De organiska skadliga ämnen som behandlingsresterna från biogasanläggningar eventuellt innehåller medför sannolikt en obetydlig risk för livsmedelssäkerheten. Ämnena kan hamna i marken när behandlingsrester finns i gödsel, men andelen som samlas i växter och animaliska livsmedel är ändå liten.. Livsmedelssäkerhetsverket Evira samt Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT har i ett gemensamt projekt utrett förekomsten av organiska skadliga föreningar i slutprodukter från biogasanläggningar och vilka risker dessa föreningar orsakar för livsmedelssäkerheten. I projektet undersöktes rötningsrester från reningsverksslam, organiskt avfall, livsmedelsindustrins biprodukter och gödsel.. De flesta föreningarna bryts ned snabbt Skadliga organiska föreningar hittades i alla undersökta rötningsrester. De uppmätta halterna av organiska skadliga ämnen i behandlingsrester låg på samma nivå som i de övriga europeiska länderna.. Merparten av de undersökta ...
Nestlé Professional Food har två fabriker i Norden, en i Juuka i Finland och en i Rønnede i Danmark. På båda fabrikerna är livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljö första prioritet och vi är stolta över att båda fabrikerna är certifierade för sitt arbete med dessa viktiga områden.. Vi är certifierade enligt. ...
Världslivsmedelsprogrammet WFP tilldelas 2020 Nobels fredspris. I samband med det har termerna food security och food safety åter hamnat i fokus. Redan i början på 2000-talet konstaterades bland annat inom EU att det fanns svårigheter med att skilja termerna åt på engelska. Det ledde till problem när man skulle hitta lämpliga motsvarigheter på svenska. Terminologicentrum TNC deltog i diskussionerna om svenska termmotsvarigheter och här följer en repris av rekommendationerna som gavs då.. Ett huvudsakligt problem är alltså att de engelska termerna ibland används synonymt när de faktiskt står för olika begrepp. I Le grand dictionnaire[1] kunde man till exempel läsa: The term food security is sometimes used incorrectly (in English) as a synonym of food safety; such usage is confusing and is not recommended.. Så hur ska man då beskriva begreppen bakom dessa termer? Jo, food security står för trygg försörjning av livsmedel, dvs. att det finns tillräckligt med ...
Det händer mycket inom livsmedelssäkerhet i vår omvärld hela tiden. Nya utbrott, nya risker, ny forskning m.m. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.. Food Safety UppDate är en temadag som riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?. Food Safety UppDate är för oss som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.. Passa på att lyssna och interagera med intressanta talare från universitet, organisationer och företag. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.. Teman under dagen:. ...
I dagarna har flera medier gått ut och avrått konsumenterna från att äta färsk kyckling fram tills att orsaken till ökade antalet fall av matförgiftningar orsakade av campylobakter är utrett. Kyckling är en bra proteinkälla som vi ska kunna njuta av. Food Safety AB vill nu göra er uppmärksamma på hur ni hanterar fågeln i…
Statsrådets redogörelse om livsmedelssäkerheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Statsrådets redogörelse om livsmedelssäkerheten Sammanfattning Inledning Förändringsfaktorer
Knowledge and place-based development - towards networks of deep learning är skriven av Thomas Borén och Peter Schmitt, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Artikeln är publicerad i European Planning Studies.. ...
Food Safety vill förklara fenomenet Rötmånad och vad man kan göra för att hålla bäste möjliga kvalitet på maten och slippa sommarsjukan.. Vi människor trivs i värmen men det gör också små mikroorganismer som semestrar i våra livsmedel. De älskar fukt, värme och förökas snabbt när vi hanterar maten med smutsiga händer och redskap.. Allting vi köper i en butik eller lagar själva i våra kök innehåller ett antal bakterier redan från början. De enda livsmedlen som är sterila är ett friskt, okläckt ägg. Så snart ägget kläcks blir även de kontaminerade av sporer och mikroorganismer som finns i luften runtomkring.. Konsten vi människor behöver kunna är att behålla det befintliga antalet bakterier i maten på någorlunda samma nivåer under hela transporten och matlagningen.. När infaller rötmånaden?. Enligt bondepraktikan infaller rötmånaden mellan 23 juli till 23 augusti. Man kunde under den perioden drabbas av sommarsjukan som det kallades förr i ...
Efterfrågan på våra tjänster ökar kontinuerligt bland befintliga och nya kunder, därför förstärker vi vår verksamhet med ytterligare drivna människor. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att vara utbildare och konsult inom hygien och livsmedelssäkerhet för storhushåll och livsmedelsföretag. I rollen som konsult ingår även att sälja in tjänster och utbildningar.. Du kommer att utbilda ledning och personal i HACCP, egenkontroll, hygien, matallergi och allergikost samt livsmedelssäkerhet. Du kommer även att bistå kunderna med att utveckla HACCP-baserade egenkontrollprogram och ledningssystem enligt vedertagna standarder såsom IP Livsmedel och FSSC 22000. Vi förväntar oss att Du:. - har akademisk ...
