Kraš är Kroatiens första konfektyrproducent och även sydöstra Europas i särklass största! Företaget grundades 1911 under namnet Union och blev då den första industriella tillverkaren av choklad i sydöstra Europa. Idag är Kraš sydöstra Europas största tillverkare av choklad och konfektyrer. Företagets produkter exporteras över hela världen, där några av de mest populära varumärkena är Bajadera, Dorina, Domaćica, Napolitanke och Kiki. I Kraš sortiment finns allt som en godisälskare kan tänkas begära! ...
mest för pengarna får den som reser till Östeuropa och Sydostasien. kvinnor i åldrarna 15-79 år i. Uppgifterna om hotellpriser kommer från Trivago www.Om Östeuropa. Vojvodina stöder. 300 muslimska män sökte skydd i basen liksom många kvinnor och barn. djup har man hittat 60 skeppsvrak från.I Brå:s studie från åren 1985-1989 var resultatet att det var dub-belt så vanligt att utrikes födda personer var registrerade för brott jämfört.Under förra året dök nigerianska kvinnor för första. De flesta kvinnorna som utnyttjades i människohandel under 2009 kommer från Östeuropa.Däremot vill han gärna att maffian tvingar hit kvinnor från Östeuropa för att han ska få ligga med dem. En SD-ledamot i Stockholms kommunfullmäktige råkade.Samtidigt fortsätter kvinnor från Östeuropa och framför allt Rumänien bli offer för sexhandeln i Göteborg ...
Länder i Östeuropa, västra Balkan och Turkiet kommer därför att dela på 250 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar redan under 2019, varav 150 miljoner är "öronmärkta för demokrati".. Ett av huvudproblemen som regeringen ser i Östeuropa är att oligarker i vissa länder kontrollerar en stor del av samtliga tv-kanaler och tidningar.. "I flera länder kontrolleras samtliga större tv-kanaler och tidningar av oligarker med en egen ekonomisk och politisk agenda", skriver Eriksson.. Att vi har en liknande utveckling i Sverige där enskilda klaner såsom Bonnier köper upp och kontrollerar en allt större del av informationsflödet i landet har man dock inte problematiserat.. Eriksson menar att demokratifrågan är som den så kallade klimatfrågan "en ödesfråga för vår tid" och att "vi har ingen tid att förlora" när det gäller att "demokratisera" Östeuropa.. Sammanlagt kommer svenska skattebetalare under 2019 att betala 44,9 miljarder kronor som regeringen öronmärkt för ...
Det är svårt att prata om "Östeuropa" eller de länder som vanligtvis kategoriseras som "östeuropeiska" eller "post-socialistiska" utan att hamna i det svartvita tänkande som fortsätter dela in Europa i "Öst" och "Väst". Edward Saids stora verk Orientalism som skrevs i slutet av 70-talet gör upp med Västvärldens nedsättande och imperialistiska kulturella idéer om "Öst". Det går att dra paralleller till hur denna syn på det mer geografiskt avlägsna "Öst", Orienten, återkommer i hur vi ser på "Östeuropa". Den polska antropologen Michal Buchowski har i sina arbeten visat hur det i Väst skapats en rad idéer om vad Öst är, ett slags skrattspegel "vi" kunnat spegla oss i för att se vad "vi" inte är: dom! Han blickar tillbaka i den europeiska historien till det kalla kriget och järnridån och målar upp en mental karta som från Västs perspektiv bygger på en skillnad mellan ett civiliserat vi, kontrasterat mot de ociviliserade Andra, ett ociviliserat Öst.. Buchowski ...
tauroragas.euem cum multitudine Enetum, gm seditione ex Paphlagorua pulsi et sedes et ducem Johnson, Blake, Wordsworth, Keats, Auden, George Eliot, Hopkins, Henry James, 14 Diane Gillespie & Missy-Dehn Kubitschek, Who Cares?. Diana Cavallioti. Konstnär Înotăm (cât și cum putem) pentru #climbagain Climb Again Nu-mi stă în fire să fac reclamă, dar dacă nu acum, când ei au nevoie de susținerea noastră, nu vad cand/cum/unde as putea. . -William Blake. Ghidul lui Charlie Joe Jackson cum să faci să n av Tommy Greenwald (Bok) , Rumänska, För barn och unga · Omslagsbild: Bobiță și Buburuză av. Till toppen av sidan. Hon är känd för att skapa addison grey videos som känns lika verkliga som dina närmaste grannar, och för att låta tanga fotze hamna i känslosamma och underhållande situationer som du kan känna igen från ditt eget liv. Hon har fem nydirtyhobby, en tatuering och har bara blivit tagen av polisen två gånger. De senaste åren har hon vunnit ett flertal ...
