Sodexo verkar emot diskriminering på grund av ursprung genom att öka medvetenheten och ge alla lika möjlighet till utveckling. Vi ger service till kunder och konsumenter i alla länder och inom alla kulturer. Det är viktigt för oss att våra medarbetare speglar samma mångfald som finns hos våra kunder. Då kan vi bästa sätt förstå och leva upp till mångfalden av förväntningar på oss ...
Hedersrelaterat våld är ett laddat ämne. Minst sagt. Det finns de som vill bortdefiniera begreppet. Denna bok gör dock detta mycket svårt för att inte säga omöjligt.. Boken lämnar läsaren med ny kunskap och ny kampvilja. Den bygger på djupintervjuer, som författaren själv beskriver det i förordet, som sedan skrivits om till berättelser. I boken framträder unga kvinnor som bott i Sverige under nästan hela sitt liv. De har olika etnisk bakgrund men alla djupa erfarenheter av det hedersrelaterade våldet. Läsaren får ta del av berättelser om kvinnors självupplevda utsatthet och misshandel. Det är starka berättelser som berör livets alla områden: barndom och uppväxt, familj och arbete, hälsa och sexualitet. Som titeln antyder handlar berättelserna om modiga kvinnor som är starka nog att skapa sig ett eget liv genom att bryta med värderingar som dominerat och begränsat dem. Ofta brutalt.. Boken är inte en vanlig antologi. Den lämnar inte läsaren fylld av vanmakt. ...
Integrationsstipendiet delas ut till en person och en organisation eller förening som gjort en insats för ökad integration i kommunen. Insatsen ska främja samarbetet och bidra till möten mellan människor med olika etnisk bakgrund. Med stipendiet vill Hallstahammars kommun lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun där alla har lika möjligheter. ...
vrigt: Vi str var efter j mst lldhet och m ngfald i arbetslagen och ser g rna manliga s kanden och personer med olika etnisk bakgrund. N r kvalifikationerna bed ms lika, prioriteras dessa grupper utifr n j mst lldhetsplanen och m ngfaldsintresse ...
Kultur blandas mycket ofta ihop med etnicitet. Men det är helt olika saker, och måste bedömas på helt olika sätt. Även om företrädare för såväl etniska som kulturella grupper ofta blandar samman de olika begreppen. Så vad är då skillnaden dem emellan? Etnicitet, etniska grupper, "etnier", etno-nationalism. Etnicitet, tillhörigheten till viss ethnos, betyder tillhörighet till en grupp av människor med gemensamt ursprung och kultur. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen. Etniska grupper skiljer sig främst genom. Etnicitet betyder identifikation med och känsla av tillhörighet till en grupp som definierar sig själv i kulturella termer. Ursprungligen härstammar begreppet från grekiskans ethnos, vilket kunde användas i relation till hedningar, en grupp människor, en stam eller ett folk. Gemensamt med den gamla grekiskans användning av. Etnicitet, tillhörigheten till ...
När svenskhatare kallar oss rasister har vi två alternativ. Vi kan antingen stå upp eller ge vika. För varje gång vi ger vika vinner våra fiender mark. Kulturmarxister och andra svenskhatare har endast makt över oss för att vi tillåter det. Det är dags att ta tillbaka den makten. Därför är det viktigt att visa att vi inte berörs av ordet rasist. För oss är inte ordet associerat med negativa suggestioner. När någon menar att det är negativt att vara rasist, bör man visa sig oförstående till det.. Ska ordet rasist fyllas med någon laddning, ska den vara positiv. Vi ska lyfta fram att rasister är vinnare, att rasism är något naturligt och positivt. Hävdar man att man inte ser några skillnader mellan etniska grupper är man oärlig. Till och med de mest förhärdade kulturmarxister väljer att bo i etniskt svenska områden, vilket är en mycket rasistisk handling. När Aftonbladets chefredaktör Jan Helin blev tillfrågad om varför han bodde i ett etniskt svenskt område ...
