Tillsammans med Richard H. Thaler publicerade Cass Sunstein år 2008 den mycket uppmärksammade boken "Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness". De argumenterade där för en "libertariansk paternalism" som inte tvingar utan "knuffar" människor i riktning av mer förnuftiga val, i betydelsen fördelaktiga för deras långsiktiga välfärd. I denna uppföljare redogör Sunstein klart och koncist för tankarna bakom denna "knuffandets politik", och förhåller sig då också till de invändningar som den blivit bemött med. "Paternalism" förknippas med förmynderi och har alltid varit en skottavla för liberaler. John Stuart Mill hävdade att det enda som kan legitimera en begränsning av personers frihet är att förhindra skada för andra, inte att förhindra skada för en själv: över sig själv, sina egen kropp och själ är individen suverän. Mill antog att vuxna personer som regel vet sitt eget bästa. Sunstein mobiliserar de senaste decenniernas omfattande ...
Vår engagerade statsminister svarar givetvis, och han svarar enkelt. I ett brev från statsministerns kansli kan Lova läsa att "vi människor ofta kan uppleva att maten smakar bättre om den är söt". Svårare än så är det inte. Statsrådsberedningen förklarar dessutom att alla företag är skyldiga att redovisa en innehållsförteckning på alla produkter och rekommenderar Lova att äta frukt istället för socker. Det hela är en väldigt fin gest, och det är väldigt gulligt av statsministerns kansli att svara. Men mamman blir rasande, kontaktar Metro och det hela spårar ur.. - Snacka om att idiotförklara folk. De lägger ansvaret på individen istället för att ta tag i saken och lagstifta om det, säger Lovas mamma till Metro.. Redan här försäger hon sig. Det är ju en fullkomlig motsägelse. Det är ju tvärtom! Statsministern idiotförklarar ju inte alls folk. Tvärtom visar han tilltro till människors förnuft och förmåga att bedöma själva vad de ska äta och låter ...
Olle, En grundbult i det socialliberala/socialdemokratiska välfärdsbygget är den generella välfärden dvs att alla ska omfattas oavsett inkomst. Enligt ledande socialdeomkratiska ideologer såsom Jaokim Palme är det själva rationelen. Medelklassen, framför allt den övre medeklassen, får delvis valuta för alla de pengar och avgifter de betalar in till staten. Omfördelningspolitiken "döljs på samma sätt som momsen och de sk. arbetsgivaravgifterna. Om det istället vore som i USA att deras variant av moms slås på efter kassörskan har slagit in alla varor samt socialavgifterna betalades hälften av arbetsgivaren och hälften av den anställde (nationa ekonomisk korrekt fördelning) skulle vare sig momsen kunna vara 25 % eller social och pensions avgifterna vara 35-50 % (om även den av kollektivavtalet tvingade tjänstepensionen räknas in).. Vore jag Allians politiker och för en mindre stat skulle jag verka för att göra momsen och arbetsgivaravgifterna tydliga, kräva att de ...
Sverige är redan ett av Europas minst fria länder att äta, röka och dricka i. snart blir det också förbjudet att röka på uteserveringar, eftersom SD, S och V väntas rösta för detta nu på onsdag, skriver Catarina Kärkkäinen, ordförande Fria Moderata Studentförbundet.
Cass Sunstein och Richard Thaler har väckt stor uppmärksamhet genom att argumentera för vad de kallar för en mjuk paternalism. Utifrån vetenskapliga rön om hur dåliga vi är på att fatta beslut som är bra för oss menar de att staten måste få möjlighet att påverka våra val. Men vad Sunstein egentligen talar om är ideologi och när man klär ideologiska problem i vetenskaplig skrud gör man bara politiken svårare att granska och ifrågasätta.. ...
