Det är Migrationsverket i Finland som behandlar och fattar beslut i ärenden som gäller immigration, uppehållstillstånd, flyktingstatus och finskt medborgarskap.. Du kan söka asyl i Finland endast på finska statens territorium. Du kan inte söka asyl på en finsk beskickning utomlands eller genom att skicka brev eller e-post till Finland.. Med internationellt skydd avses asyl, dvs. flyktingstatus, alternativt skydd och humanitärt skydd.. Migrationsverket slår fast huruvida asylsökanden är flykting, när det fattar beslut om sökandens ansökan. Flyktingstatus får de som beviljas asyl eller som tas till Finland i flyktingkvoten.. En asylsökande kan också få uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd, men då har sökanden inte flyktingstatus.. Mer information: Söka asyl. ...
Refugee Health Screener (RHS) är ett formulär som utvecklats för att upptäcka psykiska besvär bland flyktingar från 14 år och uppåt.
Sex månader efter att flyktingar och asylsökande i Sri Lanka med våld blivit borttvingade från sina hem har vare sig några polisutredningar inletts eller någon ställts till svars för de hot och det våld som de utsatts för. Det konstaterar Amnesty International och Minority Rights Group International i en ny rapport.. Dagarna efter den massaker då en väpnad grupp dödade över 250 personer i tre kyrkor och tre hotell i Sri Lanka i april 2019 inledde väpnade grupper vedergällningsattacker mot flyktingar och asylsökande från Pakistan, Afghanistan och Iran. Även när människor sökt skydd i gemensamhetslokaler och på en polisstation fortsatte mobben att attackera dem, vid ett tillfälle genom att kasta stenar mot dem.. I rapporten Unsafe at home, unsafe abroad: State obligations towards refugees and asylum-seekers in Sri Lanka konstaterar de bägge organisationerna att myndigheterna inte har levt upp till sin skyldighet att ge skydd och boende till flyktingarna och asylsökande, ...
En rapport som publicerats av FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) säger att:. "Det humanitära biståndet och UNRWA:s bistånd till de palestinska flyktingarna är alltid otillräckligt. Men det är en nödvändighet så länge som problemen med statslöshet, långvarig militär ockupation, ekonomisk marginalisering och den utsatthet som är karakteristiska för den palestinska flyktingkrisen inte tas itu med.". Rapporten fortsätter:. "På grund av att problemet med Palestinas flyktingar varit av så långvarig karaktär har byråns [UNRWA:s] ansträngningar att tillhandahålla utbildning och hälsovård varit avgörande för utvecklingen av flyktingarnas fulla mänskliga potential. Utbildning är faktiskt den största posten i UNRWA:s program och står för cirka 54 procent av den allmänna budgeten.". Det är uppenbart att värdländerna för de palestinska flyktingarna har god anledning att vara oroade nu när finansieringen har minskat så avsevärt.. "USA:s stöd till UNRWA var inte grundat ...
Det nyöppnande kommunala centret för asylsökande och flyktingar i Rom är ytterligare ett exempel på de stora framsteg som gjorts med hjälp av bland annat Europeiska flyktingfonden i Italien de senaste fem åren vad gäller mottagande av asylsökande och flyktingar. Den omfattande projektverksamheten har också nu i huvudsak övergått i reguljär verksamhet med statlig finansiering. Vidareutveckling av vissa strategiska delar fortgår, bland annat med stöd av Europeiska socialfonden (Equal). Det tidigare nämnda samarbetsprojektet med IKEA kommer till exempel att ingå i ett av de fem Utvecklingspartnerskap som genomförs i den andra omgången av Equal i Italien. Även om det nu verkar finnas ett system med god kvalitet, också jämfört med många andra medlemsstater, återstår dock mycket innan det omfattar alla asylsökande. Man beräknar att cirka 10 000 asylsökande kommer till Italien under 2005. Det kommunala mottagandesystemet har en kapacitet på omkring 5 000 årsplatser. Det ...
