Stillingstittel: 2 Assistant Professors (Postdoctoral Fellows) in Economics (159363), Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo, Søknadsfrist: 20. november 2018
Stillingstittel: Assistant Professor (Postdoctoral Fellow) in Economics (151810), Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo, Søknadsfrist: Avsluttet
Magisterexamen i idrottslag, på Real Madrid Graduate School - Universidad Europea , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.. ...
Magisterexamen kan du få om du tidigare har en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande, och läser ytterligare 60 hp varav minst 30 består av en fördjupning inom huvudområdet. Inom huvudområdet ska det finnas ett självständigt examensarbete om minst 15 hp. Minst 75 % av kurserna måste vara på avancerad nivå.. Specifika kurskrav hittar du i programmens utbildningsplaner.. Sök bland kurser och program. Examensavdelningen utfärdar examina med huvudområden inom humanistisk, ekonomisk, samhällsvetenskaplig, eller naturvetenskaplig fakultet ...
⧐ Psykologer med magisterexamen arbetar på många olika områden, inklusive som licensierade rådgivare, som äktenskaps- och familjeterapeuter, eller i sociala tjänster. Däremot har psykologer som tjänar sina doktorer olika karriärmål, till exempel att arbeta som licensierade psykologer, genomföra forskning eller undervisning vid...
Programmet kan läsas på tredjedelsfart, halvfart eller på helfart. Eller som fristående kurser. Läsning på tredjedelsfart ger en magisterexamen efter tre år. Därefter kan en masterexamen tas på hel- eller halvfart. Halvfart ger en magisterexamen efer två år och en masterexamen efter fyra år. Helfart ger en magisterexamen efter ett år och en masterexamen efter två år.. Studenter på tredjedelsfart läser cirka sex hela undervisningsdagar per termin, halvfartsstudenter cirka tolv dagar per termin och helfartsstudenter ungefär det dubbla. Under höstterminer sker tredjedelsfartsstudier i huvudsak på halvtid en halv termin åt gången. (Första terminen bedrivs studier främst i september och oktober.). Observera att förutom schemalagda undervisningsdagar tillkommer studietid för inläsning av litteratur och genomförande av studieuppgifter både i grupp och individuellt.. För magisterexamen krävs 60 hp av programmets kurser inklusive magisteruppsats om 15 hp. Det innebär ett ...
Programmet kan läsas på tredjedelsfart, halvfart eller på helfart. Eller som fristående kurser. Läsning på tredjedelsfart ger en magisterexamen efter tre år. Därefter kan en masterexamen tas på hel- eller halvfart. Halvfart ger en magisterexamen efer två år och en masterexamen efter fyra år. Helfart ger en magisterexamen efter ett år och en masterexamen efter två år.. Studenter på tredjedelsfart läser cirka sex hela undervisningsdagar per termin, halvfartsstudenter cirka tolv dagar per termin och helfartsstudenter ungefär det dubbla. Under höstterminer sker tredjedelsfartsstudier i huvudsak på halvtid en halv termin åt gången. (Första terminen bedrivs studier främst i september och oktober.). Observera att förutom schemalagda undervisningsdagar tillkommer studietid för inläsning av litteratur och genomförande av studieuppgifter både i grupp och individuellt.. För magisterexamen krävs 60 hp av programmets kurser inklusive magisteruppsats om 15 hp. Det innebär ett ...
Magisterexamen i företagsekonomi (MBA), på Lakewood College , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Har tandvården nytta av tandhygienister som vidareutbildar sig? Finns det vinster med magisterexamen för tandhygienister? Svaret på frågorna är enkel; självklart har tandvården nytta av det. Intresset för vidareutbildning saknas inte, svårigheten är att skapa tid för studier. Att studera måste få ta tid!. Jag fick ett mail från en tandhygienist som tidigare gått sin utbildning på Hälsohögskolan i Jönköping. Hon har nu arbetet ett tag och kände sig lite frustrerad över att inte kunna påverka sitt arbete med sina patienters munhälsa. Vad pågår? Finns det några nya rön och metoder? Kanske ska jag vidareutbilda mig och läsa magisterkurser? Jag, tror inte hon är ensam i dessa tankar. Vi vill kunna påverka, både på arbetsplatsen och i arbetet med våra patienter. Tandhygienisterna vill inte stå still i utvecklingen. Utbud till olika kurser finns på olika nivåer, från enstaka dagskurser som ges av olika företag (ej poänggivande) till kurser och program på ...
Magisterexamen i samhällskunskap och humaniora, på Universidad Autonoma de Aguascalientes , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Magisterexamen i företagsekonomi och marknadsföringsstrategi, på Global Impact Training And Higher Education , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Examensbeskrivning Sida 1 av 1 Dnr: X.X-000/00 Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System Master of Science (60 credits) in Computer Science with specialization
Ashridge magisterexamen i organisationstillsyn, på Ashridge Executive Education , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Mognadsprovet är en uppsats om ett ämne som har att göra med magisteravhandlingens problemområde. Genom att skriva mognadsprovet visar du att du behärskar magisteravhandlingens problemområde väl. Om du självständigt arbetat med din magisteravhandling brukar det inte vara någon svårighet att skriva ett mognadsprov. Mognadsprovet för magisterexamen ska alltid sakgranskas och i vissa fall också språkgranskas. Språkgranskningen av mognadsprovet gäller endast dig som fått din skolutbildning på svenska eller finska i Finland.
Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Examensarbete för teknologie magisterexamen inom Industriell ekonomi lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största marknadsplatsen för begagnad kurslitteratur i Sverige.
Magisterexamen i lag, på Universidade da Coruña , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Magisterexamen i fysioterapi i muskuloskeletala systemet, på UManresa , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Högskolan Dalarna får rätt ett ge magisterexamen. Rätten innebär att högskolorna själva får avgöra vilka ämnen som ska ges upp till magisternivå, det ...
Studenter som avser att fullfölja två års studier väljer examensarbete för masterexamen 1, 45 högskolepoäng, med undantag för studenter som avser att fullfölja två års studier och som läser inriktningen egyptologi. Dessa väljer examensarbete för masterexamen 2, 30 högskolepoäng. Studenter som avser att avsluta studierna efter ett år med magisterexamen väljer examensarbete för magisterexamen, 30 högskolepoäng. Studenter som redan har en magisterexamen väljer examensarbete för masterexamen 3, 15 högskolepoäng ...
Kom och fika med representanter från University of Tokyo!. Tid: Onsdag den 20 september kl. 12.30. Plats: Galleriet, Studenthuset plan 3, Frescati, Stockholms universitet. Representanter: Professor Junichiro Shiomi, Graduate School of Engineering, och Associate Professor Yuto Kitamura, Graduate School of Education. Du får även möjlighet att prata med alumni som varit på utbyte vid University of Tokyo. Dessutom får du träffa internationella handläggare från Internationell mobilitet, Studentavdelningen, som kan berätta om vilka möjligheter det finns att bli utbytesstudent i Japan. Välkomna!. ...
Linköping University Electronic Press, LiU E-Press, är ett Open Access-förlag med uppgift att göra LiU:s forskning så synlig som möjligt, internt, nationellt och framförallt internationellt och är en del av LiU:s marknadsföring. LiU E-Press tillhandahåller stöd och service till forskare om LiU:s publiceringsstrategi ...
Doktoranderna kommer att ta sig an forskningsfrågor kopplade till de företagsutmaningar som den digitala omvandlingen av handelsbranschen medför. Till exempel behöver alla aktörer i handeln bli bättre på att förstå och förutsäga konsumentbeteenden för att kunna utforma och vidareutveckla framgångsrika affärslösningar.. Både Högskolan i Borås, Jönköping Universityoch Högskolan i Skövde bedriver sedan tidigare forskning och utbildning med nära samverkan mellan företagsekonomi, med inriktning mot marknadsföring, och informatik/datavetenskap, med fokus på dataanalys. Ett gemensamt styrkeområde för de båda lärosätena är digital handel. Doktorandernas avhandlingsprojekt grundas både i den forskning som bedrivs vid lärosätena och i de specifika frågeställningar som projektets företagspartners har identifierat.. Förberedelserna för forskarskolan börjar i mars 2018 och den första kullen, bestående av cirka tio doktorander, kommer att påbörja sina ...
Gillar du honom, så välj inriktningen Industriell Ekonomi på linjen Design och Produktframtagning :). ______________________________________________________________________________________________. Marie är Womengineers andra grundare, och arbetar nu på Volvo. Såhär säger hon om sin utbildning:. Jag läste Design och Produktframtagning på KTH i Stockholm, med inriktningen Industriell Ekonomi. Jag gillar att förstå hur saker fungerar och det är roligt att få vara kreativ, så jag valde helt enkelt den utbildning som lät roligast. De första tre åren bestod av grundläggande ingenjörskurser, såsom Hållfasthetslära, Mekanik och Matematik, blandat med mina programspecifika kurser inom Design och Produktframtagning, såsom Ergonomi, Form och Funktion. Efter de tre åren (motsvarande den sk. Bachelor degree, eller Kandidatexamen) fortsatte studierna två år till i vad som blev min Master degree, eller Magisterexamen. Då ändrade jag inriktning något och valde ett ...
Ekonomie kandidatexamen (EK) är en lägre högskoleexamen som omfattar 180 studiepoäng. Examen avläggs vanligen på cirka tre år, men studietiden varierar beroende på studerandens livssituation och studietakt. Studierna som ingår i kandidatexamen består vanligen av en rad olika kompetensområden inom ekonomiska vetenskaper. Det egentliga inriktningsalternativet väljs i något olika skeden av studierna vid olika universitetsenheter. Lägg också märke till att studieutbudet varierar något mellan olika universitet.. Den högre högskoleexamen, ekonomie magisterexamen (EM), omfattar 120 studiepoäng. Magisterexamen avläggs vanligen på cirka två år efter att kandidatexamen har avlagts. Enligt examensförordningen kan universiteten berättiga en person som avlagt ekonomie magisterexamen att använda titeln ekonom.. Förutom de ovannämnda grundläggande examina kan man avlägga vetenskapliga påbyggnadsexamina vid universiteten: ekonomie licentiat (EL) och ekonomie doktor ...
