Förvaring av kemikalier bör i första hand ske inomhus i täta och förslutna kärl och på ett sådant sätt att kemikalierna vid ett eventuellt läckage inte riskerar att nå golvbrunnar. Kemikalierna kan till exempel stå på en invallad yta eller placeras i ett avloppslöst utrymme med kemikalietätt golv. Vid utomhusförvaring bör kemikalier vara lagrade i täta och förslutna kärl, invallat på tätt underlag, under tak och oåtkomligt för obehöriga. Behållare ska vara märkta med uppgifter om innehållet ...
Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevosolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följerna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.. Alla verksamheter som omfattas av Sevosolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. ...
Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevosolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följerna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.. Alla verksamheter som omfattas av Sevosolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. ...
Kursen Humanfysiologi handlar om människokroppens normala funktioner och ger därmed insikt i det fascinerande ämne som människans fysiologi utgör. Under kursen studeras kroppens funktioner från cellnivå, över vävnads- och organnivåerna upp till helkroppsnivån. Kursen behandlar nervsystemet, muskelsystemet, cirkulationssystemet, respirationssystemet, urinvägarna, matspjälkningsystemet och endokrina systemet. För varje studerat organsystem belyses hur det är uppbyggt, hur det fungerar och hur det styrs. Erhållen kunskap om allmänna principer för organs och vävnaders funktion samt generella styrmekanismer ger verktyg att kunna resonera om grundläggande fysiologiska funktioner utifrån en helhetssyn på människan.. ...
Träningsfysiologi är läran om kroppens normala livsfunktioner under påverkan av träning och är ett område som växer både inom det medicinska och träningsområdet. I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om människokroppens fysiologiska funktion vid fysiskt arbete och träning ur ett molekylärt, cellulärt, organ och helkroppsperspektiv. Kursen ger också förståelse för vad som händer vid fysisk aktivitet och träning både hos män och kvinnor, unga och gamla, tränade och otränade i förhållande till kroppens olika energisystem, hjärta och cirkulation, ventilation, neuromuskulära samt endokrina systemet. Dessutom kommer du att lära dig hur och varför kroppen reagerar akut och över tid på förändringar i miljön vid exempelvis hög höjd, i kallt och varmt klimat samt vid överträning.
Träningsfysiologi är läran om kroppens normala livsfunktioner under påverkan av träning och är ett område som växer både inom det medicinska och träningsområdet. I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om människokroppens fysiologiska funktion vid fysiskt arbete och träning ur ett molekylärt, cellulärt, organ och helkroppsperspektiv. Kursen ger också förståelse för vad som händer vid fysisk aktivitet och träning både hos män och kvinnor, unga och gamla, tränade och otränade i förhållande till kroppens olika energisystem, hjärta och cirkulation, ventilation, neuromuskulära samt endokrina systemet. Dessutom kommer du att lära dig hur och varför kroppen reagerar akut och över tid på förändringar i miljön vid exempelvis hög höjd, i kallt och varmt klimat samt vid överträning.
RV toaletter, liksom alla hushåll toalett, behöver rengöras regelbundet för att döda bakterier och tar bort rester som bygger upp i toaletten. Rengöring av RV toalett kräver lite mer försiktighet, eftersom användning av blekmedel och andra starka kemikalier kan skada tätningar av RV, orsakar ett ännu större problem som kan leda till en kostsam reparation. Detta gör det viktigt att använda rengöring delar mild nog att användas i RV toaletten, men stark nog att döda bakterier och bakterier ...
Bisfenol A som redan finns med på EUs kandidatlista fastställs nu dessutom vara hormonstörande i miljön. Det innebär att reglerna hårdnar kring användandet i konsumentprodukter. Barn är särskilt utsatta och gränsvärdena sänks kraftigt i hela EU. Bisfenol A får t ex inte överföras överhuvudtaget till dricksvatten och livsmedel som riktar sig till barn 0-3 år. Och för övriga grupper sänks gränsvärdet för överföring från 600 µg BPA/kg till 50 µg BPA/kg livsmedel. Dessutom omfattar lagen också lacker och ytskikt i dricksvatten och livsmedelsförpackningar. De nya reglerna börjar gälla 6 september ...