Dörren till utvecklingscentret för afrikanska flyktingar öppnas sakta av en man med ett försiktigt leende. Efter lite tvekan berättar han att han just fått avslag på sin asylansökan. Likt tusentals andra afrikanska asylsökande i Israel har han nekats status som flykting.. Trots att det finns omkring 43 000 asylsökande från framförallt folkmordets Sudan och militärdiktaturen Eritrea har endast ett fåtal eritreaner och sudaneser fått flyktingstatus i Israel. Sedan 2012 hindrar ett långt stängsel längs med den egyptiska gränsen människor från att komma in i landet och få sina asylansökningar prövade. Eftersom internationella konventioner förbjuder mottagarländer att skicka tillbaka asylsökande ger Israel de som redan är där tillfälliga skyddsvisum som måste förnyas flera gånger per år. Dessutom nekas de tillgång till sjukvård och välfärdsstöd och har begränsade möjligheter att arbeta. Därtill kallas de flesta ensamkommande asylsökande män till en öppen ...
Över 500 afrikanska flyktingar som har försökt ta sig in i EU har lämnats åt sitt öde i öknen. Flyktingarna har försökt komma innanför EU-gränsen via de ...
Det skall bli enklare för uigurer och andra muslimska grupper i Kina att få flyktingstatus och därmed asyl och uppehållstillstånd i Sverige enligt beslut av Migrationsverket. Det uppger Ekot. Bakgrunden är den förföljelse som gruppen anses utsättas för. Kina har nämligen inrättat stora omskolningsläger för muslimerna, eftersom de ser gruppen som ett hot mot landet, dess trygghet…
Utredaren skall undersöka vilka regeländringar och andra förändringar i det hittillsvarande systemet för flyktingmottagande som krävs för att reducera antalet alltför långa förläggningsvistelser och göra mottagandet av asylsökande mer flexibelt samt lämna förslag till sådana förändringar. Ett mål bör vara att de asylsökande i större utsträckning än i dag själva bör kunna välja sitt boende och ordna sina levnadsförhållanden i övrigt under väntetiden. Ett annat mål bör vara att minska kostnaderna för mottagandet av asylsökande. Ökade möjligheter för asylsökande att bo utanför förläggningar får inte försvåra och fördröja ärendehandläggningen. Även framgent bör asylsökande normalt vistas på en utredningssluss under den inledande utredningen av ärendet då han eller hon personligen redovisar sina asylskäl. Det är viktigt att den asylsökande även därefter lätt kan nås av handläggande myndigheter oavsett var man bor.. Utredaren bör lämna ...
Today, there are an estimated 13 million refugees under UNHCRs care around the world - half of which are children. Many have no choice but to live in refugee camps, where an absence or lack of light after sunset can have a devastating effect on safety and security. Without light, simple activities such as visiting the toilet, collecting water, returning to the shelter from elsewhere or completing homework after dark can become difficult and dangerous, particularly for women and girls.. There are a number of ways sustainable lighting improves the quality of life in refugee camps. Solar lanterns allow girls and boys to study after dark. Lanterns and solar street lights also allow refugees to continue income generating activities after dark, such as buying and selling goods, providing technical services or running cooperatives and businesses. Solar street lights also enable more community gatherings and socializing after the sun goes down.. Läs mer. ...
Den största flyktingströmmen sedan andra världskriget pressar Europa och många länder vet inte hur de ska hantera flyktingarna, i en Paris bor flyktingarna i brist på annat, i en skola full av hälsofarligt radon. I en övergiven skolbyggnad på hundratals flyktingar, flyktingar som har tvingats lämna allt de har och äger för ett hopp om en bättre framtid. Dagens Nyheter rapporterar. Det är i Paris skolan ligger, och trots att det inte är ett "värdigt liv", är det de bästa alternativet för flyktingarna och tack vare hjälpsamma fransmän slipper migranterna i alla fall bo i tält ute i det kalla vädret. Men även fast skolan är det bästa alternativet nu, är det inte bra. Så här står det i artikeln:. Det hänger en unken doft av mögel i korridoren. På en dörr har någon satt upp ett A4-ark som varnar för att barn inte ska ta för mycket på väggarna. Det finns bly i målarfärgen från 1960-talet. - Dessutom är byggnaden full av hälsofarligt radon.. Och det här med ...
SMYGLÄS:. Redaktören. Gränser för frihet. Ingen människa är en ö, brukar det heta, ändå är vi det, på sätt och vis. Det lilla barnet måste, med omgivningens hjälp, lära sig att sätta gränser kring sitt eget jag, uppleva var jag slutar och du börjar, för att veta vem hon är och förstå att hon är skild från omgivningen, samtidigt som hon är en del av den. För ingen människa är ju en ö - ensamma kan vi inte leva och utvecklas, då blir vi ingenting. Det är i relationen, i mötet mellan ett du och ett jag, som vi blir till som människor och förstår att olikheter berikar, vidgar oss, skapar respekt och förståelse, just det som gör oss till människor, skriver Titti Olsson.. Debatt. Arkitektur för alla?. Nyligen släppte FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) en rapport om flyktingars situation i världen som visar att över 50 miljoner människor är på flykt - den högsta siffran sedan andra världskriget. Människor tar sig över gränser i jakt på trygghet och ...
