Kraš är Kroatiens första konfektyrproducent och även sydöstra Europas i särklass största! Företaget grundades 1911 under namnet Union och blev då den första industriella tillverkaren av choklad i sydöstra Europa. Idag är Kraš sydöstra Europas största tillverkare av choklad och konfektyrer. Företagets produkter exporteras över hela världen, där några av de mest populära varumärkena är Bajadera, Dorina, Domaćica, Napolitanke och Kiki. I Kraš sortiment finns allt som en godisälskare kan tänkas begära! ...
mest för pengarna får den som reser till Östeuropa och Sydostasien. kvinnor i åldrarna 15-79 år i. Uppgifterna om hotellpriser kommer från Trivago www.Om Östeuropa. Vojvodina stöder. 300 muslimska män sökte skydd i basen liksom många kvinnor och barn. djup har man hittat 60 skeppsvrak från.I Brå:s studie från åren 1985-1989 var resultatet att det var dub-belt så vanligt att utrikes födda personer var registrerade för brott jämfört.Under förra året dök nigerianska kvinnor för första. De flesta kvinnorna som utnyttjades i människohandel under 2009 kommer från Östeuropa.Däremot vill han gärna att maffian tvingar hit kvinnor från Östeuropa för att han ska få ligga med dem. En SD-ledamot i Stockholms kommunfullmäktige råkade.Samtidigt fortsätter kvinnor från Östeuropa och framför allt Rumänien bli offer för sexhandeln i Göteborg ...
Länder i Östeuropa, västra Balkan och Turkiet kommer därför att dela på 250 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar redan under 2019, varav 150 miljoner är öronmärkta för demokrati.. Ett av huvudproblemen som regeringen ser i Östeuropa är att oligarker i vissa länder kontrollerar en stor del av samtliga tv-kanaler och tidningar.. I flera länder kontrolleras samtliga större tv-kanaler och tidningar av oligarker med en egen ekonomisk och politisk agenda, skriver Eriksson.. Att vi har en liknande utveckling i Sverige där enskilda klaner såsom Bonnier köper upp och kontrollerar en allt större del av informationsflödet i landet har man dock inte problematiserat.. Eriksson menar att demokratifrågan är som den så kallade klimatfrågan en ödesfråga för vår tid och att vi har ingen tid att förlora när det gäller att demokratisera Östeuropa.. Sammanlagt kommer svenska skattebetalare under 2019 att betala 44,9 miljarder kronor som regeringen öronmärkt för ...
Det är svårt att prata om Östeuropa eller de länder som vanligtvis kategoriseras som östeuropeiska eller post-socialistiska utan att hamna i det svartvita tänkande som fortsätter dela in Europa i Öst och Väst. Edward Saids stora verk Orientalism som skrevs i slutet av 70-talet gör upp med Västvärldens nedsättande och imperialistiska kulturella idéer om Öst. Det går att dra paralleller till hur denna syn på det mer geografiskt avlägsna Öst, Orienten, återkommer i hur vi ser på Östeuropa. Den polska antropologen Michal Buchowski har i sina arbeten visat hur det i Väst skapats en rad idéer om vad Öst är, ett slags skrattspegel vi kunnat spegla oss i för att se vad vi inte är: dom! Han blickar tillbaka i den europeiska historien till det kalla kriget och järnridån och målar upp en mental karta som från Västs perspektiv bygger på en skillnad mellan ett civiliserat vi, kontrasterat mot de ociviliserade Andra, ett ociviliserat Öst.. Buchowski ...
tauroragas.euem cum multitudine Enetum, gm seditione ex Paphlagorua pulsi et sedes et ducem Johnson, Blake, Wordsworth, Keats, Auden, George Eliot, Hopkins, Henry James, 14 Diane Gillespie & Missy-Dehn Kubitschek, Who Cares?. Diana Cavallioti. Konstnär Înotăm (cât și cum putem) pentru #climbagain Climb Again Nu-mi stă în fire să fac reclamă, dar dacă nu acum, când ei au nevoie de susținerea noastră, nu vad cand/cum/unde as putea. . -William Blake. Ghidul lui Charlie Joe Jackson cum să faci să n av Tommy Greenwald (Bok) , Rumänska, För barn och unga · Omslagsbild: Bobiță și Buburuză av. Till toppen av sidan. Hon är känd för att skapa addison grey videos som känns lika verkliga som dina närmaste grannar, och för att låta tanga fotze hamna i känslosamma och underhållande situationer som du kan känna igen från ditt eget liv. Hon har fem nydirtyhobby, en tatuering och har bara blivit tagen av polisen två gånger. De senaste åren har hon vunnit ett flertal ...
Skogsinformationstjänsten för Ryssland, www.idanmetsatieto.info, innehåller aktuell information om Rysslands skogsbioekonomi samt förändringar inom skogsbruk, -politik och -industri. Nyhetsspalten uppdateras veckovis, och den erbjuder ett lätt sätt att följa utvecklingen av branschen. Ytterligare innehåller portalen publikationer, seminariematerial, och ett företagsregister, dit man har samlat bl.a. de största Ryska skogsföretagen i närområdena.. Tjänsten grundades år 2003 för att fylla det ökade behovet av information om Rysslands skogssektor. För förmedling av information av den finländska skogsektorn öppnades en parallell portal på ryska, Lesinfo.fi. Den betjänar speciellt det gränsöverskridande samarbetet inom skogsbioekonomin.. Skogsinformationstjänsten för Östeuropa erbjuder koncentrerad information om Baltikums samt de för skogsresurserna viktiga östeuropeiska ländernas skogssektorer. Tjänsten omfattar en grundläggande beskrivning av skogsresurserna, ...
