Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma
Företagets anställda och andra representanter ska följa lagar och regler, och också sträva efter att deras arbete är i enlighet med korrekt affärsbeteende, företagets värderingar och dess etiska riktlinjer. Kebonys etiska riktlinjer är ett viktigt verktyg som bidrar till säker, lojal och ansvarigt beteende inom företaget. Kebony värderar en ärlig och öppen dialog gällande frågor och problem som täcks av de etiska riktlinjerna.
Läkaresällskapet publicerar genom Etikdelegationen etiska riktlinjer som vägledning och stöd i läkarens vardag. Etiska riktlinjer vid ställningstagande till...
Hotel Elsi, Rivazzurra: Se omdömen, 16 bilder och bra erbjudanden på Hotel Elsi, rankat #36 av 38 B&B/värdshus i Rivazzurra och med betyget 2,5 av 5 på TripAdvisor.
Etiska riktlinjer för verksamheter som abort och embryonal stamcellsforskning ska naturligtvis vara välmotiverade. Men hur motiverar man att aktiviteter där mänskliga embryon och foster förstörs eller dödas bör vara tillåtna? Hur motiverar man att de bör förbjudas? Just för att frågorna är så känsliga och viktiga, väcks en vilja att finna den absolut bindande motiveringen.…
Är ogift och skriven i lägenhet på Bångvägen 38 B lgh 1001. Inga fler över 16 år är skrivna här. Elsi Dahl i Lycksele har inga bolagsengagemang.
... är en riktig arbetshäst som klarar gräsmattor upp till 2600 m2. Den har en klippbredd på 25,6 cm och är utrustad med ultraljudssensorer som...
Den 19-20 november samlas 750 personer under Sjuksköterskedagarna i Folkets hus, Stockholm. Tillsammans med forskare och kollegor diskuterar vi sjuksköterskans etiska utmaningar, ny omvårdnadsforskning och hur sjuksköterskerollen ser ut i framtiden. Det finns möjligheter att göra intervjuer i Folkets hus på morgonen innan konferensen börjar och i anslutning till föreläsningarna ...
Forskningsetik i cyberrymden av Per-Olof Ågren Cyberspace is growing. In a place where more and more people meet, we can be sure that researchers will follow. Do we need other ethical guidelines for research
Philosophy of Science, Scientific Theories and Research Ethics, 7,5 credits. Inom kursen skall studenterna utveckla fördjupad kunskap och insikter i vetenskapsfilosofi, vetenskaplig teoribildning och forskningsetik. Inom kursen sätts olika vetenskapliga teorier in i ett idéhistoriskt och empiriskt sammanhang och konfronteras med varandra.. Kursledare och examinator: Professor emeritus Mohamed Chaib, [email protected] ...
Jordnära: Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.. Utvecklande: Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. I Cantera ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.. Personliga: Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god ...
Woolly Bear ska uppföra sig etiskt och uppförandet grundas på värderingar om ärlighet, rättvisa och integritet. Värderingarna innebär en omtanke för människor, djur och miljö och ett åtagande att ta hänsyn till intressenternas behov.. Företaget främjar etiskt uppförande genom att:. ...
Jag har den största respekt för andra utgivare av innehåll och även kring deras beslut om vad de publicerar och inte publicerar. Publicistiska beslut är inte enkla. Det vet jag som är publicist här på min sida Omvärldsbevakaren. Men det finns ändå anledning att fundera kring vad det är som händer i de traditionella mediekanalerna […]. ...
Sametingets arbete med etikfrågor i Sverige och etik i samisk hä. februari 14, 2018, 1:30e m - februari 14, 2018, 8:00f m. Diskussion med utgångspunkt i de etiska riktlinjer som håller på att utarbetas på både svensk och norsk sida av Sápmi. Seminariet leds av Petter Stoor och Lis-Marie Hjortfors Petter Stoor är... ...
REPLIK. Lotta Edholm (L) går till attack mot idrottsförvaltningen i Stockholms stads förslag till etiska riktlinjer. Det är på gränsen till ohederligt av Edholm att försöka…
Finansliv har granskat hur Finansförbundet och FTF placerar sina pengar. Båda förbunden har etiska riktlinjer i förvaltningen men vår granskning visar flera tveksamma innehav.