Ett av etappmålen inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler. För att nå miljökvalitetsmålet ska det via Reachförordningen och annan EU-lagstiftning senast 2020 i högre utsträckning bland annat vara möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde. Reglerna, som Reach och annan kemikalielagstiftning, är i hög grad uppbyggda för att bedöma enskilda kemiska ämnen var för sig. Ett sätt att kringgå ett förbud mot en viss kemikalie kan vara att byta ut den kemikalien mot en med liknande egenskaper men där grundegenskaperna kvarstår. Det medför att den nya kemikalien kan ha likartade oönskade egenskaper och är tillåten på marknaden fram tills att även det ämnet förbjuds ...
Bisfenol A (BPA) är en av de vanligaste kemikalierna i plast. BPA liknar östrogen och kan ha hormonstörande effekter. Det kan frigöras från epoxi som tidigare använts vid invändig beläggning av dricksvattenledningar.
med varumärket Bisfenol A - här hittar du kontaktuppgifter, produkter och tjänster, varumärken, bokslutsinformation och mycket mer.
En av de kemikalier som tagits i beslag i terrorutredningen, väteperoxid, är ett välkänt bombmaterial som bland annat användes i terrordåden i London 2005. En annan av kemikalierna kan användas för att tillverka klorgas.
Vid kemotaxi best r retningen en kemikalie. Kemikalien kan vara antingen tilldragande eller fr nst tande. Cellen reagerar p retningsgradienten medan den r r sig. Cellens r relser blir riktade: antalet "runs" kar och antalet "tumbles" minskar. Cellen r r sig antingen mot eller bort fr n det kemiska mnet (retningen).. F r ndringar i den kemikaliska milj n ger upphov till en signalrutt, d r flera proteiner ing r. Det r fr ga om en f r bakterier typisk tv delad reglering. Den best r av sensoriska proteiner, som finns p cellmembranent, och responsproteiner i cytoplasma. Sensorproteinet r ett kinas, som autofosforyleras d cellen identifierar den utifr nkommande signalen. D refter flyttas fosfatgruppen till responsproteinet, som aktiveras och binds direkt till proteiner, som r kopplade till ciliernas r relser. Bindningen p verkar ciliernas rotation och via detta bakteriens r relser.. ...
Vissa kemikalier kan påverka hormonsystemet. De kallas därför hormonstörande ämnen. Dessa ämnen förekommer i flera vardagsvaror bland oss och misstänks vara en av anledningarna till ökningen av några av de vanligaste folksjukdomarna i vårt samhälle.
Varför skydda sig mot något som inte skrämmer?. Många gånger handlar det om brist på kunskap. I vissa fall tycker man sig hantera så små mängder kemikalier att man av den anledningen inte upplever någon risk. I andra fall försvarar man sig med det klassiska argumentet: "det händer inte mig". Genomgående känner alltför få till att vissa skenbart ofarliga kemikalier kan orsaka allvarliga skador. Låt oss ändra på det med början på ditt företag!. På Medical Care System AB (MCS) har vi arbetat med dessa frågor sedan 1985. Det har dels gett oss kunskap om hur olyckorna kan minimeras och dels hjälpt oss hitta de produkter som kan minimera effekterna av dem.. Du kan klicka här för din kostnadsfria entrébiljett.. ...
... [Sverige 234580]Tillverkad av: 100% Viskos Avslappnad passform Kyynärmittaiset ärmar Fine tvätta upp till 30 ° C inte kemtvättas EDC by Esprit skapar inspirerande stilar som. inspirerad av den kaliforniska livsstilen.
Lorenz Poellinger hade vid den tiden nyligen återvänt från en post-doc period i USA och började att etablera en egen oberoende forskning profil med fokus på de skadliga effekterna av miljögifter på människors hälsa. Lorenz Poellinger. Lorenz Poellingers forskargrupp fokuserade på att studera hur miljöföroreningar, framför allt dioxiner påverkar människors hälsa på molekylär nivå hur föroreningar gillar dioxiner skada människors hälsa och kartlägga den molekylära mekanismen bakom endokrin disruption ...
Hud. Hårbotten är ett känsligt område för många, problem kan ta sig många uttryck och ha flera orsaker. Syntetiska produkter med mer eller mindre lämpliga kemikalier kan belasta hårbotten precis som tuffa frisörbehandlingar som blekning, färgning och permanent. Men även kosten spelar roll. En torr hårbotten kan till exempel bero på för lite fetter eller brist på vätska. ...
The effect of a generous act can never loose its strength! YOU can make a difference, with words, thoughts and action! You are what you repeatedly do. Excellence is not an event - its a habit Den som talar från hjärtat behöver ingen föreberedelse! Ta hand om allt som växer.. både djur, natur och barn! Det bästa du kan ge till andra är din tid! Jag gör det jag tror på och tror på det jag gör! ...