Är det så enkelt att socialister tror på paternalism och borgerliga på frihet? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Även i det borgerliga lägret finns ett …
Kan apoteken köpas upp av läkemedelsföretagen på sikt? Det påverkar alla om läkemedelsföretagen börjar att tjäna pengar på förebyggande och behandlingar istället för piller, och kan anpassa medicinerna samt få kontroll över biverkningarna. Det ger en öppning för en stark aktör på patientens sida i debatten om folkhälsa och paternalism. Funktionen som evidensbaserad hälsocoach har apoteken hittills inte kunnat ta, ett sätt att få upp lönsamheten vore att erbjuda vårdmottagningar kopplade till apoteket. Det sker redan på sina håll i USA, som hos Walmart stormarknader ...
Krönika publicerad i GP Kultur 19/3. Gång på gång i debatterna kring rasism och näthat mot kvinnor målas samma schablonbild upp: näthataren är den marginaliserade arbetarklassmannen som blivit omsprungen i det nyliberala samhällsklimatet som nu tar ut sin frustration och maktlöshet på kvinnor och invandrare.. Oftast är det vänstermän som målar upp denna bild av näthataren. I Johannes Björks kritik mot Kawa Zolfagarys bok Vita kränkta män konstaterar den förstnämnda att "vardagsrasismens tilltagande ressentiment är en effekt av den stenhårda och statligt sanktionerade konkurrensen bland arbetslösa, arbetslinjens stigmatisering inför ett allt mindre försörjningsstöd samt bristfällig utbildning" (Aftonbladet 20/12 2012). Han påpekar att samma paternalism som visas mot de näthatande männen användes mot arbetare för hundra år sedan.. På Aftonbladets ledarsida (9/2) skriver Fredrik Virtanen om de marginaliserade som aldrig bjuds in till pk-elitens storstadsvärme ...
Ja, det är ett mångafacetterat ämne. Som du skrev till sist i din bloggpost, så är författarens ambitioner säkerligen inte att skaka om ett samhällssystem i dess grundvalar, men jag tror att recensenten möjligen har läst romanen som om så var fallet (och som att det i så fall misslyckas), för hon skriver: Jag tror att kvinnor med erfarenhet av hedersvåld har behov av en mer akut och kompromisslös gestaltning, utan finkänsligt krimskrams. Just i den meningen kommer jag att tänka på paternalism - i identifierandet av vad andra behöver (för slags röst - alltså att det inte handlar om att tolka andras erfarenheter heller, utan om att gripa in och GE en röst, vilket samtidigt är problematiskt, skulle jag tro att recensenten anser, och kanske därför blir slutsatsen att man bara bör skriva om sina egna erfarenhet). Men jag undrar om inte finkänsligt krimskrams spelar en viktigare roll än vad recensenten tycks tro, och tänker på i vilka ordvändningar humaniora i ...
Njursjukvården är ett område som väcker svåra etiska frågor. I en åldrande befolkning uppstår frågeställningar rörande behandlingens för- och nackdelar när det gäller multisjuka äldre. Dialys är en livsuppehållande behandling som ersätter en del av njurarnas funktioner, men inte alla. När grundsjukdomen progredierar och dialysen inte längre ger önskad behandlingseffekt uppstår frågan kring om det är aktuellt att avsluta dialysbehandlingen och ge palliativ vård. Det senare kan i vissa fall gagna patienten bättre än en aggressiv livsförlängande behandling med ökat antal komplikationer, framför allt om man beaktar livskvaliteten.. Mitt aktuella forskningsprojekt har inriktningen mot normativ etik. Jag kommer att studera värdekonflikter inom njursjukvården, exempelvis frågor kring beslutsfattande om livsuppehållande behandling, autonomi, livskvalitet och den eventuella förekomst av paternalism i vården. ...
Billnäs bruk grundades 1641 och är ett av de äldsta järnbruken i Finland. Vid tiden för inbördeskriget var produktionen inriktad på verktyg och möbler. Alltsedan bruket grundades hade det varit en utmaning för bruksägarna att få tag på yrkeskunniga arbetare och upprätthålla den sociala kontrollen av bruksarbetarna. Den så kallade arbetarfrågan var en lika viktig utmaning för bruksledningen som att finna effektiva tekniska lösningar för att bedriva en vinstmaximerande affärsverksamhet på bruket.21. Den svenske historikern Christer Ericsson använder uttrycket "paternalistisk företagsledningsstrategi" för att beskriva det slags "personalpolitik" som var karaktäristisk på bruken. Bruksbolagen upprätthöll en rad sociala institutioner för de anställda, framför allt för att hålla kvar den yrkeskunniga arbetskraften. Begreppet paternalism beskriver relationen mellan ledning och arbetare, att bolagsledningen tog ett socialt ansvar för arbetarna samtidigt som dessa ...