Mattransporter ökar genom e-handel och utkörning av mat från olika typer av restauranger och butiker. Många gånger anlitas specialister på mattransporter genom cykel eller bilbud, i andra fall anlitas taxiföretag för lokala matleveranser. För att möta en ökad efterfrågan på matbud och för att säkerställa säkra livsmedel och trygga anställningsvillkor för matbud erbjuder vi ett paket av tjänster som kan användas separat eller i kombination.. Vi erbjuder flexibla online-kurser för matbud och transportörer, som handlar om grundläggande hygien, livsmedelssäkerhet och spårbarhet.. Kontakta oss för mer information här.. ...
Food Safety har vart verksamma sedan livsmedelslagen trädde i kraft 2004. Vi arbetar med företag och organisationer över hela Sverige och europa. Vi är ett renodlat kosultföretag som dagligen jobbar med livsmedelslagen. Vår ambition är att hela tiden verka för att skapa så effektiva och säkra flöden som möjligt. Vi har kunder inom: Offentliga sektor Livsmedelsindustri…
Food Safety AB har arbetat med faroanalyser och flödesscheman sedan livsmedelslagen trädde i kraft 2006. Idag arbetar nationella och internationella livsmedelsföretag, organisationer , kommuner och företag med stöd av oss.. Hör av er om ni planerar att öppna en ny verksamhet eller planerar en omorganisation av befintlig verksamhet!. ...
Food Safety AB med erfarenhet från 1990- talet Vi har arbetat med matsäkerhet sedan 1990-talet. Inom företaget har vi sammanlagt närmare hundra års erfarenhet av aktivt förebyggande arbete inom matsäkerhet och egenkontroll enligt HACCP. Under åren har vi hunnit utbilda nästan fjortontusen medarbetare i kök, produktion och ledning. Dagligen njuter närmare två miljoner svenskar och européer av livsmedel där vi fått förtroendet att påverka och säkra dess kvalitet och hållbarhet. Vi arbetar idag med några av Sveriges ledande företag, organisationer och kommuner. Genomför 400 inspektioner och 2000 provtagningar För våra kunders räkning genomför vi årligen ca fyrahundra inspektioner och tar långt över tvåtusen prover. Vi har hittills under 2014 identifierat och minskat eller helt förebyggt utbrott av Listeria, Stafylokocker, EHEC m.fl. Vi älskar det vi gör och tror stenhårt på att nyckeln till ett framgångsrikt matsäkerhetsarbete ligger i goda rutiner och
Kiwa erbjuder ISO 22000, den globala standarden för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Målet med standarden är att ditt företag ska ha en väl etablerad styrning över faror kopplade till livsmedelssäkerheten.
Livsmedelssäkerheten i den danska grisproduktionen är i särklass internationellt. Det beror på en mångårig tradition med att se produktionen av grisar och grisk...
På den gamla goda tiden rimmade man kött och fisk för att konservera maten så att den höll sig längre. Att rimma innebar tidigare att man bland annat gned in köttet med salt och socker, vilket påverkade smaken åt det salta hållet. Både salt och socker har konserverande egenskaper som förhindrar bakterietillväxt.. Idag används små mängder nitritsalt för att säkerställa att livsmedlessäkerheten hålls på en mycket hög nivå. Saltets egenskaper i skinkan i kombination med rätt temperatur gör att hållbarheten och livsmedelssäkerheten hålls på en stabil hög nivå. Och just hög säkerhet är något vi på Scan är väl kända för, men det utesluter inte att vi hela tiden jobbar för att minska bland annat salthalten i våra produkter. Med anpassade lägre temperatur till optimala 4-5 grader även i butikerna kyldiskar och hemma i våra kylskåpen skulle vi ha ännu större potential att sänka nivåerna på salt och nitrit utan negativ påverka livsmedelssäkerheten. Det ...
Enligt aktuella uppgifter smittar coronaviruset inte till människor via livsmedel. Av den anledningen ger Livsmedelsverket inga rekommendationer om begränsningar i hanteringen eller försäljningen av livsmedel som har sitt ursprung i Kina eller andra områden där epidemin förekommer.. God hygien ska alltid iakttas vid hantering av alla livsmedel. Den som har eller misstänker sig ha en smittsam sjukdom ska inte hantera livsmedel eller kontaktmaterial. Om en arbetstagare på grund av sitt hälsotillstånd är osäker på om hen är lämpad att arbeta med livsmedel ska personen kontakta sin förman eller hälsovården.. Läs mer om livsmedelshygien (påfinska).. Läs mer i THL:s meddelande: Ingen risk att coronavirus smittar i samband med försändelser enligt aktuella uppgifter.. Ytterligare information:. Wuhan-coronavirusepidemins inverkan på livsmedelssäkerheten: Livsmedelssäkerhetsdirektör Leena Räsänen, leena.räsä[email protected], tfn 050 388 6518. Hygienisk hantering av ...
av SEO , 9 september, 2016 , Forskning och innovation, Livsmedel, Nyheter. Med en ny strategi för forskning och innovation på livsmedelsområdet, Food 2030, vill EU-kommissionen skapa en långsiktig plan för att lösa utmaningar när det gäller mat, hälsa och hållbarhet. Strategin, som bland annat ska titta på livsmedelssäkerhet, nutrition ...