Migrationsverket har uppdaterat sin beslutspraxis för afghanska asylsökande. Uppdateringen gjordes efter det att FN:s flyktingkommissariat UNHCR den 30 augusti 2018 offentliggjorde sina riktlinjer...
FN varnar nu för en ny stor flyktingvåg från Darfurprovinsen i västra Sudan till Tchad. Enligt FN:s flyktingkommissarie har redan omkring 30 000 människor ...
Svårt för flyktingbarn att få utbildning Enligt FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, riskerar många flyktingbarn att bli utan utbildning. Svårigheter med språket, en känsla av att vara en "out-sider" och ekonomiska svårigheter är några av orsakerna till detta. UNHCR har kartlagt 132 flyktingläger och bland dessa är det bara i 38 läger som alla barn går i skolan. […]. Läs mer. ...
FN:s flyktingkommissariat UNHCR och WFP (World Food Programme) vädjar nu om stöd i den situation som nu råder i flyktinglägren i Algeriet. Sedan fredagen 17 oktober har skyfall drabbat området. Samtliga fem läger är.... ...
Stream Avsnitt 11: Gellert Tamas om Kent Ekeroth, apatiska flyktingbarn och näthat. by Grävpodden from desktop or your mobile device
Inte en enda flykting till Malmö under , skriver Socialdemokraterna i ett brev till regeringen. Får kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh som hon vill kommer Malmö stad inte ta emot en enda nyanländ flykting via anvisningslagen nästa år. Istället vill hon att kommunen ska kunna tillgodoräkna de nyanlända personer som bestämmer sig för att flytta till Malmö på egen hand, via den så kallade. Fördelningen av nyanlända flyktingar fungerar inte, menar kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Nu kräver kommunen flyktingstopp. I år ska Malmö ta emot flyktingar enligt anvisningslagen, som ska jämna ut mottagandet i landet. Men nästa år vill kommunen att antalet. Det skriver partiet i ett atlasbergen till regeringen, enligt Aftonbladet. Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism. En av dessa kommuner är Södertälje. Innan året är slut väntas Malmö stad ha bokat hotellnätter pesten hemlösa. Jag kan tänka att Sverige är ett ...
Den andra veckan i oktober den 8-11 oktober arrangeras det i WSOY-huset och ungdomslokalen Zentra ett jämlikhetsevenemang för alla elever i åk 8 i Borgå. Evenemanget som arrangeras årligen i samarbete mellan Borgå stads ungdoms- och utbildningstjänster, Edupoli, invandrartjänster samt finsk- och svenskspråkiga församlingar i Borgå är känt med namnet Flyktingens stig.. I Flyktingens stig bekantar eleverna sig med bakgrunder för flyktingsfenomenet och får diskutera och precisera sina kunskaper om ärenden som gäller att vara flykting. Evenemanget ordnas i form av teater och skådespelarna i Flyktingens stig är studerande med invandrarbakgrund i Edupoli i Borgå.. Berättelsen tar eleverna till ett fiktivt land där de blir en del av ett spännande skådespel. Atmosfären i det fiktiva landet är inte välvillig att ta emot nya personer som kommer dit och personerna blir bemötta med misstankar. Stigen slingrar på WSOY-husets korridor där eleverna bekantar sig i det nya landet ...
För ett år sedan, när världen började få upp ögonen för flyktingkrisen i Europa, skickade IsraAID sin första delegation till Lesbos, den grekiska ö som tar emot en stor del av de flyktingar som flyr via båt från Turkiet.. - När vi kom dit rådde totalt kaos, berättar Naama Gorodischer, programansvarig inom organisationen. Flyktingar drev omkring på gatorna i den stekheta solen och de visste inte vart de skulle ta vägen. Vi hjälpte till att organisera verksamheten på plats och sedan dess arbetar vi, tillsammans med andra hjälporganisationer, enligt de behov som finns för tillfället.. - Så fort vi ser en båt som närmar sig stranden, beger vi oss ut i riktning mot båten. Vår medicinska personal hjälper flyktingarna att ta sig i land och tar sedan hand om deras fysiska problem i en mobil sjukstuga. Det handlar om brännskador, nedkylning, hunger och mycket annat.. IsraAIDs psykologer och socialarbetare stöttar flyktingarna, som ofta har mycket traumatiska upplevelser ...