Jag har aldrig gillat socialdemokratin. Eller det är en rejäl underdrift. Fram till att SD dök upp fanns det inget riksdagsparti som jag tyckte så genuint illa om. Deras maktfullkomlighet, deras prioritering av storföretag och kapitalism framför människor och fördelningspolitik. Deras paternalism, deras demokratiförakt och manipulerande av folkomröstningar. Deras dubbelmoral runt miljöpolitik, internationell politik, asylpolitik, […]
Centerpartiet håller på att utvecklas till ett högerextremt och nyliberalt parti långt till höger om Moderaterna. Man kan undra vad den gamle landsbygdstalesmannen Gunnar Hedlund hade sagt om den omvandling som hans parti genomgått under Maud Olofsson med fortsatt rättning högerut under Annie Lööf?
Hittat hos the UK Libertarian. Om man tror att skatteverket har superkraften att få pengar bara genom att fråga efter dem så vet jag inte om man ska skratta eller gråta. Tyvärr nog gråta ...
Introduktion Ordet libertarian börjar till alla libertarianers stora glädje faktiskt dyka upp på enstaka håll i debatten, även bland icke-libertarianer.
Vår uppgift är att stötta medborgaren utifrån respekt för integritet och självbestämmande för individen. Arbetsuppgifter varierar och anpassas beroende på medborgarens olika behov och önskemål. Det innebär bland annat att stödja medborgaren i olika aktiviteter, personlig omvårdnad och förekommande sysslor såsom städ, tvätt och matlagning. Medborgarens behov skall vara utgångspunkten och vi arbetar utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt för att öka självständigheten hos brukarna med inslag av både social och praktisk träning. Arbetet syftar till att ge den enskilde ett så innehållsrikt och kvalitativt liv som möjligt. Kontaktmannaskap tillämpas och innebär att varje personal har ansvar för en eller två medborgare och dess genomförandeplaner samt hålla den huvudsakliga kontakten med anhöriga, gode män, daglig verksamhet osv. Dokumentation är ett naturligt inslag i arbetet. Som medarbetarna på gruppbostaden har man även olika ansvarsområden där man ...
Jag var själv ute i Aftonbladet och gjorde en stor intervju en vecka innan Henriks artikel. Där sade jag att om Moderaterna vill fortsätta sin migrationsrestriktiva linje, så får de söka samarbeta med Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna, som varit kritiska till migration tidigare. Miljöpartiets nuvarande situtation visar också att vi behöver tydliga krav när det kommer till förhandlingar inför en valrörelse med Aliiansen. Där har jag tyckt att vi inte ska splittra barnfamiljer, och att vi inte ska permanenta migrationspolitiska överenskommelsen. Det tycker jag är ett absolut krav vi ska ha för att fortsätta i Alliansen. Får vi igenom våra krav, ska vi fortsätta samarbetet. Jag tror fortsatt att Alliansen är det sättet som vi lättast kan få igenom liberal politik.. Vill du se ett tätt samarbete mellan LUF och Liberalerna?. - Jag trivs med samarbetet, jag tycker det är bra. Om vi ska ha någon slags tyngd bakom oss när vi kritiserar Liberalerna, då behöver vi ...
Jag uppskattar wrestling (och anser att argumentet att wrestling ju är fejk är bland de absolut mest korkade allmänt accepterade åsikter man kan yttra), så det glädjer mig att se att Ultimate Warrior inte är ensam bland wrestlarna att blogga politiskt ...
Verksamheten enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges.. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med andra samhällsorgan och myndigheter.. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.. För verksamheten enligt denna lag, skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges.. ...
