Vad är Etanol?. Etanol är ett typ av ämne som i de flesta fall används som bränsle och liknande. Det är en kemisk förening som är både färglös och väldigt brandfarligt. Som med de alla alkoholer är Etanol mer lösligt i vatten än i exempelvis kolväte. Detta är på grund av att Etanol, likt vatten, är förenligt och innehåller OH-grupper. Då kan vätebindning uppstå mellan deras så kallade hydrolyxgrupper.. Etanol är alltså ett ganska komplext ämne som de flesta kemiska beteckningar tenderar att vara. Och även om det kan vara viktigt att veta vad ett ämne består av, är syftet och användningsområdet oftast allra viktigast.. Användningsområden. Etanol har inte bara ett användningsområde utan flera stycken. Det vanligaste är att det används inom industrin, då det oftast brukar gå under namnet teknisk sprit. Man använder det som ett lösningsmedel och den etanol som är industriellt producerad har flera användningsområden. Det används ofta i vattenbaserade ...
Etanol gjort av vete försörjer hela Sveriges fordonsflotta: 1. Vad är etanol?. Svar: Etanol (etylalkohol) är en alkohol med den kemiska beteckningen C2H5OH. Det är samma alkohol som ingår i dryckessprit, vin och öl. Etanol kan också användas som motorbränsle - antingen i ren form eller i blandningar med bensin.. 2. Hur tillverkas etanol?. Svar: Etanol tillverkas normalt genom jäsning av socker- och kolhydratrika råvaror. I USA och Brasilien - de två länder som dominerar inom drivmedelsetanol - används främst sockerrör respektive majs som råvara. I Europa används framför allt spannmål, men även sockerbetor och majs.. I Sverige är spannmål den råvara som av tekniska och ekonomiska skäl är mest aktuell. Etanol kan också tillverkas från cellulosahaltiga råvaror (ved och halm). Cellulosan måste då först spjälkas i lätt jäsbara beståndsdelar.. 3. Hur används etanol till drivmedel?. Svar: I Sverige blandar oljebolagen in 5 procent etanol i all 95-oktanig bensin. ...
De flesta alkoholer där kolkedjan är kort-medellång är därför mer eller mindre lösliga i båda vatten och feta ämnen. Dessa alkoholer har också förmågan att båda lösa upp sådana ämnen som vatten kan lösa upp, och sådana ämnen som kolväten (t.ex. heptan) kan lösa. Detta är en väldigt användbar egenskap, och alkoholer används därför ofta som lösningsmedel. Exempelvis består lösningsmedlet T-röd av alkoholen etanol.. De flesta alkoholer, förutom etanol, är mycket giftiga. Metanol (eller träsprit som det också kallas) orsakar exempelvis blindhet redan i mycket små doser, och är potentiellt dödlig om man får i sig mer än 3 cl. Även om etanol inte är dödligt vid mindre doser, påverkar etanol nervsystemet redan i relativt små mängder. En del upplever denna påverkan som positiv, vilket är förklaringen att etanol (sprit) är ett populärt berusningsmedel i många delar av världen. Stora mängder etanol kan dock ge akuta förgiftningssymptom, och på lång ...
Etanol är som soppa kokt på spik. Alla vill att den skall kunna framställas av näst intill ingenting. Olyckligtvis hotar emellertid den ena miljökatastrofen efter den andra vid horisonten.. I Environmental Science & Technology fanns i oktober 2007 en tänkvärd artikel om vad etanolen betydde för vattnen i USA.. Amerika har ställt stora förhoppningar på att etanol skall medföra att man obekymrat kan fortsätta med sin livsstil. Varnande pekfinger syntes tidigt. Naturen kan inte luras, sade den amerikanske fysikern Richard Feynman.. Redan med det räknesätt man hade från början visade sig etanol inte så lysande. Det höll inte mer än 30% mer energi än den mängd man fick satsa för att producera den. Det fanns annat också att överväga.. Det går åt ungefär 5 liter vatten för varje liter etanol. Så för tillverkningen av 500 miljoner liter behöver man 2500 miljoner liter vatten, ungefär vad en mindre stad använder om året. Dessutom behövs i områden där bevattning ...
