Institutet för innovation och entreprenörskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar.. Ämnet handlar om aktörer, innovationsprocesser med fokus på entreprenörskap och immateriella tillgångar, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser. Forskningen om innovation och entreprenörskap syftar till att förklara samband och att identifiera metoder och strategier för att främja innovation och entreprenörskap i ett samhälls- och organisationsperspektiv. Även effekterna av innovationsrelaterad samhällsförändring på individer, organisationer, näringar, institutioner och kunskapsbildning analyseras. ...
Institutet för innovation och entreprenörskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar.. Ämnet handlar om aktörer, innovationsprocesser med fokus på entreprenörskap och immateriella tillgångar, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser. Forskningen om innovation och entreprenörskap syftar till att förklara samband och att identifiera metoder och strategier för att främja innovation och entreprenörskap i ett samhälls- och organisationsperspektiv. Även effekterna av innovationsrelaterad samhällsförändring på individer, organisationer, näringar, institutioner och kunskapsbildning analyseras. ...
Är du samtalsterapeut, någon annan typ av företagare eller privatperson och söker en kunnig och seriös entreprenad i Åre med omnejd? Då är det definitivt Rask entreprenad AB som du ska vända dig till. Hos Rask entreprenad AB får du all hjälp som du kan tänkas behöva av anställda som har mycket kunskap inom sitt yrke och som även har en lång erfarenhet. Kvalitet, noggrannhet och effektivitet är vad som präglar Rask entreprenad AB som företag, och tack vare detta kan du alltid lita på att du får ett väl utfört arbete. Vill du ha hjälp av ett kvalitativt och seriöst företag så är det Rask entreprenad AB som du ska vända dig till. ...
Sommaren 2007 satt vi på Peters varma balkong och tyckte vi skulle göra något. Resultat är det du ser här, Disruptive.nu en blogg om Entreprenörskap och Internet. Vi tyckte att samtalet om Entreprenörskap & Företagande var något vi inte kände igen oss i. Det är inte så konstigt då samtalet om entreprenörskap inte domineras av entreprenörer & Företagare, utan av institutioner eller personer vars finansiering kommer från det offentliga. Vi ville bli en något annorlunda röst och berätta om vår verkligheten och de historier om entreprenörskap vi upplevt eller fått berättade för oss.. Hos Disruptive kommer du väldigt sällan finna artiklar om hur man sparar pengar på skatten eller den optimala juridiska strukturen på ditt företag Här finner du istället personliga berättelser om entreprenörskap som är underhållande, personliga och lärorika. Både våra egna entreprenörsberättelser men även andras i video och intervjuformat.. ...
Sommaren 2007 satt vi på Peters varma balkong och tyckte vi skulle göra något. Resultat är det du ser här, Disruptive.nu en blogg om Entreprenörskap och Internet. Vi tyckte att samtalet om Entreprenörskap & Företagande var något vi inte kände igen oss i. Det är inte så konstigt då samtalet om entreprenörskap inte domineras av entreprenörer & Företagare, utan av institutioner eller personer vars finansiering kommer från det offentliga. Vi ville bli en något annorlunda röst och berätta om vår verkligheten och de historier om entreprenörskap vi upplevt eller fått berättade för oss.. Hos Disruptive kommer du väldigt sällan finna artiklar om hur man sparar pengar på skatten eller den optimala juridiska strukturen på ditt företag Här finner du istället personliga berättelser om entreprenörskap som är underhållande, personliga och lärorika. Både våra egna entreprenörsberättelser men även andras i video och intervjuformat.. ...
ingress]På Thoren Business School Malmö har förstaårseleverna genomfört projektet Socialt Entreprenörskap där de fick komma på en affärsidé och skänka vinsten till välgörenhet. Det är ett projekt som TBS Malmö genomfört tidigare med fina resultat. Det uppskattas också verkligen bland eleverna.[/ingress] Projektet omfattade ämnena svenska, engelska och entreprenörskap. Genom arbetet fick de lära sig mer om entreprenörskap och mänskliga rättigheter. De har också fått en bra grund att stå på för att starta eget företag.. Eleverna bildade 33 grupper som ordnade bland annat klubb-event, buffé, modevisning, föreläsning, FIFA-turnering och fotosession. Det såldes även lotter, våfflor, kladdkaka, smoothies och mycket mer - allt för välgörenhet! De fick själva välja vilken organisation de skulle skänka pengar till och valen föll på bland annat Unicef, Hungerprojektet och SWPA.. Eleverna fick börja med att välja en organisation, ta reda på mer fakta om den och ...
Västra Götalandsregionen har tagit fram ett handlingsprogram för att främja utvecklingen av den sociala ekonomin. Den sociala ekonomin har en lång tradition och stor betydelse för samhällsutveckling och entreprenörskap i Sverige. Projektet Socialt entreprenörskap för lokal och regional utveckling går ut på att ta fram stödstrukturer för idrottsföreningar för att på så sätt minska föreningarnas…
Bengt Johannisson received the International Award for Entrepreneurship and Small Business Research in 2008. In this essay we present and evaluate his work over the last four decades in three of its dimensions: pioneering, provocative and participative. While his research interests and themes range widely, early on he resisted the individualization of entrepreneurship studies and instead emphasized that entrepreneurship is a social practice that must be contextualized, localized and situated. In so doing, he uses such concepts as networks, industrial districts, regions and local communities. Making interpretive studies possible in a European context, his conceptual and methodological approach documents how future studies of entrepreneurship can be enacted as a reflexive, participative practice where methods of research, intervention and debate become blurred ...
Kurspaketet består av följande tre kurser; FEKH91 Entrepreneurship 7,5 credits The increased globalization and the transformation into a knowledge economy have created needs for an entrepreneurial society, where individuals act entrepreneurially within established businesses as well as in creating new ones. An entrepreneurial society thus creates a need for knowledge of entrepreneurship and innovation management. It is essential that students have the ability to understand the conditions and processes for establishing new businesses as well as for the development and growth of established businesses. For that reason are we offering two courses (FEKH91 and FEKH92) in parallel so the student can choose one or both of them. In this course the concepts of entrepreneurship are discussed, as well as the conditions for entrepreneurship and the process of developing and growing a business.The language of instruction in this course is English. FEKH92 Innovation Management 7,5 credits The increased
Professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap Handelshögskolan vid Umeå universitet söker en professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap. Anställningen omfattar forskning och undervisning inom entreprenörskap. Arbetsuppgifter I anställningen ingår att leda forskning, utveckla forskningsmiljön samt koordinera forskning inom området entreprenörskap. Detta uppnås genom egen forskning samt genom undervisning och handledning, på grund och avancerad nivå, samt på forskarutbildningsnivå. Som professor vid Handelshögskolan i Umeå förväntas du att bygga vidare på och utveckla lokala, nationella och internationella forskningsprojekt som bedrivs vid enhetens entreprenörskapssektion samt att interagera med samhället i stort. Den företagsekonomiska enhetens entreprenörskapssektion bedriver i huvudsak forskning om innovations- och entreprenöriella processer i ekosystem, kluster och nätverk. Viktiga forskningsteman är social innovation och hållbart
Thormans Entreprenad hjälper kommuner, företag och privatpersoner med allt från skötsel av utemiljöer till trädgårdsdesign, markanläggning och dränering. På uppdrag av Linköpings kommun har vi markskötselentreprenader av. I Tranemo kommun utför Thormans all yttre skötsel såsom grönyteskötsel, gata, . I rollen som landskapsingenjör blir dina arbetsuppgifter att leda driftentreprenader och säkerställa att det arbete vi utför uppfyller kundens krav och förväntningar. Thormans Entreprenad AB, Linköping. Vi är ett väletablerat entreprenadföretag som sköter yttre skötsel på uppdrag av kommuner och.. Samlingssida för artiklar om thormans+entreprenad. Inne i Tranemo idrottshall varvas sorlet från besökarna med. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer g. Lediga jobb hos Thormans Entreprenad AB i Tranemo ○ 2017-03- Thormans Entreprenad AB Utförare av grönyteskötsel.. Thormans Entreprenad AB Trädgårdsanläggarjobb Tranemo Observera ...