Utbildning (i urval) Gymnasielärarprogrammet svenska/historia Rektorsprogrammet Magisterexamen i Utbildningsledarskap Magisterexamen i Litteraturvetenskap Filosofiemagister i historia Barn- och ungdomslitteratur Digital extra - kurs om digital teknik och e-learning Flippat klassrum - 2komma5 Bedömning och betyg - Skolverket och Karlstads universitet Lärande utvärdering: en förutsättning för framgångsrika projekt - Högskolan Kristianstad Organisation och lärande - Högskolan Kristianstad…
All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.. The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.. ...
Utbildningsplanen fastställdes av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27. Programmet omfattar två års heltidsstudier men studenten kan välja att efter ett år avsluta sina studier med en magisterexamen. Programmet leder efter första året till en magisterexamen i det ämne/huvudområde som studenten valt. Det andra årets studier leder till en masterexamen i samma ämne/huvudområde. I programmet deltar alla enheter inom historisk-filosofiska fakulteten. ...
Utbildningsplanen fastställdes av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27. Programmet omfattar två års heltidsstudier men studenten kan välja att efter ett år avsluta sina studier med en magisterexamen. Programmet leder efter första året till en magisterexamen i det ämne/huvudområde som studenten valt. Det andra årets studier leder till en masterexamen i samma ämne/huvudområde. I programmet deltar alla enheter inom historisk-filosofiska fakulteten. ...
Pris: 1259 kr. inbunden, 2018. Ännu ej utkommen. Köp boken Writing Support for International Graduate Students av Shyam Sharma (ISBN 9781138483415) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Mirella Pejcic är författare, utbildare och bildkonstnär med mångårig erfarenhet inom den ideella sektorn. Hon är numera anställd som föreningsutvecklare på Hyresgästföreningen i Göteborg. Mirella har kandidatexamen i psykologi från San Francisco State University. Hon har även magisterexamen i mänskliga rättigheter från Göteborgs universitet och magisterexamen i internationella studier från Uppsala universitet. Genom åren har hon publicerat böcker, uppsatser, rapporter och artiklar om minoriteter, inkludering och mångfald. Mirella ingår i bokförlag Trinambais författarsällskap. Hon har tillsammans med Thor Rutgersson skrivit boken Demokratimodellen (2015). Mirella har också skrivit ett kapitel i Trinambais tio års jubileums bok Starka tillsammans - tjugoen nulägesbilder av civilsamhället (2019).. ...
Vad är masters degree och Ph.D. på svenska? Nån som vet, eller fåre bli googling för att hitta svaret :-) --Raven 22 januari 2008 kl. 13.36 (CET) Ph. D = Filosofie Doktor, alltså en doktorsexamen vid en filosofisk ( i motsats till medicinsk) fakultet. Masters degree kan lättas översättas med magisterexamen men det är inte helt jämförbara då det beror på universitetsväsendet i respektive land, men för enkelheten skull masters degree=magisterexamen. --Solidaridad 22 januari 2008 kl. 15.19 (CET) ...
Drivs av Pure, Scopus och Elsevier Fingerprint Engine™ © 2019 Elsevier B.V. Vi använder cookies som hjälp för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och skräddarsy innehållet. Genom att fortsätta godtar du användningen av cookies. Logga in i Pure. ...
Kursens innehåll I kursen utvecklar du ditt vetenskapliga skrivande samt övar dig i förmågan att kritiskt bedöma ditt eget och andras vetenskapliga arbete. Tonvikten ligger på författande av en vetenskaplig uppsats. Ämnet för uppsatsen bestämmer du med utgångspunkt i de kunskaper och färdigheter du erövrat i tidigare kurser. Genom regelbundna träffar och uppsatsseminarier diskuterar du enskilda avsnitt och arbetar successivt med att forma uppsatsen som helhet. Den färdiga uppsatsen presenteras och försvaras vid ett seminarium. Du ska då muntligt redogöra för uppsatsens huvudsakliga innehåll och argumentation samt besvara kritiska frågor från en opponent och från övriga seminariedeltagare. Du utför också själv en opposition på ett annat arbete där tonvikt skall läggas vid uppsatsens innehåll och centrala argumentation, men där även formaliahantering skall granskas. Mer om utbildningen hittar du på http://www.ctr.lu.se/kurs/BIVM52/
Kursens innehåll I kursen tränar du i att författa ett självständigt arbete samt övar förmågan att kritiskt bedöma ditt eget och andras vetenskapliga arbete. Huvudvikten ligger på författande av eget arbete i form av en vetenskaplig uppsats. Ämnet för uppsatsen ringar du in i relation till den kunskap och färdighet du erövrat i tidigare kurser. Genom regelbundna träffar och uppsatsseminarier diskuterar du enskilda avsnitt och arbetar successivt med att forma uppsatsen som helhet. Den färdiga uppsatsen presenteras och försvaras i forskarseminariet eller i ett avancerat seminarium. Du ska då muntligt redogöra för uppsatsens huvudsakliga innehåll och argumentation samt besvara kritiska frågor från en opponent och övriga seminariedeltagare. Du utför också själv en opposition på ett annat arbete där tonvikt läggs vid uppsatsens innehåll och centrala argumentering, men även bedömning av formaliahantering. Mer om utbildningen hittar du på http://www.ctr.lu.se/kurs/TLVM51/
Drivs av Pure, Scopus & Elsevier Fingerprint Engine™ © 2021 Elsevier B.V. Vi använder kakor för att erbjuda och förbättra vår tjänst och för att skräddarsy innehållet. Genom att fortsätta godkänner du användningen av kakor. Logga in i Pure. ...
Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en magisterexamen i audiologi. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom det audiologiska fältet. En magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning.. ...
Magisterexamen i Farmaci (Industriapotek) - LIU Brooklyn, på Long Island University , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Magisterexamen i management och human resource management, på IMF Business School Portugal , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
För även om året är 2010 anser vissa Sossar att riktiga arbetare är just de som Veronica Palm twittrade om.. När jag var i Bryssel med ett gäng Sossar för något år sedan, kom en kvinna fram till mig. Hon var facklig (Kommunalare närmare bestämt) och hade jobbat som uska. Nu var hon pensionär. Hon gav mig en komplimang: För att vara akademiker, har du ju båda fötterna på jorden. Tack och bock, eller?. Vem är egentligen arbetare? Vilka tillhör arbetarklassen?. Förr var en examen från universitet och högskola en biljett till klassresan. Så är inte längre fallet. Vi är en hel drös brevbärare, spärrvakter, expediter, receptionister, väktare, personliga assistenter, taxichaufförer et cetera som är akademiker. Kandidatexamen, magisterexamen, 120 poäng, 160 poäng, 300 poäng… akademiker som jobbar i lågkvalificerade branscher. Arbetsplatser där vi har lite inflytande, är starkt styrda och väldigt lätt utbytbara. Jag har en magisterexamen i arkeologi, men jag ...
The Faculty of Medicine is a part of Lund University, and is responsible for education and research within medicine and healthcare. Our academic programs are closely linked with the healthcare system and are firmly anchored in the facultys strong research tradition. Our research spans a broad field within experimental preclinical research, near-patient clinical research and health sciences research. The Faculty of Medicine, with its 1,800 employees and 2,700 students in Lund and Malmö, is a knowledge-intensive meeting place for students, teachers and researchers from all over the world ...
Norms between law and society. A collection of Essays from Doctorates from Different Academic Subjects and Different Parts of the ...
Ekonomihögskolan Varna. Varna har i sin 95-taliga årshistoria universitetsekonomi utbildat över 110 000 ekonomer, både bulgariska och internationella, med internationella studenter från över 60 länder. För närvarande utbildar universitetet 13 000 bulgariska och internationella studenter. Fakultetsmedlemmarna är 700 bland dem 350 är professorer och universitetslektor. Varna University of Economics har ackrediterats och certifierats som akademisk och forskningsorganisation enligt ISO 9001: 2008. I sin kandidatexamen University of Economics erbjuder Varna en rad 20 ackrediterade majors i fyra professionella divisioner: Ekonomi, Administration och Management, Turism, IT och datavetenskap. Magisterexamen erbjuder 30 magisterexamen majors i tre typer av studier: Tid, deltid och distansutbildning. Detta universitet upprätthåller kontakter och samarbetar med över 130 internationella universitet. Sidprojekt inom olika program: ERASMUS, CEEPUS, TEMPUS, etc. Under åren har akademiska och ...
För att bli bibliotekarie utbildar man sig inom högskolan och läser biblioteks- och informationsvetenskap.. Bibliotekarieutbildningen tar tre till fyra år och leder fram till kandidat- eller magisterexamen. Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap finns även som distansutbildning på halvfart.. Utbildningen är öppen för sökande med gymnasieutbildning och för sökande med tidigare högskoleutbildning. För att få ut en kandidat- eller magister examen måste sökande med enbart gymnasieutbildning komplettera med andra ämnen.. Informationsteknologi, ekonomi och naturvetenskap är bra ämnen att infoga i en bibliotekarieutbildning. Det är också vanligt att läsa humanistiska ämnen.. Annan bra kompetens som blir allt viktigare för en bibliotekarie, beroende på arbetsplats, är teknisk och juridisk kompetens om digitalisering, databaser, marknadsföring, metadatahantering och pedagogik för att nämna några exempel.. Många bibliotekarier tar ut magisterexamen i Biblioteks- ...
de internationella mastersutbildningarna Food Technology and Nutrition och European Masters Degree in Food Studies. Bioteknikprogrammet (specialiseringarna livsmedel och läkemedel). Kemiteknikprogrammet (specialisering läkemedel). Food Technology and Nutrition (2 år på LTH). European Masters Degree in Food Studies (ett samarbete mellan fyra europeiska universitet och livsmedelsföretag). Livsmedelsteknisk Högskoleutbildning ...
En student som inte helt uppfyller kriterierna för ett godkänt provresultat, men ligger nära gränsen kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppfylla kriterierna för ett godkänt resultat. Komplettering av provet ska anpassas individuellt utifrån de provkriterier som inte uppfyllts och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats provresultatet men före nästa provtillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera upp till ett godkänt resultat. Om studenten så önskar har hen rätt att istället genomföra omprov och således ha möjlighet att få ett högre betyg på kursen ...