Ny eller begagnad Volvo V70 bensin/etanol hos Bilweb. Vi har 67 annonser för Volvo V70 bensin/etanol att välja bland. Jämför begagnade bilar från både bilhandlare och privatpersoner för att hitta den Volvo V70 bensin/etanol som passar dig eller din familj bäst. Läs mer och köp Volvo V70 bensin/etanol här via Bilweb.se, Sveriges första bilsajt!
Våra tester visar att det fungerar och när vi optimerat processen hoppas vi få ut fem procent mer etanol, säger Bengt Olof Johansson, vd på Lantmännen Agroetanol.. Hittills har testerna gjorts i en tank på 80 kubikmeter där svampen fått växa och samtidigt producerat etanol. I ett nästa steg ska processen testas i en reaktor på 1000 kubikmeter.. - Efter det är vi klara att gå vidare och införa det i vår vanliga kontinuerliga produktion, säger Bengt Olof Johansson och tillägger att det kan ske utan större investeringar.. - Visserligen blir det inga jättemängder, men det är ett billigt alternativ för att tillverka cellulosaetanol. Något vi kommer att titta på är om vi kan öka produktionen genom att tillsätta extra kli. Det skulle vara mumma för oss, säger Bengt Olof Johansson.. Tester i mindre skala pågår på Högskolan i Borås. Där görs försök även med halm, berättar Mohammad Taherzadeh, professor i bioprocessteknik. Han har forskat om svampar för olika ...
Etanol förknippas i Sverige ofta med E85, med hela 85 procent etanol och resten bensin. Det finns i flera länder i Europa, är stort i Brasilien och på frammarsch i USA. I Frankrike ökade användningen med hela 55 procent 2018 och det finns nu över tusen mackar för E85. I Sverige har ungefär varannan mack E85. Där kan nära en kvarts miljon etanolbilar tanka med ungefär halverad klimatpåverkan jämfört med om de kör på bensin. Sverige är först med att utveckla lastbilar och bussar för ED95, ett bränsle med 95 procent etanol anpassat för dieselmotorer. För många transportköpare, åkerier och bussföretag är detta en snabb väg till kraftigt minskad klimatpåverkan ...
När man brygger riktigt starka öl så är det lätt hänt att ölet initialt upplevs som spritigt. Med lite varmlagring kan detta ibland försvinna. Detta tros i bland bero på att etanolen på något sätt skulle reduceras. Men etanol kan i princip reduceras på två sätt - oxidering och esterbildning. Det förstnämnda kan av samma skäl som ovan ej ske i någon större utsträckning, mängden syre och etanol skiljer sig åt med typ 4 tiopotenser. Dessutom oxideras etanol till acetaldehyd som har betydligt lägre smaktröskel och en ej angenäm smak. Samma sak med esterbildning; koncentrationen av organiska syror är flera tiopotenser bort, och de bildade estrarna hade blivit fullständigt överväldigande om signifikanta mängder etanol hade esterifierats ...
När man brygger riktigt starka öl så är det lätt hänt att ölet initialt upplevs som spritigt. Med lite varmlagring kan detta ibland försvinna. Detta tros i bland bero på att etanolen på något sätt skulle reduceras. Men etanol kan i princip reduceras på två sätt - oxidering och esterbildning. Det förstnämnda kan av samma skäl som ovan ej ske i någon större utsträckning, mängden syre och etanol skiljer sig åt med typ 4 tiopotenser. Dessutom oxideras etanol till acetaldehyd som har betydligt lägre smaktröskel och en ej angenäm smak. Samma sak med esterbildning; koncentrationen av organiska syror är flera tiopotenser bort, och de bildade estrarna hade blivit fullständigt överväldigande om signifikanta mängder etanol hade esterifierats ...