Läs mer: Hon ska ta Norrsken ut i världen. Socialt entreprenörskap går ut på att göra gott för världen och att använda sig av teknik för att nå sina mål, säger Tove Larsson som driver investeringar på Norrsken.. Ett exempel på ett företag som Norrsken Foundation valt att investera i är Karma. Karma har tagit fram en app där till exempel ett kafé kan sälja gårdagens frallor billigare. En app som både minskar matsvinn och där människor får köpa billigare mat.. Ett av de större målen för ett företag som arbetar med socialt entreprenörskap är att det ska kunna påverka så pass att det till exempel skapar beteendeförändringar hos människor. På samma sätt som den kommersiella tekniken förändrat vårt sätt att konsumera skulle social innovation kunna bidra till en förändring av hur vi förhåller oss till exempelvis ägande. Läs mer: Nästa steg kan bli en ännu större fond. Ett exempel på detta är ett annat företag som vi investerat i, Hygglo. De ...
The Masters Programme is a 2-year, full-time, action based programme graduating future leaders within life science innovation driven businesses and organizations. The focus of the Masters Programme is to provide you as a student with excellent skills in entrepreneurship and innovation through theoretical training and active project work in real life science based projects. The Programme covers two profiles. Entrepreneurship in Life Science (ELS) with a focus on business creation and entrepreneurship in innovation projects. Intellectual Capital Management (ICM) with a focus on strategic business development and management in existing research environments.
Delmar menade att den anglosaxiska synen på entreprenörskap är för liberal. Länder med mycket entreprenörskap, är ofta även ojämlika. Att många startar företag kan alltså bidra till ett mer ojämlikt samhälle, snarare än till ett mer jämlikt. I USA och England bygger en stor del av den ekonomiska tillväxten på företagande, i Sverige har vi en koordinerad tillväxt som har klarat oss relativt bra genom de senaste kriserna. Delmars slutsats var att det finns skäl att fundera över om entreprenörskap över huvud taget bör främjas, eller om vi bör utbilda i ämnet - åtminstone inte som obligatoriska kurser. Han framhöll också vikten av att verkligen veta vad vi pratar om: Vad är det vi undervisar i och för vem? Vad vill vi uppnå? Det gäller att vara tydlig med detta gentemot studenterna, poängterade Frédéric Delmar. Det är trots allt stor skillnad på barfota-småföretagande och SiliconValleys jakt på enhörningar ...
S derby Entreprenad r ett v letablerat byggf retag som 2008 fyller 20 r och oms tter idag 100 mkr. De utf r entreprenader i industri-, kontor- och centrumanl ggningar, antingen som total-, general- och delade entreprenader i Stor Stockholm-M lardalen. S derby Entreprenad tillh r en koncern best ende utav fyra bolag och syssels tter totalt 33 anst llda. S derby Entreprenad erbjuder marknaden tj nster och produkter som k nntecknas av kvalitet, milj medvetenhet och god ekonomi ...
Resolutionen Utveckling av entreprenörskap är en av två israeliska resolutioner till FN och som först röstades igenom 2012 med förnyelse vartannat år. Även om resolutionen ska vara något självklart att röstas igenom i FN så är det inte det och gjordes under sedvanligt motstånd från de flesta arabländerna. Tack vare en hel del arbete från israeliska diplomater i FN så kunde resolutionen antas på nytt. Den andra israeliska resolutionen är Utveckling för jordbruksteknik antogs ursprungligen 2007 och kommer att vara upp till förnyelse 2015. Israel har via ett uttalande sagt gällande resolutionen Utveckling av entreprenörskap att Israeler är erkända som ledare inom entreprenörskap och innovation och det är viktigt för oss att dela vår kunskap och expertis med människor runt om i världen. Fortsättning. ...
Drivhuset fortsätter som projektledare för Global Entrepreneurship Week här i Växjö. Vecka 46 (12-18 november) är en manifestation för entreprenörskap och finns till för att lyfta fram betydelsen av just entreprenörskap och innovation. I fjol arrangerades
Torbjörn Sundh Entreprenad AB är ett maskinentreprenadföretag som funnits etablerat i Umeå sedan 1990. Målet är att ha ett stabilt företag med skickliga maskinförare som arbetar för företaget året om. Flexibilitet och hög serviceanda är ledstjärnor i verksamheten. Då Torbjörn Sundh Entreprenad AB finns representerat med arbetsmaskiner över hela Umeå är maskinförarna snabbt på plats för att serva kunderna. Torbjörn Sundh Entreprenad AB arbetar mot både stora och små kunder - NCC, Umeva, Skanska, Peab och Umeå Entreprenad är några av dessa. Företaget arbetar även med en del egna mindre projekt.
Tl Motorteknik & Entreprenad A - Allt om entreprenad & entrepren rer hos Tl Motorteknik & Entreprenad A och alla andra som erbjuder entreprenad i Hultafors
Entreprenörskap är ett begrepp i den nya läroplanen vilket ska genomsyra skolan efter ett påbud från regeringen 2009. Den nya läroplanen för gymnasieskolan trädde i kraft med reform år 2011. Entreprenörskap är ett koncept som kan tolkas på olika sätt i skolan. Det kan ha en snäv betydelse i att vara ekonomiskt och syfta att utbilda i hur man driver företag eller en bred i att syfta till företagsamhet där ett flertal olika kompetenser hos eleven ska utvecklas genom undervisningen. Exempel på kompetenser är kreativitet, ansvarstagande och problemlösning. I denna studie var syftet att undersöka hur eller om lärare inom ämnet Biologi ansåg entreprenörskap vara ett relevant begrepp för undervisningen i Biologi samt hur de reflekterade kring begreppet. Undersökningen gjordes i form av semistrukturerad intervju av sex informanter, där samtliga var utövande gymnasielärare inom ämnet Biologi vid det Naturvetenskapliga programmet på sex olika skolor spridda genom ...
Entreprenörskap och företagande Entreprenörer tar affärsmöjligheter på största allvar. Seriösa entreprenörer väntar inte på möjligheter ska komma till dem utan de studerar sin miljö och hittar nya möjligheter. Under 2000-talet har många lyckade företag handlat om hur man ska skala upp verksamheten och digitalisera olika typer av branscher. Artiklar om entreprenörskap
Ivar lundqvist entreprenad - Ivar Lundqvist Entreprenad AB Västerselsvägen 4, Domsjö - goodllforwomen.com. Ivar Lundqvist Entreprenad Aktiebolag
Här om dagen fick jag forskningsrapporten (Entrepreneurship and psychological disorders) från Johan Wiklund som jag själv medverkade i (som informant), den handlar om entreprenörskap och ADHD. Jag tycker som Johan också nämner i sin rapport att det är så viktigt att också se det som många med ADHD-egenskaper kan var BÄTTRE på än andra och inte bara fokusera på det negativa, vilket ADHD oftast är förknippat med. Att entreprenörskap favoriseras av många med ADHD kan bero på att man kan följa sin egen energinivå, jobba som mest när man är på topp, och mindre när man känner att energin tryter. Och visst det är något som är positivt för vem som helst men som jag sa i intervjun så känner jag i mina anställningar att jag inte får ut min fulla kapacitet, jag kan och vill mer (därav företag vid sidan om). Mina anställningar bromsar ofta mig.. Han studier nämner att personer med ADHD oftast är väldigt kreativa, att vår förmåga till att hyperfokusera, vårt ...
