Du kan antingen skicka examensarbetet via e-post till examensarbetsredaktören (max 10 MB) eller spara materialet på ett USB-minne och komma förbi examensarbetsredaktören. I första hand skall det levereras i pdf-format, för att säkerställa att de format du har valt skall hänga med ända till tryckningen. Vid speciella tryckkrav får du själv ansvara för utskriften (t ex vid A3-bilagor).. Examensarbetet trycks dubbelsidigt och i färg. Dina första sidor är Abstract (Skriver du på svenska rekommenderas ett engelskt abstract, dvs inget krav men en rekommendation. Skrivs ett engelskt arbete räcker ett engelskt abstract. Du kan också ha ett abstract och en sammanfattning) och Innehållsförteckning. Abstract och innehållsförteckning kan utgöra två sidor, men om de bara utgör en sida ska baksidan lämnas tom. Det är viktigt att såväl abstract som innehållsförteckning som ditt första avsnitt oftast Introduktion börjar på en högersida, dvs en udda sida.. Du ska välja ...
Fem utvalda publikationer. Wenzel SE, Barnes PJ, Bleecker ER, Bousquet J, Busse W, Dahlen SE, Holgate ST, Meyers DA, Rabe KF, Antczak A, Baker J, Horvath I, Mark Z, Bernstein D, Kerwin E, Schlenker-Herceg R, Lo KH, Watt R, Barnathan ES, Chanez P.. A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study of TNF-{alpha} Blockade in Severe Persistent Asthma.. Am J Respir Crit Care Med. 2009 Jan 8.. Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed. Selg E, Låstbom L, Ryrfeldt A, Kumlin M, Dahlén SE.. Effects of selective and non-selective COX inhibitors on antigen-induced release of prostanoid mediators and bronchoconstriction in the isolated perfused and ventilated guinea pig lung.. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2008;78:89-97.. Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed. Selg E, Buccellati C, Andersson M, Rovati GE, Ezinga M, Sala A, Larsson AK, Ambrosio M, Låstbom L, Capra V, Dahlén B, Ryrfeldt A, Folco GC, Dahlén SE. Antagonism of thromboxane receptors by diclofenac and ...
Fem utvalda publikationer. Wenzel SE, Barnes PJ, Bleecker ER, Bousquet J, Busse W, Dahlen SE, Holgate ST, Meyers DA, Rabe KF, Antczak A, Baker J, Horvath I, Mark Z, Bernstein D, Kerwin E, Schlenker-Herceg R, Lo KH, Watt R, Barnathan ES, Chanez P.. A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study of TNF-{alpha} Blockade in Severe Persistent Asthma.. Am J Respir Crit Care Med. 2009 Jan 8.. Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed. Selg E, Låstbom L, Ryrfeldt A, Kumlin M, Dahlén SE.. Effects of selective and non-selective COX inhibitors on antigen-induced release of prostanoid mediators and bronchoconstriction in the isolated perfused and ventilated guinea pig lung.. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2008;78:89-97.. Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed. Selg E, Buccellati C, Andersson M, Rovati GE, Ezinga M, Sala A, Larsson AK, Ambrosio M, Låstbom L, Capra V, Dahlén B, Ryrfeldt A, Folco GC, Dahlén SE. Antagonism of thromboxane receptors by diclofenac and ...
Det är ju en helt fantastisk siffra och kanske också en fingervisning om att det är viktigt i en internationell kontext att kunna bli läst. Min avhandling som är skriven på svenska har en relativt omfattande engelsk sammanfattning istället för som många har, en lite kortare. Kanske har detta nu visat sig vara väl investerad tid att skriva den. Just i slutfasen av avhandlingsarbetet kändes det inte precis så hela tiden det minns jag tydligt.. ...
Uppdaterat / Updated 2020-07-28: Engelsk sammanfattning / English Summary Medan analoga repeatrar mer och mer görs om till DMR, så kan man ställa sig frågan om det finns något alternativ. Ett alternativ som gör att man kan behålla sin analoga repeater - samtidigt som den kan vara uppkopplad - och där det är möjligt att […]. ...
Sammandrag av forskningsplan för doktorsexamen vid Åbo Akademi, ämnet musikvetenskap (scroll down for link to english abstract) Musik och sport: ljudmiljö, identitet, kontext och funktion Syftet med min forskning är att studera musiken i vår vardag genom att fokusera på musik i sportsammanhang. Detta är ett förbisett forskningsområde men också ett exempel på ett ökat…
Defence of Doctoral Thesis at Automatic Control, LiTH, 2018-12-14 Title: Machine learning using approximate inference: Variational and sequential Monte Carlo methods Respondent: Christian Andersson Naesseth Opponent: Reader Iain Murray, University of Edinburgh Supervisor: Professor Thomas Schön, Linköping University and Uppsala University Co-supervisors: Associate Professor Fredrik Lindsten, Uppsala University Date: 2018-12-14 Time: 10:15-13:00 Place: Ada Lovelace, B building Language: English Abstract: Automatic decision making and pattern recognition under uncertainty are difficult tasks that are ubiquitous in our everyday life. The systems we design, and technology we develop, requires us to coherently represent and work with uncertainty in data. Probabilistic models and probabilistic inference gives us a powerful framework for solving this problem. Using this framework, while enticing, results in difficult-to-compute integrals and probabilities when conditioning on the observed data. This ...
Föräldrars förväntningar på kommunal musik- och kulturskola Jonathan Lilliedahl D-UPPSATS, 2007:01 Musikpedagogik D-uppsatser vid Musikhögskolan, Örebro universitet ABSTRACT English title: Parents expectations
klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning Langerhans cellhistiocytos: nytt ljus över patogenesen 75 år sedan Sture Siwes klassiska arbete
Morgonmässan i S:ta Maria firades idag av pater Rafal Czernia SCJ, men utan mikrofon vid det gamla högaltaret. I Santa Marta i Vatikanen var mikrofonerna påknäppta och kamerorna fler än en. Den mässan kan man se på nytt här. Påve Franciskus talade bl.a. om avgudar och till och med min italienska räckte till för att förstå att vi ska se till våra hjärtan för att utreda vad det är vi avgudar (jag såg mässan utan engelsk tolkning eftersom det var en mässa jag var ute efter, inte påvens predikan; för den som är mer intresserad av vad den Helige Fadern sa idag finns här en engelsk sammanfattning av dagens predikan ...