Efter att jag skrev inlägget om miljöbilar och miljöbränslen blev jag uppmärksammad på att etanolbaserade bränslen inte alls är så miljövänliga som det sägs. Att det är en nidbild skapad av politiker som inte har kunskap om hur bränslet tillverkas eller dess egentliga effekt på vår miljö. Att det hela bara skulle vara ett spel för att få bort bensinbaserade drivmedel. Etanol sägs vara mer skadlig för miljön och framförallt dyrare i längden. Läs mer här:. Miljöbilar fara för miljö? ...
En matsvamp från Indonesien ska öka produktionen av etanol hos Lantmännen Agroetanol i Norrköping. Svampen bryter ner cellulosan som den vanliga jästen inte klarar ...
Om man borser från hur bränslena tillverkas och jämför dom faktiska utsläppen från fossila bränslen och etanol, så är dom ungefär lika stora. Om man sen tänker sig att 50% av världens bilar skulle köra på etanol (hemska tanke)20 år framöver, eller att alla skulle köra på fossilt samma tid. Så skulle ju det totala utsläppet av koldioxid vara detsamma i båda fallen. Växtligheten skulle också vara precis densamma i båda fallen förutsatt att dom förnyelsebara förnyas till 100 ...
ÅR: 2016 Alkohol kan för många vara ett sätt att våga ragga på någon i och med att den tar bort nervositet och spänningar, alkohol kan också bidra till att öka den sexuella lusten. Men när det gäller den sexuella upplevelsen behöver man inte dricka särskilt mycket för att den, i många fall, ska påverkas negativt. Är man berusad ökar även risken för att man glömmer att skydda sig eller utsätter någon för något den inte vill. Med Fylleligg.se vill vi därför på ett nytt sätt skapa förståelse och eftertanke kring hur alkohol påverkar sex. Syftet är att få unga vuxna att reflektera över sin alkoholkonsumtion i allmänhet och i samband med sex i synnerhet.. På sajten hittar du information om alkohol och sex. Du kan exempelvis titta på världens första Liggometer. Där två skådespelare spelar upp, med hjälp av dig och modern forskning, vad som kan hända i huvudet och kroppen i samband med sex i takt med att promillehalten ökar. Du kan även läsa om olika ...
Barn som lever med någon som dricker för mycket påverkas negativt och alkohol är ett utvecklingshinder över hela världen. Det vill vi förändra.
Vad innebär det att använda etanol och E85 i din biltank. Hur framställs etanol och vilka risker finns det för motorhaverier.
ETANOL Ett hållbart tankande eller ett kortsiktig tänkande? ETHANOL - A sustainable fuel, or a short-term thinking? Erik Backman Arbetsrapport Examensarbete 15 hp C Jägmästarprogrammet Handledare:
Enligt EU-direktiv får inte etanol vara skattefritt om de fortsätter att sälja så bra som det gör i Sverige idag. Skattefriheten på etanol gäller fram ...
HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs
Nja… jag är knappast arg, men jag tycker det är trist att du faller åt populistiska mediedrevet mot etanol. Jag ser andra och mycket stora möjligheter här, samtidigt som många fattigare länder jublar åt att man kan exportera något som det finns efterfrågan på. Men vi är snabba i den rika världen att påpeka att deras skogar inte skall förstöras, fastän vi har gjort våre egna länder till monokulturer. Etersom jag är forskande biolog och har följt hur man kan både utveckla mikroorganismer i "rätt" riktning, samt att vi alla vet att denna industri är i sin linda så är jag positiv, men det klart att det finns barnsjukdomar. Att sedan tro att vi skulle kunna på ett snabbt sätt gå ifrån ett oljeberoende utan att det skulle störa den vanliga marknaden där matpriser ingår är naivt. Men givetvis finns det bättre och sämre lösningar. Men de besprutade kaffe- och bananplantagernas arbetare mår fortfarande inget vidare samtidigt som urskog skövlas för dessa ...