Fritzsche Entreprenad AB i Linköping har mångårig erfarenhet inom transport, gräv och entreprenadtjänst. Du kan anlita oss för i stort sett alla förekommande arbeten inom gräv och anläggning till humana priser. Att vara kundfokuserad och ge snabb service har alltid präglat Fritzsche Entreprenad AB.
Syftet med denna studie har varit att utreda i vilken utsträckning projekt med stöd från Europeiska socialfonden (ESF-projekt) kan leda till entreprenörskap och företagande och i så fall hur. Sju utvalda ESF-projekt har studerats beträffande entreprenörskap och företagande, och om projekten kan bidra till att förhindra utslagning och underlätta återgång till arbetslivet. Ladda ner Inte vilket entreprenörskap och företagande som ...
Boliden Entreprenad Ghl AB - Allt om entreprenad & entrepren rer hos Boliden Entreprenad Ghl AB och alla andra som erbjuder entreprenad i Boliden
det enda som räknas det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising 2012 BookHouse Editions Det enda som räknas, socialt entreprenörskap på riktigt
Lyssna till GodPod - 06. Entreprenörskap Är Vägen Ur Fattigdom. och seven mer episoder från GodPod gratis! Inga prenumerationer eller installationer behövs. GodPod - 08. Allt du behöver veta om socialt entreprenörskap.. GodPod - 07. Ju coolare mål desto coolare resa..
Vi har haft besök av Prins Daniels Fellowship. Det är ett projekt som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och som ska inspirera unga människor till att bli entreprenörer, men också att stödja unga entreprenörer genom mentorskap. Projektets kärna är besök på gymnasieskolor och högskolor där föreläsningar, samtal och workshops genomförs för att belysa vad entreprenörskap är, visa upp goda och inspirerande exempel på entreprenörskap och tillsammans med elever och studenter i gruppdiskussioner samtala om hur idéer kan förverkligas. I panelsamtalen och gruppdiskussionerna medverkar prins Daniel tillsammans med några utvalda inspiratörer, personer som är och har varit framgångsrika i förverkligandet av idéer och projekt och utvecklat och etablerat nya verksamheter och företag.. Vid besöket i Borås, där vår stora hörsal på Textile Fashion Center fylldes av studenter och andra intresserade, var en av dessa inspiratörer Boråssonen Martin Lorentzon. ...
During one week each November, Global Entrepreneurship Week (GEW) engages millions of people in an active celebration of entrepreneurship. ESBRI is the country host for the Swedish GEW efforts. As part of our work with GEW, we asked some profiled Swedish entrepreneurs, and a couple of our GEW partners to answer a few questions - about their entrepreneurial journey and about GEW. So far, weve talked with Alan Mamedi, Sanna Nilsson, Caroline Walerud, Nils Nilsson and Michaela Holtz. Now its time for Karl Lillrud, the founder and CEO of Pricelizer. PriceLizers web service, RevaLizer, enables e-commerce merchants to reacquire customers who have abandoned their online shopping carts. Last week, Pricelizer was listed among GEWs top 50 startups in the Startup Open, a global competition to find some of the most promising new startups in the world. In addition to this, Pricelizer has also been shortlisted as one of the worlds 20 hottest startups in 2015 by CNBC. Karl Lillrud is on Twitter: ...
During one week each November, Global Entrepreneurship Week (GEW) engages millions of people in an active celebration of entrepreneurship. ESBRI is the country host for the Swedish GEW efforts. As part of our work with GEW, we asked some profiled Swedish entrepreneurs, and a couple of our GEW partners to answer a few questions - about their entrepreneurial journey and about GEW. So far, weve talked with Alan Mamedi, Sanna Nilsson, Caroline Walerud, Nils Nilsson and Michaela Holtz. Now its time for Karl Lillrud, the founder and CEO of Pricelizer. PriceLizers web service, RevaLizer, enables e-commerce merchants to reacquire customers who have abandoned their online shopping carts. Last week, Pricelizer was listed among GEWs top 50 startups in the Startup Open, a global competition to find some of the most promising new startups in the world. In addition to this, Pricelizer has also been shortlisted as one of the worlds 20 hottest startups in 2015 by CNBC. Karl Lillrud is on Twitter: ...
Första panelen som diskuterade frågan om Life Science- bolag bestod av Klementina Österberg, VD GU Ventures, Magnus Björsne, AstraZeneca BioVentureHub, Per Wester, VD Alzinova samt Charlotta Gummeson, VD Sahlgrenska Science Park. Moderator var Maureen McKelvey. Den andra panelen diskuterade hur man jobbar med socialt entreprenörskap i Göteborg idag samt vilka utmaningar som finns. I denna panel deltog Sofia Ström, Affärsutvecklare & Investment manager, projektledare för sociala innovationer, GU Ventures, Ingela Palmgren, Chef för externa relationer, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Malin Breitner, verksamhetsutvecklare, Röda Korset. Moderator var Olof Zaring.. ...
With ABC Swedens experience, the attendees will get a short introduction on how to formally register and start an association/organization. The attendees will then form groups and discuss the ideas that they want to run in the future. The groups will then present excerpts from their discussion for ABC Sweden and FENA Lund representatives that will provide feedback on what participants should consider when planning and implementing their social activities ...
Lyssna till GodPod - 08. Allt Du Behöver Veta Om Socialt Entreprenörskap. och seven mer episoder från GodPod gratis! Inga prenumerationer eller installationer behövs. GodPod - 08. Allt du behöver veta om socialt entreprenörskap.. GodPod - 07. Ju coolare mål desto coolare resa..
Sök din utbildning på Hyllie Park Folkhögskola och utvecklas i en inspirerande och kreativ studiemiljö! Här finns kursupplägget för Socialt entreprenörskap.
Tips på kunniga föreläsare inom ämnen som socialt entreprenörskap! Vi har många talare inom alla prisklasser. Snabb hjälp på 031-780 32 35.
Vikten av entreprenörskap & innovation för den svenska landsbygden - En litteraturstudie om hur entreprenörskap och innovation kan stödja utvecklingen av en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
Institutet för innovation och entreprenörskap välkomnar Erik Gustafsson till forskarutbildningen i innovation och entreprenörskap. Erik har tidigare studerat på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och tog sin mastersexamen i juni 2014, efter avklarade studier på mastersprogrammet Innovation and Industrial Management.. ...
Hela seminariet utgår ifrån att stimulera nyföretagande och entreprenörskap genom att nätverka och utbyta erfarenheter, förklarar han.. En annan programpunkt handlar om att lyckas med entreprenörskap, och där tjänar Nina Bake som förebild. Hon är inte bara Sveriges yngsta kvinnliga VD för ett börsnoterat bolag, Episurf Medical, som hon tagit från Chalmers entreprenörsskola till börsen. Nina Bake har dessutom i flera år seglat matchracing på elitnivå, bland annat i Lysekil Womens Match. Kanske kan hon också ge några heta insidertips kring de spännande matchracingseglingarna, som vid seminarietidpunkten är inne på sin tredje tävlingsdag.. Samspelet mellan kommuner och näringsliv ska också diskuteras, med många goda exempel från den jämtländska skidmetropolen Åre genom näringslivschefen Jan Andersson. De lokala näringslivsprofilerna Maria Jämting från Havets Hus och Bettina Salesjö från Strandflickorna i Lysekil finns också i panelen, liksom Smögenfiskaren ...