Kampanjen We see you rekommenderar jag. Det handlar om att synliggöra flyktingarna för att de inte ska tappa hoppet och för att beslutsfattarna och rasisterna ska få veta att det finns många finländare som inte vill kasta ut alla flyktingar, utan istället vill hjälpa och räcka ut en medmänsklig hand. För hopp behöver vi, både flyktingar och finländare. Jag tycker jag låter som en trasig skiva som hakat upp sig, för jag har läst dessa samma ord på så många olika ställen i mitt algoritmstyrda universum. Jag undrar hur universum ser ut för flyktingskritikerna? För flyktingarna? Utan diskussion kan vi inte veta ...
Refugees Welcome to Gothenburg utslängda från Centralstationen PRESSMEDDELANDE 20151016 Igår kväll slängdes Refugees Welcome to Gothenburg ut av Västtrafik och får inte längre bedriva sin verksamhet inne på Nils Ericssonsterminalen på Centralstationen för att ta emot flyktingar. Detta, tillsammans med att Göteborgs Stad inte håller öppet kl. 20.00-01.00, gör att det blir flyktingarna som drabbas.…
Jo, ålderseffekten och demografiska skillader mellan grupper tror jag absolut finns representerat, men min poäng är att totalbefolkningen (icke flyktingarna) i samhällsekonomiska termer (så som de används i rapporten) alltid är en nettoförlust för de offentliga finanserna i början och slutet av livet (barndomen respektive pensionärstiden). De flesta flyktingar skiljer sig från detta mönster på så vis att de kommer hit i vuxen ålder, ofta med en iallfall grundläggande skolgång bakom sig. Det innebär att de har med sig ett positivt omfördelningskapital, oavsett om individen i fråga bara har gått några år i grundskola eller har med sig en ingenjörsutbildning. Med andra ord, nettobidraget till de offentliga finansterna kommer under en livstid vara högre för en 15-årig flykting än en 15-årig icke-flykting, om flyktingen kommer hit och börjar i samma gymnasieklass som icke-flyktingen och sedan har en liknande karrär, löneutveckling, och livslängd. Detta eftersom ...
Varför visar de alltid lekplatser med klätterställningar, gungor och sandlådor när de pratar om ensamkommande flykting barn på tv? Jag menar, de ensamkommande flykting barnen är ju allt som oftast 15-16 år, jag förstår varför det heter just ensamkommande flykting barn (eftersom man enligt lag är just barn fram tills man blir myndig, även om jag inte vet en enda 15 åring som skulle kalla sig själv för barn. De tycker ju allt som oftast snarare att de är mer vuxna och mogna än vilken 30 åring som helst ;-)) Ensamkommande flykting barn låter ju dessutom betydligt snällare och mer ömmande än ensamkommande flykting ungdomar ...
Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.. Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.. Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Vi går också igenom asylprövningen steg för steg och vad som händer när en person söker asyl i Sverige. Vi berättar även om hur det går till att ge in ett enskilt klagomål till internationell fora samt presenterar hur Amnesty International arbetar med flyktingars och migranters rättigheter - internationellt och i den svenska sektionen. Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty ...
Tvådagarsutbildning för medlemmar som är intresserade av flykting-och migrationsfrågor.. Obs! Pågår både lördag kl 11-18 och söndag kl 10-15.. Under utbildningen går vi igenom flyktingsituationen i världen, den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga dokument. Vi går igenom Europarådets arbete och däribland Europadomstolen. EU och det gemensamma europeiska asylsystemet presenteras. Vi går också igenom asylprövningen steg för steg och vad som händer när en person söker asyl i Sverige. Vi berättar även om hur det går till att ge in ett enskilt klagomål till internationell fora samt presenterar hur Amnesty International arbetar med flyktingars och migranters rättigheter - internationellt och i den svenska sektionen. Utbildningen är ett obligatoriskt första steg för dig som funderar på att söka uppdrag som förvarsbesökare eller som flykting- och migrationssamordnare. Utbildningen är kostnadsfri och fika samt lunch serveras båda dagarna. Amnesty ...