Dagen är varm, 26 grader i skuggan. Vi badar flera gånger. Och läser. Jag är mitt inne i en tegelsten vid namn Karolinernas kvinnor av Elsi Rydsjö. Mycket fascinerande och gode långt från Heidenstams Karolinerna. Allt som tidigare endast män lovsjungit eller kritiserat berättas här helt ur kvinnoperspektiv. Det känns som om jag lär mig en del ...
... äger rum i Stockholm 20-21 november 2018 i. Temat för konferensen är God omvårdnad för alla - sjuksköterskans etiska utmaning.
Naturen och skogen engagerar många i Sverige, inte minst ur social synpunkt. Skogsstyrelsen har etablerat begreppet "skogens sociala värden" med följande breda definition "Skogens sociala värden är de värden som skapas av människans upplevelser av skogen".. Syftet med denna redovisning är att ge en bild av vad som görs inom området och hur ett framtida arbete kan utformas för att nå målen som rör skogens sociala värden inom skogs-, miljö- och friluftspolitiken. God samverkan och dialog mellan alla intressenter är viktigt för att åstadkomma goda resultat. Skogsföretag, skogsägarföreningar, myndigheter och ideella organisationer har deltagit och bidragit med underlag och konstruktiva diskussioner under arbetet.. Meddelande 2•2015 Skogens sociala värden. ...
Höga Kusten Hike ska vara ett ansvarstagande och miljömedvetet arrangemang där hänsyn till miljön skall vägas in i alla beslut samt i våra val av samarbetspartners.. - Höga Kusten Hike går av stapeln i en unik vildmark som vi vill bevara och värna om för att försäkra oss om arrangemangets fortlevnad och för att framtida generationer skall kunna uppleva Skuleskogens Nationalpark på samma sätt som vi tillåts göra idag.. - Höga Kusten Hike ska inom organisationen och gentemot deltagare utbilda, informera och inspirera till ett miljömässigt ansvarsfullt handlande som främjar ett hållbart vistande i Nationalparken och Naturreservatet.. - ,Miljöarbetet skall successivt förbättras - Höga Kusten Hike skall sträva efter minskad miljöbelastning och åstadkomma ett miljösäkrat arrangemang.. - Höga Kusten Hike ska följa tillämplig lagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som arrangemanget berörs av.. ...
STOCKHOLM. Under den pågående medicinska riksstämman i Stockholm har ett förslag på etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning presenterats. Dokumentet ska vara ett stöd för sjuksköterskor och läkare.. ...
Om historiens oönskade barn och ogifta kvinnors ställning Anna Hansdatter, som levde i början av 1600-talet, står som symbol för denna roman av Elsi Ryd
Etiska riktlinjer lägger grunden för förtroende i vårt arbete. Vi på Connect Search arbetar med högt ställda krav på etik och moral. Det är vår professionalism, etik och ärlighet gentemot våra kunder och kandidater som gör att vi lyckas i vår rekryteringsprocess.. Connect Search har alltid ett etiskt förhållningssätt i vårt arbete med rekrytering. Våra riktlinjer för etik och kvalitetsstyrning säkerställer en hög etisk nivå i vårt samarbete med våra kunder och kandidater. Vi arbetar med våra värderingar och etiska frågor som en del i vårt dagliga arbete. Detta gör att vårt arbete har hög kvalitet och det skapar förtroende hos berörda parter. Vi tillämpar de etiska regler som är antagna av Föreningen Sveriges Executive Search Konsulters (ESK).. ...
Fungerar och programmeras på samma sätt som en helt ny robot.. På vår hemsida www.robotservice.se hittar du ett stort utbud av både nya och begagnade robotar. Dessutom har vi ett stort lager av reservdelar för snabba leveranser.. Övriga robotar i lager: IRB120, IRB140, IRB1400, IRB1600, IRB2400, IRB2600 IRB4400, IRB4600, IRB6000,IRB640, IRB6400, IRB6400R, IRB6600, IRB6640, IRB6650, IRB6650S Från: 49000:-. ...