Vi börjar bli irriterade på att debatten tappat fokus och numera är det frågeställningar som "mat eller drivmedel?" som ställs i debatten.. Debatten om etanol ska inte handla om ifall det ska vara mat eller drivmedel. Det kan vara både och! Om man läser alla rapporter så handlar det mer om vad ska vi göra etanol av? hur kan vi få ut mest ur processen när vi skapar etanol? hur får behåller vi eller ökar vi balansen i världen med hjälp av etanol?. Idag är det bevisat att effektivast är om man använder tropiska sockerrör eller sockerbetor. Då får vi ut mest energi i förhållande till hur mycket energi vi stoppat in i processen. Trots detta har vi företag i Sverige som använder svenskt prima vete till att skapa etanol. Socker är ett nervgift och en av de stora bovarna till fetmaproblematiken i väst medan vete är ett sädesslag som utgör en grundpelare i dagens mat. Vi på miljöbil.info ser direkt att vi bör kunna sätta upp handel med tredje världen så som gjorts ...
Ett ökat alkoholintag träder ofta fram i kombination med nedstämdhet. Av den anledningen ska man alltid undvika intag av öl, vin och sprit då risken är överhängande att alkoholen förvärrar situationen och leda till depression. Alkohol försvagar vår förmåga att bedöma situationer och gör oss impulsiva och frestade att ta risker vi annars inte skulle ta. Alkohol kan i många fall leda till att vi förlorar hämningar, och vissa blir aggressiva och våldsamma.. Ny forskning har visat att alkohol kan orsaka depression. Alkohol påverkar vissa av de neuronsystem vilka bidrar till att framkalla symptomen nedstämdhet, ångest, sömnstörningar och minskad aptit.. ...
Hundratals Ford-ägare har haft problem efter att ha tankat etanol. Men enligt generalagenten kan dessa ägare lugnt tanka etanol igen - om bränslespridarna är bytta, skriver Vi Bilägare. - Det blir belägg i bränslespridarna av etanolen, ett klegg som i en del fall går att tvätta bort till viss del. Om det klibbar fast blir bränsleblandningen för mager och motorn får för lite bränsle. I fem av tio fall hjälper det att tanka bensin eftersom det tvättar bort beläggningarna,s äger en mekaniker på Fordverkstaden Lidingö Bilteknik. Men ibland hjälper inte det. Etanol kan lösa upp avlagringar och efter tid sätta igen bränslesystemet. Till artikeln >>. ...
Om man inte kyler ner en industriell jästodling så dör jästcellerna av värmen som de själva avger. Idag kyler man jästodlingarna till 30 grader, den temperatur där jästcellerna är bäst på att utföra sitt jobb - att tillverka etanol. Men tillverkningen av bioetanol skulle bli både billigare och mer e
Om man däremot väljer att köra mer forcerat så kan den här fuggen göra av med mycket soppa.. Hade tänkt registreringsbesiktiga om till Etanol men när jag ringde till bilprovningen så fick jag i besked att om bilen är äldre än 76 så går det bra, bara att göra reg.besiktningen och betala de 600 nånting det kostar. Min bil är inte så gammal tyvärr. Frågan är dock under utredning hos vägverket och det vore ju högst besynnerligt om dom inte inom en nära framtid kom fram till att även nyare bilar kan konverteras. Vad gäller miljöaspekten så är det samma avgaskrav som gäller för etanol som för bensin och man tar sig lätt igenom avgasprovet med en etanolbil.. Så "ja", jag kör olagligt. Men, jag skitar ner mindre i miljön. Även om det nu på pappret inte är lagligt att köra omkring så här så kan jag inte tänka mig nån som skulle lägga ner tid på att anmäla mig eller alla de andra människor som gör likadant, för att inte tala om allt onödigt ...
Här hittar du svar på hur du kan dricka smartare och hur alkohol påverkar sexlivet, relationer och dejting. Vilka barer serverar bästa alkoholfria drinkarna.