När svenskhatare kallar oss rasister har vi två alternativ. Vi kan antingen stå upp eller ge vika. För varje gång vi ger vika vinner våra fiender mark. Kulturmarxister och andra svenskhatare har endast makt över oss för att vi tillåter det. Det är dags att ta tillbaka den makten. Därför är det viktigt att visa att vi inte berörs av ordet rasist. För oss är inte ordet associerat med negativa suggestioner. När någon menar att det är negativt att vara rasist, bör man visa sig oförstående till det.. Ska ordet rasist fyllas med någon laddning, ska den vara positiv. Vi ska lyfta fram att rasister är vinnare, att rasism är något naturligt och positivt. Hävdar man att man inte ser några skillnader mellan etniska grupper är man oärlig. Till och med de mest förhärdade kulturmarxister väljer att bo i etniskt svenska områden, vilket är en mycket rasistisk handling. När Aftonbladets chefredaktör Jan Helin blev tillfrågad om varför han bodde i ett etniskt svenskt område ...
Så var garderoberna sorterade! Låter f.ö som en Timbuktulåt "Garderobsrotation". Det tog en dag att gå igenom alla plagg som jag tryckt i hop i mina gamla funkisgarderober. Intressant. Fyra högar.. 1. Sälja i Köpenhamn. 2. Till Klädbytarparty. 3. Flytta till garderoben som jag inte öppnar så ofta för att den är mer svårtillgänglig.. 4. Spara, in i garderoben igen.. Jag upptäckte om mig själv följande:. *Att jag handlar för mycket saker på t.ex H&M och Zara utan att prova som jag sen aldrig använder, glömmer att lämna tillbaka och det var ju så billigt ändå…… Jag menar, kom igen, Mia, jag klär faktiskt INTE i haremsbyxor, även om det är jättesnyggt på vissa kroppar. Min rumpa blir 1 meter lång.. *Jag lever i en konstant jakt på den perfekta TUNIKAN. Den ska vara så där 70-tals, hippie, tunn indisk bomull, rätt etniskt mönster, sitta snyggt över bysten… har jag hittat den då? njaäe…. Jag har en klänning som jag hittat på loppis, orginal från en ...
Det är härligt att fastna i en tv-serie somOrange is the new black. Lika härligt är det att kunna välja hur och när man vill titta. Att slippa tv-tablå. Tv-serien om kvinnofängelset Litchfield är riktigt bra. Sällan har jag sett en serie med så många kvinnor i bärande roller. Eller mixen av etniska grupper. Grupper…
Inom polisen förs sedan en tid en diskussion om etniska och religiösa inslag i uniformen, t.ex. huvudduk eller turban. Anledningen är att polisen säger sig vilja visa att man accepterar olika etnisk bakgrund och religiös tillhörighet. Ett av de viktigaste syftena med en enhetlig uniform är att den enskilde polisens religiösa eller politiska livsåskådning inte ska ha någon betydelse. När den enskilda polisen möter allmänheten ger uniformen en tydlig signal att vederbörande är en myndighetsperson som ytterst representerar samhället och våra gemensamma lagar. Förslaget från Rikspolisstyrelsen väcker frågan om var man ska dra gränsen för vilka etniska och religiösa kläder eller symboler som får bäras, och vem som ska dra den gränsen. ...
Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Syftet med denna avhandling är att undersöka interetniska relationer mellan organisatoriskt aktiva människor med olika etnisk bakgrunder. Avhandlingen fokuserar på mellanmänskliga relationer som bygger på ett ömsesidigt beroende mellan parter, ömsesidig respekt, gemensamma förfaranderegler, verkliga möjligheter att fri från tvång uttryckligen godkänna eller förkasta ett förslag i en beslut- eller överläggningsprocess, där människor som har olika etniska bakgrunder strävar efter insikt och förståelse i sina relationer. Avhandlingen bygger på tre empiriska fallstudier om samarbete, samråd och deltagande som former av interetniska relationer inom organisatoriska fält i samhället. Dessa fall ses i avhandlingen som exempel på att "organisera inter-etnicitet", eller organisera människor med olika etnisk bakgrund kring gemensamma angelägenheter. Att organisera interetnicitet är i sin tur en del av att organisera och integrera ...
Frågan är hur ofta som det finns en så klar skiljelinje mellan religion och etnisk grupp att valet mellan inledande versal eller gemen blir okomplicerat. Personer som tillhör den etniska gruppen Gyðingar skrivs alltså just så oavsett religionstillhörighet. Personer som tillhör en annan etnisk grupp men som bekänner sig till den judiska religionen heter däremot gyðingar ...