Östeuropa var den region som drabbades hårdast av den globala finanskrisen 2008-2009, mycket på grund av stora utlandslån. Sedan dess har det skett en sanering samt en god och framför allt exportledd återhämtning. Men kan Östeuropa stå emot Västeuropas skuldkris och nuvarande finanskris eller finns risk för ny recession? Och svalnar östländernas intresse för att ansluta sig till euron?. Är Baltikums ekonomier redo att efter tidigare kollapser växla från exportboom till växande inhemsk efterfrågan? Är höga råvarupriser räddningen för rysk tillväxt och vad betyder kommande parlaments- och presidentval? Fortsätter Polens positiva tillväxttrend och vad betyder stundande parlamentsval? Fullföljer Ukraina kreditgivaren IMF:s krav på åtstramning?. Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa, som ges ut av SEB Ekonomisk Analys. Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och publiceras två gånger per ...
This study explores the relationships among U.S. public and non-profit organizations against the backdrop of the assistance they rendered to news media in Eastern European countries between 1989 and 1995. Ideological and administrative goals and strategies used by organizations such as the Department of State, the USAID, and the USIA, the International Media Fund, the Soros Foundations, the Freedom Forum, and other U.S. foundations and NGOs are studied. A wide range of factors are discussed: basic values such as promoting a pluralist democracy and a U.S.-style media, the latter based on the First Amendment and a free-market economy; ideas such as conservatism, liberalism, and the national interest; the historical context with basic values and ideas about public and non-profit interaction and doctrines about foreign aid; the contemporary context with its emphasis on a changing political climate; different institutional cultures; the mobility of people; organizational goals such as efficient ...
Centraleuropa, Mellaneuropa, är en region i mitten av Europa. Den ligger mellan de löst definierade regionerna Nordeuropa, Östeuropa, Sydeuropa, Västeuropa och sydöstra Europa. Tydliga geografiska begränsningar saknas och vilka stater som omfattas av regionen varierar, men floden Rhen, Alperna, Karpaterna, Prypjatträsken och Östersjön kan användas som avgränsning. Historiskt har termen Centraleuropa vanligen avsett de områden som tillhörde Tysk-romerska riket, Ungern och Polen, vilket under sent 1800-tal innebar Tyska riket och Österrike-Ungern. Centraleuropa används som ett politiskt och kulturhistoriskt begrepp, och synen på begreppet har påverkats av historiska och politiska skeenden. Termen användes sällan i politiska sammanhang från slutet av 1940-talet till slutet av 1980-talet eftersom det då fanns en skarp politisk gräns genom centrala Europa, järnridån, som i stället gjorde uppdelningen väst och öst vanlig. Sedan kalla krigets slut har begreppet dock fått ...
Östeuropeanare är trädgårdsmästare extraordinaire. Och även om de bor i en lägenhet utan trädgårdsplåster växer de fantastiska frukter och grönsaker i behållare på sina bakre verandor och till och med inomhus. Medan zucchini och andra squashes har sitt ursprung i Amerika, kom den sort som vi idag vet som zucchini tillbaka till Italien och odlas där. Kucchini kom troligen till Polen och andra delar av Östeuropa genom drottning Bona Sforza, italiensk kung som gick med kung Sigismund (Zygmunt) I (den gamla) år 1518. Här handlar det om squash och här är några av mina favoriter östeuropeiska zucchini och sommar squash recept. ...
Europa har en lång historia av ömsom enighet och ömsom splittring. Helt enat har det aldrig varit, inte ens EU lyckades med detta konststycke, då Östeuropa, delar av Balkan och Schweiz inte är med.. Kanske började äventyret med de grekiska stadsstaterna, som egentligen inte enades förrän Alexander den store erövrade dem. Efter kampanjerna i Mesopotamien, Persien och Egypten ville han skicka sina arméer västerut, men planerna hann inte sättas i verket, då han dog av feber i Babylon. Det var Rom som fortsatte imperiebyggandet, följt av Frankerriket, det Tysk-romerska och Habsburgska riket. Fordom mäktiga kejsardömen delades periodvis upp i lösa federationer, och kunde sedan enas igen. Ofta var krig och oroligheter enande och splittrande faktorer. Spanjorer, portugiser och britter skapade sig också väldiga riken, fast bortom haven; kanske var de aldrig en del av den Europeiska kärngemenskapen? Emedan delar av sydöstra Europa under långa tider var ockuperat av det Ottomanska ...
Ryssland, Europas största och mest inflytelserika granne, är ständigt aktuell, ofta skrämmande, inte sällan provocerande eller motbjudande - men också förvånansvärt okänd för de flesta av oss. Som ett litet steg i att öka kunskapen, insikten och handlingsberedskapen, bjöd vi in till ett Nyfiken på-samtal med fokus på migration och integration samt klimat-, energi- och transportsäkerhet, utifrån det övergripande temat hur europeiska länder och EU ska förhålla sig till Ryssland.. På scen ...
ISRN UU-ÖSTUD-AR 05/11--SE Department of East European Studies Uppsala University LAGFÖRING AV MÄNNISKOHANDEL I SVERIGE En rättsfallsstudie Anna Jonsson Department of East European Studies Uppsala University
5 Sveriges utrikeshandel (Andelar i procent) ImportExport 198719972007 EU (25) EFTA NAFTA Central- och Östeuropa Asien - Japan - Kina Övriga 59,9 13,3 12,6 0,7 7,4 1,5 0,5 6,2 58,8 10,4 9,8 0,2 12,4 3,0 1,5 8,4 60,9 10,7 9,0 0,3 9,7 1,2 1,9 9,4 67,7 8,1 7,6 0,6 10,9 6,0 0,5 5,1 71,7 9,7 6,8 0,0 8,3 2,7 0,8 3,5 71,6 9,5 3,5 0,1 9,3 1,7 3,5 5,9 Källa: SCB. *) Import enligt avsändningsland ...
Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands). Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska. Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323). Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag ...
Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands). Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska. Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323). Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag ...
