Generellt Lyckade projekt som hade betydelse för främst psykisk men i viss mån även för fysisk hälsa Aktiviteterna var uppskattade Det fanns ett värde i att någon utifrån kommer in - d v s kulturarbetaren behövs Det är mycket viktigt med kontinuitet Generellt sett gott samarbete med personalen vilket är en förutsättning. Hinder Motivation "men det är svårt att tvinga på folk, det där måste man känna för." - "Men tvinga, du jobbar ju". Bristande kunskaper "En del är ju jättesvåra att aktivera". Attityder /…/ men det är ju klart att det är lättare att sätta in ett piller än att säga att den här personen behöver komma ut en halvtimme om dagen, /…/har en övertro på läkemedelseffekter /…/ Tiden ...
Hotel Zywiecki Medical Spa & Sport till Przyleków - Boka nu din semester i Hälsa Hotel Zywiecki Medical Spa & Sport till Sydost Polen Polen prisvärt hos SpaDreams!
Partsrådet sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta. Om cookies.. ...
Något för våra invandrarfamiljer med barn som ska börja svenska skola?! Folkhälsan erbjuder ett program för barn som snart skall börja skolan och deras föräldrar. Programmet som heter FHille baserar sig på den internationella HIPPY-modellen och erbjuder föräldrar och barn stunder för gemensam lek och samvaro. Folkhälsan har anpassat det internationella programmet HIPPY (Home instruction…
Folkhälsan i Vasa arrangerar svenskspråkig verksamhet för alla åldrar. Vår målsättning är att förena generationer i gemensamma aktiviteter med hälsofrämjande karaktär. Föreningen har omkring 320 medlemmar.
Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa. Området omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till...
Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa. Området omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till...
En öppen och tillgänglig verkställande direktör som är anträffbar för personalen. Så beskriver Georg Henrik Wrede sig själv när han tar över taktpinnen för Samfundet Folkhälsan och därmed hela Folkhälsankoncernen 1.8.2018.
Som anställd hos Bilmånsson har du flera förmåner. Vi har en friskvårdspolicy och kontinuerliga hälsoundersökningar. Vi arbetar även med hälsofrämjande aktiviteter som t.e.x. löpartävlingar. Som anställd erbjuds du också att få massage under arbetstid. Tycker du om att pyssla med din egen bil, har vi speciella hobbykvällar i verkstaden ...
De goda effekterna av fysisk aktivitet är väldokumenterade. Dagens samhälle i allmänhet och hälsofrämjande verksamhet i synnerhet förordar regelbunden träning och motion för att gynna människors goda hälsa och bidra till balans i tillvaron, men som med allt annat finns det så klart även en baksida. Författarna till boken Exercise Dependence, John H. Kerr, Koenraad J. Lindner och Michelle Blaydon, tar upp en mycket intressant aspekt av det idrottspsykologiska fältet, nämligen de potentiellt negativa aspekterna av träning då den blir tvångsmässig och ett träningsberoende utvecklas. Problematiken har nära förgreningar med det hälsopsykologiska området vilket bland annat syns i teoribildning och bakgrundslitteratur.. Boken omfattar 183 sidor och är indelad i åtta kapitel. Vid en första anblick kan det tyckas att kapitlen inte riktigt följer någon röd tråd; emellertid uppenbaras denna då man fördjupar sig i texten, och upplägget blir då mer logiskt. Det första ...
För att uppmuntra medarbetarnas hälsomedvetande och ge möjlighet till att regelbundet delta i hälsofrämjande aktiviteter har du som anställd i Kustbevakningen möjlighet att få en friskvårdsersättning med upp till 1500 kronor per kalenderår. Förhoppningen är att friskvårdsbidraget ska bidra till ökat välbefinnande, ett friskare liv och minska arbetsskador.. Intresset för proaktivt hälsoarbete ökar och allt fler arbetsgivare inser att medarbetarnas hälsa är viktig. Detta har Kustbevakningen tagit fasta på och vill därför utveckla och stärka det främjande och förebyggande hälsoarbetet.. ...