Skogsinformationstjänsten för Ryssland, www.idanmetsatieto.info, innehåller aktuell information om Rysslands skogsbioekonomi samt förändringar inom skogsbruk, -politik och -industri. Nyhetsspalten uppdateras veckovis, och den erbjuder ett lätt sätt att följa utvecklingen av branschen. Ytterligare innehåller portalen publikationer, seminariematerial, och ett företagsregister, dit man har samlat bl.a. de största Ryska skogsföretagen i närområdena.. Tjänsten grundades år 2003 för att fylla det ökade behovet av information om Rysslands skogssektor. För förmedling av information av den finländska skogsektorn öppnades en parallell portal på ryska, Lesinfo.fi. Den betjänar speciellt det gränsöverskridande samarbetet inom skogsbioekonomin.. Skogsinformationstjänsten för Östeuropa erbjuder koncentrerad information om Baltikums samt de för skogsresurserna viktiga östeuropeiska ländernas skogssektorer. Tjänsten omfattar en grundläggande beskrivning av skogsresurserna, ...
Östeuropa var den region som drabbades hårdast av den globala finanskrisen 2008-2009, mycket på grund av stora utlandslån. Sedan dess har det skett en sanering samt en god och framför allt exportledd återhämtning. Men kan Östeuropa stå emot Västeuropas skuldkris och nuvarande finanskris eller finns risk för ny recession? Och svalnar östländernas intresse för att ansluta sig till euron?. Är Baltikums ekonomier redo att efter tidigare kollapser växla från exportboom till växande inhemsk efterfrågan? Är höga råvarupriser räddningen för rysk tillväxt och vad betyder kommande parlaments- och presidentval? Fortsätter Polens positiva tillväxttrend och vad betyder stundande parlamentsval? Fullföljer Ukraina kreditgivaren IMF:s krav på åtstramning?. Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa, som ges ut av SEB Ekonomisk Analys. Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och publiceras två gånger per ...
This study explores the relationships among U.S. public and non-profit organizations against the backdrop of the assistance they rendered to news media in Eastern European countries between 1989 and 1995. Ideological and administrative goals and strategies used by organizations such as the Department of State, the USAID, and the USIA, the International Media Fund, the Soros Foundations, the Freedom Forum, and other U.S. foundations and NGOs are studied. A wide range of factors are discussed: basic values such as promoting a pluralist democracy and a U.S.-style media, the latter based on the First Amendment and a free-market economy; ideas such as conservatism, liberalism, and the national interest; the historical context with basic values and ideas about public and non-profit interaction and doctrines about foreign aid; the contemporary context with its emphasis on a changing political climate; different institutional cultures; the mobility of people; organizational goals such as efficient ...
Centraleuropa, Mellaneuropa, är en region i mitten av Europa. Den ligger mellan de löst definierade regionerna Nordeuropa, Östeuropa, Sydeuropa, Västeuropa och sydöstra Europa. Tydliga geografiska begränsningar saknas och vilka stater som omfattas av regionen varierar, men floden Rhen, Alperna, Karpaterna, Prypjatträsken och Östersjön kan användas som avgränsning. Historiskt har termen Centraleuropa vanligen avsett de områden som tillhörde Tysk-romerska riket, Ungern och Polen, vilket under sent 1800-tal innebar Tyska riket och Österrike-Ungern. Centraleuropa används som ett politiskt och kulturhistoriskt begrepp, och synen på begreppet har påverkats av historiska och politiska skeenden. Termen användes sällan i politiska sammanhang från slutet av 1940-talet till slutet av 1980-talet eftersom det då fanns en skarp politisk gräns genom centrala Europa, järnridån, som i stället gjorde uppdelningen väst och öst vanlig. Sedan kalla krigets slut har begreppet dock fått ...