Gunnela Ståhle, agronom, samhällsdebattör och bloggare, är en av årets sex hedersdoktorer vid SLU. Vilka de övriga är kan du läsa här. Gunnela är och har under decennier varit, en ledande, engagerade och drivande kraft för svensk livsmedelssektor. Hon har engagerat sig för de stora utmaningarna inom livsmedelsförsörjningen, nationellt så väl som globalt bland annat genom sitt arbete inom LRF och som ordförande i EU-kommissionens tidigare grupp för djurskydd. Läs mer om Gunnelas arbete via hennes blogg (http://gunnela.nu/) där hon bland annat skriver om livsmedelssäkerhet, hållbarhet och djurvälfärd. Continue reading → ...
För att djuren, och i slutänden även vi människor, ska må bra är det viktigt att foder till djuren produceras, hanteras, lagras, transporteras och används på ett säkert sätt. Registret utgör en del i EU:s arbete för säkra livsmedel från jord till bord och ska användas för kontroller av foderhygien. Om en smitta eller förorening upptäcks i livsmedel eller foder ska registret kunna användas för att spåra och hindra smittspridning. ...
Den här ledigheten har bestått av extremt mycket god mat och kalas hit och dit. Vi har ätit julbord två gånger, samt ätit julmat i veckan, vart bjudna på mat säkert två eller tre gånger och sedan ett kalas. Herregud, vad mycket onyttigheter och mat man har ätit. Men jag är ändå nöjd över hur mycket som jag har tränat under jul och nyår. Snart är det januari, då kommer det bli rolig hemmaträning. Åh, vad jag längtar! Plus att jag slipper trängas på gymmet under januari. Kram ...
Vi har nu kommit så pass långt i bygget att det är läge att börja titta på framtida verksamhet. Ett tillståndsförfarande tar sin tid och det är många saker att ta hänsyn till. Vi har nyligen tittat på hur vår framtida försäkring ska se ut, den försäkringen som faller ut dels ifall någon skulle råka snubbla och slå sig på däck. Men även för driftsavbrott med mera. Det kan ju tyckas att vi tar allt i väldigt god tid, men visa av erfarenhet vet vi att ting tar tid. Med godkännanden så kommer också kostnader, kassaapparat som är godkänd, möjlighet att kunna betala med kort, diverse tillstånd som både kostar och ska drivas igenom. Till det så ska faroanalyser göras (att analysera farorna i sin verksamhet för livsmedelssäkerheten) , lokaler ska godkännas utifrån miljö och hälsa samt brand, förändringar ska stämmas av mot vår revisor, registreringar och tillstånd till verksamhet på kaj. Leverantörskontakter ska etableras, meny ska planeras, massor av ...
Microbiological testing products including E. coli tests, Listeria tests, Salmonella tests, and more to help identify foodborne pathogens.
Alla butiker arbetar med Coop egenkontroll, ett webbaserat egenkontrollprogram som är grundstommen i vårt arbete för livsmedelssäkerhet. Coop egenkontroll är butikens verktyg för att underlätta arbetet med säkra livsmedel. Ett verktyg som gör det lätt att göra rätt, här finns viktig information om vilka temperaturkontroller som måste göras, vad som ska kontrolleras när varorna kommer till butiken och hur livsmedel som butiken själv förpackar ska märkas. I egenkontrollen dokumenterar även butiken när uppgifter är utförda.. Varje butik ska ha en kvalitetsansvarig som ansvarar för frågor som rör livsmedelssäkerhet i butiken. Årligen genomförs en internrevision i butiken och genom denna följs kvalitetsarbetet och efterlevnaden av livsmedelslagstiftning upp.. Butiken får stöd i frågor om livsmedelssäkerhet av sin kvalitetssamordnare. Kvalitetssamordnaren har en viktig funktion i att stötta och utbilda butiken i arbetet med egenkontrollen, interna revisioner och ...
Den 7 april uppmärksammar WHO livsmedelssäkerhet på Världshälsodagen. I Sverige är risken att bli svårt sjuk av smittämnen i maten jämförelsevis mycket liten, men det är viktigt att fortsätta att följa utvecklingen.
I en filmad granskning utförd av TV-stationen framkom bland annat att personal på företaget ändrade slaktdatum på kycklingarna, samt paketerade om och skickade iväg kycklingar som kommit i retur från mataffärer. Vidare förekom att man plockade upp kycklingar som trillat ner på golvet och lagt tillbaka dem på produktionslinjen, samt att man blandade kycklingar med olika slaktdatum i produktionslinjen. Nu har alltså 2 Sisters Food Group tillfälligt stoppat produktionen i fabriken i West Bromwich.. Sedan skandalen uppdagades har anläggningen fått besök av en lokal livsmedelsmyndighet som varken hittat brister i produktion eller hygien. Dock har enstaka brister framkommit. Nu ska personal och ledning utbildas i livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll, sedan planeras anläggningen öppnas igen.. Under tiden produktionsstoppet varar ska man utbilda personal och ledning i livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll. Därefter kommer anläggningen att öppnas igen.. ...