Totalt 20 nya bostadsrätter står snart klara för inflyttning i området Elfdalen i det skånska samhället Klippan. Kommunen hyr bostäderna av företaget Acrinova och kommer erbjudas i första hand till de kommunplacerade flyktingar som redan finns i Klippan och som väntas komma nästa år. Detta har kommit att bli föremål för en mycket infekterad debatt mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i kommunen, något som stod klart när frågan diskuterades i kommunfullmäktige i tisdags kväll. Det berättar tidningen Helsingborgs Dagblad.. Ordet "gräddfil" är en av stridsfrågorna. Nyheter Idag har talat med både Therese Borg från Sverigedemokraterna och Bert-Inge Karlsson från Kristdemokraterna. Båda två sitter i fullmäktige och de är minst sagt oense om hur politiker ska hantera flyktingfrågan, såväl i stort som i smått. Borg menar att kommunens agerande skapar en gräddfil åt migranterna eftersom de inte behöver stå i bostadskö, men den argumentationen tycker ...
Inledning. Alingsås kommun genomför en ramavtalsupphandling avseende Flytt-, transport- och magasineringstjänster och inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.. Objekt och omfattning. Ramavtalet omfattar Flytt-, transport- och magasineringstjänster.. Uppdraget består av diverse transporter, flyttar samt magasinering inom Alingsås kommun.. Beställarens behov följer enligt nedan.. Flytt/transport av möbler/inventarier, eventuella pianon, hela kontor, utbildningslokaler/lärosalar, yrkesskolor, bohag, bibliotek etc. med flyttfordon inklusive erforderlig utrustning inom en och samma byggnad eller mellan olika adresser inom Alingsås kommun. Bortforsling av gods, till exempel till återvinningscentral, dock ej farligt avfall. Magasinering av gods. Demontering/monteringshjälp. Uthyrning och försäljning av flyttkartonger. Tillhandahållande av utrustning/arbetshjälpmedel. Ramavtalet är ett avtal utan volymförpliktelser. ...
Nu är det 44,9 procent som uppger att Island tar emot lagom många flyktingar, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Vidare är det 29,4 procent som svarar att flyktingarna är för få, en nedgång med 1,5 procentenheter, medan 25,7 procent säger att de är för många, en ökning med 1,6 procentenheter ...
MELLANÖSTERN. De arabiska flyktingarna från Palestina är inte som några andra flyktingar. Medan den knappa miljon judar som utan ersättning drevs iväg från arabvärlden, där de bott i tusentals år, efter Israels bildande 1948 har blivit fullvärdiga medborgare i Israel eller de länder de flyttade till är arabernas situation helt annorlunda. De arabiska flyktingarna från…
[2017-02-24] Forskare befarar: Psykiskt läkande motverkas Genom att skapa en tillvaro baserad på trygghet, delaktighet och samvaro kan man ge nyanlända människor den miljö som behövs för att läka de psykiska sår som många har med sig när de kommer. Men den nya svenska flyktingpolitiken riskerar att resultera i det motsatta, varnar forskare. Läs mer…
I Finland beviljar man internationellt skydd på grund av flyktingstatus, alternativt eller humanitärt skydd. Personer som beviljas asyl eller som Finland tar emot som kvotflyktingar får flyktingstatus. Migrationsverket fastslår om en asylsökande är flykting eller om han eller hon beviljas uppehållstillstånd på grund av alternativt eller humanitärt skydd.. ...
564. FLYKTINGAR OCH MIGRANTER ÄR INTE SAMMA SAK av Jan Ivarson, 2017-05-13. - Svenskarna är inte längre lika positivt inställda till flyktingmottagning, sa någon nyligen i radion. Det beror på att ordet flyktingar länge har missbrukats. Flykting uppfattas som personer som tvingas lämna sitt land av rädsla för sitt liv och som svenskar förväntas tycka…
EU-valet närmar sig, och medan debatten rasar kring värnandet av det "fria Europa" fortsätter flyktingar att drunkna på Medelhavet. Människor som flyr från fattigdom och imperialistiska krig möts vid EU:s gränser av taggtråd och en inhuman flyktingpolitik. Vidare beräknas hela 200 miljoner klimatflyktingar ha tvingats lämnat sina hem redan år 2050.. Resurserna finns för att hjälpa dessa människor, men så länge de är uppbundna i privata ägandeformer kommer de aldrig användas i detta syfte. Rasism och fortsatt mänskligt lidande är det enda kapitalismen har att erbjuda.. Refugees Welcome! Låt kapitalisterna betala! - Är det socialistiska svaret.. Varmt välkommen på öppet möte där vi diskuterar kapitalismens krig mot flyktingar och det socialistiska alternativet!. ...