Investeringarna i Östeuropa fortsätter att öka markant. Men snart, spår utredaren på ansedda Ernst & Young, är de gyllene tiderna förbi för utländska investerare. ...
Vandringsutställningen Kvinnors Uppfinningar görs i två versioner - en visas i östra Europa och Balkan i samarbete med Svenska Institutet och den andra åker ut på turné i Sverige 2009-2011. Utställningen visar uppfinningar gjorda av kvinnor och består av både världsberömda patenterade uppfinningar och mindre kända produkter som löser praktiska problem. Den har lockat nya målgrupper,…
(SIX) Länderna i Östeuropa har ett lägre upplåningsbehov under 2013 än vad länderna i eurozonen har, noterar kreditvärderingsföretaget Fitch i en analys. Mätt som and...
Ett mål för Partnertech för 2009 är att ytterligare stärka sin verksamhetsstruktur med nya produktionsmöjligheter i främst Östeuropa och i Asien.
STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) Årsredovisning
Pris: 1177 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Marketing Strategies for Central and Eastern Europe av Stewart (EDT) Arnold, Petr (EDT) Chadraba, Reiner (EDT) Springer (ISBN 9781138718265) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Strax innan vi lämnar Östeuropa kommer jag att skriva ett inlägg där jag länkar till allt ni skrivit under månaden om era resupplevelser. Hjälp mig då med att posta länkar i kommentarerna så att alla kommer med i ett inlägg. Jag har så klart kikat in lite hos många av er och sett vad ni läst. Men jag vill inte läsa era synpunkter innan jag själv läst boken i fråga. Det verkar i alla fall som om en hel del valt Hjärtdjur och tyckt mycket om den ...
Investerare i elektroniktillverkning begränsar sig inte längre till Asien. Östeuropa, med dess imponerande BNP-tillväxt, låga inflation och befolkningsexpansion, framstår som investerarvänligt.
Östeuropeiska restauranger i Sydney, Australien: Se TripAdvisor-resenärernas omdömen om restauranger i Sydney och sök efter kök, pris, plats och så vidare.
Publicerat i Historia, Östeuropa, Politik, Socialism , Etiketter Jeltsin, Lenin, Sovjet , Kommentarer inaktiverade för Från Lenin till Jeltsin ...
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget ‑ NEFCO ‑ är en internationell finansieringsinstitution specialiserad på miljöfinansiering. NEFCO etablerades år 1990 av de nordiska länderna - Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige - med målsättning att i Nordens närområden i Östeuropa medverka till genomförandet av kostnadseffektiva miljöprojekt, för att på detta sätt uppnå positiva miljöeffekter för Norden. NEFCO verkar i Helsingfors i anknytning till Nordiska Investeringsbanken (NIB). Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) är ett internationellt finansinstitut som grundades 1990 av de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Fram till i dag har NEFCO finansierat ett stort antal olika miljöprojekt i central- och östeuropeiska länder, bland annat i Ryssland, Vitryssland och Ukraina. NEFCO:s huvudkontor är förlagt till Helsingfors. Verksamheten fokuserar på projekt genom vilka man uppnår kostnadseffektiva miljöfördelar i hela regionen. ...
Tänker du resa till Montenegro? Du borde veta att det är ett fantastiskt val! Detta lilla land som ligger i sydöstra Europa, vid strandkusten
Och lära sig något om Östeuropa och Ryssland, сынок. Om man skall vara krass har Putin och Medvedev mandat för att ge alla ryssar två bilar och helkaklat badrum, samt att leva fan i Kaukasus. Ryssland är en auktoritär demokrati, eller vad man nu skall kalla det, rätt likt västeuropeiska stater kring förra sekelskiftet (eller för den del tsardömet!). Man kan givetvis manipulera val och media, men landet är inte på långa vägar en riktig diktatur och statsledningen är beroende av att hålla folk nöjda. Det förutsätter en stark ekonomi och det förutsätter i sin tur goda relationer med EU, inklusive Polen som är en av Rysslands största handelspartners. Att ställa till någonting med den détente mellan Ryssland och en mängd central- och östeuropeiska länder som tidigare av historiskt helt förklarliga skäl varit skeptiska mot ryssar som infunnit sig under de senaste åren vore att skita i det blå skåpet, inte minst ekonomiskt. Och att någon skulle få för sig att ...
Och lära sig något om Östeuropa och Ryssland, сынок. Om man skall vara krass har Putin och Medvedev mandat för att ge alla ryssar två bilar och helkaklat badrum, samt att leva fan i Kaukasus. Ryssland är en auktoritär demokrati, eller vad man nu skall kalla det, rätt likt västeuropeiska stater kring förra sekelskiftet (eller för den del tsardömet!). Man kan givetvis manipulera val och media, men landet är inte på långa vägar en riktig diktatur och statsledningen är beroende av att hålla folk nöjda. Det förutsätter en stark ekonomi och det förutsätter i sin tur goda relationer med EU, inklusive Polen som är en av Rysslands största handelspartners. Att ställa till någonting med den détente mellan Ryssland och en mängd central- och östeuropeiska länder som tidigare av historiskt helt förklarliga skäl varit skeptiska mot ryssar som infunnit sig under de senaste åren vore att skita i det blå skåpet, inte minst ekonomiskt. Och att någon skulle få för sig att ...
Icebreakern som öppnade vår dag tillsammans i den moderna kontorslokalen på Regent Street glömmer jag aldrig. Jag kan inte ta åt mig äran för den dock. Däremot kommer jag, som man säger, stjäla den med stolthet. Frågan som alla i publiken skulle ställa sig upp och svara på var: Ert bästa råd för livet. Det är en fantastisk fråga för att mötas över lands-, kultur- och generationsgränser.. Jag hade mitt första utlandsuppdrag och skulle ge en träning i retorik på engelska, för en målgrupp bestående av cirka femtio personer från sju östeuropeiska länder. Om inte språket var en utmaning, att översätta min föreläsning till engelska, så var den spridda målgruppen och den östeuropeiska kulturen det. Aldrig tidigare hade jag varit så nervös inför ett jobb. Kroppen fick till och med feber, men jag visste hela tiden att det bara var en reaktion på utmaningen jag stod inför. Det var fantastisk att se hur min kropp kunde reagera så starkt, och jag fick bra ...