Målet med EU:s politik för livsmedelssäkerhet är att skydda konsumenterna, samtidigt som den ser till att den inre marknaden fungerar väl. Politiken utarbetades 2003 med fokus på konceptet spårbarhet för både input (t.ex. djurfoder) och output (t.ex. primärproduktion, bearbetning, lagring, transport och detaljhandelsförsäljning). EU har fastställt normer för att garantera livsmedelshygien, djurs hälsa och välbefinnande och växtskydd samt för att kontrollera förorening genom ämnen utifrån, såsom bekämpningsmedel. I alla led genomförs omfattande kontroller, och import (av t.ex. kött) från länder utanför EU måste uppfylla samma krav och kontrolleras på samma sätt som livsmedel som producerats i EU. ...
En intern hygienavdelning, en gigantisk databas med kunskap om livsmedelssäkerhet och hygien, samarbete med experter runtom i världen och livligt deltagande på seminarier och konferenser gör Vikan till en världsledande auktoritet när det gäller livsmedelssäkerhet och hygien.
Att sätta samman en unik lösning är grundstenen i Procudan Blends, och lösningen arbetas alltid fram med utgångspunkt i den enskilda kundens reella behov.. En komplett, kundanpassad blandning sätts samman utifrån Procudans omfattande urval av livsmedelsingredienser. Förpackningarna väljs ut bland vårt dynamiska sortiment av flexibla lösningar - vare sig blandningen ska användas till ytterligare förarbetning eller ställas ut på hyllan i detaljhandeln.. När vi väljer att producera tillsammans är lösningen kring logistik och lager viktig. Det handlar om just-in-time-leveranser, så att lagret kan hållas på ett minimum, av hänsyn till kapitalbindningen.. Livsmedelssäkerhet på GFSI-nivå är en garanti för efterlevnad av samtliga regler och krav på livsmedelssäkerhet. Du kan få överblick dygnet runt på Mitt Procudan.. ...
Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet ...
Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet ...
Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI), European Parliament Committee on Committee on the Environment, Public Health and Food Safety/La commission de lenvironnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, är ett av Europaparlamentets 22 utskott för att bereda ärenden i parlamentet. Utskottets nuvarande ordförande, vald den 7 juli 2014, är den italienske europaparlamentsledamoten Giovanni La Via från Europeiska folkpartiets grupp. Om Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet på Europaparlamentets webbplats, läst 2014-09-30 ^ [1][död länk] Europaparlamentets pressmeddelande den 7 juli 2014 Europaparlamentets utskott Uppdaterad förteckning över ledamöter i Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet på Europaparlamentets ...
Foder inverkar på livsmedelssäkerheten och därför måste de vara säkra och spårbara. Ett foder är inte säkert om det har en negativ effekt på djurhälsan eller om ett animaliskt livsmedel inte är tryggt att använda som människoföda på grund av fodret.. Kraven som ställs på foder gäller produktion, tillblandning och tillverkning av foder för eget bruk, för försäljning samt för överlåtelse utan ersättning. Kraven gäller dessutom för utfodring av livsmedelsproducerande djur med hemmagjort och industriellt foder.. Enligt Europaparlamentets och rådets s.k. foderhygienförordning (EG) 183/2005 måste hela foderkedjan, primärproduktionen inbegripen, registrera sig som foderföretagare. Meningen av registreringen är att garantera spårbarheten av foderkedjan. Registreringen är ett krav för jordbrukare och husdjursproducenter som producerar, blandar till och/eller använder foder. Foderanvändarna ska försäkra sig om att fodret har skaffats från registrerade aktörer. ...
Myndighetsregelverk, våra egna och branschvetenskapsmän plus oberoende experter medverkar till att säkerställa säkerheten för ingredienserna i mat och dryck, De förlitar sig på en strikt tolkning av vetenskaplig forskning om ingredienser i mat och dryck.. Våra experter. För att säkerställa att vi lever upp till vårt rykte har vi en stor stab av vetenskapsmän och kostexperter som arbetar för att säkerställa att våra produkter uppfyller de senaste standarderna inom säkerhet och ny forskning. Vårt arbete inom detta område säkerställer att konsumenternas förtroende för våra produkter förblir starkt.. Miljöexperter. Våra drycker måste efterleva hälsomyndigheternas regelverk i varje land där de säljs.. inom EU (Europeiska Unionen) är till exempel EFSA (europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) ett avgörande organ för riskutvärdering av livsmedelssäkerhet. I nära samarbete med nationella myndigheter och med öppen rådgivning med intressenterna, ...
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. av den 28 januari 2002. om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING. med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 37, 95, 133 och 152.4 b i detta,. med beaktande av kommissionens förslag(1),. med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),. med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),. i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och. av följande skäl:. (1) Den fria rörligheten för säkra och hälsosamma livsmedel är en nödvändig del av den inre marknaden och den bidrar i hög grad till att skydda medborgarnas hälsa och välbefinnande samt deras sociala och ekonomiska intressen.. (2) Vid genomförandet av gemenskapens politik ...