Patrik Ehn kommer att uteslutas ur Sverigedemokraterna. Nu kan Nyheter24 avslöja hur han på Facebook skrev om ett nattklubbsbesök som rört upp starka känslor i partiet.|br| - Där fanns många människor, övervägande unga män med annan bakgrund än jag själv, som betedde sig på ett
Jordnötter är en viktig beståndsdel inom matlagningen i Mali. Det är inte bara i Mali utan även de angränsande länderna. I Mali är diskussionerna om jordnötssåsens ursprung kontroversiella, olika etniska grupper säger att de hittade på denna sås. Vem bryr sig? Såsen är god och den kommer i första början från Mali.. "Bambara" lagar på deras sätt och "Malinké" lagar på ett annat sätt. Resultatet är nästan samma. Matlagning i Mali är väldigt kulturrik. ...
481 år efter spanjorernas ankomst till Mexiko fortsätter förtrycket av ursprungsbefolkningen. Delstaten Chiapas nio olika indiangrupper lever än i dag utan rätt till den mark som en gång var deras och utan ett konstitutionellt erkännande att de utgör flera olika etniska grupper med egna språk, traditioner och annan
Det finns de som menar att nationalism kan vara "bra" eller "dålig". Att det går att värdera nationalism olika, beroende på sammanhanget. Men oavsett sammanhanget är nationalism en ideologi vars huvudsakliga syfte är att segregera människor och placera dem på en värdeskala där den egna gruppen/nationen alltid står lite högre än alla andra.. Nationalismen föddes ironiskt nog ur behovet av mångkulturalitet. För vår egen svenskhets del handlade det om att bygga upp ett ramverk som kunde rymma så vitt skilda etniska grupper som skåningar, dalmasar och norrlänningar m.m. Vi - eller snarare den styrande makten - behövde sammanfoga sitt alltmer vidsträckta territorium till något behändigare än en massa landskap och län som inte var främmande för att hamna i konflikt med varandra emellanåt. Något som kunde få det att kännas relevant för en inbiten Orsabo att resa ner till Helsingborg och hugga huvudet av Danskar (som förstås står längre ned på den mänskliga ...
Det är viktigt att även Uppsalabor med utländsk härkomst känner sig de delaktiga i Linnéjubiléet. Det tycker Uppsala kommun som gör en särskild informationssatsning till olika etniska grupper i Uppsala veckorna före Linnés födelsedag ...
När ditt DNA har analyserats jämför vi dina varianter med de modeller vi har skapat för var och en av de 42 etniciteterna. Sedan sammanställer vi jämförelseresultaten för att skapa en procentbaserad fördelning av ditt etniska ursprung.. Det är viktigt att förstå att etnicitetsuppskattningen är just det: en uppskattning. Vissa människor som har testat sitt DNA med andra företag kan upptäcka att deras resultat skiljer sig från företag till företag. Detta beror på att varje DNA-testföretag har byggt sina egna etnicitetsmodeller baserat på sin egen datapool. Även om de testade samma antal människor från samma region, kommer deras modeller naturligtvis att skilja sig från varandra. Generellt gäller att ju större datapoolen för varje etnicitet är, desto mer exakt blir modellen.. Det är också viktigt att komma ihåg att etnicitetsuppskattningar baseras på platser och etniska grupper som går 6-15 generationer tillbaka. Det kan beräkna exakt var dina förfäder befann ...
LIBRIS titelinformation: Etnic?ki procesi i etnic?ka struktura stanovnis?tva Novog Pazara : [Ethnic processes and ethnic composition of the population of Novi Pazar] / Ejup Mus?ovic?
urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område. I de världsdelar som befolkades relativt sent, dvs. Oceanien och Amerika, utgörs urfolken av alla de folk som fanns i områden före européernas ankomst. (44 av 313 ord) ...
Även känd som Sinus pudoris, hängande blygdläpparna är vanligt bland kvinnor i Khoisan och San etniska grupper i Sydafrika. Även om vissa kvinnor är självmedveten om sin vagina arkitektur, många uppvisar detta villkor till viss del ...
Klubbens medlemmar är en rik representation av många etniska grupper, från nybörjare till de mest erfarna och framgångsrika utövarna. Denna spännvidd är en av de största tillgångarna i klubbens verksamhet. Människor med mångskiftande bakgrund träffas, tränar tillsammans och skapar vänskapsband. Detta är så välgörande för såväl medlemmarna själva som samhället i stort att inga hinder ska accepteras för denna process ...