Hur uppför sig en 9-3 V6:a som fått full tank med etanol? Misstänker att det drabbat min, den gick som vanligt en mil sådär, gasade på lite ordentlig på fyran från 60 och då hackade den till 5-10 snabba hack. Märkligt, men sen gick allt som vanligt. Nästa dag gick bilen som den brukar i 10 minuter, sen började den hacka konstant. Gav i går felkoder på misständningar och på cylinder ett och tre. Provade i morse, den går ännu sämre och två cylindrar till klagar på misständningar. Kan etanol vara
SEKAB är ett svenskt kemi- och cleantechföretag. Vi förädlar etanol till kemikalier och biodrivmedel. Vi utvecklar teknik för nya produktmöjligheter baserade på cellulosaråvara. Vi vill bidra till att minska beroendet av fossila råvaror och bränslen.
Denaturerad 95% etanol med Etylacetat. Etanolen finns i alla av Läkemedelsverkets framtagna denatureringar och det finns även möjlighet till kundunika denatureringar.
Etanol E85 är ett drivmedel avsett för användning i motorer anpassade för detta. Användning i andra typer av motorer rekommenderas ej. Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Cisterner som släpper igenom ljus skall inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras.. ...
Domemärke med standardtryck - Bensin/Etanol. Informationsdekal för uppmärkning interiört eller exteriört på fordon för rätt val av bränsle. Bra att använda där det finns risk för fel val av bränsle. Exempelvis för hyr-, pool- eller demofordon.
Carwise Röd Etanol Används som frostskydd samt bränsle till spritkök, stormkök, spritlampor, fonduegrytor m m. Kan med fördel även användas som rengöringsmedel till fönster, speglar, fläckborttagning, kakel, sanitetsporslin m m ...
Denaturerad 95% etanol med Eteylacetat. Etanolen finns i alla av Läkemedelsverkets framtagna denatureringar och det finns även möjlighet till kundunika denatureringar.
Jag har aldrig tidigare blivit ombedd att hålla ett vårtal vid valborg men som nybliven riksdagsman blev jag tillfrågad att hälsa våren välkommen vid Vretengården som ligger norr om Nora och som tillhör Blåbandet.. Jag konstaterade att nu går det fort, nu ser vi tydliga tecken att våren är på väg. Nu slår både häggen och syrenerna ut i blom på vår tomt i Örebro och nu invaderas sjön Tysslingen av tusentals sångsvanar.. Som partiets drogpolitiske talesman i riksdagen kunde jag naturligtvis inte avhålla mej från att en dag som denna då många yngre "super skallen av sig" tala om tillit, trygghet och om vad alkoholen för med sig.. Ur ett folkhälsoperspektiv går det helt enkelt inte att bortse ifrån att det är alkoholen och andra droger som är de värsta hälsotjuvarna. Vi vet att alkoholen drabbar många familjer på ett brutalt sätt och att den är starkt bidragande till utslagning, misshandel, våldsbrott och även mord. Många av dessa tragiska händelser skulle ...
Jag har aldrig tidigare blivit ombedd att hålla ett vårtal vid valborg men som nybliven riksdagsman blev jag tillfrågad att hälsa våren välkommen vid Vretengården som ligger norr om Nora och som tillhör Blåbandet.. Jag konstaterade att nu går det fort, nu ser vi tydliga tecken att våren är på väg. Nu slår både häggen och syrenerna ut i blom på vår tomt i Örebro och nu invaderas sjön Tysslingen av tusentals sångsvanar.. Som partiets drogpolitiske talesman i riksdagen kunde jag naturligtvis inte avhålla mej från att en dag som denna då många yngre "super skallen av sig" tala om tillit, trygghet och om vad alkoholen för med sig.. Ur ett folkhälsoperspektiv går det helt enkelt inte att bortse ifrån att det är alkoholen och andra droger som är de värsta hälsotjuvarna. Vi vet att alkoholen drabbar många familjer på ett brutalt sätt och att den är starkt bidragande till utslagning, misshandel, våldsbrott och även mord. Många av dessa tragiska händelser skulle ...