För bara ett par år sedan kom varningen om Bisfenol A som är hormonstörande och kan ge påverkan på foster. Bisfenol A återfinns i olika plastprodukter, tidigare i bland annat nappflaskor. Plaster i vår omgivning är nästan omöjliga att bryta ner, vi lämnar berg av plast efter oss i framtiden. Våra hav är fulla av…
Våra vattenflaskor är fria från Bisphenol A (BPA) och tillverkade i Nederländerna i linje med den Europeiska lagstiftningen inom området.. ...
A-linjeformad klänning i stretchjersey EDC i Esprits Online-Shop. Många olika designer och färger för din drömgarderob från Esprit!
Klänning i bomullsmix med huva EDC i Esprits Online-Shop. Många olika designer och färger för din drömgarderob från Esprit!
Det fanns iofs en tidigare studie som gav liknande indikation om ftalater. Medel som stör den hormonella utvecklingen är ganska flitigt nämnda som orsaker tillsammans med rökning och tungmetaller som tex bly. Så kallade endokrina disruptorer kommer nog alltid att drabba de minsta och svagaste mest, Bisphenol-A har vid djurstudier visat en del tecken i den riktningen det finns ganska många röster om tex bisphenol-A i USA, men visst finns det en hel del utvecklingslinjer att fundera ...
För de flesta är kanske hormoner något man mest förknippar med könshormoner, men det är bara en liten del av kroppens hormonsystem, det endokrina systemet. Några av de viktigaste hormonproducerande körtlarna är sköldkörtel, binjurar och äggstockar. Dessa tre är intimt sammanlänkade i funktion i något som kallas OTA-axeln, ovaries - thyroid - adenals, blir det obalans i en av dem påverkas även de andra. Kvarstår orsaken till obalansen så blir det så småningom obalans i hela hormonsystemet.. Orsakerna till obalans kan vara många och ibland flera, men stress är en viktig faktor som spelar in genom att skapa obalans i binjurarna och sedan fortsätter det därifrån. Även hormonbaserade preventivmedel kan skapa obalans, men då börjar problemet istället bland könshormonerna, men även då påverkas de båda andra delarna i OTA-axeln.. Hormonobalans kan vara knepigt att upptäcka tidigt eftersom symtomen är så diffusa och så allmängiltiga. Har man ett, två eller tre ...
För de flesta är kanske hormoner något man mest förknippar med könshormoner, men det är bara en liten del av kroppens hormonsystem, det endokrina systemet. Några av de viktigaste hormonproducerande körtlarna är sköldkörtel, binjurar och äggstockar. Dessa tre är intimt sammanlänkade i funktion i något som kallas OTA-axeln, ovaries - thyroid - adenals, blir det obalans i en av dem påverkas även de andra. Kvarstår orsaken till obalansen så blir det så småningom obalans i hela hormonsystemet.. Orsakerna till obalans kan vara många och ibland flera, men stress är en viktig faktor som spelar in genom att skapa obalans i binjurarna och sedan fortsätter det därifrån. Även hormonbaserade preventivmedel kan skapa obalans, men då börjar problemet istället bland könshormonerna, men även då påverkas de båda andra delarna i OTA-axeln.. Hormonobalans kan vara knepigt att upptäcka tidigt eftersom symtomen är så diffusa och så allmängiltiga. Har man ett, två eller tre ...
Kraniosakralterapi är en del av osteopatin, dvs. läran om skelettet. Inom osteopatin tvingas ingenting på plats för att minska felställningar. Behandlingen går ut på, att med mycket, mycket lätta små tryck och vridningar, skapa fri väg för ryggmärgsvätskan. Det sker främst via kraniet, ryggraden och bäckenet. Det kraniosakrala systemet är intimt förknippat med nervsystemet, muskler, skelett, lymfsystemet, blodkärlssystemet och det endokrina systemet. Blockeringar i denna pulserande rytm, kan få många sjukliga effekter på kroppen, t.ex. huvudvärk, eksem, stress, dyslexi och hyperaktivitet. Rytmen störs av såväl fysiska trauman som bilolyckor, kejsarsnitt, fall på svanskotan, slag i huvudet, idrottsskador etc.som av psykiska trauman.
Plastflaskor - Bisphenol A - Bisphenol A heter ett ämne som finns i våra plastflaskor Även våra aluminiumburkar har en plasthi...