Elsi Solution har en rekke fordeler for beboere, sykepleiere, slektninger og leverandører av helsetjenester: Felles for disse fordelene er forbedret service og kvalitet.. Ved å være proaktiv bidrar Elsi Care Solution til at de riktige sykepleierne er på rett sted til rett tid.. Rutinesjekker vil reduseres slik at man sparer på begrensede ressurser og kan gi beboerne mer privatliv.. Livskvaliteten blir sterkt forbedret ved å ha konstant trygghet for at hjelp alltid er tilgjengelig når det trengs: 24/7, 365 dager i året.. Elsi Floor Sensor kan sammenlignes med en assisterende sykepleier som arbeider under gulvet, og gir de profesjonelle sykepleierne verdifull pleieinformasjon - umiddelbart tilgjengelig på en måte man ikke har hatt til nå ...
Att trygga ett allsidigt utbud av mötesplatser borde höra till kärnan i arkitekters och stadsplanerares verksamhet. Det menar arkitekter på Inobi som har utvecklat det teoretiska begreppet interstruktur för att tala om och arbeta med nätverk av mötesplatser.
Seminariet "Kan vi lita på forskningen?" var det andra i en serie om fyra seminarier om etik inom forskning. Det ägde rum den 17 november på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Seminarieserien "Den gode forskaren" är ett samarbete mellan Sveriges unga akademi och Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. "Kan vi lita på forskningen?" filmades och finns tillgängligt (nedan). ...
Under de senaste månaderna har vi arbetat med att tillsätta Kostfondens Vetenskapliga råd. Det har varit viktigt att hitta personer med hög vetenskaplig integritet. Personligen är jag mycket glad för de forskare som har tackat ja till att arbeta med fonden. De kompletterar varandra på ett utmärkt vis och jag känner mig fylld av tillförsikt att det här kommer att kunna leda fram till bra vetenskapliga studier som kan fylla alla de kunskapsluckor som finns på kostområdet. Du hittar forskarnas namn och en presentation av dem här: Vetenskapligt råd (som ni ser är jag också med på ett hörn).. Nu återstår en eller ett par ledamöter och två suppleanter innan rådet är komplett. Då kan fonden på allvar börja sitt arbete. Vill du vara med och bidra? Följ denna länk: LÄMNA BIDRAG.. ...
Affärer ska endast ingås med parter som tillämpar en sund och lagligt grundad praxis, minimerar risken för intressekonflikter, förbjuder givande eller mottagande av gåvor och gratifikationer, fäster yttersta vikt vid full redovisning och utlämnande av sanna uppgifter, samt följer alla anvisningar, kvalitetskriterier och produktkrav.. Hälsa och säkerhet. Alla affärspartners ska åta sig att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsplats samt följa alla gällande lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga inom hälsa och säkerhet. Dessutom ska det finnas en lämplig metod för hantering av farliga ämnen. Alla parter som erbjuder bostäder ska också se till att de hålls i ett hälsosamt och säkert skick.. Miljöaspekter. Alla affärspartners ska åta sig att använda miljömässigt hållbara metoder som ska följa Europeiska Unionens förordningar. Försiktighet ska vidtas beträffande alla potentiellt miljöfarliga ämnen eller processer.. Alla ...
Riktlinjerna vänder sig till program- och kursansvariga inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare.
Riktlinjerna diskuterar bland annat hur regelverk för förarlösa bilar kan se ut och hur mycket vi ska förlita oss på AI-styrda system. Läs hela artikeln här...
kunskap i yrkesutövandet för att uppnå en god kvalitet. - verkar jag för att arbetsplatser främjar god hälsa och är utvecklande för individ och verksamhet. - tar jag hänsyn till individens integritet. - bidrar jag till samverkan med andra yrkesdiscinliner för att få en helhetssyn i arbetet. - utövar jag god affärsetik ...