Projekt mot 40 med etanol fortsätter, och nu är vi uppe i över 50 % E85 i tanken. Följd frågan är då som alltid. Varför? Bättre ekonomi? Tja en aning skulle jag tro med tanke på att det skiljer 3 spänn mellan en liter etanol och en liter bensin och än så länge så verkar inte förbrukningen ha påverkats, den håller sig fortfarande kring knappt en liter. Miljövänligare? En betydligt svårare fråga som rymmer en hel del olika vinklar. Till en början så kan man ju fråga sig om etanol är ett så mycket bättre alternativ? Den frågan kan man ju vrida och vänta på från flera håll och i min värld så ser jag nog etanolen som en tillfällig lösning tills det kommer bättre alternativ. Men etanolen är trots allt förnyelsebar och genererar mindre utsläpp då den väl hamnat i tanken. Så långt så gott! Men den intressanta vinkeln tycker jag nog kommer då man funderar lite vidare kring vår påverkan av klimatet. Transporterna är ett jätte problem och inte minst vårt ...
Äkta laminerad affisch som kan hängas med våra svarta affischlistor som vi har bifogat gratis. 75 mikron laminat omsluter hela affischen, som är helt vattenavvisande och hållbar. Det är möjligt att använda vitmarkörer utan att skada affischen. En kvalitet som vi har säkerställt genom att vara ansvarig för lamineringen. • Faror med alkohol ,beskriver hur alkohol påverkar funktionen i nervsystemet, kardiovaskulära systemet och matsmältningssystemet ...
Att berusning gör folk ostadiga på benen är knappast någon nyhet. Det är däremot den förklaring som forskarna nu presenterar. Anledningen till att det är svårt att stå upp, när man är berusad, är nämligen inte bara att alkoholen påverkar
E10: så heter det bränsle som kommer att ersätta dagens 95-oktaniga bensin. Redan den 1 maj kommer bränslet, som har 10 procents etanoliblandning, att finnas i svenska pumpar. Orsaken till att trycka i en större andel "miljöbränsle" i bensinen är förstås det allestädes närvarande klimathotet - och genom att blanda i en större andel etanol i soppan kommer koldioxidutsläppen att minska, är tanken.. Men även om man är övertygad om att koldioxid leder till klimatkatastrof, är det högst osäkert om det nya bränslet faktsikt leder till någon minskning. Dels är energiinnehållet i etanol lägre än i bensin, vilket gör att bilar som körs på E10 förbrukar avsevärt mer bränsle än bilar som körs på 95-oktanig bensin. Dels ifrågasätter allt fler om etanol verkligen bidrar till bättre miljö, om man ser till hela produktionskedjan. Viktiga koldioxidsänkor går förlorade när skogsmark skövlas för sockerrörsplanteringar, och processen där etanolen raffineras är både ...
Etanol eller kort och gott alkohol som det i dagligt tal brukar kallas för kan också användas som bilbränsle. Då brukar det heta E85. Vad är det dock som gäller
De snålaste etanolbilarna är Renault Clio och Ford Focus (0,59 l/mil), medan Audi A4 (0,64 l/mil) kombinerar relativ storlek med låg förbrukning. Utsläppsminskningen på 12 procent är troligen än större i verkligheten, eftersom den är baserad på bilarnas officiella förbrukning på bensin och etanolbilarna för varje år blir allt mer optimerade för just etanol. Redan Saab visade 2005 att de kunde ta fram motorer som ge 30 hästkrafter mer när motorn gick på etanol genom att utnyttja fördelarna med bränslet. Nu har flera andra billtillverkare gjort samma sak, men istället minskat bränsleförbrukningen. Att regeringen nu förslår att försämra villkoren för etanolbilar är att dra undan mattan för en miljömässigt mycket värdefull lösningen, kommenterar Jakob Lagercrantz. Gröna Bilister vill se ett teknikneutralt stöd som avgörs av verklig klimatpåverkan. Gröna Bilister har till Finansdepartementet föreslagit att regeringen inför ett stöd i linje med det franska ...