Liljegrens Entreprenad Aktiebolag,556049-2893 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Status, adress mm för Liljegrens Entreprenad Aktiebolag
J Jönsson Entreprenad Aktiebolag,559057-6970 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Status, adress mm för J Jönsson Entreprenad Aktiebolag
Entrepreneurship is everybodys business. Så lyder vår vision, men vad betyder det? Många tror att entreprenörskap handlar om att förverkliga affärsidéer och starta nya, växande bolag. Visst är det ett exempel på entreprenörskap, men för oss betyder det så mycket mer. Entreprenörskap för oss handlar om att hitta nya hållbara lösningar för att skapa värde för andra och för världen. När förändringar sker väldigt snabbt, när det inte längre funkar att göra som vi alltid har gjort och när både människor och verksamheter ser hinder och problem för en positiv hållbar utveckling, är entreprenörskap en viktig nyckel. Att kunna skapa hållbara värden för andra oavsett sitt sammanhang är nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas och lösa utmaningar oavsett om de uppstår i vår egen vardag, på vår arbetsplats eller i samhället i stort. Därför är entrepreneurship everybodys business.. Vår uppgift är att träna, utbilda, coacha och supporta människor ...
Dessa företagsnamn är enbart förslag och helt slumpmässigt skapade. Du är själv ansvarig för att kontrollera om företagsnamnet är juridiskt acceptabelt. Då dessa namn är helt slumpmässiga kan det förekomma förslag som liknar, eller är identiska med, befintliga företagsnamn. Detta är helt oavsiktligt.. Denna webbplats använder cookies från tredje part för att anpassa reklamen just för dig. Använd en bra blockerare för att undvika detta.. En tjänst från Byte Labs AB ...
Hej!. Jag heter Alina .. jag är praktikant hos UNG Företagsamhet , här är en bra grupp tycker jag .. I framtiden planerar jag att bli barn läkare och hjälpa till . Jag hoppas att min dröm kommer att besannas.. Vi gav Alina uppdraget att ställa 5 snabba frågor till sin mamma och kompis från Somalia om vad de tycker och tänker om entreprenörskap.. Namn: Iqro. Bor i Karlshamn. Kommer från : Somalia. 1.Vad är entreprenörskap för dig ? Jag tycker det är bra, men jag tycker det är bättre att arbeta i en butik eller vad som privata institutioner. 2. Vad är en entreprenör ? Ett litet företag genererar intäkter. 3.Vad tycker du om iden att driva företag på gymnasiet ? Jag tycker det är inte illa, för dem som i framtiden vill vara på något sätt entreprenör. 4. Vad hade du drivit för typ av företag om du fått välja ? Om jag skulle ha valet av vilket i detta fall, jag handla klänningar. Jag skulle föra dem ut ur Somalia och sälj nu här i Sverige. Jag tror att det inte ...
Evenemangstyp: Seminarium AI is becoming a sophisticated tool in the hands of a variety of stakeholders, including political leaders.. Föreläsare: Roberto V. Zicari, professor of Database and Information Systems (DBIS) at the Goethe University Frankfurt, Germany. He is an internationally recognized expert in the field of Databases and Big Data. His interests also expands to Innovation and Entrepreneurship. He is the founder of the Frankfurt Big Data Lab at the Goethe University Frankfurt, and the editor of the ODBMS.org web portal and of the ODBMS Industry Watch Blog. He was for the past five years a visiting professor with the Center for Entrepreneurship and Technology within the Department of Industrial Engineering and Operations Research at UC Berkeley, California. ...
Ratioforskaren Christian Sandström har tillsammans med Christofer Laurell och Yuliani Suseno undersökt samspelet mellan crowdfunding och hållbarhet i sociala medier. I artikeln Assessing the interplay between crowdfunding and sustainability in social media försöker de bedöma i vilken grad hållbarhetsinriktade dimensioner integreras inom den offentliga diskursen om crowdfunding i sociala medier.. Med hjälp av Social Media Analytics (SMA) spåras diskussioner om crowdfunding i publicerade inlägg på sociala medier. Baserat på 141 754 olika inlägg har forskarna identifierat 308 inlägg som är kopplade till hållbarhet. Av dessa inlägg kom 80 procent från professionella aktörer. Forskarna identifierade även 37 hållbarhetsinriktade kampanjer och 26 av dem (70 procent) mottog ett inlägg.. Den här artikeln bygger vidare på den tidigare litteraturen i ämnet genom att analysera och beskriva sociala medier, generellt entreprenörskap och entreprenörskap inriktat på sociala och ...
För att våra anställda ska på ett enkelt sätt få rätt information om kemikalierna vi använder på våra arbetsplatser, laddar vi upp säkerhetsdatablad för de kemikalier vi använder. På så sätt kan våra anställda hantera dem på ett säkert sätt.. Kemikalier:. GREENSHINE Fönsterputs. GREENSHINE Sanitet. GREENSHINE Sanitet. Yes Lime 2. SDB Activa Daily. Cif 3. ...
Svenska folket köper mest svart-, vit- och grönpeppar. Det vill duon bakom The Pepper Quest ändra på. De har ägnat ett år åt att leta upp spännande pepparsorter i framförallt Sydostasien. 
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience ...
Fetaostfyllda järpar med varm potatissallad 4 port. Järpar:. 400 g lammfärs. 100 g fetaost i hel bit. 1 gul lök, riven eller finhackad. 1 tsk salt. 1/2 dl ströbröd Potatissallad:. 8 stora potatisar. 3 stora vitlöksklyftor. färsk rosmarin. salt. peppar. 1 kruka färsk basilika. 1 1/2 dl rapsolja. 1 1/2 dl olivolja. 1-2 rödlökar. 12 cocktailtomater. ruccolasallad. Tvätta potatisen, dela den i bitar med skalet på. Lägg i oljad långpanna med 2 skivade vitlöksklyftor, rosmarin, salt och peppar. Rosta potatisen i ugn i 200 grader ca 30 min, känn med sticka. Vänd potatisen några gånger. Mixa under tiden basilikan med 1 vitlöksklyfta och oljorna. Smaka av med salt och peppar. Blanda ströbrödet och löken med drygt 1 dl vatten och låt det svälla en stund.Blanda ner färsen till en smet och tillsätt saltet. Skär fetaosten i 4 stavar. Forma färsen till 4 järpar med fetaost i mitten. Bryn runtom i en medelhet stekpanna tills järparna fått färg. Lägg över på ett ugnssäkert ...
Mats Granath, verksamhetschef, Järlahuset samt publiken. Foto: Hans Brandt.. Temat denna morgon var mötet med två framgångsrika sociala entreprenörer. Annesofie Blixt leder föreningen Tilia som fokuserar på att lindra ungas psykiska ohälsa. Föreningen arbetar förebyggande, med stöd samt med opinionsbildning. Man fyller ett mellanrum mellan sjukvård och friskhet. Där finns t ex unga med ångest, oro, ätstörningar. Exempel på verksamheter är en pod, stödchatt, söndagsmys och sommarläger. Idag arbetar ca 100 volontärer runt om i landet för Tilia. Annesofie vill företräda ett hållbart socialt entreprenörskap där flera hjälps åt i stället för den ensamma drivande entreprenören.. ...
Sri Lankas startup community växer stadigt och detta tack vare stöd från både privata sektorn, men även universitetsvärlden. Universitetet i Moratuwa är en de främsta akademiska institutionerna på Sri Lanka och utexaminerar många studenter varje år, som snabbt får arbete i IT-företagen.. Organised by the Entrepreneurship Society of University of Moratuwa together with the University Business Linkage Cell, Mora Ventures is a program aimed at budding entrepreneurs completing their higher education at Sri Lankan Universities. The initiative is currently pursuing its ambitious goal of discovering Sri Lankas first USD 1 Billion Startup Unicorn by the year 2027. . ...