Anna Hagwall rönte uppmärksamhet i slutet av 2016 när hon lämnade in en motion för att minska Bonnierkoncernens makt. Till Aftonbladet sa Hagwall att ingen etnisk grupp skall tillåtas att kontrollera mer än fem procent av medierna. Uttalandet sågs som antisemitiskt. En tid senare uteslöts hon från partiet. Hon siter i dag som politiskt vilde ...
niloter, folk fra området omkring Nilens udspring, hvis sprog tilhører den nilotiske sprogfamilie i den nilo-sahariske sprogæt; undertiden fejlagtigt forstået som en etnisk gruppe.
Motel 6 Costa Mesa, Costa Mesa: Se recensioner, 66 bilder och bra erbjudanden på Motel 6 Costa Mesa, rankat #21 av 23 hotell i Costa Mesa och med betyget 2,5 av 5 på TripAdvisor.
Cambridge University Press 2000 215Sider. Softcover Acceptable Cover with minimal wear. Many underlinings (green/yellow) and remarks (ink) throughout in text
Hotell med balkong i Costa Mesa: Se recensioner, bilder och fantastiska erbjudanden på hotell i Costa Mesa, Kalifornien på TripAdvisor.
Jag ringer mina bröder. Vem får synas? Navid Modiri: Svensk integration har aldrig prövats. Tältande EU-medborgare är tydligen okej - om de ska lyxshoppa på H&M
Författarinnan kommer från en multietnisk släkt förföljd under Stalin. Men under hennes uppväxt i det poststalinistiska Sovjet spelar familjen som
Thai eller Siameser[1] är en etnisk grupp som lever i Thailand, främst, och har oftast Thai som sitt modersmål. Det finns även Thai i Vietnam, Laos, Kambodja, Australien, USA och Kina bland annat. De är huvudsakligen buddhister, särskilt formen Theravada.. ...
Åsa Blomgren, ordförande i volleybollklubben, talar lätt uppgivet om moment 22 när det gäller sponsring.. - Sponsorer vill synas. Så klart. Trots att vi har två elitlag syns vi aldrig i tv och tidningar och har det därför svårt. Företagen göder klubbar, inom fotboll och hockey, som redan har pengar.. Hon ser ett litet ljus i att svensk volleyboll fått fram en av Europas mest omtalade talanger - Isabelle Haak. Att Jonatan Hellvig och David Åhman tog guld i ungdoms-OS i beachvolleyboll, hoppas hon också ska ge sporten en medial skjuts.. - Vi är värda att synas mer. Inom volleyboll blandar vi flickor och pojkar långt upp i åren. Vi är en inkluderande sport och har många med olika etnisk bakgrund i våra lag.. När Åsa Blomgren synar sin klubb är det med värme och beundran.. - Medlemmarna är fantastiska. Helt enorma. Det ställer upp och bakar för att få in lite pengar, de är parkeringsvakter under nationaldagsfirandet i Edsbergsparken, de är på plats när vi har ...
Andelen svenskar med negativa attityder mot invandring och etnisk mångfald blir större. Forskare har nu analyserat vad attitydförändringen beror på och förklarat varför attityderna skiljer sig mellan olika samhällsgrupper.
Chhatwal & Jonsson kombinerar det indiska arvet med skandinavisk färg och form. Deras ambition är att skapa en samtida och enkel stil fylld med färg. Alla produkter är handgjorda och man blandar gärna etniska mönster med moderna - gammalt möter nytt. Chhatwal & Jonsson är ett svensk företag som producerar sina högkvalitativa textilier och mattor i Indien.. ...
Igår avslutade jag kvällen med att går på på HM eventet Fashion against Aids.. Event hölls för femte året i rad för att uppmärksamma årets Fashion Against Aids kollektion som kommer att säljas i butik från och med idag den 26 april.. Tur nog blev jag lite försenat, för kön var visst milslång???. Väl inne blev det trångt och varmt , skönt att det bjöds på cola light i mängder!. Till det tacochips, vårrullar och olika dipsåser….gratisätare som sagt:). 25% av försäljningen avFashion Against Aids kollektion går till aids och HIV-förebyggande projekt runtom i världen. Året kollektionen är väldigt mycket etniska mönster , inget för mig som föredra svartJ. Dock fick några baslinnen och lite smink följer med hem och självklart Fashion against Aids linnet (som jag har på mig idagJ). Linda Sundblad och Icona Pop fanns på plats bakom DJ-båset och man kunde bli sminkat av make-up artist från Max Factor Modebloggare Columbine Smille gav stylingtips, man kunde ...