Harald har en gedigen affärsbakgrund från mjukvarubranschen men även telekom inom B2B. Harald var med och byggde upp och ledde flera säljkanaler på Telenor. Senast kommer Harald från Wiraya där han var kommersiellt ansvarig mot telekomsektorn. Harald har även haft strategiska säljroller på Bredbandsbolaget och Mekonomen. Harald är civilekonom med en magisterexamen från Stockholms Universitet.. Petter har arbetat som säljansvarig under flera år inom medicinteknik och han har varit delaktig i uppbyggandet av EKG-koncernen Cardiolex Medical. EKG-koncernen är hans senaste arbetsplats där han arbetade med försäljning av hårdvara, mjukvaru-lösningar och Data Management-lösningar till europeiska kunder. Tidigare arbetade Petter på marknadsavdelningen inom en division av kemikaliekoncernen Akzo Nobel och han har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.. Alen kommer närmast från E.ON där han ansvarat för bearbetningen av industriella kunder när ...
Browse rebeckas klassrum resources on Teachers Pay Teachers, a marketplace trusted by millions of teachers for original educational resources.
Where applicable, use the links to download Swedish versions of resources. Maths Resources in Swedish Shapes display banner (Ref: SB3725) Colourful printable
Du kan utöver den automatiska kursvärderingen även välja att själv genomföra en formativ kursutvärdering av din kurs. Två typer av mallar finns för formativa kursutvärderingar, den allmänna wordmallen och en zip-fil som kan användas i din Blackboard-kurs (se nedan ...
Hej på er alla!. Jag är glad över möjligheten att få presentera mig själv och de andra traineerna som började på Fujitsu 2020. Mitt namn är Amanda Weichbrodt och jag började på Fujitsu i september som graduate project manager. Jag är en utbildad civilekonom och har en magisterexamen inom information system från Linköpings Universitet. Amy Johansson och jag har mycket gemensamt, då även hon började på Fujitsu som graduate project manager och har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet.. Mattias Juhlin och Deborah Mehreteab började i oktober där Mattias tog sig an rollen som graduate service delivery manager medan Deborah började som graduate bid manager. Mattias har en kandidat inom finansiell ekonomi och en master inom entreprenörskap och innovation från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Deborah gick högskoleingenjörsprogrammet inom kvalitetsutveckling och ledarskap på Uppsala Universitet och har en MSc i internationell marknadsföring och ...
Forskningsmiljön på Score är unik nationellt men har några likvärdigheter internationellt. Samverkan pågår med flera av dessa och särskilt aktiv är den med en enhet inom SciencesPo i Paris (CSO, Centre de sociologie des organisation), med en enhet vid London School of Economics (CARR, Center for Risk and Regulation research), The ESSEC Research Center for Capitalism, Globalization and Governance och Bielefeld Graduate School of History and Sociology samt the Faculty of Sociology vid universitetet i Bielefeld.. Utöver detta pågår en rad samverkande aktiviteter inom Stockholm-Uppsala regionen främst inom ramen för samarbetet mellan Handelshögskolan i Stockholm och dess forskningsinstitut Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR), Stockholms universitet men även med Södertörns högskola och Uppsala universitet.. Samverkan med det omgivande samhället ...
Weekend mba program (wmba), på CMC Graduate School of Business , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick!
Läsåret 1974-75 var han visiting scholar vid Graduate School of Public Policy vid University of California, Berkeley. Han blev docent i företagsekonomi och ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm 1976. Åren 1979-2010 var han chefredaktör och vd för tidskriften Forskning & Framsteg. Åren 1995-2009 var han adjungerad professor vid Mittuniversitetet i Östersund, där han också är filosofie hedersdoktor. Hans forskning vid Mittuniversitetet har bland annat rört genteknikens introduktion och mottagande i Sverige och övriga Europa. Från 2011 är han verkställande redaktör för tidskriften Sans. Åren 2011-2015 var han medredaktör för Riksbankens Jubileumsfonds årsböcker. År 2008 erhöll han HM Konungens medalj i åttonde storleken i Serafimerordens band för för mångåriga betydelsefulla insatser för svensk forskning, främst som chefredaktör för tidskriften Forskning & Framsteg. År 2012 erhöll han Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj för ...
Det har knappast undgått någon att Alibaba, en e-commerse marknadsplats, gjorde den största börsnoteringen någonsin (231 miljarder USD). Men vem star då bakom detta enorma företag? Hans namn är Jack Ma.. Ma Jack Yun, 马云, föddes 1964 och växte upp i Hangzhou, Zhejiang provinsen med två vanliga föräldrar. Han lärde sig engelska genom att hänga vid ett hotell i staden och pratade med turisterna som bodde där. Han gav dem guidade turer i staden bara för att få prata med dem, vilket gjorde att han snabbt lärde sig engelska. Han sökte in till Hangzhous Lärar Universitet, men misslyckades två gånger på inträdesprovet. Tillslut kom han in, tog sin kandidatexamen och sedan gav han lektioner på engelska på universitet. Han pluggade vidare till Graduate School of Business, vilket är en entreprenörsskolan som den kända kinesiska miljardären Li Ka-shing startade. Han försökte även komma in på Harvard, sex gånger, men kom inte in... Den första gången han använde en ...
Ingenjörsstudier på EPITA Graduate School of Computer Science i Frankrike,. Få all information om kursen och kontakta skolan på bara ett klick!
Född i Jakobstad, Finland. Docent, lektor i statsvetenskap. Studierektor vid BEEGS Baltic and East European Graduate School CBEES Centrum för Östersjö och Östeuropastudier Södertörns högskola
Tjänar en doktorsexamen kräver utökad studie och intensiv mental ansträngning. En doktorsexamen är en akademisk studie där man koncentrerar för fyra till sex år efter att ha fått din magisterexamen, och som leder, om det antas, till en doktorsexamen, den högsta akademiska examen.. Människor som tjänar en doktorsexamen i företagsekonomi, nationalekonomi och administration går oftast på att undervisa på universitet eller utföra statistisk forskning för stora organisationer. Dessutom någon med en doktorsexamen har rätt att behandlas som Dr. . Spanien, officiellt Konungariket Spanien, är en suverän stat och en medlemsstat i Europeiska unionen. Det ligger på den iberiska halvön i sydvästra Europa. Spanska universitet reglera tillträdet till sina egna grader och de rätta akademiska avgifter. De kan också erbjuda inofficiella påbyggnadsexamina. Huvudstaden Madrid har troligen det största antalet barer per capita i någon europeisk stad och ett mycket aktivt ...
anestesisjuksköterska program är en del av fakulteten för omvårdnad vid ett universitet eller högskola. Detta är en ammande specialitet som normalt är färdig efter en standard sjuksköterskeutbildningen. En anestesisjuksköterska ger värdefull hjälp och stöd för patienten under ett kirurgiskt ingrepp. Beroende på hur många sjuksköterska narkosläkare arbeta självständigt eller samarbeta med läkare. Alla program anestesisjuksköterska kräva att de sökande skulle ha erhållit en kandidatexamen i omvårdnad examen från ett ackrediterat universitet. Tillträde till detta program är baserat på en kombination av akademiska meriter och arbetslivserfarenhet. Samtliga anestesisjuksköterskor program forskarutbildning nivå programmen ger studenter med antingen en magisterexamen eller doktorsexamen efter examen. När du letar efter de bästa programmen anestesisjuksköterska, granska forskningsprojekt. Alla graduate-nivå program har ett minst ett stort forskningsprojekt eller ...
Fil kand examen i företagsekonomi vid Uppsala universitet, magisterexamen i internationell ekonomisk historia vid Stockholms universitet och fil doktor i ekonomisk historia med särskild inriktning mot internationella relationer vid Stockholms universitet. Tidigare anställningar som universitetslektor vid Stockholms universitet (2008-2010) och Södertörns högskola (2010-2012) samt bland andra som utredare/föredragande och handläggare vid statlig förvaltning respektive frivilligorganisationer. Forskningsområde Forskningen är främst inriktad på internationella institutioner och internationell normbildning utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med ett särskilt intresse för frågor om företagens ansvar för mänskliga rättigheter. Under 2010 utkom Making Corporate Social Responsibility a Global Concern: Norm Construction in Globalizing World vid Ashgate förlag som ett resultat av denna forskning. Nuvarande forskning För närvarande omfattar forskningen en studie av FNs arbete
En astronom är en forskare i astronomi, studiet av himlakroppar i rymden. Astronom är ingen skyddad titel, utan kan användas även av amatörastronomer utan formell högskoleutbildning eller anställning. Yrkesverksamma astronomer är i allmänhet anställda vid universitet eller statliga forskningstinstitut. En astronom har i allmänhet en magisterexamen eller motsvarande som omfattar matematik och fysik, och genomfört en doktorandutbildning vid en akademisk institution för astronomi. Under antiken och medeltiden utövade astronomerna även astrologi, det vill säga vidskepelsen att beskriva tillvaron på jorden utifrån himlakropparnas rörelser. Runt år 1600 bröts dock definitivt kopplingen mellan astronomi och astrologi.[1]. ...
Tjänar en doktorsexamen kräver utökad studie och intensiv mental ansträngning. En doktorsexamen är en akademisk studie där man koncentrerar för fyra till sex år efter att ha fått din magisterexamen, och som leder, om det antas, till en doktorsexamen, den högsta akademiska examen.. Om du behöver den bästa studiemiljön i Asien, anmäla till högskoleutbildning i Malaysia.Detta är ett land med rik kultur och stora aktiviteter att lämna dig underhöll och avslappnad när du studerar i landet. Kontakta skolor direkt Bästa doktorsprogrammen i Affärsadministration på deltid i Malaysia 2020/2021. ...
Vi erbjuder en mängd olika kurser på avancerad nivå som du, precis som på grundnivå, själv kan sätta samman till en examen. Vill du enbart läsa kurser på avancerad nivå för att bredda eller fördjupa dina tidigare kunskaper från grundnivå går det också bra. Utöver de fristående kurserna finns det också ett antal påbyggnadsprogram på avancerad nivå.. Antingen du läser kurser inom program eller fristående kan studierna leda till magisterexamen (60 hp) eller masterexamen (120 hp). För examen på avancerad nivå samt för studier inom program på avancerad nivå krävs en Kandidatexamen (180 hp) eller Filosofie kandidatexamen 120 poäng enligt tidigare system, alternativt uppfyller kraven för att ta ut en sådan examen.. ...
Högskolans ekonomiutbildningar ger goda kunskaper inom företagsekonomi och nationalekonomi. Det är även vanligt att du som vill bli ekonom studerar statistik och juridik. En vanlig väg till yrket är att gå den treåriga högskoleutbildning som kallas för ekonomprogrammet. Det omfattar 180 högskolepoäng och leder till en kandidatexamen. Denna examen går att bygga på genom att läsa på högskolan i ytterligare ett år för en magisterexamen eller i två år för en så kallad masterexamen.. Du kan även välja att fullfölja det fyra år långa civilekonomprogrammet. Efter grundutbildningen väljer man inriktning mot nationalekonomi eller företagsekonomi. Du kan välja att fördjupa dig i en rad olika ämnen som affärsutveckling, entreprenörskap, offentlig ekonomi, makroekonomi, marknadsföring, logistik eller redovisning. Det svenska utbildningsväsendet ger dig även goda möjligheter att själv sätta ihop en utbildning i ekonomi genom att läsa fristående kurser. Som ekonom ...
Teologer har fördjupade kunskaper och bred kompetens i att tolka, analysera och arbeta med frågeställningar inom många delar av samhället. De kan bidra till ökad förståelse av olika kulturer och trosuppfattningar, arbeta med integrationsfrågor och hjälpa och vägleda människor inom frivilligorganisationer och på många olika arbetsplatser inom offentlig sektor. Ex. på jobb/yrken som en utbildad teolog kan få: informatör, kulturvetare, journalist, kulturinformatör, museipedagog, kulturförmedlare, guide, folkhögskolelärare, projektassistent, utbildningsadministratör, utbildningsinformatör, föreläsare, utbildare, intervjuare, handledare, forskarassistent.. En magister- eller masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning och ger samtidigt också bättre chanser när man söker jobb.. Teologie magisterexamen (1 år påbyggnad efter 3 år, kandidat) kan också utgöra den vetenskapliga delen i utbildningar till flera yrken inom olika religiösa samfund, ex. präst, pastor ...
Boglárka Straszer är sedan 2014 lektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Hon har en doktorsexamen i finsk-ugriska språk med inriktning mot flerspråkighet från Uppsala universitet, en magisterexamen i finska och ämneslärarutbildning i finska som andra- och främmande språk, samt en kandidatexamen i litteraturvetenskap från Finland. Hon har även erhållit universitetspedagogisk utbildning och har en ca 20 år lång erfarenhet av pedagogiskt arbete på olika utbildningsnivåer i språk och sociolingvistiska ämnen i två nordiska länder. Hon har även som utredare vid Utbildningsstyrelsen i Finland arbetat med invandrarnas utbildning. Vidare har hon blivit utbildad som pedagogiskt sakkunnig för att bedöma pedagogisk skicklighet i tjänstetillsättningsärenden.. Vid Högskolan Dalarna undervisar och handleder hon studenternas arbete på alla utbildningsnivåer i svenska som andraspråk. Hon handleder även två doktorander i pedagogiskt arbete. Hon medverkar även på ...
Hur blir jag en jämförande psykolog? Utbildning och erfarenhet krävs för att bli en jämförande psykolog och även en kandidatexamen kan få dig instegs sysselsättningen inom detta område, kan du överväga att arbeta på en magisterexamen eller doktorsexamen. Detta yrke innebär att studera d
En kandidatexamen är en grundexamen som utfärdas av universitet och högskolor när studenterna har slutfört ett studieprogram. De flesta kandidatprogram varar tre eller fyra år, men några program kan ta upp till sju år.. I Brasilien finns det tre typer av examen: Fil - tar mellan fyra till sex år att slutföra och eleverna kan arbeta som lärare efter avslutad fyra års forskning. Masters - tar ett till två år att uppnå, Doktorand / PhD - den högsta graden du kan studera och tar tre till fyra år att uppnå. Dessa tre grader motsvarar löst till de tre cykler av Bolognaprocessen - det europeiska systemet för högre utbildning. Detta innebär att om du har uppnått en grundexamen vid ett europeiskt universitet, bör du vara kvalificerad för att uppnå en magisterexamen i Brasilien.. Studenter som vill studera i Manaus staden i Brasilien har många institution alternativ där de kan välja att ansluta sig. För att nämna några, finns det federala universitetet i Amazonas, ...
En biomedicinare är en person med akademisk examen i biomedicin. Biomedicinare kartlägger sjukdomars uppkomst, botemedel och behandling. De arbetar ofta vid forskningsinstitutioner på universitet och företag, till exempel inom medicinindustrin, livsmedel/läkemedelsindustrin, bioteknikindustrin och sjukvården.. Den biomedicinska högskoleutbildningen i Sverige var tidigare på de flesta lärosäten 4-årig vilket ger en magisterexamen i biomedicin. Utbildningen förändrades den 1 juli 2007 istället till 5årig (3-årig kandidatutbildning och en 2-årig mastersutbildning), som en följd av Bolognaprocessen. Biomedicinarutbildningarna finns på Lunds universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Högskolan i Skövde, Örebro universitet och Linköpings universitet. Vid Linköpings universitet heter utbildningen medicinsk biologi.. Utbildningen omfattar bland annat:. ...
Professor Magnus Isaksson har magisterexamen i elektronik med inriktning mot mikrovågsteknik från Högskolan i Gävle (2000), tekn. licentiatexamen i signalbehandling från Uppsala universitet (2006), och tekn. doktorsexamen i telekommunikation från Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, 2007. År 2012 utnämndes dr Isaksson till docent i telekommunikation vid Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.. Han arbetade inom elektronik och telekommunikation på Televerket, Teli AB och Teli Service AB, Sverige, 1989-1999. Han forskar och är professor i elektronik, särskilt signalbehandling, och är för närvarande avdelningschef vid Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, biträdande akademichef för Akademin för teknik och miljö samt vicerektor för strategisk utveckling, vid Högskolan i Gävle.. Hans huvudintressen är algoritmer för signalbehandling för radiofrekvensmätningar och modellering av olinjära mikrovågsystem.. Professor Isaksson är författare eller ...
Professor Magnus Isaksson har magisterexamen i elektronik med inriktning mot mikrovågsteknik från Högskolan i Gävle (2000), tekn. licentiatexamen i signalbehandling från Uppsala universitet (2006), och tekn. doktorsexamen i telekommunikation från Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, 2007. År 2012 utnämndes dr Isaksson till docent i telekommunikation vid Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.. Han arbetade inom elektronik och telekommunikation på Televerket, Teli AB och Teli Service AB, Sverige, 1989-1999. Han forskar och är professor i elektronik, särskilt signalbehandling, och är för närvarande avdelningschef vid Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, biträdande akademichef för Akademin för teknik och miljö samt vicerektor för strategisk utveckling, vid Högskolan i Gävle.. Hans huvudintressen är algoritmer för signalbehandling för radiofrekvensmätningar och modellering av olinjära mikrovågsystem.. Professor Isaksson är författare eller ...
Förekomst av demens och demensliknande tillstånd är nu den främsta orsaken till ohälsa hos personer över 75 år. Förekomsten av behandlingskrävande psykiska tillstånd är också mycket stor. Forskningen inom demensområdet och kunskapen om psykisk ohälsa hos äldre ökar snabbt. Kursen riktar sig till dig som har en examen på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng inom vård, medicin eller motsvarande. Syftet är att fördjupa din kunskap om demens och psykisk ohälsa hos äldre gällande klinisk bild, utredning och behandling samt att belysa pågående forskning inom området. Kursen kan ingå i en magisterexamen. Kursen kan med fördel kompletteras med andra kurser inom ramen för äldres vård, såsom Läkemedel och äldre.. ...
Kursen omfattar ett vetenskapligt arbete utifrån valt fördjupningsområde. Examensarbete I innebär att studenten självständigt skall planera, genomföra och skriftligt dokumentera samt försvara en studie inom valt område med kvalitativ eller kvantitativ design. Studenten ges möjlighet att använda redan insamlade forskningsdata från pågående studier inom ämnet. Kursen ingår som obligatorisk kurs i magister- och masterexamen enligt utbildningsplanen (VAMAS) Masterprogram i hälsovetenskap med huvudområde folkhälsovetenskap. Kursen Examensarbete I leder till magisterexamen ...
Föreningen har begåvats med två nya styrelseledamöter med stor kompetens och erfarenhet. Det är Kristina Folkesson som är Visions socialpolitiska strateg. Hon är utbildad socionom med magisterexamen i socialt arbete. Den andra är Mikael Klein som är
Jag har arbetat inom motivation, inspiration, ledarskap, undervisning, företagande, coaching, rådgivning och psykologi i över 25 år. I min BA Hons examen fick jag värdefull kunskap inom områden som psykologi, mental träning, ledarskap, historia, politik, idrottspsykologi, coaching, barnbeteende, företagande, entreprenörskap, filosofi, litteratur, management, mindfulness, kognitiv terapi, rådgivning och fysisk träning. Jag talar tre språk med engelska som modersmål. Jag har ett även bra grepp om både svenska och det spanska språket. Hösten 2015 gör jag en magisterexamen i utbildning och ledarskap. Jag har tre barn och jag är bosatt i Göteborg.. Folk brukar fråga mig hur allt började. Det började redan 1984 i skolan, när min idrottslärare Frank Dick kom till mig och sa; David du har bra ledaregenskaper, jag vill att du ska vara lagkapten för skolans fotbollslag och ta oss tillbaka till toppen. Det var så det började, vid 12 års ålder blev jag utvald att göra något ...
För ett par år sedan träffade jag en kvinna som berättade att hon tagit en magisterexamen i litteraturvetenskap för skojs skull. Jag blev mållös och illgrön av avund och började fundera på om jag också kanske skulle läsa lite litteraturvetenskap. För er som inte känner mig närmare kan jag berätta att det var 20 år sedan jag avslutade mina akademiska studier med en Master of science/Psykologexamen. Hur skulle det vara att börja plugga igen efter så lång tid?. Jag började lite försiktigt med en 7½ poängs kurs om Nobelpriset i Litteratur. Den kursen gav mersmak! Tyvärr var inte seminarierna så bra, få diskussioner uppstod, alla skrev för att uppfylla villkoren och få sina poäng. Men kursen innehöll en del korta föreläsningar som väckte mitt intresse och mängder av intressant litteratur. Det allra roligaste var faktiskt att skriva hemtentan.. 7½ poäng rikare började jag se mig omkring efter fler kurser och valet föll till slut på en grundkurs (A) i ...