enna förakt kring flyktingar, inte minst romer eller andra flyktingar. Jag nämnde i tidigare i texten om Tilde De Paula, som också är en journalist och programledare och även titulerar sig som författare. Hon har en mor från USA, sin far som kommer från Brasilien och de bodde i Chile när Tilde De Paula föddes.. En fråga som jag ställer mig är då är, varför skiljer vi på olika flyktingar? Varför är det värre med exempel med en romer än med en som är muslim eller än den som är jude? Eller vi kan vända på det, alla vi svenskar är faktiskt invandrare till Sverige, då våra samer är ursprungsbefolkning. Jag har funderat på varför vi gnäller om "medborgare" och "ursvensk". Det finns inget som är på det viset:. Medelsvensken idag äter hamburgare, dricker Cola (från USA), ätet Pizza (Italien) och lyssnar på engelsk popsångare. Vi äter både pasta och vi köper en TV från Shanghai. Vi ska köpa så jävla billigt, så vi importerar saker från Kina. Vi åker till ...
I veckan hade KomHIT Flykting besök av Maria Pilar Muñoz, kommunikationschef på ett sjukhus i Valencia i Spanien och Sjoerd Walburg, som är chef på en akutmottagning i Alkmaar, Nederländerna. De deltar i det internationella utbytesprogrammet HOPE exchange programme och besöker sjukhus, institutioner och enheter i VGR som på olika sätt arbetar med att utveckla Hälso- och sjukvården.. Båda besökarna uttryckte att de ser ett stort behov även i Nederländerna och i Spanien, av motsvarande material som det KomHIT Flykting tar fram. I Valencia är sjukhuset beroende av frivilligorganisationer för tolkning i vårdsituationer. Ibland, men inte alltid, kan telefontolkning erbjudas patienten och vårdgivaren. Både Maria och Sjoerd menade att de önskade driva frågan om att ta fram översatta bildstöd på sina respektive sjukhus och hoppades på fortsatt kontakt med medarbetarna i KomHIT Flykting.. Läs mer om The European Hospital and Healthcare Federations Exchange programme for ...
medvetenhet. Vi pratar om mottagande om ensamkommande flyktingar och vilka de vanligaste fallgroparna för oss i mottagandet är . Hur kan vi förbättra vårt mottagande, genom att bli bättre på att också förstå oss själva?. Om. Soroush har arbetat som psykolog i 5 år. Han arbetar både kliniskt och som handledare för personal inom socialtjänsten, boenden för ensamkommande barn- och ungdomar, jourhem och familjehem. De senaste åren har han fokuserat sitt arbete på just ensamkommande flyktingar och har själv erfarenhet av att komma till Sverige som flykting från Iran som 4åring.. UNICEF - Handbok Möta barn på flykt. Rädda barnens hemsida. Rädda barnen - Traumamedveten omsorg - teorin omsatt i praktik. Avsnittets lästips var:. ...
Titta på inspelningen.. Det europeiska projektet MOONLITE arrangerar, i samarbete med ITHU, EDEN (European Distance and E-learning Network) och NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande), ytterligare ett webbinarium om hur öppen utbildning används för att hjälpa flyktingar in i högre utbildning och arbetsmarknaden. Denna gång är språkinlärning i fokus och framför allt innovativa appar som erbjuder övningar i både hör- och läsförståelse för såväl nybörjare som de som läser SFI. eller motsvarande.. Webinariet, Language learning apps and MOOCs for refugees, äger rum onsdag 25 oktober 15.00 - 16.00. Frågan som kommer att diskuteras är om appar och öppna nätkurser kan erbjuda tillräckligt bra språkutbildning för flyktingar och vilka ytterligare stödåtgärdar som behövs. Under webbinariet kommmer du att träffa Agnes Kukulska Hulme (Professor of Learning Technology and Communication, Open University, UK) och Timothy Read (Senior Lecturer, Department of Computer ...