[2010-09-09, Nr 37 2010] Den europeiska läkemedelsindustrin är villig att lämna dagens marknadsmodell när det gäller antibiotika. En ny affärsmodell ska stimulera till forskning på nya antibiotika och sedan bromsa försäljningen så att inte överkonsumtion leder till ny resistens. Men exakt hur det ska gå till är ännu oklart. Läs mer ||
Vid industriell framställning av etanol från till exempel vetekorn blir det en del spill. Det handlar om biprodukter från destilleringen: sockerarter och andra substrat. Med doktoranden Jorge Ferreiras metod får svampar äta upp resterna och bilda ännu mer etanol - och resterna från detta blir utmärkt som djurfoder
Nu är det dags för etanolens återkomst. Det är det vanligaste och billigaste biodrivmedlet, råvaran räcker för ökad produktion och klimatnyttan är mycket hög. Etanolen kan produceras på marker som är åkermark sedan länge och grödorna odlas hållbart, skriver Jakob Lagercrantz med flera.
Lovtekst. Fritatt fra å levere skattemelding etter første ledd er likevel. a) registrerte virksomheter som produserer eller innfører teknisk etanol med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, og som utelukkende innfører eller produserer teknisk etanol med godkjent denaturering. b) registrerte importører av avgiftspliktige varer som skal brukes til råvarer, eller er til avgiftsfri bruk etter bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak. ...
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Du godkänner automatiskt detta när du surfar på hemsidan. Läs mer om hur vi använder cookies ...
Saab 9-5 Ng kommer för det första troligen bli en samlarbil och kommer över tid att öka i värde. Biopowermotorn är det bästa köpet där du får betydligt mer vridmoment med etanol i taken. Du får drygt 20 - 25% mer hästkrafter som gör bilen betydligt roligare att köra. Saab motorn är absolut inte känslig för etanol. Några speciella fel har jag via Saabklubben inte hört talas om. Head up vindrutan sägs vara svår att köpa men generellt är det hyfsad tillgång på delar via Saabklubben och inte minst begagnade delar från skroten. En rostskyddsbehandling ska du omedelbart kosta på din blivande samlar Saab så att den förblir i fint skick. Även lackbehandling tex DITEC, Drop off etc är värd pengarna.. ...
Etanolbilar i alla ära, men det finns problem med etanol (e85) som drivmedel. Låt mig få lista de problem jag kunnat identifiera med etanol för fordonsdrift. Text: Mikael Höglind. Foto på Andreas Carlgren från Regeringens hemsida Etanolbilsägaren måste ofta åka långt för att hitta en … [Read more...] ...
Kom in till våran webshop, där du hittar etanolkaminer och eldstäder som passar just dig samt grindar och räcke, allt med hög kvalité och till ett riktigt bra pris.
Har cyklat idag för första gången till både dagis och jobbet. Det var faktiskt riktigt härligt att få cykla, visst det var lite jobbigt i uppförsbackarna, men det är en härlig träning. Men hjälp vilken dålig kondition man har fått helt plötsligt. Jag har varit hyffsat tränad och har haft bra kondotion. Men nu efter spmmaren ahr man verkligen slöat till sig och det märks framförallt på motionen. Förstår inte hur snabbt den kan raseras så här, medans det tar längre tid för en att komma igång igen och få upp flåset. Man låter ju som att man har världens .... ...
G-serien är de senaste utvecklade konstruktionerna och blev klar våren 2010. Den enda av de äldre konstruktionerna som fått leva vidare är IPE-S i något omarbetat skick. IPE-S är en mycket enkel konstruktion som dock har dålig proportionallitet/linjäritet, dessutom är den alldeles för snabb i starten vilket gör att t.ex. en bil blir något svårstartad när den är varmkörd. Kallstartschoke saknas för sekventiella system men finns nu för vanliga flerpunktsystem. Trots nackdelarna med IPE-S är jag ändå imponerad av hur bra denna enkla krets fungerar... IPE-S är konstruerad att fungera tillsammans med spänningstransienterna från bränslespridarna ...