Europa har en lång historia av ömsom enighet och ömsom splittring. Helt enat har det aldrig varit, inte ens EU lyckades med detta konststycke, då Östeuropa, delar av Balkan och Schweiz inte är med.. Kanske började äventyret med de grekiska stadsstaterna, som egentligen inte enades förrän Alexander den store erövrade dem. Efter kampanjerna i Mesopotamien, Persien och Egypten ville han skicka sina arméer västerut, men planerna hann inte sättas i verket, då han dog av feber i Babylon. Det var Rom som fortsatte imperiebyggandet, följt av Frankerriket, det Tysk-romerska och Habsburgska riket. Fordom mäktiga kejsardömen delades periodvis upp i lösa federationer, och kunde sedan enas igen. Ofta var krig och oroligheter enande och splittrande faktorer. Spanjorer, portugiser och britter skapade sig också väldiga riken, fast bortom haven; kanske var de aldrig en del av den Europeiska kärngemenskapen? Emedan delar av sydöstra Europa under långa tider var ockuperat av det Ottomanska ...
Ryssland, Europas största och mest inflytelserika granne, är ständigt aktuell, ofta skrämmande, inte sällan provocerande eller motbjudande - men också förvånansvärt okänd för de flesta av oss. Som ett litet steg i att öka kunskapen, insikten och handlingsberedskapen, bjöd vi in till ett "Nyfiken på"-samtal med fokus på migration och integration samt klimat-, energi- och transportsäkerhet, utifrån det övergripande temat hur europeiska länder och EU ska förhålla sig till Ryssland.. På scen ...
ISRN UU-ÖSTUD-AR 05/11--SE Department of East European Studies Uppsala University LAGFÖRING AV MÄNNISKOHANDEL I SVERIGE En rättsfallsstudie Anna Jonsson Department of East European Studies Uppsala University
5 Sveriges utrikeshandel (Andelar i procent) ImportExport 198719972007 EU (25) EFTA NAFTA Central- och Östeuropa Asien - Japan - Kina Övriga 59,9 13,3 12,6 0,7 7,4 1,5 0,5 6,2 58,8 10,4 9,8 0,2 12,4 3,0 1,5 8,4 60,9 10,7 9,0 0,3 9,7 1,2 1,9 9,4 67,7 8,1 7,6 0,6 10,9 6,0 0,5 5,1 71,7 9,7 6,8 0,0 8,3 2,7 0,8 3,5 71,6 9,5 3,5 0,1 9,3 1,7 3,5 5,9 Källa: SCB. *) Import enligt avsändningsland ...
Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands). Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska. Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323). Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag ...
Demo.se är en blogg med fokus på politik, ekonomi, kultur och språk i det område som förut låg öster om Europas så kallade järnridå. Jag som skriver, Mi Lennhag, är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och arbetar med en avhandling om korruption i Östeuropa. Dessutom skriver jag frilansmaterial, sänder radio, säljer foton, samt modererar debatter och evenemang. Jag undervisar på universitetet om den post-sovjetiska regionen, om svensk politik, förvaltning & grundlagsfrågor/ offentlighetsprincip/ meddelarfrihet, om EU & Östutvidgning, samt om korruption & ekonomisk brottslighet (både i Sverige och utomlands). Jag har examina i statsvetenskap (inklusive kurser i ekonomi, statistik, retorik & historia), samt i Östeuropakunskap & ryska. Kontakta mig gör man exempelvis på mi(a)lennhag.com, 0709-509323, eller för anonymintet Skype (milennhag) eller Viber (+46-709-509323). Jag är oftast beredd att mediekommentera i tryckt press, radio (gärna SR) eller tv - om jag ...
Investeringarna i Östeuropa fortsätter att öka markant. Men snart, spår utredaren på ansedda Ernst & Young, är de gyllene tiderna förbi för utländska investerare. ...
Vandringsutställningen Kvinnors Uppfinningar görs i två versioner - en visas i östra Europa och Balkan i samarbete med Svenska Institutet och den andra åker ut på turné i Sverige 2009-2011. Utställningen visar uppfinningar gjorda av kvinnor och består av både världsberömda patenterade uppfinningar och mindre kända produkter som löser praktiska problem. Den har lockat nya målgrupper,…
(SIX) Länderna i Östeuropa har ett lägre upplåningsbehov under 2013 än vad länderna i eurozonen har, noterar kreditvärderingsföretaget Fitch i en analys. Mätt som and...