Tommy Andersson och kollegan Alessandro Martinello från Lunds universitet arbetar i projektet tillsammans med forskare från University of Oxford och Worcester Polytechnic Institute. De har hjälpt den ideella organisationen HIAS i USA att placera ut flyktingar i de mest optimalt lämpliga delstaterna i landet. Målet är att minska den ofta stressade, manuella handläggningen och samtidigt ta reda på om matchningsförslagen som den egenutvecklade programvaran Annie MOORE ger, också kan öka flyktingarnas chanser till en lyckad etablering på arbetsmarknaden.. - Vi gav programmet till HIAS i maj och sedan dess har de kört skarpt med matchningen. Handläggarna rapporterar att de sparar tid på att slippa hantera enklare fall manuellt, och att de i stället kan koncentrera sig på mer komplicerade ärenden. Vi räknar med att datorns matchning kommer att göra att minst 20 procent fler av flyktingarna har ett jobb efter tre månader.. Forskarnas beräkningar grundar sig på data från ...
Vi borde läsa mer om Simcha, Eva och Andy och vad de åstadkom! Vi borde få läsa om det cyniska politiska spel som gör att människor låses in i flyktingläger utan medborgarskap och förvägras rätten att försörja sig. Vi borde dessutom läsa om hur de judar som slänges ut från arabländerna har ersatts av sina "arabiska bröder" som nu är andra klassens medborgare och behandlas oerhört illa, men det vi istället bjuds att läsa om är Israels skuld, om Israels demokratiska system som "apartheidsystem" och om de numera 5,4 miljoner flyktingarnas rätt att "återvända". Samtidigt ropar världens palestinagrupper om att Israel förtrycker, mördar och "etniskt rensar" just dessa permanentade flyktingar. Från 700 000 till 5,4 miljoner. Etnisk rensning ...
Under lördagen arrangerades en stor demonstration i Polens huvudstad Warszawa till stöd för flyktingar. På videobilder från den ryska statliga nyhetsbyrån Ruptly syns människor marschera med trummor och hålla svart-röda fanor. Även budskapet "Refugees Welcome" med samma symbol som används i Sverige syntes i demonstrationståget.. - Vad vi ser i Polen skrämmer oss, i den meningen att det är en riktigt chauvinistisk kampanj mot flyktingar, säger Filip Ilkowski som är med om att arrangera demonstrationen.. Bilderna från demonstrationen påminner starkt om hur liknande demonstrationer ser ut i Sverige. Ett stort antal poliser närvarade för att hålla ordning och ett antal individer deltog med maskerade ansikten. Även fanor till stöd för HBTQ-frågor förekom i den polska demonstrationen.. Nedan ser du videobilder från demonstrationen. ...
Om flyktingar och andra som kan behöva beskydd. Vad är en flykting och vad är en skyddsbehövande? Vilka rättigheter har man som flykting eller skyddsbehövande?
Jag hittade en märklig PK-betonad grej på Fria Tider, som jag tycker behöver uppmärksammas. Det är de som bussades från Malmö till Grytan utanför Östersund. Det är alltså desperata flyktingar, som man kör till en förläggning. När det började uppdagas för dem att det inte skulle till önskat paradis kan man bara gissa vad ett gäng tonårskillar yttrade och sa till busschauffören, i synnerhet som resan var längre än de trodde. Väl framkomna sprack hela bubblan och de stackars flyktingarna ruttnade ur totalt och ockuperade bussen samt snodde chaufförens dator. Chauffören fick som en följd av detta spendera en dag till i området, och hans körschema och planer behövdes givetvis ändras. Vad som yttrats mellan de stackars flyktingarna och chauffören vet bara de inblandade. Men chauffören hade tydligen viktiga filer på den stulna datorn. ...
Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens kontakter med berörda grupper innebär ett flertal möjligheter. Vårdpersonal kan höja sin kompetens kring nya sjukdomspanorama och få ökad kulturell erfarenhet. Genom att tillvarata sjukvårdsutbildad kompetens bland asylsökande och nyanlända kan vården förstärkas med viktiga resurser. Vårdens möjligheter att bidra till en jämställd och jämlik hälsa är särskilt betydelsefulla för berörda grupper. Samverkan mellan vården och civila organisationer möjliggör förbättrad vård till asylsökande och papperslösa.. De utmaningar som vården ställs inför när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända är inte nya, men omfattningen av dem ökade avsevärt när ett stort antal asylsökande kom till Sverige under kort tid. De identifierade utmaningarna härrör till största delen från vårdåtaganden till asylsökande, såsom att erbjuda hälsoundersökningar, vaccinera barn, behandla infektionssjukdomar, ...
