Aïn el Ma el Abiod är en källa i Algeriet. Den ligger i provinsen Oum El Bouaghi, i den nordöstra delen av landet, 400 km öster om huvudstaden Alger. Aïn el Ma el Abiod ligger 1 160 meter över havet. Terrängen runt Aïn el Ma el Abiod är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Terrängen runt Aïn el Ma el Abiod sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är 1 330 meter över havet, 1,4 km öster om Aïn el Ma el Abiod. Runt Aïn el Ma el Abiod är det ganska glesbefolkat, med 50 invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Aïn el Ma el Abiod är i huvudsak ett öppet busklandskap. I trakten runt Aïn el Ma el Abiod finns ovanligt många namngivna vattenkällor. Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är 17 °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är 30 °C, och den kallaste är januari, med 4 °C. Genomsnittlig årsnederbörd är 421 millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i ...
Gara el Ma el Asfer är en kulle i Algeriet. Den ligger i provinsen Adrar, i den centrala delen av landet, 1 000 km söder om huvudstaden Alger. Toppen på Gara el Ma el Asfer är 366 meter över havet. Terrängen runt Gara el Ma el Asfer är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är 431 meter över havet, 1,0 km väster om Gara el Ma el Asfer. Trakten runt Gara el Ma el Asfer är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Gara el Ma el Asfer är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är 25 °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är 36 °C, och den kallaste är januari, med 12 °C. Genomsnittlig årsnederbörd är 38 millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt 8 mm nederbörd, och den torraste är februari, med 1 mm nederbörd. ^ Position justerad utifrån höjddata (DEM 3) ...
I mitten av januari blev det väldigt kallt i hela Finland. Då steg också elanvändningen i Finland till en rekordhög nivå. Också priset på el steg mycket. Priset på el stiger när användningen ökar. När den egna elen inte räcker till köper Finland el från Sverige, Estland och Ryssland.. Klimatvänligare el. På vintern behöver vi mera el och värme än på sommaren. El, alltså elektricitet, behövs för att lampor och apparater ska fungera. El behövs också för att värma upp byggnader och hem.. El och värme kallas för energi. Finland har många energibolag. Energibolagen säljer el och värme åt människor och företag.. När energibolagen producerar energi så bildas ofta utsläpp som är skadliga för naturen. Nu vill energibolagen minska utsläppen. Bolagen söker alternativ till att bränna torv, kol och ved.. - Energibolagen i städerna vill alla minska på utsläppen eller helt sluta använda kol och torv, säger Jukka Leskelä. Han är VD för Finsk Energiindustri ...
Konkurrensen mellan olika elbolag är stor. Där kan det löna sig att du jämför villkor mellan flera olika bolag innan du tecknar ett elavtal. Innan du tecknar ditt elavtal är det också mycket viktigt att du är medveten om avtalets utformning i detalj.. Jämför elpriser här, hitta bästa priset !. Då du tecknar ett nytt elavtal så är det viktigt att du kontrollerar varifrån elen kommer. Försök i största möjliga mån att satsa på ett elavtal där elen kommer från förnyelsebara energikällor, så som exempelvis vindkraft.. I samband med att du tecknar ett elavtal så ska du också vara införstådd med hur lång tid som avtalet löper över. Satsar du på att teckna elavtal med fast pris så gäller dessa avtal i regel ett år i taget. Förutom fast avtal, så kan du också välja rörliga och mixade. Väljer du att teckna ett elavtal som är rörligt så baseras det pris som du betalar på den nordiska elbörsen NordPools utveckling. Detta innebär att du tar en större risk ...
Vill du göra en insats för vårt klimat? Satsa då på miljömärkt el. Sedan elmarknaden avreglerats för några år sedan har det svårare att förkovra sig i alla olika typer av bolag och avtal. Vi hjälper dig att hitta rätt. Jämför elpriser & elbolag, Spara tusenlappar & hitta billigaste elbolaget!. Miljömärkt el, BRA MILJÖVAL och grön el. Kärt barn har många namn. För att något ska få klassas som miljömärkt el krävs att den el som produceras kommer från förnyelsebar energi. Det är också viktigt att den miljömärkta elen kommer från anläggningar som i sin tur håller måtten. Exempel på förnyelsebar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle. På marknaden idag finns det flera bolag som erbjuder miljömärkt el. Innan du tecknar ett avtal så är det således mycket viktigt att du jämför olika aktörer på marknaden. På så vis kan du spara väldigt mycket pengar. Fundera också på vilken avtalstyp som passar hushållet bäst.. Vanligt är att ...
Elmarknaden kan vara en djungel. Det är inte alltid så lätt att veta vilket elavtal som man ska välja. Här hittar du en guide till vad du bör tänka på i samband med att du ska teckna ett nytt elavtal.. Sedan ungefär tio år tillbaka i tiden är den svenska elmarknaden avreglerad. Det innebär att du som konsument får en hel del nya saker att fundera på. Först ska du ta ställning till vilken typ av elavtal som du ska välja.. Jämför elpriser här, hitta bästa priset !. Det finns tre olika typer av elavtal att välja mellan. Dessa är fasta, rörliga och mixade. Ett fast avtal ska du välja om du vill veta i förväg ungefär hur mycket som din elräkning kommer att landa på. Rörliga och mixade är lite mer av ett chanstagande. Vad som i slutändan är bäst för just dig är således svårt att säga. Det är dock bra viktigt att komma ihåg att priset på el kan variera ganska mycket. Dyrast är elen under vinter, samtidigt som förbrukningen också är som störst.. Vill du ...
Stamnätet för el är grunden för Sveriges elförsörjning. Ett fel på en ledning eller i en transformatorstation i stamnätet kan i värsta fall innebära att stora delar av Sverige blir strömlöst. Därför är det viktigt att stamnätet är robust och driftsäkert. Det säkrar att elen kommer fram dit den ska och att eventuella strömavbrott kan åtgärdas snabbt.. Svenska kraftnät tryggar elförsörjningen på olika sätt. I våra kontrollrum övervakar vi dygnet runt att det alltid kortsiktig balans mellan produktionen och användningen av el. Om det inte är balans mellan produktion och förbrukning i elsystemet ökar nämligen risken för att stora störningar i elnätet får konsekvenser för försörjningen av el hos användarna.. Därtill underhåller vi stamnätet löpande för att det ska fortsätta att vara driftsäkert. Vi bygger även nya kraftledningar för att trygga elförsörjningen i takt med att samhällets elbehov ökar och produktionen förändras.. Mer om hur vi ...
Den aktör som idag vill bygga en vindkraftpark, eller annan storskalig förnybar elproduktion, måste stå för hela kostnaden för den förstärkning av elnätet som krävs för att anläggningen ska kunna mata ut sin el på elnätet. Elproducenter som i ett senare skede etablerar sig och ansluter sin elproduktion till elnätet på samma ställe behöver däremot i dagsläget inte betala för den förstärkningen av elnätet som gjorts ...
Den totala användningen av el med förluster vid överföring, var preliminärt 141 TWh år 2018. Detta är närmast en oförändrad siffra för tredje året i rad. Variationer kan ses under året som började med en kall vinter och stor elanvändning första kvartalet. Sedan kom en varm sommar med låg elanvändning som fortsatte med en mild höst och vinter vilket bibehöll den lägre elanvändningen.. Inom sektorn bostäder och service användes 73 TWh el vilket är drygt hälften av elanvändningen i landet. Användningen var något högre än under 2017 med en ökning på 2 procent. Industrins elanvändning uppgick till 50 TWh under 2018 och utgjorde 35 procent av den totala elanvändningen. Användningen var 0,7 TWh lägre än under 2017.. Fortsatt hög nettoexport av ...
Om du försöker spara pengar på din gas-och elräkningar kan du hitta dig själv undra hur mycket el en dator använder. Men att finna svaret på denna fråga kan vara en något komplicerad uppgift. Den mängd el en dator använder beror på vilken typ av utrustning du har och vilka program du kör. Normalt den mängd el en dator använder är mellan 65 watt och 250 watt. Bildskärmen behöver ofta mellan 35 watt och 80 watt också. De flesta stationära datorer har en märkning som visar hur mycket el de behöver, men detta är generellt det teoretiska maximala och inte ett genomsnitt representation. Som du kanske tror, stationära datorer med snabbare processorer använder mer el än datorer med långsammare processorer. LCD-skärmar använder bara omkring hälften av el av liknande storlek CRT-skärmar, dock. Tillbehör såsom kabel-modem, routrar, eller webbkameror bidra till en liten ökning av hur mycket el en dator användningsområden också. Oavsett vilken typ av dator du har, vilken ...
Ett rörligt elavtal följer marknadspriset på el och sätts på den nordiska elbörsen (Nordpool). Historiskt sett är rörligt elpris mest lönsamt. Men det händer emellanåt att elpriset går upp i samband med hög efterfråga och låg tillgång på el. Detta inträffar framförallt under vintermånaderna. Om du har tecknat ett fast elpris på 1, 2 eller 3 år kan du vid dessa tillfällen vara trygg, eftersom ditt pris binds vid tidpunkten du tecknar avtalet. ...
En av de största kostnaderna som ett hushåll har är elen. Det är då både kopplat till uppvärmningen och till allt man trots allt behöver el för att använda. Då är det viktigt att man inte underskattar värdet av att jämföra mellan olika elbolag. Genom att hitta billigaste elpris kan du sänka dina månadskostnader markant. Det finns trots allt stora skillnader när det kommer till priset mellan de olika elbolagen. Fördelen med att jämföra mellan olika elbolag är att det enbart är priset som är skillnaden.. När det kommer till el finns det ingen kvalitetsskillnad mellan de olika bolagen. Den enda skillnaden utöver elpriset är att elbolaget kan välja att enbart köpa in miljövänlig el. Något som en del tycker är väldigt viktigt. Dock är nästan all el i Sverige sådan som kommer från förnyelsebara källor eller från väldigt effektiva sådana. Därför är det väldigt vanligt att elen man använder kommer från miljövänliga alternativ. För det är trots allt ...
Rörliga elpriser följer kursutvecklingen på elprismarknaden Nordpol men med ett pålägg som görs av elhandelsbolagen. Till skillnad mot fast elpris är rörligt elpris ett sätt att få marknadsenliga priser. Rörliga elpriser är bra i tider då elpriset sjunker eller är stabilt. För villaägare är det vanligt att man väljer rörliga elpriser men när efterfrågan är hög och utbudet är lågt blir elen dyr, vanligtvis under vintrar ...
I november blir elen dyrare i södra Sverige! Anledningen är att den svenska elmarknaden delas upp i fyra priszoner. Läs mer i del tre av denna artikelserie om elmarknaden: Del 1 - Elproduktion och elförbrukning i Sverige och Nordeuropa Del 2 - Produktionskostnader för ny el.
Malmös bästa elavtal! Just nu får du rabatt när du tecknar Malmös bästa elavtal. Välj ett elavtal som passar din lägenhet, villa eller gård. Hos oss får du pressade elpriser, på grön el. ✓ 100% grön el från sol, vind eller vatten ✓ Alltid pressat elpris ✓ Utmärkt kundservice
Året som passerat har innehållit många olika rekord, både vad gäller låga elpriser och varma temperaturer. Medelspotpriset på el i Sverige har sjunkit med cirka 45% i snitt 2020 jämfört med 2019 och förutom låga rekordlåga elpriser har det även varit negativa elpriser för första gången i historien.. Elpriset har under året som gått varit betydligt lägre jämfört med året innan. 2019 låg medelspotspriset för rörligt elpris i elområde 1 och 2 på 40,13 öre/kWh medan medelspotpriset 2020 landade på 15 öre/kWh. I elområde 3 sjönk medelspotpriset från 40,57 öre/kWh till 22,1 öre/kWh och i elområde 4 sjönk medelpriset från 42,10 öre/kWh till 26,9 öre/kWh. I samtliga elområden har medelspotpriset sjunkit ordentligt, vilket också resulterat i en lägre kostnad för konsumenter med rörligt elpris. Vid några tillfällen har även de timbaserade elpriserna varit negativa något som aldrig tidigare hänt.. - Elfakturan är en betydande utgiftspost för husägare. ...