Ett mål för Partnertech för 2009 är att ytterligare stärka sin verksamhetsstruktur med nya produktionsmöjligheter i främst Östeuropa och i Asien.
STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) Årsredovisning
Pris: 1177 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Marketing Strategies for Central and Eastern Europe av Stewart (EDT) Arnold, Petr (EDT) Chadraba, Reiner (EDT) Springer (ISBN 9781138718265) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Strax innan vi lämnar Östeuropa kommer jag att skriva ett inlägg där jag länkar till allt ni skrivit under månaden om era resupplevelser. Hjälp mig då med att posta länkar i kommentarerna så att alla kommer med i ett inlägg. Jag har så klart kikat in lite hos många av er och sett vad ni läst. Men jag vill inte läsa era synpunkter innan jag själv läst boken i fråga. Det verkar i alla fall som om en hel del valt Hjärtdjur och tyckt mycket om den ...
Investerare i elektroniktillverkning begränsar sig inte längre till Asien. Östeuropa, med dess imponerande BNP-tillväxt, låga inflation och befolkningsexpansion, framstår som investerarvänligt.
Östeuropeiska restauranger i Sydney, Australien: Se TripAdvisor-resenärernas omdömen om restauranger i Sydney och sök efter kök, pris, plats och så vidare.
Publicerat i Historia, Östeuropa, Politik, Socialism , Etiketter Jeltsin, Lenin, Sovjet , Kommentarer inaktiverade för Från Lenin till Jeltsin ...
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget ‑ NEFCO ‑ är en internationell finansieringsinstitution specialiserad på miljöfinansiering. NEFCO etablerades år 1990 av de nordiska länderna - Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige - med målsättning att i Nordens närområden i Östeuropa medverka till genomförandet av kostnadseffektiva miljöprojekt, för att på detta sätt uppnå positiva miljöeffekter för Norden. NEFCO verkar i Helsingfors i anknytning till Nordiska Investeringsbanken (NIB). Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) är ett internationellt finansinstitut som grundades 1990 av de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Fram till i dag har NEFCO finansierat ett stort antal olika miljöprojekt i central- och östeuropeiska länder, bland annat i Ryssland, Vitryssland och Ukraina. NEFCO:s huvudkontor är förlagt till Helsingfors. Verksamheten fokuserar på projekt genom vilka man uppnår kostnadseffektiva miljöfördelar i hela regionen. ...
Och lära sig något om Östeuropa och Ryssland, сынок. Om man skall vara krass har Putin och Medvedev mandat för att ge alla ryssar två bilar och helkaklat badrum, samt att leva fan i Kaukasus. Ryssland är en auktoritär demokrati, eller vad man nu skall kalla det, rätt likt västeuropeiska stater kring förra sekelskiftet (eller för den del tsardömet!). Man kan givetvis manipulera val och media, men landet är inte på långa vägar en riktig diktatur och statsledningen är beroende av att hålla folk nöjda. Det förutsätter en stark ekonomi och det förutsätter i sin tur goda relationer med EU, inklusive Polen som är en av Rysslands största handelspartners. Att ställa till någonting med den détente mellan Ryssland och en mängd central- och östeuropeiska länder som tidigare av historiskt helt förklarliga skäl varit skeptiska mot ryssar som infunnit sig under de senaste åren vore att skita i det blå skåpet, inte minst ekonomiskt. Och att någon skulle få för sig att ...
Och lära sig något om Östeuropa och Ryssland, сынок. Om man skall vara krass har Putin och Medvedev mandat för att ge alla ryssar två bilar och helkaklat badrum, samt att leva fan i Kaukasus. Ryssland är en auktoritär demokrati, eller vad man nu skall kalla det, rätt likt västeuropeiska stater kring förra sekelskiftet (eller för den del tsardömet!). Man kan givetvis manipulera val och media, men landet är inte på långa vägar en riktig diktatur och statsledningen är beroende av att hålla folk nöjda. Det förutsätter en stark ekonomi och det förutsätter i sin tur goda relationer med EU, inklusive Polen som är en av Rysslands största handelspartners. Att ställa till någonting med den détente mellan Ryssland och en mängd central- och östeuropeiska länder som tidigare av historiskt helt förklarliga skäl varit skeptiska mot ryssar som infunnit sig under de senaste åren vore att skita i det blå skåpet, inte minst ekonomiskt. Och att någon skulle få för sig att ...