Pris: 338 kr. häftad, 2016. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Turning Passion Into Profit!: The Complete Entrepreneurs Business Guide av Elliott Eddie (ISBN 9780990496328) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Pris: 543 kr. E-bok, 2014. Laddas ned direkt. Köp boken Vocational Education of Female Entrepreneurs in China av Mary Ann Maslak (ISBN 9781317803287) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Johan Carlsson har varit ansvarig för Fortos sedan mars 2007 och har i sin roll drivit utvecklingen av verksamheten. Dessförinnan arbetade han som Investment Director inom VTT.. Det känns fantastiskt inspirerande att anta utmaningen som vd för Volvo Technology Transfer, säger Johan Carlsson. Genom VTT har Volvokoncernen en unik utvecklingsplattform för nya affärer och organisationens styrka ligger i kombinationen av djup industrikompetens och riskkapitaltänk. Det ska bli spännande att återigen arbeta med orädda entreprenörer och nyskapande idéer. Volvo Technology Transfer AB fokuserar på att utveckla och stödja nya affärer av relevans för Volvokoncernen. En del i det arbetet är att investera i företag och projekt som är av tekniskt och kommersiellt intresse. Bolaget ska även stödja utvecklingen av entreprenörskap och innovationer inom Volvo.. 2010-04-08. Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Pär Aronsson, AB Volvo, tel 031-66 13 73 alt ...
En kandidatexamen är en eftergymnasial examen efter avslutad 120 högskolepoäng. Det tar oftast åtta terminer för att slutföra en kandidatexamen. När du fyller en kurs, kandidater måste studera allmänna kurser och valde en stor specifikt ämne. En kandidatexamen kan också kallas en studentexamen i vissa länder.. Studenter som studerar företagsekonomi får en mängd olika kunskaper och färdigheter. Beroende på deras studiefokus kan kurerna inkludera redovisning, finansiell planering, global handel, marknadsföring, entreprenörskap, administration, investeringsfilosofier, värderingar eller hantering av leveranskedjan.. Tjeckien har en väletablerad och forskningsbaserad högskoleutbildning. Detta har gjort att lära ini Prag en av de respekterade läroplanen s i Europa sedan det odlar en anda av kreativitet och innovation bland eleverna.. De mest populära kandidatprogrammen i Affärer i Tjeckien 2020/2021. ...
twitter @PassionforB. Passion for Business (PfB) är ett affärsmagasin som lyfter fram ambition och kompetens. Det är ett magasin som inspirerar och coachar kvinnor att nå sina karriärmål. Utöver magasinet består PfB även av ett medlemsnätverk för kvinnor med tio event om året och en digital mötesplats. Vi riktar oss till karriärkvinnor, entreprenörer och egenföretagare. I det tryckta magasinet som kommer ut två gånger per år kan du läsa reportage, intervjuer och artiklar med fokus på ekonomi, entreprenörskap, karriär, kultur och nöje.. Vårt arbete går året runt ut på att stärka kvinnor i sin yrkesroll genom våra nätverk, event och det magasin vi ger ut två gånger per år och vårt motto är ...
Vi önskar Anna Alexandersson lycka till och Mie Jernbeck överräckte i samband med Linnéuniversitetets årshögtid 30 000 kronor, med motiveringen att Anna. i sin avhandling fokuserat på inkubatormiljön som instrument för kreativitet och miljö. I Incubating Business har Anna bl a påmint oss om att kreativiteten är synnerligen väsentlig för att förstå entreprenörskapet.. Annas avhandling är välskriven, noggrant genomarbetad och empiriskt baserad, en imponerande bedrift som dessutom görs på ett moget och välformulerat språk, med analytisk precision.. Och så här beskriver Anna själv sin forskning som handlar om entreprenörskap, företagsinkubation och kreativitet.. - Min avhandling Incubating Businesses behandlar dialogens och mångfaldens betydelse för entreprenöriella processer i företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att starta företag. Inkubatorers effektivitet är omdiskuterad men de har fått stor uppmärksamhet och de är en del av näringslivspolitik ...
Lärare i svenska, engelska samt Specialpedagog Thoren Business School, Sundsvall. Vi söker en lärare, som vill vara med och utveckla Thoren Business School Sundsvall till ett affärsgymnasium, där vi har elever, som vill utvecklas inom entreprenörskap, och som vill utbilda sig till framtidens affärsman eller affärskvinna. Mod, kraft, passion med hjärta är våra ledord! Till skolan behöver vi tillsätta en lärare för följande kurser/tjänst: Svenska (SvA), engelska samt specialpedagog med stort stöd från centrala elevhälsan. Du som söker ska vilja arbeta ämnesövergripande och i nära samarbete med näringslivet och vara öppen för nya utmaningar i din undervisning. Våra pedagoger verkar som handledare i en otraditionell och flexibel inlärningsmiljö med en pedagogik i framkant. På vår skola är relationen mellan personal och elev mycket viktig och bygger på förtroende.. ...
Lärare i svenska, engelska samt Specialpedagog Thoren Business School, Sundsvall. Vi söker en lärare, som vill vara med och utveckla Thoren Business School Sundsvall till ett affärsgymnasium, där vi har elever, som vill utvecklas inom entreprenörskap, och som vill utbilda sig till framtidens affärsman eller affärskvinna. Mod, kraft, passion med hjärta är våra ledord! Till skolan behöver vi tillsätta en lärare för följande kurser/tjänst: Svenska (SvA), engelska samt specialpedagog med stort stöd från centrala elevhälsan. Du som söker ska vilja arbeta ämnesövergripande och i nära samarbete med näringslivet och vara öppen för nya utmaningar i din undervisning. Våra pedagoger verkar som handledare i en otraditionell och flexibel inlärningsmiljö med en pedagogik i framkant. På vår skola är relationen mellan personal och elev mycket viktig och bygger på förtroende.. ...
Under 2020 genomfördes ett affärsutvecklingsprogram för formgivare, specifikt inriktat mot enskilda utövare, designstudios och mindre företag verksamma i Skåne och Blekinge. Programmet var ett samarbete mellan Form/Design Center, Business Sweden och projektet Southern Sweden International*. I projektet GOING PRO fick ett urval av motiverade designers möjlighet att ta nästa steg i sitt kreativa entreprenörskap - här presenterar vi nio av de medverkande.
Ockelbo Kabeltekniks tjänsteutbud innefattar mark- och kabelarbeten, montering av kabelskydd och byggnationer över hela Sverige - från Ystad till Riksgränsen. Bolaget erbjuder även olika typer av järnvägsrelaterade säkerhetsutbildningar och behörigheter. Niklas Halvarsson är vd på Ockelbo Kabelteknik och kommer fortsätta att leda bolaget framöver. Med Storskogen som ägare kan vi ta bolaget till nästa nivå. Storskogen har redan gedigen kunskap inom entreprenad genom sina existerande bolag, och vi hoppas kunna byta erfarenheter och därigenom växa. Det gläder mig personligen att Storskogen valt oss, det är ett kvitto på att vi är ett bra bolag. Deras långsiktighet ger också trygghet, inte bara för oss utan även för våra kunder, säger Niklas Halvarsson, vd på Ockelbo Kabelteknik.. Bolaget kommer att ingå i affärsområde Tjänster inom segmentet Entreprenad och Infrastruktur, som Niclas Rundlöf Bolin ansvarar för. Det är glädjande att få välkomna ledning och ...