Den statliga norska oljefonden har en del etiska riktlinjer att förhålla sig till i sin investerigspolicy. Riktlinjerna är inte särskilt hårda, och är väl kanske mest sätt att komma undan rimligare krav på att gemenskapens pengar ska användas till att understödja vettiga sociala mål. Men när det nu finns några etiska riktlinjer har det varit ganska anmärkningsvärt att det inte har haft någon konsekvens för investering i företag som aktivt och konkret bidrar till upprätthållandet av en rasistisk och folkrättsvidrig ockupation ...
Tieto stärker sitt engagemang för att främja etisk och ansvarsfull användning av artificiell intelligens (AI) inom bolaget. Den nya satsningen innebär bland
Nyheter för dig som är verksam i den svenska elektronikbranschen som exempelvis tillverkare, konsult, distributör, finansiär, investerare, konstruktör eller tekniker.
Kvinna snärjd i sin tid Susanna Eleonora Lindman, prästgårdsfröken, lever i senare hälften av 1800-talet. Hon är andligen född femti år för tidigt, hon är
Etikett är en diminutivform av etik och betyder alltså liten etik eller den lilla etiken. Orden och begreppen verkar således ha något med varandra att göra. Men hur närbesläktade är de fenomen de betecknar? Är de alltid förenliga?
Vi tar hänsyn till ekonomi, miljö, folkhälsa och sociala värden när vi fattar beslut. Här skapar vi möjlighet för kommande generationer att leva ett gott liv. Respekt och ansvar för människors och miljöns behov styr våra handlingar. Vi är nytänkande och satsar på tekniska lösningar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Det är en del av vår identitet och hjälper oss också att skapa nya arbetstillfällen. ...
Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som förvaltar stora materiella, ekonomiska och sociala värden. För att kunna göra ett bra arbete krävs engagemang, samarbetsförmåga, drivkraft oc...
Svenskt Näringsliv har i dagarna startat en angelägen debatt om kvaliteten och det samhälleliga värdet av vissa högskoleutbildningar. Allt för många studenter väljer kurser med tveksamt ekonomiskt värde. Detta hade inte varit något problem om det inte varit för att (a) utbildningen är helt skattefinansierad, (b) studiemedlet är mycket generöst och (c) skatte- och bidragssystemen gör att kopplingen mellan människors produktivitet och inkomst är svag. Välfärdsstaten har i sin iver att skydda människor som haft otur också skyddat människor som gjort fel val ...
Jag vet exakt vad jag VILL göra i höst. Men det är en kostnadsfråga. Hanna Friberg (hannalicious.devote.se) lever mitt drömliv. Hon bestämde sig bara, tog sitt pick och pack och flyttade till Australien för att jobba. Även Minea och Josefina här i från Nynäs har gjort exakt så som jag vill göra. Jag vill också leva, se en annan världsdel, träffa helt nya människor och skapa minnen för livet. Jag vet att jag skulle älska att bo i ett varmt land, med andra kulturer och sociala värderingar. Ibland får jag till och med känslan av att Sverige inte är för mig. Men som sagt, en kostnadsfråga. Det är inte gratis att bara byta land så där, vilket betyder att jag måste jobba nu, nu, nu. Sökte ett jobb som är under påsken, vill väldigt gärna ha det. Försöker hålla mig från att shoppa för mycket nu, lagt undan pengar, köper bara det nödvändigaste. Men studenten är fan inte billig. Allting kostar och jag vägrar be mina föräldrar om så mycket pengar, det känns ...
Skogsstyrelsen vill skydda skogens sociala värden genom naturvårdsavtal. ... egna-avtal Varför inte - så länge det sker på frivillig basis! /Niklas
IT och management visar sig vara ett avgörande område för att införliva tekniska frågor i ett sammanhang som rör management. E-tjänstsektorn är ett speciellt område där man står inför utmaningar i offentliga organisationer. Hänsynen till bestämmelser och etiska överväganden är mycket viktig för en modern professionell IT-informatör. Du kommer att förberedas för att kunna spela en aktiv roll i problemdiskussioner och beslutsfattande som gäller etiska problem inom e-tjänstsektorn. Under ett verkligt eller låtsat rollspelsprojekt får du inblick i betydelsen av IT och management. Nya projektmetoder och intressentperspektiv tillämpas.