Jag anser att du glömde en viktig grupp som varken passar in i mainstreambilden av konservativa eller libertarianer och det är de paleokonservativa. De delar många av de neokonservativas åsikter i avseende på abort, kristendom och vapenanvändning, men de är emot onödiga krig och foreign entanglement. De är också emot invandring och mångkultur (till skillnad från neokonservativa och libertarianer).. ...
Jag anser att du glömde en viktig grupp som varken passar in i mainstreambilden av konservativa eller libertarianer och det är de paleokonservativa. De delar många av de neokonservativas åsikter i avseende på abort, kristendom och vapenanvändning, men de är emot onödiga krig och foreign entanglement. De är också emot invandring och mångkultur (till skillnad från neokonservativa och libertarianer).. ...
I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden (inspelat 7/1) pratar jag med Martin Eriksson, som är programledare på Radio Bubbla. Det är, berättar han, en libertariansk alternativmediakanal som startade sommaren 2014. Eriksson beskriver sig själv som libertarian, vilket betyder att man vill ha en liten stat.. ...
När det gäller vårdbeslut har du som patient självbestämmanderätt. Det betyder att du har rätt att vägra ta emot en viss vård eller en del av vården och behandlingen. Vården och behandlingen skall ges i samförstånd med dig. Om du vägrar genomgå undersökning eller ta emot vård, ska man om möjligt komma överens med dig om ett annat medicinskt godkänt behandlingssätt som du kan acceptera. Patienten har också rätt att helt och hållet vägra ta emot vård eller behandling även om det skulle kunna leda till hans eller hennes död. Patientens självbestämmande är skriven i patientlagens 6§.. Själbestämmanderätt betyder inte att man har rätt att kräva en viss vård eller undersökning. Det är läkaren som besluter om vården och undersökningarna i enlighet med allmänt godtagna och beprövade metoder och i enlighet med utbildningen.. Självbestämmanderätt hos minderårig patient. Gällande minderåriga patienter skall man med hänsyn till deras ålder och ...
Och ärligt talat, vill du det? Vill du vara med henne eller honom resten av ditt liv? Hur vet du nu hur du kommer att tycka och tänka om 20 år? Eller 10, eller 5 för den delen? Vill du låsa dig hos en person ...
I går höll regionpresidenten Carles Puigdemont ett mycket uppmärksammat tal, med besked om vad man kommer göra efter folkomröstningen om regionens självständighet.
Suicide Rescue skall vara en ansvarsfull och demokratisk organisation, där vi tillsammans tar till vara på den goda viljan av att vara med och göra skillnad och där initiativ under eget ansvar uppmuntras. Inom Suicide Rescue hör varken elitism eller paternalism hemma. Oavsett utbildning eller yrkestitel skall alla medlemmar känna sig välkomna, värdefulla och uppskattade.. Suicide Rescue skall aktivt och inom hela organisationen använda sig av en processbaserad verksamhetsutveckling tillsammans med andra framgångsrika metoder och verktyg som främjar samt effektiviserar organisationen i sitt viktiga arbete.. Suicide Rescue skall riva trösklar, bygga broar, främja långsiktiga och sunda relationer där den enskilde individen både får och ger samt tillsammans är delaktig i att åstadkomma förändring.. Suicide Rescue skall verka globalt och vara drivande i att bygga upp ett modernt nätverk fyllt av kreativitet, professionalism, innovation och som andas hopp, inspiration och glädje ...
Välfärdsförvaltningen har ansvaret att hjälpa äldre och funktionshindrade med en god vård och omsorg samt ge stöd och service när den egna förmågan inte räcker till. Insatserna ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.. Förvaltningen erbjuder också stödinsatser för människor som behöver hjälp en tid, för egen del eller för sin familj, till exempel genom att höja sin kompetens eller få hjälp med att lösa personliga problem. I förvaltningen ingår också att som vårdgivare ansvara för att verksamheten uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god och säker vård upp till sjuksköterskenivå inom våra boenden. Förvaltningen är indelad i sju avdelningar ...