Näringslivsstrategin avser perioden 2019 - 2022 men tar sikte på de långsiktiga målen för Täby. Aktiviteter som ansluter till strategin sammanställs i en handlingsplan för näringslivsutveckling. Syftet med strategin är att tydliggöra kommunens strategiska inriktningar för att stärka företagsklimatet samt bidra till att antalet etableringar och arbetsplatser i kommunen ökar samtidigt som befintliga företag ges goda förutsättningar att utvecklas.. Täby kommuns ska utvecklas med fler arbetsplatser, attraktiva stadsmiljöer och utökad service. Ambitionen är att inom mandatperioden ligga topp 5 i Svenskt näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat. Det ska finnas goda förutsättningar att attrahera kunskaps- och tjänsteintensiva företag i kommunen och samarbetet mellan utbildning och akademi ska utökas. I syfte att stärka entreprenörskap, nyföretagande och näringslivets attraktionskraft i Täby verkar kommunen för ett innovationskluster.. ...
Den 22 till 23 maj var yrkesverksamma näringslivsutvecklare från Skellefteå, Piteå och Älvsbyns kommuner på besök i Bryssel vilket anordnades av North Sweden. Gruppen bestående av 5 personer, som arbetat med projektet SMART tillväxt på hemmaplan, var bland annat intresserad av att lära sig mer om hur näringsliv och entreprenörskap i Norra Sverige uppmuntras av EU och vilka finansieringsmedel som finns tillgängliga för att främja tillväxt och nyföretagande där. Gruppens program rivstartade den 22 maj med att Mikael Janson, direktör på North Sweden, berättade hur North Sweden, innefattande Västerbottens och Norrbottens regioner, driver viktiga frågor i EU, hur kontoret arbetar samt hur regionerna på hemmaplan påverkas och påverkar EU.. Därefter styrde kosan mot Vinnovas Brysselkontor där Anna Tranberg berättade om företagens specifika möjligheter inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Gruppen gavs även en intressant inblick i hur motsvarande ...
Skandinaviska Enskilda Banken grundades 1972 och är en av Sveriges största affärsbanker. De har cirka 2 500 stora företag och institutioner, 400 000 små och medelstora företag samt mer än 5 miljoner privatpersoner som kunder. Målgruppen är företag och individer med höga krav på kvalitet. Entreprenörskap, internationell närvaro och långsiktiga relationer är deras viktigaste framgångsfaktorer. SEB har drygt 20 000 anställda i 21 länder och de har fler än 600 bankkontor varav ungefär en fjärdedel i Sverige, en fjärdedel i Tyskland och resterande i Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Ukraina. Deras huvudfokus är norra Europa men de har kontor i de flesta av världens viktigaste affärscentra. När det gäller Sverige, Estland, Lettland och Litauen är SEB en ledande fullsortimentsbank. De är ledande inom ett flertal områden bland annat cash management, valutahandel, värdepappershandel, kapitalförvaltning och private banking. De är störst i börshandeln i Stockholm ...
Så när jag igår frågade om en vision för framtiden och om det fanns ett parti som kunde se det är det nog i detta som vi ska söka framtiden. Globaliseringen är här för att stanna och vi är ett land som genom historien varit mycket bra på att ta till oss den. Vi var tidiga med att öppna upp oss både gällande varor och vad det gäller personer. Mycket tack vare att vi inte hade det på hemmaplan. Lite under galgen kan man säga. Men idag så kan vi omvandla detta till en styrka och konkurrensfördel om vi gör det rätt. Då handlar det inte om att flytta DO till förorten utan att flytta förorten till staden. Det handlar om att se de styrkor som finns. Det handlar om att finna modeller för att omsätta de idéer som finns. Det entreprenörskap som är ledande i förorten. Vi kan läsa i SvD hur professor Charles Edquist föreslår en innovationsminister och jag delar den uppfattningen. De stora företagens tid är förbi som samhällsutvecklare. Jag tror att den kommande ...
Det gäller också att stimulera innovationer och nyföretagande i samverkan med högskolor och det omgivande samhället. Det står klart att många forskare och innovatörer har bristande kunskaper och förmåga att starta och driva företag. För de flesta är det också själva forskningsuppgiften som skänker stimulans, inte startandet av företag. Därför måste lärosätena vara beredda att underlätta entreprenörskap och kunna kommersialisera sina forskningsresultat.. http://www.folkpartiet.se/upload/23770/fp021 Jobb ist%C3%A4llet f%C3%B6r bidrag.doc (Politisk reflektion: Det är inte politikerna som skapar framstegen, men politikerna kan skapa förutsättningarna. Tyvärr kan också klåfingriga politiker stoppa - lagstiftningsvägen - fruktbara och utvecklande verksamheter. ). Diabetes/grundforskning. Stabila forskningsmiljöer är viktigt för att grundforskning ska nå goda resultat. Den forskning som bedrivs vid Huddinge Sjukhus och Novum kring näringsfrågor är av ...
Marcus Wallenbergs nyfikenhet på Israel som innovationsland kan ha göra med Israels stora koncentration av kreativa och innovativa människor vilket gör det till en idealisk plats för investeringar. Landet kännetecknas av banbrytande entreprenörskap, ledande teknik, lönsamma affärsmöjligheter och hög avkastning för investeringar. Av bl.a. de anledningarna har multinationella företag som Microsoft, Motorola, Intel, HP, Siemens, GE, IBM, Philips, Lucent, AOL, Cisco och IBM m.fl. valt att investera i Israel.. World Economic Forum (WEF) har utsett Israel till en av de ledande länderna i världen för teknisk innovation. Under t.ex. 2008-2009 i WEF Global Competitive Index Report fick Israel en total ranking som det 23:e mest konkurrenskraftiga landet. 2008 års IMD World Competitiveness Yearbook rankas Israel som det 20:e mest konkurrenskraftiga landet världen över.. Med världens högsta andel av ingenjörer och forskare så är Israels största resurs dess kompetenta arbetskraft. ...
Vid bedömning av samverkansskicklighet kommer erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitetet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse.. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.. När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.. Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ helhetsbedömning.. Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackliga uppdrag, militärtjänst eller liknande kommer att beaktas som meriterande ...
Stefan Löfven har under flera år attackerat kvinnodominerade näringar, svartmålat omsorgsföretag och ställt sig kallsinnig till rutavdraget. Nu minskar andelen kvinnliga nyföretagare. Ironiskt nog sker det under en regering som kallar sig feministisk.. Enligt en färsk undersökning från Global Entrepreneurship Monitor, GEM, minskade andelen kvinnor bland nystartade företag i Sverige med 40 procent mellan 2013 och 2014. Studien är den tveklöst största uppskattningen av entreprenörers aktivitet, ambition och attityd.. Det här är så klart en varningssignal som Sveriges feministiska regering borde ta på största allvar.. När färre kvinnor väljer att bli företagsledare så leder det också till att färre kvinnor åtnjuter finansiell makt och inflytande, vilket givetvis är ett problem för ekonomisk jämställdhet.. Om man tittar i backspegeln så är fallet i nyföretagande en dramatisk vändning. Mellan år 2006 och 2012 ökade antalet företag som drivs av kvinnor med 50 ...
Stefan Löfven har under flera år attackerat kvinnodominerade näringar, svartmålat omsorgsföretag och ställt sig kallsinnig till rutavdraget. Nu minskar andelen kvinnliga nyföretagare. Ironiskt nog sker det under en regering som kallar sig feministisk.. Enligt en färsk undersökning från Global Entrepreneurship Monitor, GEM, minskade andelen kvinnor bland nystartade företag i Sverige med 40 procent mellan 2013 och 2014. Studien är den tveklöst största uppskattningen av entreprenörers aktivitet, ambition och attityd.. Det här är så klart en varningssignal som Sveriges feministiska regering borde ta på största allvar.. När färre kvinnor väljer att bli företagsledare så leder det också till att färre kvinnor åtnjuter finansiell makt och inflytande, vilket givetvis är ett problem för ekonomisk jämställdhet.. Om man tittar i backspegeln så är fallet i nyföretagande en dramatisk vändning. Mellan år 2006 och 2012 ökade antalet företag som drivs av kvinnor med 50 ...