Isabel Fonseca reste till flera olika länder i Östeuropa för att lära sig mer om romer och deras situation. Väldigt intressant. Bl. a. lever hon med en romsk familj och skildrar deras liv. Ofta ter det sig väldigt gammaldags, och man ska kanske komma ihåg att reportagen är omkring tjugo år gamla vid det här laget. Det är ju mycket möjligt att livet i de östeuropeiska länderna idag inte är som precis efter kommunistregimernas fall. Å andra sidan tyder ju inga nyhetsrapporteringar på att just romernas situation utvecklats till det bättre. Av den här boken får jag intrycket att kommunismens fall var något av en katastrof för romerna, eftersom man under kommunismen inte skulle bry sig om etnicitet. Efteråt slog det i stället över i rasism och nationalism. Samtidigt är romerna ofta väldigt hemliga av sig, och verkar inte känna att de har några förpliktelser gentemot folk utanför kretsen. Att de håller sig för sig själva är säkert ett resultat av långvarig ...
Cyxone har signerat ett avtal med EGeen, en klinisk forskningsorganisation (CRO), för att utföra den kommande kliniska fas IIb-studien med Rabeximod i ledgångsreumatism i de utvalda östeuropeiska länderna. Cyxone färdigställer nu, tillsammans med flera samarbetspartners, de nödvändiga ansökningarna för tillstånd om att få utföra sin fas IIb multicenterstudie i både Väst- och Östeuropa. Läs mer.. Episurf Medical ingår sitt första strategiska partnerskap avseende AI-baserad bildteknik. Läs mer.. Getinge introducerar nu den senaste versionen av Servo-u 4.0, en mekanisk ventilator med lösningar för automatisk lungrehabilitering och transpulmonell tryckkontroll. Läs mer.. Medicover bjuder in till presentation av bolagets delårsrapport den 26 juli. Läs mer.. Rapporter/kommunikéer:. Elos Medtech Probi Obducat Karo Pharma Episurf Medical. Kallelse till bolagsstämmor:. Attana. Nyheter inkomna igår e.m.:. Enorama Pharma har mottagit den tertiära utredningen på ...
Ett annat problem även om man kunnat enas om kvoter är att flyktingarna (mycket) hellre vill länder som Tyskland, Storbritannien och Sverige än till Östeuropa. Presidenten i EU-parlamentet, tysken Martin Schulz, säger till Der Speiegel att det inte handlar om en enkelriktad väg: han menar att medlemsländer i östra och mellersta Europa vill att man ska ta särskild hänsyn till dem till följd av närheten till Ryssland, men de måste då vara solidariska när andra medlemsländer har utmaningar (flyktingvågen). Tyskland har hotat med ekonomiska straffåtgärder mot stater som motsätter sig förslaget. Der Spiegel skriver om kallt krig mellan väst- och östeuropeiska stater.. Pål Steigan skriver I kulissene ble det truet med å holde tilbake penger fra EUs strukturfond og andre overføringer som de østlige EU-landa nyter godt av. I følge nettsidene til Den europeiske union mottok for eksempel Polen 16,2 milliarder euro fra EU i 2013, og bidro med 3,8 milliarder euro til EUs ...
Beläget i Kostinbrod, 5 km norr väster om huvudstaden Sofia, Polycart är perfekt positionerat för att tjäna de stora internationella företag med kontor i huvudstaden samt utländska företag som vi ligger på huvud internationella vägen korsningen i sydöstra Europa. Dessutom, som en av de viktigaste industriområdena i landet, erbjuder regionen möjligheter till nära kundkontakt och experter på alla nivåer inom förpackningsindustrin. Förutom vår produktion läge i Kostinbrod har vi sälj- och distributionscentraler i Varna och Plovdiv. ...
Var från Europa En svenskledd forskargrupp har lyckats bevisa att den första människan var från Europa. De nya fynden omkullkastar de politiskt korrekta teorierna om att alla människor kommer från Afrika.. En internationell forskargrupp ledd av svensken Per Ahlberg har lyckats bevisa att den första kända människan var från Europa. Beviset är ett 5,7 miljoner år gammalt fotavtryck på Kreta, som på den tiden satt ihop med Europa och fortfarande befinner sig på samma kontinentalplatta.. Fyndet gjordes ursprungligen för över tio år sedan av en polsk paleontolog på semester, Gerard Gielinski, nära stranden i Trachilos i västra delen av Kreta.. -Det här betyder att homininerna måste ha haft ett utbredningsområde som sträckte sig ända ut i sydöstra Europa vid den här tiden, tvärtemot vad alla hade trott, säger Per Ahlberg som är professor i evolutionär organismbiologi vid Uppsala universitet.. Den nya faktan har under flera år motarbetats av politiskt korrekta forskare ...
Den europeiska vildkatten behöver stora lugna skogar med några öppna ställen. Den föredrar lövskogar. Skogarna ska vara gamla och uppvuxna med några gamla träd. Bara i sådana skogar finns det håligheter i träd eller av rävar eller grävlingar övergivna lyor vilka katten behöver och kan använda för att uppfostra sina ungar. Bara här har katten möjligheten att jaga ostört. Naturskyddsmässigt är förekomsten av dessa katter ett säkert tecken på att skogen har hög biodiversitet. Under de senaste årtionden har djurets bestånd återhämtat sig tack vare att jaktförbud införts. I Västeuropa finns katten trots detta bara i norra Skottland, i delar av Spanien och i östra Frankrike. I de centraleuropeiska medelhöga bergsområdena finns idag uppskattningsvis 2000 individer, medan djuret i mitten av 1900-talet var utrotat i flera regioner. Underarten är däremot ganska talrik i sydöstra Europa. 2019 upptäcktes (via kamerafällor) flera tidigare ej kända bestånd av ...
