DATE lärmaterial för förskolan är ett lustfyllt och lösningsfokuserat material att använda i förskolans likabehandlingsarbete. Beställer du DATE lärmaterial FSK ingår Sagohäftet som är ett kompletterande material till DATE lärmaterial för förskolan. Barnen får ta del av sagor om tillgänglighet och att vi fungerar olika beroende på hur lärmiljöerna är utformade delta i aktiviteter och leka lekar som en del av den vardagliga verksamheten vara delaktiga i arbetet med att utveckla förskolans lärmiljöer. Pedagoger och förskolan får sagor, aktiviteter, lekar och övningar att arbeta med i verksamheten tillsammans med barnen dokumentationsmallar som underlättar uppföljning av aktiviteterna och knyter an till det systematiska kvalitetsarbetet aktiviteter som stödjer det främjande likabehandlingsarbetet.
Alla rätt! är ett kompletterande material som ger eleverna möjlighet att repetera och befästa baskunskaperna inom matematiken på ett strukturerat och roligt sätt. Alla rätt! riktar sig till elever i årskurs 1-3 och består av totalt fem elevböcker med tillhörande lärarmaterial ...
Ett robotlaboratorium har nyligen öppnat i Teknikbyn i Västerås. Där ska företag både kunna visa och testa sina produkter. Bakom satsningen står projektet ...
I ALLA VÅRA FÄRGBEHANDLINGAR INGÅR EN SKRÄDDARSYDD SALONGSKUR FÖR DITT HÅR.. TILLÄGG PÅ PRISERNA KAN KOMMA PGA. EXTRA TIDSÅTGÅNG OCH/ELLER EXTRA MATERIAL.. PÅ HELGER (LÖR & RÖDA DAGAR) TILLKOMMER 10% PÅ BEHANDLINGSPRISET.. OBS! VID FÖRHINDER VAR GOD AVBOKA DIN TID SENAST 24 TIMMAR INNAN BOKAD TID.. I ANNAT FALL DEBITERAS 100% AV PRISET.. TACK FÖR ATT DU RESPEKTERAR VÅR TID.. ...
Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik har tagit fram världens första elektrokemiska logiska krets som är komplementär och som fungerar stabilt i vatten under lång tid. Genombrottet är av stor betydelse, bland annat inom bioelektroniken.
Vi undersökte påverkan av S-nitrosoglutathion (GSNO) på αIIbβ3 grin-medierad blodplättsadhesion till immobiliserade fibrinogen. GSNO inducerade en tids- och koncentrationsberoende hämning av trombocytvidhäftning. Hämning var Hollister Butik London cGMP oberoende och förknippas med både minskad trombocyter sprider och proteintyrosinfosforylering. För att undersöka de cGMP-oberoende effekter av NO vi utvärderade grin β3 fosforylering. Adhesion till fibrinogen inducerade snabb fosforylering av β3 på tyrosiner 773 och 785, som minskade med GSNO i en cGMP oberoende sätt. Liknande resultat observerades i suspenderade trombocyter tyder på att NO-inducerade effekter var oberoende av spridning-inducerad signalering. Detta är Hollister Co Göteborg den första demonstrationen som NO direkt reglerar grin β3 fosforylering. En on-line sammanställning av strålning konfigurationsfaktorer för över 300 vanliga geometrier tillhandahålls som en kompletterande material från webbplatsen ...