Frågan om hur vi ska hantera flyktingar är aktuell i våra dagar. Det tros bli en viktig valfråga till hösten 2018. Det talas mycket om flyktingar som stannar i Sverige trots att de fått avslag. Ord som "skuggsamhälle" och "utanförskap" förekommer ofta i sammanhanget. Det skadar då inte att påminna oss att också svenskar varit flyktingar genom åren och att frågan hur dessa skulle hanteras varit minst lika brännande för deras värdländer som syrier och andra flyktingar är för oss idag. Det mest spektakulära fallet torde vara Karl XII:s vistelse i dåvarande Turkiet 1709-14: Den som fick sin klimax med kalabaliken i Bender 1713. Faktum är att denna period med till visshet gränsande sannolikhet är unik i världshistorien som exempel på en flyktings tillvaro i ett främmande land. Att människor flyr från sitt land är som vi vet långt ifrån ovanligt Att kungar eller motsvarande politiska ledare går i exil är inte lika vanligt men långt ifrån unikt. En "vanlig" flykting ...
Strax innan en stor invandrarbåtkatastrof i början av denna månad, publicerade The Sun, en dagstidning som ägs av Rupert Murdoch, en kolumn av den brittiska tv-stjärnan och rättighetsprovokatören Katie Hopkins som kallar invandrare för " kackerlackor "och" en farsot av vilda människor. " Inte långt efter att det gick i trycka, har så många som 850 flyktingar drunknat i Medelhavet när deras trä fiskebåt kapsejsade sextio miles utanför kusten till Italien. Dagar tidigare, hade 400 flyktingar drunknat . Antalet dödsoffer i år har redan nått 1 780, en mer än 50-faldig ökning från samma tid ifjol. Dödssiffran väntas stiga ytterligare under den varmare årstiden.. Med tanke på tidpunkten, har Hopkins "folkmordsspråk genererat en hel del uppmärksamhet och ilska, inklusive en uppsägning från Zeid Raad Al Hussein, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, som liknade hennes vitriol vid nazisternas propaganda mot judar vid Förintelsen.. Till stor del obemärkt mitt ...
Svensk-iranier, exiliranier och anhöriga till invånarna i Camp Ashraf samlades på fredagen, den 12 augusti, för andra veckan i rad utanför UNHCR:s regionkontor i Stockholm för att uppmana FN:s flyktingorgan (UNHCR) att erkänna och kungöra Ashraf-invånarnas kollektiva flyktingstatus som politiska flyktingar.. Deltagarna kallade på omedelbara åtgärder från FN i form av stationering av ett permanent övervakningsteam i Camp Ashraf för att stoppa den pågående belägringen av lägret samt hindra en ny framtida massaker på 3400 försvarslösa invånare.. Deltagarna i Stockholm anser att en tillkännagivande av invånarnas kollektiva flyktingstatus kommer att vara som en sköld mot den irakiska regeringens fortsatta aggressioner och hindra de irakiska styrkorna att begå sina brott utan straffrihet.. Ett sådant beslut skulle också avsevärt underlätta implementeringen av ett förslag framlagt av Europaparlamentet som går ut på frivillig förflyttning av läger invånarna till ...
Här finns stödmaterial och samlad information för dig som i ditt arbete i vården och omsorgen möter asylsökande och andra flyktingar.
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill inte bara stoppa flyktingar vid gränsen utan också indirekt hindra svenskar från att jobba utanför landet. Åkessons hemort Sölvesborg tog i fjol inte emot en enda flykting.
Klicka på textrutan för att lyssna på programmet. Fortfarande klarar man inte i Sveriges Radio, Studio Ett att hålla isär olika begrepp och programledaren börjar ett inslag om ensamkommande asylsökande barn och unga med att det ska handla om "ensamkommande flyktingbarn och unga". Ska det vara så fruktansvärt svårt att lära sig att kalla dem […]. Filed under: Allmänt , Tagged: asylsökande, bättre liv, ensamkommande, familjehem, flyktingstatus, HVB-hem, Public Service, reportrar, skyddsskäl, Studio Ett, Sverige, Sveriges Radio, verklighetsfrämmande , Kommentarer inaktiverade för Tio år för sent, men heder åt de två reportrarna på Sveriges Radio som på riktigt verkar anstränga sig för att försöka att ge en mer nyanserad och sann bild av dem som kallas "ensamkommande barn och ungdomar" ...