Forskargruppen vid Umeå centre for microbial research testade ett stort antal möjliga kemiska föreningar, så kallade 2-pyridoner, för att se om de kunde hämma listeria-infektion på celler från människa. De upptäckte att vissa föreningar bromsade bakteriens förmåga att attackera cellen.. - Vår studie har betydelse för den framtida utvecklingen av "avväpnande kemiska föreningar" inte bara listeria. I själva verket påvisar vår studie för första gången på strukturnivå hur en virulensreglerande faktor i bakterier kan blockeras, säger Jörgen Johansson, professor vid laboratoriet för molekylär infektionsmedicin, som lett studien.. Traditionella antibiotika avdödar bakterierna. Men bland de bakterier som överlever utvecklas med tiden resistens ju mer antibiotikan används. Enligt forskargruppen i Umeå är en av fördelarna med substanser som istället avväpnar bakterien att risken för att resistens utvecklas blir mycket mindre.. ...
vilkas förpackningar behöver vara försedda med barnsäkra förslutningar samt / eller taktila varningar för bege sig eller på förpackningen till vilka särskilda märkningar måste placeras enligt tillägg 3 till bestämmelse om principerna kemiska klassificering och markering. Det affärsverksamhet som ansvarar för att befria en kemikalie på marknaden alternativt tillhandahålla den för användning ska ge sådan info om de fysikaliska och kemiska egenskaper och hälso-och miljöeffekter utav kemikalien levereras av det som rimligen är tillgängliga samt tillräckliga för att fullgöra de krav som ställs på den genom handledning av lagstiftning (skyldighet att anskaffa upplysningar, på fundament av vilken kemikalien kan klassificeras och märkas enligt kategorier som anges i 3 § kemikalier förordningen samt dess ask märkas i enlighet med 16 § i kemikalier förordningen (som behövs i enlighet med 5 § i kemikalier förordningen).. Företaget måste se till att den ask som ...
Den 14 mars stod lösningar, inspiration och utveckling för giftfritt byggande i centrum. Vi bjöd in till en informationsrik mötesplats om strategiskt och praktiskt miljöarbete, där organisationer, myndigheter, branschföreträdare och verksamma utövare och intressenter samlas och utbyter kunskap, idéer och tjänster. Under dagen fick man ta del av intressanta presentationer och exempel på innovationer och lära mer om hur företag och organisationer arbetar för att byta ut farliga ämnen och främja god miljö. ...
Energihjulen är åtskilda, men påverkar och kompletterar ändå varandra. Det är inte ovanligt att dessa hjul ibland snurrar i otakt. Känslan vi då upplever är att vara i obalans.. Rent anatomiskt kan man inte påträffa de 7 chakrana. I den fysiska kroppen har vi ett antal olika system (som exempel det endokrina systemet och det autonoma nervsystemet). De 7 chakrana är metafysiskt sammankopplade med dessa system. Placeringen av de 7 chakrana överensstämmer på ett ungefär med placeringen av körtlarna i det endokrina systemet. Vart och ett av de 7 chakrana associeras med olika funktioner, samt att de motsvarar en färg och ett av våra sinnen. Varje chakra står även i kontakt med en av aurans 7 nivåer.. Vill du beställa en chakraläsning? Med hjälp av ditt födelsedata, samt ett fotografi av dig, läser jag av dina 7 chakran. Jag tittar på hur dessa energihjul fungerar - enskilt och tillsammans - var de är i balans respektive obalans, samt ger personliga tips och råd om hur du ...
För er som är bekanta med Instagram så brukar vissa skirva #tbt när de lägger ut sin bild. Tbt står för "Throwback Thursday", vilket vi idag anammar på pimpe...
Du slipper otrevliga dofter, rökelser eller kemikalier på din hud - Framför allt, du slipper myggen!. Produkten finns i ett antal olika utföranden och färger, välj beroende på var och hur du vill använda Thermacell Myggskydd.. ...
Ett Europeiskt dokumentations-centrum (EDC) ska ge tillgång till Europeiska unionens dokument och publikationer för att främja studier och forskning om Europa. Det finns elva EDC i Sverige. De mesta av EU-materialet finns i elektronisk form. Mittuniversitetets EDC-samling med tryckt material finns på biblioteket Campus Sundsvall. ...
EndastUS$8,49, köp OJADE fidget handspinner EDC fokuserar ångestressleksak - färgstarkt från DealExtreme med gratis frakt nu.