Varma luftmassor dominerade i större delen av Europa, sydvästra USA, sydöstra Kanada, Japan, Koreahalvön och många andra områden. Argentina och delar av Centralasien hade däremot kyligare än normalt. I Japan förekom skyfallsliknande regn i början ...
SEB presenterar Eastern European Outlook onsdagen den 24 mars kl. 10.00, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm. Några centrala ämnen som tas upp: Fortsätter återhämtningen även i Östeuropa, den region som drabbades hårdast av global kreditkris och recession? Är det återvunna förtroendet på finansmarknaderna stabilt? Kan Baltikum resa sig trots stålbadspolitiken; vad betyder regeringskrisen i Lettland och kommer Estland med i Euro-zonen nästa år? Återfår Ryssland sin forna tillväxtglans med stöd av höjda råvarupriser? Fortsätter Polens positiva trend? Är det värsta över även i Ukraina? Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa. Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och ges ut två gånger per år. Rapporten presenteras av Mikael Johansson, Baltikum- och Polenansvarig samt chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys, och Daniel Bergvall, ansvarig för Ryssland och Ukraina, SEB ...
Den kluvna konjunkturbilden i Östeuropa består de närmaste två åren. Konfliktländerna Ryssland och Ukraina fortsätter att präglas av svaghet. I Ryssland ligger recessionen kvar även 2016 när oljepriset bara repar sig svagt efter raset och när EU:s och USA:s sanktioner mot landet sannolikt förlängs om än mjukas upp något. Samtidigt fortsätter Baltikum, Centraleuropa och i viss mån även sydöstra delen av Östeuropa att uppvisa hyfsad tillväxt främst med stöd av växande inhemsk efterfrågan. Polen och Tjeckien går i täten. Detta skriver SEB i en ny utgåva av Eastern European Outlook.. Läs pressmeddelandet ...
Den kluvna konjunkturbilden i Östeuropa består de närmaste två åren. Konfliktländerna Ryssland och Ukraina fortsätter att präglas av svaghet. I Ryssland ligger recessionen kvar även 2016 när oljepriset bara repar sig svagt efter raset och när EU:s och USA:s sanktioner mot landet sannolikt förlängs om än mjukas upp något. Samtidigt fortsätter Baltikum, Centraleuropa och i viss mån även sydöstra delen av Östeuropa att uppvisa hyfsad tillväxt främst med stöd av växande inhemsk efterfrågan. Polen och Tjeckien går i täten. Detta skriver SEB i en ny utgåva av Eastern European Outlook.. Läs pressmeddelandet. ...
Karta över Vitryssland flaggan. Vitryssland flagga karta (Östra Europa - Europa) för att skriva ut. Vitryssland flagga karta (Östra Europa - Europa) för att ladda ner.
En karta över Ryssland. Karta över Ryssland (Östra Europa - Europa) för att skriva ut. Karta över Ryssland (Östra Europa - Europa) för att ladda ner.
Hitta campingplatser i alla länder i Östeuropa. Reseinspiration inför campingsemester i Östeuropa i form av artiklar och TV-klipp. Mest om camping i Polen och Camping i Ungern. Läs till exempel allt om Anne-Vibekes campingresa till polen från syd till nord eller Campingtur Balatonsjön Runt.
Flyg till Zagreb med på SvenskaSajter.com: Kroatiens största stad Zagreb ligger vid floden Sava och har varit landets huvudstad sedan 1557. Den har dock funnits som befintlig stad sedan slutet på 1000-talet och firade nyligen sin 900:e födelsedag.Zagreb är en spännande och intressant blandning av västra och östra Europa, där vacker arkitektur möter trendiga boutiquer med modern design. Staden är främst en industristad med fokus på mekanisk tillverkning men inhyser även ett av sydöstra Europas största universitet som inrättades 1669..
Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet började lära sig GAINS-modellen i och med SCARP-programmet som startade vintern 2006. GAINS-modellen är en modell som länge har använts som beslutstöd i de internationella förhandlingarna kring utsläppsnivåer i Europa. Modellen utvecklas och drivs av IIASA i Österrike sedan 1980-talet. På senare år har ett antal nationella användare inklusive Sverige genom SCARP även bidragit till utvecklingen av modellen på olika sätt.. - I takt med att vi i SCARP-programmet i Sverige började att lära oss mer och mer så insåg Naturvårdsverket och IVL att vi parallellt kunde använda möjligheten att sprida våra erfarenheter och det som vi har lärt oss i den här processen, säger Stefan Åström.. Valet föll på några länder i Östeuropa; Ukraina, Vitryssland och Ryssland. Den bakomliggande förhoppningen är att dessa östeuropeiska länder ska ratificera Göteborgsprotokollet och få igång sitt arbete med luftvård.. - Vi tycker att vi kan ...
Här ser man tydligt hur riskerna fördelar sig. Österrike är den största långivaren till Östeuropa, följt av Italien. Med tanke på att Österrikes BNP bara är cirka 18% av Italiens ligger alltså Österrike värst till när krisen hettar till i Östeuropa. Italienska UniCredits aktie handlades ner 7,4% på Milanobörsen idag, eftersom de råkar ha en enhet vid namn Bank Austria med stora lån österut. Raiffeisen International Bank-Holding (-14% idag) och Erste Group Bank (-18% idag) nämns som två andra österrikiska banker med kraftig exponering mot öst ...