Jag heter Vanja Wikström och pysslar med lite allt möjligt. Men en gemensam nämnare är att vad jag än jag gör, så gör jag det med ett satans driv och en rackarns massa passion.. Jag är medgrundare av och VD för GlamMom.se. Vi ser till att preggosar och ammande kan se lika fräsiga ut på såväl klädes- som underklädesfronten som innan de fick mage.. Jag är nybakad mamma till Iggy, och bloggar om livet som momtrepreneur. Att kombinera business med bebis går tokbra, och är inget att vara rädd för. Jag brinner för entreprenörskap och vill gärna inspirera andra att satsa på det de tror på. Livet blir liksom så mycket skojigare då.. Förutom bloggen driver jag en YouTube-kanal. Där bjussar jag på allt möjligt: klipp från vårt nya liv som föräldrar, skönhetstips och kejsarsnittsinformation. Just rätten att få föda med planerat kejsarsnitt är en hjärtfråga för mig, därför är även en del av denna sajt ägnad åt just det.. Ni hittar mig givetvis också på ...
Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) vill skapa utbyte med Leader Hochsauerlandkreis mellan föreningarnas insatsområden som är entreprenörskap och innovation, besöksnäring (vandring, cykel), samhällsutveckling och byutveckling (ungdomar, integration). LLUH:s styrelse tillsammans med personal ska arbeta fram konkreta koncept runt ovanstående temaområden. Projektet förväntas bidra med nya arbetsplatser. Samtidigt som internationella utbyten kan ge både verksamhetskontor och styrelse ny kunskap för att kunna göra sitt arbete bättre, och i förlängningen kan detta leda till bättre omsättning av leadermetoden i hela verksamhetsområdet.. Ett utdrag från projektansökan: Det finns flera likheter mellan leaderområdena. En är den stora andel nyanlända som är stor både i Tyskland och i Sverige. En annan är att det finns en hög andel SME företag även i Hochsauerlandkreis, specialiserad på industri som har svårt att hitta rätt utbildad arbetskraft. Hochsauerlandkreis har ...
Den 18 och 19 april arrangerar Lunds kommun tillsammans med Universitets- och högskolerådet seminariet Framtidens yrkesutbildning. Seminariet samlar 150 deltagare från hela landet för presentationer och diskussioner kring olika perspektiv på möjligheter och utmaningar för yrkesutbildningen i framtiden.. Hur rustar vi ungdomar med de kunskaper och färdig-heter som krävs för anställning, jämställd arbetsmark-nad, entreprenörskap och livslångt lärande? Och hur kan vi som planerare, utförare och pedagoger bidra till genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar utveckling? Hur ser framtidens utmaningar för yrkesutbildningarna i Sverige - och i världen? Det är några av frågorna som behandlas under tvådagarsseminariet i Lunds stadshall.. - Med de här dagarna vill vi ge konkreta inblickar i olika sätt att se på yrkesutbildningens framtid genom personer med olika ingångar och erfarenheter i ämnet. Tillsammans kan vi hitta formeln för morgondagens konkurrenskraftiga och ...
Nyhet: 2017-10-26 GU Ventures AB, har rekryterat Magdalena Rosinski som ny nyckel-medarbetare i teamet. Magdalena är molekylärbiolog med examen från programmet Entrepreneurship in Life Sciences vid Sahlgrenska Akademin och kommer närmast från VWR International. Hon kommer att arbeta som projektledare och kommunikatör för GU Ventures inom inkubator- och investeringsverksamheten.. GU Ventures, som är ett statligt helägt holdingbolag förvaltat av Göteborgs universitet, har förstärkt sitt team med en projektledare och kommunikatör. Tjänsten utlystes i våras och rekryteringsprocessen avslutades i somras. Kandidaten Magdalena Rosinski, som fick tjänsten, välkomnas varmt till teamet och kommer jobba direkt under VD och inom affärsutvecklingsenheten.. - Jag är så glad för att Magdalena har valt att söka tjänsten och att jobba hos oss, för att hon är en perfekt kandidat utifrån vad vi sökte och behövde. Hon är en nyckelmedarbetare, som har kommit in väl i teamet och ...
En inkubator är ett mer avancerat värmeskåp med till exempel reglerbar luftfuktighet och koldioxidhalt. Inkubatorer används för cellodlingar eller odling av mikrobiologiska kulturer. ...
Leader Mittland Plus har starbeslut för paraplyprojektet Startgas. Startgasprojektet syftar till att stimulera till nya företag, arbetstillfällen och nya produkter genom att stötta nyskapande idéer i ett tidigt skede. Projektet innebär att Leader Mittland Plus kan ge startgascheckar med mikrostöd. Stödet ska bidra till bibehållen och förbättrad lokal service, nya verksamheter, samt lokal produktion av varor och tjänster på landsbygden eller kopplat stad och land.. Den förväntade ökade företagsamheten bidrar till ökad ekonomisk tillväxt i bygden.. Startgasprojektet möjliggör också förstudier för framtida företagande, och kan också användas för att skapa nya nätverk för företag och entreprenörskap i området.. Fokus ligger i första hand på mikroföretagande, unga idéer och nysvenska entreprenörer men alla former av innovation och nyföretagande som stimulerar landsbygdens utveckling mot ökat företagande är välkomna.. Vid projekttidens slut ska minst 10 ...
Leader Mittland Plus har starbeslut för paraplyprojektet Startgas. Startgasprojektet syftar till att stimulera till nya företag, arbetstillfällen och nya produkter genom att stötta nyskapande idéer i ett tidigt skede. Projektet innebär att Leader Mittland Plus kan ge startgascheckar med mikrostöd. Stödet ska bidra till bibehållen och förbättrad lokal service, nya verksamheter, samt lokal produktion av varor och tjänster på landsbygden eller kopplat stad och land.. Den förväntade ökade företagsamheten bidrar till ökad ekonomisk tillväxt i bygden.. Startgasprojektet möjliggör också förstudier för framtida företagande, och kan också användas för att skapa nya nätverk för företag och entreprenörskap i området.. Fokus ligger i första hand på mikroföretagande, unga idéer och nysvenska entreprenörer men alla former av innovation och nyföretagande som stimulerar landsbygdens utveckling mot ökat företagande är välkomna.. Vid projekttidens slut ska minst 10 ...
Nordforsk har beviljat 30 miljoner norska kronor för att etablera ett nordiskt kompetenscentrum, NordAqua, där banbrytande forskning, innovation och entreprenörskap kring
YESBOX är en del av satsningen Det entreprenöriella Göteborg i samband med stadens 400-års jubileum. Yesbox drivs av flera organisationer inom nyföretagande, entreprenörskap och innovation. Tillsammans skapas en levande mötesplats för människor med nya idéer. Satsningen kommer ur en medborgardialog och ligger i ett klassiskt entreprenörskvarter en hållplats från Centralstationen. ...
Alla yrken har sina sätt att göra saker på. En del gör saker för att de alltid gjort så. En del gör saker för att de visat sig fungera bäst över tid. Inom bageri, café eller restaurang pratar man ofta om ett recept. Det är ganska enkelt att göra det man gjort om man vill ha samma resultat man tidigare fått. Likaså affärssystem i samband med entreprenörskap. Alla framgångsrika organisationer har ett system. Tim Sales pratar om sin militärbakgrund och sitt tidigare yrke som bombtekniker. De använde system för hur de gjorde saker för om de inte följde systemet kunde en bomb smälla av - det var värsta tänkbara scenario. De lärde sig att göra saker av sina misstag. Tim byggde upp sin första organisation i nätverk med över 50.000 distributörer på 90-talet under lågkonjunkturen. Han menar på att om du ska bygga ett stort nätverk måste du följa ett system. Han pratar om Do the pipeline - att göra pipelinen. På ett sätt har vi jobbat fram det systemet som visat ...