Liberty Inn Lincoln City, Lincoln City: Se recensioner, 43 bilder och bra erbjudanden på Liberty Inn Lincoln City, rankat #19 av 35 hotell i Lincoln City och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
Fairfield Inn & Suites by Marriott Lynchburg Liberty University, Lynchburg: Se recensioner, 143 bilder och bra erbjudanden på Fairfield Inn & Suites by Marriott Lynchburg Liberty University, rankat #8 av 25 hotell i Lynchburg och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
I december firade Liberty Silver 7-års jubileum med ett fullsatt evenemang i centrala Stockholm. Kvällen började med att Liberty Silvers grundare Torgny Persson berättade om guldtrender och guldpriser. Sedan intog författaren och bloggaren Lars Wilderäng (som driver Sveriges mest besökta ekonomiblogg Cornucopia) scenen och pratade om ädelmetallernas roll i din personliga krisberedskap.. Kvällen var, med nästan 200 deltagare, mycket lyckad och uppskattad. För er som inte hade möjlighet att komma på denna tillställning, samt för er som var där men vill återuppleva den, släpper vi nu filmupptagningen från hela föreläsningen uppdelad i tre delar:. Här finner ni filmupptagningen från Lars Wilderängs föreläsning. ...
The students in the LibertyClass took there Horses in "real Liberty" for the first time. All Horses in Liberty at the same time, Whohooo! And the students fr...
Välj bland våra hotell i North Liberty och hitta din personliga favorit. Missa inte att samla bonusnätter med Hotels Rewards när du bokar på Hotels.com!
Köp billigt/a @Pet Kaninbur Liberty Deluxe vit 115x50x92 cm 20078 | Denna lyxiga kaninbur, Liberty Deluxe från @Pet, är det perfekta hemmet för dina kaniner. Kaninhuset
Köp LMC LIBERTY 2011 hos Henrikssons Husvagnar AB i Uppsala län. Hos Bytbil.com hittar du även fler LMC LIBERTY från fler bilhandlare!
Libertarianen Ron Paul ställer upp i presidentvalet i USA rapporteras det. Många är glada för detta. Ron har sagt en del vettiga saker om myndigheter, stat och frihet och kallar sig libertarian. Men hur liberal är Ron Paul egentligen? I synnerhet eftersom han är den ultra konservativa TEA PARTY-rörelsens guru. Låt oss syna Ron Paul…
Det poängteras flera gånger att Frick är libertarian. Det yttrar sig mest i att staten inte ska ge bidrag. För då kommer människor bli bättre på att ta hand om varandra.. En poäng kanske inte helt grundad i fakta som det inte grävs djupare i än så.. Frick ska även vara hatad av extremhögern. Sägs det. Möjligt att det stämmer, men låter snarare som den idé om att vara "opolitisk" som används av till exempel metalband där en medlem fått feeling och börjat heila på scenen.. Att man är hatad av och hatar alla, så då är det ok.. Common ground hittas i att vänstern svikit arbetarklassen samt att identitetspolitik är dumt.. Att Frick själv flera gånger drar till med identitetspolitiska utspel om hur han kunnat använda sin egen bakgrund om han velat. Eller hans märkliga identitetspolitiska bild att ingen i arbetarklassen oroar sig för klimatet.. Det ifrågasätter Oscarson inte. Kanske för att de åsikterna inte upplevs som typiskt identitetspolitiska. De sägs ju ...
I natt när vi gick upp så lyssnade jag på Stefan Molyneuxs Freedomain Radio. Jag hittade honom på youtube när han gjorde en flera timmar lång analys av Elliot Rodger och hans "problematik" och jag tycker i alla fall att den analysen var väldigt bra även om jag kanske inte alltid håller med honom i alla hans ämnen och tankar. Libertarian kallar han sig. Hur som helst så slog speciellt en av inringarna ann en sträng av sorg hos mig. Inte för att jag direkt känner att jag kan identifiera mig med hennes liv, men jag har mina egna demoner som jag bär med mig. Och oavsett vad problemet är, var, i ens uppväxt så tror jag (och Stefan antar jag) att nyckeln ligger i att lösa de knutarna och gå vidare. Han återkommer ofta till barndomen, uppväxten, och jag tror att han har rätt. Ett barn som inte lär sig att spegla, få stöd och uppmuntra, få känna rätt känslor, att få lära sig hantera världen kommer att få problem, hur stora dessa problem blir beror på flera bidragande ...