Mångkultur, mångkulturalism eller multikulturalism är ett sociologiskt och kulturteoretiskt uttryck med flera betydelser. Som beskrivande begrepp syftar det på ett förhållande där flera etniska grupper med olika kulturer samlas inom samma politiska enhet. Mångkulturalism kan också syfta på ideologiska samhällsanalyser som i olika grad bejakar influenser av olika etniskt och kulturellt ursprung som något gott eller ofrånkomligt. Mångkulturalism behandlar bl.a. det offentligas sätt att hantera ett samhälle med många etniska bakgrunder och tolerans inför kulturella skillnader inom samma stat. Som synonymer och närliggande begrepp förekommer "etnisk mångfald" och "kulturell pluralism". ...
Uppsala universitetet gör varje år en mångfaldsbarometer, som undersöker svenskarnas attityd till etnisk mångfald inom områden som kultur, religion och arbetsliv. Årets studie visar enligt dagens DN att samtidigt som de flesta svenskar är positiva till etnisk mångfald har antalet personer med extrema negativa attityder till invandrare har fördubblats sedan förra året ...
Sakine och Magnus. Är det för det första verkligen så att invandrare har svårare än infödda att få okvalificerade och lågavlönade jobb? Min erfarenhet är att det är tvärtom. Jag tror att det är angående jobb där en god svenska och en god kulturell förståelse är viktiga för uppdraget, som det kärvar. Tänk om det inte kärvade där. Skulle det vara bra? Då skulle vi på bara ett par år ha ett totalt förvirrat land, där var och en av de olika etniska grupperna kämpade för att visa framfötterna på områden som de allihopa fördärvade ryktena för gentemot andra grupper. Det svenska och Sverige skulle bli ointressanta begrepp internationellt. Om inte kraven på kulturell och språklig anpassning ligger i vägen, så får vi kaos i kommunikationen. Vad skall vara den språkliga normen, som människor möts via inom sin nation? Engelska? OK. Men vad skall vara den värdegrund som de känner igen varandra i? Spelar ingen roll, eller? Eller skall alla enas om några få ...
I Stockholm har man dock i motsats till landet i övrigt i slutna församlingar sedan 1995 bestämt sig för den hårda linjen, som synbarligen också är den minst kostnadseffektiva av alla tänkbara metoder (Brewer 1992). Till 1998 skulle denna målarkultur, vari ingår flera olika etniska grupper, ha utrensats. Så har alltså inte skett; med den valda strategien flyttar man bara runt problemet från det ena området till det andra. Att ett norskt vaktbolag (Security Concept A/S, Sambandet 1997) självt deklarerat sin bekämpningsverksamhet som framgångsrik har givetvis inget bevisvärde. Enstaka motaktioner kan lyckas på kort sikt, men i ett längre perspektiv kan inget annat än att fenomenet självdör få bort denna typ av graffiti från gatorna; graffiti i allmänhet har annars funnits i ganska exakt 3 500 år. Detta insåg man redan på ett tidigt stadium i t.ex. New York. Med den hårda linjen riskerar rättsapparatens attityd också att snabbt brutaliseras, vilket återspeglas av ...
I Der Spiegel kan vi läsa upplysande reportage om hur det står till på överfulla flyktingboenden. Människor på flykt mår i regel ganska dåligt och med kanske 13 olika etniska grupper samlade på en liten yta så händer saker. Dåliga saker. Sysslolösa dagar i osäker väntan på besked och vidaretransport eller repatriering följs av sysslolösa dagar med samma innehåll. Situationen vid de svenska boendena är av samma slag även om motsättningarna inte skildrats på samma sätt. I Sunday Times kan vi ta del av den ökade oron från den tyska judiska diasporan över den importerade antisemitismen som stora grupper av flyktingar nu kan komma att utgöra. I det fallet finns det definitivt fog för oron visar svenska erfarenheter. För Malmös judar är situationen uppenbart hotfull och den hotfulla situationen förstärks med socialdemokrater som riksdagsledamoten Hillevi Larsson som ständigt hamnar i antisemitiska sammanhang av misstag. Hon tycks ha uppenbara svårigheter att ...
Efter nya bråk under natten till måndagen mellan ungdomar från olika etniska grupper, rapporteras det nu vara lugnt i den engelska staden Oldham.