GMO-produkter avsedda som livsmedel eller djurfoder godkänns nu inom EU genom ett centraliserat förfarande i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003. Då utförs riskbedömningen för produkten av europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA (European Food Safety Authority). De behöriga nationella myndigheterna, såsom gentekniknämnden, kan kommentera de ansökningar som lämnats till EFSA efter att EFSA har konstaterat att ansökningen är behörig. I ett senare skede, när man formulerar Finlands ståndpunkt om godkännande av en viss produkt, tas även nämndens ståndpunkt i beaktande.. Produkter som innehåller levande genetiskt modifierade organismer och som inte är avsedda som livsmedel eller djurfoder godkänns för EU:s marknad genom förfarandet i enlighet med direktiv 2001/18/EG (tidigare direktiv 90/220/EEG). Läkemedelspreparaten godkänns däremot på ett centraliserat sätt genom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency).. ...
SÄKERHETSARBETE - Professionella esd-kiselhaltiga matleverantörer i Kina. Alla esd-kiselhaltiga matprodukter uppfyller högsta kvalitetsstandarden, välkommen till grossistkvalitetsprodukter till billigt pris hos oss.
Professionella kök är krävande miljöer med flera potentiella risker. Personlig säkerhet går därför hand i hand med livsmedelssäkerhet och hygien. Säkerhetsgolv kräver till exempel speciella rengöringsmetoder för att vara rena och säkra. Att införa systematiska rengöringsmetoder och förhindra korskontaminering är därför avgörande delar inom HACCP och livsmedelssäkerhet. Det mest grundläggande sättet att undvika krosskontaminering är att skilja på färska och färdiglagade livsmedel och att använda färgkodad rengöringsutrustning avsedd för livsmedelsmiljöer. Vi erbjuder moppar och dukar av mikrofiber som effektivt avlägsnar upp till 99,9 % av bakterierna i kök och andra områden för livsmedelshantering utan behov av rengöringsmedel, samt färgkodade dukar som har visat sig effektiva vid systematiska, hygieniska rengöringsprocesser. Vanligt engångsmaterial som inte är tillverkat av mikrofiber lever inte upp till branschens krav. Genom att byta till ...
Flera lantbruksorganisationer har välkomnat Trumps order.. Tom Driscoll, miljövårdsansvarig på National Farmers Union, sade att den gamla regeln var för långtgående och dessutom förvirrande för många bönder. Lantbrukarna måste dessutom oftast söka tillstånd hos den federala regeringen, vilket tar lång tid och kostar mycket pengar.. - Det handlar om både pengar och tid, och tillståndsprocessen är väldigt kostsam och svår. De måste anlita en advokat och i visa fall en ingenjör, och det är väldigt dyrt. Det kan allvarligt påverka lantbrukarnas försörjning.. Paul Bredwell, vice ordförande för U.S. Poultry & Egg Association sade att den nuvarande regeln kommer att skapa problem med livsmedelssäkerheten.. - Om vi inte har producenter som kan utnyttja sin mark för att producera fjäderfä, foder, spannmål och liknande så är det klart att det försvårar att kunna säkra tillgången, sade han.. - Den betyder att livsmedelssäkerheten sätts under press. Den blir en ...
Det finns ingen bevisad koppling mellan övervikt och socker - enligt EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority). Detta påstående är uppseendeväckande ovetenskaplig desinformation. När man börjar gräva i bakgrunden till myndighetens falska slutsats visar det sig att det bygger på fem
Det finns ingen bevisad koppling mellan övervikt och socker - enligt EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority). Detta påstående är uppseendeväckande ovetenskaplig desinformation. När man börjar gräva i bakgrunden till myndighetens falska slutsats visar det sig att det bygger på fem
I vår designprocess fokuserar vi på dina vardagliga utmaningar och utformar våra lösningar för att vara så lätta att använda och underhålla som möjligt. Detta blir synbart både i de mjuka och rena linjerna i produktdesignen där vi aktivt undviker att skapa onödiga smutsfällor och svåråtkomliga mellanrum, men också i hur våra lösningar passar in i den större bilden, och på ett naturligt sätt bidrar till en smutsig och en ren sida, och smälter in och bidrar till flödet i hela din verksamhet.. ...
The police discover a secret laboratory. Now they need to work out what substances are involved: Is it a drug laboratory? Or are explosives perhaps being made here? Contact with an unknown substance could be fatal in such cases. The officers present therefore need to identify the substances they have found from a safe distance. Is this possible?
Vid FTIR-spektroskopi bestrålas ett prov (fast, flytande eller gas) med en infraröd ljusstråle av flera frekvenser och mängden absorberat ljus mäts. Informationen som erhålls (absorptionen vid varje våglängd) är unik beroende på provets kemiska sammansättning vilket möjliggör identifiering av exempelvis en tidigare okänd substans. Typiska användningsområden är att identifiera:. ...
Health and Consumer Policy Commissioner, John Dalli noted: Responsible innovation will be my guiding principle when dealing with innovative technologies. After an extensive and thorough review of the five pending GM files, it became clear to me that there were no new scientific issues that merited further assessment. All scientific issues, particularly those concerning safety, had been fully addressed. Any delay would have simply been unjustified. By taking these decisions, the European Commission fulfils its role in a responsible manner. These decisions are based on a series of favourable safety assessments carried out over the years by the European Food Safety Authority (EFSA).In parallel we have today launched a reflection on how to combine a European authorization system with the freedom of Member Sates to decide on cultivation on GMOs. Dalli hänvisar till den grundliga genomgång av tänkbara och mer eller mindre otänkbara risker som har föregått EFSAs rekommendation om att tillåta ...