Föreningens mål är i första han att ge stöd i samband med transplantation till såväl patient som anhörig. Vi arrangerar även symposier och skaffar information i ämnen som är viktiga för medlemmarna. Vi arbetar också med förebyggande och hälsofrämjande verksamhet och deltar i internationella arrangemang för transplanterade.. Viking bildades 1984. Namnet associerar till vikingarna som drog västerut för att söka lyckan. De första transplantationerna på svenskar gjordes i USA och Storbritannien. Idag görs hjärt- och/ eller lungtransplantationer i Göteborg och Lund.. ...
Campushallen arbetar utifrån en verksamhetsidé som sammanfattar den verksamhet vi erbjuder och varför. Den verksamhetidén styr vårt dagliga arbete och vår strävan att hela tiden leverera och skapa mera idrott och träningsglädje.Vi erbjuder idrotts- och friskvårdsverksamhet av hög kvalitet, bredd och mångfald.Vi arbetar med hälsofrämjande aktiviteter för att få människor att bli inspirerade, orka mera och må bättre.Vi vill skapa träningsglädje!​
Bolaget ska driva och utveckla verksamheten i simhallen i Gustavsberg och erbjuda olika former av frisk- och hälsofrämjande aktiviteter.
Folkhälsa och utveckling av forskning är två av de områden som Förbundsdirektionen prioriterat för mandatperioden. Som stöd för detta arbete utsågs under 2011 politiska referensgrupper för dessa områden.. ...
Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.. Nämnden för Fritid & Folkhälsa sammanträder ungefär en gång i månaden.. Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.. Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.. Vill du ha utskrifter? ...
Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa - allas ansvar är utgiven av Folkhälsomyndigheten. Rapporten behandlar frågor om vad som har hänt sedan den förra folkhälsopolitiska rapporten gavs ut år 2005.
Det är viktigt att samverka med kommunen i dessa frågor mot vårt gemensamma mål att förbättra folkhälsan. Vi blir starkare tillsammans och kan nå ut bättre med våra budskap. Dessutom är det roligt att samarbeta, utbyta idéer och hitta nya arenor, säger hon.. Det här är inte första gången som folkhälsorådet och folkhälsoenheten samarbetar. Gemensamma föreläsningar, tobakfria dagen, Hållbarhetsveckan och Utemässan är exempel där kommun och region har samverkat. Och båda aktörerna hoppas att det ska fortsätta.. Hela Lycksele i rörelse ...
... Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.
Under fredagens lektion i hälsopedagogik besökte folkhälsosamordnaren Kajsa Kårwik eleverna och höll en föreläsning kring folkhälsa. Många intressanta diskussioner och framtidsvisioner lyftes.. ...
Den 1 juli har det gått ett år sedan rökförbud infördes på allmänna platser utomhus, som lekplatser, idrottsanläggningar och uteserveringar. En undersökning som Folkhälsomyndigheten låtit göra, tyder på att många känner till att fler rökfria miljöer kan bidra till förbättrad folkhälsa.
|h3|Folkhälsan och SoveLi rf välkomnar kommuner, föreningar, förbund och organisationer - anmäl dig nu!|/h3| |p|Aktuella frågor om anpassad motion besvaras av sakkunniga under teman inkludering, mångfald och tillgänglighet:|/p|...
vuxna och äldre inom öppen hälso- och sjukvård hp (FV6) Sammanställning av Kursvärdering för Omvårdnad och folkhälsa med inriktning mot vuxna och äldre inom öppen hälso- och sjukvård hp (FV6) Sammanställd
När riksrådet och riddaren Birger Petersson, lagman i Uppland och en av sin tids allra ri- kaste svenskar, mätt på ära och berömmelse lade sig till den
SRAT är fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner.. Vi finns på hela arbetsmarknaden, så du kan vara medlem oavsett om du jobbar inom kommun/landsting/region, stat eller privat.. Det ska löna sig med medlemskap i SRAT!. ...
Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning Vad är folkhälsa? Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan? Fakta och statistik
Idag har vi äntligen fattat beslut om att anta förslaget till en ny folkhälsopolicy för 2017-2021 i nästan total enighet (S valde att ställa sig utanför och SD vet jag inte hur de röstade). Det känns toppen eftersom det innebär att vi nu äntligen kan komma igång med det arbete som krävs för att dokumentet…
Borde inte Tänk Om-kampanjen ägna lite mer energi åt att föra ut denna uppfattning som till och med resulterat i en lag i lite större omfattning? Och att i mindre omfattning försöka få det till att detta är något som föräldrar själva bör bilda sig en uppfattning och handlingsnorm om ...
Vill du öka antal som motionerar i din kommun? Installera Xrundan och locka ännu fler folk ut till kommunens populära promenadstråk.
Mellan åren 2011 och 2013 ställde forskarna två TMD-frågor och mätte den maximala gapningen på över 73 000 besökare vid samtliga 16 folktandvårdskliniker i Sörmlands landsting. En av 20 tillfrågade vi...
Det livslånga lärandet ska vara tillgängligt för alla. Att få känna, uppleva och bli berörd - hela livet. Det kan handla om att både få uppleva och uttrycka kultur. Eller att få minnas och reflekte...
Utblick folkhälsa erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en systematisk eller kartläggande litteraturöversikt i en målgruppsanpassad text, begränsad till en enda sida.
Idrottsforskning.se är en populärvetenskaplig tidning från Centrum för idrottsforskning. En sajt för dig med ett idrottsintresse bortom tabeller och resultat.
Fokusera på det enkla. Där finns det vi verkligen behöver. Tror jag. Gör det du mår bra av och gör det så ofta du kan. Och ge inte upp. Alla har det tungt ibland. Alla. Jag heter Jonas Larsson, är svag för saltgurka och gillar snälla människor ...
Heldagskonferens på Sötåsens Naturbruksgymnasium om folkhälsa. Dagen inleds med att rektorn bjuder in oss till "grissläpp" den 5 juni..Underbart tycker jag då även grisar ska må bra. Intressanta reflektioner under dagen. utbildningsnivån påverkar både livslängd och tron på sig själv. Det stärker … Läs mer →. ...
Att få fler att gå bidrar till en bättre folkhälsa och attraktivare städer med mindre biltrafik. Dessutom är fotgängaren en trygghetsbärare som ger liv och puls. Utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv är det därför viktigt att utgå ifrån fotgängarens perspektiv och sträva mot att skapa hållbara, levande samhällen genom att planera för ökad gångtrafik ...
​Passiv rökning och andras tobaksrök är ett folkhälsoproblem - även utomhus! I väntan på att lagstiftningen implementeras vill vi under Tobaksfria veckan...
Alla landstingets verksamheter ska bidra till en bättre folkhälsa i länet. Men det kan vara svårt att veta hur, var och när det ska ske. Lyckligtvis finns hjälp att få.
Folkhälsa i Bergslagen. Folkhälsa är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolkningen. En god folkhälsa förutsätter att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad.. Norra länsdelens kommuner, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, har en överenskommelse med Region Örebro län kring arbetet med folkhälsa. Överenskommelser har funnits i olika former sedan 2003. Nuvarande överenskommelse gäller fr o m 1 maj 2018 t o m 31 december 2023, det övergripande målet är att uppnå hög och jämlik livskvalitet hos befolkningen i norra länsdelen.. För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning är samverkan en grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet och Region Örebro län har tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i folkhälsoarbetet och är beroende av varandras insatser.. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan ...