Under det senaste halvåret har omkring 40 tusen flyktingar från Mellanöstern tagit den farliga resan till fots över södra Europa, passerandes Serbien. Enligt UNHCR är Serbien det land i sydöstra Europa som tar emot det högsta antalet flyktingar som söker internationellt skydd. De flesta är på väg norrut, genom den farliga ungerska gränsen.. Några meter bort från parken vid busstationen ligger det trendiga barområdet Sava Mala i Belgrad. Där träffade jag 20-årigen Sayid, då han poserade för en bild med en vacker solnedgång i bakgrunden. - Detta ska bli min nya profilbild på Facebook, som ett minne från Belgrad, säger han. Sayid föddes i den nu blodiga provinsen ar-Raqqah, som annekterats av IS-styrkor. Han berättar om fredagskvällen, att han hade varit ute på en bar i området med två nya vänner han träffat i Belgrad. - Jag tycker om att dansa och ha kul. Det har jag inte fått göra på länge. Det finns många likheter mellan den syriska och serbiska kulturen. Ni ...
Tele2 har nått en överenskommelse om att sälja Tele2 Kroatien till United Group, en ledande leverantör av uppkoppling och media i sydöstra Europa, för ett företagsvärde om 220 miljoner euro.. - Vi är stolta över verksamheten vi har byggt upp i Kroatien och speciellt dess enastående utveckling de senast två åren, drivet av våra skickliga medarbetare och vår värdefulla kundbas. Vi är övertygade att Tele2 Kroatien kommer att bidra med än mer värde till våra kunder framöver, som en del av United Groups familj av telekom- och mediebolag. För Tele2 möjliggör detta ett starkare fokus på att framgångsrikt genomföra vår strategi för våra återstående marknader. Jag vill tacka teamet i Kroatien för deras starka engagemang och alla bidrag till Tele2 under de senaste fjorton åren, säger Anders Nilsson, vd och koncernchef på Tele2. Slutförande av ...
Zagreb är huvudstad och största stad i Kroatien. Staden är belägen mellan berget Medvednicas sluttningar och floden Sava i den västra delen av det Pannoniska bäckenet. Vid den senaste folkräkningen 2011 uppgick stadens invånarantal till 790 017 invånare, varav 688 163 invånare bodde i centralorten.. Zagreb är Kroatiens politiska, ekonomiska, kulturella och vetenskapliga centrum samt en viktig trafikknutpunkt för Kroatien och regionen i övrigt. Zagreb är en industristad med tillverkning främst inom den mekaniska sektorn samt ett betydande utbildningscentrum i landet. Staden hyser bland annat ett av sydöstra Europas största och äldsta universitet som grundades år 1669.. ...
Kroatien är en republik i sydöstra Europa. Kroatiens huvudstad är Zagreb, där regering, akademiska utbildningar och goda kommunikationer finns. Kroatiska är det officiella språket och modermålet för majoriteten av landets befolkning.
Grekland är ansett av många som ett av världens vackraste länder med levande kultur, gästvänlighet, god mat samt varmt och soligt väder. Grekland ligger i det sydöstra hörnet av Europa och är en kombination av fastland, halvö, och tusentals öar vilket ger landet en speciell karaktär. Det är ett land av kontraster: antik historia, möter modernt liv, bergen möter havet och öst möter väst.. Grekland är spännande, det är ett av Europa mest färgstarka länder där kulturen, historian och traditionerna är levande och ger uttryck i vardagen. Här blommade några av antikens mest framstående civilisationer, det var centrum för handel och vetenskap, här föddes demokrati och här utvecklades också de Olympiska spelen. Huvudstaden är Aten, andra större städer är Thessaloniki, Larissa, Patra, Heraklion m.fl.. Landskap och Geografi. Grekland ligger nära den plats där Europa och Asien möts, och utgör den allra sydligaste delen av Balkanhalvön i sydöstra Europa. Grekland ...
I somras kokade södra och sydöstra Europa av den extrema värmeböljan Lucifer. Temperaturer uppemot 47 grader uppmättes i flera länder och i elva länder varnade myndigheter för extremhetta. Såväl invånare som turister uppmanades att stanna inomhus under dygnets varmaste timmar.. Markerna blev snustorra och skogsbränder uppstod på många platser. I Spanien, Frankrike Portugal, Italien, Grekland och i Balkanländerna blossade flera skogsbränder upp. I Albanien kämpade 300 brandmän med att bekämpa 75 skogsbränder som snabbt spreds i hettan, och landet begärde hjälp från EU.. - Vi får räkna med klimatförändringar. Det blir allt torrare och varmare somrar och vi får förbereda oss på stora bränder. Vi får titta på utvärderingen av bränderna i Europa och dra lärdom om räddningsarbetet, användningen av olika släckningsmetoder och hur människor evakuerades, säger Ingela Regnell beredskapsdirektör vid länsstyrelsen i Västmanland.. Samtidigt som värmeböljan hade ...
Kroatien ligger i sydöstra Europa. Landets huvudstad heter Zagreb.. Kroatien består av ett högland i norr kring Zagreb, kustlandet i väster och inlandsslätter i öster. Den populära. (27 av 188 ord) ...
Det tydligaste exemplet på nationalismen som en splittrande kraft är utvecklingen på Balkan under 1800-talet. I denna text kommer jag att redogöra för utvecklingen under 1800-talet i denna region, med fokus just på nationalismen.. Situationen på Balkan i början av 1800-talet. Balkanhalvön i sydöstra Europa var i början av 1800-talet uppdelad mellan två gamla imperier: i norr fanns det katolska Habsburgska Österrike, i söder det muslimska Osmanska riket. Båda dessa var multikulturella imperier som framför allt bands samman av lojalitet mot härskarfamiljen. Denna typ av arrangemang blev alltmer problematisk när nationalismen bredde ut sig.. Ytterligare en stormakt hade stort inflytande på Balkan, nämligen det ryska imperiet. Ryssland var också ett traditionellt imperium, men till skillnad från de två andra rikena dominerades Ryssland av etniska ryssar, vilket gav Ryssland en uppenbar etnisk grupp att bygga sin nationella identitet kring. Eftersom ryssarna är ett ...
