Aïn el Ma el Abiod är en källa i Algeriet. Den ligger i provinsen Oum El Bouaghi, i den nordöstra delen av landet, 400 km öster om huvudstaden Alger. Aïn el Ma el Abiod ligger 1 160 meter över havet. Terrängen runt Aïn el Ma el Abiod är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Terrängen runt Aïn el Ma el Abiod sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är 1 330 meter över havet, 1,4 km öster om Aïn el Ma el Abiod. Runt Aïn el Ma el Abiod är det ganska glesbefolkat, med 50 invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Aïn el Ma el Abiod är i huvudsak ett öppet busklandskap. I trakten runt Aïn el Ma el Abiod finns ovanligt många namngivna vattenkällor. Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är 17 °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är 30 °C, och den kallaste är januari, med 4 °C. Genomsnittlig årsnederbörd är 421 millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i ...
Gara el Ma el Asfer är en kulle i Algeriet. Den ligger i provinsen Adrar, i den centrala delen av landet, 1 000 km söder om huvudstaden Alger. Toppen på Gara el Ma el Asfer är 366 meter över havet. Terrängen runt Gara el Ma el Asfer är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är 431 meter över havet, 1,0 km väster om Gara el Ma el Asfer. Trakten runt Gara el Ma el Asfer är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Gara el Ma el Asfer är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är 25 °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är 36 °C, och den kallaste är januari, med 12 °C. Genomsnittlig årsnederbörd är 38 millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt 8 mm nederbörd, och den torraste är februari, med 1 mm nederbörd. ^ Position justerad utifrån höjddata (DEM 3") ...
Konkurrensen mellan olika elbolag är stor. Där kan det löna sig att du jämför villkor mellan flera olika bolag innan du tecknar ett elavtal. Innan du tecknar ditt elavtal är det också mycket viktigt att du är medveten om avtalets utformning i detalj.. Jämför elpriser här, hitta bästa priset !. Då du tecknar ett nytt elavtal så är det viktigt att du kontrollerar varifrån elen kommer. Försök i största möjliga mån att satsa på ett elavtal där elen kommer från förnyelsebara energikällor, så som exempelvis vindkraft.. I samband med att du tecknar ett elavtal så ska du också vara införstådd med hur lång tid som avtalet löper över. Satsar du på att teckna elavtal med fast pris så gäller dessa avtal i regel ett år i taget. Förutom fast avtal, så kan du också välja rörliga och mixade. Väljer du att teckna ett elavtal som är rörligt så baseras det pris som du betalar på den nordiska elbörsen NordPools utveckling. Detta innebär att du tar en större risk ...
Elmarknaden kan vara en djungel. Det är inte alltid så lätt att veta vilket elavtal som man ska välja. Här hittar du en guide till vad du bör tänka på i samband med att du ska teckna ett nytt elavtal.. Sedan ungefär tio år tillbaka i tiden är den svenska elmarknaden avreglerad. Det innebär att du som konsument får en hel del nya saker att fundera på. Först ska du ta ställning till vilken typ av elavtal som du ska välja.. Jämför elpriser här, hitta bästa priset !. Det finns tre olika typer av elavtal att välja mellan. Dessa är fasta, rörliga och mixade. Ett fast avtal ska du välja om du vill veta i förväg ungefär hur mycket som din elräkning kommer att landa på. Rörliga och mixade är lite mer av ett chanstagande. Vad som i slutändan är bäst för just dig är således svårt att säga. Det är dock bra viktigt att komma ihåg att priset på el kan variera ganska mycket. Dyrast är elen under vinter, samtidigt som förbrukningen också är som störst.. Vill du ...
Stamnätet för el är grunden för Sveriges elförsörjning. Ett fel på en ledning eller i en transformatorstation i stamnätet kan i värsta fall innebära att stora delar av Sverige blir strömlöst. Därför är det viktigt att stamnätet är robust och driftsäkert. Det säkrar att elen kommer fram dit den ska och att eventuella strömavbrott kan åtgärdas snabbt.. Svenska kraftnät tryggar elförsörjningen på olika sätt. I våra kontrollrum övervakar vi dygnet runt att det alltid kortsiktig balans mellan produktionen och användningen av el. Om det inte är balans mellan produktion och förbrukning i elsystemet ökar nämligen risken för att stora störningar i elnätet får konsekvenser för försörjningen av el hos användarna.. Därtill underhåller vi stamnätet löpande för att det ska fortsätta att vara driftsäkert. Vi bygger även nya kraftledningar för att trygga elförsörjningen i takt med att samhällets elbehov ökar och produktionen förändras.. Mer om hur vi ...