Nya pistolskytteväskan B-Range utformades i samarbete med professionella pistolskyttar och kombinerar funktioner lånade från storebror A-Range med ett kompakt format. Resultatet är en mycket adaptiv och lätthanterlig väska som erbjuder optimalt
Vasst, precist och pålitligt stämjärn från kvalitetsmärket Hultafors! Bladet är tillverkat av japanskt kolstål som elektrobelagts för att ge maximalt rostskydd, och handtaget är utvecklat för att klara hårda hammarslag. Hölstret har ett bältes-/knappclips som ökar tillgängligheten.
Foto: A.J Haverkamp. Väl inne i gömslet fick jag första parkett till ett skådespel jag inte hade hoppats på. Spelande brushanar på riktigt nära håll. Vart än en hona slog sig ned så omgavs hon snabbt av 5-6 hanar som burrade upp sig och visade sin praktdräkt. Nu kändes det riktigt surt att jag inte hade någon kamera med mig.. Lövstagömslet som jag aldrig tidigare har besökt kan verkligen rekomenderas. Man kommer kommer riktigt nära fåglarna och kan lätt med en enkel handkikare titta på vadare och änder utan problem. Verkligen som att besöka fåglarna i deras vardagsrum.. Drygt två timmar blev det innan jag lite frusen gav upp och åkte hem och åt frukost. Riktigt belåten med min lilla utflykt som förutom Brushanen också bjöd på två till nya kryss i fågelboken. Grönbena och Gluttsnäppa.. ...
En av talarna på Vårmötet i Linköping är professor Åke Bergman. Åke Bergmans forskning har sedan 1990-talet varit fokuserad på hormonstörande ämnen. Bland annat har hans forskning om polybromerade difenyletrar (PBDEs) lett till ett stort genomslag internationellt.. På vårmötet kommer han att prata om hur kemikalier i vår miljö kan påverka människans hormonsystem. Vi vet idag att ett antal kemikalier påverkar människor och djur negativt genom sin interaktion med hormoner och hormonsystem. Vissa ämnen uppvisar mer tydliga samband medan andra mer indikerar sådana effekter.. Begreppet "Endocrine disruptors" formulerades först i början av 1990-talet trots att hormonstörningseffekter noterats långt tidigare. Under åtminstone ett kvarts sekel har nu kemikalier med potential att störa vilda djurs och människors hormonsystem diskuterats och forskningen har successivt intensifierats.. ...
Produkter uden parabener » Hårprodukter uden parabener. Søger du hårprodukter uden parabener? Hos Hair For at gøre det lettere at vælge hårprodukter uden parabener har vi samlet de produkter vi har i denne kategori. Vi tilbyder hårprodukter uden parabener fra flere forkellige mærkevare producenter - som f. Kevin Murphy Night Rider g. Kevin Murphy Hair Resort ml. Hårvoks uden parfume og parabener Maria åkerberg kampanj. Luksus hårprodukter til mor - helt uden parabener!. Hårspray uden parfume og parabener - Hårspray gravid. på Hårprodukter. Vi hjälper dig att hitta rätt Zenz Organic Hårprodukt och göra ett billigt & tryggt köp. Se vores store udvalg af hårprodukter og hudpleje uden parabener. Vi har hårprodukter uden parabener fra Kevin Murphy, ID Hair, John Masters, Pure Pact mfl. Hårprodukter og hudpleje uden parabener - køb her - levering er gratis. Brands som The Organic Pharmacy, Kevin Murphy, Trevor Sorbie, ZenzTherapy, John Masters, ID. Men af makeupmærker ved ...
Projektet kallat ENDpoiNTs (Novel Testing Strategies for Endocrine Disruptors in the Context of Developmental NeuroToxicity) inkluderar 16 partners inom Europa, USA och Australien. Koordinator för hela projektet är Joëlle Rüegg, molekylärbiolog och docent vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet och även knuten till Swetox. Totalt bidrar EU genom sitt ramprogram Horizon2020 med 6,89 miljoner euro eller omkring 70 miljoner kronor.. Forskarna inom ENDpoiNTs hoppas kunna klargöra orsakssambanden mellan hormonstörande kemikalier och neurologiska utvecklingsskador genom att föra samman expertis inom olika toxikologiska forskningsområden - som idag till stora delar är skilda från varandra - och kombinera nya experimentella forskningstekniker med avancerad biostatistik och registerdata. En annan viktig del är också att anpassa de verktyg projektet tar fram så att de kan användas ute i samhället. ...