Icebreakern som öppnade vår dag tillsammans i den moderna kontorslokalen på Regent Street glömmer jag aldrig. Jag kan inte ta åt mig äran för den dock. Däremot kommer jag, som man säger, stjäla den med stolthet. Frågan som alla i publiken skulle ställa sig upp och svara på var: Ert bästa råd för livet. Det är en fantastisk fråga för att mötas över lands-, kultur- och generationsgränser.. Jag hade mitt första utlandsuppdrag och skulle ge en träning i retorik på engelska, för en målgrupp bestående av cirka femtio personer från sju östeuropeiska länder. Om inte språket var en utmaning, att översätta min föreläsning till engelska, så var den spridda målgruppen och den östeuropeiska kulturen det. Aldrig tidigare hade jag varit så nervös inför ett jobb. Kroppen fick till och med feber, men jag visste hela tiden att det bara var en reaktion på utmaningen jag stod inför. Det var fantastisk att se hur min kropp kunde reagera så starkt, och jag fick bra ...
Isabel Fonseca reste till flera olika länder i Östeuropa för att lära sig mer om romer och deras situation. Väldigt intressant. Bl. a. lever hon med en romsk familj och skildrar deras liv. Ofta ter det sig väldigt gammaldags, och man ska kanske komma ihåg att reportagen är omkring tjugo år gamla vid det här laget. Det är ju mycket möjligt att livet i de östeuropeiska länderna idag inte är som precis efter kommunistregimernas fall. Å andra sidan tyder ju inga nyhetsrapporteringar på att just romernas situation utvecklats till det bättre. Av den här boken får jag intrycket att kommunismens fall var något av en katastrof för romerna, eftersom man under kommunismen inte skulle bry sig om etnicitet. Efteråt slog det i stället över i rasism och nationalism. Samtidigt är romerna ofta väldigt hemliga av sig, och verkar inte känna att de har några förpliktelser gentemot folk utanför kretsen. Att de håller sig för sig själva är säkert ett resultat av långvarig ...
Ett annat problem även om man kunnat enas om kvoter är att flyktingarna (mycket) hellre vill länder som Tyskland, Storbritannien och Sverige än till Östeuropa. Presidenten i EU-parlamentet, tysken Martin Schulz, säger till Der Speiegel att det inte handlar om en enkelriktad väg: han menar att medlemsländer i östra och mellersta Europa vill att man ska ta särskild hänsyn till dem till följd av närheten till Ryssland, men de måste då vara solidariska när andra medlemsländer har utmaningar (flyktingvågen). Tyskland har hotat med ekonomiska straffåtgärder mot stater som motsätter sig förslaget. Der Spiegel skriver om "kallt krig" mellan väst- och östeuropeiska stater.. Pål Steigan skriver "I kulissene ble det truet med å holde tilbake penger fra EUs strukturfond og andre overføringer som de østlige EU-landa nyter godt av. I følge nettsidene til Den europeiske union mottok for eksempel Polen 16,2 milliarder euro fra EU i 2013, og bidro med 3,8 milliarder euro til EUs ...
Beläget i Kostinbrod, 5 km norr väster om huvudstaden Sofia, Polycart är perfekt positionerat för att tjäna de stora internationella företag med kontor i huvudstaden samt utländska företag som vi ligger på huvud internationella vägen korsningen i sydöstra Europa. Dessutom, som en av de viktigaste industriområdena i landet, erbjuder regionen möjligheter till nära kundkontakt och experter på alla nivåer inom förpackningsindustrin. Förutom vår produktion läge i Kostinbrod har vi sälj- och distributionscentraler i Varna och Plovdiv. ...
Var från Europa" En svenskledd forskargrupp har lyckats bevisa att den första människan var från Europa. De nya fynden omkullkastar de politiskt korrekta teorierna om att alla människor kommer från Afrika.. En internationell forskargrupp ledd av svensken Per Ahlberg har lyckats bevisa att den första kända människan var från Europa. Beviset är ett 5,7 miljoner år gammalt fotavtryck på Kreta, som på den tiden satt ihop med Europa och fortfarande befinner sig på samma kontinentalplatta.. Fyndet gjordes ursprungligen för över tio år sedan av en polsk paleontolog på semester, Gerard Gielinski, nära stranden i Trachilos i västra delen av Kreta.. -Det här betyder att homininerna måste ha haft ett utbredningsområde som sträckte sig ända ut i sydöstra Europa vid den här tiden, tvärtemot vad alla hade trott, säger Per Ahlberg som är professor i evolutionär organismbiologi vid Uppsala universitet.. Den nya faktan har under flera år motarbetats av politiskt korrekta forskare ...