Denna artikel publicerades ursprunligen i The Libertarian Forum den första januari 1970] Nu när den nya vänstern har övergivit sitt tidigare lösa och flexibla icke-ideologiska förhållningssätt är det två ideologier som den nya vänstern har antagit som de ledande teoretiska inriktningarna: Marxism-Stalinism och anarko-kommunism. Marxism-Stalinismen har tyvärr tagit över SDS (reds. anm.: Students for a Läs mer om Anarko-kommunisternas dödsönskan[…]. ...
Liberty är ett innovativt drivaggregat till rullstolar. Decons tillbehör till rullstolar skapar förutsättningarna för din frihet
Beställ Bordslampa LIBERTY bekvämt online ✓ Toppkvalitet ✓ Hög servicenivå ✓ Betalning med Klarna ✓ Rådgivning från fackpersonal ► Beställ nu!
USAT Liberty är ett skeppsvrak med en historia på Bali. Det är ett av världens mest kända skeppsvrak och hit vallfärdar dykare från hela världen.
Hej! Jag skulle vilja veta ifall man kan köpa spelet episodes from liberty city , alltså skivan inte från PSN och kunna köra det utan att jag behöver GTA IV för det har jag nämligen inte . Tack på förhand :)
Lampa Liberty är en stilren och modern bordslampa som är en designälskares dröm med sin avskalade design. Lampans sobra uppenbarelse passar lika bra i vardagsrummet som i sovrummet. Glödlampan sitter på en snurrad stålkolumn. Kolumnens proportioner påmi
Se våra erbjudanden för Hotel Liberty i Viareggio. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti.
... Libs held the drum chair behind Billy Joel live since the beginning ... and in the recording studio.
... är gjord av mässing och med kromyta. Den används för att lagra en toalettborste i badrummet.
Ska det finnas någon tröskel?. Det ska vara mer omfattande lagöverträdelser för att det ska vara vettigt, och det tror jag alla är överens om. […] Vår ambition är ju inte att i första hand komma åt en enstaka fildelare, utan dem som mer systematiskt använder material på nätet för detta ändamål.. - Kommer det att råda partipiska i det här avseendet?. Nä, men det är ju naturligtvis viktigt att man följer sitt parti, men jag tror ju alltid att bra argument vinner i längden. […] Om ett statsråd skulle ha synpunkter på hur riksdagsgrupper och riksdagsledamöter skulle agera, så tror jag att man skulle få väldigt stora problem. [Det uttalandet är rätt intressant i skuggan av FRA-debatten.]. - Till sist, hur stämmer det här överens med gamla uttalanden som har gjorts om att man inte ska jaga en hel ungdomsgeneration?. Det stämmer väl överens med det, därför att det handlar ju inte längre om någon ungdomsgeneration ...
Det här är ett testinlägg eftersom jag lagt om min RSS till att gå via FeedBurner, så att jag äntligen kan hålla koll på hur många som knarkar Falkvinge över RSS. Jag måste tydligen skriva ett nytt inlägg för att aktivera den, så i stället för att hitta på något, så är jag öppen med att det här är ett rent testinlägg.. Nu får jag ju sitta och gissa i Analytics som bara visar hur många som går in på sidan. Det är inte alls lika roligt ...
Ju mer kontroll Khamenei får över situationen desstu sämre är det för Mousavi. Mousavi bör också vara orolig för att Khamenei är ute efter att statuera ett exempel. Så bli inte förvånad om Mousavi grips i samband med att Väktarrådet är klar med sin "omräkning" om fem dagar ...
Kuddfodral i Linneväv 45x45cm med tryck på framsidan Färg framsida - Framsida tryckt enligt bild med USA-motiv i gammaldags stil med Frihetsgudinnan och en röd bil. Bakgrund i naturfärgad ljus beige, men med ett smutsigt tryck som blir