Den totala användningen av el med förluster vid överföring, var preliminärt 141 TWh år 2018. Detta är närmast en oförändrad siffra för tredje året i rad. Variationer kan ses under året som började med en kall vinter och stor elanvändning första kvartalet. Sedan kom en varm sommar med låg elanvändning som fortsatte med en mild höst och vinter vilket bibehöll den lägre elanvändningen.. Inom sektorn bostäder och service användes 73 TWh el vilket är drygt hälften av elanvändningen i landet. Användningen var något högre än under 2017 med en ökning på 2 procent. Industrins elanvändning uppgick till 50 TWh under 2018 och utgjorde 35 procent av den totala elanvändningen. Användningen var 0,7 TWh lägre än under 2017.. Fortsatt hög nettoexport av ...
Om du försöker spara pengar på din gas-och elräkningar kan du hitta dig själv undra hur mycket el en dator använder. Men att finna svaret på denna fråga kan vara en något komplicerad uppgift. Den mängd el en dator använder beror på vilken typ av utrustning du har och vilka program du kör. Normalt den mängd el en dator använder är mellan 65 watt och 250 watt. Bildskärmen behöver ofta mellan 35 watt och 80 watt också. De flesta stationära datorer har en märkning som visar hur mycket el de behöver, men detta är generellt det teoretiska maximala och inte ett genomsnitt representation. Som du kanske tror, stationära datorer med snabbare processorer använder mer el än datorer med långsammare processorer. LCD-skärmar använder bara omkring hälften av el av liknande storlek CRT-skärmar, dock. Tillbehör såsom kabel-modem, routrar, eller webbkameror bidra till en liten ökning av hur mycket el en dator användningsområden också. Oavsett vilken typ av dator du har, vilken ...
I november blir elen dyrare i södra Sverige! Anledningen är att den svenska elmarknaden delas upp i fyra priszoner. Läs mer i del tre av denna artikelserie om elmarknaden: Del 1 - Elproduktion och elförbrukning i Sverige och Nordeuropa Del 2 - Produktionskostnader för ny el.
Enligt en undersökning som Helen beställt av Gaia Consulting Oy kommer bortfallet av marknadsanpassad produktionskapacitet på elmarknaden och den allt högre toppförbrukningen att öka risken för elbrist i Finland under 2020-talet, om utvecklingen fortsätter som i dag. En bidragande orsak är bl.a. att eluppvärmningen och värmepumparna ökar. Utan nya gränskablar kan elimporten inte utökas och den växande produktionen av sol- och vindkraft kan inte uppfylla elbehovet under kalla vinterdagar.. Elpriset på den nordiska elmarknaden har sjunkit så mycket att det inte är lönsamt att investera i elproduktion i Finland.. - Investeringar sker nästan enbart om produktionen subventioneras. Det är inte sunt för marknaden. Så gott som alla kondenskraftverk i Finland har redan stängts. Dessutom är en betydande mängd kraftvärmeproduktion på väg bort från marknaden, konstaterar direktör Harri Mattila på Helen.. Även Helen har beslutat ersätta kraftvärmeverket på Hanaholmen med ...
De två viktigaste sätten att hantera detta på är att lagra elen från de blåsiga dagarna, i exempelvis batterier, och använda den under de mindre blåsiga dagarna, eller att exportera el från platser där det blåser till platser där det för tillfället inte blåser. De bästa lösningarna för framtidens elsystem innehåller troligtvis båda dessa sätt att hantera variationer.. Vattenfalls vd Magnus Hall framförde i Ekots lördagsintervju häromveckan två vanliga åsikter: att lagring med batterier är nyckeln till att kunna bygga ett elsystem dominerat av vind och sol, och att det är en bra idé att tillverka vätgas till industrin eller fordon av överskottsel.. Vår och andras forskning visar dock att det sannolikt är viktigare att bygga ut elnätet för att kunna handla mer med el på långa avstånd om vi ska ha ett elsystem som domineras av vind och sol. Det räcker inte att exempelvis binda samma Norden, eftersom vädret en enskild dag ser ungefär lika ut i hela Norden. ...
Överföringstjänsten omfattar elöverföring, mätning av elförbrukningen och balansavräkning. Med elöverföring avses att elen levereras till konsumenten via elnätet, och med överföringsavgiften täcks nätinvesteringar och kostnader för drift och underhåll. Med balansavräkning avses utredning av hur stor mängd elenergi olika elförsäljare har sålt.. Precis som energipriset utgörs även överföringspriset i regel av en månatlig, fast grundavgift och en förbrukningsavgift som beror på elanvändningen. Elförsäljaren kan tillämpa en prissättning med olika förbrukningsavgift beroende på tidpunkt, på samma sätt som i energipriserna.. Den lokala elnätsinnehavaren har alltid ensamrätt till överföringstjänsten och kunden kan inte konkurrensutsätta överföringspriset. Energimyndigheten övervakar att överföringspriserna är skäliga.. ...