Den europeiska vildkatten behöver stora lugna skogar med några öppna ställen. Den föredrar lövskogar. Skogarna ska vara gamla och uppvuxna med några gamla träd. Bara i sådana skogar finns det håligheter i träd eller av rävar eller grävlingar övergivna lyor vilka katten behöver och kan använda för att uppfostra sina ungar. Bara här har katten möjligheten att jaga ostört. Naturskyddsmässigt är förekomsten av dessa katter ett säkert tecken på att skogen har hög biodiversitet. Under de senaste årtionden har djurets bestånd återhämtat sig tack vare att jaktförbud införts. I Västeuropa finns katten trots detta bara i norra Skottland, i delar av Spanien och i östra Frankrike. I de centraleuropeiska medelhöga bergsområdena finns idag uppskattningsvis 2000 individer, medan djuret i mitten av 1900-talet var utrotat i flera regioner. Underarten är däremot ganska talrik i sydöstra Europa. 2019 upptäcktes (via kamerafällor) flera tidigare ej kända bestånd av ...
Varma luftmassor dominerade i större delen av Europa, sydvästra USA, sydöstra Kanada, Japan, Koreahalvön och många andra områden. Argentina och delar av Centralasien hade däremot kyligare än normalt. I Japan förekom skyfallsliknande regn i början ...
Detta �r en inst�llning som vi arbetar h�rt med att uppr�tth�lla p� v�r webbplats. webbplatserna i Europa. Det �r gratis att. Dating �r en typ av. maj 2018. Har du goda kunskaper i minst ett av språken engelska, franska, italienska,. för masterprogram i översättning (institutionens webbplats). jan 2018. Genom att använda SMHIs webbplats accepterar du att cookies används.. dejtingsidor för yngre juniorer Delar av sydöstra Europa, franska ön Korsika,. dejting frågor quiz Den 22 drog Tembin in över södra Filippinerna som fick ta. normalt relativt 1961-1990 i nordvästra Afrika samt sydöstra Sydafrika.
Bo på marken bland buskar. Vanligtvis 4-6 ägg som ruvas av honan i ca 4 veckor. Båda föräldrarna tar hand om ungarna som blir flygga efter 5-6 veckor. Familjen håller samman till följande vår. Föräldrarna är monogama.. Den ursprungliga svenska populationen av fjällgås är utdöd sedan 1990-talet. De få som häckar i landet idag är inplanterade gäss och deras avkomma. Hot mot de svenska fjällgässen är t.ex. rödrävens expansion i de aktuella områdena samt dåliga lämmelår vilket gör att fjällgåsens ägg och ungar blir mer utsatta av andra arter som annars även äter gnagare. Totala populationen i världen minskar vilket troligen beror på jakt och ändrade förhållanden vid övervintringsplatser och flyttvägar.. Övervintringsområdet ligger normalt i sydöstra Europa och norra Mellanöstern. Lyckade försök har gjorts att, med hjälp av vitkindade gäss som "fosterföräldrar", lära de svenska fjällgässen hitta nya säkrare flyttvägar och övervintringsplatser i ...
Debatt. Midvinternattens köld är hård. Så också i Grekland och på Balkan. Temperaturen har flera gånger fallit ner till under 20 minusgrader i sydöstra Europa.
En annan samhällförändrande faktor är stora krig (100-årskriget mellan England och Frankrike, den Ottomanska invasionen av sydöstra Europa, 30-åriga kriget och varför inte den Nidländska reningen av Erebaltor. Det som förändras är stor folkskaror flyttas runt människor från olika kulturer möts (både allierade och "fiender") samt att många människor dör givetvis. Man behöver nytt folk som fogdar, officerare, riddare. Folk adlas, folk "hittar" en massa pengar osv. Frankrike förändrades efter 100-års kriget. Det stod klart att riddare kan besegras av infanteri förutsatt att infanteriet hade rätt utrustning. Kungarna såg en chans att stärka sin makt på högadelns bekostnad. Infanteri var billigare än riddare så flera kungar skapar en yrkeskår med infanterister som ska bilda kärnan i de framtida arméerna. Ofta väldrillade soldater med bardisaner(pikar), svärd, liten sköld, armborst och hyggliga rustningar ...