En god folkhälsa handlar i mycket om att skapa förutsättningar för goda och likvärdiga livsvillkor för hela befolkningen. Om livsvillkoren försämras för vissa grupper försämras folkhälsan. Det kan exempelvis gälla skillnader bland dem som är födda utomlands jämfört med födda i Sverige, mellan män och kvinnor, de som har arbete och de som är arbetslösa över lång tid alternativt har olika utbildningsbakgrund.. Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan.. Folkhälsoarbete kan påverkas av politiska beslut, men folkhälsan påverkas ytterst av vår egen livsstil och under vilka levnadsförhållanden vi väljer att leva. Det vi inte kan påverka är ålder, kön och arv. Samhället strävar efter att möjliggöra för individen att göra hälsosamma val. ...
Scandinavian Journal of Public Health.. Scandinavian Journal of Public Health is an international peer reviewed journal that publishes high quality research on all aspects of public health. It is the official journal of the Associations of Public Health in the Nordic Countries.. ...
Tanken är också att du ska förstå hur folkhälsofrågor tydliggörs i arbetslivet samt vilka lagar och regler inom olika organisationer och myndigheter som har betydelse för människors hälsa.. Kursen är 10 veckor lång, inkluderar en fältarbetsperiod på fem veckor och genomförs under termin 5 på utbildningen.. Exempel på arbetsplatser/tjänster där du kan göra genomföra din VFU:. ...
Det övergripande målet med Linköpings kommuns arbete med folkhälsa är att bidra till en god och jämlik hälsa hos befolkningen och en socialt hållbar samhällsutveckling.
Vi är glada att få välkomna Annika Larsson till Folkbildarforum 2013! Annika är folkhälsostrateg i Östgötakommissionen för folkhälsa, som jobbar för att förbättra hälsan för alla som bor i Östergötland.. Sverige har en god folkhälsa jämfört med andra länder. Dessutom blir den allt bättre, över lag. Men samtidigt ökar skillnaderna mellan olika grupper i samhället. De med lägre utbildning och mindre inkomst har generellt sett sämre hälsa.. Forskarna i Östgötakommisionen för folkhälsa ska lägga fram förslag på hur den här trenden kan vändas. Både på regional och lokal nivå, och ända ner till enskilda stadsdelar. De första underlagen blir klara under våren vilket vi kommer att uppmärksamma här i bloggen.. På Folkbildarforum ska Annika och flera från kommissionen hålla en workshop där deltagarna får lära sig mer om folkhälsans bestämningsfaktorer och hur man kan arbeta med dem. Men det är inte bara besökarna som ska lära sig något nytt.. - Vi i ...
Vad är folkhälsa? Hälsa för hela befolkningen (inte individer) Hälsofrämjande (arbeta med det som är friskt) Förebygga sjukdomar, skador, problem
... är det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen i ett land, ett län, en kommun eller en kommundel. Det handlar också om de mönster som finns mellan olika grupper i befolkningen. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan hos befolknin...
Läs det senaste nyheterna inom folkhälsa. Vi informerar, berättar och förklarar om ämnen rörande folkhälsa och arbetet för bättre hälsa hos allmänheten.
Äntligen har vi Beteendevetare fått en egen årlig mötesplats! Beteende & Folkhälsa kommer dra igång första gången på Norra Latin i Stockholm, 10-11 maj 2017.. Här kommer du få utvecklas inom ditt yrkesområde, lyssna på sakkunniga talare och utbyta erfarenheter med branschkollegor.. Tillsammans har Hexanova Academy, Akademikerförbundet SSR, Svensk förening för folkhälsa och Nätverket för beteendevetare utvecklat programmet för att du som deltagare skall få ett så relevant och aktuellt program som möjligt.. Utdrag från programmet:. ...
Trots att ovaccinerade har bättre hälsa än vaccinerade, enligt studier, fortsätter myndigheterna att pressa för ökad vaccinationstäckning.
Vilken inverkan har ett marknadsdrivet system på folkhälsan? Trots att vi är medvetna om problemen med tobak, processad mat och snabbmat låter vi det fortgå. Här talar Gerard Hastings, professor i social marknadsekonomi, vad som krävs för att förändra systemet. Inspelat den 19 oktober 2016 på Uppsala konsert & kongress. Arrangörer: Uppsala kommun och Uppsala universitet.