Balkans Beyond Borders 2010 BBB-projektet startade 2009 som en kortfilmstävling som följdes av en final i Belgrad. Det riktade sig till ungdomar från sydöstra Europa som var intresserade av de politiska, sociala, ekonomiska och kulturella aspekterna av regionalt samarbete och filmskapande. Projektets främsta mål var att uppmana ungdomar att tänka på situationen i sin egen region och lära sig mer om vikten av regionalt samarbete för framtida utveckling av sina egna länder. Tio kortfilmer har valts ut på förhand och visats under finalen, och den vinnande filmen har skickats vidare till filmfestivalen i Naoussa i Grekland och har även visats vid flera tillfällen efteråt. Balkans Beyond Borders 2011 År 2010 har projektet utökats och omfattar nu fyra olika komponenter. BBB:s huvudaktivitet är fortfarande att organisera en årlig temabaserad kortfilmsfestival i olika städer på Balkan. År 2010 är festivalens tema Who is afraid of the Big Bad Crises. Ungdomar bjuds in att delta ...
En Executive MBA-examen (EMBA) är utformad för dem som redan har arbetslivserfarenhet och som är beredda att skaffa sig de kunskaper som krävs för att arbeta i verkställande och ledande positioner. På studieprogrammet utforskar man ledarskap, ekonomi, marknadsföring och andra relevanta ämnen.. Turkiet, officiellt Republiken Turkiet, är ett transkontinentala land, som ligger mestadels på Anatolien i västra Asien och östra Thrakien i sydöstra Europa. Många turkiska universitet (både offentliga och privata) deltar i europeiska program för studentutbyte (Sokrates, Erasmus, och liknande). Vissa har även avtal med icke-europeiska universitet, alltför.. Kontakta universitet Bästa EMBA-programmen i Affärsadministration på deltid i Turkiet 2020/2021. ...
Turkisk lira - TRY. Turkiet är en republik som ligger i sydvästra Asien samt sydöstra Europa. Detta är alltså ett land som är beläget på två kontinenter. Det bor totalt över 77 miljoner människor i Turkiet och de använder sig av turkisk lira som betalningsmedel. Denna valuta används även som betalningsmedel i turkcypriotiska. Turkisk lira (förkortat TL, på turkiska Türk Lirası) är den valuta som används i Turkiet. Valutan används även i den turkcypriotiska delen av Cypern. Valutakoden är TRY och 1 lira delas i kuruş. Genom en valutareform revalverades valutan den 1 januari och den så kallade nya turkiska liran (Türk Lirası) ersatte den. EUR TRY: Här hittar du den aktuella växelkursen för Euro EUR och Ny Turkisk Lira ...
Silverlinden som växer i sydöstra Europa och Mindre Asien är en av fyra europeiska lindarter. Dess naturliga växtplatser är torra, näringsrika skogsmarker. Silverlinden är ett styvt upprättväxande robust träd med slät stam och krona som en regelbunden kulle.
Kosovo (Kosova på albanska) ligger mitt på Balkanhalvön i sydöstra Europa. Landet, som är ungefär lika stort som Skåne, saknar egen havskust och är mer eller mindre omringat av höga bergskedjor.
Det är en ros utsprungen... Helleborus, julros Den gamla psalmen antas syfta på julrosor, vinterns tappra blommare.. I södra Sverige, där de kan odlas, kan de ibland blomma redan på senhösten, i november-december, eller så blommar de extremt tidigt under vårvintern och våren.. Det är ett växandets under att hitta en blommande julros mitt i snödrivan, där den har värmt sig ett hål i isskorpan, alldeles bokstavligt! Visst kan den deppa om det är minusgrader, men vid nästa töväder reser den sig igen och utvecklas vidare.. Denna märkliga blomningstid är ett arv efter dess förfäder som växer vilda i sydöstra Europas berg. Där är det för varmt under sommaren för att julrosen skall orka blomma, så den väntar på vinterns svalare väder och sätter igång då. Egenskapen har gått i arv och även om den har blivit flyttat norrut, så gör den på samma sätt.. Julrosor vill gärna stå lite halvskuggigt, gärna i vandrande skugga under glesa buskar och under ...
Östeuropeiska restauranger i Kanadas klippiga bergen, Kanada: Se TripAdvisor-resenärernas omdömen om restauranger i Kanadas klippiga bergen och sök efter kök, pris, plats och så vidare.
J.S., Helsingfors Vad olika länders regeringschefer skall kallas är inte någon alldeles enkel sak. Självklart är att vi omtalar de nordiska ländernas regeringschefer som statsministrar, och lika klart är det att vi talar om Storbritanniens premiärminister och Tysklands förbundskansler. Men bl.a. i fråga om Sovjetunionen och de andra östeuropeiska länderna har man av tradition undvikit att tala om statsministrar eller premiärministrar och hållit sig till enbart regeringschef, vilket är lite besvärligt och klumpigt framför allt som titel före namnet. Det som har hänt och händer i Europa i dag håller på att förändra bilden också i detta avseende. Det beror inte minst på att regeringscheferna i de förra kommunistländerna har fått en större betydelse i och med att det inte längre är particheferna som har makten. En enkel lösning kunde i princip vara att man bestämde sig för att kalla alla regeringschefer i hela världen statsministrar, så slapp man det problemet. ...