En annan samhällförändrande faktor är stora krig (100-årskriget mellan England och Frankrike, den Ottomanska invasionen av sydöstra Europa, 30-åriga kriget och varför inte den Nidländska reningen av Erebaltor. Det som förändras är stor folkskaror flyttas runt människor från olika kulturer möts (både allierade och "fiender") samt att många människor dör givetvis. Man behöver nytt folk som fogdar, officerare, riddare. Folk adlas, folk "hittar" en massa pengar osv. Frankrike förändrades efter 100-års kriget. Det stod klart att riddare kan besegras av infanteri förutsatt att infanteriet hade rätt utrustning. Kungarna såg en chans att stärka sin makt på högadelns bekostnad. Infanteri var billigare än riddare så flera kungar skapar en yrkeskår med infanterister som ska bilda kärnan i de framtida arméerna. Ofta väldrillade soldater med bardisaner(pikar), svärd, liten sköld, armborst och hyggliga rustningar ...
Andelen barn och kvinnor som flyr till Europa ökar kraftigt. Den stränga kylan i sydöstra Europa hotar barns liv och hälsa, varnar FN:s barnfond Unicef.
ÖRESUND. Att den konstgjorda ön Pepparholmen i mitten av Öresund sjuder av liv är ingen nyhet. Men var vissa av arterna kommer ifrån är för biologerna ett mysterium.. Ön har sedan den anlades för 20 år sedan, som en del av Öresundsbron, fått ett eget liv. Kaniner, harar och över 1.000 insekter är några av invånarna. Även 49 olika fågelarter har häckat och 600 olika växtarter etablerat sig på ön.. Bortsett från besök av biologer och reparatörer för bron, besöker inga människor ön. Därför förbryllas biologen Hans Ohrt över vissa av arterna som har hittats.. - Vi kan inte helt förklara hur alla växter har dykt upp. Vi har en klockväxtart som heter Karpaterklocka vilken annars växer i Karpaterna i sydöstra Europa, säger han till Politiken. (NFÖ). ...
V. 43 blev i år en händelserik vecka på fågelfronten i Värmland trots att kylan har kommit.. I tisdags kväll (23/10) hittades en misstänkt nunnestenskvätta av Ulf T Carlsson vid Tofta, Ölmeviksområdet, väster om Kristinehamn. Dagen efter kunde det efter längre diskussioner konstateras att det verkligen var en nunnestenskvätta vilket är det första fyndet av arten i Värmlands historia och blott det 47:e i Sverige någonsin. Nunnestenskvätta är en art som närmast finns i sydöstra Europa. Förväxlingsrisken som diskuterades var medelhavsstenskvätta (som sågs 1/11 2015 i Värmland) men kunde uteslutas i och med de bra observationsförhållandena. Fågeln är under söndagen fortfarande kvar på lokalen och har blivit välbesökt. Observatörerna har även kunnat njuta av bland annat ägretthäger på lokalen. Ett stort tack ska riktas till markägaren som var ytterst hjälpsam och ordnade så att den annars kluriga parkeringsfrågan på lokalen kunde lösas med enkelhet.. 13.05 ...
Årets enda fredagsfemma på den här bloggen rör (surprise, surprise…) vampyrer. Folkloristiskt kommer den vampyr som vi känner igen från litteratur och film från sydöstra Europa och där finns förstås mycket nyttig vampyrkunskap som man aldrig vet när den kan komma till användning. För att kunna täcka in det här överflödet blir inlägget en fredagsfemgångerfemma, alltså fem stycken listor bestående av fem punkter vardera.. Fem sätt att bli vampyr (förutom att bli biten men det alternativet är så trist uppenbart…) Läs hela inlägget här ». ...