Den växande oron för att hormonstörande (endokrina) kemikalier kan skada folkhälsan är temat för en debatt med EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis ikväll vid 19-tiden. Forskare kopplar ihop dessa kemikalier, som finns i flera vardagliga produkter, med missbildningar hos foster och genitala missbildningar, cancer och infertilitet. Ledamöterna kommer att be kommissionen förklara de förseningar som skett i arbetet med att ta fram kriterier för att identifiera och klassa dessa ämnen.
Flera av parabenerna har som sagt visat sig vara hormonstörande. Hormonstörande ämnen påverkar människor och miljö genom att de imiterar, hämmar eller stegrar effekten av hormoner i kroppen. I miljön är hormonstörande ämnens skadeverkningar väldokumenterade och på senare år har ett stigande antal undersökningar pekat på en tydlig koppling mellan kända, hormonstörande ämnen och reducerat spermatal och testikelcancer.Man vet också att parabener kan påskynda tillväxten av cancerceller. För ett par år sedan fann en engelskt forskningsteam parabener i bröstcancerknölar.Det finns också evidens som påvisar att flera av parabenerna är allergena, varför konsumtion av hudvårdsprodukter med parabener kan medverka till allergiska reaktioner. ...
Det har nu kommit en ny studie som bekräftar farorna med matförpackningsmaterial, och då nämns specifikt plast skriver Digital Trends. Studien publiceras av American Academy of Pediatrics (AAP).. När du utsätter denna typ av plast för diskmaskin och mikrovågsugn, kan plasten utsöndra kemikalier som är skadliga för vår hälsa, bland annat BPA, Bisfenol A. Dessa kemikalier kan ha en dålig effekt på din hälsa, de har kopplats till hälsoeffekter som hjärtsjukdomar och typ 2-diabetes.. Kontrollera alltid plastbehållaren först och se om den kan användas i diskmaskinen och mikrovågsugnen.. Nu hjälps vi åt att dela det här viktiga meddelandet! ...
Bisfenol A (BPA). Bisfenol A (BPA) används framförallt i framställningen av polykarbonatplast och epoxi och produceras i mycket höga volymer globalt. Trots att BPA inte ackumuleras i kroppen påträffas det i nästan alla urin- och blodprover från människor där man gjort kemiska analyser. Detta tyder på att majoriteten av befolkningen exponeras kontinuerligt för låga doser av BPA. BPA är ett hormonellt aktivt ämne med framför allt östrogena egenskaper. Genom djurförsök finns rapporter om störd utveckling av hjärnan, påverkan på beteende, immunsystem och reproduktionsorgan, och ökad risk för fetma och cancer efter exponering i fosterlivet. Vilka effekter som är relevanta vad gäller risken för människors hälsa är dock mycket omdebatterat, liksom vid vilka exponeringsnivåer skadliga effekter uppstår. Studier av samband mellan exponering för BPA och hälsoeffekter hos människor har rapporterat ökad risk för en rad olika sjukdomar, till exempel hjärt- och ...
Kemikalier, vi andas in, tar på, äter och dricker dem. Vad händer och vikigast. Hur undviker vi kemikaler i vardagen? KEMI svarar.
Vissa kemikalier får bara användas rent yrkesmässigt medan andra även får användas för privat bruk. Tänk på vår miljö och att kemikalierna måste tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Många kemikalier betraktas som farligt avfall. ...
Kemister får i sitt arbete bekanta sig med massvis med ämnen, som i vissa fall kan vara farliga på olika sätt. För att man ska vara medveten om vilka faror användandet av en kemikalie kan innebära, måste farliga kemikalier enligt svensk lag märkas.. I denna artikel lär du dig vad symbolerna betyder, vilket är mycket viktigt vid laborativt arbete.. Du kan läsa mer om dessa märkningar på kemikalieinspektionens hemsida - KEMI.se.. ...
måste jag bara dela med mig av denna lilla film. Jag har tidigare skrivit om det här med flaskvatten och senast igår skrev jag med en del länkar med till intressanta inlägg om vår flaskvattenförbrukning. Filmen Tapped är producerad av Sarah Gibson som även gjort bl a Small Town Gay Bar och I.O.U.S.A och Stephanie Soechtig som också är regissör. I filmen undersöker hon flaskvattenindustrin. llt från plastflaskeproducenterna och ut till haven där allt fler plasflaskor hamnar. Mer om själva plasten och de gifter som finns däri varav ett ämne som på engelska heter Bisphenol-A (BPA) (vilket får mig att tänka på PET men alltså, kemi på engelska är definitivt inte min starka sida, heter säkert polycarbonate eller nått på änglich) hittar ni under fliken "the Issues" på filmens hemsida ...