Fler bostäder, industrier och minskade klimatutsläpp kräver en ökad elektrifiering i Storstockholm. Därför sker rekordinvesteringar i nya och uppdaterade ledningar och kablar. Men innan allt är färdigbyggt kan kapaciteten i elnätet slå i taket under kalla dagar. Det kan flexibla elanvändare som deltar i SthlmFlex råda bot på.. Svenska kraftnät och de två regionnätsägarna Ellevio och Vattenfall Eldistribution har gått samman i ett forskningsprojekt som ska skapa och pröva en flexibilitetsmarknad i Storstockholm. I sin enklaste form innebär det att elanvändare och elproducenter kan bidra till att motverka att kapacitetsbrist uppstår i elnäten.. - För elanvändaren handlar det om att avstå eller minska elförbrukningen och för elproducenten att starta elproduktion. Flexibilitetsmarknaden är den första av sitt slag att testas i Storstockholm och med potential att bli den största i landet, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg, Svenska kraftnät.. Unikt projekt. Det som ...
Om efterfrågan på el är större än tillgången finns det risk för att det uppstår elbrist. Det kan till exempel hända om det uppstår störningar i elproduktionen under kalla vintrar, eftersom stora mängder elektricitet då går åt till uppvärmning av bostäder och lokaler. Om elbrist uppstår finns det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att undvika detta kan Svenska kraftnät beordra att delar av elnätet kopplas bort. Tack vare Styrel kan elen styras till de ställen där den gör mest nytta för samhället. Som det varit tidigare drabbar en frånkoppling alla elanvändare inom stora områden. Styrel är en del av krisberedskapen för elförsörjningen.. De elanvändare som prioriteras på lokal och regional nivå har betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer ...
noinclude>{{rpsv.from.wpsv}},/noinclude>El, el el. EL, kan syfta på *[[El (mytologi)]], namn på [[Gud]] i [[semitiska språk]] *[[elektricitet]] *[[Enhedslisten - de rød-grønne]], politiskt parti i Danmark *[[Enotna Lista]], politiskt parti i Österrike *Bokstavskombination på registreringsskylten på tyska fordon från [[Emsland]] *[[ISO 639]]-koden för [[grekiska]] språket. *Den spanskspråkiga [[wiki]]n [[Enciclopedia Libre]] *[[IATA]]:s kod för [[Air Nippon]] *Förkortning av ordet eller *Den arabiska bestämda artikeln [[al-]] {{Förgrening}} [[cs:EL]] [[da:El]] [[de:EL]] [[en:El]] [[eo:El]] [[fi:El]] [[fr:EL]] [[it:EL]] [[ja:EL]] [[ko:EL]] [[ksh:EL (Watt ėßß datt?)]] [[nl:El]] [[no:El]] [[sk:El ...
Enligt en undersökning som Helen beställt av Gaia Consulting Oy kommer bortfallet av marknadsanpassad produktionskapacitet på elmarknaden och den allt högre toppförbrukningen att öka risken för elbrist i Finland under 2020-talet, om utvecklingen fortsätter som i dag. En bidragande orsak är bl.a. att eluppvärmningen och värmepumparna ökar. Utan nya gränskablar kan elimporten inte utökas och den växande produktionen av sol- och vindkraft kan inte uppfylla elbehovet under kalla vinterdagar.. Elpriset på den nordiska elmarknaden har sjunkit så mycket att det inte är lönsamt att investera i elproduktion i Finland.. - Investeringar sker nästan enbart om produktionen subventioneras. Det är inte sunt för marknaden. Så gott som alla kondenskraftverk i Finland har redan stängts. Dessutom är en betydande mängd kraftvärmeproduktion på väg bort från marknaden, konstaterar direktör Harri Mattila på Helen.. Även Helen har beslutat ersätta kraftvärmeverket på Hanaholmen med ...
De två viktigaste sätten att hantera detta på är att lagra elen från de blåsiga dagarna, i exempelvis batterier, och använda den under de mindre blåsiga dagarna, eller att exportera el från platser där det blåser till platser där det för tillfället inte blåser. De bästa lösningarna för framtidens elsystem innehåller troligtvis båda dessa sätt att hantera variationer.. Vattenfalls vd Magnus Hall framförde i Ekots lördagsintervju häromveckan två vanliga åsikter: att lagring med batterier är nyckeln till att kunna bygga ett elsystem dominerat av vind och sol, och att det är en bra idé att tillverka vätgas till industrin eller fordon av överskottsel.. Vår och andras forskning visar dock att det sannolikt är viktigare att bygga ut elnätet för att kunna handla mer med el på långa avstånd om vi ska ha ett elsystem som domineras av vind och sol. Det räcker inte att exempelvis binda samma Norden, eftersom vädret en enskild dag ser ungefär lika ut i hela Norden. ...
Norge har 937 vattenkraftverk som tillsammans producerar 96 procent av Norges el. Nu menar forskare att mycket mer el skulle kunna produceras från de norska vattenkraftverken, utan att det behövs byggas nya kraftverk. När övriga Europa har ett överskott på el från sol och vindkraftverk så kan det överskottet skickas till Norge. Där kan elen användas till att pumpa vatten från den nedre delen av ett vattenkraftverk upp till den övre delen av vattenkraftverket. När det är dåligt väder för sol och vindkraft i Europa så får vattnet rinna ner igen och elen som skapas kan exporteras till Europa. Att andra länder i Europa kan få el från norsk vattenkraft när det är dåligt väder för sol och vindkraft gör att behovet av fossilenergi minskar. Men vattenkraft har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden.. Men för att detta ska vara möjligt så behöver flexibiliteten i vattenkraftverken öka och mängden el som vattenkraftverket producerar måste kunna förändras ...
Inledningen på april har kantats av typiskt vårväder med vind, hagel och snö som emellanåt varvats med sol. Även om många väntar på den riktiga vårvärmen så har kylan och vinden bidragit till att elpriserna håller sig nere. För första gången i år har vi också sett negativa elpriser i hela landet.. Snittpriset på el sjönk under mars och har fortsatt hålla sig kvar på samma nivåer även under inledningen av april, som det förutspåddes i Kundkrafts senaste elprisprognos. Anledningen till att elpriset håller sig nere är mycket med anledning av vädret. Precis som i mars har det i början på april varit blåsigt med många djupa lågtryck som lett till starka vindar. Detta har i sin tur bidragit till gynnsamma förhållanden för vindkraften.. Negativa elpriser. Tack vare de djupa lågtrycken och vinden var elpriset efter påskhelgen negativt i hela landet. Det vill säga att konsumenter egentligen skulle fått betalt för sin el med rätt sorts avtal.. - Trots att de ...