... har spårat ur fullständigt. De finner mängder med metoder för att vi skall få betala ockerpriser på el.. Från n24.se. Sedan elmarknaden avreglerades 1996 säljs elen på den gemensamma elbörsen Nordpool. Dagens spotpris (det elpris som handlas just i dag) är 69 öre. Det är det högsta priset i Europa. Det var inte länge sedan vi i Sverige tillhörde de som betalade allra minst för elen. Det kunde göras eftersom energikällorna i Sverige i huvudsak är vattenkraft och kärnkraft som är billiga att producera. Den rörliga produktionskostnaden för kärnkraft är cirka tio öre och för vattenkraft cirka fem öre, enligt Energimyndigheten.. Kraftbolagen säljer den elen för 69 öre på elbörsen. Det är den enkla förklaringen till att Vattenfall kan göra en vinst efter finansnetto på minst 35 miljarder kronor i år.. Men varför är marknadspriset så högt? ...
Målet är fler nöjda elkunder och ett stärkt förtroende för branschen som helhet.. I länken nedan kan man läsa mer om certifieringen och om vilka aktörer som nu är godkända https://www.energiforetagen.se/det-erbjuder-vi/schysst-elhandel/. I och med att Energiföretagen i Sverige tagit fram denna certifiering är vi övertygade om att det på sikt kommer minska antalet oseriösa aktörer på marknaden. Kvalitetsmärket med Schysst Elhandel kommer göra att valet av elleverantör blir mycket enklare för kunden. Det blir en trygghet, en kund som tecknat elavtal med ett certifierat företag skall aldrig behöva känna att denne blivit lurad eller vilseledd.. Vi på Helsinge Elhandel har länge agerat enligt många av dessa krav som certifieringen kräver och har alltid tyckt att vi varit en Schysst elhandlare, men nu har vi även fått detta bekräftat i ett certifikat. Nu är alla våra processer och arbetssätt dokumenterade enligt certifieringskriterierna för Schysst Elhandel ...
2017-01-03 08:12 rsmedelspotpriset f r 2016 blev 28 re/kWh och inneb r en kning med 35 procent j mf rt med ret innan. Det r fr mst hush ll med r rligt elpris som p verkas av prisuppg ngen. F r ett villahush ll med r rligt elpris och en rsf rbrukning p 20 000 kWh blev elen cirka 2 000 kronor dyrare under 2016. I en f rsk prognos* framtagen av elskling.se f rv ntas elpriset 2017 att bli 28* re/kWh. Energiskatten h js tv g nger under 2017 och kommer att inneb ra cirka 825 kronor h gre skattekostnad f r en villa gare.- Huvudtemat f r 2016 var vattenbristen som resulterade i det h gre elpriset. D underskottet kvarst r blir det sv rt f r elpriset att falla tillbaka. Som det ser ut just nu v ntas elpriset att ligga kvar p samma f rh jda niv , s ger Faraz Azima, vd f r elbytesexperten elskling.se ...
Inköpspris el baseras på månadsmedelpriset för el (elspot) på elbörsen Nordpool. Det administrativa påslaget avser täcka kostnader för elnät, underhåll och administration. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka produktionen av förnyelsebar el. Enkelt förklarat så erhåller producenter av förnyelsebar el elcertifikat som de säljer till slutkonsumenter av el. Slutkonsumenter av el är förpliktigade enligt lagen om elcertifikat att köpa elcertifikat motsvarande en viss del av sin förbrukning den så kallade kvotplikten.. ...
Sharm el Sheikh har blivit ett v�ldigt popul�rt turistm�l som du finner p� den s�dra spetsen av Sinai-halv�n i Egypten. H�r kan man gotta sig p� l�nga str�nder och ett sols�kert klimat. Hit �ker du om du vill shoppa, koppla av, spela golf, se historiska platser eller bara umg�s med familjen. Man kan roa dig p� trendiga klubbar och, inte minst, dyka. Sharm el Sheikh har till och med blivit kallat ett dykarparadis.. Sharm el Sheikh �r inte, som m�nga kanske tror, en stad utan ett samlingsnamn f�r en 20 kilometrar med sm�st�der, golfbanor, stora hotell och badorter. Sharm el Sheikh �r uppbyggt endast f�r turister och ligger l�ngs med havet. Mycket personal som arbetar i Sharm el Sheikh bor p� andra st�llen s� som Alexandria, Luxor eller Kairo. Man brukar dela upp Sharm el Sheikh i tv� delar dels det st�rsta omr�det f�r turister Naama Bay och dels den gamla ursprungliga byn det vill s�ga det gamla Sharm el Sheikh.. Beger du dig l�ngst ned ...
Här kan du teckna nytt elavtal, se våra elpriser och jämföra våra olika elavtal. Välj bland våra elavtal Fast elpris, Rörligt elpris eller vårt populära elavtal Strängnäs-el.
I takt med att en växande andel väderberoende elproduktion från sol- och vindkraft ska matas in i näten och den stora kärnkraftsproducerande elen på sikt ska fasas ut, har Svenska kraftnät ett mangrant arbete framför sig för att säkerställa leveranssäkerhet, spänningshållning och frekvensreglering.. Som en del i arbetet överlämnade Svenska kraftnät i slutet av december 2015 rapporten "Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion" till regeringen. Rapporten lyfter bland annat fram problematiken kring vad som sker då stora och tunga produktionsenheter, som kärnkraftverk, ersätts med mindre och väderberoende anläggningar, som vindkraftverk ...
Elproduktion Tekniker för produktion av el IVA-projektet Vägval el KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets
Förra året blev ännu ett år med hög elproduktion och låg användning av el. Vindkraften slog åter nytt produktionsrekord och nettoexporten av el blev den största någonsin. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.
1. En elnätsinvesteringsfond skapas för att finansiera vissa investeringar i elnätet för framtida produktion av förnybar el.. 2. Ett undantag från kravet på nätkoncession införs för interna nät inom anläggningar för elproduktion, t ex en vindfarm.. 3. Möjligheten för producenter att få en "enskild ledning" skall utredas vidare.. 4. Energimarknadsinspektionen ges möjlighet att medge befrielse från vissa skyldigheter för elnät vilka bara används av en producent.. 5. Energimarknadsinspektionen ska endast pröva en nätägares lämplighet och inte göra någon egen miljöprovning av elnätet förutsatt att detta gjorts tidigare.. 6. Miljöprocessutredningen ges i uppdrag att ytterligare samordna miljöprövningen och lokalisering fav förnybar elproduktion samt de därtill nödvändiga elledningarna.. 7. Inom utredningen har administrativa riktlinjer vid nätanslutning tagits fram.. 8. Den reducerade nättariffen för anläggningar om högst 1500 kW tas bort efter en ...
Internet via elnätet i Stockholm - Stockholm Energi i samarbete med Tele2 inleder tester med Internet via elnätet I dagarna får ungefär 200 stockholmare erbjudande om möjlighet att testa Internet via elnätet. En teknik som ger enkel och snabb internetuppkoppling, inga extra kostnader på telefonräkningen och sist men inte minst, aldrig blockerade telefonlinjer. Stockholm Energi kommer erbjuda Internet via elnätet till villakunder i Bromma. I första hand ska 200 testpiloter få utvärdera tekniken under två månader. Tele2 tillhandahåller Internettjänsten och NOR.WEB levererar tekniken som gör det möjligt att surfa via elnätet. - Tele2 ser mycket positivt på det här samarbetet. Vi utvecklar ständigt nya sätt att erbjuda enklare och effektivare Internettjänster. När det nu blir möjligt att koppla upp sig via elnätet är jag övertygad om att fler människor kommer ta till sig den nya tekniken, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör på Tele2. Dataöverföringen sker ...
En viktig anledning till denna utveckling är att elhandeln nu baseras på 15 minuters-perioder istället för timmar, på intradagsmarknaden, det sistnämnda är en marknad som kompletterar dagen före-marknaden och möjliggör handel med el nära leveransögonblicket. Det har gjort att marknaden kan balansera förutsägbara förändringar som sker inom en timme, exempelvis tillgången på solenergi och konsumtionen av el. Det gör i sin tur att onödig aktivering av reglerresurserna kan undvikas. En ytterligare effekt av att elhandeln baseras på kvartstimmar är att man bättre kan parera för störningar i exempelvis kraftverk.. En annan viktig anledning till "den tyska balansparadoxen" är ökad 24/7-handel på den tyska elmarknaden jämfört med tidigare. Utan den behöver handeln för natt- och helgtimmar ske långt innan leveransen. Det påverkar vind- och solenergi eftersom prognoserna blir bättre ju kortare tid det är kvar till leverans.. - Elhandel dygnet runt har hjälpt till att ...
Vad händer om det uppstår en marknadsrekyl på den tyska elmarknaden? Hur reagerar den nordiska elmarknaden den dag el från söder slår ut el från norr? Nu har Tysklands nya regering också ökat den förnybara ambitionen mot 2030 ytterligare, säger Sigurd Næss-Schmidt.. I praktiken betyder det mer vindkraft och den stora frågan är vilken väg den kommer att ta, söderut eller upp genom Danmark och över till Sverige och Norge. Sigurd Næss-Schmidt är energimarknadsanalytiker och partner i rådgivningsfirman Copenhagen Economics, och i kikaren ser han en turbulent tid för nordiska elmarknader och elsystem.. - Nordiska elproducenter sitter med en mycket värdefull resurs. Om det finns tillräcklig stor kapacitet i överföringsnätet söderut innebär det en stor värdeökning av vattenkraften i Norge och norra Sverige, säger Sigurd Næss-Schmidt.. Svensk och norsk energibransch har en tendens att se elexport söderut som en självklarhet, en naturlag liknande tyngdkraften, menar ...
Höga fasta elavgifter gör att en minskning av elförbrukningen med 25 procent enbart ger en kostnadsminskning med 15 procent. Det framgår av en ny studie av Nils Holgerssongruppen kring lönsamhet vid minskad förbrukning.. I studien undersöks hur kostnaderna förändras vid en minskning av el-, fjärrvärme-, vattenförbrukning och sopmängd med 25 procent. Resultatet visar att höga fasta elkostnader gör att en minskad elförbrukning enbart ger 15 procent lägre kostnader. Det är en tydlig försämring från 2011 då motsvarande minskning av elförbrukningen gav en kostnadsbesparing på 18 procent.. - Vår undersökning visar tydligt att elbolagens prismodeller med höga fasta elavgifter är ett hinder för ökad energieffektivisering, säger Rikard Silverfur, representant för Nils Holgerssongruppen.. I mer än hälften av de undersökta kommunerna är kostnadsbesparingen mindre än 15 procent vid lägre elförbrukning. Minst lönsam är energieffektiviseringen i Falun där ...
Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990, trots att befolkningsmängden har ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi använde. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.. I rapporten Årliga el-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2017 framgår att Sverige totalt fortsätter att producera mer el än vi konsumerar. Totala elproduktionen uppgick till 160,5 TWh, inklusive nätförluster, vilket är en ökning med 5,2 procent jämfört med 2016. Sverige exporterade 30,9 TWh, varav hälften av exporten gick till Finland. Det är en ökning av den totala exporten med cirka 19 procent jämfört med 2016.. Elanvändningen oförändrad ...
Vad mörkt det blir när elen går. Häromdagen, i söndags gick elen i hela kvarteret här. Det var någon kabel som hade brunnit. Som tur var det inte på mitt jobb, då hade jag varken kommit in eller ut. Jag hade inte kunnat jobba helt enkelt. Vår hiss tar oss upp till tolfte våningen. Vårt lås går på el. Allt mitt arbetsmaterial finns i datorn. Vår telefon går på el. Utan elektricitet kan ingen på mitt företag jobba. Så enkelt är det. Så det var rena rama turen att elen gick här hemma, för här kan vi i alla fall värma oss och i nödfall göra mat vid den öppna elden. Något som är omöjligt om man inte har kamin i en bostad eller lägenhet.. ...
Timspotpris är elavtalet för dig som vill ha koll på din elförbrukning, timme för timme. Vet du när elpriset är högt eller lågt kan du också göra aktiva val i din vardag för att sänka elräkningen.. Genom avtalet Timspotpris så betalar du marknadspriset för din förbrukade el, den timme du förbrukar den. Då elpriset varierar under dagen kan du spara pengar om du kan tänka dig att till exempel köra diskmaskinen eller tvätta på de billigare timmarna på dygnet. Hur mycket timmätningen påverkar dina elkostnader är dock individuellt, och beror bland annat på vilken utrustning som körs och givetvis när på dygnet den körs.. Normalt är elpriset billigast under natten och dyrast på morgonen och kvällen. Vidare är det vanligen lägre priser under helgdagar. Som ett genomsnitt under perioden 2000-2011 har differensen mellan högsta och lägsta pris under samma dygn uppgått till drygt 10 öre/kWh. Under extrema förhållanden kan skillnaden dock vara betydligt ...
I samband med att K flyttade in i en ny bostad fick han ett brev från en elleverantör. K uppfattade brevet som att han skulle ge godkännande till att slå samman fakturan för elnät och elhandel hos det bolag som han redan hade elavtal med. K skrev under och skickade tillbaka bifogat svarskuvert. Tre veckor senare fick K ett nytt brev från elleverantören. Brevet innehöll en uppmaning att inkomma med anläggnings-ID, annars skulle K få betala en brytavgift på 1700 kronor. K ringde upp elleverantören och fick besked om att pappret han signerat och sänt in var ett elavtal med 24 månaders bindningstid. K meddelade elleverantören samma dag att han ångrade avtalet.. Elleverantören motsatte sig att låta K ångra avtalet eftersom K själv hade mailat in uppgifter till elleverantören samt ett önskat startdatum för elleveransen. Leverantören menade att K visat att han önskade elavtalet eftersom bindningstiden tydligt framkom i det avtal som K hade signerat.. ARN konstaterade att ...
Du behöver först kontrollera ditt befintliga elavtal för att se hur lång bindningstid du har. Ofta brukar elavtal med fast pris ha en bindningstid som sträcker sig upp till 3 år medan elavtal med rörligt pris oftast inte har någon bindningstid. Det är också viktigt att du kontrollerar hur lång uppsägningstiden är. Om avtalet behöver sägas upp inom 6 månader från att det förfaller är det viktigt att du inte missar den deadlinen. Annars kommer ditt avtal automatiskt att förlängas. Det innebär att om du vill byta elavtal så behöver du betala straffavgifter om du säger upp ett aktivt elavtal i förtid.. Tänk på att du kan teckna till en extra tjänst när du tecknar ett nytt avtal. Denna tjänst gör det möjligt för dig att byta elavtal utan några extra kostnader i framtiden.. ...
Det finns många spännande pilotprojekt som demonstrerar möjligheter och nyttor med smarta elnät i Sverige. Forum för smarta elnät bygger därför upp en exempelsamling på webben med fördjupningar i teknik och lösningar som för närvarande testas i elsystemet eller som redan är i drift.. Tanken med att sammanställa och beskriva de olika lösningarna är att exempelvis nätägare, fastighetsägare, konsult eller teknikutvecklare ska kunna ta del av erfarenheter, resultat och idéer som bidrar till ökad flexibilitet, stabilitet och säkerhet och en större andel förnybar elproduktion.. Det är Lennart Kjellman på Energiforsk som leder projektet som ska ge en bild av hur Sverige som tekniknation står sig i elnätsbranschen.. - Vi är duktiga på elnätsteknik i Sverige, och har goda förutsättningar för att testa innovativa idéer i elnätet. Med de högt uppsatta mål för energisystemet som finns, så är det viktigt att hitta olika vägar mot ett mer effektivt använt och robust ...
Eon gör gemensam sak med elbolagen Ystads Energi och Kraftringen för att hantera en växande kapacitetsbrist i det skånska elnätet. Lösningen är Sveriges första regionala marknadsplats för el. Tanken är att större elkunder och elproducenter ska ha tillgång till en digital marknad för el där de som är anslutna kan sänka sin förbrukning eller höja sin elproduktion när nätägaren behöver det. På sikt är målet att möjliggöra tillväxt i regionen genom ett mer effektivt kapacitetsutnyttjande.
Just nu växer efterfrågan på el fortare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Bakom denna förändring ligger nyindustrialisering, ett historiskt högt bostadsbyggande samt ökad elanvändning för en fossilfri transportsektor och industri. EU-projektet CoordiNet siktar på att använda dagens elnät smartare. Totalt omfattas tre länder och 23 aktörer med en budget på totalt 150 miljoner kronor.. Flexibilitet ett nyckelord. Redan i dag finns städer som passerat gränsen för att kunna ansluta nya industrier eller bostadsområden. Men att öka elnätets kapacitet tar tid - en ny kraftledning kan exempelvis ta tio år eller mer att få tillstånd för att bygga. Detta kan bli ett hot mot Sveriges konkurrenskraft. Dessutom kräver omställningen till förnybar och väderberoende elproduktion en större flexibilitet. Ibland kommer det att produceras mycket el, när det blåser och solen skiner - ibland mindre när förutsättningarna är de motsatta.. - Alla har mycket att vinna på om ...
Den fria elmarknaden styrs av tillgång och efterfrågan. Tidigare hade varje land sitt eget elkraftnät, skilt från andra länders nät. Nu kopplas de nordeuropeiska elkraftnäten ihop med varandra i allt högre grad. Detta innebär att konkurrensen leverantörerna emellan ökar och att överkapacitet i produktionsledet plockas bort av rationaliseringsskäl. En nordisk elbörs, NordPool, har inrättats för handel med el på såväl daglig basis som långtidskontrakt över flera år. Andelen av den nordiskt producerade elen som säljs via elbörsen är för närvarande cirka en tredjedel. Övrig försäljning regleras i avtal direkt mellan leverantör och kund.. Nordiska elbörsen. Marknaden eftersträvar balans mellan tillgång och efterfrågan. I de fall en obalans uppstår slår detta snabbt igenom på elpriset. Den nordiska elproduktionen är till ungefär hälften baserad på vattenkraft. Tillgången på vatten är nyckfull. Ena året regnar det rikligt, nästa år råder torka. ...
Elpriset är det lägsta på åtta år, och 34 procent lägre jämfört med maj förra året. Eftersom elpriset styrs av tillgång och efterfrågan är det vattenkraftens höga elproduktion tack vare vårfloden samt att elanvändningen är relativt låg som sätter det låga elpriset.
BW Detsamma gäller förövrigt den teoretiska mängden energi som kan utvinnas ur vind; dock är det här ännu värre då man optimerar riktiga vindkraftverk för att producera effektivt vid hög vindhastighet, eftersom detta ger flest antal kWh vilket direkt ger vinst eftersom subventioner är styrande och inte marknadens behov av stabil el. Detta ger en elproduktion som ser ut som vindhastighet upphöjt till fyra vid hastigheter upp till ca 7 m/s. Sedan minskar effektiviteten och vid högre hastigheter ökar elproduktionen allt saktare för att sedan nå en maxproduktion där man för att skydda turbinen ställer bladen så att man inte kan ta ut för mycket el eller slita för mycket på verket ...
Alla elkunder i Sverige som köper el från svensk ren elproduktion tror självklart att de stöder just det de köper: ren el. Men det de stöder är i själva verket att smutsig elproduktion på kontinenten ska kunna få fortsätta.
Behovet av uppvärmning och varmvatten i villan sammanfaller ofta med att el samtidigt behövs för andra nyttor i samhället. Belastningen i elnätet blir då så stor att elen från svenska baskraften; vattenkraft, vindkraft, värmekraftverk och kärnkraft inte räcker till. Kraftverk som förbränner t.ex. olja behöver starta. I dessa kraftverk blir 1/3 av inkommande energi el resten onödig värme, precis som i en förbränningsmotor.. Med effektiv uppvärmning av villor* behöver inte elanvändningen öka trots en betydande andel elbilar. Detta samtidigt som fordonsflottans fossila energi fasas ut.. *Kontakta energi- och klimatrådgivningen så får ni veta mer.. ...
Med effekt menas hur mycket elektricitet som produceras per tidsenhet, effekt anges ofta i megawatt (MW). Begreppet energi avser den mängd elektricitet som produceras, detta anges ofta som kilowattimmar (kWh). Man kan jämföra termen effekt med en bils hastighet (km/h) eller flödet i en flod (m3/sekund). Energi motsvaras då av hur långt bilen kommer på en viss tid eller den mängd vatten som passerar på en viss tid. Energi finns och kan inte produceras, däremot kan den överföras från mellan olika former: lägesenergi, rörelseenergi, elektricitet, värmeenergi. Man kan då säga att elektricitet, eller elektrisk energi, produceras.. Ett vindkraftverks installerade effekt anger hur mycket elektricitet som kan produceras under optimala förhållanden, med tillräckligt hög vindhastighet. De vindkraftverk på land som idag är i drift har normalt en effekt om 1-3 MW; de nya som installeras är normalt 3-4 MW. Till havs är turbinerna större och de verk som projekteras är ofta i ...
Sedan oktober 2012 har alla rätt till kostnadsfri timmätning av sin elförbrukning, enligt ett riksdagsbeslut. Reformen öppnar upp för gemene man att styra om sin elförbrukning och sina elköp till tider på dygnet och året då priset är som lägst, vilket i praktiken är vad stora industriföretag gjort alltsedan avregleringen av elmarknaden på 1990-talet.. Länk elpriset per timme. Storuman Energi är ett renodlat elhandelsbolag med affärsidén att erbjuda marknadens bästa elavtal för att möta det moderna elsamhället. Storuman Energi har Sveriges nöjdaste elkunder enligt Sifo och 73 procent av kunderna är även ambassadörer för varumärket, enligt en mätning av Brand Clinic. Storuman Energis kunder är spridda över landet och större delen av dem är early adopters inom teknik- och miljötänkande.. Telefon, Nils-Gunnar From, Storuman Energi: 070-554 66 58. Telefon Joakim Norin, TNS Sifo: 070-835 39 22. ...
Spotpriset på el halverades till 10 öre per kilowattimme för samtliga fyra elområden i Sverige på elbörsen Nordpool mellan fredagen och lördagen, rapporterar DI. Vissa timmar var elen i princip gratis, skriver tidningen.. Förklaringen uppges vara att tysk vindkraft går på högvarv. Enligt Wattsights analytiker Tor Reier Lilleholt är situationen unik i Tyskland just nu.. - Där är elpriserna positiva endast fem timmar om dygnet. Resten av tiden får kraftproducenterna betala för att producera el, säger han till Dagens Næringsliv.. I morgon väntas de svenska elpriserna öka marginellt igen, skriver DI.. ...
Det är många faktorer som påverkar elprisets utveckling. Prisprognosen är just en prognos som kan komma att förändras. Dels kan priserna bli högre om kylan slår till och den låga hydrologin består eller om kärnkraften inte går för fullt. Samtidigt kan lågtryck med mycket vind och nederbörd göra att elpriset blir lägre, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.. Den extremt varma och torra sommaren har påverkat elpriset under den gångna vintern. Under stora delar av januari och februari har vi i Norden importerat el från andra länder för att täcka vårt behov. De kommande tre månaderna räknar Bixia med att vi återigen kommer vara nettoexportörer av el, undantaget mycket kyliga dagar eller dagar då Tyskland har en överproduktion av vindkraft. - Vi i Norden är oftast nettoexportörer av el, men så har det inte sett ut de senaste månaderna, vilket hänger ihop med att vi inte har lika mycket vattenkraft som vi brukar, till följd av den torra ...
Köpa en el cigg är en riktigt bra grej, som man sent kommer att glömma. Inte nog med att det är väldigt bra för kroppen, då det inte alls består av nikotin, som vanliga cigaretter gör. Det finns även andra fördelar med det. Det är till att börja med hälsosammare för en, då de skadliga ämnen som finns i vanliga cigaretter inte finns i en köpt el cigg. Passiv rökning försvinner också helt vid användning av en el cigg.. El ciggen kommer inte heller att bidra till någon röklukt, och är inte heller skadlig för andra. Men det är också ett sätt att bryta tobaksbehovet, det är billigare, men också att det är en betydligt mindre brandrisk med den här typen av el cigaretter. Så egentligen kan man säga som så, att det finns en rad olika fördelar som man kan få, genom att införskaffa sig en så kallad el cigg.. ...
Om det blir en en kall vinter får vi med största sannolikhet stigande spotpriser framöver. Det medför att det rörliga elpriset (BörsEl) periodvis blir dyrare. Vill man känna sig trygg finns vår VinterEl där du prissäkrar vintermånaderna för att sedan med automatik återgå till rörligt elpris under våren. Alternativet är att binda sitt elpris för att med säkerhet veta vad elkostnaden kommer att bli. Givetvis så ingår förnybar VattenEl från Luleälven för dig som tecknar nytt elavtal som privatkund.. ...
Att kostnaden för dig som kund skiljs åt mellan elen du förbrukar och själva elnätet är ett krav och en förutsättning för att fritt kunna välja elhandelsbolag. Bor du i Kungälvs kommun och väljer att köpa din el från oss får du allt på en faktura.. Kungälv Energi AB, som fakturerar din elnätskostnad, fakturerar även den el du förbrukar på uppdrag av Kungälv Närenergi AB, som är ett dotterbolag till Kungälv Energi AB. Bor du i övriga Sverige och har valt att köpa el från oss får du en separat faktura från ditt lokala elnätsbolag.. ...
El eller elektricitet som det egentligen heter, är en innovativ uppfinning som ändrade livet totalt för oss människor. Idag kan vi inte leva utan vår elektricitet, då det är något människan använder sig av till nästan allt. Utan el skulle vi inte kunna ha värme, laga mat, använda lampor och annan elektronik.. Varje år arrangeras en mässa i Stockholm inom just elinstallation, Elmässan.. Elmässan är idag nordens största mässa inom elinstallation, belysning och fiber. Hit kommer både utställare (olika leverantörer) och besökare. Genom att besöka elmässan kan man få en bättre uppfattning av vilket bolag man ska välja och vilka valmöjligheter som finns. Men man kan ju välja elbolag även på andra sätt än att besöka en mässa, man kan till exempel använda sig av jämförelsetjänster.. Ju mer framåt teknologin går, ju med användning har vi av el. Det kan leda till att man få högre kostnader än väntat. Därför är det bra att man idag kan jämföra olika ...
Hos oss jämför du snabbt och enkelt Sveriges elpriser och kan hitta det elpris som passar bäst för dig! Du hittar också råd om fördelar och nackdelar med både rörligt och fast elpris och vad som lönar sig bäst för dig. Så ta hjälp av våra jämförelser på Compricer och hitta det elpris som passar dig bäst.
Teckna bästa elavtalet i Malmö till din lägenhet, villa eller gård. Hos oss får du ett grönt elavtal, pressade elpriser och en omtyckt kundservice som svarar på dina frågor. Teckna ditt prispressare elavtal redan idag! ✓ 100% förnybar el från sol, vind och vatten ✓ Alltid pressat elpris ✓ Utmärkt kundservice
Då vi i veckan hörde talas om en tragisk händelse där en kvinna omkommit efter att ha tappat sin iphone i vattnet vid ett bad så tänkte vi här komma med en liten uppmaning:. Riskera ingenting då det gäller elektricitet!. Ursäkta uttrycket och utropstecknet, men vi blir så upprörda och tycker det är så onödigt varje gång något händer och det beror på slarv. Elektricitet är farligt för den som saknar kunskap och vi ser dagligen på våra jobb hur privatpersoner kopplat el på ett felaktigt sätt.. Det är nämligen så att vi ofta får åka ut på något mindre uppdrag där en lampa eller något annat visar sig vara icke-fungerande och då vi börjar med detta så upptäcker vi något helt annat. Nämligen att elen är helt felaktigt dragen och kan innebära livsfara.. Vet du egentligen vem som dragit elen till ditt hem, är den dragen av en kompetent och behörig person eller är det en privatperson utan utbildning som gjort det? Se över detta och gör det direkt innan ...
Elavtal i Hallstahammar | Ni kan synas här. Arbetar ert företag med el & elavtal? Nå ut till kunder som är intresserade av elavtal. Berätta kort om elavtal