13 maj 2018 23:53 , Media, Musik , 2 kommentarer Vår del av Europa klarade sig bra också i den andra omgången av årets European Song Contest.. Sveriges bidrag, Dance You Off med Benjamin Ingrosso, tog sig vidare till final, fast jag tyckte att det inte gjordes lika bra som när det vann finalen i den svenska uttagningen.. Norges bidrag, Thats How You Write a Song, var inte lika bra som Fairytale, som Aleksander Rybak vann med här om året - här hjälpte varken bildeffekterna eller Rybaks eget spel.. Danmark klarade sig också, lite till min överraskning, kvar till finalen, detta trots den dystra låten och Jonas Flodager Rasmussens långa hår och skägg.. Att Lettlands Funny Girl med Laura Rizotto slogs ut har jag inga invändningar mot.. Vidare gick däremot Ungern med AWS och Viszlát nyár, ett slags schlageraktig rock.. Vidare gick också ett antal andra östeuropeiska länder:. Serbien tävlade med Nova deca, som mest utmärktes av sina ljuseffekter. Sanja Ilic och ...
13 maj 2018 23:53 , Media, Musik , 2 kommentarer Vår del av Europa klarade sig bra också i den andra omgången av årets European Song Contest.. Sveriges bidrag, Dance You Off med Benjamin Ingrosso, tog sig vidare till final, fast jag tyckte att det inte gjordes lika bra som när det vann finalen i den svenska uttagningen.. Norges bidrag, Thats How You Write a Song, var inte lika bra som Fairytale, som Aleksander Rybak vann med här om året - här hjälpte varken bildeffekterna eller Rybaks eget spel.. Danmark klarade sig också, lite till min överraskning, kvar till finalen, detta trots den dystra låten och Jonas Flodager Rasmussens långa hår och skägg.. Att Lettlands Funny Girl med Laura Rizotto slogs ut har jag inga invändningar mot.. Vidare gick däremot Ungern med AWS och Viszlát nyár, ett slags schlageraktig rock.. Vidare gick också ett antal andra östeuropeiska länder:. Serbien tävlade med Nova deca, som mest utmärktes av sina ljuseffekter. Sanja Ilic och ...
Innefattar de 15 gamla medlemmarna av EU plus de östeuropeiska länderna som är medlemmar inom OECD d.v.s. Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien ...
KOMMENTAR. Italien är tredje största medlemsland i EU27 och var en av grundarna till Kol- och stålunionen 1951. Nu har en majoritet av italienska folket röstat på EU-kritiska partier. Regerande socialdemokrater och vänsterliberaler led ett katastrofalt nederlag och går från 335 till 112 mandat i deputeradekammaren. Jämfört med Östeuropeiska länder som Polen, eller Nordeuropeiska länder som Sverige, eller ens Storbritannien, är Italien avsevärt närmare hjärtat av Europeiska unionen. Betydande del av EU:s identitet är italiensk. Därför kommer det som en fruktansvärd chock för etablissemangen i Bryssel att en majoritet av väljarna röstat på två EU-kritiska partier, Femstjärnerörelsen med 32,7 procent och Lega med 17,4 procent av rösterna.. Samtidigt blir Socialdemokraterna i ännu ett europeiskt land valets stora förlorare. Tillsammans med vänsterliberaler fick vänsterblocket 335 mandat i deputeradekammaren i valet 2013. Efter valet igår finns bara en spillra på ...
Efter framgångarna utvidgades Chiesis intresse till antiinflammatoriska och smärtstillande terapiområden och 1989 lanserade företaget ett antiinflammatoriskt läkemedel. Preparatet marknadsfördes snart i över 60 länder, blev certifierad för den amerikanska marknaden och hade ett internationellt patent. Nästan tio år efter det brasilianska äventyret var koncernens internationella expansion mycket stark, både i europeiska och icke-europeiska länder. Sedan 1987 har Chiesi öppnat filialer i Pakistan, Frankrike, Spanien, Grekland, Storbritannien, Österrike och de östeuropeiska länderna, USA, Tyskland, de nordafrikanska länderna, Turkiet, Bulgarien, Kina och nu även i Norden. Koncernens historiska produkter, med fokus på luftvägarna och kardiovaskulära terapier, fortsätter att vara väl etablerade och nya produkter för neonatala sjukdomar, muskuloskeletala och kärlsjukdomar har också tillkommit.. Den tredje generationen Chiesi; Alessandro, Andrea, Giacomo och Maria Paola ...
Det finns inget land i Europa som är entydigt bäst, utan staternas framgång växlar i hög grad beroende på ämnet eller måttet. De nordiska länderna och de små staterna klarar sig bra i synnerhet då man granskar konkurrenskraften och välfärden. Möjligheterna till framgång är större i Europas nordliga länder, medan västra, södra och östra Europa står inför större utmaningar. Det finländska samhället fungerar synnerligen bra och har förmågan att förnya sig. Men Finlands framgång och framtid beror i allt högre grad på EU. EU producerar en hel mängd statistik som erbjuder utmärkta redskap för mångsidig jämförelse av medlemsstaternas samhällen. I Finland vet man oroväckande lite om samhällsstrukturen och kulturen i de övriga europeiska staterna. Därför borde medierna aktivare jämföra unionens medlemsländer på de olika politikområdena. Bristen på jämförande information leder till okritiskt försvar och en politik inriktad på en enda sanning. I boken ...
Ghodsee kan inte se att vi idag lever i den bästa av världar. Västmakterna vann Kalla kriget och misskötte sin seger. Berusade av denna sin seger kastade de politiska och ekonomiska eliterna sig över världen likt hungriga vargar, eller likt Marx blodtörstiga vampyrer, för att tvinga fram privatisering och marknadskapitalism. Östeuropa, inte minst Östtyskland, utsattes för en katastrofal privatiseringskampanj efter murens fall, en tvångsprivatisering som medvetet krossade ett välfärdssystem och satte en mängd människor på bar backe. I kölvattnet följde misär och frustration. Ur denna mylla, ur denna arroganta och djupt antisociala politik, följde även en händelsekedja som enligt Ghodsee även inkluderar de upprepade kriserna inom eurozonen, Syrien, Ukraina. Samt inte minst den fascistpräglade nationalism som grasserar i många länder, framförallt men inte enbart i Östeuropa.. Detta vill Ghodsee, till vardags professor i ryska och östeuropeiska studier vid ...