Överföringstjänsten omfattar elöverföring, mätning av elförbrukningen och balansavräkning. Med elöverföring avses att elen levereras till konsumenten via elnätet, och med överföringsavgiften täcks nätinvesteringar och kostnader för drift och underhåll. Med balansavräkning avses utredning av hur stor mängd elenergi olika elförsäljare har sålt.. Precis som energipriset utgörs även överföringspriset i regel av en månatlig, fast grundavgift och en förbrukningsavgift som beror på elanvändningen. Elförsäljaren kan tillämpa en prissättning med olika förbrukningsavgift beroende på tidpunkt, på samma sätt som i energipriserna.. Den lokala elnätsinnehavaren har alltid ensamrätt till överföringstjänsten och kunden kan inte konkurrensutsätta överföringspriset. Energimyndigheten övervakar att överföringspriserna är skäliga.. ...
Elmarknaden har spårat ur fullständigt. De finner mängder med metoder för att vi skall få betala ockerpriser på el.. Från n24.se. Sedan elmarknaden avreglerades 1996 säljs elen på den gemensamma elbörsen Nordpool. Dagens spotpris (det elpris som handlas just i dag) är 69 öre. Det är det högsta priset i Europa. Det var inte länge sedan vi i Sverige tillhörde de som betalade allra minst för elen. Det kunde göras eftersom energikällorna i Sverige i huvudsak är vattenkraft och kärnkraft som är billiga att producera. Den rörliga produktionskostnaden för kärnkraft är cirka tio öre och för vattenkraft cirka fem öre, enligt Energimyndigheten.. Kraftbolagen säljer den elen för 69 öre på elbörsen. Det är den enkla förklaringen till att Vattenfall kan göra en vinst efter finansnetto på minst 35 miljarder kronor i år.. Men varför är marknadspriset så högt? ...
Målet är fler nöjda elkunder och ett stärkt förtroende för branschen som helhet.. I länken nedan kan man läsa mer om certifieringen och om vilka aktörer som nu är godkända https://www.energiforetagen.se/det-erbjuder-vi/schysst-elhandel/. I och med att Energiföretagen i Sverige tagit fram denna certifiering är vi övertygade om att det på sikt kommer minska antalet oseriösa aktörer på marknaden. Kvalitetsmärket med Schysst Elhandel kommer göra att valet av elleverantör blir mycket enklare för kunden. Det blir en trygghet, en kund som tecknat elavtal med ett certifierat företag skall aldrig behöva känna att denne blivit lurad eller vilseledd.. Vi på Helsinge Elhandel har länge agerat enligt många av dessa krav som certifieringen kräver och har alltid tyckt att vi varit en Schysst elhandlare, men nu har vi även fått detta bekräftat i ett certifikat. Nu är alla våra processer och arbetssätt dokumenterade enligt certifieringskriterierna för Schysst Elhandel ...
Det har blivit kallt i hela Sverige och det påverkar det rörliga elpriset eftersom behovet av uppvärmning ökar och därmed också efterfrågan på el. Tillgången på både vattenkraft och kärnkraft är bra just nu men räkna med svängningar i elpriset. Det som påverkar priset är även hur mycket det blåser och om vindkraftverken kan producera för fullt.. - På vintern använder vi mer el och priset baseras på flera faktorer. Att vi kan producera i våra anläggningar, hur mycket energi som behövs till bostäder och industrier och vädret. Det rörliga elpriset kan svänga mycket från dag till dag. Däremot har de fasta avtalen betydligt lägre elpriser än vanligt så är man orolig bör man fundera på att säkra sitt elpris, säger Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning.. Elbörsens snittpris så här långt i januari ligger på cirka 23 öre i norra Sverige och runt 28 öre per kilowattimme i de södra och mellersta delarna av landet.. Svängningarna märks tydligt ...
2017-01-03 08:12 rsmedelspotpriset f r 2016 blev 28 re/kWh och inneb r en kning med 35 procent j mf rt med ret innan. Det r fr mst hush ll med r rligt elpris som p verkas av prisuppg ngen. F r ett villahush ll med r rligt elpris och en rsf rbrukning p 20 000 kWh blev elen cirka 2 000 kronor dyrare under 2016. I en f rsk prognos* framtagen av elskling.se f rv ntas elpriset 2017 att bli 28* re/kWh. Energiskatten h js tv g nger under 2017 och kommer att inneb ra cirka 825 kronor h gre skattekostnad f r en villa gare.- Huvudtemat f r 2016 var vattenbristen som resulterade i det h gre elpriset. D underskottet kvarst r blir det sv rt f r elpriset att falla tillbaka. Som det ser ut just nu v ntas elpriset att ligga kvar p samma f rh jda niv , s ger Faraz Azima, vd f r elbytesexperten elskling.se ...
Inköpspris el baseras på månadsmedelpriset för el (elspot) på elbörsen Nordpool. Det administrativa påslaget avser täcka kostnader för elnät, underhåll och administration. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka produktionen av förnyelsebar el. Enkelt förklarat så erhåller producenter av förnyelsebar el elcertifikat som de säljer till slutkonsumenter av el. Slutkonsumenter av el är förpliktigade enligt lagen om elcertifikat att köpa elcertifikat motsvarande en viss del av sin förbrukning den så kallade kvotplikten.. ...
Sharm el Sheikh har blivit ett v�ldigt popul�rt turistm�l som du finner p� den s�dra spetsen av Sinai-halv�n i Egypten. H�r kan man gotta sig p� l�nga str�nder och ett sols�kert klimat. Hit �ker du om du vill shoppa, koppla av, spela golf, se historiska platser eller bara umg�s med familjen. Man kan roa dig p� trendiga klubbar och, inte minst, dyka. Sharm el Sheikh har till och med blivit kallat ett dykarparadis.. Sharm el Sheikh �r inte, som m�nga kanske tror, en stad utan ett samlingsnamn f�r en 20 kilometrar med sm�st�der, golfbanor, stora hotell och badorter. Sharm el Sheikh �r uppbyggt endast f�r turister och ligger l�ngs med havet. Mycket personal som arbetar i Sharm el Sheikh bor p� andra st�llen s� som Alexandria, Luxor eller Kairo. Man brukar dela upp Sharm el Sheikh i tv� delar dels det st�rsta omr�det f�r turister Naama Bay och dels den gamla ursprungliga byn det vill s�ga det gamla Sharm el Sheikh.. Beger du dig l�ngst ned ...
Här kan du teckna nytt elavtal, se våra elpriser och jämföra våra olika elavtal. Välj bland våra elavtal Fast elpris, Rörligt elpris eller vårt populära elavtal Strängnäs-el.
I takt med att en växande andel väderberoende elproduktion från sol- och vindkraft ska matas in i näten och den stora kärnkraftsproducerande elen på sikt ska fasas ut, har Svenska kraftnät ett mangrant arbete framför sig för att säkerställa leveranssäkerhet, spänningshållning och frekvensreglering.. Som en del i arbetet överlämnade Svenska kraftnät i slutet av december 2015 rapporten Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion till regeringen. Rapporten lyfter bland annat fram problematiken kring vad som sker då stora och tunga produktionsenheter, som kärnkraftverk, ersätts med mindre och väderberoende anläggningar, som vindkraftverk ...
Elproduktion Tekniker för produktion av el IVA-projektet Vägval el KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets
Förra året blev ännu ett år med hög elproduktion och låg användning av el. Vindkraften slog åter nytt produktionsrekord och nettoexporten av el blev den största någonsin. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.
1. En elnätsinvesteringsfond skapas för att finansiera vissa investeringar i elnätet för framtida produktion av förnybar el.. 2. Ett undantag från kravet på nätkoncession införs för interna nät inom anläggningar för elproduktion, t ex en vindfarm.. 3. Möjligheten för producenter att få en enskild ledning skall utredas vidare.. 4. Energimarknadsinspektionen ges möjlighet att medge befrielse från vissa skyldigheter för elnät vilka bara används av en producent.. 5. Energimarknadsinspektionen ska endast pröva en nätägares lämplighet och inte göra någon egen miljöprovning av elnätet förutsatt att detta gjorts tidigare.. 6. Miljöprocessutredningen ges i uppdrag att ytterligare samordna miljöprövningen och lokalisering fav förnybar elproduktion samt de därtill nödvändiga elledningarna.. 7. Inom utredningen har administrativa riktlinjer vid nätanslutning tagits fram.. 8. Den reducerade nättariffen för anläggningar om högst 1500 kW tas bort efter en ...
Alings s energi - 100% gr n och milj v nlig el fr n vatten, vind och sol. Alings s Energi r en konkurrenskraftig och p litlig leverant r av energi- och infrastrukturtj nster med tydligt fokus p helheten f r kunden och p energieffektiva och klimatsmarta l sningar. Ett exempel r att all v r el har officiell ursprungsgaranti, ett bevis f r att den har producerats av f rnybara energik llor och r klimatneutral. 100 procent gr n el, med andra ord. All energi som Alings s Energi tillhandah ller r s kallad Gr n el, dvs. f rnyelsebar el med ursprungsgarantier och d r vattenkraften st r f r den ca 85% och vindkraften f r 15% och solenergi mindre n 1%. F r de kunder som vill ha el m rkt med Bra Milj val kan vi som ett licensierat elbolag erbjuda Svenska Naturskyddsf reningen produkter. Vi r vertygade om att detta leder till en h llbar utveckling och ger m nniskor en ljusare vardag.
Stamnätsbolaget Fingrid påminner jordbrukare om att iaktta försiktighet vid arbete nära kraftledningar. Odlingsdukar ska förankras väl och man ska akta sig för att vara för nära stolpkonstruktioner och spänningsförande strömledare med maskiner.. ​Man måste vara noggrann med odlingsdukar och se till att de inte kan blåsa upp i kraftledningar, påminner man från Fingrid. Om odlingarna täcks med fiberdukar på våren är det bra att säkerställa med tyngder och andra fästanordningar att dukarna håller sig på plats även i byig och hård vind. Dukar som blåser upp kan orsaka till exempel driftstörningar i kraftledningar.. Dukar som har fastnat i kraftledningar ska av säkerhetsskäl alltid avlägsnas av fackmän. Till och med en duk som endast är lite våt eller smutsig leder ström vilket orsakar en risk för elektriska stötar om man rör vid duken. Man måste göra kraftledningen spänningslös under tiden för avlägsnandet. För att undvika risksituationer måste varje ...
Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige Projektnamn: Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige Projektnummer:
Regeringen beslutade den 29 juni att tillsätta en utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer. En särskild utredare, Lise Nordin, MP, ska identifiera eventuella hinder som hushåll och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion. Utredaren ska också lämna förslag till hur dessa hinder kan undanröjas.
l som är producerad av förnybara energikällor som t ex vattenkraft, vindkraft, biobränslen eller solenergi har många namn - 100% förnybar el, grön el eller ren el. Genom att välja 100%förnybar el bidrar du till att minska koldioxidutsläppen och skapa ett bättre klimat. Men hur vet jag att just min el kommer från förnybara energikällor?
Vad ligger bakom den föränd-rade inställningen till kraftledningar? Jo, i flera rapporter - främst från England och Danmark - framkommer det att det är för kostsamt att hålla kvar de tidigare kablifieringskraven. I Danmark beslutades det för många år sedan att ta bort alla befintliga kraftledningar under 400 kV och att nya förbindelser oavsett spänning skall kablifieras. Detta har man nu släppt på - befintliga ledningar kan få stå kvar tills vidare och nya 400 kV ledningar behöver inte kablifieras annat än där det är motiverat ur ett samhällsperspektiv. ...
På senare tid har det publicerats många varningar om kommande prisökningar på el. Det här är saxade delar av en artikel från Aftonbladet 22 januari 2018:. Elpriset kommer mer än fördubblas i framtiden när Sverige ställer om till 100 % förnybar energi, enligt en ny rapport. 2016 slöts den blocköverskridande energiöverenskommelsen, som säger att Sveriges elproduktion ska vara 100 % förnybar till 2040.. Omställningen blir kännbar för oss elkonsumenter. Spotpriset på elbörsen väntas stiga från dagens nivåer på omkring 30 öre/kWh, till över 60 öre år 2030. Det visar en ny rapport från det amerikanske konsultföretaget Boston Consulting Group, BCG, som gjorts på uppdrag av Skellefteå Kraft.. Som fastighetsägare och elkonsument är du utlämnad till lagstiftare och elnätsbolag. I takt med att våra kärnkraftverk läggs ned byggs istället förnyelsebar energi ut. Den förnyelsebara energin är volatil kraft, el produceras till exempel när vinden blåser eller när ...
Grossist Kemisk Industri Elektriska Gate Valve från Kina, behöver hitta billiga Kemisk Industri Elektriska Gate Valve så lågt pris men ledande tillverkare. Bara hitta högkvalitativa varumärken på Kemisk Industri Elektriska Gate Valve producerar fabriken, du kan också feedback om vad du vill, börja spara och utforska vår Kemisk Industri Elektriska Gate Valve Vill svara dig snabbast ...
Vi har lång erfarenhet av förnybar el - både från vind, vatten och sol. Du kan därför snabbt och enkelt få hjälp med att välja det som passar just dig och ditt hem. Självklart kan du teckna både rörliga och bundna elavtal. Läs mer om vår el och de elavtal vi kan erbjuda dig.
I regleringsbrevet för 2020 fick Svenska kraftnät i uppdrag att göra en bedömning om Gotland har en trygg och säker elförsörjning på kort och lång sikt. Förutsättningarna på Gotland har förändrats markant de senaste åren och kraven på en robust, trygg och mer driftsäker elförsörjning har ökat.. - Omställningen till en koldioxidneutral industri på Gotland, innebär en kraftigt ökad efterfrågan av el. Totalförsvaret och planerna på en utökad vindkraftsproduktion är viktiga drivkrafter för en ny förbindelse mellan fastlandet och ön. Då befintliga förbindelser behöver genomgå en teknisk förnyelse mellan 2030-2040 skulle en ny förbindelse med stor sannolikhet behövas oavsett dessa expansionsplaner, säger Erik Böhlmark, ansvarig för Gotlandsutredningen på Svenska kraftnät.. Nätutredningen ska ge förslag på hur framtida elförsörjningen till Gotland bör utformas. I en sådan utredning är det viktigt med ett helhetsperspektiv som ska beakta alla relevanta ...
I ÖP och LT 22/2 citerar den anonyme Brainman ur avsnittet Energi på Miljöpartiets hemsida. Det stämmer också som Brainman citerar att Miljöpartiet tycker att elen bör bli dyrare att använda när den är dyrare att producera. Det kallas för marknadsekonomi, där brukar hög efterfråga driva upp priser.. Sverige har dock fortfarande relativt låga elpriser enligt sammanställningen på EUs energiportal www.energi.eu. Elpriset för konsumenter låg i juli 2009 lägre än i Nederländerna, Italien, Tyskland och Danmark och på ungefär samma nivå som med Australien, Belgien, Portugal och Irland. Elpriset som den svenska industrin betalar ligger nästan lägst i hela EU, bara Lettland och Bulgarien låg lägre. Priset i Nederländerna, tyskland, Storbritannien, Belgien och Danmark låg omkring dubbelt så högt som i Sverige. Continue reading →. ...
Kina Elektriska justerbara Massage skönhet säng med högkvalitativ partihandel, ledande Elektriska justerbara Massage skönhet säng Tillverkare och leverantörer, hitta Elektriska justerbara Massage skönhet säng Fabrik & exportörer, Elektriska justerbara Massage skönhet säng till salu.
Kina Elektriska pedikyr Massage skönhet ansiktsbehandling sängen med högkvalitativ partihandel, ledande Elektriska pedikyr Massage skönhet ansiktsbehandling sängen Tillverkare och leverantörer, hitta Elektriska pedikyr Massage skönhet ansiktsbehandling sängen Fabrik & exportörer, Elektriska pedikyr Massage skönhet ansiktsbehandling sängen till salu.
SlotsRank recension av Jungle Jim: El Dorado av Jungle Jim: El Dorado ✅ Screenshots ✅ Bonusar & RTP ✅ Bästa Nya Casinos Att Spela Jungle Jim: El Dorado 2021
Vi satsar på vindkraft för att öka vår förnybara elproduktion. Vindkraften tar inte slut och ger inga koldioxidutsläpp under produktionen.
ENERGI Energi En fördubblad vindkraftsproduktion fram till 2022. Och om det fortsätter i den takten kommer vinden stå för närmare hälften av svensk elproduktion 2040, enligt branschens nya prognos.
HISTORISK LBK nr 490 af 13/06/2003 - Bekendtgørelse af lov om tilskud til elproduktion - Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
- Vi gör allt som står i vår makt för att vi ska uppnå en stabil elproduktion i vinter, sade E.ON Nordics koncernchef, Jonas Abrahamsson, när han idag...
En fördubblad vindkraftsproduktion fram till 2022. Och om det fortsätter i den takten kommer vinden stå för närmare hälften av svensk elproduktion 2040, enligt branschens nya prognos. - Det är en kraftig tillväxt, säger Charlotte Unger Larson, vd för Sv
Vår elproduktion är helt förnybar och kommer från vattenkraft och kraftvärme. Produktionen är märkt Bra Miljöval och diplomerad av Älvräddarna.
Sitet gennemgår fysikken vedrørende elfremstilling fra grundlastværker, de enkelte typer atomkraftværker, sikkerhed, radioaktivitet, bomber, affaldsbehandling og udbredelse. E | Atomkraftv rker og elproduktion | Fysik | Viden Om
Den 1 maj 2003 infördes elcertifikatsystemet i Sverige. Elcertifikatsystemet ska ge Sverige en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Målet med elcertifikatsystemet är att öka den årliga elproduktionen från förnybara energikällor med 17 TWh år 2016 jämfört med 2002 års nivå. Systemet är uppbyggt så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh el. För att skapa efterfrågan på elcertifikat är det obligatoriskt för elleverantörer och vissa, i lagen definierade, elanvändare att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elleverans/elanvändning, den så kallade kvotplikten. I och med försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion. Elcertifikatsystemet skall enligt riksdagsbeslut vara aktivt till och med år 2030. Genom en lagändring flyttas, med början år 2007, den så ...
Som Servicetekniker Elkraft är det ditt uppdrag att se till att den elektricitet som produceras i kraftverken hanteras och levereras på ett person- och driftsäkert sätt. En Servicetekniker Elkraft arbetar främst med elnätets kontrollsystem, för att alla kunder ska få en tryggad elförsörjning utan avbrott.. För att elektricitet som produceras ska komma kunden tillgodo leds den från ett kraftverk via stamnät, region- och lokalnät. Mellan dessa nät finns stationer, ställverk, transformatorer och kontrollutrustningar som fördelar elektriciteten till samhällen, industrier, gator och andra. Som Servicetekniker Elkraft är det bland annat i dessa anläggningar du arbetar, med nybyggnation och reparation, för att säkra elförsörjningen.. Felsökning och reparation på elektrisk utrustning är då en naturlig del i arbetet, där du får utvärdera och analysera mätningar som du genomför för att driftsätta och underhålla en anläggning utifrån en konstruktion och dokumentation. ...
Elektriskt ledande skor används för att minska statisk uppladdning. Statisk elektricitet är ett problem för elektronik och andra industriella processer. Genom att använda skor och golvmaterial som är svagt elektriskt ledande kan man leda bort statisk elektricitet innan den blir stark nog att göra skada. (Det tekniska begreppet för problemet och de lösningar man tar fram för att lösa det kallas för ESD-området, vilket kan sägas vara en del av EMC, elektromagnetisk kompatibilitet).. När vi får en stöt så är det en elektrisk *urladdning* som sker på kort tid, och det är det som vi känner. Vad elektriskt ledande skor gör är att låta urladdningen ske långsamt, inte snabbt.. Elöverkänslighet handlar inte primärt om statisk elektricitet, men att statisk uppladdning kan vara besvärande för elöverkänsliga är klart. Det finns inga indikationer att åtgärder som minskar statisk uppladdning också skulle minska elöverkänslighet generellt, men man slipper obehagliga ...
Solenergi är ett bra alternativ för att driva saker effektivt på fält och fabriker. Eftersom vi använder mer el varje dag, det finns fler problem med föroreningar. Genom att använda detta alternativ kan vi undvika alla problem som orsakas av föroreningar. Vindkraft är ett annat sätt att få el utan att behöva betala elbolagen ett öre. Tekniken är ett bra exempel på hur du kan minska din energiförbrukning. Om du har vindkraftverk installerade på din fastighet, då din elräkning kommer att vara mycket lägre än om du inte har vindkraftverk installerade. Eftersom vindkraft är gratis, kommer det att bli ett stort plus. Det faktum att de är förnybara betyder inte att de alltid kommer att vara gratis, så att det blir svårt att använda dem varje gång. Faktum är att om du hittar en förnybar källa, kommer de vanligtvis inte varar särskilt länge. De kommer att gå ur bruk som vinden eller solen säsongen förändras. Om du vet var du ska leta, kan du få el som du kan ...
Traditionellt har vi fått elektricitet genom batterier som lagrar in kemisk energi som kan omvandlas till elektrisk energi, eller genom elnätet där olika former av energiomvandlingar, t.ex. vattenkraft som utnyttjar vattnets lägesenergi och omvandlar den till elektrisk energi som skickas genom elnätet.. Men det går också att skörda elektrisk energi lokalt. Många har länge använt en dynamo på cykeln som med hjälp av en spole och en magnet omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi, självuppdragande armbandsur som utnyttjar armens rörelser för att driva klockan eller soldrivna miniräknare som får elekticitet med små solceller på miniräknaren. Dessa metoder kommer vi säkert att få se mer av i framtiden t.ex. har forskare vid Georgia tech i USA utvecklat solceller i form av fibrer som kan vävas in i kläder eller så skulle man i skor kunna ha energiskördare i klacken i form av en magnet i en spole som alstrar energi när den rör sig genom spolen. Man kan också ...
Det är olagligt att koppla in din elproducerande anläggningpå nätet utan tillstånd från nätägaren. Detkan vara livsfarligt för de som utför service och underhåll på elnätet.. Nätägaren är å sin sida skyldig att efter förfrågan koppla in småskaliga elproducenter på nätet och gratis installera en mätare för den el du levererar. I Lunds kommun är det Skånska Energi, Kraftringen och E.On som äger varsin del av elnätet. Enstaka hushåll kan ligga i Staffanstorps Energis eller Sjöbo Energis nätområden. Vet du inte vem som är nätägare där du bor kan du använda följande länk:. ,, Nätområden.se ...
Vill du ha en överblick över den svenska el- och naturgasmarknaden under 2012? Vill du veta hur många mil ledning det svenska elnätet består av? Hur elprisernas utveckling såg ut under förra året? Och hur många naturgasanvändare vi har i Sverige? Svaren på de frågorna och många fler hittar du i rapporten Sveriges el- och naturgasmarknad 2012. ...
spain.info Sverige. Turistinformation om stranden Beach: El Racó i Valencia, Spanien: Intressanta turistmål på Beach: El Racó, aktiviteter, logi på Beach: El Racó, mat och mycket mer information om Spaniens stränder på Spaniens officiella webbportal för turism.
Vad tjänar man som processingenjör (elkraft), högskoleingenjör? Se löner; medellön, medianlön, lägstalön, högstalön och lön inom privat och offentlig sektor för processingenjör (elkraft), högskoleingenjör. Du hittar även utbildningar relaterade till processingenjör (elkraft), högskoleingenjör.
spain.info Sverige. Turistinformation om stranden Beach: El Varador i Barcelona, Spanien: Intressanta turistmål på Beach: El Varador, aktiviteter, logi på Beach: El Varador, mat och mycket mer information om Spaniens stränder på Spaniens officiella webbportal för turism.
Camping Valencia El Saler está situado en un enklav privilegiado dentro del Parque Natural de la Albufera (Valencia). Este acogedor camping se encuentra en 8 km de la ciudad goza de una ubicación única. El pueblo El Saler en 500 metros Donde podemos encontrar centro médico, farmacia, restaurantes, supermercado. La playa se situa- 700 metros del camping. Linea de autobús pudiendo utilizar el trans público desde la misma Puerta del camping pasando por la Ciudad de las Artes y las Ciencias en un tiempo aproximado de 12 minutos y llegando hasta el centro de la ciudad. Los bungalows disponen de 2 Habitaciones, cocina, nevera, microondas, aseo, aire acondicionado, terraza mesa y Sillas, parkerings individ junto al bungalow, conexión wifi.