Laos befolkning är en myriad av folkslag, närmare bestämt 48 olika etniska grupper. Men de har alla en sak gemensamt; mentaliteten. Laos människor kan mycket väl vara det mest avslappnade folket i hela världen. Saker och ting tar tid och ingen jagar upp sig för en stressad turists skull. De vrider inte ens på huvudet när du går förbi. Men närma dig, ta kontakt, och en värld av gästfrihet och vänlighet öppnar upp sig ...
Läsningstid: 5 minuter). Hemma hos mig bor fyra Leopold. De har följt mig till Kraków ända sedan den dag jag förälskade mig i honom en dag i Lviv. Nej, inte är det den fysiska personen Leopold jag förälskat mig i, utan hans alster. De verk av honom jag främst tilltalas av består i huvudsak av små finurliga teckningar och träsnitt.. Leopold Lewicki är nämligen oerhört svår att motstå, om man som jag, har en gnutta humor och gärna sneglar på tillvaron från sidan. Här på min blogg har han tidigare presenterats med sitt ukrainska namn, men eftersom jag nu bor i Polens kulturella huvudstad (i alla fall i ett historiskt perspektiv) passar det sig kanske bättre att jag övergår till hans polska namn.. Som bördig från en polsk-ukrainsk familj representerar han dessutom fint den häxbrygd av olika etniska grupper som befolkat denna region. Att säga att han var ukrainare är inte korrekt. Lika fel är det att säga att han var polack. Han var inte heller judisk, trots att han ...
Det där tyckte jag var oerhört jobbigt, så för min del är min barndomsstad ett avslutat kapitel. Jag åker till Kroatien ofta, men just Bosnien där jag växte upp, där det fortfarande är en millimeter från att det smäller igen mellan de olika etniska grupperna, och där det är enormt mycket hat och nationalism kvar, dit åker jag inte mer.. Det finns en parallell mellan Igor Knez egna erfarenheter och hans forskning. I ett tvärvetenskapligt projekt har han studerat den psykologiska platsidentiteten bland människorna i området där den stora skogsbranden i Västmanland ägde rum 2014 ...
Knarkförsäljning, polisräder och polariserade grupper. I Hörby har slaget om torget skapat stora spänningar mellan olika etniska grupper. Emellan dem står polisen. - Snart kommer det smälla. Helt garanterat. Nu vågar inte afghanerna gå ut. Albanerna håller koll på dem, bevakar dem. De vill slå ihjäl dem, säger invånaren Shkelzen Kuci.
Kort A6 EnkelVår kollektion ETHNICITY/ETNICITET representerar för oss möjligheten att få vara och se ut som man vill. Oavsett ursprung, ras eller härkomst. V...
Jag tillhör dem som tror att det alltid kommer något gott ur en kris. Att en kris snarare svetsar samma på sikt även om det blir ett hack i kurvan just nu. ...
FÖR DIG SOM VILL Arbeta med temat etnisk tillhörighet Vi människor kommer från olika länder, har olika nationaliteter, språk och hudfärg. Vi kan tillhöra olika folk och bo i samma land. Alla människor
Sedan en tid pågår en hat-, hets- (läs här eller här till exempel) och hotkampanj mot kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu (som vanligt har Jan Guillou skrivit klokt om detta). Ilmar har, utan tvekan, sagt en hel del klumpiga kommentarer med anledning av hot och hat som drabbat malmöbor av judiskt ursprung. Men att Ilmar Reepalu hela tiden beklagat och tagit avstånd från hat och hot mot judar har det egentligen aldrig rått någon tvekan om.. Det var onödigt av Reepalu att, i intervjun med Skånska Dagbladet i januari, överhuvudtaget nämna att den judiska församlingen ordnade en proisraelisk demonstration mitt under Gaza-kriget, men om man är läskunnig ser man också att han omedelbart efteråt påpekar att han till och med önskat av muslimska företrädare att de "tydligt säger att judarna i Malmö inte ska blandas in i Israel-Palestina-konflikten." Och i intervjun säger han: "Varje form av hot och förtryck riktat mot en enskild etnisk grupp är totalt ...
Man hör ofta att svenskar påstås vara en etnisk grupp med en kultur som måste skyddas. De etniska svenskarnas rättigheter i Sverige måste skyddas mot mångkulturen heter det ibland från sverigedemokratiskt håll. Oftast med tillägget att därför måste invandringen minskas. De Oetniska svenskarna blir väl då alla andra, som man tvunget vill peka ut som…
Se våra erbjudanden för Heritage Inn La Mesa i La Mesa. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti.