Läs mer: http://rtk.se/product.html/router-protect?category_id=37. 5. Om antennen inte fungerar till din router kan du använda strålskyddande textiler. Du lägger tyg över de källor som anger elektromagnetisk strålning. Klä in din telefon, routern eller den källa du önskar eliminera strålningen ifrån. Strålningsskyddande kläder är tillverkade av samma material. (PS. När vi testade att lägga tyget över vår router så fungerade inte wifi längre förrän vi tog bort tyget igen, så det fungerar vill jag lova). ...
Polarisation Ljusets polarisation observerar vi enklast med polaroidglasögon. Med polaroidglasögon ser vi att reflexer från t.ex. en vattenyta kan släckas ut, Ljus kan betraktas som en elektromagnetisk vågrörelse. Om vi bara ser på den elektriska fältvektorn så stoppar en polaroid t.ex. fältvektorer som svänger i x-led medans de som svänger i y-led släpps igenom. Helt opolariserat ljus kan alltså dämpas med en polaroid så att endast fältvektorer som t.ex. svänger i y-led släpps igenom. Därigenom miskas intensiteten med 50%. Ljuset blir dessutom linjärpolariserat. De elektromagnetiska vågorna har ett elektrisk och magnetiskt fält som bägge är vinkelräta mot utbredningsriktningen. De är också vinkelräta mot varandra. När man beskriver ljus som en våg brukar man beskriva det med hjälp av det varierande elektriska fältet eftersom det är det som först och främst påverkar vår syn. Se figuren ovan under elektromagnetiska vågor. Ljus från en ljuskälla har helt ...
Transformation optics, a geometrical recipe for metamaterial design, was originally conceived as a tool to smoothly modify the trajectory of light using continuous coordinate transformations. Here, we show how discontinuous transformations can be used as a geometric framework to understand and manipulate phenomena at the surface of nanophotonic structures. In particular, we show how the Goos-Hänchen shift - a lateral shift exhibited by totally reflected beams - can be tailored and we provide a classification and complete analytical description of this effect in existing complex media.
Projektet skall skapa nya typer av miljövänliga produktionssystem baserad på elektromagnetisk puls inom följande områden: Adiabatisk stansning
Följande symtom eller symtomkombinationer kan orsakas av högfrekventa elektromagnetiska fält (en sammanfattning av läkarnas iakttagelser, utdrag ur brev från 130 läkare i Bamberg till ministern för miljö, hälsa och konsumentskydd i München):. Sömnstörningar, trötthet, huvudvärk, oro, yrsel, retlighet, koncentrationsstörningar, glömska, svårigheter att finna ord, depressiv stämning, energibrist, ångest, panikattacker, inre brännkänsla, inre darrningar, ledsmärtor, nerv- och mjukdelssmärtor, koordineringsstörningar, hjärtrytmstörningar, blodtryckshöjning, hormonstörningar, aptitlöshet, illamående mm.. Många andra länder och dess myndigheter har en helt annan syn på strålning. I Ryssland t.ex. avråds gravida kvinnor att använda datorer straxt innan graviditeten och avråds under hela graviditeten att använda mobiltelefoner. Kanadensiska och norska myndigheter avråder eller rekommenderar barn att starkt begränsa användandet av mobiltelefoner.. Ur "Strålande ...
Är elektromagnetisk strålning en hälsorisk?. Du kanske tycker att det är konstigt att ett företag som jobbar i telekombranschen och även säljer trådlösa produkter, går ut offentligt med att dessa produkter är hälsovådliga? Vi på Maxicom tror att vi är ganska ensamma om detta i Sverige (det är, lite skämtsamt, vi och systembolaget som uttalar köp inte våra produkter), men anser att det är varje säljares skyldighet att upplysa kunden om dessa risker. Det är många i branschen som vet detsamma som vi, att den trådlösa tekniken utgör en stor hälsorisk, men man håller tyst om detta för att inte störa affärerna, vilket väl är en fråga om moral. Vi vill ge dig insyn i problemet, så du kan ta ställning till om du vill utsätta dig själv och andra för dessa skaderisker.. Elektromagnetisk strålning förekommer naturligt på Jorden och merparten av den naturliga strålning vi utsätts för kommer i huvudsak från solen. Strålningen finns i hela frekvensspektret ...
Rödförskjutning är ett fysikaliskt fenomen där elektromagnetisk strålning ökar i våglängd och således minskar i frekvens, allteftersom strålningen färdas från strålningskällan, vilket för synligt ljus innebär en förskjutning mot rött. Det motsatta fenomenet, blåförskjutning, uppstår när strålningskällan färdas mot observatören. En ökning av våglängden hos elektromagnetisk strålning kallas rödförskjutning även om strålningen inte tillhör det synliga spektrat, vilket till exempel är fallet med kortvågig strålning såsom röntgenstrålning, gammastrålning och ultraviolett strålning och för strålning som har större våglängd än rött ljus, till exempel infrarött ljus och mikrovågor. Rödförskjutning uppkommer när en ljuskälla rör sig bort från observatören (detektorn), vilket ur matematisk synpunkt är ekvivalent med dopplereffekten för ljud. Astrofysiker använder den rödförskjutning som uppstår på grund av himlakropparnas relativa rörelser ...
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält men växlande magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen. Vid mycket starka fält kan strömmarna bli så stora att de kan innebära en hälsorisk. Det råder idag stor samstämmighet om vilka fältstyrkor som behövs för att ge upphov till omedelbara skadliga effekter som nerv- och muskelretningar. De uppstår direkt när en person exponeras (=utsätts) för fält och upphör när exponeringen upphör. De styrkor på fälten som krävs ligger långt över vad som normalt finns i vår omgivning och allmänheten utsätts idag aldrig för så starka magnetfält.. Det har sedan en tid funnits misstankar om att långvarig exponering för svaga magnetfält skulle kunna ge upphov till cancer. Forskarna har studerat antalet cancerfall bland människor som exponerats för magnetfält i arbetet och i bostäder bl a intill kraftledningar och jämfört med antalet cancerfall bland dem som blivit obetydligt exponerade. Det föreligger nu ...
I gamla tiders gruvor användes kanariefåglar för att varna för skadliga nivåer av kolmonoxid. Gasen är lukt-, smak- och färgfri (precis som elektromagnetisk strålning). Vid minsta tecken på stress hos fågeln utrymdes gruvan och åtgärder vidtogs. Vi som skadats av samhällets ökande nivåer av elektromagnetisk strålning är lik kanariefåglarna varningsklockan för samhället. Varför görs då inget fastän människor världen över blir sjuka och forskningen tydligt visar på skadliga effekter? Är det för att vi inte vill? Det trådlösa samhället är kanske alltför bekvämt och ekonomiskt lönsamt. Eller är det en smygande normalitet som är förklaringen? Vi glömmer fort hur det var förut och tänker att det nuvarande är det normala och alla andra gör ju, då kan det väl inte vara farligt. Att vi är mer glömska, har mer hjärt-rytm rubbningar, huvudvärk, sömnsvårigheter etc., uppfattas som normalt när förändringen sker gradvis. Nu är hög tid att lyssna på ...
Föreningen Vågbrytaren, bildad i Järna 2002, är en rikstäckande ideell och obunden förening som verkar för upplysning och informationsspridning om negativa hälsoeffekter med elektromagnetisk strålning och utbyggnaden av trådlös teknik. Vågbrytarens Riksorganisation arbetar med att: Sprida information om skadlig inverkan av elektromagnetisk strålning Utger tidningen "Vågbrytaren" Tillhandahåller informationsmaterial Ger information om liknande föreningar i andra länder Följande lokalorganisationer finns organiserade: Vågbrytaren Stockholm Vågbrytaren i Väst Vågbrytaren Sydost Vågbrytaren i Vadstena Vågbrytaren mellan Vänern och Vättern Vågbrytaren Ölme Vågbrytaren Stjärnsund (Hedemora) Vågbrytaren i Pajala Vågbrytaren i Varberg Rikskampanjen mot elektrosmog Vågbrytaren Vågbrytaren ...
Det här blogginlägget kommer från Anna Sparre som driver företaget 4Health. Vill ni gå in på hennes sida och få mer inspiration och lyssna på hennes podd gå in på www.4health.se eller på hennes instagramsida Tack Anna för ditt fina blogginlägg om strålning och dess påverkan. Anna är kostrådgivare, cevilingenjör och
Ett stort antal tester har lett till slutsatsen att långvarig användning av Aires® tillsammans med mobiltelefoner bidrar till att bevara optimal balans mellan spänning och avslappning i det centrala nervsystemet, förebygger utmattning och optimerar hjärnans struktur. Tack vare att neutralisatorn integrerar med hjärnvävnadens bakgrundsstrålning balanseras dessutom inte bara de lokala skillnaderna i bio-elektrisk aktivitet på grund av telefonens frekvensskillnader, utan också centrala nervsystemets normala mekanismer.. När AIRES® fästs på telefonen är elfältets spänning i telefonens omedelbara närhet längs dess yta, och därmed telefonens negativa effekt på människan, tre gånger mindre än utan strålningsskydd.. AIRES® stör inte alls telefonens förbindelse med nätet, utan signalmottagningen blir oförändrad.. AIRES® har lång hållbarhet, så lnte man inte mekaniskt skadar själva matris präglingen i mikroprocessorn. Detta kan ske om man försöker pilla bort den ...
MÄNNISKAN OCH LJUSET Inom fysiken definierar man ljus som en elektromagnetisk strålning inom ett våglängdsområde som ögat är känsligt för. Det är alltså elektromagnetisk strålning som ger bilder på ögats
I skolan fick vi lära oss att ljus är både en partikel, fotonen, och elektromagnetisk strålning. Ljus behövs för att vi ska kunna se. Elektromagnetisk strålning ser vi när den har våglängder mellan 380-400 nm och 800 nm. Det är det som kallas synligt ljus. Att ljus i just detta intervall är synligt för oss,…
Historiskt sett är statisk elektricitet den typ av elektricitet som är längst känd. Under 1700-talet upptäcktes att elektrisk ström kunde påverka levande varelser. På 1800-talet kunde man göra strömkällor och började utforska sambandet mellan elektrisk ström och magnetism. Snart upptäcktes också växelströmmen och elektromagnetismens egenskaper. De verkligt stora genombrotten för hur elektricitet och elektromangentism kunde användas i det vardagliga livet med tillgång för alla, kom under 1900-talet. Idag är det svårt att tänka sig ett liv utan radio, TV, mikrovågsugnar, elvärme, elektriskt ljus, mobiltelefoner, datorer mm. De Elektromagnetiska vågorna som omger oss dagligen sedan tidernas begynnelse kommer från universum stjärnor och galaxer. Det finns elektromagnetiska vågor som beror på att material skickar ut vågor beroende på vilken temperatur de har, från urladdningar av statiskt elektrisk laddade föremål och elektromagnetiska vågor som har sitt ursprung ...
Den elektromagnetiska strålningens spektrum är den skala som forskare använder för att mäta våglängden på olika typer av strålning. Strålningen finns överallt runtomkring oss, över hela världen, varje dag. Strålarna färdas i ljusets hastighet i form av elektromagnetiska vågor. I den här filmen ska vi få veta mer om den elektromagnetiska strålningen.. FAKTA ...
Syftet med kursen är att utveckla studentens problemlösningsförmåga och modelltänkande samt introducera studenten till experimentellt arbete inklusive användning av datorstöd för att grafiskt representera och analysera data. Kursen behandlar vågor och vågors rörelse i tid och rum med tonvikt på elektromagnetisk strålning i det optiska området. Elektromagnetiska vågor och deras utbredning är ett centralt begrepp inom dagens teknologi, men också för den kvantmekaniska beskrivningen av mikrokosmos. Kursen ger en grund för att förstå och utveckla både tekniken omkring oss och den moderna fysiken.. ...
This report presents the procedure for creation of surface global radiation and CIE-weighted UVradiation for the years 1980-2000. The work was ordered by the Swedish Radiation Protection Authority (SSI) on behalf of "Miljömålsrådet". The created data covers a large geographical area over northwest Europe with a fine spatial (22x22 km) and temporal resolution (1 hour). The input data are selected from the new version of the Rossby Centre regional atmospheric climate model (RCA3), ERA-40 (www.ecmwf.int/research/era) and observations. For the creation of CIE-weighted UV-radiation, a clear sky model was first used and then a cloud modification model that reduces the clear sky radiation dependent on the cloud amount from the RCA3 model. The report also includes a validation of the modelled CIE-weighted UV-radiation against independent observations. The root mean square deviation is for daily values about 38%, for monthly values, 13% and for yearly values 7%. Also a small bias toward higher ...
SRRS bildades 1974 av en liten skara rasentusiaster, då som ett inofficiellt sällskap under namnet Skandinaviska Rhodesian Ridgeback Sällskapet. 1978 anslöts sällskapet till SKK som en rasklubb under dåvarande Specialklubben för Sällskaps- & Dvärghundar (SSD). Sällskapet var därmed en officiell del av SKKs organisation och i samband med detta ändrades också namnet till Svenska Rhodesian Ridgeback Sällskapet. År 2001 blev SRRS en specialklubb inom SKK och därmed ändrades även namnet till Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige.. Som specialklubb ansvarar SRRS för den ras (rhodesian ridgeback) för vilken delegering har erhållits av SKK. Specialklubbens verksamhet regleras, förutom av egna stadgar, i tillämpliga delar också av stadgar för SKK samt av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.. ...
SRRS bildades 1974 av en liten skara rasentusiaster, då som ett inofficiellt sällskap under namnet Skandinaviska Rhodesian Ridgeback Sällskapet. 1978 anslöts sällskapet till SKK som en rasklubb under dåvarande Specialklubben för Sällskaps- & Dvärghundar (SSD). Sällskapet var därmed en officiell del av SKKs organisation och i samband med detta ändrades också namnet till Svenska Rhodesian Ridgeback Sällskapet. År 2001 blev SRRS en specialklubb inom SKK och därmed ändrades även namnet till Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige.. Som specialklubb ansvarar SRRS för den ras (rhodesian ridgeback) för vilken delegering har erhållits av SKK. Specialklubbens verksamhet regleras, förutom av egna stadgar, i tillämpliga delar också av stadgar för SKK samt av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.. ...
Det finns mer än en gång av parabolantenn. Dessa är de typer: DTH, VSAT och TVRO och Ad-hoc ATSD rätter och andra.. En parabolantenn är konstruerad av många delar. Det är den metalliska skålen, parabolisk form, som tar emot signalen, fodret horn, som startar från centrum av skålen och punkter i det yttre, arm skålen som stöder fodret horn etc.. Den parabolantenn är bara en del av en hel satellitsystem. Skålen fångar den signal som sänds av satelliten och sänder det till mottagaren. När vi talar om signaler talar vi faktiskt om elektromagnetiska vågor. Det finns en LNB som förvandlar dessa elektromagnetiska vågor till elektrisk signal. På så sätt kan de skickas till signalsändaren. Därifrån signalen färdas till L-bandet intervallet. När signalen mottagaren fångar dessa signaler förvandlar dem till TV-bilder och ljud.. För att installera en parabolantenn måste man ta hänsyn till vissa faktorer. Första är läget av skålen. Du måste placera skålen på ett sätt ...
Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar ...
Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar ...
I sak så är jag skeptisk. Om det här är att likställa amning och ljusvågor, vad är det då att prata om hur många som ammas? Är det då inte att jämställa amning med allt annat som det förs statistik över, t.ex. antal kor som finns? I själva verket så är det väl ett språkligt uttryck som förekommer i svenskan. Man pratar om anmälningsfekvens för olika brott, och då syftar man inte på hur många anmälningar som görs per sekund, utan på andelen brott som anmäls. Uttrycket är hämtat från fysik eller från engelska där ju frequent bara betyder ofta. Det är inte mera att jämställa ngt med fysik än vad det skulle vara att t.ex. säga Den lyckade amningen med det andra barnet gav henne en rejäl dos extra energi jämfört med det första. Ordet energi är ju på samma sätt hämtat från fysiken. ...
Forskare i nanoelektronik upptäckte hur högfrekventa elektromagnetiska pulser, så kallade wavelets, kunde användas för att mäta nivån och innehållet i tankar och silos. Tekniken bygger på att elektromagnetiska pulser skickas iväg mot en reflekterande yta och sedan studsar tillbaka till en mottagande antenn. Genom att mäta hur lång tid det tar för signalen att skickas ut och komma tillbaka kan avståndet till den reflekterande ytan beräknas. På så sätt ges ett väldigt exakt mått på innehållet i tanken. Det nya mätsystemet har dessutom både mindre energiförbrukning och lägre servicekostnad än motsvarande system som finns på marknaden idag. Bakom tekniken och bolaget står Mårten Öbrink, Lars-Erik Wernersson, Mats Ärelid och Mikael Egard.. Läs mer på Acconeers webbplats ...
Det är främst mobilindustrins PR-byråer som ligger bakom smutskastningskampanjen mot Strålskyddsstiftelsen och kritiken mot de forskningsrön som pekar på hälsoriskerna med mobilstrålningen, som är särskilt allvarlig för våra barn. Det skriver Mona Nilsson, journalist och styrelseledamot i stiftelsen.. Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse utan vinstsyfte som arbetar med utgångspunkt från Europarådets rekommendationer om att informera om hälsorisker med elektromagnetisk strålning, med tonvikt på trådlös teknik.. Strålskyddsstiftelsen redovisar de hälsorisker som forskningen visar och forskares samt läkares ställningstaganden. Vi är också den enda instans i dag i Sverige som kritiskt granskar ansvariga myndigheters hantering av hälsorisker med strålning från trådlös teknik och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Vi ger råd om hur riskerna kan minskas och verkar för stärkt skydd mot hälsorisker med strålningen.. Orsaken till smutskastningen. Den ...
Allt fler människor mår dåligt i IT-miljö och vid användning av elektrisk/elektronisk utrustning Vanliga symptom är hudbesvär, huvudvärk, eller influensaliknande symtom, illamående, yrsel eller ljuskänslighet. Många får symtom från nervsystemet; upplevd stress, försämrat korttidsminne, koncentrationsproblem och onormal trötthet/utmattning. All elektrisk utrustning avger elektromagnetiska fält Mobiltelefoni och utrustning för trådlös kommunikation avger högfrekvent elektromagnetisk strålning och…
Två danska psykologer, Eva Theilgaard Jacobsen och Susanne Bölling, har begärt och fått ett möte med ett av folketingets utskott, Sundheds og Forebyggelseudvalget, för att informera om hälsoeffekterna av mikrovågsstrålning.. I ett referat från det kvartslånga mötet skriver psykologerna bland annat: »Vi poängterade att vi hade kommit å alla de tusentals danskars vägnar vilka är sjuka av elektromagnetisk strålning och å alla de patienters vägnar vilka hänvisas till psykologpraktiker av läkare som inte förstår orsaken till patienternas problem.«. De gjorde också klart för ledamöterna att de inte skulle lita på informationen från Sundhetsstyrelsen (motsvarar Socialstyrelsen).. För att ge ledamöterna en tankeställare hänvisade de till försäkringsbolaget Lloyds of London som år 2010 meddelade att man inte försäkrar för skador orsakade av elektromagnetiska fält (EMF) eftersom ingen vet hur mycket exponeringen kan komma att öka under de kommande åren.. Två ...
The idea is to improve or help the treatments that exist in the market in the medical field. Treatments such as mammography or radiotherapy make use of X-rays. X-rays are electromagnetic radiation in a high frequency band, this type of electromagnetic is dangerous to health because ionizing radiation is used, ionized atoms interact with matter. For this reason, in our work we give alternative solution to these treatments without any risk to health. This project consists in the use of non-harmful frequencies such as microwave. In this way, we will make an antenna with medical applications whose frequency range will be between 300 MHz and 30 GHz, specifically between 950MHz and 2.45GHz (medical range). The first step will be the detection of the tumour and classification of this, but our work is about another technique called hyperthermia. This technique consists in increase the temperature with a value of 40-43 degrees in the tumour area. Tumour resistance decreases when heat is applied to this. ...
Terahertzstrålning upptar utrymmet i det elektromagnetiska spektrumet mellan mikrovågor och infrarött ljus.. − Vår roll på Chalmers har varit att vara involverade i själva teknologin och stötta vid de praktiska experimenten, säger Jan Stake, professor vid Chalmers.. Liknande framtida studier syftar till att beskriva hur snabba samordnade rörelser orienterar delar av molekylen så att de själva genererar dess slutgiltiga struktur.. Med den nya artikeln demonstrerar forskargruppen också hur icke-joniserad elektromagnetisk strålning påverkar proteiner.. − I dagens samhälle är vi ständigt omgivna av strålning. Därför är artikeln ett viktigt steg inom biokemi-forskningen. Med metoden som nämns i artikeln så utforskar vi en ny möjlighet att låta datorn hitta samband mellan atomer i biomolekyler, utan mänsklig påverkan, säger Viktor Ahlberg Gagnér.. Länk till artikeln,, Kontakt: ...
I det stora ICT-huset i Åbo, Turku Center for Computer Science, finns ett så kallat EMC-laboratorium. EMC står för electromagnetic compatibility, vilket innebär att man mäter hur elektromagnetisk strålning påverkar olika apparater och system sinsemellan. Men man har också undersökt hur det går att eliminera påverkan på människor så att de inte slås ut från arbetslivet för att de inte tål till exempel datorer. Resultaten är uppmuntrande.. I förra numret av Ljusglimten refererades en rapport om en enkätundersökning av finska elöverkänsligas symtom. Huvudförfattaren till artikeln om den rapporten, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pathophysiology, är juristen och statsvetaren Marjukka Hagström, projektanställd vid EMC-laboratoriet som är knutet både till Åbo yrkeshögskola och Åbo universitet. Chef för laboratoriet är civilingenjör Reijo Ekman, som också är medförfattare till den nämnda artikeln. Han anser att de elöverkänsligas problem måste ...
Stephan Rosswog och Jesper Sollerman vid Institutionen för astronomi har beviljats ekonomiska medel från Vetenskapsrådet till forskningsmiljön GREAT. Medsökande är Ariel Goobar (PI) och Hiranya Peiris från Fysikum/OKC. GREAT (Gravitationsstrålning och Elektromagnetiska Astrofysikaliska Transienter) går ut på att för att knyta samman observationer av elektromagnetisk strålning ("ljus") med gravitationsvågor ...
Flera studier har visat att spermier skadas av elektromagnetisk strålning, här ett axplock: http://www.ncbi.nlm.nih.gov /pubmed?term=effects%20of%20cellular%20phone% RESULTAT: Råttor utsatta för 6 timmars dagliga cellutsläpp i 18 veckor uppvisade en signifikant högre förekomst av spermacelldöd än kontrollgruppsråttor genom chi-kvadratanalys. Dessutom var onormal klumpning av sperma celler närvarande hos råttor utsatta för cellutsläpp och inte närvarande i kontrollgruppsrotter.…
Många oroar sig över strålningen från mobiltelefoner. Nu är en lösning på väg. Den israelfödde forskaren Haim Einhorn har uppfunnit ett chip som ska reducera den elektromagnetiska strålningen med upp till 80%. Produkten kallas Bodywell Chip och testas just nu i amerikanska laboratorier. Konceptet har funnits en längre tid, men har inte varit vetenskapligt testat. Nästa steg framöver är att få mobiltelefontillverkare att installera chipet i telefonerna innan de lämnar fabriken. För närvarande kan chipet köpas via EZ Technologies som tillverkar det.. - Det största intresset för Bodywell kommer från Latinamerika, säger Haim Einhorn. Men jag ser chipet som ett uppdrag ur ett folkhälsoperspektiv, snarare än som affärer. Människor måste få veta att det finns något som kan skydda mot mobilstrålning.. Läs mer på Bodywell Chip Aims to Reduce Absorption of Harmful Phone Radiation. ...
Jag läser och det är samma ävja som allt annat som kommer från Wi-Fi-alarmisterna: Strålningen ger oss hjärnskador Redan i rubriken finns en direkt lögn - detta är inte sant. Många oroar sig idag för hur elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk påverkar vår hälsa. Ja, tack vare idiotisk skrämselpropaganda som kommer från…
Många svenskar oroar sig för hur elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, trådlösa nätverk och mobilmaster påverkar vår hälsa. Strålsäkerhetsmyndigheten
SSI Författningssamling 2002:3 har tagits bort från SSMs nya webbsida (kunde inte hitta den fast jag sökte på exakt förordning) Före 3G-utbyggnaden visste både myndigheter och mobilindustri att pulsmodulerad strålning kan påverka nervsystemet likaså att olika frekvenser kan samverka och påverka nervsystemet. Vetenskapligt är det alltså konstaterat att mobiltelefonins elektromagnetiska strålning innehåller två faktorer, pulsmodulering…
Alla har vi numera en mobil som är med oss så gott som hela dagen och dessa avger strålning, vem har inte känt värmen efter en stunds användande? Precis som med tillsatser finns det inget som bevisar att små mängder har en påverkan på vår hälsa, men att konstant vara utsatt för något onaturligt tror jag inte leder till optimal hälsa! Extra viktigt är det att skydda utvecklande foster och barn. WHOs internationella team för forskning på cancer listar elektromagnetisk strålning som "eventuell cancerskapande för människor". Detta mobilskal (märke safesleeve) består av ett blockerande material på ena sidan som leder strålningen från kroppen (upp till 99%) och samtidigt låter signalen komma via andra sidan.. Strålning och EMF (Electro Magnetic Fields) är som sagt något vi utsätts för konstant då det är överallt, från elektronik i hushåll till Wi-Fi. Eftersom denna typ av strålning är relativt ny finns inga bevis på konsekvenser, men det finns tydliga aningar. ...
MILJÖDEBATT. Vi behöver inte längre göra rent bilens vindruta från insekter. Det borde göra oss rädda. Det visar att livet är hotat. Den tyske forskaren Caspar Hallman har visat att antalet flygande insekter minskat med över tre fjärdedelar i tyska naturskyddsområden. Det är alltså inte bara växtgifter som orsakar insektsdöden. Det finns någon mer orsak. Text: Hans Sternlycke, journalist (Linkedin) , Bild: Honungsbi - Foto: John Severns, Wikimedia Commons. En god gissning är vårt alltmer strålande samhälle. Insekter är mycket känsliga för mobilstrålning. De tappar orienteringen. De kan inte fortplanta sig. Det finns det många studier på.. Skall vi kunna överleva måste vi kanske överge den trådlösa tekniken, även om den är mycket bekväm och ger telekomföretagen stora inkomster. Har elektromagnetisk strålning så stor inverkan på insekter så drabbar den oss också. Men strålsäkerhetsmyndigheten accepterar inte att strålningen har en biologisk påverkan, ...
Hundratals om inte tusentals vetenskapliga rapporter...jo, tjena. Det måste undersökas. Här en lista på s k forskning som stiftelsen refererar till och sedan mina kommentarer då. Kommentar till Strålskyddstiftelsens slutsatser Osanning: Hundratals om inte tusentals vetenskapliga undersökningar publicerade i vetenskapliga tidskrifter har visat skadliga effekter av exponering för elektromagnetisk strålning exempelvis strålning från trådlös teknik. Jag: Nej, inte en…
Den 19e okt 1900 upptäckte, i sitt hus i Grunewald utanför Berlin, Max Planck lagen om svartkroppsstrålning, dvs Plancks lag. En svartkropp är ett objekt som inte reflekterar någonting utan istället absorberar all infallande elektromagnetisk strålning. Detta medför att den strålning som kan avges från kroppen är oberoende av den strålningsmiljö som kroppen befinner sig i. Istället beror strålningen på de inre egenskaperna hos kroppen. Det har vidare visat sig att den enda egenskap som påverkar den avgivna svartkroppsstrålningen är svartkroppens temperatur. I praktiken är det omöjligt att tillverka ideala svartkroppar, men en konstruktion i form av en låda som invändigt har svarta väggar och som någonstans har ett mycket litet hål är ganska nära. För denna konstruktion gäller att den strålning som lämnar hålet är till en god approximation fördelad på olika frekvenser i enlighet med Plancks strålningslag eller Plancks lag. Plancks största bidrag var att 1900 ...
Elektromagnetisk strålning, först synligt ljus, senare allt från radiovåglängder till extremt energirik gammastrålning, har gett oss en detaljerad och fascinerande bild av universum. Man har sett plötsliga och dramatiska skeenden som supernovor, gammablixtar och utbrott från neutronstjärnor och svarta hål. År 1912 upptäckte Victor Hess att jorden också nås av elektriskt laddade partiklar från rymden, den kosmiska strålningen. En del av dessa partiklar har enorma energier, men var de kommer ifrån har inte gått att säga eftersom deras banor ständigt kröks i universums magnetfält. Det finns också sådant man inte sett: ungefär 80% av universums massa utgörs av någon för oss okänd mörk materia. Den märks genom att den via gravitationen påverkar stjärnors och galaxers rörelse ...
Ultraviolett strålning, förkortad UV-strålning eller UV-ljus, är elektromagnetisk strålning i våglängdsintervallet 100 till 400 nanometer, alltså kortare än det synliga ljusets. Det är denna typ av strålning som kan göra oss solbrända, eller i vär...
Solvatokromism är förmågan hos en kemisk substans att ändra färg på grund av en förändring av lösningsmedlets polaritet. Solvatokromiska färgämnen karaktäriseras av att de har en elektrongrupp som ger ifrån sig elektroner och en elektrongrupp som tar emot elektroner, samt en grupp elektroner som inte är kopplade till en enskild atom eller bindning.. Negativa solvatokromiska färgämenen har en elektrisk laddning i båda ändarna av molekylen. De är polära, alltså övervägande positiva i en ände, och negativa i den andra. En sådan molekyl kallas för dipol. Vattenmolekylen är en välkänd dipol. När färgämnena absorberar ljus färdas en elektron från ena ändan av molekylen till den andra. Elektronen hoppar upp till ett skal som innehåller mer energi. När den efter bråkdelen av en sekund hoppar tillbaka igen till sitt grundskal avges den extra energin som elektromagnetisk strålning - ljus. Det avgivna ljuset skickas ut i olika vågländger och dessa kan ses som olika ...
På samma sätt som det är självklart att vi skyddar oss från solens starka strålar med hjälp av solfaktor på huden har ny forskning visat att även luftföroreningar och risken att vi överexponeras för partiklar från sot, damm och fria radikaler kan göra att huden i ansiktet börjar åldras i förtid. Även temperaturväxlingar mellan inomhusluft och utomhusluft och kontorsmiljöer med elektromagnetisk strålning är påfrestande för huden.. En ny typ av hudvårdsprodukter har därför börjat synas mer och mer ute på marknaden: anti pollution-hudvård. Dessa produkter innehåller ofta en hög halt av antioxidanter, vitaminer och SPF som skyddar hudbarriären, neutraliserar skadliga ämnen och även reparerar hyn när skadan redan har skett ...
Nedan kan du läsa om ett urval av de vetenskapliga undersökningar som visar samband mellan skador/negativa effekter på ögat av elektromagnetisk strålning.. Användning av smartphones och dataskärmar ökar risken att drabbas av ögonsjukdomar hos barn. Moon et al. 2014. Wifi-expering 1 timma om dagen i 30 dagar orsakar oxidativ stress på ögats lins i djurförsök. Tillskott av antixodanter (melatonin) kan ha skyddande effekt. Tök et al. 2014. WiFi och DECT-frekvens skadar ögats hornhinna. Akar et al. 2012. Mobilstrålning vid 1,8 GHZ (GSM 1800) orsakar oxidativ stress på ögats lins. Kan i förlängningen ge grå starr. Shuang et al. 2013 (full study). Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon hos möss. C-vitamintillskott reducerar den skadliga effekten. Jelodar et al. 2013 Mobilstrålning förändrar olika proteiner i mänskliga ögonceller. Zhang et al. 2013. Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan ge skador på fostrets ögonlins. Arner et al. 2013. Kvinnor som ...
fluorescens [-ʃɛʹns eller -sɛʹns] (engelska fluorescence, av fluorit), utsändande av ljus från materia som har absorberat ljus eller annan elektromagnetisk strålning, en form av luminiscens. Vid ljusabsorptionen får materien ett energitillskott som leder till ett instabilt tillstånd, varefter energin avges i form av ljus, fluorescens.. Fluorescens är mycket. (48 av 339 ord) ...
Alla föremål med en temperatur över den absoluta nollpunkten emitterar värmeenergi. Detta pga den termiska rörelsen hos dess atomer. Enligt elektrodynamiken emitterar nämligen accelererande laddningar i rörelse elektromagnetisk strålning sk synkrotronljusstrålning. En idealiserad strålare vars spektrala strålningsfördelning endast beror på kroppens temperatur kallas en svartkroppstrålare. Den har samma absorptionskoefficient som emissionskoefficient. α = ε. Den…
Ljus är elektromagnetisk strålning som har en rad biologiska effekter och som används inom vården idag.. Ultraviolett ljus används till exempel för att bota hudsjukdomar och vitt, synligt ljus vid depressioner.. Ultraljud är ljud med en frekvens högre än den översta gränsen för människans hörsel, alltså över 20 kHz. Inom vården och industri används ultraljud för diagnostik, bearbetning och rengöring. EKG och EEG är andra typer av frekvenser inom vården. ...
Richard Neutze, professor i biokemi, ska studera hur cellers skelett, cytoskelettet, påverkas av elektromagnetisk strålning. Projektet Coherent cytoskeleton dynamics captured with cutting Edge X-ray methods tilldelas 26,5 miljoner kronor. I cellers inre finns tiotusentals olika molekyler som styr och kontrollerar den komplexa kemi som krävs för liv. Det finns olika utrymmen för olika aktiviteter. I cellkärnan lagras till exempel alla gener och cellen styrs därifrån. I mitokondrierna genereras energi och i lysosomerna bryts gamla förstörda molekyler ner, lite som på en soptipp. Cytoskelettet består av långa fibrer som sträcker sig kors och tvärs i cellen, som bland annat fungerar som transportvägar. Kan forskarna påverka skelettet, kommer ett helt nytt forskningsområde att öppnas.. Projektet NMR for life, som är ett samarbete mellan Umeå och Göteborgs universitet, beviljas 21 miljoner i fortsättningsanslag. Inom ramen för NMR for life bedrivs forskning inom ...