Teknikföretagen arbetar för ett robust och effektivt elsystem. Energins leveranssäkerhet är central för svenska teknikföretag.. Elsystemet, som omfattar produktion, distribution och användning av el, måste vara robust och effektivt. Effektbalansen (att tillgång möter effektbehovet) är den stora utmaningen för det svenska elsystemet, snarare än för liten inhemsk elproduktion. Därför behöver lösningar utvecklas för en mer flexibel överföring, användning och lagring av el. Politiken måste skapa förutsättningar för att få sådana investeringar till stånd.. ...
Johan Hammarqvist, ledarredaktionen Skånskan, svarar direkt på replik från Per Nilsson och Lydiah Wålsten,Timbro:. Per Nilsson ägnar sig i sin rapport åt att försöka blanda bort korten. Även så i svaret på min ledarkrönika. Jämförelsen mellan vindkraftsinvesteringar och väg- samt tågprojekt exempelvis. För att få en rättvisande bild bör rimligen investeringar i elproduktion jämföras med andra investeringar i elproduktion. Och då är det rätt uppenbart att ingen nyinvestering i elproduktion kan mäta sig med den prisbild som exempelvis gammal vattenkraftsproduktion har.. Läs hela. ...
Visst kan vi som elbolag göra skillnad. Men för att verkligen ställa om elproduktionen behöver vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, med alla kan bidra med något. Bixia är redan idag ett av de elhandelsbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden. Vi arbetar aktivt med att öka andelen el från förnybara naturliga energikällor såsom sol, vind och vatten. Främst genom att stödja lokala projekt via Bixia Miljöfond. Vi bygger dessutom ut andelen närproducerad el genom att köpa el från lokala producenter och distribuera den i elnätet. Cirka 32 procent av all el vi köper in kommer idag från nästan 1000 småskaliga producenter och de blir fler hela tiden.. ...
Man behöver inte förändra så mycket på den elproduktion som sker inom ett dygn, inte heller säsongsvariationen behöver öka. Det som kommer att förändras om vi har ett helt förnybart energisystem är att vattenkraft, eller en annan energikälla som ska balansera de övriga förnyelsebara energikällorna, måste klara stora variationer i mellanperioden, förklarar Jon Olauson.. För att se till att variationerna i elproduktionen inte blir för stora, och därmed balansera hela energiproduktionen, skulle man enligt Jon Olauson också kunna producera mer el än man behöver och strypa produktionen vid timmar med låg förbrukning.. Ett annat hinder för Norden att klara sig på enbart förnybar el kan vara dagens eldistributionssystem. Forskare behöver titta på om vår elöverföring är tillräcklig, säger Jon Olauson.. - Vi producerar exempelvis mest förnyelsebar energi i norra Sverige, men konsumerar mest i södra Sverige. Elförsörjningssystemet måste vara stabilt för att ...
Nyttan med utbyggnaden av förnybar elproduktion blir ibland ifrågasatt, inte sällan med argument om att vi redan har en koldioxidsnål elproduktion och tillräckligt med el för att klara vår elförsörjning. I denna artikel lyfter jag fram tre skäl till varför utbyggnaden bör fortsätta och förklarar varför ett stödsystem fortfarande är motiverat.
Enligt inkomstskattelagen 127 a § 1 mom. får en skattskyldig från skatten dra av en del av de belopp som han eller hon har betalat för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som han eller hon använder (hushållsavdrag). Till avdrag berättigar bland annat arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad.. Ett sol- eller vindkraftverk som har skaffats i syfte att täcka hushållets egen elförbrukning kan jämföras med en borrbrunn och ett markvärmesystem. I rätts- och beskattningspraxisen har man ansett att den skattskyldige har rätt till hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats för installation av denna typ av system (HFD:2009:73). På basis av arbetsersättningen som betalats för installation eller underhåll av ett sol- eller vindkraftverk kan således ett hushållsavdrag beviljas.. Enligt inkomstskattelagen 127 a § 3 mom. beviljas inte avdrag med anledning av arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av en bostad, om ...
Kablar och kraftledningar - tillverkning - Proff.se ger dig nyckeltal, befattningar, resultatredovisning, adresser med mera. leverantörsöversikt, sida 1.
Det elektriska transmissions- och distributionssystemet genomgår oöverträffade förändringar för att möta behovet av ett globalt energisystem utan koldioxidutsläpp. En förväntad ökning av andelen energikrav för slutanvändare i form av el och behovet av att integrera förnybara energikällor i elnätet i stor skala kräver stora förändringar i hur elnätet drivs och styrs.De system och metoder som används för att övervaka, styra och skydda kraftnätutrustningen har utvecklats i ett sammanhang där nettoeffektflödet kan antas härröra från stora centraliserade kraftverk och överföras, distribueras och levereras till slutanvändare. Operations- och styrsystemen följer fortfarande i stor utsträckning en centraliserad och hierarkisk struktur med endriftcentral som navpunkt med en mängd anslutningar ut till automationssystem över nätets geografiska utbredning. Med den omfattande integrationen av distribuerad elproduktion på olika punkter i elsystemet samt sammankopplingen ...
Förnybar energi är vår kärnverksamhet. Vi jobbar hela tiden för att trimma våra befintliga el- och värmeproduktionsanläggningar, att öka produktionen och minska miljöpåverkan. Klimatförändringen är en av planetens största utmaningar och vi gör vårt bästa för att bidra i kampen mot den. Vi har mellan 2009 och 2017 investerat i ca 1 TWh förnybar elproduktion och vi strävar efter fortsatta investeringar. Vi bedömer att efterfrågan på förnybar el kommer att öka i takt med att fossil el ska fasas ut. Vi har påbörjat byggnation för anslutning av en vindkraftanläggning i Åskälen med en kapacitet på 300 MW.. Ibland finns det motstående intressen när det gäller utövandet av vår verksamhet. Ett exempel är renoveringen av en av Jämtkrafts anläggningar för förnybar energi, Långforsens vattenkraftstation, vilken varit omstridd av intresseorganisationer för sportfisket. Det är vår övertygelse att varje tillskott av förnybar el är viktig, att de negativa ...