På Hultsfreds gymnasium kan du bli diplomerad gymnasieekonom. En diplomerad gymnasieekonom är både anställningsbar och har behörighet till universitet och högskolor. Utbildningen ska motsvara näringslivets krav, samarbete med företag borgar för att kvaliteten säkerställs. Ett utomstående certifieringsorgan följer upp och kontrollerar vår verksamhet. Det är viktigt att en diplomerad gymnasieekonom kan koppla ihop teori och verklighet, att de förstår helheter och sammanhang.. Certifieringsorganet har definierat en mängd perspektiv som ska genomsyra utbildningen i skolan bland annat entreprenörskap, etik, genus, miljö, samhällskunskap, matematik och naturvetenskap. I samarbetet med företagen får eleverna möjlighet att koppla ihop det de lär sig med hur det fungerar på riktigt!. Läs mer om Ekonomiprogrammet och Diplomerad gymnasieekonom ...
Personen bakom den här bloggen är jag, Angelica, 23. Jag bor en bit utanför Uppsala, men jobbar på Östermalm som account manager på en start-up. 2017 hoppade jag av min kandidatutbildning i historia för att påbörja en karriär inom media. Bloggen är mer än någonting annat en livsstilsblogg & fylls med allt sånt som jag håller kärt; min färstman Jonathan, våra djur, mode & skönhet, entreprenörskap & kanske lite ranter. Är jag inte på jobbet eller fastklistrad i soffan framför någon TV-serie hittar ni mig troligen på en restaurang eller i en biosalong. Häng på, det blir kul ...
Personen bakom den här bloggen är jag, Angelica, 23. Jag bor en bit utanför Uppsala, men jobbar på Östermalm som account manager på en start-up. 2017 hoppade jag av min kandidatutbildning i historia för att påbörja en karriär inom media. Bloggen är mer än någonting annat en livsstilsblogg & fylls med allt sånt som jag håller kärt; min färstman Jonathan, våra djur, mode & skönhet, entreprenörskap & kanske lite ranter. Är jag inte på jobbet eller fastklistrad i soffan framför någon TV-serie hittar ni mig troligen på en restaurang eller i en biosalong. Häng på, det blir kul ...
Sami Sulieman är VD på Prescott Lewis och har över 15 års erfarenhet inom entreprenörskap, bank & finans och start-ups. De senaste engagemangen för Sami Sulieman finns på Crunchbase, en plattform för bolag och personer inom tech och finans som vill lära sig mer om varandra. I en artikel med Dagens PS får han frågan på hur han skulle kunna hjälpa entreprenörer att lyckas: Vi har förståelse för den den situation många entreprenörer befinner sig i, där det är svårt att förankra sin vision och passion hos extern part, och därför kommer vi förstå och satsa på de som har et starkt driv och en bra idé kolla detta.. Det är ett stort problem att få tillgång till kapital som företagare och det har varit så en längre tid, säger Sami. Brist på finansiering gör att entreprenörerna inte kan skala upp sina verksamheter och ta in mer kunder och investera ytterligare i forskning och utveckling. Bankerna ser inte värdet som dessa bolag kan generera i framtiden och det ...
2018. 7 november Framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning. 15 november Framtidens hållbara samhälle (Samhällsbyggnad/Boende och Miljö/Klimat/Energi). 21 november Framtidens näringsliv och entreprenörskap. 22 november Framtidens innovativa region. 27 november Framtidens transportinfrastruktur och mobilitet. 29 november Framtidens fritid och civilsamhälle (fritid och aktivt civilsamhälle). 5 december Framtidens hälsa och social välfärd (vård och omsorg). 6 december Framtidens kulturliv (Kultur, kulturmiljö, kulturarv). 11 december Framtidens digitala region (digitalisering). 2019. 30 januari Samordnat regionalt utvecklingsarbete. ...
2018. 7 november Framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning. 15 november Framtidens hållbara samhälle (Samhällsbyggnad/Boende och Miljö/Klimat/Energi). 21 november Framtidens näringsliv och entreprenörskap. 22 november Framtidens innovativa region. 27 november Framtidens transportinfrastruktur och mobilitet. 29 november Framtidens fritid och civilsamhälle (fritid och aktivt civilsamhälle). 5 december Framtidens hälsa och social välfärd (vård och omsorg). 6 december Framtidens kulturliv (Kultur, kulturmiljö, kulturarv). 11 december Framtidens digitala region (digitalisering). 2019. 30 januari Samordnat regionalt utvecklingsarbete. ...
Jag måste hålla med Göran Skytte, en ny stollig idé från Miljöpartiet. Bland alla andra idéer som kommit fram under åren med avsikt att stötta nyföretagande. Inte en enda en av dem fungerar bra, de är allesammans verklighetsfrämmande och bottnar i noll kännedom om småföretag och entreprenörskap. Själv är jag ytterligt väl förtrogen med problemen, eftersom jag var småföretagar i Sverige i 30 år och dessutom har ventilerat saken med många andra småföretagare i olika branscher. Grundproblemet är att Sverige har en skattelagstiftning och en arbetslagstiftning som båda ytterligt försvårar situationen för småföretagare och nystartare. Jag kan jämföra med Canada, där jag lever nu, där det är så hemskt mycket enklare. Med resultatet att människor som inte lyckats eller velat ta sig in i en anställning på ett större företag eller det offentliga (där trygghet och förmåner liknar de svenska förhållandena) har mycket lättare att klara sig och behålla sin ...
La Linda är jag, Linda Hörnfeldt. Här i mitt vardagsrum pratar jag mycket om hur man jobbar som influencer, om entreprenörskap, plus size-mode och annat som jag gillar.. Jag är en halv-vuxen person (39) med rötterna i Norrland som efter 12 år i Stockholm flyttat hem till Örnsköldsvik igen. Här bor jag i ett eternithus från slutet av 1800-talet på landet med min hund Leia.. Min stora passion i livet är att hjälpa människor att komma närmare sin entreprenörsdröm. Detta genom att lära dem om verktygen kring personligt varumärkesbyggande och hur man tar platsen som expert och influencer inom sitt område.. Jag är grundare av Influencers of Sweden, Sveriges branschorganisation för social media influencers, och författare av boken Yrke: Influencer (Brombergs). Jag driver också två podcasts, We Are Influencers och Vad fan håller jag på med?! och föreläser frekvent om influencer marketing och personligt varumärke.. Jag älskar internet och alla de magiska människor ...
Det kommer att vara en öppen källkod design, vilket innebär att vem som helst kan använda den och ändra it.Also torsdagen, sade Musk https://www.cialisdosering.se under en Google Hangout med Sir Richard Branson om entreprenörskap, Det innebär en tub, men inte ett vakuumrör. Hans tips och löften har föranlett en uppsjö av online-speculation.Canadian John Gardi, en själv beskrivs tinkerer upp på nätet och twittrade hans gissningar för några veckor sedan till Musk. Jag tror att Hyperloop är bara en modern version av pneumatiska rör som används i banker, butiker och industrin att flytta pengar och småsaker över långa avstånd eller andra våningarna i en byggnad, said.Musk han svarade, Din gissning är det närmaste jag sett någon gissa så här långt. Det bästa https://en.wikipedia.org/wiki/Tadalafil sättet att klippa din hunds nailsThe bästa sättet att klippa din hunds nailsBeing hundägare innebär ibland tar på uppgifter som inte kan vara så trevligt för ...