Ett viktigt mål i propositionen är enligt utskottet att stärka primärproduktionen i livsmedelskedjan. Livsmedelsverket kommer att vara den intressentgrupp som har nyckelrollen i den synnerligen viktiga uppgiften att stödja konkurrenskraften hos aktörerna i livsmedelskedjan. Med tanke på verksamheten är det en god idé att samma myndighet har hand om ledningen, utvecklingen och tillsynen av hela livsmedelskedjan. Utskottet betonar starkt det bärande tema som har valts för Livsmedelsverket, från övervakare till coach. Det nya Livsmedelsverket måste som utgångspunkt ha en modernare roll som tjänsteorganisation. Stort fokus kommer att läggas på att producera kundnytta, att skapa bättre framgång för aktörerna inom det finländska jordbruket och den finländska livsmedelskedjan och att säkerställa en hög nivå på livsmedelssäkerheten för konsumenterna. Den höga kvaliteten på den finländska livsmedelsproduktionen, en djur- och växthälsa på påvisbar toppnivå, djurens ...
En tidning från Landstinget i Jönköpings län Välstädat på sjukhusen Vaccin skyddar barnmagar Röster om nya REGIONEN Anhöriga barn behöver stöd Sola säkert i sommar Utredning visar risk för ärftlig
Bayn ligger i framkanten av sockerreducering i livsmedelsindustrin och arbetar i nära samarbete med ledande forskningsinstitut runt om i världen. Vi utvecklar innovativa lösningar för sockerreducering. På Bayn är innovation vårt grundfokus. Vårt R&D-team samarbetar med livsmedelsproducenter, konsumenter och externa forskningsinstitut, och skapar ett brett nätverk genom vår vetenskapliga plattform för sockerreducering.. Bayn har sitt eget laboratorium där vi undersöker sockers funktionalitet inom olika livsmedelskategorier; dryck, bageriprodukter, choklad och konfektyr, och skapar en passande blend av sockerersättare för att reducera socker i de olika kategorierna. Bayns R&D-team har omfattande expertis inom livsmedelsvetenskap, biologi, biokemi och livsmedelssäkerhet. Forskning inom e-sensorik, metoder för kvalitetstester och konsumentundersökningar bidrar också till Bayns fördelar inom lösningar för sockerreducering.. ...
Eliasson säger: Det blir ingen fred utan utveckling. Det blir heller ingen utveckling utan fred. Och det blir varken fred eller utveckling utan respekt för mänskliga rättigheter. När jag hör honom säga det tänker jag också att det blir ingen fred eller utveckling utan mat. Inte heller blir det någon respekt för mänskliga rättigheter om människor svälter. Respekt för andra är inte det första en mycket fattig människa tänker på, snarare att överleva. Det blir heller ingen ökad livsmedelsproduktion och livsmedelssäkerhet i utvecklingsländer utan utveckling. Frågorna är komplexa men är bland annat kopplade till vårt näst senaste inlägg om att stora arealer odlingsbar mark årligen förstörs. För fredens skull måste vi värna och skydda jordbruksmarken, vi har inte råd att slösa med den! På nationell (och kanske även internationell?) nivå måste vi skapa incitament och regleringar som gör att lantbrukare, kommuner, landsting etc. tar väl hand om vår kanske ...
Den 44: e sessionen i FN:s kommitté för livsmedelssäkerhet (CFS43) i Rom, genomförs den här veckan och SLU är medarrangör av ett av sidoeventen som handlar om feminism, skog och tryggad...
Tema för denna söndagsbrunch är Vad händer med lantbruket? med frågor som:. Det går utför med vår livsmedelsförsörjning anser en del. Andra menar att vi har världens effektivaste lantbruk. Allt beror på vad vi menar med effektivitet. Vid andra världskrigets slut arbetade en fjärdedel av befolkningen i lantbruket. Idag bara 1 procent. Ungefär hälften av maten importerar vi från 1 miljon hektar utanför landet. Vad händer med livsmedelssäkerhet, livsmedelskvalitet, biologisk mångfald, landskapet och trivseln på gårdarna och landsbygden? Vilka värden ingår i effektiviteten? Och vilka alternativ finns för det jordbruk vi har idag?. ...
Gårdsbruksenheterna är en livsviktig del av Finlands livsmedelstrygghet och försörjningsberedskap. Utöver de ekonomiska möjligheterna spelar jordbruket en viktig roll för vår försörjningsberedskap. Klimatförändring, ekonomiska kriser och väpnade konflikter kan mycket väl minska livsmedelsproduktionen avsevärt globalt sett. Vi kan inte ta för givet att vi kan köpa billiga livsmedel och energi utomlands i alla situationer. För att trygga försörjningsberedskapen behöver vi i dag mer än på länge ett fungerande jordbruk, en decentraliserad energiproduktion och en livskraftig landsbygd. Utskottet betonar med hänvisning till budgetpropositionen att de grundläggande uppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde blir allt viktigare, dvs. livsmedelsförsörjningen, livsmedelssäkerheten och ett konkurrenskraftigt inhemskt livsmedelssystem, försörjningsberedskapen och rent vatten, hanteringen av djur- och växtsjukdomar, säkerställandet av ...