Ett av de mest förbryllande filosofiska problem man brottas med har att göra med detta bloggande: vad betyder det att diskutera etik i dagens läge? Vitsen med att resonera om viktiga problem är väl rimligen att finna svar på frågorna. Men vad vore ett allmängiltigt svar på etiska frågor som löper rakt ned i våra djupaste inställningar?…
Lars Sandman professor i etik Högskolan i Borås. Delaktighet, medverkan och inflytande har blivit allt viktigare i dagens omsorg och stöds av centrala etiska värden och normer. Samtidigt ger det också upphov till olika etiska frågeställningar som vi måste förhålla oss till. Det kan handla om var gränserna för delaktighet ska gå, hur man ska hantera de fall när personer som har bristande beslutsförmåga är omsorgstagare, eller hur man ska hantera situationer när delaktighet och inflytande är resurskrävande. Den etiska grunden för delaktighet medverkan och inflytande samt de etiska frågeställningar det ger upphov till berörs i föreläsningen.. ...
Öppenhet är en av vetenskapens och forskningens centrala principer. De synligaste formerna av öppen forskning är öppen publicering av forskningsresultat (Open Access), öppet forskningsdata (Open Data) och öppna forskningsmetoder (t.ex. Open Source). Öppen forskning främjar vetenskapens och forskningens samhälleliga påverkan samt skapar nya samarbetsformer och innovationer. För att främja öppen forskning:
Bakgrund Fokus i barnomsorgen har under senare år skiftat och nu har pedagogiken en större roll i förskolan än tidigare. Detta innebär att pedagoger bör arbeta med barns inlärning. För att ett lärande ska ske behöver barn känna sig trygga vilket lyfts av både nationell och internationell forskning. Syfte Syftet med studien är att belysa pedagogers och psykologers tankar och åsikter kring barnens möjligheter att skapa trygga relationer till pedagoger på förskolan. Metod Metoden som har valts är en kvalitativ studie där intervju är redskapet som använts. Fyra pedagoger med lång erfarenhet av arbete på småbarnsavdelning samt en psykolog intervjuades. Genom noggrann analys och bearbetning av det insamlade materialet diskuterades ett resultat fram. Resultat I resultatet framkom det att de yngre barnens vistelsetider har ökat betydligt under senare år. En av orsakerna visade sig vara föräldrarnas arbetsvillkor och vilket område familjer bor. Det framkom även att storleken ...
Observera att vem som helst kan kalla sig terapeut! Däremot är titeln legitimerad psykoterapeut skyddad. Detta innebär att endast den som gått en flerårig utbildning som innefattar teori och handledning av terapier samt har genomfört ett vetenskapligt arbete har behörighet att ansöka hos Socialstyrelsen om att erhålla sin legitimation. Legitimerade psykoterapeuter är fortsatt granskade av Socialstyrelsen och legitimationen kan dras in om behandlingen inte följer forskning och beprövad erfarenhet samt etiska riktlinjer. För att undvika lycksökare och humbug - välj alltid en legitimerad psykoterapeut! Det innebär en kvalitetsgaranti och är en trygghet för Dig ...
Det behövs mer undervisning i etik i högskolorna. Det anser två svenska professorer, och får medhåll av professor Gyöngyi Kovács vid Hanken, där man infört etiska frågeställningar i varje kurs.
Under åren 2000-2006 var enligt artikeln Carl Bildt styrelseledamot i Lundin Oil och ansvarig för företagets etiska riktlinjer. I dag vill han inte svara på i vilken utsträckning han har varit inblandad i Lundin Oils verksamheter i Sudan. Det finns uppgifter som visar att Bildt satt i företagets styrelse när diskussionerna om satsningarna i Sudan ägde rum och att styrelsen varnades för våldsamma konsekvenser. Tystnaden och lögnerna tyder på det värsta, att Sveriges utrikesminister har suttit som ansvarig i företag som har gjort sig skyldig till folkrättsbrott ...