar dessutom bra med deras etiska råd som anser att:. För fonden är både hållbarhet och ett ansvarsfullt agerande högt prioriterat. Ett proaktivt förhållningssätt till miljö, etik, sociala frågor och bolagsstyrning är medel för att uppnå målet om en god riskjusterad avkastning.. Ägarlistan vi har att förhålla oss till är från 24 oktober 2019 och de kan vara så att vi fått fel info om AP-fondens innehav men utifrån de uppgifter vi har så gissar vi som sagt att det är just AP-fonden som ...
Höga Kusten Hike ska vara ett ansvarstagande och miljömedvetet arrangemang där hänsyn till miljön skall vägas in i alla beslut samt i våra val av samarbetspartners.. - Höga Kusten Hike går av stapeln i en unik vildmark som vi vill bevara och värna om för att försäkra oss om arrangemangets fortlevnad och för att framtida generationer skall kunna uppleva Skuleskogens Nationalpark på samma sätt som vi tillåts göra idag.. - Höga Kusten Hike ska inom organisationen och gentemot deltagare utbilda, informera och inspirera till ett miljömässigt ansvarsfullt handlande som främjar ett hållbart vistande i Nationalparken och Naturreservatet.. - ,Miljöarbetet skall successivt förbättras - Höga Kusten Hike skall sträva efter minskad miljöbelastning och åstadkomma ett miljösäkrat arrangemang.. - Höga Kusten Hike ska följa tillämplig lagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som arrangemanget berörs av.. ...
In one of the biggest religion news stories of the new millennium, the Associated Press announced that Professor Antony Flew, the worlds leading atheist, now believes in God.. Flew is a pioneer for modern atheism. His famous paper, Theology and Falsification, was first presented at a meeting of the Oxford Socratic Club chaired by C. S. Lewis and went on to become the most widely reprinted philosophical publication of the last five decades. Flew earned his fame by arguing that one should presuppose atheism until evidence of a God surfaces. He now believes that such evidence exists, and There Is a God chronicles his journey from staunch atheism to believer.. For the first time, this book will present a detailed and fascinating account of Flews riveting decision to revoke his previous beliefs and argue for the existence of God. Ever since Flews announcement, there has been great debate among atheists and believers alike about what exactly this conversion means. There Is a God will finally put ...
Doros etiska kod ger vägledning till anställda och leverantörer, och säkrar ett ansvarsfullt bemötande av våra intressenter.. I relation till medarbetarna fokuserar vi på:. ...
I september 2005 f rv rvade Imperial Tobacco Group, v rldens fj rde st rsta tobaksbolag, 43,5 % av aktierna i Skruf Snus AB och i samband med det tr ffades ett s lj- och distributionsavtal mellan de b da bolagen. Skruf Snus tillhandah ller d rmed idag f rutom sina snussorter ven tobakspappret Rizzla och cigaretterna Paramount och Davidoff ...
Skruf Snus grundades 2002 och har sedan h sten 2003 s lt h gkvalitativa snusprodukter p den svenska marknaden. Under 2004 p b rjades f rs ljning i Norge och idag s ljs ven Skruf i Danmark. I september 2005 skapade Skruf Snus en allians med Imperial Tobacco Group, v rldens 4:e st rsta tobaksbolag. Skruf Snus tillhandah ller d rmed idag f rutom sina snussorter cigaretterna Davidoff, West, Paramount samt cigarettpappret Rizla. F r ytterligare information v nligen bes k www.skruf.se ...
Framför allt finner jag det lustigt att det alltid varit de nyligen anlända invandrargrupperna som varit mottagare av hat, trakasserier, fördomar och anklagelser. I varje tidsperiod har folk lyckats övertyga sig själva om att det är något allvarligt fel på just den här specifika etniska gruppen som råkar vara nyanländ just här just nu. Trettio år senare är deras barn okej med sina föräldrars hatobjekt, men de här jäklarna som kom i går eftermiddag, dem är det ingen ordning på. Och så fortsätter det ...