Vår historieskrivning är i bästa fall en produkt av det kollektiva minnet. Otaliga hyllmeter har ägnats Förintelsen men frånvaron av de östeuropeiska judarnas vittnesmål, bland många andra, diskuteras sällan. Ändå var östra Europa i större utsträckning än vad vi i allmänhet tänker oss skådeplatsen för 1900-talets två skräckvälden. Merparten av Europas judar levde i områden där Hitlers och Stalins planer överlappade varandra, där Wehrmacht och Röda armén stred och där tysk och sovjetisk säkerhetstjänst koncentrerade sina styrkor. I centrum för Den blodiga jorden står de människor som dödades, inte i krig eller till följd av krig, utan avsiktligt, av politiska skäl. Tidpunkten är 1933-1945, den tolvårsperiod då både Hitler och Stalin är vid makten, och platsen Östeuropa - nuvarande Polen, Vitryssland, Ukraina och baltstaterna. Genom att sammanföra och studera de enskilda ländernas historieskrivningar visar författaren på blinda fläckar i vår ...
Solidariteten mellan Europeiska länder prövas när flyktingströmmarna ökar. Flera östeuropeiska länder är skeptiska till flyktingmottagande, och ser också helst att de som får stanna är kristna.
Den senaste marknadsrapporten från EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) visar att tillväxten inom sektorn bromsar in samtidigt som lönsamheten avtar. - Utvecklingen på europeisk nivå liknar den vi har på den svenska marknaden. Ordervolymerna avtar och lönsamheten försvagas, säger David Cramér, analyschef på Innovationsföretagen.. EFCA-barometern visar att tillväxten avstannat för de europeiska marknaderna för ingenjörstunga konsultföretag. Andelen länder som uppger en svag hemmamarknad dubblerades jämfört undersökningen i april. Bilden är dock inte entydig. I vissa länder pågår fortfarande en återhämtning, som i t ex Spanien och en del östeuropeiska länder. Turkiet, å andra sidan, redovisar en svag utveckling.. Omsättningen har varit stigande i de flesta länder. Men svaren indikerar nu en avmattning, baserat på förväntad tillväxt de närmaste sex månaderna. Den negativa trenden har redan påverkat vinstmarginalen, som planar ut ...
För att försöka förutsäga framtida antal fall av typ 1 diabetes bland barn, har forskarna analyserat data från 20 populationsregister i 17 olika europiska länder som har registrerat 29 311 fall av typ 1 diabetes hos barn under 15 år under perioden 1989-2003. Resultatet av analysen har visat att förändringen under den här tiden har varit så snabb och enligt forskarna kan inte endast den genetiska orsaken vara förklaringen. Forskarna för diskussioner om den moderna livsstilens påverkan med ökat matintag och ifall bidragande faktorer såsom vikt- och längdökning kan vara av betydelse. Även kejsarsnitt nämns som en tänkbar orsak. Den högsta ökningen har man sett hos de östeuropeiska länderna där livstilssförändringarna varit ännu snabbare än hos de rikare europiska länderna.. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter tror forskarna att antalet personer med typ 1-diabetiker under 15 år i Europa kommer att öka från 94 000 år 2005 till 160 000 år 2020, en ökning på ...
Häromdagen hamnade jag i en diskussion om hur fascistiska och nazistiska stöveltramp återigen ekar på de europeiska gatorna. Några menade bestämt att likheterna med 1930-talet var anmärkningsvärda. Europas flyktingsituation, Brexit, östeuropeiska länders konservativa politik, Nya Tiders deltagande på Bokmässan och Sverigedemokraternas framgångar anfördes som tillräckliga bevis på saken. Läs mer ...
Det finns tecken som tyder på att jordbruket i Sverige tappar i förhållande till andra länder i EU. Med tanke på att jordbrukets förmåga att hävda sig blir än mer viktigt om EU utvidgas med central- och östeuropeiska länder och om ett nytt WTO-avtal innebär lägre skyddsnivåer, kan utvecklingen vara oroande. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar som samtidigt framhåller att det även finns indikatorer som tyder på att svenskt jordbruk håller ställningarna. Jordbruksverkets har studerat förändringar hos det svenska jordbrukets förmåga att hävda sig gentemot andra länders jordbruk under 1990-talet. De länder som ingår i studien är Frankrike, Storbritannien och Tyskland (stora producenter), Danmark och Finland (närliggande marknader) samt Irland och Nederländerna (stora exportörer av livsmedel). Fokus ligger på jordbrukets roll som livsmedelsproducent och tar inte hänsyn till jordbrukets roll för att uppnå regional balans eller positiva ...