Livsmedelsverket är den statliga centrala myndigheten för frågor som gäller livsmedel inklusive dricksvatten. Livsmedelsverket ska i konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. På Livsmedelsverket arbetar 530 personer. Cirka 330 personer arbetar i Uppsala och 200 personer arbetar med livsmedelskontroll vid livsmedelsanläggningar och vid gränskontrollstationerna. Livsmedelsverket har som mål att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Se även www.livsmedelsverket.se ...
Förutsatt att din utrustning är i ordning, är ett av de största områdena du behöver fokusera på som chef att se till att ditt team uppfyller livsmedelssäkerhetsstandarder. Varje land och vissa städer har sina egna specifika regler, så du måste kontakta din lokala myndighet för att förstå dina skyldigheter.. Det kommer sannolikt att finnas specifika krav för matlagring och beredning som dina anställda kommer att behöva följa - eller riskera böter och stängning för att inte göra det. Beroende på deras roll kan vissa anställda också behöva vara certifierade livsmedelsförare. Med det sagt är den största lektionen vi vill förmedla att framgång med livsmedelssäkerhet till stor del är en produkt av ditt teams förmåga att upprätthålla disciplin.. Överraskning hälsokontroller innebär att du alltid måste vara på tårna för att se till att din restaurang är ren och att mat lagras, tillagas och serveras enligt de standarder som din lokala myndighet föreskriver. ...
More than 200 million containers carry perishablefoods across the oceans every year. Temperature and humidity control are critical requirements to ensure that the food arrives at its final destination in perfect condition. Tracing and logging that data is now a prerequisite for compliance to food safety programs.. Langmead Farms produce leafy salads in the UK and Spain. Clare Rapa, Technical Manager is all too familiar with the stringent controls needed to be able to supply the major supermarkets. This is an exceptionally competitive market to be inand Langmeads have always maintained an innovative approach to every stage of the supply chain. Clare continues saying, Whilst there are initial costs to be absorbed in embracing new technology, we believe that the long term investment is extremely worthwhile if means ensuring that quality produce is delivered to a very demanding public time after time.. Todays consumers expect fresh fruit and vegetables of their choice throughout the year which ...
Markförstöring och brist på rent sötvatten räknas till de största globala hoten mot livsmedelssäkerheten. Enligt FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) är en 25 procent av världens markyta förstörd, 8 procent måttligt förstörd, 36 procent stabil eller endast lite förstörd, medan 10 procent är under förbättring. Av återstående yta är kring 18 procent barmark och 2 procent insjöar. Stora förstörda områden finns på Syd- och Nordamerikas västkust, kring Medelhavet, i Norra Afrika och i Sahelregionen samt i Asien. Markförstöring eller markdegradering definieras ofta som en minskning eller förlust av den biologiska mångfalden. Markförstöring inträffar ofta i torra områden och med tiden skapas ökenliknande förhållanden. Då talar man om desertifiering eller ökensridning. Flera globala, nationella och lokala initiativ verkar för att återställa markerna och för att motverka ökenspridning och markförstöring. I det så kallade Bonn-initiativet som ...
Livsmedelsverket Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse aktivt för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Livsmedelsverket är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och sorterar under Landsbygdsdepartementet. Det låter väl betryggande att de håller koll åt oss. Eller? Vem betalar deras verksamhet? ILSI Denna organisation har fått i uppdrag av EU ta…
Den nya förpackningen är tillverkad av 70% växtbaserad plast från förnybara källor som sockerrör. Den växtbaserade plasten som används i förpackning och kork har noggrant testats och analyserats och den uppfyller all livsmedelssäkerhet - och kvalitetsstandarder relaterade till barnmat.. -Att växa som ett hållbart företag är naturligtvis en viktig prioritering för oss. Vi vet att dagens föräldrar värderar mer hållbara alternativ i både förpackning och produkt. Kategorin med klämpåsar har haft en stark tillväxt under det senaste decenniet, därför är det viktigt för oss att gå över till mer hållbara lösningar. Den här nya förpackningen är ett fantastiskt steg framåt och vi är mycket glada över att vi nu kan ta dessa steg, säger Anna Hellström, Internationell Marknadsdiektör Organix.. Sedan lanseringen 1992 har Organix varit ledande på den brittiska marknaden med ett tydligt uppdrag att ge barn den bästa starten i livet genom goda och näringsrika matval. ...
Infektionsbiologi i ett globalt perspektiv. (hp, HT20/21, vecka -, 100%.). Kursen ger kunskap om infektionssjukdomars problematik ur ett globalt perspektiv (One health) genom tilla?mpade fra?gesta?llningar om smittspridning mellan djur och ma?nniskor (zoonotiska infektioner och epizootiska infektioner) och livsmedelsburna infektioner. Verktyg fo?r o?vervakning, kontroll och prevention diskuteras pa? lokal och global niva?. I det globala perspektivet läggs fokus på utvecklingsländernas utmaningar när det gäller hantering av infektionssjukdomar. I mån av resurser genomförs en fältstudie i ett låginkomstland.Kursen består av tre moduler: Infektioner hos djur och människa (5 hp) Livsmedelssäkerhet (5 hp) Global hälsa (5 hp)
Univ: Minst 75hp inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd varav minst 22,5 hp skall utgöras av några av kurserna Byggnader och miljö 7,5 hp, Risk, säkerhet och arbetsmiljö 7,5 hp, Lantbruk och djurskydd 7,5 hp, Miljöfarlig verksamhet 15 hp, Livsmedelssäkerhet 15 hp eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska ...
Att påstå att olika livsmedel har hälsobefrämjande egenskaper verkar bli mer och mer populärt hos tillverkarna. Hälsopåståenden som att omega-fettsyror kan bidra till bättre syn och ökad hjärnverksamhet eller att steroler och stanoler sänker kolesterolnivåerna i blodet är exempel som förekommer flitigt i marknadsföringen. Detta är visserligen ingen ny kritik, men nu händer det saker. Livsmedelsverket berättar att European Food Safety Authority (EFSA) nu har beslutat sig för att sätta ned foten och förbjuda hälsopåståenden som inte är vetenskapligt grundade. Det första exemplet med omegafettsyrorna är nu ett osant och därmed förbjudet påstående. Det andra som beskriver vissa fettsyror som kolesterolsänkare är vetenskapligt belagt och därmed är det fortsatt okej att kommunicera just detta.. I EU:s lista finns sju godkännanden och 16 icke-godkännanden, fler granskningar i ärendet kommer framöver.. Pialena Krischél ...
ECHA har tillsammans med EFSA (European Food Safety Authority) publicerat en teknisk vägledning för identifiering av hormonstörande ämnen under biocidproduktförordningen och växtskyddsmedelsförordningen. Kriterierna för biocider tillämpas från den 7 juni. Den 19 juni arrangerar ECHA ett webinar för att förklara den praktiska tillämpningen av kriterierna.
Det är många regler som ett jordbruksföretag måste följa och det kan vara svårt att hålla reda på dem alla. Med Miljöhusesyn kan du snabbt och enkelt ta reda på vilka regler som gäller just ditt företag. I korthet fungerar tjänsten så här:. • Du fyller i uppgifter om din verksamhet.. • Du får fram checklistor med regler som berör den produktion du har angett.. • Om du behöver finns det faktatexter och hänvisningar till lagstiftningen.. • Du slipper läsa om de regler som inte är aktuella för dig.. • Du svarar ja/nej/ej aktuellt på frågorna i checklistorna.. • Du får en lista presenterad på eventuella brister som du behöver åtgärda.. Miljöhusesyn hjälper dig att hålla koll på alla regler Med Miljöhusesyn är du tryggare att inte missa något väsentligt. Miljöhusesyn täcker områdena. • miljö. • djurskydd. • foder- och livsmedelssäkerhet.. Dessutom innehåller Miljöhusesyn den arbetsmiljölagstiftning som rör de mest olycksdrabbade ...
Vi på LivsmedelsFöreningen arrangerar nu vår första LivsmedelsResa 11-15 april 2018. En unik studieresa till norra Italien, till matstäderna Parma och Bologna. Parma är huvudort i provinsen Parma i regionen Emilia-Romagna i norra Italien. Här finns både lokala traditioner med småskalig tillverkning av exempelvis Parmigiano-Reggiano och prosciutto di Parma samt riktigt stora företag som Barilla och Parmalat. Som grädde på moset ligger Efsa, EUs myndighet för livsmedelssäkerhet, här. Bologna är bl a känt som la grassa (den feta) med hänvisning till stadens kulinariska traditioner.. ...
Är livsmedelsäkerhet en hög prioritering för er tillverkning? DectaSafe erbjuder ett brett sortiment av metalldetekterbara produkter för livsmedelssäkerhet
Vår plaststrategi innebär bland annat att alla plastförpackningar ska kunna materialåtervinnas och att endast förnyelsebar och återvunnen plast används efter 2030, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier.. De nya ostförpackningarna för riven Västerbottensost® 150g och 300g införs successivt och har precis börjat nå butikshyllorna runt om i landet.. - Vi arbetar kontinuerligt med förpackningsoptimering och är glada att nu kunna ta ett steg i rätt riktning genom något så enkelt som att minska påsens höjd. Utmaningen framåt är att även byta ut dagens plastförpackning mot andra mer hållbara material, samtidigt som de lever upp till kraven på livsmedelssäkerhet, säger Lina Jonsson Product Manager för Västerbottensost®.. För ett år sedan ställde sig Norrmejerier bakom det branschgemensamma Plastinitiativet där målet är att alla plastförpackningar på marknaden ska kunna återvinnas till ny plastråvara för produktion av nya ...
Rädslan för allt nytt tycks aldrig svika, i en artikel i SVD skriver man om kött från klonade djur och naturligtvis finns det människor som är oroliga: Men alla är inte lika entusiastiska. I mars gick Center for food safety, CFS, uppbackad av den väldiga Consumers Union och kända professorer som Marion Nestle, i clinch…